دانلود مقالات شهرسازی

در اين بخش مي‌توانيد در مورد تمامي مسائل مرتبط با شهرسازي به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: hani1459, شوراي نظارت

Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 2952
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 1 اسفند 1387, 4:27 am
سپاس‌های ارسالی: 2399 بار
سپاس‌های دریافتی: 12644 بار

Re: دانلود مقالات شهرسازی

پست توسط hani1459 »

رنگ آمیزی مبلمان شهری
ایمان زارع گاریزی-فاطمه پرتوی نژاد-مقدمه:شهرهای امروزی با پیشرفت علم و دانش و تكنولوژی همراه شده ولی در راستای این پیشرفت هنوز به صورت گذشته سرزندگی و هویت دیده نمی شود.
یكی از عناصری كه میتواند هویت سرزندگی و به طور كلی سامان بخشی به فضای شهری را به عهده داشته باشد و كیفیت و كارایی زندگی را در شهر ارتقاء دهد مبلمان شهری است. در قدیم هویت سنتی و قدیمی شهر همواره باعث لذت بخش بودن كیفیت بصری میشدند. مبلمان شهری نیز یكی از عناصری است كه میتوان بوسیله ی آن هویت شهر و خوانایی شهر را بخوبی (در شهرهای امروزی) تعریف كرد. (البته در صورتی كه با توجه به ویژگیهای آن بخوبی به كار برده شود). مبلمان شهری را میتوان دارای ویژگیهایی دانست. با رعایت این ویژگیها میتوان به اهداف اصلی استفاده از مبلمان شهری رسید. یكی از ویژگیها رنگ است. رنگها امروزه در شهرهای ما به صورت گسترده به كار برده شده اند و انواع و اقسام رنگها را میتوان در شهرها دید. از رنگها در اكثر شهرهای ایران بدون هیچ گونه برنامه ریزی استفاده شده و اصلا توجهی به همنشینی، هماهنگی، تضادها، و تركیب رنگی عناصر شهرها نشده است.
به طور خاص نیز میتوان گفت كه رنگ در مبلمان شهری، شهرهای ما بدون هیچ ضابطه و استانداردی و بدون هیچ برنامه ی تدوین شده ی مناسبی به كار برده شده است كه نشئت گرفته از عدم توجه به رنگ آمیزی مبلمان شهری است.
در كنار بدون برنامه بودن ونداشتن ضابطه و استاندارد، رنگها در مبلمان شهری بدون توجه به تأثیرات بصری و روانی آنها به كار برده میشوند. همچنین رنگهای مختلف و ناهماهنگی را در كنار یكدیگر، كه پیامد آن سردرگمی در فضا و عدم خوانایی است میتوان مشاهده كرد و به طور كلی به كار بردن رنگهای متفاوت و ناهماهنگ با زمینه و پالت شهر به صورت سلیقه ای توسط افراد و مسئولان كه تأثیر نامطلوبی بر هویت و خوانایی شهر دارد، مسائل عمده و اساسی در مواجهه با مبلمان شهری و رنگ آمیزی دانست.
اهمیت رنگ در تقویت هویت شهری و خوانایی محیط و در ایجاد فضاهای شهری سرزنده و شاداب و القای حس مكان و فضا و حس وحدت در كنار مبلمان شهری در شهر حائز اهمیت است و همچنین تأثیرات روانی بر روی افراد و ایجاد كیفیتهای فضایی نیز از ضرورتهای استفاده از رنگ در مبلمان شهری است.
در این مقاله سعی شده تا به سؤالات زیر پاسخ داده شود.
چه رنگی در مبلمان شهر مناسب است؟
چه مواردی در انتخاب رنگهای مبلمان شهری مهم هستند؟
چرا رنگ آمیزی مبلمان شهری مهم است؟
چگونه باید برای رنگ آمیزی مبلمان شهری برنامه ریزی كرد؟
چگونه از رنگ در مبلمان شهری استفاده می كنیم؟

متن کامل مقاله [ [External Link Removed for Guests] ]


[External Link Removed for Guests]
[FONT=Times New Roman] [FONT=Times New Roman]  و ایران را دوست میدارم    
Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 2952
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 1 اسفند 1387, 4:27 am
سپاس‌های ارسالی: 2399 بار
سپاس‌های دریافتی: 12644 بار

Re: دانلود مقالات شهرسازی

پست توسط hani1459 »

مؤلفه های آسایش بصری و نقش آن در مناسب سازی محیط
دكتراسماعیل صالحی-چکیده: چگونگی رابطه بصری میان انسان و محیط ، از جمله شرایطی است كه در كنار سایر شرایط در ارزیابی كیفیت محیط حائز اهمیت است .

به عبارت دیگر در صورتی كه مناسب سازی محیطی را به فراهم ساختن مجموع شرایط آسایش حركتی ، آسایش شنیداری، آسایش بصری ، آسایش اقلیمی آسایش اجتماعی و ... تجزیه و تعبیر نمائیم . این مقاله از حیث تبیین اینكه آسایش بصری چه نقشی در مناسب سازی محیط دارد؟ ،تهیه و ارائه شده است .
در چاچوب مقاله حاضر این مطرح می شود ؛ " هر چقدر انسان بیشتر خود را در خانه حبس كند نیاز كمتری به منابع اطلاعاتی آگاهانه طراحی شده در محیط كالبدی دارد . ... اگر شخص یك بار در محیط گم شدن را تجربه نماید ، اضطراب و حتی وحشتی كه به او دست می دهد ، حاكی از این است كه توازن و سلامت وجود شخص تا چه اندازه به آشنائی وی با محیط وابسته است ..."
در چارچوب این مقاله هر یك از مؤلفه های شاخص گونه ذیل و نقش واهمیت آنها در مناسب سازی محیطی تبیین می شوند :
- آلودگی نمادی ( اطلاعات و علائم محیطی)
- آلودگی دیداری ( اغتشاش بصری نماها ،حجم و عناصر )
- آلودگی رنگ در محیط های اطراف انسان
- آلودگی نور
مؤلفه های مزبور در فرایند یك پروژه مطالعاتی
1383 توسط نگارنده این مقاله مورد بررسی نظری و - در سال 84
تحلیل میدانی قرار گرفتند و برای ارزیابی فضاهای شهری چك لیستی تهیه و ارائه شد .
کلمات کلیدی: فضاهای شهری ، آلودگی نمادی ، آلودگی دیداری ،آلودگی رنگ، آلودگی نور

متن کامل مقاله [ [External Link Removed for Guests] ]


[External Link Removed for Guests]
[FONT=Times New Roman] [FONT=Times New Roman]  و ایران را دوست میدارم    
Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 2952
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 1 اسفند 1387, 4:27 am
سپاس‌های ارسالی: 2399 بار
سپاس‌های دریافتی: 12644 بار

Re: دانلود مقالات شهرسازی

پست توسط hani1459 »

مناسب سازی محیط شهری
معلول؛ علتی برای مناسب سازی فضا ومعماری
مهدی شعبانیان-مقدمه:برای درك بخشی از شرایط یك معلول در جامعه كنونی كافیست سعی كنیم در مدت یكساعت درحالیكه بروی صندلی چرخ دار نشسته ایم به انجام همان كارهای عادی و همیشگی خود بپردازیم .
در این حالت دیگرتردد راحت در فضاها ، بالا وپایین رفتن از پله ها ویا برداشتن وسیله ای از درون قفسه كاری ساده به حساب نمی آید. علیرغم آنكه از آغاز خلقت انسان ، بیماری همیشه همراه او بوده و در مواردی همین بیماری برای او نقص ها و محدودیت هایی را به همراه آورده است ، اما كمتر تلاشی از مواجه منطقی انسان با این محدودیت ها و ارائه راهكار جهت تعدیل آنها به چشم می آید . باید پذیرفت كه این افراد نه بدلیل معلولیت خود بلكه بدلیل ناتوانی وضعف محیط انسانی و فضای زیستی اطراف خویش از بسیاری از فعالیت های فردی واجتماعی محروم گردیده اند . در بررسی این نارسایی دوركن اساسی یعنی معلول وجامعه را می توان شاهد بود كه هریك سهمی در بوجود آوردن این نارسایی دارند . بی شك تعامل منطقی بین این اركان و ارائه راه حل ها ، ضوابط و روشهای قابل اجرا، نقش بسزایی در تعدیل این موضوع خواهد داشت.

متن کامل مقاله [ [External Link Removed for Guests] ]

[External Link Removed for Guests]
[FONT=Times New Roman] [FONT=Times New Roman]  و ایران را دوست میدارم    
Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 2952
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 1 اسفند 1387, 4:27 am
سپاس‌های ارسالی: 2399 بار
سپاس‌های دریافتی: 12644 بار

Re: دانلود مقالات شهرسازی

پست توسط hani1459 »

ضرورت اولویت بندی معابر شهری جهت مناسب سازی محیط
دكتر میترا حبیبی-مقدمه:برگزاری همایش ملی مناسب سازی محیط شهری كه ارزیابی رویكرد و وسعت اجرای قانون "ضوابط ومقررات معماری و شهرسازی برای عبور و مرور معلولین" را بعد از گذشت 17 سال از تصویب آن در دستوركار خود دارد، فرصتی است تا بصورتی جامع و علمی كارنامه طولانی اجرای قانون را در جمعی از صاحبنظران خبره مورد كنكاش قراردهد.
جمع بندی از موانع و مشكلات اجرایی قانون پیش نیاز دستیابیبه روشهای كاربردی قابل تجویز در عرصه گسترش محیط شهری است و متقابلاً وسعت و تنوع موانعدسترسی د رمعابر و فضاهای شهری كشور، مبین عدم تحقق و اجرای قانون و نتیجتاً ضرورت جستجوی رهیافتهایی تجویزی است كه ضمن كالیبره بودن با شرایط بومی، مسئولین و متخصصین را قادر می سازد تا در حیطه ی اجرایی، گامهایی واقعی و مطمئن بردارند، بنابراین پردازش جامع و عمیق به موضوع، می تواند مشروعیت اهداف، نحوه انجام و نتایج همایش را تضمین نماید.


متن کامل مقاله [ [External Link Removed for Guests] ]

[External Link Removed for Guests]
[FONT=Times New Roman] [FONT=Times New Roman]  و ایران را دوست میدارم    
Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 2952
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 1 اسفند 1387, 4:27 am
سپاس‌های ارسالی: 2399 بار
سپاس‌های دریافتی: 12644 بار

Re: دانلود مقالات شهرسازی

پست توسط hani1459 »

برداشت، شیوه تحلیل دادهها و استنتاج پیشنهادهائی در راستایساماندهی بازار سنتی شهر قزوین
اصغر محمدمرادی-چكیده:توسعه روزافزون شهرها و گسترش بی رویه آنها هر روز بیشتر از پیش هسته های تاریخی، فرهنگی موجود در بخش قدیمی شهرهای سنتی را تهدید میكند لذا تعریف و تعیین حرائم حفاظتی برای محدوده مركزی شهرهای تاریخی و درجه بندی حرائم حفاظتی برای دست یابی به دستورالعمل و آئین نامه های اجرائی صریح، روشن و سهل الوصول كه مبتنی بر پژوهش های بنیادی باشد ضرورتی اجتناب ناپذیر در حیات فرهنگی شهرهای امروزی است.
در این مقاله سعی شده با استفاده از پژوهش انجام گرفته و با استناد به داد های مستخرج از پرسش نامه های مربوطه مساله فوق در مورد بازار قزوین مورد تجزیه تحلیل قرار گیرد كه در این راستا، انواع فعالیتها در محدوده های فوق و همچنین نظامهای موجود در بازار قزوین مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نتایجی از بررسیهای منتج از برداشتهای فوق حاصل شده كه می تواند مبنای مداخله در جهت ساماندهی بازار سنتی قزوین قلمداد گردد.
واژههای كلیدی : ابنیه شاخص، ابنیه با ارز ش، ابنیه كم ارز ش، ابنیه بی ارزش و بی هویت، درجه بندی محدوده ، بازار قدیمی و سنتی، مرمت، مرمت شهری، بهسازی و نوسازی.

دریافت متن کامل مقاله [ [External Link Removed for Guests]


[External Link Removed for Guests]
[FONT=Times New Roman] [FONT=Times New Roman]  و ایران را دوست میدارم    
New Member
پست: 1
تاریخ عضویت: جمعه 8 آبان 1394, 7:25 pm

Re: دانلود مقالات شهرسازی

پست توسط Citizen »

سلام،چرا هیچ هیچ مقاله ای دانلود نمیشه
Administrator
Administrator
نمایه کاربر
پست: 15887
تاریخ عضویت: جمعه 7 بهمن 1384, 7:51 pm
سپاس‌های ارسالی: 72635 بار
سپاس‌های دریافتی: 31667 بار
تماس:

Re: دانلود مقالات شهرسازی

پست توسط Mahdi1944 »

  ,
متاسفانه هاستی که فایلها روی اون وجود داره از سمت سرور اون مسدود شده ظاهرا ...
زندگي صحنه يکتاي هنرمندي ماست هرکسي نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پيوسته به جاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به ياد


[External Link Removed for Guests] | [External Link Removed for Guests] | مجله الکترونيکي سنترال کلابز

[External Link Removed for Guests] | [External Link Removed for Guests] | [External Link Removed for Guests]

لطفا سوالات فني را فقط در خود انجمن مطرح بفرماييد، به اين سوالات در PM پاسخ داده نخواهد شد
New Member
پست: 1
تاریخ عضویت: شنبه 23 آبان 1394, 8:55 pm

Re: دانلود مقالات شهرسازی

پست توسط 9313187064 »

با سلام
چرا مقالات دانلود نمیشه؟؟تصویرتصویرتصویرتصویرتصویرتصویرتصویرتصویر
Administrator
Administrator
نمایه کاربر
پست: 15887
تاریخ عضویت: جمعه 7 بهمن 1384, 7:51 pm
سپاس‌های ارسالی: 72635 بار
سپاس‌های دریافتی: 31667 بار
تماس:

Re: دانلود مقالات شهرسازی

پست توسط Mahdi1944 »

  ,
سایتی که فایلها روی اون آپلود شده از طرف سرویس دهنده (هاستینگ) مسدود شده. ممکنه این موضوع موفتی باشه و چند روز دیگه مشکلشون حل و سایت مجددا اماده سرویس باشه و بتونید دانلود کنید
زندگي صحنه يکتاي هنرمندي ماست هرکسي نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پيوسته به جاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به ياد


[External Link Removed for Guests] | [External Link Removed for Guests] | مجله الکترونيکي سنترال کلابز

[External Link Removed for Guests] | [External Link Removed for Guests] | [External Link Removed for Guests]

لطفا سوالات فني را فقط در خود انجمن مطرح بفرماييد، به اين سوالات در PM پاسخ داده نخواهد شد
New Member
پست: 1
تاریخ عضویت: چهارشنبه 11 آذر 1394, 9:39 am

Re: دانلود مقالات شهرسازی

پست توسط fatemeh_mzf »

چرا هیچکدوم از مقالات دانلود نمیشن؟؟؟؟
ارسال پست

بازگشت به “شهرسازي”