برنامه جديد سينماهاي تهران

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه‌ي مباحث فيلم و سينما به بحث بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 1045
تاریخ عضویت: شنبه 31 تیر 1385, 12:05 pm
محل اقامت: بزقوش?؟قافلانکوه
سپاس‌های ارسالی: 2945 بار
سپاس‌های دریافتی: 2310 بار

برنامه جديد سينماهاي تهران

پست توسط achachi98 »

برنامه سينماهاي تهران در هفته جاري اعلا‌م شد

روابط عمومي معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاداسلا‌مي گزارش داد براساس اعلا‌م دبيرخانه شوراي صنفي نمايش فيلم تقاطع ساخته ابوالحسن داوودي با در اختيار داشتن 17 سالن سينما , فيلم چه كسي‌امير را كشت ساخته مهدي كرم پور با در اختيار داشتن 12 سالن سينما وفيلم ميم مثل مادر ساخته رسول ملا‌قي پور با در اختيار داشتن 13 سالن‌سينما بيشترين تعداد سالن هاي نمايش را به خود اختصاص داده‌اند.

======= ميم مثل مادر (رسول ملا‌قلي پور).

فرهنگ (22601205) مركزي 1 ( 66928686) فلسطين 1 (66463269) ناهيد(23356809) پيروزي (77434570)فردوسي (8829785) سروش (77502929) شيدا(77815576) سپيده‌1( 664 ) استقلا‌ل (88903429 ) جوان 2 (22230310) كانون قدس.

======= چه كسي امير را كشت (مهدي كرم پور).

فلسطين 3(66463269) جي 1(66309406) مركزي 3 (69268686) جوان 3(2203031) شهر قشنگ (66407777) پيوند (33704040) ميلا‌د(37988273) آفريقا(88905177) عصر جديد 2 (88951555) تهران 2 (77032945) بهمن 8 1(6641988)2 شقايق (77815576) ======= تقاطع (ابوالحسن داوودي).

عصر جديد 1 (88515509) صحرا (75077777) جي 3 (6663940) قيام 1(66408321( آستارا )33341668( پايتخت )88312631( گلريز 1)88718137(شاهد )77844076( دهكده المپيك )47485014( پارس 2 )66969352( تهران 1)77504329( ملت )33142182( بهمن 2 )66418801( آسيا )6602909( بلوار 6)8896(5292 ماندانا )77410982( المپيا )66926797(.

======== عروسك فرنگي )فرهاد صبا(.

ايران 1)77538711( جي 2 )66630940( ققنوس ======== قتل آن لاين )مسعود آب پرور(.

قدس )88904585( ايران 3)77538711( كانون‌,شهر تماشا1)66421597(پيام انقلا‌ب )88829641(.

======== وقتي همه خواب بودند) فريدون حسن پور(.

ايران )775388711( فرهنگ 2)22601205(.

======== ابراهيم خليل الله)محمد رضا ورزي(.

شهر تماشا 2)66427159( فلسطين‌2)66463269( سپيده 2 )66416707(آسمان آبي )33341668(.

======== گرگ و ميش )قاسم جعفري(.

سعدي )66468461(.

======== فستيوال فيلم هاي ايراني.

آرش , سارا )33114915( , نادر )23114795( فرخ )55385225(.

======== كافه ستاره )سامان مقدم(.

پارس )66926953( عصرجديد 3 )88951550(.

======== باد بر مرغزارها مي‌وزد.

رودكي )33913768( ======== آتش بس.

شيرين )55643738( ======== سرود تولد.

مركزي 2 )66928686( ======== انتخاب.

اروپا )33913179( .
[External Link Removed for Guests]

Atlantis اگر اومدی به من pm بده منتظرتمتصویر
ارسال پست

بازگشت به “فيلم و سينما”