تذكرات مهم رهبر انقلاب به دولت در پايان نيمه اول

در اين بخش مي‌توانيد در مورد اخبار و حوادث روز به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: MASTER, MOHAMMAD_ASEMOONI, شوراي نظارت

ارسال پست
Old Moderator
Old Moderator
پست: 778
تاریخ عضویت: جمعه 26 آبان 1385, 3:04 pm
محل اقامت: ..مازندران..
سپاس‌های دریافتی: 75 بار

تذكرات مهم رهبر انقلاب به دولت در پايان نيمه اول

پست توسط ghadami2005 »

تصویر

رئيس جمهور و اعضاي دولت نهم كه نيمي از زمان خدمت آنها سپري شده، امروز با حضور در بيت آيت‌الله خامنه‌اي، شنونده تذكرات مهم ايشان به ويژه درباره انتقادپذيري، تقويت نگاه كارشناسي و استفاده از نخبگان، تعامل با قوا و توجه به چشم‌انداز و اصل ۴۴ و همچنين تقدير ايشان در چند محور بودند.

رهبر انقلاب استقبال دولت از همه انتقادها را مفيد دانستند و با تأكيد بر ضرورت جدي تر گرفتن بخش فرهنگ افزودند: بايد از بخش فرهنگ رفع مظلوميت شود.

آيت‌الله خامنه‌اي عصر امروز يكشنبه در ديدار رئيس جمهور و هيئت دولت، پايبندي دولت نهم به اصول و ارزشها، عدالت خواهي، شوق خدمت به مردم، پركاري و تلاش، شجاعت و قاطعيت، برخورداري از «روحيه تحول گرايي و اصلاح حقيقي» و ايستادگي در برابر زياده طلبي هاي استكبار را از ويژگيهاي برجسته دولت احمدي نژاد برشمردند و با توصيه به دولت براي توجه بيشتر به برخي مسائل تأكيد كردند: خدمت به مردم، توفيق بزرگي است كه بايد با تلاش و فعاليت گسترده تر، شكر حقيقي آن را به جا آورد.

رهبر انقلاب با اشاره به گذشت 2 سال از آغاز فعاليت دولت نهم، زودگذر بودن فرصت خدمت به مردم را نوعي درس و عبرت دانستند و به همه مسئولان توصيه كردند: هيچ لحظه اي را براي فعاليت در راه خدا و خدمت به مردم از دست ندهيد.

ايشان در تبيين شاخصهاي دولت، پايبندي به اصول و ارزشها را بسيار مهم برشمردند و خاطرنشان كردند: پايبندي انقلاب اسلامي به همان شعارها و اصول اوليه، پديده اي بي نظير است كه در هيچيك از انقلاب‌هاي جهان وجود نداشته است و علت استمرار خصومتهاي سلطه گران نيز همين ويژگي ممتاز نظام اسلامي است.

آيت‌الله خامنه‌اي در همين زمينه افزودند: البته در برخي دوره ها، غبارهايي برروي اصول انقلاب نشسته اما اصول و مباني انقلاب، امروز زنده تر و برجسته تر از هميشه در قول و عمل دولت مطرح و پيگيري مي شود و فضاي اصولگرايي و وفاداري به مباني انقلاب و امام را بر جامعه حاكم كرده است.

ايشان پيگيري عدالت را از ديگر شاخص هاي بسيار برجسته دولت نهم برشمردند و خاطرنشان كردند: حركت در «وادي طولاني – دشوار و پرخطر عدالت»، طبعاً در كوتاه مدت به همه نتايج مورد نظر نمي رسد اما جهت گيري عدالت طلبانه و همين قدمهايي كه دولت در اين مسير برمي‌دارد بسيار با ارزش است و بايد اين حركت را با همه قوا، ادامه و گسترش داد.

رهبر انقلاب اسلامي، پركاري و تلاش بي وقفه را از ديگر خصوصيات دولت دانستند و با اشاره به شجاعت و قاطعيت دولت نهم افزودند: كار عظيم و بسيار خوبِ مديريت مصرف سوخت، قدم اول در راه هدفمند كردن يارانه هاست كه بايد با اتخاذ تصميمات مناسب ديگر، اين هدف پيگيري شود.

ايشان با قدرداني از حاكم بودن روحيه «تحول گرايي، نوآوري و اصلاح» بر دولت افزودند: اصلاح واقعي «يعني ايجاد تغييرات اساسي و ساختاري در جهت صلاح»، و دولت نهم به اين كار همت گماشته است.

آيت الله خامنه اي، ايستادگي در برابر زياده خواهيهاي استكبار را ويژگي ديگر دولت دانستند و افزودند: در جهان كنوني كه «قدرت»، تنها منطق حاكم بر روابط بين المللي است هرگونه وادادگي باعث خسارت و ضرر خواهد شد و دولت با درك همين واقعيت در مقابل زياده خواهان ايستاده و باعث عزت ملي شده است.

ايشان سفرهاي استاني و درك عيني و عميق درد دلها و مشكلات مردم را از ديگر خصوصيات خوب دولت خواندند و افزودند: درك مسائل و خواسته‌هاي مردم از روي كاغذ، با درك واقعيات زندگي مردم در مواجهه رو در رو، كاملاً متفاوت است و دولت اين كار پرزحمت راجدي گرفته است.

آيت‌الله خامنه‌اي پس از تبيين ويژگي هاي دولت، رئيس جمهور و كابينه را به شكرگذاري حقيقي موفقيتها توصيه كردند و افزودند: شوق و توان و فرصت خدمت به مردم، توفيقي الهي است. بنابراين بايد از لغزشگاه خطرناك غرور كاملاً دوري جست و با تأمل در كارها و رفع اشتباهات احتمالي، خدمت به مردم را گسترش داد.

ايشان در بخش ديگري از سخنانشان دولت را به چند مسئله مهم سفارش كردند كه جدي‌تر گرفتن سند چشم انداز 20 ساله اولين اين سفارشها بود.

رهبر انقلاب اسلامي در اين زمينه تأكيد كردند: سند چشم انداز به عنوان برنامه كلان 20 ساله كشور، سندي فرادولتي و محصول كار متراكم و صحيح كارشناسي است و بايد به عنوان يك ميثاق، در همه قانونگذاريها، برنامه ريزيها و فعاليتها مورد توجه كامل قرار گيرد و هر برنامه و فعاليتي كه در جهت سند چشم انداز نيست اصلاح شود.

ايشان تقويت نگاه كارشناسي را به ويژه در كارهاي مبنايي و بنياني بسيار ضروري خواندند و افزودند: براي ماندگاري و پايداري برنامه ها و فعاليتها، بايد كار كارشناسيِ عميق، دقيق، همه جانبه و متبحرانه بر روي آنها صورت گيرد.

رهبر انقلاب اسلامي، تعامل با نخبگان را باعث تقويت جنبه كارشناسي برنامه ها و فعاليتها دانستند و افزودند: نخبگان فراواني در دانشگاهها و محيطهاي مختلف سراسر كشور وجود دارند كه مشتاق و آماده كمك هستند و دولت بايد در عمل، خواهان و جوياي اين نخبگان باشد تا قدرت كارشناسي برنامه ها و اقدامات، بيشتر شود.

ايشان روابط قواي سه گانه را خوب ارزيابي كردند و در عين حال افزودند: روحيه سازگاري و «تعامل منطقي و صحيح با ديگر قوا»، بايد در بدنه سه قوه تقويت شود.

تلاش براي اطلاع رساني صحيح به مردم از ديگر سفارشهاي رهبر انقلاب اسلامي در ديدار با هيأت وزيران بود. آيت‌الله خامنه‌اي با اشاره به ظرافتهاي اطلاع رساني هنرمندانه افزودند: مردم از بسياري از كارهاي دولت بي خبرند و براي رفع اين مشكل، بايد دولت اطلاعات لازم را در اختيار رسانه ها و رسانه ملي قرار دهد تا آنها هنرمندانه به مردم ارائه كنند كه اين كار، ضمن اميدزايي و روشنگري، كمك بيشتر مردم را به دنبال خواهد آورد.

ايشان استقبال دولت از همه انتقادها را مفيد دانستند و با تأكيد بر ضرورت جدي تر گرفتن بخش فرهنگ افزودند: فرهنگ مانند هوا براي زندگي انسان اهميتي حياتي دارد و بسياري از مشكلات جامعه با فرهنگ سازي حل مي شود، بنابراين بايد از بخش فرهنگ رفع مظلوميت شود و ضمن اختصاص اعتبارات لازم، فرهنگ عمومي و «عرصه ها و وسايل فرهنگي»، جهت گيري ارزشي بيابند.

رهبر انقلاب اسلامي، همچنين توجه بسيار جدي به نهضت علمي را خواستار شدند و افزودند: هيچ كشوري و ملتي بدون موفقيتهاي علمي به آرزوهاي ملي و بزرگ دست نمي يابد و بايد با برنامه ريزي و اقدامات لازم از جمله افزايش قابل توجه بودجه تحقيقات، كشور را در قافله پرشتاب علم، به جلو برد.

توجه كامل به سياستهاي اصل 44 ديگر سفارش رهبر انقلاب به دولت بود. ايشان تأكيد كردند: جدي گرفتن سياستهاي اصل 44 هيچ منافاتي با عدالتخواهي ندارد و به گونه اي برنامه ريزي و عمل كنيد كه اقتصاد كشور در پرتو اجراي سياستهاي اصل 44 شكوفا شود.
ايشان در پايان سخنانشان، تقويت ارتباط با پروردگار را زمينه ساز توفيقات بيشتر دولت خواندند و همه را به استفاده كامل از بركات ماه شعبان توصيه كردند.

در ابتداي اين ديدار محمود احمدي نژاد ضمن بيان گزارشي از عملكرد دولت نهم به اصلاح ساختارهاي اداري و اجرايي اشاره كرد و گفت: اصلاح ساختار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و تشكيل يك مركز فكري و برنامه ريزي كلان، افزايش اختيارات استانداران و تمركز مديريت در استانها، آغاز اصلاح ساختار نظام بانكي، تجميع شوراها، اصلاح ساختار بودجه نويسي، اصلاح منابع نيروي انساني، تقويت روحيه صرفه جويي، و اهتمام به بيت المال، از جمله اقدامات دولت در چارچوب اصلاح ساختارها بوده است.

توليد ثروت، مردمي سازي اقتصاد، اشتغالزائي، حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي، حمايت از بخش كشاورزي، آغاز اجراي سياستهاي اصل 44، فعال سازي بورس، توسعه سرمايه گذاري در بخش نفت و كاهش اجراي طرحهاي عمراني از جمله محورهايي بود كه وي در گزارش خود به عنوان اقدامات دولت نهم در چارچوب رشد اقتصادي بيان كرد.

رئيس جمهور، ساماندهي حمل و نقل عمومي و كنترل مصرف انرژي، تهيه طرح جامع مسكن، كاهش وابستگي به نفت، افزايش سهم ماليات بر درآمدها و حمايت از تحقيقات و نوآوري در بخش علم و فناوري را از ديگر كارهاي دولت عنوان و خاطرنشان كرد: در بخش سياست خارجي و ارتباط با كشورهاي ديگر دولت نهم بسيار فعال بوده و در مسئله هسته اي با ايستادگي ملت ايران بزرگترين پيروزي تاريخي براي كشور به دست آمده است.

[External Link Removed for Guests]
"لشگر گوسفندان که توسط يک شير اداره ميشود,ميتواند لشگر شيران را که توسط يک گوسفند اداره ميشود ,شکست دهد."
ارسال پست

بازگشت به “اخبار و حوادث”