انالیز زمانی چند تا مرتب سازی

در اين بخش مي‌توانيد در مباحث مربوط به مهندسي نرم افزار به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: athlon64x2, abbas.m.k, شوراي نظارت, athlon64x2, abbas.m.k, شوراي نظارت

ارسال پست
New Member
پست: 1
تاریخ عضویت: جمعه 6 دی 1392, 12:08 pm

انالیز زمانی چند تا مرتب سازی

پست توسط shidee » جمعه 6 دی 1392, 12:33 pm

سلام دوستان
پروژه ای که مشغول انجامش هستم باید این خروجی رو به من تحویل بده:
زمان اجرای انواع مرتب سازی ها برای ارایه هایی با طول های مختلف
برنامه درست اجرا میشه اما ارور اور فلو شدن استک رو میده
ممکنه یه راهنمایی کنید ببینم مشکل از کجاست؟
 
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <time.h>
#include <stdio.h>
#include <sys\timeb.h>
#include <dos.h>
using namespace std;    selection_sort (int arr[],int n)  {  //time_t t = time(0);  //struct tm *now = localtime(&t);   timeb t1, t2;   long d;   ftime(&t1);   register int i , j ;   int max , temp ;   for (i=n-1;i>0;i--)   {   max = 0 ;   for (j=1;j<=i;j++)   if (arr[max]<arr[j])   max=j ;   temp=arr[i] ;   arr[i]=arr[max] ;   arr[max]=temp ;   }   ftime(&t2);   d = (t2.time - t1.time) * 1000L + ( t2.millitm - t1.millitm );   printf("Time elapsed is %ld miliseconds\n", d);  //time_t t2 = time(0);  //struct tm *now2 = localtime(&t2);  //cout<<difftime(t2,t);  } 


int main()
{

int e[100], a[1000], b[10000] , c[100000] , d[1000000];
for(int i=0;i<100;i++)
{
e[i]=rand();
}
for(int i=0;i<1000;i++)
{
a[i]=rand();
}
for(int i=0;i<10000;i++)
{
b[i]=rand();
}

for(int i=0;i<100000;i++)
{
c[i]=rand();
}

for(int i=0;i<1000000;i++)
{
d[i]=rand();
}
cout<<"the time of running bubble sort for e is:";
selection_sort (e,100);
cout<<"the time of running bubble sort for a is:";
selection_sort (a,1000);
cout<<"the time of running bubble sort for b is:";
selection_sort (b,10000 );
cout<<"the time of running bubble sort for c is:";
selection_sort (c,100000 );
cout<<"the time of running bubble sort for d is:";
selection_sort (d,1000000 );getchar();
return 0;
}

 

ارسال پست

بازگشت به “Software Engineering”