مسابقه وبلاگنویسی خط بلاگ دور اول (عیدانه)

در اين بخش مي‌توانيد سايتها و وبلاگهاي مفيد را در چارچوب قوانين سايت معرفي كنيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
New Member
پست: 1
تاریخ عضویت: شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲, ۱۱:۵۱ ب.ظ

مسابقه وبلاگنویسی خط بلاگ دور اول (عیدانه)

پست توسط mms-1375 »

  [HIGHLIGHT=#f6ece0]  [FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]مسابقه وبلاگنویسی خط بلاگ دور اول (عیدانه)      
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  93 تا اردیبهشت      
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif] 
 
    
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]      
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif] 
 
    
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  شرکت در مسابقه   [FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]   خط بلاگ:      
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]   وبلاگ باید در سیستم وبلاگدهی خط بلاگ ساخته شده باشد.      
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]   وبلاگ های فروشگاهی و شرکتی در مسابقه شرکت داده نمی شوند.      
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]   وبلاگ ها نباید دارای مطالب غیر اخلاقی ، زننده و خشن باشند.      
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]   به ادیان ،     [FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]مقامات ایران ،    [FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]اقوام و نژادها ممنوع می باشد.     
  [HIGHLIGHT=#f6ece0] [FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]
     
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]      
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif] 
 
    
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif] :   [FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]      
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif] * موضوعات پیشنهادی :     
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]       
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]       
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]       
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  دانلود موسیقی ، فیلم و      
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  طرفداری از شخص خاص (مانند :    [FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif][External Link Removed for Guests] )     
  [HIGHLIGHT=#f6ece0] [FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]
     
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]      
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif] 
 
    
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  ملاک انتخاب برترین وبلاگ ها :      
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  1- محتوا وبلاگ      
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  2- تعداد نظرات وبلاگ      
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  3- تعداد مطالب    [FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]        
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  4- تعداد بازدید    [FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]        
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  5- به وبلاگ هایی که موضوعی مرتبط با    [FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  پیشنهادی داشته باشند یک امتیاز مثبت تعلق میگیرد.     
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif] 
 
    
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]      
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif] 
 
    
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  مورد نیاز ارسالی:     
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]       
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  آدرس      
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  نام و نام      
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  را به ایمیل   [FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  @   [FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  .   [FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]   ارسال       
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  و یا از قسمت نظرات همین پست ارسال کنید.      
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  
      
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]   [FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]      
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif] 
 
    
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  وبلاگ نویسان عزیز می توانند تا تاریخ 28 فروردین 94 اطلاعات خود را ارسال کنند.      
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif] زمان برسی وبلاگ ها 15 اردیبهشت ماه 94     
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif] زمان اعلام نتایج 25 اردیبهشت ماه 94     
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif] 
     
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]      
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif] 
 
    
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif] :     
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif] 
 
    
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  اول : 50,000 تومان وجه      
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  دوم : 40,000 تومان وجه      
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  سوم : 30,000 تومان وجه      
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  چهارم : 20,000 تومان وجه      
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  پنجم : 10,000 تومان وجه      
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  ششم : 10,000 تومان وجه      
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  هفتم : 10,000 تومان وجه      
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  هشتم : 10,000 تومان وجه      
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  نهم : 10,000 تومان وجه      
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  دهم : 10,000 تومان وجه      
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif] 
 
    
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]      
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif] 
 
    
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  این دوره از مسابقات :     
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  دوره از مسابقات اسپانسر ندارد.     
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif] 
 
    
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  مستقیم مطلب : [External Link Removed for Guests]     
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif] 
 
    
  [HIGHLIGHT=#f6ece0][FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif]  سیستم : [External Link Removed for Guests]     
ارسال پست

بازگشت به “معرفي سايتها و وبلاگها”