پرتال و تفاوت آن با وب سايت

در اين بخش مي‌توانيد در مورد ديگر مباحث کامپيوتر به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: MASTER, شوراي نظارت

ارسال پست
Major
Major
نمایه کاربر
پست: 533
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 15 آذر 1388, 1:35 pm
سپاس‌های ارسالی: 809 بار
سپاس‌های دریافتی: 2689 بار

پرتال و تفاوت آن با وب سايت

پست توسط shadow.of.death »

نام پرتال ها را زياد شنيده ايم، اما شايد براى برخى از ما اين سئوال پيشآمده باشد كه واقعا يك پرتال چيست؟ چه ويژگيها و خصوصياتى دارد؟ و چهتفاوتى با يك وب سايت دارد؟ ترجمه كلمه Portal به فارسى در فرهنگهاى لغت«دريچه»، «درگاه» و «مدخل» ذكر شده اما كلمه پرتال در تكنولوژى اطلاعاتمعنى متفاوتى دارد. اگر بخواهيم ساده بگوييم، پرتال صفحه وب واسطى است كهامكان دسترسى آسان را به هر چيزى كه كاربر، براى انجام وظيفه يا خواسته اشنياز دارد بدون توجه به اينكه محل فيزيكى آن كجاست، فراهم مى كند. به بيانديگر پرتال «درگاهى» است به دنيايى مجازى كه كاربر مى تواند از طريقامكانات فراهم شده در آن، تمامى نيازهاى خود را برآورده كند. نيازهايىمانند جستجو و يا خريد(مثلا يك كتاب)، دسترسى به حساب بانكى، افزايش وكاهش اعتبار يك حساب اعتبارى و يا به روز رسانى اطلاعات سخت افزارى از محلكار، پرتال همه چيز را از طريق درگاهى واحد براى كاربر خود فراهم مى سازد.
ويژگيهاى اصلى يك پرتال عبارت اند از:
۱) تجمع اطلاعات
۲) هدف دار بودن اطلاعات
۳) دردسترس بودن اطلاعات
۴) دريچه ورود منحصر به فرد
هر چند شباهت ظاهرى فراوانى ميان يك
وب سايت و يك پرتال وجود دارد به گونه اى كه در نگاه اول تفاوت محسوسىميان آن دو مشاهده نمى شود اما اين دو كاملا از يكديگر متفاوت اند.سوالاينجاست كه به طور مشخص تفاوت آن دو در چيست؟ در پاسخ به اين سوال بايدگفت ويژگيهاى زير در يك پرتال آن را از يك وب سايت متمايز مى كند:
۱) درگاه ورود منفردى كه از طريق آن مى توان به مجموعه منابع مرتبط با پرتال دست يافت.
۲) نمايش هدفدار اطلاعات با استفاده از تجربيات كاربر.
۳) دسترسى تقسيم بندى شده به انواع داده و اطلاعات گروه بندى شده.
۴) در اختيار گذاشتن امكان ارتباط و همكارى ميان تمامى كاربران و استفاده كنندگان پورتال.
۵) امكان پيوستن به نرم افزارها و سيستم هاى نرم افزارى كه گردش كارى مشخص و تعريف شده اى دارند.
تاريخچه خلاصه پرتال
اگر در دنياى كامپيوتر به عقب بازگرديم، زمانى را خواهيم يافت كه در آن سيستم هاى
نرم افزارى به گونه اى متحول شدند كه ديگر لازم نبود براى كار با يكبرنامه، برنامه هاى ديگر بسته شوند، يعنى مى توانستيم همزمان از چندبرنامه كاربردى استفاده كنيم بدون آنكه با مشكلى مواجه شويم.امكانى كه قبلاز آن وجود نداشت. تاريخچه پرتال ها از همان زمان آغاز شد و نسلهاى تكامليافته آنها يكى پس از ديگرى پا به عرصه دنياى اطلاعات گذاشتند.
نسل اول پرتال ها:
اولين پرتال ها، كه از آنها تحت عنوان نسل اول نام برده مى شود، بر فراهمنمودن محتويات ايستا، مستندات و همچنين خوراكهاى اطلاعاتى زنده در صفحاتوب مبتنى بودند. مثالهاى نمونه اين نسل سايت yahoo است. اين پرتالها درمحيطى به هم پيوسته، اهداف مشابهى را دنبال كرده و صفحه واسط مشخص و منحصربه فردى را براى دستيابى به مجموعه اطلاعات توزيع شده در سراسر شركت ياسازمان خود، در اختيار كاربر مى گذاشتند. اين اطلاعات معمولا شامل اخبارشركت، شرايط و فرم هاى استخدام، اطلاعاتى مربوط به كاركنان و چگونگىارتباط با آنها، مستندات رسمى و سياست هاى اعلام شده شركت و همچنينلينك هاى ارتباطى مفيد بود.
نسل دوم پرتال ها:
نسل دوم پرتال ها بر اطلاعات مشخص تر و نرم افزارها متمركز بودند. در اساسشباهت زيادى به خصوص در زمينه فراهم آوردن اطلاعات با نسل اول داشتند بااين همه تفاوت مهمى نيز وجود داشت: اين پرتالهاى امكان همكارى كاربران رادر محيطى به هم پيوسته فراهم مى كردند و همين امكان، نقطه تمايز آنها بانسل پيشين محسوب مى شد. پرتال هاى نسل دوم قابليت همكارى متقابل را درادارات مجازى براى تيم هاى كارى و به منظور انجام وظايفشان فراهممى ساختند. نسل دوم پرتال ها سرويس هاى متعددى داشتند كه از جمله آنهامى توان به سرويس هاى مديريت محتوى (سازمان دهى و مديريت اطلاعات مرتبط) وسرويس هاى همكارى (كه به كاربران امكان مى داد با يكديگر گپ زده و براىيكديگر ايميل فرستاده و قرار ملاقات تنظيم كنند) اشاره كرد.
در اين پرتال ها قابليت تعريف گروه هاى كاربرى نيزفراهم آمده بود. به بيانديگر اين پورتال ها سازو كار همكارى داخلى را در يك سازمان فراهممى ساختند.
نسل سوم پرتال ها:
نسل سوم با هدف ايجاد فضاى مجازى تجارت الكترونيك (Business -E) بوجودآمد. پرتال هاى نسل سوم به عنوان واسط ارتباطى كارمندان، تهيه كنندگان،توليد كنندگان و مشتريان قلمداد مى شوند. ويژگى فوق العاده اين پرتالهاامكان مرتبط شدن نرم افزارهاى مستقر در سرورهاى مختلف است. به بيان ديگر،اين پرتال ها نقطه به هم پيوستن محتويات و برنامه هاى كاربردى مستقر درسرورهاى مختلف بطور همزمان و با استفاده از همكارى سرويسهاى خدماتى آناناند. به علاوه امكان دسترسى به محتويات و امكانات سيستمهاى مختلف را ازطريق ابزارها و تجهيزات متنوع، بسته به نياز كاربر امكان پذير مى كنند.اين گروه پرتال ها مجموعه قابل توجه و ارزشمندى از اطلاعات، مستندات،امكانات و قابليتهاى نرم افزارهاى مرتبط را از طريق درگاه واحدى براىكاربر فراهم مى كنند.
به علاوه، اين پرتالها به صورتى خودكار و
بر اساس نقش كاربران هدفمند شده و ويژگيهايى خاص آنها مى يابند. به بيانديگر، نحوه نمايش، محتوى و امكانات در دسترس، بسته به نقش تعريف شده براىكاربر به گونه اى منحصر به فرد و خاص وى در اختيار او قرار مى گيرد. كليدتوسعه آينده اين نسل از پرتال ها،ايجاد چهارچوب هاى كارى باز (از قبلتعريف نشده) براى سرويس هاى عمومى خواهد بود.
انواع پرتال ها
يك سازمان مجموعه متنوعى از كاربران دارد كه از جمله آنها مى توان بهمشتريان، شركا، كارمندان اشاره كرد. همه اين كاربران علاقه مندند ازاطلاعات و خدمات آن سازمان استفاده كنند. كاملا آشكار است كه هر كدام ازآنها نيازهاى خاص و اغلب متفاوتى دارد. براى پاسخگويى به اين تنوع، انواعمختلف پرتال ايجاد شده و مورد استفاده قرار مى گيرد. به طور كلى بر حسبچگونگى پاسخگويى به نيازهاى كاربران،
پرتال ها را مى توان در چهار گروه زير دسته بندى كرد:
(Business to Customer Portal (B2C
اين نوع از پرتال دسترسى مستقيم مصرف كننده را به مجموعه وسيعى از اطلاعاتو خدمات فراهم مى كند براى مثال، اطلاعاتى مانند «راهنماى استفاده ازمحصولات» و«وضعيت سفارش مشترى » در خريد هاى خود و همچنين امكانات ارتباطىكاربر با بخش پشتيبانى مشتريان در اين پرتال ها پيش بينى مى شود. مانند هرپرتال ديگرى، يك پرتال B2C معمولا در قد و قواره اى ارائه مى شود كهنيازهاى مشتريان خود را پاسخ دهد.
(Business to Business Portal )B2B
نوع ديگر پرتال در زنجيره مديريت منابع شكل مى يابد. در اين نوع پرتالاطلاعات لازم براى توليد كنندگان،تهيه كنندگان، نمايندگى ها و همچنينتوزيع كنندگان، به گونه اى مناسب و دسته بندى شده جمع آورى و در اختيارآنان قرار مى گيرد. نمونه عمومى پرتال B2B - براى مثال، يك شريك تجارى راقادر مى كند تا به بخشهايى از اطلاعات و امكانات مانند سفارش خريد و صدورفاكتور دسترسى داشته و از امكانات اين بخشها استفاده كند. به هم پيوستنبرنامه هاى كاربردى يكى از پيش نيازهاى لازم براى يكپارچه سازى محيط هاىتجارى در بسترى واحد و ايجاد محيط مجازى لازم براى كسب و كار است.محيطى كهدر آن امكان تهيه كالا يا خدمات، صدور صورت حساب خريد و فروش، دسترسى بهاطلاعات توليد و ديگر امكانات مرتبط با نيازها فراهم مى آيد.
به جای آنکه به تاریکی لعنت بفرستی ، یک شمع روشن کن.
[External Link Removed for Guests]
Major
Major
نمایه کاربر
پست: 533
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 15 آذر 1388, 1:35 pm
سپاس‌های ارسالی: 809 بار
سپاس‌های دریافتی: 2689 بار

Re: پرتال و تفاوت آن با وب سايت

پست توسط shadow.of.death »

B2E
اين پورتال ها كه اغلب با عنوان پورتال هاى اينترانتى شناخته مى شوند معمولا به منظور تجميع، انتشار و به اشتراك گذارى اطلاعات و خدمات به پرسنل يك سازمان ايجاد مى شوند. B2E ها به دو دسته اصلى تقسيم مى شوند:
پورتالهاى كاركنان كه امكان دسترسى به محتويات به هم پيوسته اى مانند اخبار شركت، اطلاعات سخت افزارى و نرم افزارى، موتور جستجو و منابع فنى و گزارشها را در اختيار مى گذارد. اطلاعات اين نوع پورتال معمولا در دسترس همه كاركنان يك سازمان قرار مى گيرد. اين پورتال كاركنان و شاغلين يك سازمان را قادر مى كند تا از طريق گپ و گروههاى گفتگو با يكديگر در تماس بوده و با يكديگر همكارى كنند. عموما، اين پورتال ها امكاناتى نظير ثبت نام در يك كلاس و يا يك اردو را نيز در اختيار كاربر خود قرار مى دهند. به علاوه كاربران اين پرتال معمولا مى توانند اطلاعات شخصى خود مانند نام و كلمه عبور را تغيير دهند.Knowledge worker portal كه با يك يا مجموعه اهداف مشخص مثلا فروش يك محصول ايجاد مى گردد. اين پورتال ها مجموعه اى از محتويات را به منظور پشتيبانى از فرآيند يا فرآيندهاى مشخصى در اختيار مى گذارند. براى مثال يك برنامه تكنسين خودكار ممكن است نيازمند منابعى از برنامه هاى كاربردى ديگر مثلا برنامه هاى تعمير و نگهدارى باشد تا بتواند اطلاعات لازم در زمينه تاريخچه بازبينى و تعمير، زمان بندى تجهيز و يا قطعات و لوازم مورد نياز براى تعمير آن را كسب كند.
پورتال هاى عمومى
(Mega Or Public Portal)
اين پورتال ها با عنوان پورتال هاى اينترنتى شناخته مى شوند و مهمترين ويژگى آنها فراوانى مخاطبانشان است. اين نوع از پورتال ها نيز در دو گروه دسته بندى مى شوند:
ـ پورتال هاى عمومى كه تمامى كاربران اينترنت را مخاطب قرار مى دهند (براى مثال Yahoo، Excite، Google و مانند آن)
ـ پورتال هاى خاص (صنعتى، بازرگانى، خدماتى) كه به آنها پورتال هاى عمودى نيز گفته شده و مخاطبان محدود و مشخصى دارند (مانند پورتال هاى بانكها، سازمانهاى دولتى، وزارتخانه ها و...)
ـ بايد توجه داشت كه يك پرتال مى تواند از پيوند انواع پورتال هاى ديگر ايجاد شود.
به علاوه همانطور كه يك سازمان كاربران متنوعى دارد، مى تواند (و گاهى نيز لازم است) كه پورتال هاى مختلفى براى پشتيبانى از نيازهاى آنان داشته باشد.
جنبه هاى كاركردى يك پرتال
اگر چه پورتال ها در انواع و اندازه هاى متنوعى ساخته مى شوند اما ويژگيهاى محدود و مشخصى هسته اصلى آنها شناخته مى شود:
هر پورتال اطلاعات و خدمات را يكجا و در يك محل جمع آورى مى كند.
هر پرتال مى تواند در اندازه لازم براى شخص و يا گروه سازمان درايد.
هر پورتال در هر زمان و از هر مكانى قابل دسترس است.
يك پورتال مجموعه اطلاعات و خدمات را يكجا و در يك محل جمع آورى مى كند
هدف اصلى فراهم آوردن امكان دسترسى آسان به هرچيزى (اطلاعات و خدمات) است كه يك كاربر براى انجام وظايف و مسئوليتهايش به آن احتياج دارد، صرف نظر از اينكه منبع آن كجا باشد.
اطلاعاتى كه يك پرتال فراهم مى كند
داده هاى ساخت يافته. داده هايى كه به صورتى سازمان يافته اند كه امكان جستجوى آسان آنها وجود داشته باشد (اغلب به صورت سلسله مراتب و بر اساس كلمات كليدى). فهرست الفبايى كتابهاى يك كتابخانه مثال خوبى از داده هاى ساخت يافته است. داده هاى ساخت يافته اغلب شامل، گزارشها، تحليلها، پرس و جوهاى مشخص و ديگر انواع دانش مرتبط با كسب و كار است.
داده هاى بدو ن ساختار، كه جستجو در آنها معمولا دشوار بوده و خارج از يك بانك اطلاعاتى قرار دارند. از اين نوع داده مى توان متن ها، صوت، تصوير و يا گرافيك و اشكالى مانند مستندات Office، memos، ايميل، قرارهاى ملاقات را مثال زد. اطلاعات خاص ،كه شامل محتويات قابل خريد و فروش (مثل انواع اخبار، گزارشها، اطلاعات مربوط به سهام، كاريكاتورها و محتويات بى اهميت) بوده و مخصوصا به منظور استفاده در فرايندهاى توليدى ديگر تهيه و در اختيار قرار مى گيرند.
خدماتى كه به وسيله يك پرتال فراهم مى شود
همكارى،(با عنوان خدمات ارتباطى نيز شناخته مى شود) و به كاربران اجازه مى دهد تا با يكديگر گپ بزنند، در بحثهاى گروهى مشاركت داشته باشند، مطالب خود را در اختيار ديگران قرار دهند و...
مديريت محتوى كه انواع جستجو ها، رهگيريها را مديريت كرده و همچنين قابليتهاى خاصى را به منظور استخراج داده ها در اختيار مى گذارد.
خدمات شخصى(با عنوان خدمات تراكنشى نيز نام برده مى شود) كه كاربران را قادر مى سازد تا با ديگر سيستمها (مثلا سيستمهاى فروشنده و يا نماينده يك محصول) مستقيم و بدون واسطه مرتبط باشند. معمولا اين قابليت به كاربر امكان مى دهد تا براى مثال فعاليتهاى زير را انجام دهد:
- محصولات يك سازمان را خريدارى كند
- ملاقاتهاى خود را زمان بندى كند
- حساب خود را مشاهده يا تراز كند
- در كلاس مورد علاقه خود ثبت نام كند
هر پورتال مى تواند در اندازه لازم براى شخص و يا گروه سازمان درآيد.
يكى از ويژگيهاى جالب يك پورتال شكل و عملكرد متفاوت آن براى اشخاص مختلف است. يكى از روشهايى كه به اين منظور استفاده مى شود، متناسب سازى و تغيير شكل و قابليتهاى پورتال بر حسب خواسته ها يا تجارب شخص يا گروه استفاده كننده از آن است.
به همين دليل است كه كاربران متفاوت شكل متفاوتى از يك پورتال مشاهده كرده و اطلاعات و خدمات متفاوتى در اختيار ايشان قرار مى گيرد:
ـ امكان تغيير بر حسب خواسته ها بر حسب تجارب شخص يا گروه عموما personalize ناميده مى شود و به اين معنى است كه در پرتال امكان انتخاب نحوه نمايش محتوى پيش بينى شده است. اغلب اين انتخاب بصورت خودكار و بر اساس نقش كاربر (مثلا پست سازمانى وى) انجام مى شود. براى مثال وقتى كارمند فروش به سيستم وارد مى شود، به صورت خودكار فهرستى از جديدترين محصولات براى وى به نمايش در مى آيد. با اين همه در بعضى از پورتال ها انتخاب محتوى نمايش داده شده به كاربر محول مى شود تا در زمان ورود به پورتال خود آن را انتخاب كند.
ـ تغيير و Customize شدن يك پرتال شامل انتخاب چگونگى شكل ظاهرى آن (مثلا رنگ و چيدمان صفحه)،مدل مرورگر و محل نمايش محتويات روى صفحه است. يك پرتال مى تواند حتى برچسب و عنوان تجارى مشخصى داشته و ظاهر متفاوتى را براى انواع كاربرانش به نمايش گذارد. اين دو ويژگى به پرتال امكان مى دهد تا مجموعه مشخص و تعريف شده اى از كاربران (مثلا مشتريان، شركا و يا كاركنان) را هدف قرار دهد. بعضى از پورتال ها حتى مى توانند براى هر كاربر مشخص، شكل و شمايل متفاوتى از خود نشان دهند.
يك پورتال در هر زمان و از هرمكانى هميشه در دسترس است
از آنجا كه پورتال ها براى استفاده در محيط وب ساخته مى شوند، در هر زمان و از هر مكانى با استفاده از يك مرورگر استاندارد وب در دسترس اند. انواع تجهيزات مبتنى بر وب نيز از جمله تلفنهاى موبايل، دسترسى به پورتال ها را به غايت آسان و مفيد كرده اند.بر اين اساس مى توان فرآيندى در سيستم تعريف كرد و با استفاده از امكانات « زمان بندى » و »فازبندى »، فرآيند را به وظايف كوچك تر تقسيم كرد؛ به گونه اى كه هر وظيفه نه تنها نشان دهنده فرد انجام دهنده، بلكه نمايش دهنده زمان بندى انجام فرآيند نيز باشد. حال اگر بخش مديريت گردش كار كنار سيستم Alert و يا ارسال پيام از تقويم شخصى قرار گيرد، مى تواند كمك موثرى در نظارت و پيش برد آن فرآيند نمايد. در انتها توصيف گرافيكى فرآيند براى ايجاد كننده فرآيند و كسانى كه در انجام فرآيند سهيم هستند، اين حسن را دارد كه بتوانند درك بهترى از آن داشته باشند و حتى پروسه را اصلاح كنند تا در زمان بندى ها صرفه جويى شود.علاوه بر اين، در صورتى كه فرآيند انتخابى در طول زمان انجام خود احتياج به بهره گيرى از بخشهاى مختلف پرتال داشته باشد، مى تواند محك خوبى براى شناخت ارتباطات لازم ما بين بخشهاى هاى پورتال باشد.
sis-eg.com
به جای آنکه به تاریکی لعنت بفرستی ، یک شمع روشن کن.
[External Link Removed for Guests]
ارسال پست

بازگشت به “متفرقه در مورد کامپيوتر”