عایق کاری و روش اجرای انواع عایق

در اين بخش مي‌توانيد در مورد تمامي مسائل مرتبط با عمران به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: hani1459, شوراي نظارت, hani1459, شوراي نظارت

ارسال پست
Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 2952
تاریخ عضویت: پنج شنبه 1 اسفند 1387, 4:27 am
سپاس‌های ارسالی: 2399 بار
سپاس‌های دریافتی: 12644 بار

عایق کاری و روش اجرای انواع عایق

پست توسط hani1459 » جمعه 15 آذر 1392, 8:07 pm

[COLOR=#NaNNaNNaN]عایق  

عایقكاري نقش بسيار مهمي در گرم نگه داشتن ساختمان در فصل زمستان و خنك نگه داشتن آن در فصل تابستان دارد. به كمك عایقكاري ميتوان يك خانه را در زمستان 5 درجه گرمتر و در تابستان 10 درجه خنكتر نگه داشت. به اين ترتيب علاوه بر كم شدن مصرف انرژي، از آلودگي محيط زيست نيز كاسته ميشود و منابع انرژي براي استفاده آيندگان حفظ ميگردد. فاكتور مهم در انتخاب عایقها، ميزان مقاومت حرارتي آنها است. هر قدر اين مقاومت بالاتر باشد، عایق حرارت را كمتر از خود عبور مي دهد و صرفه جويي اي كه به همراه دارد افزايش مي يابد. پس به جاي ضخامت عایقها، بايد مقاومت حرارتي آنها با هم مقايسه شود. عایق هاي گوناگون با مقاومتهاي حرارتي برابر، از نظر ميزان صرفه جويي در انرژي همانند هستند و تنها اختلاف آنها در قيمت و محل كاربرد است.
عایقها دو گروه اصلي دارند كه روش كار آنها كاملا متفاوت است:
عایق هايي كه در ساختار آنها حبابهاي هوا وجود دارد و باعث كاهش هدايت حرارت ميشوند.
عایق هايي كه حرارت را بازمي تابانند. پشت اين عایقها بايد حدود 20 ميليمتر فاصله هوايي تعبيه شود.
سقف و كف ساختمانهاي موجود را ميتوان به راحتي عایقكاري كرد. در صورت وجود جا، ديوارهاي خارجي را نيز ميتوان عایق نمود. بر اساس مقررات ملي ساختمان، تمامي ساختمانهايي كه ساخته ميشوند بايد به اندازه كافي عایقكاري شوند. ميزان عایق مورد نياز نيز در همين مقررات تعيين شده است.

چگونگي اجراي عايق رطوبتي قسمتهاي مختلف ساختمان

عايقكاري رطوبتي بامهاي تخت (با شيب تا 6 :1)، تراسها و بالكنها
الف: عايقكاري با خاك رس
ابتدايي‌ترين روش عايقكاري بام، استفاده از كاهگل است كه به علت كمي دوام در برابر بارندگي، يخزدگي و فرسايش، امروزه منسوخ گرديده و جز در دهات و نواحي خشك و كم بارش، معمول و متداول نيست. استفاده از گل نيمچه كاه در خشت فرش بامها نيز در برخي مناطق خشك رايج بوده كه هم اكنون از رونق افتاده است. بنابراين چون مورد استفاده‌اي در طرحها ندارند، از ذكر آنها خودداري مي‌شود.

ب: عايقكاري با قير و گوني
معمول‌ترين روش آب‌بندي بامها و ساير قسمتهاي ساختمان، استفاده از قير و گوني است. در عايقكاري با قير و گوني رعايت نكات زير الزامي است.
توجه داشته باشيد که: عايقكاري به هنگام بارندگي مجاز نيست.

ـ عايقكاري بر روي سطوح مرطوب مجاز نيست، زيرا در غير اين صورت حبابهايي در زير قشر عايقكاري تشكيل مي‌شود كه با گرم و سرد شدن هوا و حركات جزئي اجزاي ساختمان و يا وارد شدن ضربه به سطوح عايق، ممكن است دچار پارگي و صدمه گردند.
ـ قيرهاي جامد را تا هنگامي كه گرم و روانند، بايد به مصرف رساند.
ـ عايقكاري در دماي كمتر از 4+ درجه سلسيوس، نبايد انجام شود.
ـ قيرهاي مورد مصرف را نبايد بيش از 177+ درجه سلسيوس حرارت داد، زيرا مواد فرار آنها جدا شده و ويژگيهاي مطلوب قير از دست مي‌روند.
ـ راه رفتن روي سطوح عايقكاري شده و مصالح عايق پيش‌ساخته، بايد با احتياط و با استفاده از كفشهاي بدون ميخ انجام شود، در صورتي كه كفش مخصوص در دسترس نباشد، مي‌توان با يك قطعه گوني زير و روي كفشهاي عادي را پوشاند و از آنها استفاده كرد.
ـ مصرف ميخ براي محكم كردن لايه‌هاي عايقكاري، به هيچ وجه مجاز نمي‌باشد.
ـ از افتادن اشيا بر روي سطوح عايقكاري شده، بايد جداً جلوگيري نمود.
ـ لايه‌هاي عايق بايد از هر طرف حداقل ده سانتيمتر همديگر را بپوشانند و با قير مناسب كاملاً به هم چسبانده شوند. در همپوشاني لايه‌ها بايد دقت نمود كه لايه‌هاي رويي در سمتي قرار گيرند كه مطابق شيب‌بندي انجام شده، آب از روي آنها به سمت لايه زيري سرازير گردد.
ـ هنگامي كه عايقكاري در بيش از يك لايه انجام مي‌شود لايه‌هاي متوالي عايق، بايد عمود بر هم قرار گيرند. هر لايه از عايقكاري پس از تكميل و پيش از شروع لايه بعدي، بايد مورد بازديد و تأييد دستگاه نظارت قرار گيرد. سطوح عايقكاري شده بايد در هنگام اجراي كارهاي ساختماني از هر گونه آسيب و رويارويي با عوامل مضر و مصالح خورنده مانند آهك محافظت گردند و چنانچه صدمه‌اي ديده باشند، با دستور و زير نظر دستگاه نظارت به نحو مطلوب تعمير و مرمت گردند.
ـ سطوح عايقكاري شده بايد پس از تكميل با لايه محافظي پوشانده شوند.
- ايجاد زيرسازي مناسب براي انجام عايقكاري ضروري است.
پس از ايجاد شيب جزئي بين (1%) تا (3%) با کانکریت سبك، پوكه و نظاير اينها، بايد زيرسازي عايقكاري بام با اندود ریگ سيمنت نرم به نسبت 3 : 1 يا با ریگ آسفالت نرم به ضخامت 5/1 تا 2 سانتيمتر انجام شود و سطح آن كاملاً صاف گردد. سطوح زير عايقكاري بايد كاملاً محكم، صاف و تميز باشند، زيرا جزئي از عايقكاري به شمار مي‌روند.

عايقكاري بامهاي تخت، تراسها و بالكنها به ترتيب زير است:

1) سطح زيرسازي سیمنتی يا ریگ آسفالت بايد كاملاً تميز شود.
2) يك قشر قير 70/60 به صورت ذوب شده و به ميزان حدود 2 كيلوگرم در مترمربع به طور يكنواخت بر روي سطوح افقي و قائم بام پخش گردد، به نحوي كه اين سطوح را كاملاً بپوشاند. مصرف قير مايع زودگير RC2 در هواي سرد بهتر از قير ذوب شده است.
3) يك گوني خشك پاک بر روي سطح قيراندود پهن نموده و پس از رفع چروك خوردگيهاي احتمالي آن را بر روي سطح بام فشار دهند، به قسمي كه در همه جا كاملاً به لايه قير بچسبد.
4) لايه‌اي از مخلوط هموژن قير 70/60 و قير دميده (براي اقليمهاي معتدل و سرد قير 25/85 و براي نواحي گرمسير و نقاط گرم ساختمان قير 15/90) به حالت مذاب و به اندازه 5/1 كيلوگرم در هر مترمربع به صورت يكنواخت بر روي گوني پخش گردد.
5) يك لا گوني ديگر با شرايطي كه در بند 3 گفته شد، عمود بر لايه زيرين بر روي سطح قيراندود گسترده شود.
6) چنانچه عايقكاري مطابق نقشه‌ها و مشخصات بيش از 2 لا گوني و سه قشر قير باشد، لايه‌هاي بعدي قير و گوني بر طبق بندهاي 3 و 4 اجرا گردند.
7) قشري از مخلوط قير ذوب شده 70/60 و قير دميده به نسبت 1 به 2 به ميزان 5/1 كيلوگرم در مترمربع بر روي آخرين لايه گوني پخش گردد.
8) لايه‌هاي عايق قائم ديوارهاي دست‌انداز پيرامون بام، دور محل عبور كانالهاي كولر و هواكشها و دودكشها و لوله‌هاي تأسيسات و مانند اينها را بايد حداقل 30 سانتيمتر بالاتر از سطح بام اجرا نموده و به عرض حداقل 10 سانتيمتر به طور افقي روي ديوار برگرداند و لايه محافظ عايق روي آنها را اجرا كرد. براي جلوگيري از تماس لايه‌هاي عايق قائم با سطوح گرم و دودكشها، بايد قبل از عايقكاري دور دودكشها را با يك لايه عايق حرارتي يا مصالح مجوف پوشانده و سپس اقدام به عايقكاري قائم نمود.
9) در لبه‌هاي بالكنها و تراسها در نقاطي كه به جاي ديوار جان‌پناه، نرده پيش‌بيني شده است، بايد ماهيچه‌اي از ملات سيمان 3 : 1 به ضخامت حداقل 5 سانتيمتر ايجاد گردد و عايقكاري روي آن اجرا شود.
10) عايقكاري محل لگنچه، ناودان بايد با دقت كافي انجام گيرد و در اين محل لايه اول عايق بايد تا داخل لوله آب‌رو ناودان اجرا شود، سپس كف‌خوابي به ابعاد حداقل 50 * 50 سانتيمتر از ورق مسي يا فولاد گالوانيزه بر روي اين لايه عايق قرار داده شود، لايه‌هاي بعدي عايق روي اين كف‌خواب، اجرا و تا داخل لوله كف‌خواب ادامه يابد و بالاخره صافي آب‌رو بر روي آنها قرار داده شود. چنانچه محل ناودان در گوشه بام قرار گيرد، كف‌خواب بايد به شكل هندسي مناسب بوده و در محل برخورد با دست‌انداز يا ديوار داراي لبه‌هاي قائم باشد.

پ: عايقكاري با گوني قيراندود:
عايقكاري با گوني قيراندود مشابه عايقكاري با قير و گوني است و بايد به ترتيب زير اجرا شود:
1) سطح زيرسازي بايد كاملاً پاک شود.
2) يك قشر قير از نوعي كه در عايقكاري با قير و گوني ذكر شد، ولي به مقدار حداقل يك كيلوگرم در مترمربع بر روي سطوح افقي و قائم بام پخش گردد.
3) يك لا گوني قيراندود بدون چروك و پاک بر روي سطح قيراندود شده، پهن نموده و آن را بر روي سطح بام فشار دهند تا در همه جا كاملاً به لايه قير زير آن بچسبد. همپوشاني طولي و عرضي ورقهاي گوني قيراندود حداقل 10 سانتيمتر مي‌باشد و محل اتصال آنها بايد توسط قير مذاب كاملاً به هم چسبانده شود.
4) لايه‌هاي بعدي قير و گوني قيراندود به ترتيبي كه در (ب) ذكر شد، بايد اجرا شود، ميزان قير مصرفي در هر لايه حداقل 5/0 كيلوگرم در مترمربع خواهد بود.
5) در محلهايي مانند محل برخورد دست‌اندازها با سطح افقي بام كه ورقهاي عايقكاري بايد خم شوند، شعاع انحنا نبايد از 5/2 سانتيمتر كمتر باشد، در غير اين صورت بايد با ايجاد پخي با زاويه 135 درجه، عايقكاري را اجرا كرد.

ت: عايقكاري با مشمع و مقواي قيراندود يا قطران اندود:
نحوه اجراي اين نوع عايقها همانند روشي است كه در (پ) توضيح داده شده است. به علاوه توجه به نكات زير ضروري است.
1) چنانچه كارخانه سازنده اين محصولات دستورالعملهاي خاصي در مورد نحوه اجرا داشته باشد، بايد آنها را رعايت و در مقابل، تضمين كافي از فروشندگان و اجرا كنندگان اين عايقها اخذ نمود.
2) چون ممكن است ناسازگاري بين مواد تشكيل دهنده اين عايقها با قيرها يا چسبهاي مصرفي وجود داشته باشد (به ويژه هنگامي كه لايه‌هاي عايق قطران‌اندود باشند)، در اين مورد بايد دقت كافي مبذول گردد.
3) قبل از مصرف هر نوع مشمع يا مقواي آغشته به چسباننده‌هاي سياه، نمونه آن بايد به تصويب دستگاه نظارت برسد.

ث: عايقكاري با مصالح پيش‌ساخته:
روش عايقكاري با مصالح پيش‌ساخته مطابق دستورالعملهاي سازنده اين فرآورده‌ها خواهد بود كه بايد قبلاً به تصويب دستگاه نظارت رسيده باشد. چنانچه نوع فرآورده ناشناخته بوده و سابقه كاري از آن وجود نداشته باشد، اجراء کننده ملزم به سپردن تضمين كافي براي حسن اجراي كار خود در مدتي كه دستگاه نظارت تعيين مي‌كند، خواهد بود.

عايقكاري رطوبتي بامهاي شيبدار، قوسي و گنبدها:
هرگاه شيب از 6 : 1 تجاوز كند، در اين صورت بام ”شيبدار“ تلقي شده و عايقكاري آن تابع شرايطي به شرح زير خواهد بود:

الف: عايقكاري بامهاي شيبدار پوشش شده
توجه به نكات زير ضروري است:
1) در مناطقي كه شيب بام كم بوده و بوران‌خيز است و امكان ورود آب به زير سقف وجود دارد، محل درز قطعات پوشش بايد با ماستيك مناسبي كه به تأييد دستگاه نظارت مي‌رسد، كاملاً آب‌بندي شود.
2) محل برخورد قطعات شيبدار با ديوارهاي قائم نظير ديوار همسايه، ديوار دودكش، دست‌انداز، محل عبور هواروها و دودروها و نظاير آن، بايد با قطعات فلزي( Flashing) يا ماستيك و يا اعمال تمهيدات ديگر، كاملاً درزبندي و آب‌بندي شوند. قطعات فلزي ممكن است از انواع فولاد روي‌اندود (گالوانيزه) يا مسي انتخاب شوند، ماستيكها و مصالح ديگر بايد به تصويب دستگاه نظارت برسند.
3) محل تخليه آب به آب‌روها و ناودانها به همين ترتيب بايد درزبندي و آب‌بندي شود.
4) كناره‌هاي بام نيز بايد با ورقه‌هاي فلزي پوشانده شده و در انتهاي بيروني به صورت آبچكان، خمكاري شوند تا از ريختن آب بر روي نماي ساختمان جلوگيري شود.

ب: عايقكاري بامهاي شيبدار صاف، قوسي و گنبدها
عايقكاري بامهاي شيبدار با شيب بيش از 6 : 1 (نظير خرپشته‌ها)، بامهاي قوسي شكل و گنبدها، نياز به دقت و مهارت كافي داشته و معمولاً به خاطر در دست نبودن مصالح مناسب و اجرا كنندگان ماهر، اين نوع بامها را به دشواري مي‌توان با قير و گوني به نحو شايسته‌اي عايقكاري كرد. در اين موارد بهتر است از عايقهايي كه در برابر گرما و تابش آفتاب، نرم و روان نمي‌شوند و در سرماي زمستان ترك نمي‌خورند، بهره برد. زيرسازي عايقكاري بايد همان طور كه در قسمتهاي قبل توضيح داده شده است، انجام گيرد و پس از ايجاد سطحي صاف و پاک اقدام به عايقكاري گردد.
اجراي عايق سطوح شيبدار بايد موافق اسلوب فني و مطابق دستورالعملهاي توليدكنندگان اين نوع عايقها باشد و قبلاً به تصويب دستگاه نظارت رسيده باشد، بديهي است اخذ تضمين كافي ازاجراء کننده در مورد عايقهاي ناشناخته و امتحان نشده، ضروري است.

عايقكاري رطوبتي كف و تهداب:
تهداب و كف قسمتي از ساختمان كه در تماس با زمين نمناك قرار مي‌گيرند، نياز به عايقكاري رطوبتي دارند. عايقكاري تهداب ها مستلزم اعمال دقت كافي و مصرف مصالح مرغوب است، زيرا از يك سو رعايت جزئيات نسبتاً ظريف ساختماني و يكپارچگي عايقكارهاي افقي و قائم را مي‌طلبد و از سويي ديگر دوام عايق بايد معادل عمر مفيد پيش‌بيني شده براي ساختمان باشد، زيرا چنانچه عايقكاري تهداب دچار صدمه‌اي شود، مرمت آن كاري دشوار و پر هزينه است.

الف: عايقكاري رطوبتي كفها:
كف زيرزمين و طبقه همكف ساختمان كه در مجاورت خاك نمناك است به خاطر رعايت مسائل بهداشتي، حفظ ديوارهاي در تماس با آنها از رطوبت بالا رونده و محافظت كفپوشهاي حساس به رطوبت (مانند كفپوشهاي چوبي و لاستيكي)، بايد در برابر نفوذ رطوبت عايقكاري شود. اين عايقكاري بايد با عايقكاري تهداب يكپارچه شده و چنانچه اختلاف رقومي بين آنها وجود داشته باشد، با عايقكاري قائم تهداب، اين پيوستگي تأمين گردد.
زير فرش كف طبقات زيرين ساختمان كه در تماس مستقيم با زمين هستند، بايد با ارتفاع حدود 25 تا 30 سانتيمتر لاشه سنگ يا قلوه سنگ درشت چيده و روي آن يك لايه مخلوط جغل و ماسه بريزند تا فواصل خالي بين سنگهاي درشت پر شود و حدود 2 سانتيمتر روي تمام سطح را بپوشاند. اين عمل باعث قطع لوله‌هاي موئين و نفوذ رطوبت به سمت بالا مي‌شود. در مناطق خيلي مرطوب مي‌توان كفها را به صورت معلق اجرا كرد. در اين طريقه ديوارهايي به موازات هم و به ضخامت يك خشت و به فاصله حدود 50 الي 70 سانتيمتر و به ارتفاع حدود 50 تا 90 سانتيمتر مي‌سازند و بين آنها را با طاق ضربي مي‌پوشانند و سپس كفسازي اصلي روي آن انجام مي‌شود. فضاي خالي بين ديوارها كه به هم راه دارند و گربه‌رو ناميده مي‌شوند، توسط مجراهايي به خارج ساختمان ارتباط داده مي‌شوند. در مناطقي كه چوب به حد كافي يافت مي‌شود، كف معلق را مي‌توان با تير، تيرچه و تخته نيز اجرا نمود، به هر حال به علت انجام عمل تهويه در زير كفهاي معلق، كفسازي بالنسبه خشك‌تر است. عايقكاري كفها را مي‌توان با قير و گوني، انواع مشمع و مقواي قيراندود، مواد پلاستيكي، آسفالت ماستيك و مواد قيري بر روي قشري ازکانکریت يا اندود ماسه سيمان كه بر روي كف اجرا مي‌شود، انجام داد.
روش اجراي عايق با قير و گوني و مشمع و مقواي قيراندود، مشابه عايقكاري بام است كه در (ب) و (پ) توضيح داده شده است. روشهاي ياد شده نسبت به ساير روشها اين مزيت را دارند كه چنانچه كف ساختمان در مواقعي تحت فشار آب قرار گيرد، در برابر آن مقاومت خوبي از خود نشان مي‌دهند.
استفاده از مواد پلاستيكي در عايقكاري كفها به دو صورت ممكن است انجام گيرد. در حالت اول روي کانکریت كفسازي را با قشري از رزين اپوكسي مي‌پوشانند. اين لايه چسبندگي بسيار خوبي با زيرسازي دارد، ولي در مقابل جابه‌جايي اجزا و ترك‌خوردگي حساس است. به هر حال انواع كفپوش را مي‌توان روي آن اجرا كرد.
حالت ديگر استفاده از ورقه‌هاي نازك پلي‌تن به ضخامت 0.15 ميليمتر است، ميزان همپوشاني ورقه‌ها حداقل 10 سانتيمتر است و در موقع نصب بايد دقت نمود، ضربه و يا ناصافي زيرسازي باعث پارگي آنها نشود. محل روي هم افتادگي ورقه‌ها را مي‌توان تا زد يا با گرم كردن آنها را به هم جوش داد.
آسفالت ماستيك يا ماستيك قيري چنانچه به عنوان كفپوش به كار رود، ديگر نيازي به نم‌بندي كف نيست .
از قيرهاي خالص ذوب شده، امولسيونهاي قيري و قطراني و قيرهاي مايع نيز براي نم‌بندي مي‌توان استفاده كرد. هنگام مصرف قير ذوب شده، ضخامت آن به حدود 3 ميليمتر مي‌رسد كه زيرسازي مناسبي براي كفپوشهاي چوبي است و در عين حال به عنوان چسب هم از آن بهره‌گيري مي‌شود.
مصرف امولسيونهاي قيري، قطراني، قيري / لاستيكي و قطراني / لاستيكي و قيرهاي مايع نظير RC2 ، نيز براي نم‌بندي كفها معمول است. اين مواد را مي‌توان در چند دست پاشيد يا آنها را بر روي سطوح موردنظر ماليد، اما اجراي آن نياز به نظارت دقيق دارد. حداقل ضخامت اين مواد پس از خشك شدن، 0.6 ميليمتر است.

ب: عايقكاري رطوبتي تهداب ها:
كف تمام شده ساختمانها معمولاً حدود 30 تا 90 سانتيمتر (2 تا 6 پله) از كف محوطه بالاتر ساخته مي‌شوند. فاصله بين تهداب تا كف، با مصالح بنايي مانند سنگ، بلوك کانکریتی و خشت با ملات ماسه سيمان يا باتارد يا ماسه آهك كرسي‌چيني مي‌شود و ديوارهاي ساختمان بر روي كرسي‌چيني بنا مي‌شوند. چون کانکریت و مصالح بنايي و ملات مربوط نم‌كش هستند، چنانچه حد فاصل تهداب و ديوار ساختمان نم‌بندي نشود، رطوبت موجود در زمين از طريق لوله‌هاي موئين مصالح به سمت بالا نفوذ كرده و سبب نم‌زدگي ديوارها مي‌شود. لايه افقي عايق رطوبتي ديوارها، بايد بالاتر از كرسي‌چيني و در ارتفاع حداقل 15 سانتيمتر بالاتر از رقوم محوطه و به صورت يكپارچه و پيوسته اجرا شود. عايقكاري قائم ديوارها به اندازه حداقل 10 سانتيمتر نيز ضروري است. بديهي است پيوستگي عايق افقي و قائم ديوارها از جمله عايق قائم ديوارهاي زيرزمين بايد رعايت گردد. همچنين عايق كفها نيز در صورت اجرا، بايد با عايق ديوارها پيوستگي داشته باشد.
بهتر است ازاره ساختمان در نما تا تراز لايه نم‌بند ديوار، سنگي باشد تا در صورت نم‌زدگي، آثار آن بر روي نما ظاهر نشود. بندكشي درز محاذي لايه نم‌بند باعث ايجاد پلي براي نفوذ رطوبت از قسمت مرطوب زير لايه نم‌بند به بالاي ديوار مي‌شود، از اينرو از بندكشي اين قسمت بايد خودداري شود، همچنين براي جلوگيري از نفوذ رطوبت بايد از تجمع برف و نخاله‌هاي ساختمان و نظاير آن در پاي ديوار جلوگيري نمود.
مصالح مورد مصرف در لايه نم‌بند عبارتند از فلزات شامل سرب، مس و ورق فولاد گالوانيزه و مواد قيري و قطراني و مواد پلاستيكي.
فلزات داراي اين مزيت هستند كه بار وارده را به خوبي تحمل مي‌كنند، ولي بهتر است براي جلوگيري از فساد و خوردگي، آنها را قيراندود نمود. ضخامت ورقه‌هاي فلزي حدود 1 تا 2 ميليمتر انتخاب مي‌شود و اتصال آنها به صورت چند پيچه يا لحيم و جوش انجام مي‌گيرد.
مواد قيري و قطراني به تنهايي براي نم‌بندي ديوارها چندان مناسب نيستند و بهتر است آنها را به همراه منسوجاتي مانند گوني كنفي و مواد پلاستيكي، مقوا، نمدها و نظاير آن مصرف نمود تا لايه نم‌بند بتواند در برابر نشستهاي جزئي ساختماني مقاومت كند. آسفالت ماستيك تا حدودي نم‌بند است، ولي در برابر حركات جزئي اجزاي ساختماني ترك مي‌خورد و از محل تركها رطوبت به بالاي ديوار نفوذ مي‌كند. اجراي قيرگوني، مشمع، مقوا و گوني قيراندود، همانند عايقكاري كف و بام صورت مي‌گيرد. مصرف مواد پلاستيكي براي نم‌بندي تهداب همانند نم‌بندي كف است كه قبلاً توضيح داده شد، ولي اين مواد بهتر است در مكانهاي كم بارش و خشك به مصرف برسند. مصرف ملاتي از ماسه كوارتزي و رزين اپوكسي به ضخامت 6 ميليمتر نيز در تهداب ها مي‌تواند مؤثر واقع شود. ديوارهايي كه تحت اثر بارهاي افقي قرار مي‌گيرند، بايد داراي عايقكاري پله‌اي باشند تا از لغزش آنها جلوگيري شود.

عايقكاري رطوبتي ديوار زيرزمين:
عايقكاري ديوار زيرزمين بايد همانند عايقكاري تهداب ساختمان و به صورت يكپارچه و همراه با آن، انجام شود. چنانچه فاصله زماني بين اجراي عايق افقي و قائم و ديوارها پيش بيايد، بايد به منظور يكپارچه كردن عايق تدابير لازم اتخاذ گردد.
معمول‌ترين عايقكاري براي ديوار زيرزمينها استفاده از قير و گوني يا قير و مشمع يا گوني يا مقواي قيراندود است كه بايد مانند عايق بام اجرا شود. ترتيب عايقكاري قائم، بايد از بالا به پايين باشد و لايه‌هاي گوني طوري روي هم قرار گيرند كه رطوبت نتواند از زمين به داخل ديوار زيرزمين نفوذ كند.
دو روش براي عايقكاري ديوار زيرزمين متداول است: روش اول در مواقعي به كار گرفته مي‌شود كه عمق زيرزمين، كم و خطر ريزش خاك اطراف زيرزمين وجود نداشته باشد، در اين روش ابتدا تيغه محافظ عايق اجرا شده و روي آن ملات ماسه سيمان و عايق قائم، انجام و سپس ديوار اصلي زيرزمين ساخته مي‌شود. در روش دوم كه مخصوص زمينهاي ريزشي و عمقهاي زياد است، ابتدا عايق افقي زير ديوار زيرزمين را اجرا مي‌كنند و پس از ديوارسازي، پشت آن را با ملات ماسه سيمان اندود نموده و بعد از عايقكاري اقدام به ساختن تيغه محافظ عايق مي‌كنند. در هر دو روش در تمام مراحل بايد سعي شود پيش‌بينيهاي لازم براي پيوستگي عايق در قسمتهاي افقي و قائم صورت گيرد. محل عبور لوله‌ها و دودكش و ساير مجاري، بايد قبلاً در ديوار زيرزمين پيش‌بيني شود، به قسمي كه عايق پس از اجرا پاره يا زخمي نشود. لوله‌هاي آب گرم و شوفاژ و دودكش، نبايد مستقيماً در تماس با عايق قيري قرار گيرند، زيرا ممكن است آن را ذوب كرده و كيفيت آن دچار اشكال گردد.

عايقكاري كف آشپزخانه، سرويسهاي بهداشتي و فضاهاي مشابه:
در مكانهايي كه احتمال ريزش آب در كف و قسمت پايين ديوارها وجود داشته باشد عايقكاري كف و پاي ديوار امري ضروري است. معمول‌ترين عايق كه در اين موارد به كار مي‌رود، قير و گوني، مشمع، مقوا و گوني قيراندود است كه به ذكر آنها اكتفا مي‌شود.
نحوه عايقكاري عيناً همانند عايقكاري بام است با اين تفاوت كه عايقكاري قائم پاي ديوارها در اين مكانها تا 15 سانتيمتر بالاتر از بالاترين نقطه‌اي كه امكان ريزش آب و تجمع آن وجود دارد ضروريست..
در محل كف‌شور آشپزخانه و حمام و محل نصب كاسه توالت بايد دقت شود كه لايه‌هاي عايق تا داخل لوله فاضلاب امتداد يابد و سپس نسبت به نصب لوازم بهداشتي اقدام گردد. محل كاسه توالت را ابتدا بايد با ماسه نرم و كم سيمان اندود كرد و با فشار دادن كاسه توالت بر روي آن سطح ملات را به شكل كاسه توالت درآورد و روي آن را با ماسه سيمان ليسه‌اي اندود نمود. پس از خشك شدن اندود عايقكاري كف انجام خواهد شد.
لازم به يادآوري است كه شيب‌بندي كف حمام، آشپزخانه، توالت و فضاهاي مشابه به سمت كف‌شور و كاسه توالت به منظور تخليه آبهايي كه احتمالاً در كف جاري مي‌شود، امري ضروري است.

عايقكاري رطوبتي ساير قسمتهاي ساختمان:
الف: عايقكاري كف پنجره‌ها، درپوش دست‌انداز بام، دودكشها، كف پنجره، درپوش دست‌انداز بام و ديوار حياط چنانچه در طول كوتاه و به صورت يكپارچه با سنگ، کانکریت و نظاير آن اجرا شود، معمولاً مشكلي را به وجود نخواهد آورد، ولي در طولهاي زياد كه اين مصالح نياز به درز انبساط و انقباض دارند آب از محل درزها نفوذ كرده و علاوه بر يخ زدن مصالح بالاي ديوار و خرابي آنها، سبب زشتي و آلودگي نماسازي نيز مي‌شود، از اين رو براي جلوگيري از خطرات ناشي از يخزدگي و حفظ زيبايي در اين قسمتها، زير درپوشهاي درزدار يا روي آنها بايد عايقكاري شود. چنانچه بخواهيم زير درپوشها را عايق كنيم، اجراي يك لايه قير و گوني به روشي كه در عايقكاري بام توضيح داده شد، كافيست. براي عايقكاري روي درپوشها بهترين مصالح، فلزاتي مانند مس و فولاد گالوانيزه هستند و بديهي است در محل درز بايد چند پيچه يا لحيم يا جوشكاري شوند. فلزاتي كه براي اين منظور به كار مي‌روند، بايد در انتها خمكاري شوند و به صورت آبچكان در آيند تا آب به راحتي از روي آنها تخليه شود، بدون اينكه بر روي ديوار ترشح نمايد.

ب: عايقكاري كف و بدنه استخرها و منابع آب:
عايقكاري كف و بدنه استخرها به منظور جلوگيري از گريز آب و هدر رفتن آن انجام مي‌شود و در مواقعي لازم است كه ارتفاع و در نتيجه فشار آب زياد باشد. عايقكاري استخرها و منابع آب، بيشتر با مواد قيري، ندرتاً با فلزات و بعضي مواقع با رزينهاي پليمري نظير رزين اپوكسي انجام مي‌گيرد. روش عايقكاري همانند ديوار زيرزمين و بام مي‌باشد. رنگ‌آميزي بدنه استخر با رنگ ضد آب به عنوان يك اقدام اضافي و احتياطي مفيد است.

پ: عايقكاري كف پاركينگ در طبقات:
چنانچه كف پاركينگ در طبقات شسته مي‌شود، در اين صورت عايقكاري آن الزامي است. روش عايقكاري همانند ساير كفها است، فقط بايد توجه داشت كه لايه‌هاي عايق در كف پاركينگها زير فشار بيشتري قرار مي‌گيرد و از اين رو تعداد لايه‌هاي بيشتري براي عايقكاري لازم است.

ت: عايقكاري نماها:
ديوارهاي ساختمان كه در معرض باران قرار مي‌گيرند، پس از مدتي از سمت داخل ساختمان ترمي‌شوند. از اين رو در مناطق باران‌خيز در سمت وزش باد بايد قسمتهايي از ديوار را كه در معرض باران قرار مي‌گيرند، عايقكاري كرد. چنانچه ميزان بارندگي كم يا مدت آن كوتاه باشد مي‌توان با افزودن قدري آهك در ملات اندود سيماني نما، آن را تا حدود زيادي آب‌بندي كرد.
در موارد شديدتر مصرف مواد آب‌بند كننده کانکریت در ملات اندود، مصرف ملاتهاي پليمري از قبيل ملاتهاي رزين اپوكسي (بدون سیمنت يا به همراه سیمنت) و بالاخره اجراي رنگهاي ضد آب بر روي نما مفيد است و مي‌تواند مؤثر واقع شود.
در بعضي كشورهاي صنعتي از قطعات چوب و ساير مصالح همانند آنچه كه در سقفها مرسوم است، براي نماپوش (Siding) استفاده مي‌شود.

ث: عايقكاري درزهاي انبساط در بام، نما و كف طبقات
درزهاي انبساط بايد مطابق نقشه‌هاي جزئيات اجرا شده و در محل بام، نماهاي بوران‌گير و كف طبقاتي كه امكان شستشو يا جريان آب در آنها وجود دارد، كاملاً درزبندي و عايق شوند. عايقكاري رطوبتي درزهاي انبساط در بام و كف طبقات با ورقه‌هاي مسي يا فولادي گالوانيزه و در مواردي با موادي نظير انواع ماستيك و لاستيك انجام مي‌گيرد. بهترين مصالح براي عايقكاري درزهاي نما، ماستيك يا نوارهاي لاستيكي است و چنانچه روي آنها با مصالح فلزي پوشانده شود، اطمينان بيشتري براي عدم نفوذ آب به وجود مي‌آيد.فوم PVC
ماده عایقكاري حرارتي پلاستيك سلولي كه بر پايه پليمرهاي وينيل كلرايد منبسط شده بوده ساختار سلولي شامل سلولهاي اساساً بسته است. (استاندارد ملي80 84 بند4-2-8) اين فوم ها به صورت نرم , سلول باز , بخشي سلول باز , نيمه سخت و سخت سلول بسته مي توانند باشند. از نظر عایق حرارتي فوم PVC سخت دو برابر گران تر از فوم هاي پلي استايرن و پلي يورتان است .در مقايسه با ديگر پلاستيك هاي سلولدار به كار رفته در عایق حرارتي PVC انبساط مقاومت بالايي داشته و بسيارسخت است.فوم PVC سخت عایق حرارتي و صوتي بسيار خوبي بوده و نفوذ بخار و رطوبت در آن بسياركم است. از آنجا كه مقاومت برشي فوم PVC بالاست سطح آن براي اعمال سيمان و گچ بسيار مناسب است . مزيت عمده فوم هاي PVC عملكرد بهتر آنها در برابر آتش نسبت به ساير فوم هاي پليمري است .از اين رو نوع پانل ها در كاربردهاي دريايي و ساختماني در اورپا پذيرفته شده اند.

اسفنج اوره فرم آلدئيد
عایق کاری عایق کاری رزین اوره فرمالدئید، یک عامل فوم ساز و هوای فشرده شده ساخته می شود. وقتی که مخلوط وارد حفره های ساختمان پمپ می شود اوره و فرمالدوید ترکیب شده و به صورت یک فوم پلاستیکی عایق در می آیند. تحقیقات اخیر در مورد این فوم ثابت کرده که این فوم سرطان زا بوده و استفاده از آن ریسک بالایی به دنبال دارد. به همین دلایل امروزه از مواد مدرن تری مانند پلی یورتان (polyurethane) و رزین ملامین فرمالدئید (melamine formaldehyde resin) به عنوان جایگزین برای فوم اوره فرمالدئید استفاده می شود.

عایق سلولزي
عایق اليافي كه از كاغذ , مواد خام تخته كاغذي يا چوب با چسباننده ها , كند سوز كننده ها و ساير افزودني ها يا بدون آنها مشتق ميشود. ( استاندارد ملي 8084 بند 4-11). اخيرا، استفاده از عایقهاي سلولزي در ايالات متحده افزايش پيدا كرده است. يكي از دلايل اين افزايش اين است كه نتايج تحقيقات نشان داده اند كه سلولز بهتر از عایق پشم شيشه ساختمان ها را در برابر خسارت ناشي از آتش سوزي محافظت مي كنند. زيرا چگالي اين عایقها بيش از پشم شيشه است در نتيجه اكسيژن لازم، براي سوخت اجزاء ساختماني تامين نمي شود. دليل ديگر افزايش مصرف عایق سلولزي گنجايش بالاي بازيافت آن نسبت به هرماده عایق ديگري است.

پشم سنگ
پشم سنگ جزو خانواده عایق هاي گرم ازنوع معدني، متشكل از الياف بسيار ظريف است. ماده اصلي اوليه براي توليد اين الياف سنگ آتشفشاني بازالت از خانواده سنگهاي آذرين ودولوميت مي باشد كه در كشور ما به وفور يافت مي شود. محصول حاصله كاملاً استريل مي باشد و نيز در برابر خطراتي مانند انگل، قارچ، باكتري و حشرات موذي مصونيت دارد. از آنجایی که پشم سنگ یک عایق سلول باز می باشد بعد نصب آن نیازمند یک پوشش بخاربند می باشند. طول عمر پشم سنگ به اندازه عمر ساختمان می باشد. هزینه نگهداری آن حداقل است مگر آنکه دچار آسیب شده باشد. یکی از کاربردهای مهم پشم سنگ استفاده به عنوان ضد حریق می باشد. در حقیقت از این پوشش می توان برای محافظت سازه های فلزی، چاهک های آسانسور، تاسیسات الکتریکی، راهروهای فرار و... در مقابل حریق استفاده نمود.

نانو عایق ها
عایق حرارتی نانو يا NANSULATE ماده جدیدی از فناوری نانو می باشد که محافظ و عایق حرارتی مناسبی در مقابل هر سه نوع انتقال گرما شامل تشعشع ، جابجایی و همرفتی می باشد. با این خصوصیت که می توان از آن براحتی در ساختمانهای در دست بهره برداری نیز استفاده نمود و هیچگونه تغییر ظاهری در ترکیب ساختمان ایجاد نمی کند . نانو عایق به عنوان جديد ترين محصول عایق حرارتي توليد شده در جهان بوده كه با استفاده از تكنولوژي نانو توليد مي شود وداراي كمترين ميزان انتقال حرارت در ميان تمام عایقهاي موجود بوده و خصوصيت ويژه اين محصول مايع بودن آن است كه امكان استفاده از آن را توسط هر نوع وسيله رنگ آميزي فراهم مي كند. انواع توليدات اين تكنولوژي با خاصيت چسبندگي بالا امكان پوشش تمام سطوح را فراهم نموده و باعث جلوگيري از خوردگي زير عایق كه مهمترين مشكل لوله هاي عایق شده در صنعت نفت و گاز مي باشد. را فراهم مي آورد. نانو عایق تنها عایق است كه كه به راحتي همانند رنگ بر روي سطوح فلزي و غير فلزي توسط پيستوله ، برس و رولهاي نقاشي مي توان استفاده كرد لذا با صرفه هزينه نسبتاًكمي و بدون هيچ گونه تغييري در فضاي ساختمان مي توان از هدر رفتن انرژي جلوگيري نمود.اين عایق انواع مختلفي دارد كه نوع GP آن براي سطوح غير فلزي و نوع PT آن براي سطوح فلزي كار برد فراوان دارد . اين محصول جهت عایقكاري ساختمانهاي مسكوني ، تجاري ، مخازن ، لوله هاي انتقال نفت و گاز و صنعت كشتي سازي بكار مي رود

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
[FONT=Times New Roman] [FONT=Times New Roman]  و ایران را دوست میدارم    

Novice Poster
Novice Poster
نمایه کاربر
پست: 84
تاریخ عضویت: جمعه 7 فروردین 1394, 6:51 pm
سپاس‌های ارسالی: 2 بار
سپاس‌های دریافتی: 144 بار

Re: عایق کاری و روش اجرای انواع عایق

پست توسط paramisrockwool » جمعه 3 مهر 1394, 8:54 am

عایقکاری مناسب قسمت های مختلف ساختمان مانند دیوارها، سقف، کف و همچنین لوله ها و سطوح داغ و سرد مانع از حدر رفتن انرژی می شود. عایقکاری دیوارهای خارجی ساختمان بین 35 تا 55 درصد از اتلاف انرژی در ساختمان جلوگیری می کند.
معمولا عایقکاری ساختمان به دو روش صورت می گیرد: 1- عایقکاری در زمان دیوارکشی 2- عایقکاری پس ساخت
بهترین زمان در عایقکاری ساختمان، در زمان دیوارکشی است، در این زمان عایقکاری آسان ترمی باشد و هزینه های آن کمتر است. عایقکاری ساختمان با استفاده از عایق تخته ای در زمان اجرای نمای ساختمان نیاز به اجرای سازه فلزی و یا چوبی دارد که عایق تخته ای (عایق تخته ای پشم سنگ ) بین آن قرار می گیرد و نمای ساختمان روی آن انجام می گیرد. به همین دلیل به این روش "عایقکاری با سازه" می گویند.

عایقکاری حرارتی از هر دو روش می توانند با کیفیت تقریبا برابر انجام شوند ولی از نظر عایقکاری صوتی روش اول کیفیت بهتری دارد زیرا طراحان می توانند شکل بلوک ها و دیوارها را طوری طراحی کنند که عایقکاری از نظر صوتی مطلوب تر باشد. این روش عایقکاری باعث می شود که انعکاس و تفریق صدای نامطلوب ایجاد نشود.
به منظور حل مشکل بوجود آمده در عایقکاری صوتی از روش دوم می توان از عایق های صوتی با کارایی بالا مثل عایق پشم سنگ استفاده کرد زیرا عایق پشم سنگ از جمله عایق های دو منظوره حرارتی صوتی است و با داشتن حباب های ریز هوا که به فور در ساختار آنها یافت می شود کارایی بالایی دارد و باعث افزایش راندمان عایقکاری صوتی و حرارتی می شود.

مهمترین قسمت های ساختمان جهت عایقکاری عبارتند از:
- عایقکاری دیوارهای ساختمان از داخل و خارج
- عایقکاری سقف ساختمان از داخل و خارج
- عایقکاری کف ساختمان

منبع: [لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

Colonel II
Colonel II
نمایه کاربر
پست: 3960
تاریخ عضویت: یک شنبه 12 اردیبهشت 1389, 12:44 pm
محل اقامت: زمین پهناور خدا ( أرضُ الله الواسعة)
سپاس‌های ارسالی: 4344 بار
سپاس‌های دریافتی: 8470 بار

Re: عایق کاری و روش اجرای انواع عایق

پست توسط MOHAMMAD_ASEMOONI » جمعه 3 مهر 1394, 4:38 pm

سلام و تشکر از شما بابت مطالب سودمندی که مینویسید
بنده یک دوست دارم که گله داره از عایق نبودن دیوار اتاق خوابِ آپارتمانشون . میگه صدای ساکنین آپارتمان بغلی راحت میاد توی اتاق خواب و آسایششون رو سلب کرده
تصمیم گرفتند تمام دیوار رو با عایق 2.5 سانتی از جنس فوم یا یونولیت بپوشونند و یک کمد بزرگ هم نصب کنند تا تمام دیوار رو بپوشونه یعنی اول عایق 2.5 سانتی رو بچسبونند به دیوار بعدش کمد رو نصب کنند که 4 متر عرض داره و 3.5 متر ارتفاع (تا زیر سقف) و 55 سانت عمق .
سوال بنده اینه که فوم عایق بهتری هست برای صدا یا یونولیت ؟
فوم به صورت رولی با عرض یک متر در بازار هست
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
و یونولیت هم ورقی هست .
با تشکر از شما
صرفه‌جویی های میلیونی در هزینه‌های خودرو

صرفه‌جویی های میلیونی در هزینه‌های زندگی

برنامه‌های کاربردی اندروید و اطلاعات مهم در مورد تنظیمات اندروید

جسارتاً آموزش توبه به زبان ساده

توصیه‌های مهم امنیتی

توصیه‌های بسیار مهم بهداشتی

تاپیک جامع سرویس و تعمیر و مشاوره آبگرمکن و پکیج

سوالات سیستم آبرسانی ساختمان


 دوستِ عزیز، چه باور کنی چه باور نکنی چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد ،همه ما آسمونی هستیم وشمارش معکوس برای بازگشتمون ازهمون روزِ اولِ خلقتمون شروع شده و حسابِ بسیار دقیقی هم در انتظارمونه.
یه آسمونیِ فعّال باش که آزمایشِ دنیا تکرارشدنی نیست.

باور نمیکنی؟ همۀ ثروت و قدرت و هوش و دانش و نفوذت رو به کار بگیر
تا مانعِ پرواز بشی.
قبول نداری؟
این شما واین هم دنیا
 

Novice Poster
Novice Poster
نمایه کاربر
پست: 84
تاریخ عضویت: جمعه 7 فروردین 1394, 6:51 pm
سپاس‌های ارسالی: 2 بار
سپاس‌های دریافتی: 144 بار

نصب عایق تخته ای

پست توسط paramisrockwool » یک شنبه 24 آبان 1394, 8:31 pm

یکی از عایق های که برای عایق کاری صوتی و حرارتی ساختمان ها استفاده می شود، عایق پشم سنگ تخته ای است. این عایق را می توان در هنگام ساخت ساختمان و یا بعد از آن اجرا کرد. در لینک زیر روش چسباندن عایق پشم سنگ تخته ای نشان داده شده است.
امیدوارم مفید باشد.

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

Novice Poster
Novice Poster
نمایه کاربر
پست: 84
تاریخ عضویت: جمعه 7 فروردین 1394, 6:51 pm
سپاس‌های ارسالی: 2 بار
سپاس‌های دریافتی: 144 بار

عایق کاری زیر شیروانی

پست توسط paramisrockwool » دو شنبه 2 آذر 1394, 5:57 pm

یکی از قسمت هایی ساختمان که بیشترین میزان اتلاف حرارتی دارد، زیر شیروانی است. لینک زیر ویدئو آموزشی عایق کاری زیر شیروانی می باشد.

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

Novice Poster
Novice Poster
نمایه کاربر
پست: 84
تاریخ عضویت: جمعه 7 فروردین 1394, 6:51 pm
سپاس‌های ارسالی: 2 بار
سپاس‌های دریافتی: 144 بار

چند راهنمایی کلی در مورد نصب عایق

پست توسط paramisrockwool » یک شنبه 4 بهمن 1394, 10:01 pm

کارایی عایق به طریقه نصب آن ها وابسته است، در صورتی که عایق خوب نصب شده باشند کارایی خوبی دارند. در نصب عایق های حرارتی و صوتی باید به موارد زیر توجه کرد:
- به هیچ عنوان عایق را فشرده نکنید. عایق باید پس از نصب ضخامت اولیه خودش را داشته باشد، در غیر اینصورت ضریب انتقال حرارت هدایتی عایق حرارتی افزایش می باید و راندمان عایق کاری پایین می آید. عایق های پشم سنگ در ضخامت های مختلف تولید می شوند و مصرف کنندگان می توانند با توجه به ضخامت مورد نیاز عایق پشم سنگ متناسب را انتخاب کنند و همچنین می توانند برای سطوحی که فاقد شکل هندسی منظم هستند از عایق پشم سنگ خام فله ای (ایزوترم) استفاده کنند.

- در عایق کاری باید تمام سطح بطور کامل پوشانده شود. حتی اگر مقداری از سطح عایق کاری نشود، ممکن است راندمان عایق کاری تا 50% کاهش یابد.
- مواد عایق را باید خشک نگه داشت و از نفوذ آب به آن ها جلوگیری کرد.
- از عایق های آزاد نباید در سقف هایی که شیب زیاد دارند استفاده کرد.
- در هنگام استفاده از عایق های بازتابنده، حتما باید در پشت آن های یک لایه از هوای ساکن به ضخامت 20 میلیمتر قرار گیرد و تمام سوراخها و درزها باید با نوار چسب پوشانده شوند.
- اطراف کابل های برق و لوازم الکتریکی را هرگز عایق کاری نکنید، ایمن بودن عایق کاری باید توسط یک فرد متخصص بررسی شود.

منبع: [لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

Novice Poster
Novice Poster
نمایه کاربر
پست: 84
تاریخ عضویت: جمعه 7 فروردین 1394, 6:51 pm
سپاس‌های ارسالی: 2 بار
سپاس‌های دریافتی: 144 بار

عایق کاری موتور خانه

پست توسط paramisrockwool » دو شنبه 6 اردیبهشت 1395, 7:10 pm

عایق حرارتی مناسب برای عایق کاری موتورخانه ها به محلی که عایق کاری می شود بستگی دارد. برای انتخاب بهترین عایق برای موتورخانه ها، متخصصان در زمینه عایق کاری و پیمانکاران می توانند به شما کمک کنند، اما در بیشتر مکان ها می توان از عایق حرارتی صوتی پشم سنگ استفاده کرد.
برای اینکه بتوانید خودتان موتورخانه ی منازلتان را عایق کاری کنید باید از موارد زیر آگاهی داشته باشید:
- شناخت مخازن و مکان هایی که باید عایق کاری شوند.
- تخمین میزان عایق مورد نیاز برای عایق کاری
- آشنایی با آموزش های اولیه عایق کاری
- عدم تغییر در ساختار موتورخانه
- وجود فضای مناسب برای عایق کاری سطوح
- استفاده از موانع بخار و تهویه مناسب عایق کاری

راهنمای عایق کاری مخازن موتورخانه ها


راهنمای عایق کاری مخازن موتورخانه ها توسط انجمن تولید کنندگان عایق آمریکای شمالی (NAIMA) تهیه شده است و برای عایق کاری سیستم های لوله کشی موتورخانه سرد در سیستم های مکانیکی بوسیله محبوس کردن بخار با استفاده از عایق های معدنی لوله ای (مانند عایق پشم سنگ لوله ای) می باشد.
عایق هایی که در این راهنما پیشنهاد شده اند برای عایق کاری سیستم های سرد (لوله های آب سرد) که دمای عملیاتی آن ها 0 تا 15 درجه سانتیگراد است (33 تا 60 درجه فارنهایت) و در کاربردهای تجاری ساختمان کار می کنند، مناسب می باشد.
اگر این عایق ها به درستی نصب شوند سیستم محبوس سازی بخار عایق های پشم معدنی باعث کنترل شکل گیری کنداس می شوند و این باعث می شود که سیستم خنک کاری با بالاترین بازده کار کند و میزان مصرف انرژی را کاهش می دهد و بهینه می کند.

عایق های لوله ای پشم های معدنیعایق های لوله ای معدنی مانند عایق پشم سنگ لوله ای، پشم شیشه لوله ای و یا پشم سرباره لوله ای در اندازه های لوله های استاندارد تولید می شوند و با استفاده از بست هایی به لوله متصل می شوند و یا با استفاده از ژاکت هایی که برای جلوگیری از انتشار بخار تدارک دیده شده اند، پوشش داده می شوند.

سیستم های جلوگیری از نشتی بخارتمام سرویس های ژاکتی (ASJ) از کمپوزیت ورقه ورقه از چندین لایه که معمولا شامل فویل، کاغذ، فیلم و تقویت کننده است که در ASTM C547 برای پشم سنگ در دماهای پایین آمده لیست شده اند. این ژاکت ها از عایق محافظت می کنند و یک سیستم جلوگیری از انتشار بخار فراهم می کند که باعث محافظت از عایق حرارتی اطراف لوله می شوند. ماکزیمم میزان نشت در استاندار ژاکت ASJ برابر 0.02 است.


منبع: [لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

ارسال پست

بازگشت به “عمران”