ضمایر در زبان اسپانیایی

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه مباحث مرتبط با زبان اسپانيائي به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: mohayer, شوراي نظارت, mohayer, شوراي نظارت

ارسال پست
Colonel I
Colonel I
نمایه کاربر
پست: 602
تاریخ عضویت: پنج شنبه 15 شهریور 1386, 9:18 am
سپاس‌های ارسالی: 587 بار
سپاس‌های دریافتی: 777 بار

ضمایر در زبان اسپانیایی

پست توسط mohayer » چهار شنبه 31 تیر 1388, 11:35 am

  [FONT=Comic Sans MS]ضماير    [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]ضمايرمفعولی    [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]ضماير مفعولی غير    [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]ضماير    [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]ضماير    [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]ضماير همراه حروف    [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]ضماير دو    [FONT=Comic Sans MS]   [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]   [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]   [FONT=Comic Sans MS]Él   [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]   [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]   [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]lo,   [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]   [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]   [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]   [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]   [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]los,   [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]  [FONT=Comic Sans MS]   

ضمایر فاعلی همانگونه که از نام آن ها هویدا است به جای فاعل آورده می شوند [FONT=Comic Sans MS]¿Cómo está usted? 
ضمایر مفعولی مستقیم بلا واسطه اشاره به مفعول دارد [FONT=Comic Sans MS]Yo robo el carro. = Yo lo robo. 
ضمایر مفعولی غیر مستقیم با واسطه اشاره به مفعول دارد.(متمم) [FONT=Comic Sans MS]Yo le doy una boleta. 
ضمایر ملکی برای نسبت دادن یک اسم به یک شخص به کار می روند Mis manos
ضمایر انعکاسی همیشه با افعال انعکاسی همراه هستند و فعل متعدی را لازم می کنند [FONT=Comic Sans MS]Me llamo  
ضمایر همراه حروف اضافه معمولا پس از یک حرف اضافه می آید و بیشتر حالت فاعلی دارد [FONT=Comic Sans MS]A mí me gusta montar a  
ضمایر دو طرفه هم برای اشاره به مشارکت و مفاعله دو یا چند نفر دارد [FONT=Comic Sans MS]Se besaron  
آسوده بر کنار چو پرگار می شدم
دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفت

ارسال پست

بازگشت به “زبان اسپانيايي”