مهاجرت به كرات ديگر، آخرين راه حل

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه‌ي مباحث فرهنگي هنري به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: MASTER, شوراي نظارت

ارسال پست
Rookie Poster
Rookie Poster
نمایه کاربر
پست: 22
تاریخ عضویت: چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386, 1:39 pm
سپاس‌های دریافتی: 5 بار
تماس:

مهاجرت به كرات ديگر، آخرين راه حل

پست توسط Rainy »

نگاهي به آخرين آمارهاي جهاني
جمعيت کنوني ساکن کره زمين: 5,840,000,000 نفر
ميزان تولد: نفر/ در هر ثانيه 4,44
ميزان مرگ و مير: نفر/ در هر ثانيه 1,67
ميزان رشد جمعيت (نسبت تولد به مرگ): نفر/ در هر ثانيه 2,42

اقتصاد و حکومت
هزينه‌هاي نظامي در سال جاري: ميليون دلار / ساعت 60,000
هزينه‌هاي آموزشي در سال جاري / ميليون دلار / ساعت 108

کشورهاي عضو سازمان ملل متحد 192
اتومبيل‌هاي توليد شده در سال جاري: در هر ساعت 4,104
دوچرخه‌هاي توليد شده در سال جاري: درهر ساعت 12,456
کامپيوترهاي فروخته شده در سال جاري: درهر ساعت 9,612

وضعيت آموزشي
کتاب‌هاي به چاپ رسيده در سال جاري: درهر ساعت 108
روزنامه‌هاي منتشر شده در سال جاري: درهر ساعت 60,000
تماشاچيان سينماها در سال جاري: درهر ساعت 1,450,800
تراکم ساعات انتظار دانلود از اينترنت: 4,466,800

محيط زيست
ميزان تخريب جنگل‌ها در سال جاري: هکتار / ساعت 1296
به هدر رفتن زمين‌هاي مستعد توسط فرسايش خاک: هکتار / ساعت 720
اوج فرسايش خاک از زمينهاي زراعي: تن / ميليون / ساعت 2,7
کربن دي اکسيد توليد شده: تن / ميليون / ساعت 2,5
بيابان‌زايي در نتيجه سوءمديريت: جريب / ساعت 1692
مسافت‌هاي پيموده شده فضايي در منظومه شمسي: ساعت 66,600
وزن کره زمين: تريليون تن 6,575,000
ميزان سن کره زمين: سال 4,527,642,531
اصابت‌هاي نوراني به کره زمين: ساعت 360,000
ميزان کلي تخريب‌هاي زيست محيطي: تن / ساعت 14,800
مقدار ماهي‌هاي صيد شده در سال جاري: تن / ساعت 10,440

تغذيه
ميزان غذاي توليد شده در سال جاري: تن / ثانيه 0,08
مقدار کالري به مصرف رسيده در سال جاري: ميليون / ثانيه 1,372,666
مقدار پروتئين به مصرف رسيده در سال جاري: ميليون گرم/ ثانيه 47855
کودکان مبتلا به سوء تغذيه: نفر 180,000,000
جمعيت گرسنگان: نفر 237,750,000
جمعيت گرسنگان جان باخته: نفر/ ثانيه 0.33
مقدار هزينه شده جهت ديابت در آمريکا: دلار/ ثانيه 1078

آب
مقدار آب مصرف شده در سال جاري: بيليون ليتر / ساعت 479
مرگ و مير ناشي از بلاياي مرتبط با آب: نفر / ثانيه 0.16

انرژي
مقدار انرژي توليد شده در سال جاري: تن ذغال سنگ / ثانيه 377.9
مقدار انرژي مصرف شده: تن ذغال سنگ / ثانيه 358.3
مقدار ذغال سنگ مصرف شده: تن ذغال سنگ / ثانيه 114.6
مقدار نفت مصرف شده: بيليون / ثانيه 138.2
ميزان انرژي تابيده شده خورشيدي به سطح زمين: بيليون / ثانيه 86,899

بهداشت
مرگ و مير ناشي از بيماري‌هاي مسري: نفر / ساعت 1980
مرگ و مير کودکان زير پنج سال: نفر / ساعت 1260
تعداد سقط جنين: نفر / ساعت 5251
تعداد سقط جنين‌ها به جهت سلامتي مادران: نفر / ساعت 147
مرگ ناشي از زايمان: نفر / ساعت 72
مبتلا شده به ايدز: نفر 30,000,000
مجموع مرگ ناشي از ايدز: نفر 6,400,000
مجموع مرگ ناشي از سرطان: نفر / ساعت 720
مجموع مرگ ناشي از مالاريا: نفر / ساعت 115
مجموع مرگ ناشي از مصرف دخانيات: نفر / ساعت 360
مقدار سيگار توليد شده: ميليون / ساعت 631
مجموع مرگ ناشي از مواد شيميايي: نفر / ساعت 2
کودکان متولد شده از مادران زير 19 سال: نفر / ساعت 1800
مجموع مخارج بهداشت و سلامت در دنيا: ميليون دلار / ساعت 136
مجموع مخارج مصرف شده در ارتباط با داروهاي غير مجاز: ميليون دلار / ساعت 114
مجموع مخارج مصرف شده در ارتباط با الکل و دخانيات: ميليون دلار / ساعت 15
مجموع مخارج مصرف شده در ارتباط با عطريات: ميليون دلار / ساعت 0.5
مخارج تلفات ناشي از حوادث رانندگي: ميليون دلار / ساعت 31

در هنگام برگردان آمار برخي ارقام سخت غير قابل باور مي نمود و برخي تأسف بار، دنيايي که بودجه مصروف نظامي‌اش 600 برابر بودجه آموزشي است اين مفهوم را مي‌رساند که توجه دولتهاي حاضر به قدرت و اسباب و تجهيزات نظامي 600 برابر اهميت به آموزش جمعيت خويش است. آيا به راستي تصميم گيرنده اصلي ملت است! و اين در حالي است که هر ثانيه يک نفر در اثر فقر و گرسنگي جان مي بازد و ميزان تخريب جنگل‌ها و مراتع ارقامي سرسام آور است‌. به باور صاحبنظران و متخصصان امر اگر همين روند ادامه داشته باشد بشر در زماني کوتاهي قريب به يک دهه با بحران بسيار جدي مواجه خواهد شد‌، اظهار نظر استفن هاوگينک در اين باب شايد درخور تأمل باشد‌؛ سير کنوني تخريب زيست محيطي انسان امروز در حدي است که براي ادامه و بقاي حيات مي‌بايست به فکر استقرار در کرات ديگر بود‌.
چشم ها را بايد شست جور ديگر بايد ديد
ارسال پست

بازگشت به “فرهنگي هنري”