آيين نامه جديد معافيتهاي پزشكي مشمولان

در اين بخش مي‌توانيد در مورد ديگر مباحث پزشکي و بهداشت به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: رونین, Dr.Akhavan, شوراي نظارت

ارسال پست
Major
Major
نمایه کاربر
پست: 350
تاریخ عضویت: چهارشنبه 3 اسفند 1384, 1:10 pm
سپاس‌های دریافتی: 19 بار
تماس:

آيين نامه جديد معافيتهاي پزشكي مشمولان

پست توسط jeeerjeeerak »

اين آئين نامه در اجراي تبصره يك ماده 39 قانون خدمت وظيفه عمومي در 48 ماده و يك پيوست (49 بندي مربوط به بيماريهاي پدر مشمول) در سال 1380 در ستاد كل نيروهاي مسلح بازنگري و به تصويب وزيران بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كشور، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح رسيده است و بعنوان جايگزين آئين نامه مصوب سال 1375 قابل اجرا است.
بخش اول بيماريهاي عمومي :
ماده 29: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي عمومي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.
بند1- عدم كفايت رشد و نمو جسمي و عضلاني كافي كه موجب ناتواني در انجام تكاليف نظامي مي شود
معاف دائم.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 2- ابتلاء به بيماريهاي قابل علاج كه مدت درمان آنها بيشتر از يك ماه باشد و همچنين اعمال جراحي و كسانيكه در دوران نقاهت بيماري مي باشند با تشخيص شوراهاي پزشكي از 6 ماه تا يكسال معاف موقت.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 3- پايين افتادگي احشاء توأم با اختلالات عملي معاف دائم.
تبصره: نوع خفيف- معاف از رزم.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 4- طول قد مشمولان كمتر از 150 سانتي متر معاف دائم.


بخش دوم: بيماريهاي غدد مترشحه داخلي(تيروييد- چاقي و لاغري )
ماده 30: مشمولان مبتلا به بيماريهاي غدد مترشحه داخلي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.
بند1- بيماريهاي غدد هيپوفيز اكرومگالي، ژيگانتيسم، سندروم كوشينگ، ديابت بي مزه، آدنوم هيپوفيز، هيپوفونكسيون كلي هيپوفيز معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 2- بيماريهاي غده تيروئيد
الف) گواتر توكسيك معاف دائم.
ب) هيپرتيروئيدي و هيپوتيروئيدي معاف دائم.
ج) گواترهاي حجيم معاف دائم.
د) ندولهاي گرم و سرد معاف دائم.
ه) تيروئيديتهاي حاد شش ماه معاف موقت.
و) گواتر عمل شده خدمات غیر رزمي
--------------------------------------------------------------------------------
بند3- بيماريهاي غدد پاراتيروئيد.
هيپر پاتراتيروئيدي و هيپوپاراتيروئيدي معاف دائم
--------------------------------------------------------------------------------
بند 4- بيماريهاي غدد فوق كليوي
پركاري و كم كاري غده فوق كليوي معاف دائم
--------------------------------------------------------------------------------
بند 5- بيماريهاي غدد بيضه
الف) تومورهاي بيضه معاف دائم.
ب) ژنيكوماستي شديد معاف دائم.
ج) سندروم كلاين فلتر معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 6- بيماريهاي غدد ديگر
الف) تومورهاي هيپوفيز معاف دائم.
ب) هرمافروديسم ها معاف دائم
--------------------------------------------------------------------------------
بند 7-بيماريهاي تغذيه و متابوليك
الف) ديابت قندي معاف دائم.
ب) هيپوانسولينيسم معاف دائم.
ج)بیماریهای ویلسون معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 8- چاقي و لاغري مفرط با توجه به عدد A به شرح زير عمل مي شود:

A<15 لاغری مفرط

15<A<20 لاغر

20<A<25 نرمال

25<A<35 اضافه وزن

35<A<40>40 چاقی مرضی


الف) اگر عدد A كمتر از 15 و بيشتر از 40 باشد معاف دائم.
ب) اگر عدد A بين 35 تا 40 باشد معاف از رزم.

مثال:
اگر وزن فرد 48 كيلوگرم و قد فرد 180 سانتي متر باشد، 1/8چون عدد A كمتر از 15 شده لذا فرد معاف دائم است.
A=48/1.8 *2
A=48/3.24
A=14.8
اگر وزن فرد 105 كيلوگرم و قد فرد 170 سانتي متر باشد، چون عدد A بين 40 –35 است معاف از رزم.
A=105/(1.7)2
A=105/2.89
A=36.33
اگر وزن فرد 110 كيلوگرم و قد فرد 160 سانتي متر باشد
A=110/(1.6)2
A=110/2.56
A=42.97
چون عدد A بيشتر از 40 مي شود معاف دائم.

بخش سوم: بيماريهاي پوست و بافت هاي زير پوست
ماده 31: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي پوست و بافت هاي زير پوست با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.

بند 1- انواع اگزماهاي وسيع و شديد:

الف) در صورتي كه مزمن و مقاوم به درمان باشد معاف دائم.

ب) در ساير موارد خدمات غيررزمي.
---------------------------------------------------------------------------
بند 2- عفونت هاي قارچي عميق و وسيع پوست.

الف) در صورتي كه مزمن و مقاوم به درمان باشد معاف دائم.

ب) كچلي 6 ماه معاف موقت.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 3- هيپرئيدروز (عرق كردن كف دست) شديد معاف دائم.
------------------------------------------------------------------------------
بند 4- ليكن پلان پوستي و مخاطي شديد و گسترده معاف دائم.
-------------------------------------------------------------------------
بند 5-پسوريازيس كف دست و پا و پسوریا زيس هاي شديد و گسترده وانور سه معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 6- سل هاي پوستي معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 7- لوپوس اريتماتوسيستميك و لوپوس اريتمانوديسكوئيد معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 8- خال هاي پيگماته آنژيوم هاي وسيع و غيرقابل عمل.

الف) توأم با اختلالات عملي و يا در سر و صورت كه كراهت منظر ايجاد كرده باشد معاف دائم.

ب) در ساير موارد خدمات غيررزمي.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 9- ميكوزيس فونكوئيد و ساير لنفوماي پوستي و پاراپسوريازيس با پلاكهاي بزرگ معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 10- سيكاتريس هاي جلدي در صورتي كه وسيع و ضخيم بوده يا چسبندگي به اطراف داشته به طوري كه مانع حمل تجهيزات و تمرينات نظامي بوده با تمايل به زخم شدن داشته باشد يا اختلالات عملي توليد نموده باشد معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 11- اسكلرودرمپها- آتروفي هاي پوستي در صورتي كه وسيع و پيش رونده باشند معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند12- ويتيليكو گسترده صورت و يا هر دو دست و يا بيش از 40% كل بدن معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 13- عوارض پوستي شديد كه در اثر اختلالات عروقي ايجاد شده باشد مانند فلبيت هاي عمقي و سطحي كه با ورم مزمن اندام توأم باشد معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 14- هيپودرميتهاي ندولر شديد و منتشر و مقاوم و توأم با علايم سيستميك معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 15- درماتيتهاي بولوز غيرميكروبي اكتسابي و درماتيت هاي بولوز مادرزادي و اكرودرماتيت مزمن هالوپو، آكرودرماتيس، آنتروپاتيكا معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 16- هيپركراتوزكف هر دو دست و يا هر دو پا:

الف) در مورد شديد معاف دائم.

ب) در موارد خفيف خدمات غيررزمي.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 17- فرونكولوز شديد و وسيع يكسال معاف موقت.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 18- بيماريهاي پوستي كه در حين انجام خدمت وظيفه يا در اثر حساسيت و يا مسموميت نسبت به مواد شيميايي ( شغلي، دارويي، جنگي) ايجاد شده باشد وبه درمان مقاوم باشد معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 19- كهير.

الف) همراه با آنژ يوادم معاف دائم.

ب) در ساير موارد خدمات غيررزمي.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 20- آلوپسي آرآتا همراه با كراهت منظر يا توتاليس و يا يونيورساليس معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 21- بيماريهاي كلاژن- اسكلرودرمي ها- پلي آرتريت نودوزا و اسكوليت هاي لنفوسيتي و اسكوليت هاي دارويي در صورتي كه وسيع بوده و سبب اختلال عملي گردند معاف دائم.
-------------------------------------------------------------------------------
بند 22- انواع آكنه وقتي كه شديد باشد و يا منظره صورت را تغيير دهد و يا اينكه ناحيه وسيعي از گردن، كتف ها، سينه و پشت را فرا گرفته باشد معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 23- ليشمانيوز (سالك پوستي).

الف) فعال شش ماه معاف موقت.

ب) در صورتيكه پس از بهبودي كراهت منظر يا اختلال عملي اعضاء را ايجاد نمايد معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 24- ساركوئيدوز پوست معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 25- بيماري ژنودرماتوز مانند توبروز اسكلروزيس، ركلين هوزن، آلبينيسم، اكتيوز مادرزادي، گزرودرماپيگمانتوزا، پوفيزي معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 26- ايكتيوز گسترده مادرزادي يا اكتسابي معاف دائم.

بخش چهارم: بيماريهاي داخلي مغز و اعصاب (نورولوژي)
ماده 32: مشمولان مبتلا به بيماريهاي داخلي مغز و اعصاب با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.

بند 1- اختلالات استحاله اي سلولهاي عصبي ( مانند فريدریش و..) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 2- اختلالات تعادلي مخچه اي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 3- انواع ميليتها و سكل انها

الف) در صورتيكه شديد باشد معاف دائم.

ب) در موارد خفيف ( زماني كه بر اساس طبقه بندي بين المللي ( صفر تا پنج) در حد 4 باشد) خدمات غيررزمي.
--------------------------------------------------------------------------------

بند 4- انسفاليتها و انسفالوياتيها در صورتيكه عوارض جسمي يا رواني پايدار و ناتوان كننده داشته باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 5- مولتيپل اسكلروزيس يا MS معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 6- انواع صغر عضلاني بزرگ مشروط بر اينكه اختلال شديد و مشهود ايجاد كرده باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 7- انواع مبویاتي هاي اوليه و ثانويه معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 8- اختلالات مادرزادي سيستم اعصاب مركزي از هر نوع معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 9- انواع پاراپلژي ها، پاراپارزي ها، همي پلژي ها، همي پارزيها و منوبلژيها معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 10- انواع اختلالات و حركات غيرطبيعي عضوي مربوط به دستگاه خراج هرمي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 11- انواع صرع به شرط ثبوت كلينيكي و يا پاراكلينيكي در يكي از مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي معاف دائم.

تبصره: در مواردي كه شروط فوق تحقق نيابد ولي مدارك قابل استناد دال بر سابقه صرع موجود باشد به خدمت غير رزمي اعزام و در مشاغل مناسب گمارده شود در صورتي كه در حين خدمت صرع ثابت شود معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 12ـ انواع پلي نوريتهاي بهبود يافته و سكل آنها با تاييد الكترود ياكنوزيس به شرط ثبوت كلينيكي و پاراكلينيكي در مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 13ـ انواع نوروفيبروماتوزها

الف) در موارد شديد ( اختلال عملكرد، كراهت منظر) معاف دائم.

ب) در موارد خفيف خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 14- سابقه مننژيت هاي مزمن و سكل انواع مننژيت در صورت داشتن اختلال عملی و عصبي به شرط ثبوت در مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 15- انواع نوروالژيها معاف از رزم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 16- انواع فلج اعصاب كراينال.

الف) در موارد شديد و مقاوم به درمان با اثبات كلينيكي يا پاراكلينيكي معاف دائم.

ب) در موارد خفيف خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 17- انواع سكته هاي مغزي و ضايعات عروقي مغز

الف) با عارضه عصبي ( ارگانيك يا غيرارگانيك) معاف دائم.

ب) بدون عارضه خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------بند 18- بيماري مياستني کراويس با اثبات كلينيكي يا پاراكلينيكي در مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------

بند 19- تورتيكولي معاف دائم.

بخش پنجم: بيماريهاي روانپزشكي
ماده 33: مشمولان مبتلا به بيماريهاي روانپزشكي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.

بند 1- انوع پسيكوزها شامل ( اسكيزوافكتيو، اختلالات هذياني، پسیكوزهاي آتيپيك مزمن) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 2- اختلالات خلقي.

الف) شديد در فاز مانيك يا فاز افسردگي اعم از حاد و يا مزمن معاف دائم.

ب) اختلال افسردگي اساسي معاف دائم.

ج) انواع اختلال خلقي افسردگي خفيف ( ديس تايمي و سايكلوتايمي) ، اختلال خلقي نوع دوم ( هيپومانيا) در صورتيكه با دارو تحت كنترل بوده و يا تهديد كننده خود و اطرافيان نباشد معاف از رزم.
--------------------------------------------------------------------------------

بند 3- انواع اختلالات شخصيتي

الف) انواع سايكوپات و نوع مرزي و نوع اسكيزوئيد معاف دائم.

ب) انواع ديگر اختلال شخصيت در صورتيكه ناتوان كننده باشد معاف دائم.

ج) در صورتيكه ناتوان كننده نباشد معاف از رزم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 4- انواع نوروزهاي شديد و مقاوم به درمان و مزاحم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 5- انواع نقيصه هاي عقلاني و كند ذهني ها ( عقب ماندگي ها)

الف) با ضريب هوشي زير 60 معاف دائم.

ب) با ضريب هوشي بين 75-60 معاف از رزم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 6- اختلالات تكلم و لكنت زبان در صورتي كه علت رواني یا نورولوژيك داشته باشد

الف) در صورت شديد بودن معاف دائم.

ب) در موارد خفيف خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 7- بيماريهاي رواني ناشي از جنگ و حوادث

الف) در صورتي كه استقرار يافته باشد به شرط ثبوت در مراكز درماني نظامي يا دانشگاهي توسط دو نفر روانپزشك معاف دائم.

ب) در صورت عدم استقرار خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 8- اختلال رفتار ( عدم تعادل عصبي و رواني) و كژخوئيها به طوري كه مغاير شئونات نظامي باشد همچنين انحرافات اخلاقي و جنسي مانند ترانس سكسواليسم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 9- اختلالات كنترل تكانه معاف دائم.

تبصره: تيك هاي ( تكانه هاي ) ضعيف و گذرا مثل پلك زدن و.. معاف از رزم.


بخش ششم: بيماريهاي جراحي مغز و اعصاب

ماده 34: مشمولان مبتلا به بيماريهاي جراحي مغز و اعصاب با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.

بند 1- معايب ستون فقرات ( مادرزادي يا اكتسابي)

الف) در موارد شديد يا اشكال عملي معاف دائم.

ب) در موارد خفيف خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 2- اسپونديلوليزيس و اسپونديلوليستزيس معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 3- انواع هرني ديسكال با علايم كلينيكي و راديولوژي عمل شده و عمل نشده معاف دائم.

( در موارد بيماران عمل شده انجام ميلوگرافي و يا MRI ستون فقرات كه در مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي انجام شده باشد منضم به تأييد راديوگرافي ضروري است)


--------------------------------------------------------------------------------

بند 4- تومورهاي استخواني خوش خيم ستون فقرات .

الف) در صورتيكه از نظر حجم و موقعيت اختلال عملي ايجاد نمايد معاف دائم.

ب) بدون اختلال عملي خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 5- انواع شكستگي هاي تازه مهره ها ( بدنه، تيغه، زوائد مفصلي) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 6- تغيير شكلهاي مادرزادي و واضح جمجمه مانند هيدروسفالي، ميكروسفالي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 7- اختلالات عروقي مغز با و بدون علايم كلينيكي ( مثل انوريسم و A.V.M ) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 8- سابقه عمل جراحي روي مغز معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 9- كمپرسیونهاي نخاعي مانند تومورهاي استخواني مهره ها و يا سكل عفونتها و آراكنوئيديتها خواه به مرحله فلج رسيده باشد يا نرسيده باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 10- هر نوع جسم خارجي در داخل جمجمه و كانال نخاعي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 11- دنده گردني.

الف) با عوارض شديد معاف دائم.

ب) بدون عوارض خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 12- توراسيك اوت لت سندرم با تأييد كلينيكي و يا راديولوژي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 13- انواع خونريزي هاي سربر و مننژه

الف) با عارضه عصبي ( ارگانيك يا غيرارگانيك) معاف دائم.

ب) بدون عارضه خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------


بند 14- تروماهاي عصبي
الف) فلج اعصابي كه سبب اختلالات عملي و ناتوان كننده معاف دائم.

ب) صدمات عصبي حسي خدمات غيررزمي.


بخش هفتم: بيماريهاي ريه و قفسه صدري
ماده 35: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي ريه و قفسه صدري با توجه به نوع بيماري كه بدان مبتلاء مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.

بند 1- تغيير شكل و نقص هاي مادرزادي حجاب حاجز ( نبودن ديافراگم يا فلج حجاب حاجز) معافيت دائم.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 2- تغيير شكل هاي مادرزادي قفسه صدري مانند سينه فرورفته ( سينه قيفي شكل)، جناغ برجسته با فقدان عضلات تنفسي:

الف) همراه با اختلال باليني واضح در عمل قلب يا ريه معاف دائم.

ب) بدون اختلال تنفسي و قلبي خدمات غيررزمي.

-------------------------------------------------------------------------------

بند 3- تغيير شكلهاي مادرزادي مجاري هوايي ( فيستولها و تراكثوبرونكومکالي) معاف دائم.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 4- عدم تشكيل قسمتي از ريه ( آژنزي ري) و آپلازي كامل يا جزيي كه ايجاد اختلال در عمل تنفسي نموده باشد معاف دائم.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 5- استنيت و اسنئوميليت دنده ها يا ترقوه يا جناغ سينه يا كتف:

الف) در نوع مزمن ( بيش از 6 ماه) معاف دائم.

ب) در نوع حاد شش ماه معاف موقت.

ج) در نوع بهبود يافته خدمات غيررزمي.

--------------------------------------------------------------------------------

بند 6- شكستگي دنده ها يا جناغ يا كتف يا ترقوه كه موجب اختلال عمل تنفسي يا تغيير شكل شديد آنان شده باشد به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي معاف دائم.

--------------------------------------------------------------------------------
بند 7- سيكاتریس سوختگي وسيع و يا سيكاتريس هاي اعمال جراحي كه ايجاد اختلال عملي تنفسي نمايد معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 8- انواع پلورزيها:

الف) از نوع مزمن ( بيش از 6 ماه) معاف دائم.

ب) از نوع حاد شش ماه معاف موقت.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 9- سابقه پنوموتوراكس خودبخودي.

الف) سابقه پنوموتوراكس خودبخودي ( يك بار تأييد شده) معاف از رزم.

ب) سابقه پنوموتوراكس خودبخودي تكرار شونده ( بيش از يك بار) معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 10- ساركوئيدوز، فيبروز ريه، سندرم كارتاژنز معاف دائم.
-------------------------------------------------------------------------------
بند 11- تومورهاي حجاب حاجز و يا جنب اعم از خوش خيم و بدخيم معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 12- بيماريهاي قارچي مزمن ريه معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 13- پنوموكونيوزها معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 14- آمفيزم ريه:

الف) به صورت منتشر معاف دائم.

ب) لوكاليزه خدمات غيررزمي.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 15- كيست هاي مختلف ريه ( هيداتيك، درموئيد) پلوروپري كارديال و كيست هاي هوايي بزرگ و متعدد معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 16- آبسه ريوي و سكلهاي وسيع عفوني معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 17- بونشكتازي:

الف) دو طرفه يا دو لب در يك ريه معاف دائم.

ب) يك لوب يك طرفه معاف از رزم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 18- برونشيت مزمن كه وليد عوارض باليني نموده باشد معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 19- آسم به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي:

الف) در موارد متوسط و شديد معاف دائم.

ب) در موارد خفيف خدمات غيررزمي.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 20- تومورهاي برونش به طور كلي اعم از بدخيم يا خوش خيم معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 21- اجسام خارجي ريه، برونش و مدياستن كه عارضه ريوي ايجاد كرده و باعث اختلال در فونكسيون ريه شده باشد به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 22- سابقه اعمال جراحي سينه اعم از برداشتن بيش از يك دنده و توراكوپلاستي ورزكسيون ريه و دكورتيكاسيون معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 23- تنگي هاي تراشه برونشها كه ايجاد اختلالات عملي كرده باشد معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 24- تومورهاي مدياستن، مدياستنيتهاي مزمن علايم فشار به مدياسيتن معاف دائم.

بخش هشتم: بيماريهاي استخوان ( اسكلت)
ماده 36: مشمولان مبتلا به بيماريهاي استخوانها ( اسكلت) با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.

بند 1- انحرافات ستون فقرات مادرزادي يا اكتسابي:

الف) در اشكال شديد و ناتوان كننده معاف دائم.

(1)انحرافات جانبي مادرزادي و اكتسابي ستون فقرات ( اسكوليوز) بيش از 30 درجه معاف دائم.

(2)جبران نشده و يا منجر به تغيير شكل قفسه صدري شده باشد معاف دائم.

(3)كيفوز شديد بيش از 70 درصد معاف دائم.

ب) در اشكال خفيف ( انحرافات جانبي مادرزادي و اكتسابي ستون فقرات كمتر از 20 درجه) معاف از رزم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 2- اسپينابيفيدا اكولتا، ساكراليزاسيون، لومباريزاسيون خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 3- هرگونه اعمال جراحي ( استخواني) ستون فقرات معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 4- شكستگي هاي قديمي حفره كوتيل ( استايولوم) چنانچه با تغيير شكل حفره و يا عارضه ديگر مفصل همراه باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 5- نكروز آواسكولار سر استخوان ران به هر علت- معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 6- شكستگي هاي لگن:

الف) نوع مالکين معاف دائم.

ب) نوع Open Book معاف از رزم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 7- بيماري شوئرمان خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 8- استئوميليت:

الف) از نوع حاد شش ماه معاف موقت.

ب) عفونتهاي سخت حاد و عفونتهايي كه عليرغم 6 ماه درمان بهبود نيافته و منجر به تغيير شكل استخوان یا ترشح مکررباشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 9- تومورهاي استخواني خوش خيم:

الف) تومورهاي استخواني متعدد و يا با ايجاد اختلال مشهود در كار عضو معاف دائم.

ب) تومورهاي داخل استخواني منفرد بدون عارضه خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 10- كيستهاي استخواني:

الف) كيستهاي بزرگ با خطر شكستگي يا به اندازه بيش از يك سوم قطر استخوان معاف دائم.

ب) كيستهاي كوچك و بدون عارضه خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 11- شكستگي ها:

الف) شكستگي هاي استخوانهاي بلند كه منجر به نصب پيچ و پلاك و يا كونچر شده باشد و يا در گچ باشد چنانچه كمتر از شش ماه از عمل گذشته باشد ، شش ماه معاف موقت.

ب) شكستگي هاي جوش خورده اي كه با پيچ و پلاك، يا كونچر بوده و يا اختلال عملكرد ايجاد كرده باشد خدمات غيررزمي.

ج) شكستگي هايي كه پس از يكسال جوش نخورده باشد و مفصل كاذب ايجاد كرده باشد و يا در وضع نامناسب جوش خورده و اشكال عملي ايجاد نموده باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 12- قطع يا فقدان يكي از اندامها معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 13- كوتاهي پا:

الف) كوتاهي بيش از 3/5 سانتي متر معاف دائم ( به استناد اسكنوگرام)

ب) كوتاهي از 1/5 تا 3/5 سانتي متر خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 14- سينوويال كندروماتوزيس مفاصل همراه با اختلال عملي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 15- آنكیلوز كليه مفاصل بزرگ ( هانش، زانو، آرنج، شانه، مچ پا، مچ دست) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 16- محدوديت حركات مفاصل:

الف) در مورد مفاصل هانش، زانو و شانه معاف دائم.

ب) محدوديت حركات ساير مفاصل بزرگ در صورتي كه نيمي از حركات محدود شده باشد معاف دائم.

ج) در موارد خفيف تر همراه با اختلال عملكرد خدمات غيررزمي.

تبصره: در موارد مشكوك زيربيهوشي اندازه گيري شود.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 17- دررفتگي مكرر و يا قديمي و مادرزادي مفاصل بزرگ ( مستند به 2 راديوگرافي در حال دررفتگي در بيمارستانهاي ن.م و يا مورد وثوق) عمل شده و يا نشده معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 18- شلي ليگامانهاي زانو و مچ پا و در رفتگي عادتي مفاصل كه مانع تمرينات نظامي باشد خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 19- سندرم ايسكميك ولكمن:

الف) در صورتيكه شديد و مانع خدمت باشد معاف دائم.

ب) در موارد خفيف خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 20- فقدان كامل شست ( از مفصل M.C.P ) و يا فقدان ارزش كاري آن در يك دست معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 21- فقدان انگشتان دست:

الف) بيش از يك انگشت در يك دست معاف دائم.

ب) تا سه بند انگشت در يك دست خدمات غيررزمي.توجه:

در مورد انگشتان به صورت زير عمل شود كه هر انگشت كامل يك و هر بند يك سوم محسوب شود يعني اگر بند اول چهار انگشت قطع شده باشد بيش از يك انگشت محسوب و معاف دائم مي شود.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 22- عوارضي كه مانع باز شدن و يا تا شدن انگشتان دست شود مانند سنداكتيلي و…

الف) در بيش از دو انگشت ( مركب) معاف دائم.

تبصره: چنانچه يك انگشت قطع شده و انگشت ديگر همان دست يش از 50% عملكرد خود را از دست داده باشد، معاف دائم.

ب) در دو انگشت ( ساده) خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 23- كوتاهي اندام فوقاني در مقايسه با يكديگر در صورتيكه بيش از 5 سانتي متر باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 24- سينوستوز استخوانهاي ساعد:

الف) در دو دست معاف دائم.

ب) در يك دست خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 25- كوبيتوس و اروس و والكوس:

الف) همراه با اختلال عملكرد يا ضايعه عصبي معاف دائم.

ب) بيش از 10 درجه انحراف خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 26- كوكساپلانا و كوكساوارا، كوكساماكنا، كوكساوالكا معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 27- پارگي منيسك زانو عمل شده يا نشده خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 28- پارگي شديد و كامل رباطهاي جانبي و متقاطع زانو كه باعث ناپايداري مفصل گردد:

الف) در موارديكه چند رباط پاره شده باشد معاف دائم.

ب) در موارد پارگي رباط ACL و PCL همراه با پارگي منيسك معاف دائم.

ج) در افراد جراحي شده همراه با اختلال عملي معاف دائم.

د) در نوع منفرد خدمات غيررزمي.

ه) در افراد جراحي شده بدون اختلاف عملي معاف از رزم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 29- ژنووالگوم، ژنووارم، ژنوركوروانوم

الف) در موارد شديد (فاصله بين دو قوزك يا دو كونديل بيش از 10 سانتي متر) معاف دائم.

ب) در موارد خفيف ( فاصل بين دو قوزك يا دو كونديل كمتر از 10 سانتي متر) خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 30- صافي كامل كف پا هر دو پا در انواع سخت ( Rigid ) و يا با تحدب شديد استخواني و يا با انحراف پاشنه پا معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 31- پارگي بهبود يافته تاندون آشيل معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 32- تغيير شكل اكتسابي يا مادرزادي استخوانهاي تارس و متاتارس ( هالوس والگوس شديد) خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 33- قطع انگشتان پا:

الف) قطع سه انگشت كامل از يك پا و يا قطع شست در هر دو پا معاف دائم.

ب) قطع شست در يك پا خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 34- اكي نيسم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 35- اوريب بودن مفصل مچ پا:

الف) در موارد شديد معاف دائم.

ب) در موارد خفيف خدمات غيررزم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 36- از بين رفتن قسمتي از استخوانهاي كف پا يا هر نوع تغييرات استخواني ديگري كه مانع انجام تمرينات نظامي باشد و با در پوشيدن پوتين اشكال ايجاد نمايد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 37- بيماريهاي اسكلتي استخواني نظير استئوژنس ايمپرفكتا، آرتروگريپوزيس، سكلهاي شديد ناشي از cp ، پوليو و انهدام كام پاشنه (نكروز استخوان تالوس) در انواع شديد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 38- استئوكوندريت ديسكانت زانو، هيپ و مچ پا معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 39- بيماريهاي جوش نخوردگي اسكافوئيد و كن باخ همراه با اختلال عملكرد معاف دائم
مشترک مورد نظر در دسترس نمي باشد !!
Major
Major
نمایه کاربر
پست: 350
تاریخ عضویت: چهارشنبه 3 اسفند 1384, 1:10 pm
سپاس‌های دریافتی: 19 بار
تماس:

ادامه معافيتها

پست توسط jeeerjeeerak »

بخش نهم: بيماريهاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي
بند 37: مشمولان مبتلا به بيماريهاي شكم و دستگاه گوارش و رشته جراحي عمومي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء مي باشند از معافيتهاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهندنمود.

بند 1- اعمال جراحي روي كبد، كيسه صفرا، مجاري صفراوي . پانكراس معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 2- فيبروز و سيروز كبدي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 3- آسيت به هر علت معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 4- كيست هاي دستگاه گوارش و طحال معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 5- همانژيوم كبدي:

الف) بزرگتر از 40 ميلي ليتر معاف دائم.

ب) كوچكتر از 40 ميلي ليتر خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 6- سنگ كيسه صفرا و مجاري صفراوي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 7- بيماريهاي مادرزادي و اكتسابي مجاري صفراوي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 8- پورتال هايپرتانسيون به هر علت معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 9- هپاتيت هاي مزمن به هر دليل معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 10- بيماريهاي متابوليك كبدي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 11- بيماريهاي عروقي كبد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 12- پانكراتيت:

الف) حاد 6 ماده معاف موقت.

ب) مزمن معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 13- لب حلقوي پانكراس، سنگهاي پانكراس، كيستهاي پانكراس، فيستول پانكراس معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 14- اسپلنكتومي يا فقدان مادرزادي طحال معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 15- اسپلنومکالي قابل لمس معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 16- تومورهاي خلف صفاتي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 17- فيستولهاي مقعدي فوق اسفنكتري و بين اسفنكتري معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 18- فيستولهاي نافي و پپلونيدال در كليه موارد خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 19- بواسپرهاي داخلي با درجه هاي 3 و 4 معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 20- فتق هاي جدار شكم ( داخلي و خارجي) و ديافراگماتيك.

الف) عمل نشده معاف دائم.

ب) عمل شده عود كرده معاف دائم.

ج) عمل شده بدون عارضه منع خدمتي ندارد.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 21- مگاكولون با اختلالات عملي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 22- كليه بيماريهاي التهابي دستگاه گوارش (IBD ) به ثبوت رسيده مانند كرون، كوليت، اولسر و… معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 23- سندرمهاي سوء جذب ( مانند بيماري سلياك، اسپروي تروپيكال، بيماري ويپل) و تلانژكتازي عروق روده معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 24- تنگيهاي كولون وركتوم و مقعد به هر علت معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 25- كليه سندرمهاي پوليپوزير و انواع پوليپهاي همراه با عوارض معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 26- پرولاپس ركتوم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 27- سيكاتريسهاي عمل جراحي روي شكم با اندازه بيش از 20 سانتي متر خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 28- هرگونه اعمال جراحي روي دستگاه گوارش كه توليد اختلالات گوارشي كرده باشد و منجر به برداشتن قسمتي از عضو ( بجز آپانديس) شده باشد و يا آناستوموز شده و يا چسبندگي وسيع ايجاد كرده باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 29- بيماريهاي پپتيك مقاوم به درمان و يا همراه با عوارض ( انسداد، سوراخ شدگي، خونريزي ) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 30- دیورتيكولهاي مري، معده، اثني عشر و ديورتيكولوز عمل شده، عمل نشده معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 31- آشالازي ( عمل شده و نشده) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 32- بي اختياري مدفوع مادرزادي و اكتسابي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 33- پريتونيتهاي مزمن ( از هر نوع و به هر علت كه باعث اختلال در كار احشاء شده باشد اعم از چركي – سلي- قارچي) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 34- سل دستگاه گوارش معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 35- وجود اجسام خارجي داخل شكم:

الف) با عوارض معاف دائم.

ب) بدون عوارض خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 36- تمام فلاپهاي پديگوله عضلاني ،آزاد:

الف) اگر نقص عضو يا اختلال عملكرد ايجاد كرده باشد معاف دائم.

ب) ساير موارد بدون عارضه خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 37- ديورتيكول مكل:

الف) با عارضه معاف دائم.

ب) بدون عارضه خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 38- هپاتومگالي شديد به هر علت معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 39- آبسه هاي چركي و آميبي كبد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 40- خونوريزيهاي مكرر دستگاه گوارش با علت ناشناخته معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 41- بيماري كليگر نجار نوع 1 و 2، كلستاز دوبين جانسون و روتور معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 42- بيماري ژيلبرت خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 43- ازوفاژيتها:

الف) ازوفاژيت شديد كه منجر به اولسربارت شده يا ديسپلازي شديد ( گزارش پاتولژي) داده باشد معاف دائم.

ب) ازوفاژيت در مراحل يك تا چهار معاف از رزم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 44- فيستول وريدي شرياني اندام فوقاني و تحتاني مادرزادي ياتروماتيك.

الف) همراه با اختلاف عملكرد معاف دائم.

ب) بدون اختلال شديد معاف از رزم.

بخش دهم: بيماريهاي خون و انكولوژي (بدخيمي ها)
ماده 38: مشمولان مبتلا به بيماريهاي خون با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا می باشند از معافيتهاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود
بند 1- كم خوني هاي مکالوپلاستيك معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 2- اختلالات ساختماني ارثي گلبول قرمز ( مانند ميكرواسفر و سيتوزارثي، اولوسيتوزيز، اليپتوسيتوز) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 3- كم خوني هاي مزمن اكتسابي به علت بيماريهاي خوش خيم.
الف) در موارد هموگلوبين زير 10 معاف دائم.
ب) در موارد هموگلوبين مساوي و يا بيشتر از 10 خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 4- پلي گلبولي اوليه (پلي سيتمي ) و ترومبوسيتوز اوليه معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 5- اختلالات كمي و كيفي پلاكتها و فاكتورهاي انعقادي ( بيماريهاي خونريزي دهنده و هاليپركوآگولانت) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 6- بدخيمي هاي خون و دستگاه لنفاوي به طور كلي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 7- اختلالات خوني ارثي و اكتسابي با منشا ايمونولوژيك معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 8- اگرانولوسيتوز معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 9- بيماريهاي هموگلوبينوپاتي ارثي با سطح هموگلوبين كمتر از 10 معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 10- تالاسمي ماژور، تالاسمي اينترمديت و سندرمهاي سيكل سل معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 11- هيپراسپلنيزيم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 12- بيماري فاويسم خدمات غيررزمي در نزديكي مراكز درماني.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 13- آپلازي مغز استخوان به هر علت معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 14- تومورهاي بدخيم از هر نوع و در هر عضو كه باشد ولو اينكه درمان شده باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 15- تومورهاي خوش خيم:
الف) چنانچه سبب اختلال مشهود در كار عضو يا به صورت عود كننده و يا با كراهت منظر همراه باشد معاف دائم.
ب) در غير موارد فوق به مبحث مربوطه رجوع شود.


بخش يازدهم: بيماريهاي دستگاه ادراري تناسلي
ماده 39: مشمولان مبتلا به بيماريهاي دستگاه ادراري تناسلي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.

بند 1- انسداد ادراري به دلايل عضوي يا عفوني يا فونكسيوني:

الف) در صورتيكه برطرف كردن انسداد امكان پذير باشد خدمات غيرزرمي.

ب) در صورت عدم امكان برطرف كردن انسداد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 2- برگشت ادرار به حالب ها:

الف) اگر دو طرفي يا يك طرفه شديد باشد معاف دائم.

ب) يك طرفه و خفيف خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 3- بيماريهاي عفوني مزمن (سلي، ميكروبي، انگلي، قارچي) كليه، لگنچه، حلب، مثانه، بيضه ها، مجاري ادرار هر يك به تفكيك معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 4- سنگهاي حالب، كليه، پروستات، مثانه و سنگهاي شاخ گوزني و تفروكلسينوز:

الف) در صورتيكه انسداد ايجاد كرده باشد معاف دائم.

ب) در صورت عدم ايجاد انسداد معاف از رزم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 5- سنگهاي حالب، كليه، مثانه عمل شده خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 6- تومورهاي خوش خيم و بدخيم مجاري ادراري تناسلي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 7- بيماريهاي رتروپريتوان، فيبروزر رتروپريتوان، تومورهاي خوش خيم و بدخيم و كيست هاي رتروپريتوان معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 8- بيماريهاي طبي كليه: سندروم نفروتيك، گلومر و لونفريت مزمن، پيلونفريت مزمن، بيماريهاي كلاژن كليه، پروتئين اوري بيش از 300 ميلي گرم و هماتوري اسانسيل و نارسايي مزمن كليه معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 9- گلومرولونفريت و پيلونفريت حاد 6 ماه معاف موقت.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 10- هيدرونفروس و اتساع لگنچه معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 11- نفركتومي يك طرفه، نفركتومي پارسيل ويپلو پلاستي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 12- كليه نعل اسبي- كليه اكتوپيك داخل لگن اکتوپی يك طرفه ( يعني هر دو كليه در يك طرف قرار گرفته باشند) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 13- پتوزكليه:

الف) درجه 2 خدمات غيررزمي.

ب) درجه 3 معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 14- هيپوپلازي و آپلازی و آژنزي كليه معاف دائم.

تبصره: هيپوپلازي يك طرفه و بدون علامت معاف از رزم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 15- كليه ميان اسفنجي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 16- فيستول سيستم ادراري به دستگاه گوارش يا پوست معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 17- نكروزكورتكس كليه:

الف) در صورتي كه منجر به نارسايي يا كم كاري كليه شده باشد معاف دائم.

ب) در ساير موارد خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 18- پيوند كليه معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 19- بيماريهاي عروقي كليه مثل: آنوريسم شريان كليوي، انفاركتوس كليه، ترومبوز وريد كلیوي، فيستول شرياني وريدي، آنوريسم شرياني وريدي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 20- دوبليكاسيون حالب در صورتي كه هر حالب به طور جداگانه تا مثانه ادامه داشته باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 21- مکااورتر خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 22- بيدرواورتر معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 23- اورتروسل يك طرفي يا دو طرفه خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 24- مثانه نوروژينك معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 25- كاهش ظرفيت مثانه به دلايل اعمال جراحي قبلي پاسیستيت و يا راديوتراپي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 26- سيستكتومي توتال و پارسيل معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 27- تنگي كردن مثانه:

الف) بدون عارضه خدمات غيررزمي.

ب) در صورتي كه عارضه داشته باشد بر حسب عارضه اظهارنظر شود.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 28- از بين رفتن قدرت انقباضي كردن مثانه كه منجر به بي اختياري ادرار شود معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 29- هيپوسپادياز تنه آلت و ميان دو راه معاف دائم ( هيپوسپادياز درجه يك مانع خدمتي ندارد)


--------------------------------------------------------------------------------

بند 30- اپیسپادیاز معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 31- انواع فيستولهاي مجرا به تنه آلت، ركتوم و پرينه و اسكروتوم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 32- بيماري پيروني:

الف) نوع شديد معاف دائم.

ب) نوع خفيف خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 33- ديورتيكول مجرا معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 34- تنگي شديد مجرا، انواع والوهاي مجراي خلفي، تومورهاي خوش خيم و بدخيم مجرا اورتريت هاي مزمن غيرقابل درمان معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 35- بيماريهاي مقاربتي اگر در ناحيه انتهايي مجرا و آلت دفرماسيون ايجاد كرده يا به فيبروز و يا تنگي مجرا منجر شود معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 36- هيدروسل:

الف) نوع حجيم معاف دائم.

ب) ساير موارد خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 37- واريكوسل:

الف) درجه 1 و 2 خدمات غيررزمي.

ب) درجه 3 معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 38- لورسيون حاد بيضه 6 ماه معاف موقت.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 39- اكتوپي و يا فقدان بيضه:

الف) دو طرفه معاف دائم.

ب) يك طرفه خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 40- آتروفي شديد بيضه:

الف) دوطرفه معاف دائم.

ب) يك طرفه خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 41- هماتوسل حاد 6 ماه معاف موقت.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 42- شكستگي آلت خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 43- اپي ديديمكتومي:

الف) دوطرفه معاف دائم.

ب) يك طرفه خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 44- فقدان آلت معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 45- ترمبوقلبيت وريدهاي سطحي آلت 6 ماه معاف موقت.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 46- دوجنسي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 47- بي اختياري ادراري و شب ادراري به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نيروهاي مسلح معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 48- تغيير مسير ادراري با عمل جراحي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 49- هيدروسل طناب منوي، ايپديديميت مزمن و كيست هاي طناب منوي خدمات غيررزمي.

بخش دوازدهم: بيماريهاي فك و دهان و دندان

ماده 40: مشمولان مبتلاء به بيماري فك و دهان و دندان با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده مي نمايند.

بند 1ـ ناهنجاريهاي استخواني فك و صورت كه موجب اختلال در عمل جويدن يا تكلم باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 2ـ آنکيلوز مفصل تامپورو مانديبولر يك طرفي و دو طرفي به شرط ثبوت بوسيله راديوگرافي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 3ـ تومورهاي خوش خيم در صورتي كه از لحاظ حجم و موقعيت ايجاد اختلال در جويدن و يا در تكلم بنمايد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 4ـ كام شكاف دار همراه يا بدون لب شكري:

الف) عمل نشده معاف دائم.

ب) عمل شده با عارضه تنفسي يا تغذيه اي و يا اختلال تكلم شديد معاف دائم.

ج) عمل شده بدون عارضه خدمات غير رزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 5ـ استئوميليتهاي استخوانهاي فك كه بعد از درمان منجر به ناهنجاري مشهود استخوانهاي فك و صورت شوند، معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 6ـ ناهنجاريهاي زبان مانند آنكيلوگلوسي، آتروفي و هيپروتروفي زبان، شكاف برداشتن و يا دو قطعه شدن زبان كه موجب اختلال در جويدن و تكلم و يا بلع شود، معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 7ـ از بين رفتن دندانها بطوريكه در مجموع در دهان كمتر از 14 دندان وجود داشته باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 8ـ كليه تومورهاي بد خيم فك و دهان معاف دائم

بخش سيزدهم: بيماريهاي چشم و عوارض بينايي
ماده 41ـ مشمولان مبتلاء به بيماريهاي چشم و عوارض بينايي با توجه به نوع بيماري كه به آه مبتلاء‌ مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود:

بند 1ـ هيپرمتروپي با سايكلوپلژي كامل براي مشمولان عادي و ديپلم:

( هيپرومتروپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم، با علامت منفي منظور شود ولي محاسبه نگردد).

الف) هيپرمتروپي از 5/2 تا 4 ديوپتر داخل هر يك از چشمها خدمات غير رزمي.

ب) مجموع ديوپتر هيپرمتروپي دو چشم از پنج تا هشت ديوپتر داخل خدمات غير رزمي.

ج) هيپرمتروپي بيش از چهار ديوپتري يك چشم تا پنج ديوپتر داخل خدمات غير رزمي.

د) هيپرمتروپي بيش از پنج ديوپتري يك چشم معاف دائم.

هـ) مجموع ديوپتر هيپرمتروپي هر دو چشم بيش از هشت ديوپتري معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 2ـ هيپرمتروپي با سايكلويلژي كامل در مشمولان بالاتر از ديپلم:

(هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم با علامت منفي منظور شود ولي محاسبه نگردد).

الف) هيپرمتروپي از 3 تا 5 ديوپتر داخل هر يك از چشمها خدمات غير رزمي.

ب) مجموع هيپرمتروپي دو چشم از شش تا 10 ديوپتر داخل خدمات غير رزمي.

ج) هيپرمتروپي بيش از ديوپتري يك چشم تا شش ديوپتر داخل خدمات غير رزمي.

د) هيپرمتروپي بيش از شش ديوپتري يك چشم معاف دائم.

هـ) مجموع ديوپتر هيپرمتروپي هر دو چشم بيش از 10 ديوپتر معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 3ـ ميوپي با سايكلوپلژي در مشمولان عادي و ديپلم:

(ميوپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم با علامت مثبت منظور شود ولي محاسبه نگردد).

الف) ميوپي از 5/2 تا 4 ديوپتري داخل هر يك از چشمها خدمات غير رزمي.

ب) مجموع ديوپترميوپي از 5 تا 8 ديوپتر داخل هر دو چشم خدمات غير رزمي.

ج) ميوپي بيش از پنج ديوپتري يك چشم تا شش ديوپتر داخل خدمات غير رزمي.

د) ميوپي بيش از شش ديوپتري يك چشم معاف دائم.

هـ) مجموع ديوپترميوپي بيش از هشت ديوپتري هر دو چشم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 4ـ ميوپي با سايكلوپلژي در مشمولان بالاتر از ديپلم:

(ميوپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم با علامت مثبت منظور شود ولي محاسبه نگردد؟).

الف) ميوپي از 3 تا 5 ديوپتر داخل هر يك از چشمها خدمات غير رزمي.

ب) مجموع ديوپترميوپي بين 6 تا 10 ديوپتر داخل هر دو چشم خدمات غير رزمي.

ج) ميوپي بيش از 6 ديوپتري يك چشم تا 7 ديوپتر داخل خدمات غير رزمي.

د) ميوپي بيش از 7 ديوپتري يك چشم معاف دائم.

هـ) مجموع ديپوپترميوپي بيش از 10 ديوپتري هر دو چشم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 5ـ آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط با سایلکوپلژی کامل در مشمولان عادي و ديپلم:

(در آستيگماتيسم ساده، يا مركب يا مخلوط ميزان آستيگماتيسم بايستي بيش تر از اسفر باشد).

الف) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط از 2/5 تا 4 ديوپتري داخل هر يك از چشمها خدمات غير رزمي.

ب) مجموع ديوپتر آستيگمات ساده، مركب يا مخلوط از 5 تا 8 ديوپتر داخل خدمات غير رزمي.

ج) آستيگماتيسم ساده، يا مركب بيش از 5 ديوپتري تا 6 ديوپتري يك چشم خدمات غير رزمي.

د) آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط بیش از شش دیوپتری یک چشم معاف دائم.

ه) چنانچه آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط هر دو چشم در مجموع بيش از هشت ديوپتر باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 6ـ آستیگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط با سايكلوپلژي كامل در مشمولان بالاتر از ديپلم:

(در آستيگماتيسم ساده يا مركب ميزان آستيگماتيسم بايستي بيشتر از اسفر باشد).

الف) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط از 3 تا 5 ديوپتري داخل هر يك از دو چشم خدمات غير رزمي.

ب) مجموع ديوپتر آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط هر دو چشم از 6 تا 10 ديوپتر داخل خدمات غير رزمي.

ج) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط بيش از 6 ديوپتري تا 7 ديوپتر داخل يك چشم خدمات غير رزمي.

د) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط بيش از هفت ديوپتري يك چشم معاف دائم.

هـ) مجموع ديوپتر آستيگماتیک ساده، مركب يا مخلوط هر دو چشم بيش از 10 ديوپتر معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 7ـ فقدان يك چشم يا آنكه يك چشم عملاً و يا در اثر بيماريهاي غير قابل علاج فاقد بينايي (عدم درك نور) باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 8ـ اورام ملتحمه فصلي شديد توام با عوارض قرنيه:

الف) در مشمولان عادي معاف دائم.

ب) در مشمولان ديپلم و بالاتر خدمات غير رزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 9ـ عوارض تراخمي ملتحمه و پلك از قبيل سيمبلفارون گزروزيس، آنتروپيون و اكتروپيون:

الف) در يك چشم خدمات غير رزمي.

ب) در دو چشم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 10ـ ناخنك پيشرفته كه تا مركز قرنيه پيشرفت نموده باشد و با چشم غير مسلح ديده شود معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 11- لك مركزي قرنيه:

الف) در صورتيكه وسيع باشد و مركز قرنيه را اشغال نموده باشد (لك وسيع در مواقعي كه بيش از 3 ميليمتر مربع سطح قرنيه را پوشانيده باشد) معاف دائم.

ب) در موارد خفيف تر خدمات غير رزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 12ـ كراتيت هاي آنترستيسيل و ديستروفيهاي قرنيه يك يا دو چشم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 13ـ كلوبوم مادرزادي مردمك:

الف) همراه با گرفتاري شبكيه (رتين) معاف دائم.

ب) بدون گرفتاري شبكيه (رتين) خدمات غير رزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 14ـ ايريدوسيكليتهاي شديد و مزمن يك يا دو چشم كه توليد چسبندگيهاي وسيع نموده باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 15ـ اكلوزيون و سيكلوزيون كامل مردمك معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 16ـ ايريدكتومي يا اريدودياليز وسيع حاصل از حوادث يا اعمال جراحي.

الف) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض قرنيه و عدسي توام باشد معاف دائم.

ب) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض توام نباشد خدمات غير رزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 17ـ كاتاراكت مادرزادي، ضربه اي متابوليك و كاتاراكت عمل شده معاف دائم.

تبصره: كدورتهاي عدسي كه ايجاد اختلال ديد در ریتنوسكوپي نمي نمايد خدمات غير رزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 18ـ كدورت وسيع زجاجيه به هر علت معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 19ـ كوريوتينيت مركزي و يا منتشر مزمن يك يا دو چشم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 20ـ رتينيت پيگمانترور تينيتهاي غير پيگمانتر به شرط اثبات توسط ERG (كه در آن افت ولتاژ حداقل نصف ميزان طبيعي باشد) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 21ـ لوكساسيون كامل يا ناقص عدسي يا لنتيكيونوس و يا فقدان عدسي يك چشم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 22ـ انفصال شبكيه عمل شده و يا عمل نشده به هر علت معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 23ـ آمبولي شريان شاخه اي يا مركزي و يا ترومبوز وريد شاخه اي يا مركزي و يا هر نوع واسكوليت مزمن يك يا دو چشم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 24ـ بيماريهاي ناحيه ماكولات و عصب باصره از قبيل آتروفي، هيپوپلازي، سوختگي، سوراخ ماكولا و يا خونريزيهاي ناحيه ماكولا و آتروفي عصب باصره معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 25ـ ميكروفتالمي هاي و بوفتالمي يك يا دو چشم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 26ـ اگزوفتالمي تومورال يا پولساتيويك يا دو چشم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 27ـ فلج كامل يك يا چند عضله چشم در صورتيكه استقرار يافته و دائمي باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 28ـ لاكوفتالمي هاي مربوط به فلج عضلات پلكي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 29ـ افتادگي دائمي پلك (درهر يك از چشمها) در صورتيكه بيش از نصف مردمك چشم را پوشانيده باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 30ـ استرابيسم آمبليوپيك يك چشم و استرابيسم متناوب معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 31ـ نيستاگموس دائمي و مشهود معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 32ـ داگريوسيستيت مزمن چركي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 33ـ کلوكوم مزمن و مطلق و گلوكوم حاد زاويه بسته با عارضه و گلوكوم هاي عمل شده يك چشم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 34ـ اجسام خارجي داخل كره چشم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 35ـ پيوند قرنيه معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 36ـ كراتوكونوس با گزارش توپوگرافي بيمارستانهاي نظامي و دانشگاهي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 37ـ تومورهاي خوش خيم به هر صورت خدمات غير رزمي (در صورت ايجاد عارضه طبق بند مربوطه رفتار شود).


--------------------------------------------------------------------------------

بند 38ـ تومور كاذب اوربيت در صورتيكه عود كننده و مقاوم به درمان باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 39ـ آمبليوپي يك چشم يا دو چشم خدمات غير رزمي.
مشترک مورد نظر در دسترس نمي باشد !!
Major
Major
نمایه کاربر
پست: 350
تاریخ عضویت: چهارشنبه 3 اسفند 1384, 1:10 pm
سپاس‌های دریافتی: 19 بار
تماس:

ادامه معافيتها

پست توسط jeeerjeeerak »

بخش چهاردهم: بيماريهاي گوش و حلق و بيني
ماده 42: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي گوش و حلق و بيني با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.

بند 1ـ كاهش شنوايي يكطرفه بطوري كه معدل آن در فركانس هاي چهارگانه (512ـ1024ـ2048ـ4096) بيش از 80 دسي بل باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 2ـ كاهش شنوايي يكطرفه اگر در فركانس هاي چهارگانه بين 50 تا 80 دسي بل باشد خدمات غير رزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 3ـ كاهش شنوايي هر دو گوش بطوري كه معدل كاهش شنوايي در فركانس هاي چهارگانه در يك گوش بالاي 25 دسي بل و در گوش ديگر بالاي 50 دسي بل باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 4ـ كاهش شنوايي هر دو گوش در فركانس هاي چهارگانه بين 25 تا 50 دسي بل خدمات غير رزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 5ـ كري و لالي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 6ـ فقدان كامل مادرزادي يا اكتسابي لاله گوش يكطرفه يا دو طرفه معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 7ـ آترزي يا انسداد مجراي گوش خارجي در تمام طول مجرا يا قسمتي از آن معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 8ـ عفونت مزمن گوش مياني كه سبب ايجاد پوليپ يا ضايعه در ناحيه شراپنل و يا استئيت و كولستئاتوم نمايد يكطرفه يا دو طرفه معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 9ـ عمل جراحي راديكال ماستوئيدكتومي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 10ـ عفونت مزمن گوش مياني يا ترشح چركي و پارگي پرده تمپان در صورتي كه از نظر راديولوژي تراكم استخواني يا اسكلروز ناشي از عكس العمل عفونت موجود باشد و يا همراه با كاهش شنوايي دو طرفه بيش از سي و پنج دسي بل در هر گوش باشد:

الف) در موارد دو طرفه معاف دائم.

ب) يكطرفه خدمات غير رزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 11ـ عفونت مزمن گوش مياني با ترشح چركي يك گوش كه همراه با تراكم استخواني يا اسكلروز ناشي از عفونت باشد در صورتي كه با پارگي پرده گوش سمت ديگر همراه باشد (حتي بدون وجود تراكم استخواني) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 12ـ فلج عصب صورتي در اثر التهابات قديمي گوش با شكستگي استخوان روشه يا به علت عمل جراحي گوش معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 13ـ فلج كامل عصب مقاوم به درمان به هر علتي (علل ناشناخته، بلز، سندروم رامس هانت و غيره) كه حداقل شش ماه از شروع آن گذشته باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 14ـ لايبرنتيت هاي چركي (باكتريال) كه همراه با نيستاكموس واضح و علائم پاراكلينيك ثابت شده در بيمارستانهاي نيروهاي مسلح باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 15ـ بيماري و سندروم در صورتي كه با آزمايشات پاركلينيك در بيمارستانهاي نيروهاي مسلح تاييد شود معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 16ـ عوارض مادرزادي يا عفوني در بيني، كام، لب و حلق كه توليد اختلالات شديد تنفسي، صوتي، گوارشي نموده باشد و با كراهت منظر ايجاد كرده باشد در صورتي كه قابل درمان نباشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 17ـ شكستگي هاي قديمي بيني همراه با اختلالات تنفسي شديد و يا تغيير شكل شديد ظاهري صورت كه نياز به عمل جراحي زيبايي داشته باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 18ـ رينيت اتروفيك همراه با كروت متعفن (بيماري اوزن) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 19ـ آنژيوفيبروم نازوفارلگس معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 20ـ سينوزيت هاي توام (پان سينوزيت) مزمن معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 21ـ پوليپوزبيني:

الف) در صورتي كه دوطرفه باشد معاف دائم.

ب) در صورت يكطرفه خدمات غير رزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 22ـ تومورهاي ميكسد غده بناگوشي و يا تحت فكي عمل شده و يا عمل نشده (به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نيروهاي مسلح) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 23ـ لارنژيت هاي مزمن كه توليد اختلالات شديد و دائمي صوتي يا تنفسي نمايد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 24ـ بيماريهاي مادرزادي، عفوني، ضربه اي و يا تومورهاي حنجره كه توليد اختلالات شديد و دائمي نمايد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 25ـ تومورهاي گلوموس ژوگولر، آنژيومهاي وسيع در نقاط مختلف گوش و حلق و بيني، حفره و فضاي دهان، زبان، فكين، سينوسهاي صورت و منضمات اعضاي فوق معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 26ـ فلج تارهاي صوتي دو طرفه و يا يك طرفه با بيش از شش ماه سابقه معاف دائم.

بخش پانزدهم: بيماريهاي قلب و عروق
ماده 43: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي قلب و عروق با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء هستند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده مي نمايند.

بند 1ـ كليه عوارض عضوي دريچه اي قلب عمل شده و عمل نشده به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نيروهاي مسلح يا دانشگاهي معاف دائم.

تبصره: پرولاپس دريچه اي كه منجر به نارسائي نشده باشد خدمات غير رزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 2ـ وجود هر گونه بيماري مادرزادي قلب اعم از عمل شده و نشده معاف دائم.

تبصره: دكستروكادري و سيتوس انورتوس اگر با آنوماليهاي ديگر همراه نبوده و عارضه اي نداشته باشد منع خدمتي ندارد.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 3ـ هر نوع بيماري عروق كرونر در هر درجه و حالتي كه باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 4ـ نارسايي مزمن قلب معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 5ـ هر نوع بيماري مزمن پريكارد ـ آندوكارد ـ ميوكارد اعم از التهابي، تومورال، مادرزادي و اكتسابي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 6ـ بيماريهاي مادرزادي و يا اكتسابي، تومورال و التهابي آئمورت و سرخرگهاي بزرگ، مانند كواركتاسيون، آنوريسم ها، آنژيومها و اتساع سرخرگهاي ريوي، كانال شرياني باز، تنگي شريان ريوي اصلي و فيستولهاي شرياني وريدي در مورد عمل شده يا نشده معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 7ـ ازدياد فشار خون شرياني در صورتي كه فشار خون باز سيستوليك از 160 ميليمتر جيوه و يا دياستوليك از 100 ميليمتر جيوه بالاتر باشد (مقصود از فشار خون باز آنست كه لااقل بيمار 72 ساعت در بيمارستان بستري و فشار خون در ساعات مختلف شب و روز ثبت گردد) معاف دائم.

تبصره: ازدياد فشار خون شرياني در صورتيكه فشار خون باز سيستوليك بين 160ـ140 ميليمتر جيوه و يا دياستوليك بين 100ـ90 ميليمتر جيوه باشد خدمات غير رزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 8ـ ترومبوفلبيت ها:

الف) چنانچه عود كننده باشد معاف دائم.

ب) در موارد محدود خدمات غير رزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 9ـ واريس ها:

الف) شديد و يا همراه با عوارض معاف دائم.

ب) خفيف و متوسط خدمات غير رزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 10ـ تومورهاي عروق لنفاوي، لنف آدنوم و الفانتيازيس كه لااقل يكي از اندامها را فرا گرفته باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 11ـ اختلالات ريتم به صورت اكستراسيستولهاي فوق بطني به شرطي كه تعدادشان بيش از 10 ضربان در دقيقه باشد (در صورت تداوم با اثبات در بيمارستانهاي نيروهاي مسلح يا دانشگاهي) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 12ـ اختلالات ريتم به صورت اكستراسيستولهاي بطني كه تعدادشان بيش از هفت عدد در دقيقه و چند كانوني، دو تا يا بيشتر پشت سر هم آمده باشد (بصورت R-on-T قرار گرفته باشد) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 13ـ تاكي آريتمي هاي فوق بطني كه شامل تاكيكاردي دهليزي (بيش از 140 ضربان در دقيقه به شرطي كه پس از سه ساعت استراحت بهبود نيابد)، فيبريلاسيون دهليزي، تاكيكارديهاي نودال يا جانكشنال و تاكيكارديهاي بطني در هر مورد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 14ـ اختلال هدايت داخل دهليزي، بلوك سينوس دهليزي، وقفه سينوس دهليزي و سندرم تاكيكاردي و براديكاردي، سندرم (اس.اس.اس)، براديكاردي سينوزال كمتر از 50 ضربان در دقيقه كه با فعاليت تعداد شربقان به حد لازم افزايش نيابد (مورد اخير به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نيروهاي مسلح يا دانشگاهي) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 15ـ اختلالات هدايتي دهليزي بطني مانند سندرم W.P.W و همچنين اختلالات هدايتي كه منجر به استفاده از پيش دائم يا موقت شود معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 16ـ وجود يا سابقه بيماري تب روماتيسمي حاد (به شرط وجود كارديت) معاف دائم.

بخش شانزدهم: بيماريهاي روماتولوژي و بافت همبند
ماده 44: مشمولانت مبتلاء به بيماريهاي روماتولوژي و بافت همبند با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.

بند 1ـ آرتريتهاي عفوني حاد (استاف، بروسلوز، سالمونلا و ساير باكتريهاي ديگر با تاييد ميكروب شناسي).

الف) با تغيير شكل مفصلي و استخواني معاف دائم.

ب) بدون تغيير شكل 6 ماه معاف موقت.

ج) در صورتيكه در حين خدمات ايجاد شده باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 2ـ آرتريت هاي عفوني مزمن معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 3ـ آرتريت هاي التهابي:

الف) آرتريت هاي التهابي حاد: راكتيو، سندرم رايتر، تب روماتيسمي يكسال معاف موقت.

تبصره: در صورتيكه در حين خدمات بروز كرده باشد معاف دائم.

ب) آرتريت هاي التهابي تحت حاد و مزمن: ارتريت روماتوئيد، لوپوس اريتماتور سيستميك، اسپونديليت نكلوزان، آرتريت هاي پسوزيازيسي، آرتريت هاي التهابي روده، بيماري ويپل، آرتريت راكتيو، سندروم رايتر، كلاژنوزها، واسكوليتها، ساركوئيدوز اسپونديلو آرتروپاتي سر و نگاتيو معاف دائم.

ج) هيدرو آرتروز مزمن و مشهود معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 4ـ واسكوليتها:

الف) واسكوليتهاي نكروزان: بيماري پان كلاسيك، پان ميكروسكوپيك، وگنر، تاكاياسو، بيماري بجهت معاف دائم.

ب) واسكوليتهاي ازدياد حساسيتي به همراه گرفتاري احشاء معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 5ـ كلاژنوزها، اسكلرودرمي ها، پلي ميوزيت ها، درماتوميوزيت معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 6ـ بيماريهاي متابوليك استخوان:

الف) استئوپروز (طبق تعريف بر اساس سنجش تراكم استخوان در صورتيكه توده استخواني در مقايسه با حداكثر توده استخواني بيش از 2.5 S.D. كاهش يافته باشد) معاف دائم.

ب) استئوپني (طبق تعريف بر اساس سنجش تراكم استخوان در صورتيكه توده استخواني در مقايسه با حداكثر توده استخواني بيش از 1-2.5 S.D .كاهش يافته باشد) خدمات غير رزمي.

ج) استئومالسي معاف دائم.

د) هيپرپاراتيروئيدي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 7ـ بيماريهاي كريستالي: نقرس، نقرس كاذب معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 8ـ استئوآرتريت مفاصل بزرگ:

الف) در فرم شديد و ناتوان كننده معاف دائم.

ب) در فرم خفيف يكسال معاف موقت.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 9ـ شانه منجمد، پارگي روتاتوركاف معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 10ـ اليگونوروديستروفي RSDS معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 11ـ آرتروپاتي نورولوژيك (مفصل شاركو) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 12ـ شبه تومورهاي مفاصل: سينوويت، ويلوندولر، استئوكندروماتوز در مفاصل بزرگ، همانژيوم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 13ـ استئونكروز مفاصل معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 14ـ ستون فقرات

الف) اسپونديلوليسيت بروسلائي، استاف، سالمونلائي و سلي معاف دائم.

ب) انواف هرني ديسكال با علائم كلينيكي و راديولوژي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 15ـ بيماريهاي بافت همبند نظير استئوژنزيس ايمپرنكتا ـ اهلردانلوس و هموسيتينوري معاف دائم.


بخش هفدهم: بيماريهاي عفوني

ماده 45: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي عفوني با توجه به نوع بيماري كه بدان مبتلاء مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.

بند 1ـ بيماران مبتلاء به هپاتيت مزمن (بيش از 6 ماه) معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 2ـ ناقلين HBSAg چنانچه HBSAg وHBVDNA و ياHBEAg سرم آنها مثبت باشد معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 3ـ كليه بيماران مبتلاء به هپاتيت حاد 6 ماه معاف موقت.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 4ـ بيماران مبتلاء به هپاتيت C با تاييد آزمايشگاههاي مورد تاييد مراكز درماني ن.م معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 5ـ سل:

الف) سل ريه فعال معاف دائم.

ب) ادنيت هاي سلي يك سال معاف موقت.

ج) سل احشاء فعال و سل ستون فقرات و استخوانها و مفاصل درهر مرحله معاف دائم.

د) سل ريه بهبود يافته و ادنيتهاي سلي درمان شده خدمات غير رزمي.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 6ـ جذام به هر شكل و در هر مرحله معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 7ـ عوارض بيماريهاي عفوني مداوم (مانند سيفليس ها، مننژيت ها، استئوميليتها و ...)که اختلال غير قابل برگشت ايجاد كرده باشد معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 8ـ بيماران مبتلاء به نقص ايمني سلولي اكتسابي و حاملين ويروس HIV معاف دائم.


بخش هيجدهم: بيماريهاي كه آئين نامه معافيت پزشكي پيش بيني نشده است

ماده 46: كليه بيماريهاي ناتوان كننده كه فرد مبتلاء به آن قادر به انجام خدمت اعم از رزمي و غيررزمي نبوده و دراين آئين نامه نيز پيش بيني نشده است به تشخيص شوراي پزشكي مديريت وظيفه عمومي و يا شوراي عالي پزشكي نيروي مربوطه به شوراي عالي پزشكي ناجا معرفي و طبق نظر شوراي عالي پزشكي ناجا با آنان رفتار خواهد شد.


در راستاي اجراي ماده 23 فصل دوم آيين نامه معاينه و معافيت مشمولين در صورتيكه پدر مشمول داراي بيماري يا نقص عضوي به شرح زير باشد از نظر شوراي پزشكي نياز به مراقبت و نگهداري دارد.1-كليه بدخيمي هاي دستگاههاي بدن كه موجب ناتواني و اركارفتادگي فرد گردد و يا پيشرفته و مقاوم به درمان باشد و به تاييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد.
2- تومورها و آدنوپاتيهاي مزمن و غيرقابل درمان مدياستن همراه با علايم فشاري برمدياستن.
تبصره: در مورد سرطانهاي قابل درمان و محدود كه متاستاز نداده و عوارض نداشته باشد اين قسمت مداق ندارد.
3-جذام با تشخيص متخصص پوست و تاييد مراكز مبارزه با جذام در مرحله ايزوله شدن بيمار و تا زماني كه خطر واگير بيماري به ديگران وجود دارد و به همين نحو در انواعي از بيماري كه پيشرفته بوده و عوارض شديد پوستي يا عصبي در شخص مبتلا ايجاد كرده باشد.
4-سيفليس هاي عصبي يا قلبي عروقي شديد و يا سيفليس هاي استخواني كه ايجاد ضايعات انهدامي در استخوان يا مفاصل كرده باشد.
5-مبتلايان به سل فعال كه منجر به محدوديت و ازكارافتادگي فرد گردد با تاييد مراكز تخصصي مربوطه.
6- آرتريتهاي مزمن توام با تغيير شكل در استخوانها و جمود در مفاصل و ستون فقرات به صورت پيشرفته كه مانع انجام فعاليتهاي روزمره شده باشد.
7-انواع نوروپاتي ها و ميوپاتي هاي اوليه و ثانوي در مراحل پيشرفته كه منجر به ناتواني و اختلال در ايستادن و حركت شده باشد.
8- فلج اندام فوقاني يا تحتاني يا نيمه بدن ( همي پلژي، پاراپلژي) كه موجب ناتواني در اعمال وزانه شخص شده باشد.
9-پاركينسون در مراحل پيشرفته با علايم باليني واضح و با تاييد متخصص بيماريهاي اعصاب.
10-مولتيپل اسكلروز در مرحله استقرار كامل.
11- انواع صرع مقاوم به درمان.
12-كليه ضايعات عروقي مغزي كه موجب ناتواني فرد گردد.
13- كليه بيماريها ، تروماها و اعمال جراحي روي ستون فقرات كه منجر به اختلالات اسفنكتري و فقدان ارزش كاري يك اندام شده باشد.
14- هرگونه اعمال جراحي روز مغز در صورتيكه منجر به عوارض عصبي يا رواني شديد بعد از عمل شده باشد.
15- پسكيوزها و بيماريهاي رواني مزمن با سابقه معتبر بستري هاي متعدد در بيمارستانهاي رواني و يا تاييد متخصص بيماريهاي رواني.
16- نقص عقلاني و كند ذهني با كسب نظر از متخصص مربوطه و مراكز توانبخشي كه ضريب هوشي به 30% و كمتر نقصان يافته باشد ( ميزان كارايي شخص از نظر مراكز توانبخشي 30% باشد)
17- در مورد قطع يا از كارافتادگي اندام فوقاني يا تحتاني به شرح زير رفتار شود.
الف) قطيع يك پا از زانو به بالا و يا اينكه عملا يك پا كارايي خود را از دست داده باشد.
ب) قطع هر دو پا از زانو به بالا و يا اينكه عملا يك پاكارآتي خود را از دست داده باشد.
ج) قطع يك دست از آرنج به بالا و يا اينكه يك دست عملا كارايي خود را از دست داده باشد.
د) قطع هر دو دست از هر جا كه باشد.
18- بيماريهاي مزمن و انسداد شديد ريه به همراه كاهش ظرفيت تنفسي ريه به ميزان 50% و بيشتر.
19- تغيير شكلهاي شديد مادرزادي جدار قفسه صدري كه موجب كاهش ظرفيت تنفسي به ميزان 50% و يا كمتر يا نارسايي قلب شده باشد.
20-سابقه اعمال جراحي ريه و قفسه صدري ( توراكوپلاستي، رزكسيون ريه) كه منجر به كاهش ظرفيت تنفسي به ميزان 50% و يا كمتر شده باشد.
21-هيپرتيروئيدي شديد همراه با عوارض قلبي، عصبي، چشمي و لاغري مفرط و هيپوتيروئيدي پيشرفته با ايجاد عوارض.
22- ديابت شيرين مزمن مقاوم به درمان با عوارض چشمي، عصبي و كليوي پيشرفته.
23- آكرومگالي، ژيگانتيسم، كوشينگ، آديسون در هر مورد به شرطي كه پيشرفته بوده و عوارض جسمي يا رواني يا علايم باليني واضح ايجاد كرده باشد به همراه سوابق معتبر پزشكي و. با تاييد متخصص غدد مترشحه.
24- چاقي مفرط به قسمي كه وزن شخص 80% و يا بالاتر از وزن مطلوب = (2+100 – طول قد) و يا BMI < 40 باشد.
25-بيماريهاي مزمن كبدي همراه با عوارض مربوطه (آسيت و…)
26- نارسايي مزمن كليه با علايم واضح باليني و پاراكلينيكي به تاييد متخصص نفرولوژي.
27- بيماريهاي التهابي مزمن روده ( كرون، كوليت اولسرو) كه پاسخ به درمان طبي نداده و دچار عوارض گوارشي شده باشد.
28-هموفيلي هاي شديد كه نياز به مراقبت هاي ويژه دارند.
29- كولستومي هاي دائمي.
30- كليه اعمال جراحي در سرتاسر دستگاه ادراري كه منجر به تغيير مسير ادراري بشود و انواع پيوندها نظير پيلوستومي، نفروستومي، اورتروستومي- جلدي، سيستوستومي.
31- فيستولهاي مثانه به ركتوم غيرقابل درمان.
32- برداشتن كامل مثانه.
33- برداشتن هر دو كليه و يا يك كليه به همراه اختلال عملكرد در كليه مقابل.
34- پيوند كليه.
35- فقدان هر دو چشم و يا آنكه هر دو چشم عملا فاقد بينايي باشد.
تبصره: به هر علتي كه ديد يك چشم به ميزان 100% و ديد چشم ديگر به ميزان 50% از بين رفته باشد و يا ديد هر دو چشم در مجموع به اندازه 50% ديد يك چشم باشد اين نوع مصداق دارد.
36- كري كامل هر دو گوش كه با سمعك نيز ميزان كاهش شوايي از 60 دسي بل مجموعا در هر دو گوش بيشتر باشد.
37- كري و لالي توام با تاييد متخصص گوش ،‌حلق، بيني
38- بيماريهاي مادرزادي، اكتسابي ، تومورال، يا التهابي ( روماتيسمال) قلبي، آئورت و يا سرخرگهاي بزرگ ديگر مانند كواركتاسيون. آنوريسم ها و يا اتساع سرخرگها ريوي، كانال آرتريل باز، تنگي شريان ريوي اصلي، فيستولهاي شرياني و ريوي در صورت عارضه دار بودن.
39- بيماري عروق كرونر ( انفاركتوس ميوكارد و آنژين صدري) كه موجب درجاتي از نارسايي قلبي و ازكارافتادگي فرد گردد با تشخيص مراكز تخصصي ن.م.
40- نارسايي پيشرفته قلب با علايم باليني واضح.
41- اعمال پيوند عروق كرونر و تعويض ديچه هاي قلب و گذاشتن پين ميكرهاي دائمي كه عليرغم انجم عمل درجاتي از نارسايي قلب وجود داشته باشد.
42-
انواع آريتمي ها و بلوكهاي قلبي كه موجب نارسايي قلبي شده و امكان انجام فعاليت روزمره را از شخص بگيرد.
43- انواع كارديوميوپاتي ها.
44- قرار گرفتن شخص در كلاسهاي 3 و 4 تنگي نفس مي باشد)
45- اختلالات عروقي كه منجر به فلبيت و پري فلبيت همراه با ورم شديد و مزمن اندام گرديده و آندارتريت مسدود كننده.
46- كليه بيماريهاي ناتوان كننده و شديد پوستي كه به درمان مقاوم بوده وبه تاييد متخصين مربوطه رسيده باشد.
47- اسكار و كلوئيد ناشي از سوختگيها كه موجب اختلال عملكرد اعضا شده و يا بيش از 50 درصد از سطح بدن را فراگرفته باشد.
48- سندرم سوء جذب كه موجب كاشكسي شديد فرد گردد و پاسخ ب درمان طبي نداده باشد.
49- ضعف شديد جسماني ( كاشكسي ) به علل مختلف و نواقص و معايبي كه توان جسماني را به ميزان كاهش داده باشد كه عملا شخص مورد معاينه بدون كمك ديگران در انجام حوايج و تكاليف و كارهاي روزمره ناتوان شده و نياز به مراقبت شخص ديگري داشته باشد.
مشترک مورد نظر در دسترس نمي باشد !!
ارسال پست

بازگشت به “متفرقه در مورد پزشکي”