پيشرفت ايران در زمينه خودكفايي در صنايع مخابرات

در اين بخش مي‌توانيد در مورد اخبار و حوادث روز به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: MASTER, MOHAMMAD_ASEMOONI, شوراي نظارت

ارسال پست
Captain II
Captain II
نمایه کاربر
پست: 436
تاریخ عضویت: جمعه 11 اسفند 1385, 9:12 pm
سپاس‌های ارسالی: 484 بار
سپاس‌های دریافتی: 517 بار

پيشرفت ايران در زمينه خودكفايي در صنايع مخابرات

پست توسط vaispard »

90 درصدتجهيزات مورد نياز بخش مخابرات در داخل كشور توليد مي شود.مديرعامل شركت مخابرات ايران امروزدرمراسم بهره برداري از 200 طرح مخابراتي درآذربايجان شرقي گفت :ايران اسلا مي دربخش مخابرات وتلفن به پيشرفتهاي خوب وقابل توجهي دست يافته است .صابرفيضي افزود:قبل ازپيروزي انقلا ب 850 هزارشماره تلفن ثابت دركشوردايربودكه اين رقم هم اكنون به 23 ميليون و 500 هزارشماره رسيداست .وي گفت :قبل ازپيروزي انقلا ب فقط 312 روستايكشورداراي تلفن ثابت بوددرحالي كه هم اكنون 53 هزار روستا از نعمت تلفن برخورداراست .مديرعامل شركت مخابرات كشورافزود:براساس برنامه چهارم توسعه مخابرات مكلف است 75 درصدروستاهاي بالا ي 50 نفرجمعيت راتحت پوشش ببردكه اين شركت جلوتر از برنامه قدم برداشته وپيش بيني ميشود تا پايان سال آينده اين برنامه تحقق يابدوتمام روستاهاي كشور داراي تلفن ثابت شود.
ارسال پست

بازگشت به “اخبار و حوادث”