زندگینامه آنتونی رابینز

در اين بخش مي‌توانيد در مورد تمامي مسائل مرتبط با دانش عمومي به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: MOHAMMAD_ASEMOONI, رونین, شوراي نظارت

ارسال پست
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 25 خرداد 1385, 2:47 pm
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4178 بار
تماس:

زندگینامه آنتونی رابینز

پست توسط ganjineh »

 تصویر 
آنتونیرابینز ( ( Antony robinz در سال ۱۹۶۱ در خانواده ای نسبتاً فقیر به دنیاآمد. پس از گرفتن دیپلم متوسطه به کارهای گوناگون روی آورد، اما توفیقچندانی نیافت. در سن ۲۲ سالگی در آپارتمان ۴۰ متری محقری، زندگی مجردفقیرانه ای داشت و به Antony Robinsگفته ی خودش، ناچار بود ظرفهای غذایخود را در وان حمام بشوید. گذشته از گرفتاری های مالی، بر اثر پرخوری و بدخوراکی، بیش از یکصد و بیست کیلوگرم وزن داشت، و به علت چاقی، دچار تنبلی،بی حالی و خواب آلودگی شده بود. اما در عین فقر و فلاکت، رؤیاها و آرزوهایجاه طلبانه ای داشت، و در عالم خیال، خود را در قصر زیبایی در ساحل دریا ونزدیک جنگل سرسبزی مجسم می ساخت و برای خود همسری شایسته، اتومبیل گرانقیمت و امکاناتی رویایی در نظر می گرفت. سر انجام مصمم شد که با چاقی خود،مبارزه کند و برای رسیدن به این هدف به مطالعه ی چند کتاب پرداخت، امامطالب آنها را ضد و نقیص یافت و آنها را دور انداخت. پس از آن، برای کاهشوزن خود، راهی دیگر جست. به فکر افتاد فردی را که از هر جهت سالم و دارایتناسب اندام باشد، پیدا کند و افکار، اعتقادات، و نحوه ی تغذیه او راسرمشق خود قرار دهد. این شیوه، مؤثر واقع شد و توانست در کمتر از دو ماه،بدون استفاده از رژیم غذایی و عمدتاً با شیوه های روانشناسی و کنترل فکر وذهن، حدود پانزده کیلوگرم از وزن خود را کم کند، و با توجه به قامت بلندخود که در حدود دو متر بود، تناسب اندام خود را بدست آورد.

موفقیتیکه در زمینه کنترل وزن نصیب او شد، وی را به اندیشه وا داشت که شاید اینشیوه را بتوان در هر زمان، هر جا و هر زمینه، در مورد هر کسی بکار گرفت.ابتدا معتقد شد که برای بدست آوردن و حفظ تناسب اندام، در وهله ی اول بایدافکار، تصورات، و رفتارهای فردی را که از نظر وزن متناسب است دریابیم.ببینیم آن فرد چه می خورد، چه اندازه ای می خورد و چگونه می خورد. سپس اورا سرمشق قرار دهیم و به همان نتیجه برسیم.
پس از آن معتقد شد کهساختمان مغز و اعصاب افراد (بشر)، کم و بیش به هم شبیه است، پس اگر کسی درنقطه ای از دنیا توانسته است کاری بزرگ را به انجام برساند، من هم کهدارای مغز و اعصاب مشابه او هستم می توانم عیناً همان کار را انجام دهم وبه همان نتیجه برسم، به شرط آن که از همان راهی که او رفته است بروم و طرزتفکر و رفتارم شبیه او باشد.

او این طرز تلقی را مورد عمل قرار داد و به دیگران نیز توصیه نمود و نتایج را بررسی کرد و به درستی این عقیده ایمان یافت.

دراین هنگام به مطالعه عمیق، کتب روانشناسی و شرکت در کلاس های استادان اینعلم پرداخت و با فنون تازه ای از قبیل « برنامه ریزی عصبی ـ کلامی » و «روش های انجام بهینه کارها » آشنا گردید، و چون این شیوه ها را در موردخود و دیگران به کار گرفت و به نتایج چشمگیری نایل شد، تدریجاً توجه افرادبسیاری به سوی او جلب گردید.

در سال ۱۹۸۴ شیوه های تازه روانشناسیرا برای تعدادی از قهرمانان ورزشی مورد آزمایش قرار داد و آثار آن دربازیهای المپیک ۱۹۸۴ نمایان گردید. پس از آن، ارتش آمریکا وی را برایتدریس روش های جدید یادگیری به نظامیان دعوت کرد. ضمن اجرای این طرح متوجهنقایص آموزشی ارتش در زمینه تیراندازی گردید و مدعی شد که می تواند زمانبرنامه های آموزشی مزبور را به نصف تقلیل دهد. ارتش با وی قرار داد بست تاچنانچه بتواند ادعاهای خود را عملاً به اثبات برساند، دستمزد قابل توجهیبه او بدهد. او نه تنها توانست مدت این دوره را به کمتر از نصف برساند،بلکه درصد قبولی شرکت کنندگان را که تا آن زمان به طور متوسط ۷۰% بود، به۱۰۰% افزایش داد. قابل توجه اینکه خود وی تیر اندازی نمی دانست و از اسلحهو جنگ تنفر داشت و آنچه مایع توفیق او شد، اطلاعات عمیق روانشناسی، لحننافذ و احاطه به اصول آموزش و نحوه یادگیری بود.

این موفقیت ها،پاداشهای مادی و معنوی فراوانی به همراه داشت. پله های بعدی موفقیت را بهسرعت طی کرد و به زودی به همه آرزوها و خواسته های خود رسید. در کمتر ازدو سال، با همسر دلخواه خود ازدواج کرد. قصر زیبایی در سواحل سرسبز « سندیه گو » خرید که از طرفی مشرف به دریا بود. اتومبیل و وسایل زندگی خود رامطابق با آنچه در رویاهای جوانی خود می دید، تهیه کرد. به کمک دوستانششرکتی را تأسیس کرد که نامش را « بنیاد رابینز » ، گذاشتند که به منظورکمک به افراد برای رسیدن به موفقیتهای فردی و حرفه ای تأسیس شده است وسالانه دهها هزار نفر را آموزش می دهدAntony Robins.

رابینز برایبهبود عملکرد کارکنان ، با سازمانهایی از قبیل IBM، American express ،Mac Daglas ، AT&T و ارتش ایالات متحده و همچنین تیمهای ورزشی لسآنجلس و قهرمانان مدال طلای المپیک همکاری کرد. وی همچنین مورد مشاوره یبسیاری از چهره های معروف جهانی بوده و درمورد بازسازی شهر شفیلد کهچهارمین شهر بزرگ انگلستان است نیز طرف مشورت بوده است.

تونی،سمینارها و سخنرانی های متعددی را در شهرهای مختلف اجرا کرد و برنامه هایآموزشی فراوان را برای خردسالان، بزرگسالان، معلولین و عقب افتادگان ذهنیترتیب داد و در سال ۱۹۹۱ بنیادی غیرانتفاعی را بوجود آورد که هدفش کمک بهکودکان عقب مانده ، افراد بی خانمان ، سالمندان و زندانیان است . با شیوههای روان درمانی خاص خود، بسیاری ازافراد را از چنگال یأس ها، افسردگی هاو ترسهای بی دلیل ( نظیر ترس از تاریکی، جمعیت، ارتفاع، مرگ و نظایر آن )نجات داد و به شهرها و کشورهای متعدد مسافرت کرد و مورد مشورت افرادی ازطبقات مختلف نظیر رؤسای جمهوری، مدیران، صاحبان صنایع و بازرگانان واقع شدو در سمینارهای او گروه های بیشماری شرکت کردند. از طریق مطبوعات و برنامههای هفتگی تلویزیونی به اشاعه افکار و عقاید خود پرداخت. در ضمن، برنامه ی« عبور از روی آتش » او که بخش کوچکی از محتوای سمینارهای او را تشکیل

می داد و به منظور ایجاد اعتماد به نفس در شرکت کنندگان طرح شده بود توجه مطبوعات و رسانه های گروهی را جلب کرد.

اجرایسمینارها و برنامه های تلویزیونی نامبرده شده تا این زمان همچنان ادامهدارد و همه ی هفته، بینندگان مشتاق، برنامه های او را از تلویزیون مشاهدهمی کنند.

علاقه ی خاص رابینز به این است تا با کمک به افراد ، جهانرا جای بهتری برای زیستن بسازد ، و به افراد جامعه کمک کند تا سرنوشت خودرا به دست گیرند ، روابط خود را باافراد جامعه بهتر سازند ، به دنبال هدفهای ارزشمند زندگی خود بروند ، بر ناکامی های عاطفی یا مالی غلبه کنند وبه سهم خود به جامعه و کشور خدمت نمایند.

رابینز، در سال ۱۹۸۶، درحالی که بیش از ۲۵ سال نداشت، حاصل اندیشه ها و تجربه های عملی خود را درکتابش به نام « به سوی کامیابی » به رشته تحریر کشید و در آن رازهایموفقیت خود و بسیاری از افراد موفق را آشکار ساخت. این کتاب در ۱۹۸۷،عنوان پرفروش ترین کتاب را به خود اختصاص داد.

در سال ۱۹۹۱ کتابدیگری به نام بسوی کامیابی ۲ ( نیروی عظیم درون را فعال کنید ) به رشتهتحریر در آورد. این کتاب نیز مانند کتاب قبلی به عنوان پرفروش ترین کتابسال انتخاب شد. سال ۱۳۷۱ این دو کتاب توسط آقای مهدی مجرد زاده کرمانیترجمه و در دسترس ایرانیانی قرار گرفت که به دنبال تغییرات عظیم در زندگیخود و دیگران بودند.
خود او در پشت جلد کتاب بسوی کامیابی چنین مینویسد: ” شما نیز مانند سایر افراد موفق، می توانید به سوی کامیابی گامبردارید. می توانید به همه خواسته ها و آرزوهای خود در زندگی برسید. میتوانید پدر یا مادری بهتر، دوستی صمیمی تر، همسری شایسته ، بازرگانی موفقتر، مدیری کاردان تر یا قهرمانی نیرومند تر باشید. می توانید کلامی نافذداشته باشید و با اشخاص، فوراً صمیمی شوید. می توانید جسمی سالم و اندامیمتناسب داشته باشید.
می توانید به کمک پنج کلید طلایی، به ثروتوخوشبختی برسید. می توانید ترس، نگرانی، افسردگی و یا هر نوع عادت نامطلوبرا ازخود دور کنید. می توانید با اراده و مصمم باشید و حتی از روی خرمنیاز آتش به سلامت عبور کنید.”

آقای رابینز، در حال حاضر ۳۵ سال داردو با همسر و فرزندانش در« دلماکالیفرنیا » زندگی می کند. رابینز از روشهایگوناگونی برای بالا بردن سطح زندگی خود و دیگران استفاده می نماید. اعتقاداو بر این است که فرایند تفکر و ارزیابی چیزی جز پرسش و پاسخ درونی نمیباشد. می دانیم که نحوه تفکر و ارزیابی ما ( که خود ارزیابی هم به عواملگوناگون درموقعیت ارزیابی بستگی دارد ) احساس ما را شکل می دهد و با توجهبه اینکه یک شخص هر چه هم که عاقل و بالغ باشد بر اساس احساسات خود ونه براساس فکر خود عمل می کند، پس نوع احساس ما در هر لحظه، رفتار ما را شکلداده و این رفتارها و عادت هایی که شاید بسیاری از مواقع متوجه میزانبازدارند گی آنها نیز نمی شویم، نهایتاً سرنوشت ما را شکل می دهند.

نامرابینز همواره با کلمه ی موفقیت توأم بوده. اگر در شغل خود موفق نیستید ،اگر در روابط خود مشکلاتی دارید، اگر کسب و کار جدیدی را آغاز نموده اید،اگر در یک سردرگمی در برنامه ریزی برای زندگی روبرو هستید، کارهایتان رویکاغذ می مانند و به عمل تبدیل نمی شوند، بهتر است همین حالا با رابینزآغاز کنید

منبع : [External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
ارسال پست

بازگشت به “دانش عمومی”