تئوري تعميرات تلفن همراه

در اين بخش مي‌توانيد اطلاعات مفيد و آموزشهاي كاربردي تلفن همراه را بيابيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 1258
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 10 دی 1385, 12:01 am
محل اقامت: www.ir-dl.ir
سپاس‌های ارسالی: 2151 بار
سپاس‌های دریافتی: 1069 بار
تماس:

تئوري تعميرات تلفن همراه

پست توسط nt »

1- ارسال صدا نداريم :

الف ) ابتدا ميكروفن ( MIC ) را از لحاظ اهمي برسي مي كنيم

ب ) پايه هاي ميكروفن( MIC ) را از لحاظ اتصال به بورد برسي مي كنيم

پ ) در گوشيهايي كه داراي بورد UIF هستند بورد را از لحاظ اتصال مناسب UIF چك مي كنيم

ت ) مسير ميكروفن( MIC ) تا آي سي صوت ( IC Audio ) را از لحاظ قطعي به طور كلي برسي ميكنيم

ث) المانهاي كه در مسير كپسول دهني تا آي سي صوت ( IC Audio ) قرار گرفته اند را چك مي كنيم ( مانند : مقاومت ، خازن ، سلف و غيره )

ج ) در گوشيهايي كه ميكروفن( MIC ) بر روي قسمت تا شو قرار گرفته است كابل فلت (FELAT) كه از ميكروفن( MIC ) به بورد متصل شده است را از لحاظ قطعي برسي مي كنيم .

چ ) آي سي صوت ( IC Audio ) را به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در آي سي ( IC ) وجود دارد برطرف شود و در نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب آي سي صوت( IC Audio ) را تعويض مي كنيم

ح ) در گوشي هاي اريكسون آي سي ( IC ) مولتي مديا كانورتور را تعويض مي كنيم
Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 1258
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 10 دی 1385, 12:01 am
محل اقامت: www.ir-dl.ir
سپاس‌های ارسالی: 2151 بار
سپاس‌های دریافتی: 1069 بار
تماس:

پست توسط nt »

2- دريافت صوت نداريم :

الف ) ابتدا بلندگو ( SPEAKER ) را از لحاظ اهمي برسي مي كنيم

ب ) پايه هاي بلندگو ( SPEAKER ) را از لحاظ اتصال به بورد برسي مي كنيم

پ ) در گوشيهايي كه داراي بورد UIF هستند بورد را از لحاظ اتصال مناسب UIF چك مي كنيم

ت ) مسير بلندگو ( SPEAKER ) تا آي سي صوت ( IC Audio ) را از لحاظ قطعي به طور كلي برسي مي كنيم

ث) المانهاي كه در مسير بلندگو ( SPEAKER ) تا آي سي صوت ( IC Audio ) قرار گرفته اند را چك مي كنيم ( مانند : مقاومت ، خازن ، سلف و غيره )

ج ) در گوشيهايي كه بلندگو ( SPEAKER ) بر روي قسمت تا شو قرار گرفته است كابل فلت( FELAT) كه از بلندگو(SPEAKER ) به بورد متصل شده است را از لحاظ قطعي برسي مي كنيم .

چ ) آي سي صوت ( IC Audio ) را به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در آي سي ( IC ) وجود دارد برطرف شود و در نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب آي سي صوت( IC Audio ) را تعويض مي كنيم

ح ) در گوشي هاي اريكسون آي سي ( IC ) مولتي مديا كانورتور را تعويض مي كنيم
Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 1258
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 10 دی 1385, 12:01 am
محل اقامت: www.ir-dl.ir
سپاس‌های ارسالی: 2151 بار
سپاس‌های دریافتی: 1069 بار
تماس:

پست توسط nt »

3- ارسال صوت ضغيف است :

الف ) گردگيري ميكروفن( MIC ) را انجام مي دهيم

ب ) حفره ميكروفن( MIC ) راتميز مي كنيم

پ ) ميكروفن( MIC ) را تعويض مي كنيم

ت ) آي سي صوت ( IC Audio ) را به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در آي سي ( IC ) وجود دارد برطرف شود ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب آي سي صوت( IC Audio ) را تعويض مي كنيم

ث ) در صورت وجود خازنهايي در مسير ميكروفن( MIC ) آنها رابرسي و يا تعويض مي كنيم
Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 1258
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 10 دی 1385, 12:01 am
محل اقامت: www.ir-dl.ir
سپاس‌های ارسالی: 2151 بار
سپاس‌های دریافتی: 1069 بار
تماس:

پست توسط nt »

4- دريافت صوت ضعيف است :

الف ) گردگيري بلندگو ( SPEAKER ) را انجام مي دهيم

ب ) حفره بلندگو ( SPEAKER ) راتميز مي كنيم

پ ) بلندگو ( SPEAKER ) را تعويض مي كنيم

ت ) آي سي صوت ( IC Audio ) را به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در آي سي ( IC ) وجود دارد برطرف شود ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب آي سي صوت( IC Audio ) را تعويض مي كنيم

ث ) در صورت وجود خازنهايي در مسير بلندگو ( SPEAKER ) آنها رابرسي و يا تعويض مي كنيم
Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 1258
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 10 دی 1385, 12:01 am
محل اقامت: www.ir-dl.ir
سپاس‌های ارسالی: 2151 بار
سپاس‌های دریافتی: 1069 بار
تماس:

پست توسط nt »

5- ارسال صوت با نويز ( پارازيت ) همراه است :

الف ) ميكروفن( MIC ) را برسي مي كنيم

ب ) كابل فلت ( FELAT ) كه ميكروفن( MIC ) را به بورد متصل مي كند را برسي مي كنيم

پ ) خازنهاي مسير ميكروفن( MIC ) را برسي كرده ودر صورت خرابي تعويض مي كنيم

ت ) آي سي صوت ( IC Audio ) و در اريكسون مولتي مديا كانورتور را به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در آي سي ( IC ) وجود دارد برطرف شود و در نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب آي سي صوت( IC Audio ) را تعويض مي كنيم

ج ) گاهي اوقات كابل فلتي ( FELAT ) كه مانيتور ( LCD ) را به بورد متصل مي كند ،اگردوچار خرابي شده با شد بر روي كپسول دهني و گوشي نويز ( پارازيت ) مي اندازد كه دراين صورت كابل فلت ( FELAT ) را از مدار جدا كرده وچك مي كنيم
Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 1258
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 10 دی 1385, 12:01 am
محل اقامت: www.ir-dl.ir
سپاس‌های ارسالی: 2151 بار
سپاس‌های دریافتی: 1069 بار
تماس:

پست توسط nt »

6- دريافت صوت با نويز ( پارازيت ) همراه است :

الف ) بلندگو ( SPEAKER ) را برسي مي كنيم

ب ) كابل فلت ( FELAT ) كه بلندگو ( SPEAKER ) را به بورد متصل مي كند را برسي مي كنيم

پ ) خازنهاي مسير بلندگو ( SPEAKER ) را برسي كرده ودر صورت خرابي تعويض مي كنيم

ت ) آي سي صوت ( IC Audio ) و در اريكسون مولتي مديا كانورتور را به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در آي سي ( IC ) وجود دارد برطرف شود و در نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب آي سي صوت( IC Audio ) را تعويض مي كنيم

ج ) گاهي اوقات كابل فلتي ( FELAT ) كه مانيتور ( LCD ) را به بورد متصل مي كند ، اگردوچار خرابي شده با شد بر روي كپسول دهني و گوشي نويز ( پارازيت ) مي اندازد كه دراين صورت كابل فلت ( FELAT ) را از مدار جدا كرده وچك مي كنيم
Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 1258
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 10 دی 1385, 12:01 am
محل اقامت: www.ir-dl.ir
سپاس‌های ارسالی: 2151 بار
سپاس‌های دریافتی: 1069 بار
تماس:

پست توسط nt »

7- صدا حالت خود شنوايى دارد :

الف ) ايراد از شبكه مي باشد

ب )ايراد از سوئيچ آنتن است

پ ) در غير اين صورت ايراد به آي سي صوت ( IC Audio ) برمي گردد كه دراين صورت آي سي صوت ( IC Audio ) را به وسيله هويه SMD ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در آي سي ( IC ) وجود دارد برطرف شود

ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب آي سي صوت( IC Audio ) را تعويض مي كنيم
Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 1258
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 10 دی 1385, 12:01 am
محل اقامت: www.ir-dl.ir
سپاس‌های ارسالی: 2151 بار
سپاس‌های دریافتی: 1069 بار
تماس:

پست توسط nt »

8- صداى زنگ نداريم :


الف ) بازر را از لحاظ اهمي چك مي كنيم

ب ) اتصال پايه هاي بازر به بورد را برسي مي كنيم

پ ) مسير بازر تا قطعه رگولاتور را از لحاظ قطعي را چك مي كنيم

ت ) در گوشي هاي نوكيا ( Nokia ) آي سي اينترفست ( Uif ) را برسي مي كنيم به اين صورت كه به وسيله هويه Smd ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در آي سي ( Ic ) وجود دارد برطرف شود و در نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب آي سي آي سي اينترفست ( Uif ) را تعويض مي كنيم

ث ) در ساير گوشي ها قطعه راه انداز بازر كه معمولا يك ( 1 ) يا دو ( 2 ) ترانزيستور است را چك كرده و در صورت خرابي تعويض مي كنيم
Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 1258
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 10 دی 1385, 12:01 am
محل اقامت: www.ir-dl.ir
سپاس‌های ارسالی: 2151 بار
سپاس‌های دریافتی: 1069 بار
تماس:

پست توسط nt »

9- صداى زنگ ضعيف است :

الف ) حفره ارسال را تميز مي كنيم

ب ) بازر را برسي مي كنيم

پ ) راه انداز بازر را برسي مي كنيم

ت ) خازن يا مقاومتهايي را كه در مسير بازر تا راه انداز است را برسي كرده و در صورت معيوب بودن تعويض مي كنيم
Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 1258
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 10 دی 1385, 12:01 am
محل اقامت: www.ir-dl.ir
سپاس‌های ارسالی: 2151 بار
سپاس‌های دریافتی: 1069 بار
تماس:

پست توسط nt »

10- گوشي موبايل آنتن نمي دهد :

الف ) خود آنتن را برسي مي كنيم

ب ) مقره آنتن را برسي مي كنيم

پ ) آنتن خارجي را اتصال كوتاه مي كنيم

ت ) آنتن تا سوئيچ آنتن( S W ) را از لحاظ قطعي در بورد برسي مي كنيم

ث ) المانهاي مسير سوئيچ آنتن ( S W ) تا آنتن را برسي مي كنيم

ج ) برروي سوئيچ آنتنبه وسيله هويه Smd ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در سوئيچ آنتن( S W ) وجود دارد برطرف شود و در نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب سوئيچ آنتن( S W ) را تعويض مي كنيم

چ ) برروي آي سي Rf به وسيله هويه Smd ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در سوئيچ آنتن( S W ) وجود دارد برطرف شود و در نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب سوئيچ آنتن( S W ) را تعويض مي كنيم

ح ) بر روي اُوسيلاتور ( Vco ) به وسيله هويه Smd ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در اُوسيلاتور ( Vco ) وجود دارد برطرف شود و در نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب اُوسيلاتور ( Vco ) را تعويض مي كنيم

خ ) از لحاظ رسيدن ولتاژ به آي سي Rf مطمئن مي شويم

د ) بر روي ف_ * ل*_ ت ر Saw مسير آي سي Rf ) به وسيله هويه Smd ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در ف_ * ل*_ ت ر Saw وجود دارد برطرف شود ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب ف_ * ل*_ ت ر Saw را تعويض مي كنيم

ذ ) بر روي كريستال اصلي (28 Mhz ) به وسيله هويه Smd ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در كريستال اصلي (28 Mhz ) وجود دارد برطرف شود ودر نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب كريستال اصلي (28 Mhz ) را تعويض مي كنيم
Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 1258
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 10 دی 1385, 12:01 am
محل اقامت: www.ir-dl.ir
سپاس‌های ارسالی: 2151 بار
سپاس‌های دریافتی: 1069 بار
تماس:

پست توسط nt »

11- آنتن دهي موبايل ضعيف است :

الف ) انتن را برسي ميكنيم

ب ) اتصال آنتن به بورد را برسي مي كنيم

پ ) آنتن خارجي را اتصال كوتاه مي كنيم

ت ) مسير آنتن تا سوئيچ را برسي مي كنيم

ج ) بر روي سوئيچ آنتن ( پاور آنتن ) به وسيله هويه Smd ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در سوئيچ آنتن ( پاور آنتن ) وجود دارد برطرف شود و در نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب سوئيچ آنتن ( پاور آنتن ) را تعويض مي كنيم

چ ) بر روي آي سي Rf به وسيله هويه Smd ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) آي سي Rf وجود دارد برطرف شود و در نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب آي سي Rf را تعويض مي كنيم

ح ) بر روي ف_ * ل*_ ت ر ( Saw ) به وسيله هويه Smd ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) ف_ * ل*_ ت ر ( Saw ) وجود دارد برطرف شود و در نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب ف_ * ل*_ ت ر ( Saw ) را تعويض مي كنيم
Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 1258
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 10 دی 1385, 12:01 am
محل اقامت: www.ir-dl.ir
سپاس‌های ارسالی: 2151 بار
سپاس‌های دریافتی: 1069 بار
تماس:

پست توسط nt »

12- موبايل پرش آنتن دارد :

الف ) آنتن را برسي مي كنيم ( قطعه آنتن )

ب ) اتصال آنتن به بورد را برسي مي كنيم

پ ) آنتن خارجي را اتصال كوتاه مي كنيم

ت ) بر روي سوئيچ آنتن ( پاور آنتن ) به وسيله هويه Smd ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در سوئيچ آنتن ( پاور آنتن ) وجود دارد برطرف شود و در نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب سوئيچ آنتن ( پاور آنتن ) را تعويض مي كنيم

ث ) بر روي آي سي Rf به وسيله هويه Smd ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) آي سي Rf وجود دارد برطرف شود و در نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب آي سي Rf را تعويض مي كنيم

ج )‌ بر روي كريستال به وسيله هويه Smd ( هيتر) حرارت داده تا اگر قلع مردگي ( لحيم سردي ) در كريستال وجود دارد برطرف شود و در نهايت درصورت بر طرف نشدن عيب كريستال را تعويض مي كنيم
ارسال پست

بازگشت به “مطالب كاربردي تلفن همراه”