نقش و اهميت زيردريائي در جنگهاي آينده

در اين بخش مي‌توانيد در مورد ناوچه‌ها به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: شوراي نظارت, مديران هوافضا, شوراي نظارت, مديران هوافضا

ارسال پست
Junior Poster
Junior Poster
نمایه کاربر
پست: 175
تاریخ عضویت: دو شنبه 30 دی 1387, 7:01 pm
محل اقامت: نا کجا آباد
سپاس‌های ارسالی: 408 بار
سپاس‌های دریافتی: 367 بار

نقش و اهميت زيردريائي در جنگهاي آينده

پست توسط kondol » سه شنبه 1 دی 1388, 1:32 am

فعاليتهاي نيروي دريائي هميشه بسيار متنوع است، از اينرو ناوگان دريائي هر كشوري بايستي از كشتيهاي گوناگون تشكيل شود، اما تنوع واقعي هر ناوگان تابعي از قدرت آن است، اين قدرت امروزه در زير درياها نهفته است. كشتيها را به آساني مي توان به وسيله ماهواره ها شناسائي كرد. هيچ كشتي ديگري، در حقيقت هيچ خود و واقعي جنگي ديگري نمي تواند آسيب ناپذيري و بازدهي، تحرك، تنوع و فرماندهي زيردريائي هسته اي را فراهم كند بنابراين نتيجه مي گيريم كه قدرت دريائي بايستي تلاش خود را در توسعه زيردريائي و تكنيكها و تاكتيكهاي زيردريايي معطوف سازد.
گام اساسي بسوي احياء مجدد تئوري دريائي اين است كه درك كنيم جان گرفتن مجدد قدرت دريائي در زيردرياها امكان پذير است، نقشهاي درجة دومي هم براي نيروي دريائي وجود دارد، ولي رسيدن به قدرت دريائي، بالاترين تقدم را داشته و بايستي بالاترين ارجحيت را در آئين دريائي داشته باشد.

هرگاه جنگ هسته اي رخ دهد بهترين جا براي زنده بودن دريا است، به اقيانوسها پناده بردن مانند فرو رفتن در زمين است. اين كار در مقايسه با زمين، پراكندگي بيشتري را در منطقه، پهناورتري فراهم و حمله كننده را در دست زدن به حمله دلسرد مي كند.
اقيانوسها بخش بزرگتري از كره زمين را پوشانده اند و فرو رفتن در دريا آسانتر از كندن سوراخهايي در خاك است، همچنين تغيير موضع در دريا سهل تر است. اگر قرار است نژاد بشر در برابر يك حملة هسته اي باقي بماند، به احتمال زياد اين كار در درياها و در داخل كشتيهاي زيردريايي و در پايگاههاي زير آبي امكان پذير خواهد بود.
امروزه زيردريائيهاي غول پيكر با نيروي هسته اي توانسته اند از اقيانوس منجمد شمالي گذشته و دنيا را در زير آب دور بزنند. اين زيردريائيها مي توانند با استفاده از پايگاههاي زير آبي تمام عمر خود را در زير آب به سر برند. اين كار از نظر فني هم اكنون امكان پذير است و به تدريج كه جهاني صنعتي مي خواهد از نفت و ديگر منابع فلات قاره بهره برداري بيشتري بعمل آورد ناچار است كه سكوهاي فرو رونده اي براي استخراج بسازد.

ويژگيهاي زيردريائيهاي جديد
اگر قرار است به كشتي هسته اي طبقه بندي تازه اي دهيم، آشكار است كه بايد به آن نام ديگري بدهيم. ميان زيردريائي و كشتي هسته اي ارتباط وجود دارد، ولي اختلاف تكنولوژيكي آنها بسيار زياد است. قدرت نهفته زيردريائي هسته اي به اندازه اي است كه در آينده، سرآمد تمام كشتيهاي نيروهاي دريائي مدرن خواهد شد. احتمال زياد مي رود كه زيردريائي هسته اي مانند نبرد ناو در گذشته، ثابت كند كه تنها چيزي كه مي تواند با آن به مقابله برخيزد زيردريائي ديگري از نوع خودش است.

قدرت نيروهاي دريايي در قرن بيستم به علت وجود اشكالاتي در حركت آزادانه آنها به مناطق مختلف رو به كاهش نهاد. ترس از مينها و اژدرافكنها ، ايجاد ناوگاني از كشتيهاي كمكي نگهبان را ضروري ساخت. در دوران كشتيهاي بزرگ جنگي، اين كشتيها مي توانستند بدون نگهبان تقريباً به همه جا بروند زيردريائي راه درازي را پيمود تا توانست سرانجام آن تنوع و انعطافي را كه در گذشته دارا بود، بار ديگر تا ميزان زيادي به دست آورد. در جنگ جهاني دوم زيردريائيهاي معمولي، تنها كشتيهاي جنگي بودند كه مي توانستند بطور منظم به آبهاي تحت كنترل دشمن وارد شوند.
همچنين از اين زيردريائيها براي شناسائي ، پنهان شدن، ضربه زدن، گلوله باران تاسيسات دشمن و ماموريتهاي ديگر استفاده مي شود (با پديد آمدن كشتيهاي زيردريائي مدرن بدون شك اين عمليات افزايش خواهند يافت).

پيدايش ماهواره هاي شناسائي، سطح آب درياها را به ميدان بازي تبديل خواهد كرد هدفيابي بوسيله مسافت و سمت ياب صوتي (سونار) همگام با كشتي زيردريائي پيشرفت نكرده است. برد هدف ياب هنوز هم با حدود هزار متر احتمال خطا، اندازه گيري مي شود.
سالها است كه متخصصين امور دريائي جهش بزرگي را در اين زمينه پيش بيني مي كنند. ولي با وجود هزينه كلان كه در اين راه صرف شده، پيشرفتي به دست نيامده است.
نه تنها چنين جهشي تاكنون رخ نداده است، بلكه اكنون اميد كمتري هم به رخ دادن آن مي رود. دريا، رسانه متغيري است، تحقيقاتي كه دربارة جنگ ضدزيردريائي انجام يافته انباشته از نمونه هايي است كه نشان مي دهند تغيير در مقدار نمكها، موجودات زنده، ساختمان كف دريا و بالاتر از همه لايه هاي آبي كه درجه حرارت مختلفي دارند نه تنها سبب مي شوند كه برد دستگاه كاهش يابد بلكه دقت آنرا نيز كمتر كرده، آنرا غيرقابل اعتماد مي سازد. علاوه بر اين زيردريائيهاي مدرن مي توانند اين فعاليتهاي غيرعادي را دريافت و از آنها بهره برداري كنند و وظيفه شكار كنندگان خود را بسيار دشوار سازند.

شواهد موجود نشان مي دهد كه بهترين سلاح براي انهدام زيردريائي، خود زيردريائي است. زيردريائي در برابر كشتي برتري ديگري نيز دارد و آن اينكه تصوير گذشته تغيير كرده و آنكه در گذشته شكار مي كرد اكنون خود شكار مي شود.
در گذشته علاوه بر كشتي، دشمن عمدة ديگر زيردريائي معمولاً هواپيما بوده است. چون زيردريائي معمولي ناچار بود بيشتر وقت خود را روي اب بگذارند و به همين خاطر براي پيدا كردن آن از رادار هواپيما استفاده مي شود. اما اين كار اكنون كمتر امكان پذير است، زيرا كشتي زيردريائي بيشتر وقت دريانوردي خود را در زير آب مي گذارند و اين مساله باعث عدم توفيق رادارهاي هواپيما شده است. اكنون ممكن است نقش هواپيما و كشتي در برابر يكديگر برعكس شود.

برتري قدرتي كه هواپيما در گذشته در برابر زيردريائي داشت، با توسعه و تكامل زيردريائي مدرن كاهش پيدا كرده است. در آينده نزديك سلاحهاي هدايت شونده اي در زيردرياييها مستقر خواهد شد كه مي توانند هواپيماها را سرنگون سازند. هواپيماهاي كند پرواز ضد زيردريائي و همچنين هليكوپترها در برابر موشك كوتاه بردي كه در زير آب از زيردريائي پرتاب شود، بسيار آسيب پذير خواهند بود. در آينده نه تنها زيردريائي از هواپيما ترسي نخواهد داشت بلكه احتمال دارد اين وضع برعكس شود و هواپيمايي كه بر فراز دريا در حال پرواز است هرگز مطمئن نباشد كه ناگهان سلاح هدايت شونده اي از زيردريائي پنهان شده اي بسوي آن پرتاب نخواهد شد.
مدتي بيهوده به ماهواره ها اميد بسته شده بود كه بتوانند كشتي زيردريايي را پيدا كنند اما اين اميد اكنون به ياس تبديل شده است. كساني كه ادعا مي كنند ماهواره هاي شناسائي و مراقبتي، دستگاههاي هدفياب، اشعه مادون قرمز و غيره، برتري معمولي غيرقابل رؤيت بودن زيردريائي را، اگر كاملاً از ميان نبرده باشد، به شدت برهم زده اند، سخن مبالغه آميزي مي گويند، هيچ چيز جز سونار نمي تواند تا عمقي كه زيردريائي هسته اي، احتمالاً در آينده عمل خواهد كرد، نفوذ كند.

مشكلاتي در كاربرد همآهنگ زيردريائيها در عمليات ناوگانها وجود دارد، ضعف مهم ديگر زيردريائي هسته اي شايد اين باشد كه در حاليكه توانائي هدفيابي آن از راه شنوايي از هر وسيله ديگر بيشتر است، در عوض حواسهاي ديگرش بوسيله آبهاي اطراف ضعيف شده است. به همين علت توانائي زيردريائي هسته اي در تجسم دقيق و به ويژه دور دست مناطق اطرافش محدود شده و لذا ارتباط آن به منظورهاي تاكتيكي دشوار است. جهان صنعتي ابرقدرتها در راه توسعه زيردريائي گامهاي بلندي به جلو برداشته، ولي وسائل تاكتيكي را كه بايد همراه اين وسيله باشد ناديده گرفته اند، زيردريائي مانند هواپيما حركتي سه بعدي دارد. عمق براي زيردريائي همچون ارتفاع براي هواپيما خواهد بود. زيردريائي كه بتواند به عمق پائين تري شيرجه برود و غوص كند بر ديگر كشتيهاي زيردريائي برتري دارد. تصور مي شود كه هم اكنون زيردريائيهائي هستند كه به عمق 700 متر زير آب بروند.

بهرحال اين مطلب اثبات شده كه برتري كشتيهاي نيروي دريائي در حال سپري شدن است. زيردريائيهاي نوين عصر تازه اي از فعاليت دريائي را نويد مي دهند. ما در آينده نه تنها شاهد زوال قدرت دريائي نخواهيم بود، بلكه بسوي دوراني پيش مي رويم كه قدرت دريايي آن در آن سخت گسترش خواهد يافت. كشتي زيردريايي نماينده كاربرد غير مستقيم انرژي هسته اي است نكته اي كه بارها تكرار شده، اين است كه اگر جنگ، ابزاري براي اجراي خط مشي باشد، حركت در آن نقشي به مراتب برتر از تخريب دارد، موتور هسته اي بزرگترين امكان را براي حركت نويد داده و كشتي زيردريائي هسته اي سرآمد كشتيهاي نيروي دريائي نوين است. اگر اين موضوع را بپذيريم، پس كسي كه بر زيردرياها فرمان براند بر روي دريا نيز فرمانروايي خواهد كرد.
براي نتيجه گيري قدرت زود است ولي زيردريائي مي تواند آيين استراتژيكي ديگري براي جايگزيني بازدارندگي ارائه كند.

اگر ما بپذيريم كه جنگ، كشمكشي است مرگبار، پس نخستين گام در راه مهار كردن خشونت، درك اين مسئله و شروع به حركت از يك نقطه، آغاز، منطقي است.
بدون شك عوامل رواني ريشه داري در گرايش افراد به خشونت نهفته است كه به نوبه خود در خط مشي كشورها اثر مي گذارند، اما اگر رابطه ميان اهداف و وسايل اجراي خط مشي بطور منطقي بررسي شود، بنظر مي رسد كه تنها راه كنترل خشونت در جهان ضداخلاقي فعلي، داشتن قدرت و نفوذ ايدئولوژيكي در بين ملتها است.
براي اين قدرت اگر قرار است ابزاري انتخاب شود كه به اين زوديها از رده خارج نشود و قابل بازسازي باشد بهتر است كه نظر مساعدتري به زيردريائي افكنده شود.


پایدار باشید
شکوه و سرافرازی یک انسان در گرو سه چیز است ...

گفتار نیک*پندار نیک*کردار نیک*تصویر


[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

ارسال پست

بازگشت به “زيردريايي‌ها”