درجه بندی در پینت بال

در اين بخش ميتوانيد درباره كليه مسائل ورزشي به بحث بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
New Member
پست: 8
تاریخ عضویت: دوشنبه 29 مهر 1392, 12:38 pm
سپاس‌های ارسالی: 1 بار
سپاس‌های دریافتی: 21 بار
تماس:

درجه بندی در پینت بال

پست توسط anahitamzd »

     اول
رنگ : آبی

شرایط : بازیکن باید حداقل 50 ساعت حضور در زمین بازی را تکمیل کند که تمامی این ساعات باید توسط مدیریت زمین ثبت و تائید گردد . این سطح می تواند درمسابقاتی که شرکت کنندگان آن در همان سطح آبی یا پایین تر هستند نیز تکمیل گردد

سطح دوم
رنگ : سبز

شرایط : بازیکن باید حداقل 150 ساعت حضور در زمین بازی را تکمیل کند که تمامی این ساعات باید توسط مدیریت زمین ثبت و تائید گردد . اگر بازیکن قبلا به سطح آبی دست یافته بود ، دفاتر ثبت ساعات بازیها باید نشان دهنده 100 ساعت دیگر در زمین باشد. این سطح می تواند درمسابقاتی که شرکت کنندگان آن در همان سطح سبز، آبی یا پایین تر هستند نیز تکمیل گردد

سطح سوم
رنگ : نارنجی

شرایط : بازیکن باید حداقل 400 ساعت حضور در زمین بازی را تکمیل کند که تمامی این ساعات باید توسط مدیریت زمین ثبت و تائید گردد . اگر بازیکن قبلا به سطح سبز دست یافته بود ، دفاتر ثبت ساعات بازیها باید نشان دهنده 200 ساعت دیگر در زمین باشد. این سطح می تواند درمسابقاتی که شرکت کنندگان آن در همان سطح نارنجی، سبز، آبی یا پایین تر هستند نیز تکمیل گردد

سطح چهارم - تاپ گان
رنگ : قرمز

شرایط : بازیکن باید حداقل 700 ساعت حضور در زمین بازی را تکمیل کند که تمامی این ساعات باید توسط مدیریت زمین ثبت و تائید گردد . اگر بازیکن قبلا به سطح نارنجی دست یافته بود ، دفاتر ثبت ساعات بازیها باید نشان دهنده 300 ساعت دیگر در زمین باشد. این سطح می تواند درمسابقاتی که شرکت کنندگان آن در همان سطح قرمز، نارنجی، سبز، آبی یا پایین تر هستند نیز تکمیل گردد. دراین سطح بازیکنان مجاز می توانند به عنوان "داور رسمی" نیز آموزش ببینند که با تکمیل یک دوره ویژه که توسط باشگاه ارائه می شود به گواهینامه داوری دست می یابند و در مسابقات رسمی به داوری خواهند پرداخت. نشان رنگی زرد مخصوص داوران به این بازیکنان اعطا خواهد            :[External Link Removed for Guests]  
ارسال پست

بازگشت به “انجمن ورزش”