**** سرطان ****

در اين بخش مي‌توانيد در مورد مباحث مرتبط با پزشکي به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: رونین, Thunderclap, Dr.Akhavan, شوراي نظارت

Captain II
Captain II
نمایه کاربر
پست: 436
تاریخ عضویت: جمعه 11 اسفند 1385, 9:12 pm
سپاس‌های ارسالی: 484 بار
سپاس‌های دریافتی: 517 بار

دست آوردي ديگر براي درمان سرطان

پست توسط vaispard »

محققان تا دو سال آينده بيماران سرطاني را با تزريق سلول هاي ايمني افراد ديگر درمان مي كنند. به نوشته شماره امروزروزنامه ديلي تلگراف دراينترنت محققان مدرسه پزشكي دانشگاه ويك فورست آمريكااعلام كردند تجربيات آزمايشگاهي نشان داده است سلول هاي ايمني برخي افراد در مبارزه با سرطان گاه پنجاه برابر موثرتر از ديگران است . اين پژوهشگران پيش ازاين موفق شدندتومورهاي سرطاني موش هاراباتزريق سلول هاي مقاوم دربرابرسرطان موش هاي ديگردرمان كنند.درحال حاضرچهل درصد موش هايي كه ازسلول هاي ايمني تزريقي استفاده كرده انددربرابراين بيماري مقاوم شده اند.اين اقدام دورنماي استفاده ازسلول هاي ضدسرطان درسيستم ايمني بدن موسوم به "گرانتولوسيت "هابراي افزايش توان مبارزه بيماران سرطاني ودرمان انهاراتقويت مي كند.اداره غذاوداروي امريكاهفته پيش به اين گروه تحقيقي دانشگاه ويك فورست اجازه دادسلول هاي گرانتولوسيت رابه بيست ودوبيمارسرطاني تزريق كنند.اين پژوهشگران اعلام كردندبيماران به راحتي مي توانندازاين سلول هابهره مندشوندزيراروش استخراج ان شبيه روشي است كه هم اكنون دربيمارستان هابراي جداسازي اجزاي خون نظيرپلاسمابه كارمي رود. :shock:
Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 1258
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 10 دی 1385, 12:01 am
محل اقامت: www.ir-dl.ir
سپاس‌های ارسالی: 2151 بار
سپاس‌های دریافتی: 1069 بار
تماس:

پيشگيري از سرطان سينه

پست توسط nt »

 پيشگيري از سرطان سينه 

اگر خانم ها تغييراتي را در شيوۀ زندگي خود بوجود بياورند از ابتلا هزارها نفر به سرطان سينه در طول 20 سال آينده جلوگيري به عمل مي آيد.
تغيير شيوه زندگي در بريتانيا مي تواند از ابتلا يك مورد از هر ده مورد سرطان سينه تا سال 2024 جلوگيري نمايد.

به گزارش « فردا » و به نقل از منابع خارجي تحقيقات پيش بيني مي كنند اگر خانم ها تغييراتي را در شيوۀ زندگي خود بوجود بياورند از ابتلا هزارها نفر به سرطان سينه در طول 20 سال آينده جلوگيري به عمل مي آيد. كاهش استفاده از هورمون درماني (HRT)، داشتن وزن مناسب و ورزش بيشتر موارد كليدي هستند كه خانم ها با رعايت آن ها مي توانند از بيشتر از 5700 مورد ابتلا به سرطان در هر سال جلوگيري كنند.

هر ساله بيش از 44000 زن در بريتانيا با علايم سرطان سينه شناسايي مي گردند و اين در حالي است كه وقوع ابتلا افراد به اين بيماري در طول ده ساله گذشته به 12درصد افزايش پيدا كرده است. پروفسور پاركين پيش بيني مي كند بدون تغيير در شيوه زندگي عده مبتلا به سرطان سينه تا سال 2024 به 58000 مورد در هر سال خواهد رسيد.

استفاده طولاني مدت از هورمون درماني به عنوان يك عامل كليدي خطر ساز در ابتلا به سرطان سينه شناخته شده و پروفسور پاركين بر اين عقيده است كه اگر تعداد خانم هايي كه از هورمون درماني استفاده مي كنند، كاهش يابد مي توان از 2100 مورد سرطان سينه در سال جلوگيري نمود.

يافته هاي دانشمندان حاكي از آن است كه خطر ابتلا به سرطان سينه در خانم هاي يائسه با وزن بالا در مقايسه با خانم هاي با وزن متعادل و عادي 25 درصد بيشتر است.طبق محاسبه پروفسور پاركين كم كردن وزن در اين افراد مي تواند از 1800 مورد ابتلا سرطان سينه در هر سال جلوگيري نمايد.

افزايش تمرينات ورزشي در خانم هاي انگليسي همچنين مي تواند از ابتلا 1400 مورد جديد در هر سال جلوگيري كند. در حال حاضر تنها 1 فرد از هر 4خانم انگليسي از رهنمودهاي دولتي در خصوص انجام حركات ورزشي پيروي مي نمايد.

حتي مقادير كوچكي از الكل مي تواند باعث افزايش خطر ابتلا به سرطان سينه شود. مطالعات گوناگون نمايانگر آنند كه مصرف هر روزه الكل باعث افزايش ابتلا به سرطان سينه به ميزان 7تا11درصد مي گردد. اگر خانم ها مصرف الكل خود را براساس رهنمودهاي دولت تنظيم نمايند از 200 مورد اضافي ابتلا به سرطان سينه در هر سال مي توان جلوگيري كرد.

تغذيه كودك با شير مادر به مدت 6ماه يكي ديگر از فاكتورهايي است كه در صورت انجام آن مي توان از خط ابتلا به سرطان سينه كاست. اين نكته حائز اهميت است كه خطر ابتلا افراد به سرطان سينه در واقع آميزه اي از خصوصيات ژنتيكي هر فرد به اضافه شيوۀ زندگي و ساير فاكتورهاي محيطي است.

پروفسور پاركين مي گويد « چون سرطان سينه شايع ترين و غالب ترين بيماري شناخته شده در خانم هاي مسن است با افزايش سن افراد بالطبع وقوع اين بيماري نيز افزايش مي يابد. اگر گرايش ها و شيوه هاي قديمي همچنان ادامه يابد ريسك ابتلا به سرطان سينه تا سال 2024 به ميزان 60000 مورد جديد در هر سال در مقايسه با 44000 مورد كنوني خواهد رسيد.»

« اما ما همچنين به اين نكته واقفيم كه تعدادي از فاكتورهاي شيوه زندگي مي تواند خطر ابتلا به سرطان سينه را تحت الشعاع قرار دهد بنابراين اگر خانم ها اين تغييرات را در شيوۀ زندگي خود لحاظ كنند مي توان از ابتلا يك مورد از هر 10 مورد سرطان سينه تا سال 2024 جلوگيري نمود.»

اين پيش بيني ها و تغييرات شامل موارد زير هستند:

- اگر استفاده طولاني مدت از هورمون درماني تا 5 سال آينده به همين ميزان امروزي باشد(تقريباً 50درصد) و افزايشي در آن مشاهده نشود تا سال 2024 ريسك ابتلا به سرطان سينه كاهش پيدا خواهد كرد.

- اگر ميزان چاقي و افزايش وزن تا 10 سال آينده به همان ميزان چاقي سال1980 باشد كه در آن زمان ميزان چاقي به ميزان 8درصد در مقايسه با 23درصد افزايش وزن امروزي بود ريسك ابتلا به سرطان سينه كاهش پيدا خواهد نمود.

- اگر ميزان فعاليت ورزشي در خلال 3 سال آينده آن قدر افزايش يابد كه تمام خانم ها حداقل به مدت 30دقيقه، به مدت 5بار در هفته ورزش نمايند.

- اگر تمام خانم هاي مصرف كننده الكل از رهنمودها و توصيه هاي دولت در اين خصوص استفاده نموده و بيشتر از حد تعيين شده از الكل استفاده نكنند.

- اگر 72درصد از خانم هاي انگليسي همانند خانم هاي سوئدي به مدت 6ماه به فرزند خود شير دهند(هم اكنون تعداد خانم هاي انگليسي كه فرزند خود را با شير خودشان تغذيه مي كنند 21درصد است.)

سارا هيوم رئيس مركز اطلاع رساني سلامت بريتانيا مي گويد « اين محاسبات نمايانگر آنند كه چگونه تغيير شيوۀ زندگي مي تواند خطر ابتلا به سرطان سينه را كاهش دهد. اما هر خانمي براساس شرايط جسماني و بدني خود مي تواند اين رهنمودها را در پيش گيرد به طور مثال شايد استفاده از هورمون درماني براي عده اي از خانم ها مزايا و منافع بيشتري را نسبت به خطرات موجود عايد سازد.

او خاطر نشان مي سازد زندگي كردن براساس يك تغذيه خوب، انجام تمرينات ورزشي و محدود نمودن مصرف الكل سلامتي فرد را در مقابل ابتلا به سرطان سينه تضمين نمي كند اما اين عادت ها و راهكارهاي سالم مي تواند شانس ابتلا به اين بيماري را كاهش دهند.

نيمي از موارد ابتلا به سرطان مطابق با نظر موسسه تحقيقي سرطان بريتانيا با بكاربستن اين رهنمودها مي تواند كاهش يابد. نكات كليدي اين رهنمودها بدين قرار است.

- سيگار كشيدن را كنار بگذاريد: اين بهترين توصيه است كه شما مي توانيد آن را در مورد خود انجام دهيد.

- هميشه خود را در وزني ايده آل نگه داريد: فعاليت كنيد و وزن خود را در حالت متعادلي نگه داريد.

- خوب بخوريد و خوب بنوشيد: نوشيدن الكل را محدود نموده و غذاهاي سرشار از ميوه و سبزيجات مصرف نماييد.

- در مقابل نورخورشيد هشيار باشيد: از خود در مقابل نور خورشيد محافظت نموده و مواظب باشيد نورخورشيد پوست شما را نسوزاند.

- اولين فردي باشيد كه مواظب شماست: بدن خود را بشناسيد و مكرراً به پزشك خود مراجعه نماييد و چكاپ هاي سالانه خود را انجام دهيد.
Novice Poster
Novice Poster
پست: 64
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 10 آبان 1386, 10:34 am
سپاس‌های ارسالی: 12 بار
سپاس‌های دریافتی: 4 بار

پست توسط Zahra1365 »

با سلام به حضور همه دوستان گرامي
اميدوارم همگيتون سالم و سرحال باشيد.
وقتي از پوست انسان خود بخود خون ميايد بدون اينکه هيچ زخمي داشته باشه آيا مي تونه نشانه اي سرطان باشه يا نه؟ :-(
Novice Poster
Novice Poster
پست: 64
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 10 آبان 1386, 10:34 am
سپاس‌های ارسالی: 12 بار
سپاس‌های دریافتی: 4 بار

پست توسط Zahra1365 »

سرطاني که انسان از طريق تابش مواد راديو اکتيويته مي گيره قابل درمان هستش يا نه؟
Super Moderator
Super Moderator
نمایه کاربر
پست: 3051
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 7 اسفند 1384, 3:45 am
سپاس‌های ارسالی: 351 بار
سپاس‌های دریافتی: 1579 بار
تماس:

پست توسط Dr.Akhavan »

بستگی به نوع سرطان ایجاد شده و محل سرطان داره که آنرا قابل درمان میسازد یا نه
:-)
Major I
Major I
پست: 79
تاریخ عضویت: دوشنبه 16 مهر 1386, 11:31 pm
سپاس‌های دریافتی: 14 بار
تماس:

پست توسط METRON »

خطر تبديل پوليپ هاي دستگاه گوارش به سرطان بالا است

به گزارش بخش فارسی شبكه خبري" ورلد نيوز " (World-news.org/persian ) محققان علوم پزشكي اعلام كردند زنان و مردان مبتلا به پوليپ هاي پيشرفته دستگاه گوارشي به يك ميزان در معرض خطر ابتلا به سرطان دستگاه گوارش هستند و اين خطر با افزايش سن ، بيشتر مي شود.

محققان الماني اعلام كردند پوليپ هاي روده بزرگ و راست روده كه به نام ادنوم نيز خوانده مي شوند در نزديك به چهل درصد از افراد بالاتر از پنجاه سال مشاهده مي شود.

كمتر از پنج درصد اين افراد بعدها به سرطان دستگاه گوارشي مبتلا مي شوند.

بيمارى سرطان در هر بافت يا عضوى از بدن انسان زمانى آغاز مى شود كه سلول هاى آن بر خلاف قوانين طبيعت و بدون كنترل رشد كنند.

با رشد غير طبيعى گاه در كوتاه مدت، گاه در طولانى مدت باعث اختلال در عملكرد بافت عضو يا اعضايى از بدن مى شوند.

رشد سلول هاى بدن در حالت طبيعى تصاعدى است، يعنى يك سلول به دو سلول وبيشتر تبديل مى شوند، در حالى كه تكثير سلول هاى سرطانى كاملاً خارج از اين روند طبيعى است.

تاكنون بيش از سيصد بيمارى سرطانى مختلف شناسايى شده است.

تعدادى از اين بيمارى ها با رشد و گسترش بسيار وسيع در بدن و تعدادى با رشد كمتر و گاهى در زمان طولانى تر پيشرفت مى كنند.

اگر درمان پذير نباشند موجب مرگ بيمار مى شوند.

از آن جايى كه بيمارى هاى سرطانى در نوع، رشد و پيشرفت در قسمت هاى مختلف بدن متفاوت هستند به همين دليل راه هاى تشخيص و جلوگيرى از پيشرفت بيمارى كه احتمالاً با درمان صددرصد بتوان جان بيمار را از مرگ نجات داد متفاوت است. تحقيقات علمى و پزشكى ثابت كرده اند در صورتى كه راه هاى تشخيصى سرطان هاى سينه، دستگاه گوارش و يا ريه كه بسيار معمول هستند پيشرفته بود احتمال درمان و طول عمر بيشتر مى شد.

در صورت شناسايى اوليه و درمان هاى موجود شانس زنده ماندن مبتلايان حداقل تا بيش از هفتاد و هشت درصد مى شد.
Novice Poster
Novice Poster
پست: 64
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 10 آبان 1386, 10:34 am
سپاس‌های ارسالی: 12 بار
سپاس‌های دریافتی: 4 بار

پست توسط Zahra1365 »

اگر خون خودبخود فقط از بازوهاي دست باشه چطوره ؟
Major I
Major I
پست: 79
تاریخ عضویت: دوشنبه 16 مهر 1386, 11:31 pm
سپاس‌های دریافتی: 14 بار
تماس:

لزوم توجه زنان به سرطان پستان ، شايعترين سرطان زنان

پست توسط METRON »

لزوم توجه زنان به سرطان پستان ، شايعترين سرطان زنان

در كشورهاي غربي سرطان پستان، بيشتر در سنين بالاي 50 سال ديده مي‌شود ولي در كشور ما بيماران جوانتر هستند و در بسياري از موارد به علت عدم آگاهي از علائم بيماري در مراحل پيشرفته‌تري مراجعه مي‌كنند. هر چقدر سرطان پستان زودتر تشخيص داده شود، درمان آن آسانتر و موفقيت‌آميزترست.
به همين دليل لازم است بانوان جهت حفظ سلامت خود، حقايقي را در مورد اين بيماري بدانند. مركز بيماريهاي پستان جهاد دانشگاهي در گزارشي اعلام كرد: هنوز علت اصلي ايجاد كننده سرطان پستان شناخته نشده و در واقع همه زنان در معرض خطر ابتلا به اين بيماري هستند، ولي مهمترين عواملي كه باعث افزايش خطر ابتلا به سرطان پستان مي‌شوند عبارتند از:
- سابقه فاميلي ابتلا به سرطان پستان، به خصوص در مادر، خواهر يا دختر
- سابقه سرطان پستان در خود فرد
- سن اولين زايمان بيشتر از 35 سال
- نازايي - بلوغ زودرس
- يائسگي ديررس
- چاقي پس از يائسگي
- مصرف زياد چربي حيواني در رژيم غذايي
- سابقه تابش اشعه زياد به قفسه سينه
- برخي از بيماريهاي خوش‌خيم پستان البته بايد تاكيد كرد كه وجود يك يا تمام اين شرايط در هر فرد به معناي ابتلاي قطعي وي به اين بيماري نيست و اين عوامل صرفا احتمال ابتلا را افزايش مي‌دهند. به عبارت ديگر افرادي كه هر يك از اين شرايط را دارند بايد بيشتر از سايرين به سلامت پستان خود توجه كنند.
همچنين، بسياري از بيماران سرطان پستان هيچ يك از عوامل فوق را ندارند لذا همه زنان در معرض خطر ابتلا هستند.
اين بيماري با علايم زير امكان بروز دارد:
1- توده يا تومور پستان: شايعترين علامت سرطان پستان، وجود يك توده سفت، منفرد و بدون درد در پستان است.
2- ترشح از نوك پستان: ترشحات نوك پستان بويژه اگر خوني، خونابه‌اي يا آبكي باشند و خروج آنها خودبخود و بدون فشار باشد، احتياج به بررسي از نظر وجود سرطان دارند.
3- تغييرات پوست پستان: هر گونه تغيير شامل فرورفتگي، برآمدگي، تغيير رنگ يا زخم بايد مورد توجه قرار گيرد.
4- تغييرات نوك پستان: توجه به فرورفتگي، قرمزي، پوسته پوسته شدن همراه با خارش، انحراف يا هر تغييري در نوك پستان مهم است.
5- تغيير اندازه در پستان: غير قرينه شدن اندازه پستانها كه اخيراً ايجاد شده باشد، بايد بررسي شود.
6- بزرگي غدد لنفاوي زير بغل با وجود آنكه نمي‌توان از ايجاد سرطان پستان جلوگيري كرد ولي با تشخيص زودرس و به موقع آن، شانس بيشتري براي درمان موفقيت‌آميز اين بيماري وجود دارد. سه روش شناخته شده براي تشخيص زودرس سرطان پستان وجود دارد كه عبارتند از:
- خودآزمايي پستان
- معاينه پستان توسط پزشك
- ماموگرافي خودآزمايي پستان بهترين زمان براي انجام معاينه ماهيانه، 2 الي 3 روز پس از قطع خونريزي ماهيانه است. در دوران يائسگي، حاملگي و شيردهي معاينه را در روز اول هر ماه يا هر روز دلخواه ديگر مي توانيد انجام دهيد.
خودآزمايي پستان شامل دو مرحله است:
نگاه كردن نگاه كردن در مقابل آينه طي مراحل زير صورت مي گيرد:
الف- دستها را در دو طرف بدن به حالت آويزان قرار دهيد و پستانها را از نظر تغييرات غير طبيعي بررسي كنيد.
ب- دستها را در دوطرف سر بصورت صاف بالا ببريد و به پستانها خصوصاً از نظر فرو رفتگي پوست و توكشيدگي نوك پستانها و ساير علائم غيرطبيعي نگاه كنيد.
ج- دستها را به روي كمر فشار داده و شانه ها را به عقب بكشيد و در اين حالت پستانهاي خود رامانند حالتهاي قبل بدقت بررسي كنيد.
د- خم شويد و دستها را به صورت آويزان در دو طرف تنه قرار دهيد و در آينه، به دقت به ظاهر پستانها نگاه كنيد. در هر يك از اين 5 حالت، پستانها را هم از روبه رو و هم از كنار نگاه كنيد و آنها را از نظر علائم سرطان پستان كه قبلاً گفته شد، بررسي كنيد.
لمس براي لمس پستان ابتدا به پشت دراز بكشيد.
براي معاينه پستان چپ، يك بالش كوچك در زير شانه چپ بگذاريد و دست چپ را نيز در زير سرتان قرار دهيد، بطوريكه پستان چپ كاملاً در وسط قفسه سينه قرار بگيرد. در مورد پستان راست، بر عكس عمل كنيد. براي معاينه از نرمه انگشتان (بند آخر انگشت) استفاده كنيد. هيچگاه بافت پستان را بين انگشت شست و ساير انگشتان فشار ندهيد. زيرا ممكن است اشتباهاً احساس كنيد كه يك توده را لمس كرده ايد. از انتهاي بالايي پستان (حدود استخوان ترقوه) تا پايين پستان (لبه پاييني دنده ها) و از جناغ سينه تا تمام زير بغل بايد معاينه شود. براي اين كار مي‌توانيد از اطراف پستان به طرف نوك پستان در دايره‌هاي فرضي هم جهت با عقربه‌هاي ساعت، لمس را انجام دهيد. صورت لمس توده در پستان و يا سفت شدن بافت قسمتي از پستان به پزشك مراجعه كنيد. پس از لمس هر پستان، لمس زير بغل همان طرف را انجام دهيد. در انتهاي معاينه، پستانها را در جهات مختلف مانند حالت دوشيدن فشار مختصري دهيد و به ترشحات نوك پستان توجه كنيد. لمس پستانها را مي‌توان در زير دوش هنگام حمام كردن انجام داد. در اين حالت كه پستان و انگشتان خيس و لغزنده هستند، ممكن است توده ها بهتر لمس شوند. معاينه پستان توسط پزشك معاينه پستان از سن 20 سالگي به بعد توصيه مي شود. اين معاينه بايد در فواصل 12-6 ماه انجام شود. توجه داشته باشيد كه تنها پزشك است كه مي‌تواند ماهيت و نوع يك ضايعه را تشخيص دهد.
ماموگرافي: ماموگرافي، عكس‌برداري از پستان بوسيله اشعه ايكس است. در صورتي كه خانمي مشكلي در پستان نداشته باشد، جهت تشخيص زودرس اولين ماموگرافي در سنين 39-35 سالگي انجام مي‌شود
تندرست باشيد.
پرستار بدمهر شيرين زبان به از بد خوئي که بود مهربان
Super Moderator
Super Moderator
نمایه کاربر
پست: 3051
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 7 اسفند 1384, 3:45 am
سپاس‌های ارسالی: 351 بار
سپاس‌های دریافتی: 1579 بار
تماس:

پست توسط Dr.Akhavan »

zahra angoran, منظور شما را متوجه نمی شوم - ولی به هر حال باید پیش پزشک معاینه و بررسی شود
Major I
Major I
پست: 79
تاریخ عضویت: دوشنبه 16 مهر 1386, 11:31 pm
سپاس‌های دریافتی: 14 بار
تماس:

پست توسط METRON »

تصویر

سرطان، آدم‌ها و خرچنگ‌ها

در درمانگاه مشغول کار بودم که صدای گریه یک زن را شنیدم؛ دختر جوانی بود که برای نشان‌دادن نتیجه آزمایش‌اش به درمانگاه آمده بود.
پزشک‌اش به او گفته بود باید قسمتی از سینه‌اش را با جراحی بردارد اما او با گریه و التماس از پزشک می‌خواست جور دیگری او را درمان کند؛ «نه دکتر، شوهرم منو طلاق می‌ده، اگه بمیرم هم حاضر نیستم ناقص بشم». این یک باور عمومی است اما دانشمندان بر اساس تجربه و آمار چه‌می‌گویند؟
محققان به این نتیجه رسیده‌اند که بیماری یکی از اعضای خانواده بدون توجه به نوع بیماری، تاثیرات خاص و آشکار و نهانی روی دیگر اعضای خانواده می‌گذارد. این تاثیرات - چه از لحاظ فیزیکی و چه روانی - می‌تواند مشکلات بسیاری به‌دنبال داشته و آثار متقابلی را بر فرد بیمار و بیماری او بگذارد.
این مسئله در خانواده یک بحران عمومی است و باعث می‌شود این افراد با وقایع ناگوار دیگری هم روبه‌رو شوند؛ به‌خصوص وقتی بیمار و عضو خانواده رابطه نزدیک و عاطفی خاصی همچون همسری داشته باشند و مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که فرد بیمار، بیماری خاصی مثل سرطان داشته ‌باشد.
● رد پای کدام خرچنگ؟
بررسی‌های جدید دانشمندان نشان داده که متاسفانه افرادی که به سرطان گردن رحم یا بیضه مبتلا می‌شوند، بیشتر از افراد سالم از همسر خود جدا می‌شوند. در این بررسی - که در انجمن سرطان اروپا ارائه شد - متخصصان نروژی دریافتند که این مطلب تنها در مورد این دو سرطان یعنی سرطان بیضه و گردن رحم - صحت دارد و خوشبختانه در مورد بقیه سرطان‌ها چنین آماری وجود ندارد.
اگرچه به‌طور کلی آمار طلاق در اثر سرطان نسبت به سال‌های گذشته کمتر شده اما این بررسی (که در آن، ۸/۲ میلیون نفرکه ۲۱۵ هزار نفرشان سرطانی بوده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته‌اند) حاکی از این است که خانم‌های مبتلا به سرطان گردن رحم، ۴۰درصد بیش از دیگر زنان به بن‌بست طلاق می‌رسند.
در مورد مردانی که سرطان بیضه دارند، این آمار کمتر و حدود ۲۰درصد است (شاید به این دلیل که همسران آنان صبر و دلسوزی بیشتری دراین مورد به خرج می‌دهند). البته لازم است بدانید که هردوی این سرطان‌ها قابل درمان‌اند و نسبت به سرطان‌های دیگر در سنین پایین‌تری تشخیص داده می‌شوند.
محققان هنوز اطلاعی از علت این جدایی‌ها ندارند اما احتمال می‌دهند علاوه بر سرطان، جوان‌تربودن همسران هم در این مسئله نقش داشته باشد؛ چرا که زوج‌های مسن‌تر بیشتر به هم وابستگی داشته وحتی وقتی با بیماری روبه‌رو می‌شوند، کمتر به جدایی فکر می‌کنند.
این محققان در بررسی‌های خود متوجه شدند که با افزایش سن، میزان طلاق در همسرانی که به این دو سرطان مبتلا هستند، کمتر می‌شود.
یکی از دست‌اندرکاران این بررسی که متخصص در رشته اپیدمیولوژی است، می‌گوید: «به نظر می‌رسد که هرچه زودتر و در سن کمتر به سرطان مبتلا شوند، زندگی زناشویی‌شان بیشتر به خطر می‌افتد».
یک پروفسور در زمینه مشکلات روحی- روانی سرطانی‌ها از دانشگاه ساسکس می‌گوید: «روابط زناشویی در همسران جوان نقش مهمی در استحکام روابط دارد.
به همین علت وقتی یکی از دو زوج جوان، مبتلا به سرطان تشخیص داده می‌شود، با تصور اینکه بر کیفیت روابطشان تاثیر می‌گذارد، ممکن است زندگی مشترک آنها هم به خطر بیفتد. البته خیلی اوقات هم ممکن است این بیماری، عشق و علاقه بین همسران را بیشتر کرده و آنها تصمیم بگیرند که در کنار هم و با هم بمانند».
● خانواده؛ یک روح در چند تن
تحقیق دیگری که در بارسلون ارائه شده، نشان داده که خبر سرطانی بودن والدین ممکن است به قدری بر اعضای خانواده و به‌خصوص کودکان تاثیر بگذارد که در سال‌های بعد آنها را مبتلا به نوعی مشکل روحی به نام «استرس پس از سانحه» یا PTSD کند.
تحقیقات قبلی هم نشان داده بود میزان استرسی که همسر فرد مبتلا به سرطان تحمل می‌کند، کمتر از استرسی نیست که خود بیمار با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند وحتی شاید آثار منفی درازمدت این استرس در همسر بیمار زیادتر باشد.
این یافته‌ها ما را متوجه اعضای خانواده فرد بیمار می‌کند که شاید به‌طور پنهانی و به دلیل علاقه و توجهی که نسبت به بیمار دارند، درد و رنج شدیدی را متحمل می‌شوند. متخصصان معتقدند باید به این نکته توجه داشته باشیم که خانواده و دوستداران یک بیمار سرطانی هم نیاز به درمان و توجه دارند و درمان سرطان تنها درمان دارویی فرد مبتلا نیست بلکه باید مشکلات کل خانواده بررسی و درمان شود.
اگر شما هم همسری بیمار دارید که مدت‌هاست از او مراقبت می‌کنید و احساس می‌کنید دیگر توان ادامه دادن ندارید، بد نیست از روش‌های کاهش استرس استفاده کنید. امیدواریم نیرویی دوباره برای زندگی بیابید.
۸ قدم برای مقابله با استرس ناشی از بیماری همسر:
۱)‌ زندگی مشترک، چیزی بیش از ارتباط فیزیکی افراد است. حتی چنین مشکلاتی هم قابل حل هستند؛ البته به شرطی که به جای پاک‌کردن صورت مسئله (طلاق)، برای حل آن به متخصص و مشاور در مسائل جنسی مراجعه کنیم.
۲) جنبه های مثبت مشکلات را ببینید. شاید فکر کنید کدام قسمت از بیماری می‌تواند مثبت باشد؟ اما به قول جبران خلیل جبران، «درد شکافتن پوسته است». فکر کنید وقتی کرمی پیله خود را می‌شکافد و به شک پروانه‌ای رنگارنگ بیرون می‌آید، چقدر زیبا می‌شود. پس به‌جای اینکه از بازگشت سلامتیل عزیزتان ناامید باشید، سعی کنید مسئله را از دید مثبت ببینید و به بهبودی او امیدوار باشید.
۳) خودتان را جای همسرتان بگذارید. درست است که واقعا نگران هستید، وظایف زیادی بر دوش شماست و شرایط سخت است اما بیماری ممکن است برای هرکسی پیش بیاید. اگر شما به جای همسرتان بیمار شده بودید، دوست داشتید او چگونه با این مشکل برخورد کند؟ شاید این فرصت برای شما پیش آمده که نهایت عشق خود را به عزیزتان ابراز کنید. وقتی افکار بد و ناراحت کننده به مغزتان هجوم می‌آورند، به نتیجه کارهای خوب خود و حس قدردانی‌ای که در دل بیمارتان ایجاد کرده‌اید بیندیشید. برای تحمل سختی‌ها به خدا توکل کنید.
۴) شوخی کنید و بخندید. خنده بر هر درد بی‌درمان دواست. سعی کنید با شوخی‌های کوچک، خود و عزیزتان را بخندانید. این کار علاوه بر اینکه در روحیه شما و همسرتان موثر خواهد بود، به گرم‌کردن روابط شما هم کمک می‌کند.
۵) مراقب تغذیه خود باشید. به خودتان بی‌توجهی نکنید. درست و به‌موقع و متعادل غذا‌ بخورید.
۶) استراحت کافی داشته باشید. تا آنجا که برنامه کاری و کارهای روزمره به شما اجازه می‌دهد، سعی کنید برنامه‌ای (نه زیاد و نه کم) برای خوابیدن و استراحت خود در طول شبانه‌روز در نظر بگیرید.
۷) ورزش کنید. حداقل کمی نرمش در طول روز انجام دهید یا برنامه‌ای برای پیاده‌روی در فضای باز در نظر بگیرید. تنفس عمیق را فراموش نکنید.
۸) ارتباط خود را با دوستان و فامیل حفظ کنید. سعی کنید از حمایت آنان برخوردار شوید. اگر به کمک آنان نیاز دارید - حتی اگر این کمک شنیدن درددل‌های شماست - از آنان کمک بخواهید.
۹) با کسانی که شرایطی مانند شما دارند درارتباط بوده و از تجربیات آنها استفاده کنید. آنها هم زمانی حس کنونی شما را تجربه کرده و پشت‌سر گذاشته‌اند. درد دل‌کردن با آنها و شنیدن حرف‌هایشان در شما حس خوبی ایجاد خواهد کرد.
۱۰) اگر با انجام روش‌های کم‌کننده استرس هم نتوانستید از پس افسردگی و اضطراب خود بر بیایید، با یک روانپزشک درباره وضعیت خود مشورت کنید.دکتر مهشید چایچی
روزنامه همشهری

تندرست باشيد.
پرستار بدمهر شيرين زبان به از بد خوئي که بود مهربان
Captain I
Captain I
نمایه کاربر
پست: 220
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 12 دی 1385, 8:01 pm
سپاس‌های ارسالی: 9 بار
سپاس‌های دریافتی: 113 بار

پست توسط siavash45 »

باروری ممکن است پس از سرطان تخمدان حفظ شود.

یافته ها از یک مطالعه جدید نشان می دهد احتمال زیادی وجود دارد که زنان مبتلا به تومورهای بدخیم سلول زاينده تخمدان که به قصد حفظ باروری علاوه بر شیمی درمانی پلاتین متحمل جراحی می شوند قاعدگی و باروری داشته باشند.

تومورهای بدخیم سلول تخم تخمدان (تومورهای سرطانی که در سلول های زاينده یا " یاخته" درون تخمدان تشکیل می شوند) احتمال دارد که نوجوانان یا زنان جوان را مبتلا کند. نتایج مطالعه که توسط نویسندگانش به عنوان " بزرگترین و جامع ترین" تحقیق در نوع خود در این زمینه توصیف می شود در مجله انکولوژی بالینی چاپ می شود.

با استناد به فقدان مطالعه در مورد اثر شیمی درمانی روی عملکرد جنسی و توانایی ایجاد ارتباطات نزدیک پس از درمان محققان 132 فرد زنده مانده از تومور سلول زاينده تخمدان که با جراحی به علاوه شیمی درمانی پلاتین درمان شده بودند را با 137 زن که با مشخصات مشابهی همانند بودند اما سرطان تخمدان نداشتند (گروه کنترل) مقایسه کردند. سن متوسط بیمار در هنگام تشخیص 24 سال بود و متوسط سن در زمان مطالعه 36 سال بود.

نویسنده سرپرست دکتر David M.Gershenson از دانشگاه تگزاس مرکز سرطان Anderson در هوستون و همکارانش دریافتند که 71نفر از 132 بیمار سرطانی متحمل جراحی fertility-sparing شده بودند. از این 71زن، 62نفر(87درصد) گزارش کردند که هنوز پریودهای قاعدگی داشتند. به علاوه 37 کودک از 24 زن به دنبال درمان سرطان متولد شده بودند.

در مقایسه با کنترل ها، افراد زنده مانده از سرطان به میزان قابل توجهی نگرانیهای زیادی در مورد تولید مثل، رضایت جنسی کمتر و نمرات کمتری در معیار فعالیت جنسی داشتند. هرچند، در مورد ارتباطات با دیگران در ازدواج یا خارج از ازدواج نمرات بالاتری گرفتند.

Gershenson به سلامت رویتر گفت که براساس تحقیق " دیدگاه کلی برای بیماران جوان با تومورهای سلول زاينده تخمدان عالی است."

او افزود هرچند تنها حدود نیمی از بیماران در گروه مطالعه جراحی fertility-sparing داشته اند. " این بسیار کم است و این واقعیت را انعکاس می دهد که بسیاری از بیماران توسط غیر متخصصان که جراحی نازایی غیر ضروری را در بیشتر موارد انجام می دهند متحمل جراحی اولیه شده اند."

Gershenson همچنین بر اهمیت مشاوره برای بیماران جوان و خانواده آنها در مورد تولید مثل و فعالیت جنسی در آینده قبل از جراحی و شیمی درمانی تاکید کرد.

[External Link Removed for Guests]
مترجم دکتر نگار اضغربیک
Super Moderator
Super Moderator
نمایه کاربر
پست: 3051
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 7 اسفند 1384, 3:45 am
سپاس‌های ارسالی: 351 بار
سپاس‌های دریافتی: 1579 بار
تماس:

خواب خوب و آرام خطر ابتلا به سرطان را كاهش مي‌دهد

پست توسط Dr.Akhavan »

  خوب و آرام خطر ابتلا به سرطان را كاهش مي‌ 


برخورداري از يك خواب خوب و آرام در طول شب، خطر ابتلا به سرطان را در افراد كاهش مي‌دهد.
بين خواب شبانه افراد و احتمال ابتلاي آنها به سرطان ارتباط وجود دارد.
نتايج مطالعات اخير پژوهشگران دانشگاه پزشكي استنفورد، بيانگر آن است كه برخورداري از خواب كافي و مناسب شبانه با ايجاد تعادل بين هورمونهاي مختلف بدن از بروز بسياري از انواع سرطانها در افراد پيشگيري مي‌كند.
طبق آخرين بررسي‌هاي محققان، خواب مناسب شبانه باعث تقويت دستگاه ايمني مي‌شود.
نتايج مطالعات اخير پژوهشگران آلماني درباره شماري از افراد داوطلب كه بر ضد بيماري هپاتيت نوع A واكسينه شده بودند، بيانگر آن است كه پاسخ دستگاه ايمني بدن در افرادي كه از خواب شبانه كافي و مناسبي برخوردار بودند به مراتب بهتر از پاسخ دستگاه ايمني در سايرين است.
بر پايه يافته‌هاي اين پژوهش، ميزان پادتن‌هاي تشكيل شده بر عليه ويروس هپاتيت A در افرادي كه خواب شبانه خوب دارند در حدود دو برابر بيش از اين ميزان در افراد ديگر است.
ارسال پست

بازگشت به “پزشکي”