شيوه اى نوين براى پيش بينى حمله قلبى

در اين بخش مي‌توانيد در مورد ديگر مباحث پزشکي و بهداشت به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: رونین, Dr.Akhavan, شوراي نظارت

ارسال پست
Captain I
Captain I
پست: 773
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 19 اردیبهشت 1387, 11:39 pm
سپاس‌های ارسالی: 1054 بار
سپاس‌های دریافتی: 1082 بار

شيوه اى نوين براى پيش بينى حمله قلبى

پست توسط bill.goldberg »

 شيوه اى نوين براى پيش بينى حمله قلبى 

دانشمندان با دستيابى به شيوه نوينى براى پيش بينى حمله قلبى دريافته اند كه با بررسى انتشار كلسيم در سرخرگ هاى كرونرى مى توان خطر بروز حمله قلبى را در افراد شناسايى كرد. در اين پژوهش كه تحت عنوان مطالعه چند قومى تصلب شرائين از ماه جولاى سال ۲۰۰۰ آغاز شد، ۶ هزار و۸۱۴ مرد و زن بين گروه سنى ۴۵ تا ۸۴ سال تحت آزمايش و بررسى قرار گرفتند. پژوهشگران در اين تحقيق اطلاعات تصاوير سى تى اسكن از ۳ هزار و ۲۵۲ شركت كننده را كه در خون آنها پلاك هاى آهكى وجود داشت با ۳ هزار و ۴۱۶ بيمار كه فاقد اين پلاك ها بودند را با يكديگر مقايسه كردند. سپس روش امتيازدهى پوشش كلسيم براى محاسبه درصد شكل گيرى پلاك ها در سرخرگ هاى كرونرى طراحى شده و مورد استفاده قرار گرفت. نتايج يافته ها نشان داد كه بيمارى هايى چون ديابت، افزايش فشار خون و نارسايى ليپيدى (غلظت غيرطبيعى چربى ها يا ليپوپروتئين ها در خون) به ميزان قابل توجهى با درجه پوشش كلسيم توام است. دكتر اليزابت براون سرپرست انتشار پژوهش و استاديار تحقيقاتى در دپارتمان آمار زيستى در دانشگاه واشنگتن درستيل ضمن اعلام نتايج تحقيقات گفت: هم اكنون ما مى دانيم كه محل كلسيم در سرخرگ ها بويژه در محاسبه و تخمين احتمال خطر بروز سكته قلبى حائز اهميت است. اين پژوهشگران هم چنين دريافتند كه روش امتياز دهى پوشش كلسيم كه در آن محل كلسيم در سرخرگ در نظر گرفته مى شود، يك عامل پيش بينى موثر بيماريهاى قلبى است و البته به گفته متخصصان اين روش بسيار موثرتر از روشهاى فعلى است كه براى اين منظور مورد استفاده قرار مى گيرند. وى افزود: روش امتيازدهى پوشش كلسيم اين قابليت را دارد كه محاسبات ما را درباره خطر بروز مشكلات كلينيكى شديد مانند حمله قلبى و مرگ بهبود بخشد. براساس اين گزارش به طور متوسط بيماران ديابتى در مقايسه با بيمارانى كه مبتلا به ديابت نيستند تشكيل پلاكها در عروق كرونرى سرخرگى آنها بيشتر است. تحقيقات هم چنين نشان داد كه با استفاده از روش امتيازدهى پوشش كلسيم معلوم شد، احتمال بروز سكته قلبى و ساير مشكلات قلبى تا ۳۴ درصد و خطر ابتلا به هرگونه ناراحتى قلبى تا ۵۲ درصد افزايش پيدا مى كند. نتايج اين تحقيق در چاپ ماه ژوئيه مجله راديولوژى منتشر شده است.
[External Link Removed for Guests]
ارسال پست

بازگشت به “متفرقه در مورد پزشکي”