بدمينتون

در اين بخش ميتوانيد درباره كليه مسائل ورزشي به بحث بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
Major II
Major II
نمایه کاربر
پست: 207
تاریخ عضویت: شنبه 28 اردیبهشت 1387, 4:43 pm
سپاس‌های ارسالی: 182 بار
سپاس‌های دریافتی: 131 بار

بدمينتون

پست توسط aliblue »

سلام.من اطلاعات جامع و كاملي در مورد قوانين بدمينتون مي خواهم.مثلا ابعاد زمين و ارتفاع تور.ممنون ميشم اگه كمكم كنيد.
Major II
Major II
نمایه کاربر
پست: 207
تاریخ عضویت: شنبه 28 اردیبهشت 1387, 4:43 pm
سپاس‌های ارسالی: 182 بار
سپاس‌های دریافتی: 131 بار

پست توسط aliblue »

چرا كسي جواب نميده؟يعني هيچ كس نمي دونه؟
Major
Major
نمایه کاربر
پست: 1334
تاریخ عضویت: چهارشنبه 23 مرداد 1387, 1:08 am
سپاس‌های ارسالی: 80 بار
سپاس‌های دریافتی: 238 بار

پست توسط samanrossonero »

توپ:

از مواد طبيعي يا مصنوعي ساخته مي شود.بايد از جنس چوب پنبه كه لايه چرمي دارد باشد.توپ چرمي بايد داراي 16 پرك باشد كه به پايه وصل مي شوند. وزن توپ بايد بين 4/74تا4/50 گرم باشد.

راكت:

راكت بدمينتون معمولا از جنس چوبي يا فلزي مي باشد.راكت از قسمتهاي:دسته-ميله-گلوياسه راهي-صفحه راكت(كله راكت)تشكيل شده است.

قرعه كشي:

براي شروع بازي داور مسابقه با سكه عمل قرعه كشي را انجام دهد.نفر برنده قرعه كشي مي تواند توپ يادريافت(زمين)را انتخاب كند.برنده بازي كسي است كه دوگيم از سه گيم را ببرد.

امتيازات گيمها:

در مردان 15تايي است ودر نونهالان وبانوان 11تايي است.در بازيهاي يك نفره ودونفره مردان كسي كه زودتر به امتياز 15برسد برنده گيم محسوب مي شود ودر بانوان ودر نونهالان هر كسي زودتر به امتياز 11برسد برنده گيم محسوب مي شود. هر كس 2گيم از 3گيم را ببرد برنده بازي است.

يسينيگ چيست:

اگر در آقايان امتياز به 14-14 رسيد ويادربانوان به امتياز10-10شد ازكسي كه زودتر به امتياز 14ويا10رسيد سوال مي شودكه آيا امتياز اضافه مي خواهد يا نه و اگر جواب مثبت باشد بازي به 17و13ادامه مي يابد واگر جواب منفي باشد بازي در همان 15و11به پايان مي رسد.

فردي كه برنده گيم شد در گيم بعدي اولين سرويس را مي زند. تنها بازيكني امتيازكسب مي كند كه سرويس را زده باشد و توپ را در زمين بازيكن مقابل بخواباند.

تعويض زمين:

بازيكنان بايستي در موارد زير زمين را عوض كنند:1-پايان گيم اول2-پيش از شروع گيم سوم3-در صورت تساوي 1بر1 درگيم سوم در آقايان درپوئن8ودرخانمها ونونهالان در پوئن 6 تعويض زمين صورت مي گيرد.

سرويس:

زننده وگيرنده سرويس بايد به صورت مورب در داخل محوطه سرويس و بدون تماس با خطوط محوطه سرويس قرار گيرند.از لحظه شروع سرويس تا پايان اجراي ضربه بايد قسمتي از هر دو پاي بازيكن در حالتي ثابت با زمين تماس داشته باشد.راكت زننده سرويس بايد اولين سرويس را به پايه (كله)توپ بزند.هنگام برخورد توپ با راكت زننده سرويس تمام توپ بايد از كمر سرويس زننده پايينتر باشد. ميله راكت زننده سرويس از لحظه زدن ضربه به توپ بايد به طرف پايين امتداد داشته باشد به نحوي كه تمامي كله راكت از تمامي دست حامل راكت بازيكن پايينتر باشد.هنگام زدن سرويس اگر توپ با راكت زننده سرويس برخورد نكند خطا محسوب مي شود زننده سرويس نبايد قبل ازآمادگي كامل گيرنده سرويس اقدام به زدن سرويس كند در بازيهاي يك نفره ريا تا زماني كه زننده سرويس امتيازي كسب نكند و يا اينكه امتياز او در آن گيم زوج باشد زننده وگيرنده سرويس بايد در زمين راست قرار گيرند و تازماني كه امتياز زننده سرويس در آن گيم فرد باشد بازيكنان موظفند در سمت چپ زمين براي زدن سرويس ودريافت اقدام نمايند. اگر دريافت كننده سرويس مرتكب خطا شد ويا توپ در زمين وي متوقف شود زننده سرويس يك امتياز كسب مي كند واز طرف ديگر زمين اقدام به زدن سرويس بعدي مي كند.اگر زننده سرويس مرتكب خطايي شود و يا اينكه توپ در زمين وي متوقف شود زننده سرويس حق زدن سرويس را از دست مي دهد و آنگاه گيرنده سرويس حق زدن سرويس را به دست مي آورد بدون اينكه امتيازي به طرفين داده شود.

بازيهاي دونفره:

هنگام شروع گيم وهر زماني كه يكي از طرفين حق زدن سرويس را به دست آورد بايد از قسمت راست زمين اقدام به زدن سرويس نمايد.فقط سرويس گيرنده حق برگشت سرويس را دارد در صورتي كه توپ به همبازي گيرنده سرويس برخورد كند و يا ضربه اي به توپ وارد كند خطا محسوب مي شود ودر اين صورت به زننده سرويس يك امتياز تعلق مي گيرد به جز اولين سرويس هر تيم كه دوبار حق زدن سرويس را دارد.پس از برگشت سرويس توسط دريافت كننده هر يك از بازيكنان مي توانند به توپ ضربه بزنند.در زدن سرويس اگر عدد پوئن فرد باشد نفرزن از سمت راست اولين سرويس را مي زند و اگر پوئن زوج باشد نفر زوج زن در سمت راست اولين سرويس را مي زند ونفر بعدي از طرف ديگر اقدام به زدن سرويس مي كند.هر يك از بازيكنان زننده گيم مي تواند اولين سرويس گيم بعدي وهر يك از بازيكنان بازنده گيم نيز مي تواند اولين دريافت كننده سرويس گيم بعد باشد.(پس از پايان هر گيم و در شروع گيم بعد مي توان جاي نفرات را عوض كرد.)

اشتباهات(خطاهاي)محوطه سرويس:

1-اگر بازيكن خارج از نوبت سرويس بزند.2-به طور اشتباه از سمت ديگر سرويس زده باشد.3-به طور اشتباه در سمت ديگر زمين براي دريافت سرويس ايستاده و سرويس زده باشد.اشتباه محوطه سرويس اگر بعد از زدن سرويس بعدي تشخيص داده شود نبايد اصلاح گردد ولي اگر قبل از زدن سرويس بعدي تشخيص داده شود اگر هر دو اشتباه كرده باشند به جا داده مي شود ولي اگر يكي از طرفين اشتباه كند و رالي به نفع او تمام بشود به جا داده مي شود و چنانچه رالي به ضرر او تمام شود اشتباه اصلاح نمي شود.

خطاهاي بازي بدمينتونFAULTS:

موارد زير خطا محسوب مي شود:

1-اگر سرويس صحيح زده نشود. 2-اگر توپ در هنگام بازي خارج از محوطه زمين بازي فرود آيد.3-از داخل بازديد تور عبور كند.4-از تور عبور نكند.(قبل از عبور از تور بيافتد.)5-به سقف يا ديواره هاي دور زمين برخورد كند.6-به بدن يا لباس بازيكن برخورد كند ويا در اطراف زمين به هر شئ يا فردي تماس پيدا كند.7-اگر به توپ در زمين حريف ضربه زده شود.8-برخورد لباس ويل راكت به تور و نگهدارنده هاي او(پايه)9-زماني كه توپ در حال عبور از بالاي تور است مانع ضربه زدن حريف شود.10-در طول بازي بازيكن به طور عمد تمركز حريف خود را بهم بزند.(مثل ايجاد سروصدا وحركات غير عادي وخصمانه)11-در حين بازي گرفتن توپ با راكت وبا كمي مكث به آن ضربه زده شود.(حمل شود)12-توسط بازيكن دو بار ضربه زده شود.

خدمت دوست عزیزم...
(( خدا دوست دارد آن لب که ببوسد نه آن لب که از ترس دوزخ بپوسدخدا دوست دارد من و تو بخندیم نه در جاهلیت بپوسیم بگندیم ))تصویر تصویر تصویر
Major
Major
نمایه کاربر
پست: 1334
تاریخ عضویت: چهارشنبه 23 مرداد 1387, 1:08 am
سپاس‌های ارسالی: 80 بار
سپاس‌های دریافتی: 238 بار

پست توسط samanrossonero »

توپ:

از مواد طبيعي يا مصنوعي ساخته مي شود.بايد از جنس چوب پنبه كه لايه چرمي دارد باشد.توپ چرمي بايد داراي 16 پرك باشد كه به پايه وصل مي شوند. وزن توپ بايد بين 4/74تا4/50 گرم باشد.

راكت:

راكت بدمينتون معمولا از جنس چوبي يا فلزي مي باشد.راكت از قسمتهاي:دسته-ميله-گلوياسه راهي-صفحه راكت(كله راكت)تشكيل شده است.

قرعه كشي:

براي شروع بازي داور مسابقه با سكه عمل قرعه كشي را انجام دهد.نفر برنده قرعه كشي مي تواند توپ يادريافت(زمين)را انتخاب كند.برنده بازي كسي است كه دوگيم از سه گيم را ببرد.

امتيازات گيمها:

در مردان 15تايي است ودر نونهالان وبانوان 11تايي است.در بازيهاي يك نفره ودونفره مردان كسي كه زودتر به امتياز 15برسد برنده گيم محسوب مي شود ودر بانوان ودر نونهالان هر كسي زودتر به امتياز 11برسد برنده گيم محسوب مي شود. هر كس 2گيم از 3گيم را ببرد برنده بازي است.

يسينيگ چيست:

اگر در آقايان امتياز به 14-14 رسيد ويادربانوان به امتياز10-10شد ازكسي كه زودتر به امتياز 14ويا10رسيد سوال مي شودكه آيا امتياز اضافه مي خواهد يا نه و اگر جواب مثبت باشد بازي به 17و13ادامه مي يابد واگر جواب منفي باشد بازي در همان 15و11به پايان مي رسد.

فردي كه برنده گيم شد در گيم بعدي اولين سرويس را مي زند. تنها بازيكني امتيازكسب مي كند كه سرويس را زده باشد و توپ را در زمين بازيكن مقابل بخواباند.

تعويض زمين:

بازيكنان بايستي در موارد زير زمين را عوض كنند:1-پايان گيم اول2-پيش از شروع گيم سوم3-در صورت تساوي 1بر1 درگيم سوم در آقايان درپوئن8ودرخانمها ونونهالان در پوئن 6 تعويض زمين صورت مي گيرد.

سرويس:

زننده وگيرنده سرويس بايد به صورت مورب در داخل محوطه سرويس و بدون تماس با خطوط محوطه سرويس قرار گيرند.از لحظه شروع سرويس تا پايان اجراي ضربه بايد قسمتي از هر دو پاي بازيكن در حالتي ثابت با زمين تماس داشته باشد.راكت زننده سرويس بايد اولين سرويس را به پايه (كله)توپ بزند.هنگام برخورد توپ با راكت زننده سرويس تمام توپ بايد از كمر سرويس زننده پايينتر باشد. ميله راكت زننده سرويس از لحظه زدن ضربه به توپ بايد به طرف پايين امتداد داشته باشد به نحوي كه تمامي كله راكت از تمامي دست حامل راكت بازيكن پايينتر باشد.هنگام زدن سرويس اگر توپ با راكت زننده سرويس برخورد نكند خطا محسوب مي شود زننده سرويس نبايد قبل ازآمادگي كامل گيرنده سرويس اقدام به زدن سرويس كند در بازيهاي يك نفره ريا تا زماني كه زننده سرويس امتيازي كسب نكند و يا اينكه امتياز او در آن گيم زوج باشد زننده وگيرنده سرويس بايد در زمين راست قرار گيرند و تازماني كه امتياز زننده سرويس در آن گيم فرد باشد بازيكنان موظفند در سمت چپ زمين براي زدن سرويس ودريافت اقدام نمايند. اگر دريافت كننده سرويس مرتكب خطا شد ويا توپ در زمين وي متوقف شود زننده سرويس يك امتياز كسب مي كند واز طرف ديگر زمين اقدام به زدن سرويس بعدي مي كند.اگر زننده سرويس مرتكب خطايي شود و يا اينكه توپ در زمين وي متوقف شود زننده سرويس حق زدن سرويس را از دست مي دهد و آنگاه گيرنده سرويس حق زدن سرويس را به دست مي آورد بدون اينكه امتيازي به طرفين داده شود.

بازيهاي دونفره:

هنگام شروع گيم وهر زماني كه يكي از طرفين حق زدن سرويس را به دست آورد بايد از قسمت راست زمين اقدام به زدن سرويس نمايد.فقط سرويس گيرنده حق برگشت سرويس را دارد در صورتي كه توپ به همبازي گيرنده سرويس برخورد كند و يا ضربه اي به توپ وارد كند خطا محسوب مي شود ودر اين صورت به زننده سرويس يك امتياز تعلق مي گيرد به جز اولين سرويس هر تيم كه دوبار حق زدن سرويس را دارد.پس از برگشت سرويس توسط دريافت كننده هر يك از بازيكنان مي توانند به توپ ضربه بزنند.در زدن سرويس اگر عدد پوئن فرد باشد نفرزن از سمت راست اولين سرويس را مي زند و اگر پوئن زوج باشد نفر زوج زن در سمت راست اولين سرويس را مي زند ونفر بعدي از طرف ديگر اقدام به زدن سرويس مي كند.هر يك از بازيكنان زننده گيم مي تواند اولين سرويس گيم بعدي وهر يك از بازيكنان بازنده گيم نيز مي تواند اولين دريافت كننده سرويس گيم بعد باشد.(پس از پايان هر گيم و در شروع گيم بعد مي توان جاي نفرات را عوض كرد.)

اشتباهات(خطاهاي)محوطه سرويس:

1-اگر بازيكن خارج از نوبت سرويس بزند.2-به طور اشتباه از سمت ديگر سرويس زده باشد.3-به طور اشتباه در سمت ديگر زمين براي دريافت سرويس ايستاده و سرويس زده باشد.اشتباه محوطه سرويس اگر بعد از زدن سرويس بعدي تشخيص داده شود نبايد اصلاح گردد ولي اگر قبل از زدن سرويس بعدي تشخيص داده شود اگر هر دو اشتباه كرده باشند به جا داده مي شود ولي اگر يكي از طرفين اشتباه كند و رالي به نفع او تمام بشود به جا داده مي شود و چنانچه رالي به ضرر او تمام شود اشتباه اصلاح نمي شود.

خطاهاي بازي بدمينتونFAULTS:

موارد زير خطا محسوب مي شود:

1-اگر سرويس صحيح زده نشود. 2-اگر توپ در هنگام بازي خارج از محوطه زمين بازي فرود آيد.3-از داخل بازديد تور عبور كند.4-از تور عبور نكند.(قبل از عبور از تور بيافتد.)5-به سقف يا ديواره هاي دور زمين برخورد كند.6-به بدن يا لباس بازيكن برخورد كند ويا در اطراف زمين به هر شئ يا فردي تماس پيدا كند.7-اگر به توپ در زمين حريف ضربه زده شود.8-برخورد لباس ويل راكت به تور و نگهدارنده هاي او(پايه)9-زماني كه توپ در حال عبور از بالاي تور است مانع ضربه زدن حريف شود.10-در طول بازي بازيكن به طور عمد تمركز حريف خود را بهم بزند.(مثل ايجاد سروصدا وحركات غير عادي وخصمانه)11-در حين بازي گرفتن توپ با راكت وبا كمي مكث به آن ضربه زده شود.(حمل شود)12-توسط بازيكن دو بار ضربه زده شود.

ارتفاع سقف نبايد كمتر از 62/7 متر از مركز ميدان بازي باشد. در مواردي كه فقط يك ميدان وجود دارد بايد حداقل يك متر اطراف آن خالي بوده و اگر دو زمين در كنار هم است اين فاصله بايد حداقل 22/1 متر باشد. رنگ كف سالن بايد يكنواخت و تيره انتخاب گردد. رنگ سبز تيره توصيه مي شود. دليل تيره بودن رنگ كف زمين اين است كه نور را منعكس نكند.نوردر طي روز بهتر است نور كافي از سقف بتابد اگر چنين امكاني نباشد از پنجره هاي كنار ميدان بازي نور بتابد هر پنجره اي كه روبروي بازيكنان قرار دارد، بايد كاملاً تيره و بسته باشد. در شب و يا در سالن بايد نور چراغ بالاي هر طرف زمين بفاصله در حدود 4 متر ارتفاع و حدود 1 متر بيرون از سطح زمين نصب شود قدرت تمامي چراغهاي

سالن بايد 2000 وات باشد.پايه هاپايه ها يا ميله هاي تور بايد 55/1 متر ارتفاع داشته باشد. پايه هاي فلزي بر كف سالن در كنار خط مياني ميدان نصب شوند. در صورتيكه نصب آن ممكن نباشد، بايد پايه ها بر كف سالن بوسيله وزنه سنگين مهار شوند. قطر هر پايه نبايد بشتر از 4 سانتي متر باشد.تورتور بايد از نخ طبيعي يا بافت مصنوعي ظريف و به رنگ تيره بصورت بافت مشبك مربع به ابعاد حداقل 5/1 تا حداكثر 2 سانتي متر بعرض 76/0 متر باشد و محكم از پايه اي به پايه ديگر كشيده شود. فاصله فوقاني تور از سطح زمين در نقطه مركزي تور بايد 524/1 متر و در كنار پايه 55/1 متر باشد و لبه آنرا نواري سفيد بعرض 75 ميليمتر در برگيرد بطوريكه طناب و يا سيمي از آن بگذرد و به پايه ها محكم گردد.مشخصات و اندازه لوازم ورزشيتوپ( شاتل):وزن توپ بدمينتون بايد 73/4 الي 50/5 گرم باشد و 14 تا 16 پرك بر قسمت چوب پنبه اي انتهاي آن كه به قطر 5/2 تا 7/2 سانتي متر است قرار گيرد. در ازاي هر پرك 4/6 تا 7 سانتي متر است. نوك فوقاني پركها، بايد به عرض 4/5 الي 4/6 سانتي متر گسترده باشد و با نخ يا ماده مناسب ديگري محكم شود.راكت :راكت بدمينتون به دو صورت فلزي و چوبي مورد استفاده قرار مي گيرد و معمولاً با نخ روده و با نايلون تاركشي شده است. وزن راكت بدمينتون بعد از تاركشي بايد حدود 140 گرم باشد.

لباس بازيكنان :

طبق قانون لباس بازي بدمينتون به رنگ سفيد مي باشد.
(( خدا دوست دارد آن لب که ببوسد نه آن لب که از ترس دوزخ بپوسدخدا دوست دارد من و تو بخندیم نه در جاهلیت بپوسیم بگندیم ))تصویر تصویر تصویر
ارسال پست

بازگشت به “انجمن ورزش”