آشنایی با اساتیر ملل(انگلیسی)

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه‌ي مباحث مرتبط با تاريخ، فرهنگ و تمدن به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: رونین, شوراي نظارت

Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 934
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 16 آبان 1387, 8:28 pm
سپاس‌های ارسالی: 1043 بار
سپاس‌های دریافتی: 3151 بار

آشنایی با اساتیر ملل(انگلیسی)

پست توسط Mardaviz »

   
 [FONT=Times New Roman]آشنایی با اساتیر ملل  (برداشت با ذکر منبع مجاز است)


 [FONT=Times New Roman]Aztec   
 Mictlantecuhtli  The Aztec god of hell and death, ruler of the underworld Mictlan.  [External Link Removed for Guests] 
Work hard in silence
Let your success
Be your noise
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 934
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 16 آبان 1387, 8:28 pm
سپاس‌های ارسالی: 1043 بار
سپاس‌های دریافتی: 3151 بار

Re: آشنایی با اساتیر ملل(انگلیسی)

پست توسط Mardaviz »

 [FONT=Times New Roman]Celtic mythology  
 Arianrhod  The Celtic moon-mother goddes, called the "silver wheel".  [External Link Removed for Guests] 
 Brigid  In Irish-Celtic myth, the triple goddess of fertility, the hearth, childbirth, abundance, healing, and poetic inspiration.  [External Link Removed for Guests] 
 Cernunnos  The Celtic god of fertility, wealth, and the underworld  [External Link Removed for Guests] 
 Epona  The ancient Gaulish goddess of horses, mules, and cavalrymen  [External Link Removed for Guests] 
 Lugh  The Celtic Lord of Every Skill  [External Link Removed for Guests] 
 Morrigan  The Celtic goddess of battle, strife, and fertility  [External Link Removed for Guests] 
 Sheila-na-gig  The goddess of fertility in British-Celtic mythology  [External Link Removed for Guests] 
Work hard in silence
Let your success
Be your noise
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 934
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 16 آبان 1387, 8:28 pm
سپاس‌های ارسالی: 1043 بار
سپاس‌های دریافتی: 3151 بار

Re: آشنایی با اساتیر ملل(انگلیسی)

پست توسط Mardaviz »

 [FONT=Times New Roman]Chinese mythology  
 Guan-yin  The Chinese bodhisattva to whom childless women turn for help  [External Link Removed for Guests] 
Work hard in silence
Let your success
Be your noise
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 934
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 16 آبان 1387, 8:28 pm
سپاس‌های ارسالی: 1043 بار
سپاس‌های دریافتی: 3151 بار

Re: آشنایی با اساتیر ملل(انگلیسی)

پست توسط Mardaviz »

 [FONT=Times New Roman]Egyptian mythology  
 Ammon  The Egyptian ram-god, identified with the Greek Zeus  [External Link Removed for Guests] 
 Ankh  The ankh symbol  [External Link Removed for Guests] 
 Anubis  The Egyptian protector of the dead  [External Link Removed for Guests] 
 Apis  The holy bull-god Apis with the solar disc between his horns  [External Link Removed for Guests] 
 Bastet  The Egyptian moon goddess and goddess of cats  [External Link Removed for Guests] 
 Bes  The Egyptian dwarf god who guards against evil spiris, snakes, and misfortune  [External Link Removed for Guests] 
 Hermanubis  A syncretic deity combining the Greek Hermes and the Egyptian Anubis  [External Link Removed for Guests] 
 Horus  The Eye of Horus  [External Link Removed for Guests] 
 Horus  Granite falcon symbolizing Horus, the sun bird. He wears the crowns of Upper and Lower Egypt  [External Link Removed for Guests] 
 Isis  The goddess Isis  [External Link Removed for Guests] 
 Isis  Isis suckling a young Horus  [External Link Removed for Guests] 
 Isis  Reliefs of Isis and Horus from the temple of Isis at Philae  [External Link Removed for Guests] 
 Isis  The Egyptian mother goddess  [External Link Removed for Guests] 
 Maat  Ma'at, the goddess of truth, cosmic order and justice  [External Link Removed for Guests] 
 Osiris  The Egyptian god of the underworld and of vegetation  [External Link Removed for Guests]  [External Link Removed for Guests] 
 Sakhmet  The goddess of war and divine vengeance  [External Link Removed for Guests] 
Work hard in silence
Let your success
Be your noise
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 934
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 16 آبان 1387, 8:28 pm
سپاس‌های ارسالی: 1043 بار
سپاس‌های دریافتی: 3151 بار

Re: آشنایی با اساتیر ملل(انگلیسی)

پست توسط Mardaviz »

 [FONT=Times New Roman]Folklore  
 Basilisk  The mythical king of the serpents  [External Link Removed for Guests] 
 Gargoyle  Monstrous water spouts  [External Link Removed for Guests] 
 Green Man  Foliate Head images were central to the ancient Celtic cultures of pre-Christian Europe, and symbolized fertility, prophecy, inspiration and regeneration  [External Link Removed for Guests]  [External Link Removed for Guests] 
 Griffin  A legendary monster, half-eagle and half lion  [External Link Removed for Guests] 
 Incubus  A male demon who visits women in their sleep  [External Link Removed for Guests] 
 Jabberwock  The Jabberwock is believed to be a dragon-like creature, but is in fact the name of a short poem by Lewis Carroll  [External Link Removed for Guests] 
 Kelpie  A treacherous Scottish water-devil who lurks in lakes and rivers  [External Link Removed for Guests] 
 Kludde  The Flemish water-spirit which attacks unwary travelers  [External Link Removed for Guests] 
 Kraken  An enormous sea monster from Norwegian sea folklore, part octopus and part crab  [External Link Removed for Guests] 
 Nisse  In Scandinavian folklore, a "household spirit" responsible for the care and prosperity of a farm  [External Link Removed for Guests] 
 Sasquatch  The north-American mythical creature Sasquatch Bigfoot  [External Link Removed for Guests] 
 Sea Serpent  Imaginary snake-like creatures of monstrous size that inhabit the deep  [External Link Removed for Guests] 
 Sluagh  A horde of evil spirits who are after the souls of people on their deathbeds  [External Link Removed for Guests] 
 Witches  A medieval representation of witches and their practices  [External Link Removed for Guests] 
Work hard in silence
Let your success
Be your noise
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 934
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 16 آبان 1387, 8:28 pm
سپاس‌های ارسالی: 1043 بار
سپاس‌های دریافتی: 3151 بار

Re: آشنایی با اساتیر ملل(انگلیسی)

پست توسط Mardaviz »

 Greek mythology 
 Adonis  The beautiful youth, and beloved of Aphrodite  [External Link Removed for Guests] 
 Adrasteia  An epithet of Rhea Cybele, equated with Nemesis  [External Link Removed for Guests] 
 Amazons  The legendary female warriors  [External Link Removed for Guests] 
 Amazons  Legendary female warriors from Greek mythology  [External Link Removed for Guests] 
 [External Link Removed for Guests] 
 Andromeda  The daughter of Cepheus and Cassiopeia, king and queen of Ethiopia  [External Link Removed for Guests] 
 Antiope  Daughter of either king Nycteus or the river-god Asopus. By Zeus she is the mother of Amphion and Zethus  [External Link Removed for Guests] 
 Apollo  The Greek god who personified youthful masculinity, and a god of many roles, including prophecy, music, medicine and hunting  [External Link Removed for Guests] 
 [External Link Removed for Guests] 
 [External Link Removed for Guests] 
 Arachne  A young Lydian woman, famous for her weaving, who was turned into a spider by Athena  [External Link Removed for Guests] 
 Arcadia  A district of the Peloponnes  [External Link Removed for Guests] 
 Ares  The Greek god of war  [External Link Removed for Guests] 
 Artemis  The goddess of the hunt  [External Link Removed for Guests] 
 Asclepius  The god of medicine and healing  [External Link Removed for Guests] 
 Astraeus  The god of the four winds  [External Link Removed for Guests] 
 Athena  The Greek goddess of wisdom, war, the arts, industry, justice and skill  [External Link Removed for Guests] 
 Athena  Athena's owl from a Greek tile  [External Link Removed for Guests] 
 Atlas  The Titan Atlas, condemned by Zeus to bear the heavens upon his shoulders  [External Link Removed for Guests] 
 [External Link Removed for Guests] 
 Boreas  The Greek god of the North Wind  [External Link Removed for Guests] 
 Britomartis  The temple of Aphaia (a later name of Britomartis) on the island of Aegina, near Athens  [External Link Removed for Guests] 

دنباله دارد... .
Work hard in silence
Let your success
Be your noise
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 934
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 16 آبان 1387, 8:28 pm
سپاس‌های ارسالی: 1043 بار
سپاس‌های دریافتی: 3151 بار

Re: آشنایی با اساتیر ملل(انگلیسی)

پست توسط Mardaviz »

 Greek mythology 
Caduceus
 The caduceus of Hermes. Still a symbol of the medical profession  [External Link Removed for Guests] 
 Calliope  The Muse of eloquence and epic or heroic poetry  [External Link Removed for Guests] 
 Cecrops  A legendary Greek ancestor, half-man and half-snake. He is the founder of Athens  [External Link Removed for Guests] 
 Centaurs  Mythical creatures part man, part horse  [External Link Removed for Guests] 
 [External Link Removed for Guests] 
 Cephalus  In Greek mythology, the son of Hermes and Herse  [External Link Removed for Guests] 
 Charites  The personifications of charm and beauty in nature and in human life  [External Link Removed for Guests] 
 Chimera  A mythical monster, part lion, part goat, and part dragon. It was killed by the hero Bellerophon  [External Link Removed for Guests] 
 Chiron  A Centaur, tutor of many Greek heroes  [External Link Removed for Guests] 
 Clio  The Muse of history  [External Link Removed for Guests] 
 Cronus  A Titan, ruler of the world until he was dethroned by his own son Zeus  [External Link Removed for Guests] 
 Cybele  A fertility goddess of Phrygian origin  [External Link Removed for Guests] 
 Demeter  The Greek earth goddess  [External Link Removed for Guests] 
 [External Link Removed for Guests] 
Work hard in silence
Let your success
Be your noise
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 934
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 16 آبان 1387, 8:28 pm
سپاس‌های ارسالی: 1043 بار
سپاس‌های دریافتی: 3151 بار

Re: آشنایی با اساتیر ملل(انگلیسی)

پست توسط Mardaviz »

 Greek mythology 
 Despoina  A reconstruction of the altar of Despoina and Demeter in Lykosoura. Photo from National Archaeological Museum of Athens  [External Link Removed for Guests] 
 Dionysus  The Greek god of wine, agriculture, and fertility of nature  [External Link Removed for Guests] 
 [External Link Removed for Guests] 
 Dove Goddess  The Minoan Dove Goddess from Crete  [External Link Removed for Guests] 
 Eleusis  Eleusis is the place, where the cult of the goddess Demeter existed many centuries and where the most famous religious festival, called the Eleusinian mysteries were performed in the honour of this deity. The image is a part of a Black Figured Vase with a Procession of Initiates, Eleusina Museum Greece  [External Link Removed for Guests] 
 Erato  The Muse of lyric poetry  [External Link Removed for Guests] 
 Erinyes  The avengers of wrong, here persuing a man who broke their law  [External Link Removed for Guests] 
 Eurus  The Greek god of the East Wind  [External Link Removed for Guests] 
 Euterpe  The Muse of flute playing  [External Link Removed for Guests] 
 Ganymede 
 The cupbearer of the gods, here bringing a drink to Zeus  [External Link Removed for Guests] 
 [External Link Removed for Guests] 
 [External Link Removed for Guests] 
Work hard in silence
Let your success
Be your noise
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 934
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 16 آبان 1387, 8:28 pm
سپاس‌های ارسالی: 1043 بار
سپاس‌های دریافتی: 3151 بار

Re: آشنایی با اساتیر ملل(انگلیسی)

پست توسط Mardaviz »

 Greek mythology 
 Hades  The Greek god of the underworld  [External Link Removed for Guests] 
 Hades  The god of the underworld abducting Persephone  [External Link Removed for Guests] 
 Harpies  Winged monsters who carry off persons to the underworld and inflict punishment or torment them  [External Link Removed for Guests] 
 Harpies  Winged monsters from Greek mythology  [External Link Removed for Guests] 
 Hecate  The triple hecate; the goddess of the crossroads  [External Link Removed for Guests] 
 [External Link Removed for Guests] 
 Heliades  The daughters of the sun-god Helios who mourned for the dead of their brother Phaeton. Their tears turned into amber and they themselves changed into poplar trees  [External Link Removed for Guests] 
 Hephaestus  The Greek god of smiths and fire  [External Link Removed for Guests] 
 Hermes  The Greek god of riches, trade and good fortune. He is also the messenger or herald of the gods  [External Link Removed for Guests] 
 Hermes  The Greek god of riches, trade and good fortune  [External Link Removed for Guests] 
 Hygieia  Hygieia, one of the daughters of Asklepios (Asclepius) and granddaughter of Apollo, played an important role in the cult of Asklepios as a giver of health  [External Link Removed for Guests] 
 Iris  The personified goddess of the rainbow  [External Link Removed for Guests] 
 Leda  Leda and the swan Zeus in disguise  [External Link Removed for Guests] 
 Leto  The mother of Apollo and Artemis  [External Link Removed for Guests] 
 Medusa  One of the horrible Gorgons of Greek mythology  [External Link Removed for Guests] 
Melpomene

 The Muse of tragedy  [External Link Removed for Guests] 
Work hard in silence
Let your success
Be your noise
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 934
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 16 آبان 1387, 8:28 pm
سپاس‌های ارسالی: 1043 بار
سپاس‌های دریافتی: 3151 بار

Re: آشنایی با اساتیر ملل(انگلیسی)

پست توسط Mardaviz »

 Greek mythology 
 Muses  The goddesses of music, poetry, the arts, and science. The daughters of Zeus and Mnemosyne  [External Link Removed for Guests] 
 Naiads  The nymphs of bodies of fresh water  [External Link Removed for Guests] 
 Nemesis  The goddess of divine justice and vengeance  [External Link Removed for Guests] 
 Nike  The goddess of victory  [External Link Removed for Guests] 
 Notus  The god of the south wind  [External Link Removed for Guests] 
 Nymphs  The spirits of nature, presiding in trees, meadows, caves, rivers, mountains, and the ocean  [External Link Removed for Guests] 
 Olympians  The Olympians; the chief deities of the Greek pantheon  [External Link Removed for Guests] 
 Pandora  Pandora opening the box that she had been told not open, thus letting all the evil contained into the world  [External Link Removed for Guests] 
 Pegasus  The winged horse from Greek legend  [External Link Removed for Guests] 
 Pegasus  The famous winged horse  [External Link Removed for Guests] 
 Persephone  The goddess of the underworld  [External Link Removed for Guests] 
 [External Link Removed for Guests] 
 Phaeton  Phaeton, the son of Helios, guides his father's sun-chariot across the sky  [External Link Removed for Guests] 
 Philemon  A pious, elderly Phrygian who, despite his poverty, offered hospitality to Zeus and Hermes. As a reward, the gods changed the hut Philemon and his wife Baucis lived in into a temple, with them as temple guardians  [External Link Removed for Guests] 
Work hard in silence
Let your success
Be your noise
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 934
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 16 آبان 1387, 8:28 pm
سپاس‌های ارسالی: 1043 بار
سپاس‌های دریافتی: 3151 بار

Re: آشنایی با اساتیر ملل(انگلیسی)

پست توسط Mardaviz »

 Greek mythology 
 Phoenix  The mythical bird who is reborn from the fire  [External Link Removed for Guests] 
 Polyhymnia  The Muse of the sacred hymn, eloquence and dance  [External Link Removed for Guests] 
 Poppy Goddess  A Cretan goddess associated with the poppy seed, fecundity and perhaps sleep and death  [External Link Removed for Guests] 
 Poseidon  The Greek god of the sea  [External Link Removed for Guests] 
 Poseidon and Athena  [External Link Removed for Guests] 
 The god of the sea, here holding the trident  [External Link Removed for Guests] 
 Potnia  A fresco representing the Mycenean goddess Potnia. Picture from the Museum in Mycene  [External Link Removed for Guests] 
 Prometheus  One of the Titans. He stole fire from the gods and gave it to mankind, and was severely punished for it  [External Link Removed for Guests] 
 Pygmalion  The legendary sculptor  [External Link Removed for Guests] 
 Satyrs  Greek deities of the woods and mountains  [External Link Removed for Guests] 
 Silenus  A wood deity, companion and teacher of Dionysus  [External Link Removed for Guests] 
 Sirens  Women who, with the irresistible charm of their song, lured mariners to their destruction on the rocks surrounding their island  [External Link Removed for Guests] 
Work hard in silence
Let your success
Be your noise
Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 934
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 16 آبان 1387, 8:28 pm
سپاس‌های ارسالی: 1043 بار
سپاس‌های دریافتی: 3151 بار

Re: آشنایی با اساتیر ملل(انگلیسی)

پست توسط Mardaviz »

 Greek mythology 
 Sphinx  A creature with the body of a lion and the head of a human, often winged  [External Link Removed for Guests] 
 Terpsichore  The Muse of dance  [External Link Removed for Guests] 
 Thalia  The Muse of comedy and light poetry  [External Link Removed for Guests] 
 Thetis  One of the Nereids, wife of Poseidon  [External Link Removed for Guests] 
 Titans  Zeus in battle with the Titans  [External Link Removed for Guests] 
 Triton  The fish-man, son of Poseidon  [External Link Removed for Guests] 
 Triton  The fish-man of Greek myth  [External Link Removed for Guests] 
 Zephyrus  The god of the west wind  [External Link Removed for Guests] 
 Zeus  The bust of Zeus, chief god of the Greeks  [External Link Removed for Guests] 
 Zeus  The palace (or temple?) of Zeus on Mount Olympus  [External Link Removed for Guests] 
Work hard in silence
Let your success
Be your noise
ارسال پست

بازگشت به “تاريخ، فرهنگ و تمدن”