شيوع ايدز در ايران

در اين بخش مي‌توانيد در مورد ديگر مباحث پزشکي و بهداشت به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: رونین, Dr.Akhavan, شوراي نظارت

ارسال پست
Super Moderator
Super Moderator
نمایه کاربر
پست: 3051
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 7 اسفند 1384, 3:45 am
سپاس‌های ارسالی: 351 بار
سپاس‌های دریافتی: 1579 بار
تماس:

شيوع ايدز در ايران

پست توسط Dr.Akhavan »

تعداد آلوده شدگان به HIV/ ایدز در ایران از مرز ١٠ هزار نفر گذشت.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آخرین آمار خود تعداد آلوده شدگان به HIV/ ایدز در کشور را تا ابتدای فروردین ماه جاری، حدود ١٠ هزار و ٢٦٥ نفر اعلام و تاکید کرد که از تعداد آلوده شدگان ٩٧٥١ نفر ( ٩٥درصد) را مردان و ٥١٤ نفر ( ٥ درصد) را زنان تشکیل می دهند.
به گزارش خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر این اساس، تعداد مبتلایان مرد ایرانی به ایدز ٣٦١ نفر ( ٦/٩٢ درصد) و مبتلایان زن ایرانی ٢٩ نفر ( ٤/٧ درصد ) در کشور گزارش شده است. (یعنی افرادی که وارد مرحله نهایی بیماری شده اند).
براساس موارد آلودگی به HIV/ ایدز بر حسب جنس و سن، رده سنی ٢٥ تا ٣٤ با تعداد ٢٨٩٩ نفر ( ٤/٤٠ درصد) بیشترین و رده سنی ٣٥ تا ٤٤ سال با تعداد ٢١٠١ نفر ( ٣/٢٩ درصد ) در رده بعد قرار دارد.
گفتنی است: کمترین میزان موارد آلودگی به HIV/ ایدز بر حسب جنس و سن مربوط به رده سنی صفر تا ٤ سال با تعداد ٢٥ نفر ( ٣/٠ درصد ) بوده است.
بر اساس این گزارش، تعداد موارد آلودگی به HIV/ ایدز براساس جنس و راه انتقال که وزارت بهداشت در اختیار ایسنا قرار داده، تعداد مردان آلوده بهHIV/ ایدز از راه اعتیاد تزریقی در کشور ٥٩٢٥ مورد ( ٣/٩٩ درصد) و زنان آلوده از این راه ٤٣ مورد ( ٧/٠ درصد) بوده است و ١/٦٣ درصد ( ٤٣٣ نفر) از آلوده شوندگان از راه آمیزشی در ایران را مردان و ٩/٣٦ درصد ( ٢٥٣ نفر) از همین راه زنان هستند.
همچنین، ١/٩٤ درصد ( ٢٠٦ نفر ) موارد آلوده از راه خون و فرآورده های خونی مردان و ٩/٥ درصد ( ١٣ نفر ) از آلوده شدگان از همین راه را زنان تشکیل می دهند. آلودگی از طریق مادر به کودک در هر دو جنس ٢١ نفر ( ٥٠ درصد ) اعلام شده است.
لازم به ذکر است: اعتیاد تزریقی با شیوع ٣/٨٦ درصد، تماس جنسی ٩/٩ درصد، خون و فرآورده های خونی ٢/٣ درصد و بالاخره مادر به کودک با شیوع ٦/٠ درصد به ترتیب شایع ترین راههای انتقال موارد آلودگی به HIV/ایدز در کشور محسوب می شوند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این که تا کنون ٣٩٠ زن و مرد ایرانی وارد مرحله ایدز شده اند، به ایسنا اعلام کرد: از این تعداد ٣٦١ مرد و ٢٩ زن بوده اند که ٥/٣٤ درصد موارد وارد شده به مرحله ایدز در رده سنی ٣٥ تا ٤٤ سال قرار داشته اند و شایع ترین راه انتقال در مبتلایان به ایدز به ترتیب اعتیاد تزریقی با ٢/٣٩ درصد، سپس خون و فرآورده های خونی با ٢/٢٨ درصد، آمیزشی ٢/٢٦ درصد، راه انتقال نامشخص ٩/٥ درصد و بالاخره مادر به کودک ٥/٠ درصد بوده است.
همچنین، تا کنون ١٠٤٠ مرد ( ٦/٩٦ درصد ) و ٣٧ زن ایرانی ( ٤/٣ درصد ) یعنی جمعا ١٠٧٧ نفر به علت ابتلا به این بیماری فوت کرده اند، که رده سنی ٣٥ تا ٤٤ سال بیشترین میزان فوت شدگان را شامل می شود، که از این تعداد فوت شده، ٧٠٦ نفر از راه اعتیاد تزریقی ( ٧٠٢ مرد و ٤ زن)، ١١٤ نفر از طریق تماس جنسی
( ٩٤ مرد و ٢٠ زن)، ١١٨ نفر از راه خون و فرآورده های خونی ( ١١١ مرد و ٧ زن)، ٤ نفر از راه مادر به کودک ( ٤ مرد ) و ١٣٥ مورد از راه نامشخص ( ١٢٩ مرد و ٦ زن) به HIV/ ایدز آلوده و فوت شده اند.
به گزارش ایسنا، موارد گزارش شده آلودگی به HIV/ایدز به تفکیک سال تا ابتدای فروردین ٨٤، بیشترین و کمترین به ترتیب در سالهای ٨٣ و ٦٦ با ٢٢٧٨ و ٥ مورد بوده است. همچنین سالهای ٨٣ و ٦٦ دوباره بیشترین و کمترین موارد گزارش شده ایدز (کسانی که وارد مرحله بیماری شدند) را با ٧١ و ٥ مورد داشته اند و موارد گزارش شده فوت در بین بیماران HIV/ایدز تا اول فروردین به ترتیب بیشترین و کمترین مربوط به سالهای ٨٣ با ٢٢٣ مورد و ٧٤ ٧٥ با ٦ مورد بوده است.
ارسال پست

بازگشت به “متفرقه در مورد پزشکي”