چند واقعيت تلخ در مورد چای

در اين بخش مي‌توانيد در مورد ديگر مباحث پزشکي و بهداشت به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: رونین, Dr.Akhavan, شوراي نظارت

ارسال پست
Major
Major
نمایه کاربر
پست: 416
تاریخ عضویت: شنبه 4 فروردین 1386, 9:43 am
سپاس‌های ارسالی: 284 بار
سپاس‌های دریافتی: 488 بار

چند واقعيت تلخ در مورد چای

پست توسط saeed_hz »

1- بوته چای جزو معدود گياهانی است که به دليل وجود سموم فراوان دربافت آن، در طبيعت هيچ آفت جدی به جز انسان ندارد! مزارع اين گياه نياز بهسمپاشی ندارند و هيچ چرنده، پرنده، حشره و ... به آن نزديک نمی شود. اگردر بين علوفه چهارپايان (هر نوع که باشند) حتی کمی برگ چای باشد، حيوان بهمحض جويدن آنها را از دهانش بيرون می ريزد!
2- در بسياری از مناطق کشاورزی، براي آن که احشام و سايرحيوانات به مزارع و کشتزارهای مختلف نزديک نشده و زراعت را خراب نکنند،اطراف آنها را بوته چای می کارند. حيوانات با مشاهده بوته چای به مزرعهنزديک نمی شوند!

3- اولين وارد کننده تخم اين گياه به ايران در اوايل دورهقاجار انگليسی ها بودند که با همکاری عناصر خودفروخته اي در دربار قاجار،کشت اين گياه و نوشيدن دم کرده آن را در ايران رواج دادند. عکس العملعلماء و حکماي سليم النفس آن دوران در برابر اين حرکت پليد استعماري شديدبود. در يکی از نامه هایی که به دربار قاجار نوشته شده است آمده: «چرا میخواهيد گياهی را در ايران رواج دهيد که حتی الاغ ها از نزديک شدن به مزارعآن خودداری می کنند! چای مولد سودا در بدن و سودا مقدمه سرطان است!».واقعيت آن است که حکمای ايران زمين از چند هزار سال قبل با اين گياهآشنایی داشته و به خوبی می دانستند که اين گياه ارزش غذایی نداشته، بلکهمصرف غير دارویی آن مضر است.
4- موادی که در اصطلاح علم شيمی ساختار مولکولی حلقویدارند (مواد آروماتيک) سرطان زا هستند. «پلی فنول» يکی از مواد آروماتيکاست که چای هم اين ماده را دارد. فنول چيست؟ فنول يک ماده دارای ترکيباتحلقوی است که بر روی پوست، کبد و سيستم گوارش اثرات نامطلوبی می گذارد.جالب اينجاست که قريب به اتفاق مواد معطر شيميایی که در کارخانجات به چاياضافه می کنند هم جزء مواد آروماتيک و سرطان زا هستند! (گل بود به بلبل همآراسته شد!!)
5- مصرف چای (خصوصاً پس از غذا که سال هاست عادت بسياری ازايرانيان شده است) جلوي جذب آهن معدنی موجود در غذاها توسط بدن را می گيردکه در نتيجه منجر به بروز بيماری کم خونی مزمن در مصرف کنندگان می شود.چای دارای ترکيباتی به ‌نام تانن است که مزه‌ تلخ چای را ايجاد مي کند.تانن‌ها با آهن، ايجاد رسوب مي‌ نمايند و اين رسوب به دليل درشتی ملکول وسنگينی، غير قابل جذب توسط بدن است. لذا در صورتی که غذای مصرفی دارای آهنبوده و بلافاصله بعد از آن چای مصرف شود، از جذب آهن آن جلوگيری می کند.فراموش نکنيد که عارضه کم خونی خود باعث ده ها بيماری ديگر در بدن می شود.
6- همان گونه که گفته شد چای دارای ماده اي است به نامتانن. اين ماده بسيار مدر است و به همين خاطر مايعات بدن را دفع کرده وپلاسما غليط می شود. آنزيم ها در پلاسمای غليظ نمی تواننند فعاليت کنند وبه همين خاطر مواد زاید در بدن انبار شده و موجب بيماری های گوناگون ميشود. ضمناً تانن موجب فعاليت بيش از حد سلول های اپيتليال کليه شده و کليهرا به مرور از کار می اندازد!
7- گياه چای داراي ماده ای است به نام اگزاليک اسيد، کهمسموم کننده بوده و اختلالات متابوليسمي ايجاد می کند. اين ماده در کليهرسوب کرده و سنگ های کليوی اگزاليک را موجب می شود.
8- مصرف زياد چای دندان ها را لك دار و سياه می كند.
9- چاي ترشح اسيد معده را تحريک مي كند و همچنين به دليل ماهيت اسيدی خود، در بروز زخم معده مؤثر است.
10- در هر فنجان چاي بين 60 تا 75 ميلی گرم «کافئين» وجوددارد که LDL خون را افزايش مي دهد و عاملی می شود برای انفارکتوس های قلبیو مغزی، ولی البته آرام بخش است و در دراز مدت اعتياد ايجاد می کند!
11- به دليل وجود مقدار زيادی از ماده کافئين در چای، براىعده اى باعث تحريك اعصاب و يا تپش قلب می شود. همچنين نوشيدن چاى پررنگبراى خانم ها احتمال ابتلا به سرطان سينه را افزايش مى دهد.
12- ماده آرام بخش ديگری در چای وجود دارد به نام «تئين» کهمحرک سيستم اعصاب سمپاتيک است و موجب افزايش ترشح آدرنالين می شود. تئينموجب کاهش مقدار منيزيم داخل سلول ها می شود. منيزيم ماده ای است که درسلول قرار دارد تا با انواع سرطان ها مبارزه کند و با نوشيدن چای اين مادهمفيد از بدن خارج می شود.
13- به نظر شما چرا اغلب افراد چای خور جدی، هنگامی که تصميمبه ترک چای می گيرند با علایمی مشابه با علایم معتادان مواد مخدر در هنگامترک مواد مذکور (همچون سردرد، بی خوابی، بی حوصلگی، آشفتگی روحی و ...)مواجه می شوند؟! آيا اين موضوع که ادعا شده است سال هاست توليد کنندگانچای در کشورهای خارجی براي حفظ مشتريان خود به چای مواد افزودنی مضر واعتيادآوری اضافه می کنند قابل اعتنا نيست؟
14- چند نفر معتاد به مواد مخدر را می شناسيد که سيگارینباشند؟ و چند نفر سيگاری را می شناسيد که چای خورهای قهاری نباشند؟! چایبه دليل مواد افيونی طبيعی که در خود داشته و مواد شيميایی که در فرآيندتوليد توسط بسياری از توليدکنندگان به آن اضافه می شود، مقدمه ای برايآمادگی بدن جهت پذيرش انواع اعتيادها به مواد مضر ديگر است.
15- اگر دقت کنيد قريب به اتفاق مواد سمی در طبيعت دارای طعمتلخ می باشند. شايد پروردگار مهربان با اين گونه خلقت خواسته است بهموجودات هشدار دهد که چه موادی خوراکی نيستند و بايد از آنها پرهيز کنند.چاي يکی از تلخ ترين گياهان موجود در طبيعت است که البته با روش های مختلفسعی در کاهش اين تلخی و صد البته عادت دادن ذایقه مردم به آن دارند.
16- همه اين ها که گفته شد برای چای سبز که خشک شده سريع برگسبز چای می باشد صادق است. چای سياه که دم کرده مضرتری از چای سبز است باانبار کردن برگ سبز چای در مکان های گرم، پوسيده شدن و تخمير اين برگ ها،تغيير رنگ آنها به قهوه ای و سياه (مشابه عملی که باغبانان در وسط باغ بابر روی هم تلنبار کردن برگهای درختان انجام می دهند تا پوسيده شده و تبديلبه کود گردند)، سپس خشک کردن اين برگهای پوسيده بدست می آيد!
17- بدتر از چای سبز و چای سياه، چای هاي جديد طعم داریهستند که دارای اسانس های شيميایی مختلف بوده و تمامی مضرات دو نوع چایقبلی را دارند بعلاوه مضرات مواد شيميایی عطری و طعم دهنده های مصنوعی!(هرچه خوبان همه دارند تو يک جا داری!!)
18- يکی از موارد مرسوم در جامعه ما (خصوصا در مراسم، جشنها، سمينارها و ...) مصرف بسياری از نوشيدنی ها در ليوان های يک بار مصرفپلاستيکی است. اين ظروف به خصوص در مجاورت با نوشيدنی های داغ به سرعتمواد فوق العاده سمی و خطرناک نفتی را آزاد می کنند. برای امتحان میتوانيد در يکی از اين ليوان ها چای داغ بريزيد و چند دقيقه ای کناربگذاريد تا سرد شود. خواهيد ديد که پرده ای از مواد نفتی روی آن می بندد!
19- در انواع چای هاي بسته ای (معروف به Teafix يا Lipton)،ضايعات/ته مانده های چای که قابل ارایه به شکل عادي نيستند در بسته هایکاغذی که براي جلوگيری از وارفتن آنها در آب جوش، پروسه های شيمياییمختلفی روی آنها انجام شده و آغشته به انواع مواد مضر هستند قرار میگيرند. پاره ای از مواد شيميایی موجود در کاغذ مذکور در آب جوش حل شده ووارد بدن مصرف کننده می شوند!
20- ميدانيم که انصافاً دين اسلام کامل ترين دين است و حتيدر مورد جزیی ترين موارد زندگي شخصی و اجتماعی دهها و صدها حديث و روايتدر کتب ديني ما نقل شده است. حال با فرض اين که ادعاهای بوقهای تبليغاتیتبليغ کننده مصرف چای صحيح باشد و مصرف اين گياه باعث آن همه منافع ادعاییآنها باشد، آيا به نظر شما عجيب نيست با وجود آن که گياه چای از پنج هزارسال قبل شناخته شده بوده است حتي يک مورد هم از معصومين و بزرگان دينیدرباره خواص چای و توصيه به مصرف آن مطلبی در هيچ کتاب معتبری به مانرسيده است؟! برعکس، همان گونه در بالا هم اشاره شد، علما و حکماي هوشيارما اولين اقشاری بودند که در مورد ورود چای به کشور عکس العمل منفی نشانداده و به مخالفت برخاستند.
21- ابو علي سينا (نابغه طب اسلامي) در طب سنتی از چای بهعنوان ماده پست غذایی نام می برد و از آن فقط برای مصارف درمانی در شرايطخاص استفاده می كرده است.
22-ممکن است عليرغم خواندن موارد فوق به دليل تبليغات زيادیکه در قالب مقالات و اخبار مختلف شبه علمی به خورد جامعه داده می شود،هنوز باور نکرده باشيد که مصرف اين نوشيدنی همه جا تا اين حد مضر است.بسياري می پرسند که اگر واقعاً چای مضر است پس چرا اين قدر در رسانه ها ازآن تعريف شده و در همه جا مصرف می شود؟ پاسخ آن است که اولاً ما نفي نمیکنيم که چای فوايد اندکی نيز دارد، اما این فواید قابل مقايسه با مضراتفراوان آن نيستند. مانند شراب و قمار که خداوند متعال در قرآن کريم درمورد آنها می فرمايد: «از تو در مورد شراب و قمار می پرسند، بگو در آنهامنافعی هست، اما ضررهای آنها بسيار بيشتر است». ثانياً فراموش نکنيد کهتجارت چای گردش مالی ميلياردی در سراسر جهان دارد. به نظر شما مافياها وکارتل های تجاری بزرگی که از اين راه منافع و سود سرشاری می برند به اينراحتي اجازه می دهند که حقايق برای مردم آشکار شوند؟! فراموش نکنيد که دراوايل قرن بيستم شرکت های سازنده سيگار و دخانيات به پاره ای از دانشمندانبی وجدان مخفيانه پول می دادند تا مقالات به ظاهر علمی در رد خطراتدخانيات و حتی طرح فوايد استفاده از آن نوشته و در مجلات معروف علمی آنزمان چاپ کنند. اسناد اين تبانی های بزرگ و کثيف در اواخر قرن بيستم منتشرشد، يعنی زمانی که همه ذينفعان ماجرا مرده بودند و مضرات بلای خانمانسوزدخانيات بر همه آشکار شده بود! دور از واقعیت نیست که گفته شود مشابه چنيناتفاقاتی در زمانه ما هم برای چای، موبايل، نوشابه، سوسيس، کالباس و سايرموارد مشابه رخ می دهد و اين ما هستيم که بايد عقلمان را قاضی کرده وسلامتی خود و اطرافيانمان را فدای مطامع مادی عده ای از خدا بی خبر نکنيم.
23- بعضي می پرسند اگر مصرف چای اين قدر مضر است چرا خداوندآن را آفريده است؟! پاسخ ساده است: خداوند حکيم هيچ موجودی را در عالمبدون دليل و حکمت خلق نکرده است، اما اين به معنی آن نيست که هرچه آفريدهشده خوردنی و دارای ارزش غذایی است!! بوته چای يکي از بهترين گياهانی استکه می تواند هوا را از انواع آلودگی ها پاک کرده و حجم زيادی اکسيژن توليدکند. دليل آن که هوای مزارع چای بسيار مطبوع است نيز همين واقعيت می باشد.در حقيقت بشر امروز اگر عاقلانه فکر کند بايد به جای خوردن برگهای چای،بوته آن را به عنوان يک تصفيه کننده عالی هوا در سرتاسر معابر شهرهابکارد. شايد يک دليل ديگر برای آن که مصرف خوراکی چای مضر است همين باشدکه اين گياه سموم موجود در هوا را به خود جذب می کند! همچنين به دليل اينکه گياه چای اسيدی است، ماده ضد عفوني کننده خوبی می باشد. لذا برايشستشوی چشم های عفونی و لثه های عفونی مفيد است. در طب سنتی برای درمانچشم عفونی شده نوزادان در عوض انواع و اقسام داروهای شيميایی و آنتیبيوتيک های دارای اثرات مضر جانبی فراوان، با استفاده از آب جوشانده چایچشم نوزاد را طی چند نوبت شستشو می دهند.
24-اگر می پرسيد که چه بايد کرد، عرض می کنم: اولاً اطلاعرساني وسيع در بين همه آنها که دوستشان داريم. ثانياً رواج ده ها دم کردهطبيعی خوش طعم، مفيد و باصرفه که جانشينان بسيار مطلوبی براي چای مضرهستند در سطح جامعه (براي شروع از خانه خود و نزديکانتان شروع کنيد). بهعنوان مثال می توانيد به تناوب از جوشانده بادرنج بويه (گياه مورد علاقهزنبور عسل که جوشانده آن مورد استفاده حضرت اميرالمؤمنين علی عليه السلامنيز بوده است)، دم کرده برگ گياه به ليمو (گياهی با برگ های شبيه نعنا، باشربت به ليمو اشتباه نکنيد)، دم کرده ميوه نسترن، دم کرده گل گاوزبان، دمکرده بابونه، جوشانده تخم گشنيز (به صورت آسيا شده)، دم کرده پونه، دمکرده زنجبيل، دم کرده زيرفون، دم کرده برگ تيول و ... ده ها جوشانده و دمکرده طبيعی و مفيد ديگر که به تفصیل در بخش مقالات درج شده است، استفادهکنيد.


[External Link Removed for Guests]
 هیچ چیز واقعا خراب نیست ، حتی ساعتی كه از كار افتاده است ، دو بار در روز زمان را درست نشان می دهد ...توماس ادیسون 
Major
Major
نمایه کاربر
پست: 416
تاریخ عضویت: شنبه 4 فروردین 1386, 9:43 am
سپاس‌های ارسالی: 284 بار
سپاس‌های دریافتی: 488 بار

Re: چند واقعيت تلخ در مورد چای

پست توسط saeed_hz »

انواع چای ایرانی مورد تأیید ائمه معصومین(علیهم السلام)و اندیشمندان بزرگ اسلامی

چند نکته

ترجیحا این چای ها را با عسل،خرما یا توت میل کنید.اگر مبتلا به دیابت هستید با عسل میل کنید.چای را می توان با چند قطره آبلیموی تازه میل کرد.

1-چای گل گاو زبان و سنبل الطیب: طبیعت:گرم و تر
خواص:خوابآور،آرامبخش اعصاب،پایین آورنده فشار خون،رفع خشونت نای،سینه،تنگی نفس،گلو درد،مقوی دماغ،معده و کبد سرد،افزایش ترشح ادرار،ضد سردرد های عصبی،درد کلیه،قولنج،اسپاسم،تشنج،صرع،سودا،صفرا،وسواس و سنگ کلیه

طرز تهیه: دو قاشق غذاخوری(یک مشت)گل گاو زبان + یک قاشق غذا خوری(یک مشت کوچک)سنبل الطیب + دو لیوان آب جوش + نبات،نیم ساعت دم بکشد تا به رنگ قرمز آلبالویی در آید.


2- چای زیر فون: طبیعت:گرم
خواص:آرام بخش،ضد ناراحتی های عصبی،تشنج،میگرن های مزمن،بی خوابی،سردرد،بیماری های ریوی،زکام،غلظت خون،استفراغ،رماتیسم،آرتروز،نقرس،سیاتیک

مصرف زیاد موجب پایین آمدن فشار خون خواهد شد.

هشدار:برای خانم های باردار ممنوع است.

طرز تهیه:یک مشت زیرفون + دو لیوان آب سرد با شعله مستقیم ده دقیقه بجوشد سپس با شعله غیر مستقیم به مدت طولانی دم بکشد تا خوب رنگ بیندازد.


3-چای بادرنج بویه: طبیعت بسیار گرم
خواص:مقوی قلب واعصاب،خونساز،تقویت کننده سلولهای مغز،فوق العاده آرامبخش،محرک معده،خواب آور،نشاط آور،ضد صدای گوش،تشنج،اسپاسم،بیماری های کلیوی،بوی بد دهان و خواب های وحشتناک(چای مورد علاقه حضرت علی علیه السلام)

طرز تهیه:یک مشت کوچک بادرنج بویه + دو لیوان آب سرد روی شعله مستقیم قرار دهید تا به نقطه جوش برسد سپس با شعله غیر مستقیم خوب دم بکشد.4-چای بادرنج بویه و زیرفون: طبیعت:گرم
خواص:تقویت قلب و اعصاب،خواب آور،نشاط آور،آرامبخش،خونساز،ضد بوی بد دهان،خواب های وحشتناک،بیماری های کلیه،صدای گوش

طرز تهیه:یک قاشق غذاخوری زیرفون + یک قاشق مرباخوری بادرنج بویه + دو لیوان آب جوش،باشعله مستقیم و ملایم حدود یک ساعت بجوشد سپس با شعله غیر مستقیم دم بکشد.


5-چای به لیمو و زیرفون طبیعت:گرم
خواص:آرامبخش،کاهش دهنده فشار خون،تقویت حافظه،و معده،خاب آور در شب،تب بر،شستشو دهنده کلیه،ضد سرماخوردگی،تشنج،نقرس،رماتیسم،سردرد،و سرگیجه،ناراحتی های عصبی،میگرن،غلظت خون،آسم،اسهال،سینوزیت،صدای گوش و خستگی بدن

طرز تهیه:یک مشت بزرگ زیرفون + یک مشت کوچک به لیمو + دو لیوان آب سرد با شعله مستقیم و ملایم،حدود یک ساعت بجوشد،سپس با شعله غیر مستقیم دم بکشد.


6-چای دارچین طبیعت:گرم
خواص:ادرارآور،مفرح،محرک اعصاب،تقویت معده،کبد،قوه باه،قلب وعروق؛کاهش درد کمر و مفاصل،تسریع جریان خون،نیرو بخش،باز کننده انسداد مجاری،پاک کردن سینه و حنجره،بالا بردن فشار خون،ضد:اخلاط رطوبتی،پا درد های رطوبتی،سرفه های رطوبتی،دلهره،بوی بد دهان،دردهای استخوانی،دیابت،سردی بدن
هشدار:برای زنان باردار مضر است.

طرز تهیه:چند عدد چوب دارچین + دو لیوان آب سرد با شعله مستقیم آرام جوش آورده سپس با شعله غیر مستقیم دو الی سه ساعت دم بکشد تا به رنگ آلبالویی درآید.


7-چای زنجبیل طبیعت:گرم و خشک
خواص:تقویت:حافظه،قوه باه،جهاز هاضمه،معده،قوای رییسه بدن؛خونساز،تنظیم ادرار،خلط آور،ملین،درمان اسهال ساده و خونی،مانع بروز سرطان،کاهش چربی خون،بالا بردن فشار خون،مفید برای قطع حیض؛ضد:ضعف اعصاب،رطوبت مزاج،بلغم،درد مفاصل،بیماری های مفصلی،کمر درد،مسمومیت غذایی،سرفه،تهوع و آشفتگی در مسافرت و انعقاد خون
هشدار:زیاده روی در مصرف باعث فشار خون و ضعف نیروی جنسی است.

طرز تهیه:نصف قاشق چای خوری زنجبیل(بسته به ذائقه خود)در یک لیوان آب جوش ریخته و در ظرف را گذاشته تا حدود ده دقیقه بماند سپس با کمی عسل مخلوط کرده،میل نمایید.


8-چای زعفران طبیعت:گرم

خواص:منضج و مصلح عفونت بلغمی،محرک نیروی جنسی و قوای مفزی،مفرح،نشاط آور،خنده آور،ادرار آور،خلط آور،آرامبخش،مقوی کبد و جهاز تنفسی،آشامیدن یک مثقال آن جهت تسریع در زایمان،تسکین آسم و سیاه سرفه،ضد:سرفه،حساسیت و کرم خوردگی دندان


9-چای نعناع طبیعت:گرم
خواص:لطیف کننده خون،مفرح و مقوی قلب،مسکن ناراحتی های گوارشی،کمک به هضم غذا،مقوی اعصاب معده،بادشکن،اشتهاآور،دفع صفرا،پاکسازی و تقویت کبد و طحال،برای سرما خوردگی و بیماری های حلق و گلو(از پونه قوی تر است)ضد:نفخ،سکسکه،تهوع،اسهال،دل پیچه،بواسیر،دردشکم،تب

طرز تهیه:یک قاشق غذاخوری + سه لیوان آب جوش با شعله غیر مستقیم دم بکشد.


10-چای پونه طبیعت:اوایل بهار :گرم؛پاییز:خشک
خواص:قوی ترین آنتی بیوتیک،بادشکن،رقیق کننده خون،ادرارآور،خلط آور،صفرابر،انرژی زا،بسیار مفید برای درد سینه و آزاد کردن اخلاط،تقویت:معده،قلب،جهاز هاضمه؛ضد:تب ادراری،سرفه،حساسیت،نفخ،نقرس،سکسکه،آشفتگی،دل بهم خوردگی،خستگی،مفید جهت به تاخیر انداختن عادات ماهیانه

طرز تهیه:یک قاشق غذاخوری + دو لیوان آب جوش با شعله غیر مستقیم دم بکشد.


11-چای چلتوک برنج طبیعت:گرم
خواص:سرشار از ویتامین های ب،تقویت مغز واعصاب و قلب،ضد یبوست مزمن،جلوگیری از ریزش و سفید شدن مو

طرز تهیه:یک قاشق غذا خوری + دو لیوان آب جوش،با شعله مستقیم پنج دقیقه بجوشد سپس با شعله غیر مستقیم یک ساعت دم بکشد.


12-چای گلپر طبیعت:گرم و خشک
خواص:تقویت کننده عالی حافظه،قوه باه،قلب و عروق؛اشتها آور،کمک به هضم غذا،شفابخش بیماری یرقان،پاکسازس کبد و دفع صفرا،تداوم آن برای سوزاندن چربی های بدن مفید است؛ضد:صرع قوی،فراموشی،اسهال،تنبلی معده،جوش و دمل

طرز تهیه:یک قاشق مربا خوری رادر یک لیوان آب جوش ریخته،ظرفی را در آن گذاشته،می گذارید پانزده دقیقه بماند تا به رنگ زرد درآید.

13-چای کوهی طبیعت:گرم
خواص:آرام بخش،ضد:حساسیت،ادرار آور،باز کننده گرفتگی های روده و کبد،تقویت سیستم ایمنی

طرز تهیه:یک قاشق غذا خوری + دو لیوان آب وش با شعله غیر مستقیم مدتی دم بکشد.


14-چای میوه نسترن طبیعت:معتدل و خشک
خواص:سرشار از ویتامین ث،مقوی معده،پایین آورنده فشار خون،ضد:قند خون،درد و ورم کلیه،اسهال

طرز تهیه:پانزده عدد را در یک قوری + دو لیوان آب سرد،با شعله مستتقیم جوش آید سپس شعله را کم کنید تا با همان شعله مستقیم یک ساعت باشد تا آب آن به تدریج بخار شود سپس با شعله غیر مستقیم سه ساعت دم بکشد.


15-چای بابونه طبیعت:معتدل،دیم آن گرم و خشک
خواص:آرام بخش اعصاب و مغز ومعده و روده و تقویت آنها،افزایش شیر مادر ،اشتها آور،ادرار آور قوی،ضد:تب و لرز،انگل،یبوست،سردرد،سنگ مثانه،بلغم و صفرا

طرز تهیه:یک قاشق غذاخوری + دو لیوان آب جوش،با شعله غیر مستقیم مدتی دم بکشد.


16-چای به لیمو طبیعت:گرم
خواص:آرام بخش،خواب آور در شب،تقویت حافظه و معده،رفع درد شکم،خستگی،صدای
گوش،ضد:میگرن،سردرد،سرگیجه،تپش قلب،نفخ،آسم،اسپاسم

طرز تهیه:یک قاشق غذاخوری + دو لیوان آب جوش،با شعله غیر مستقیم دم بکشد.


17-چای آویشن طبیعت:گرم
خواص:تقویت اعصاب بینایی،جهاز هاضمه،معده،کبد و کلیه،بالا برنده فشار خون،باز کننده انسداد،خشک کننده،تحلیل بادها و بلغم،لطیف کننده غذاهای غلیظ،اشتها آور،ادرار آور،جاری کننده حیض،تنقیه ریه،معده روده ها و کبد از رطوبت بلغم،رفع کولیت های مزمن،افزایش شیر مادر،پاک کننده سینه،باز کننده گرفتگی های روده،ضد:انگل،رطوبت بدن،صفرا،زکام،سرفه،آسم،تنگی نفس،غلظت خون و ضد عفونی کننده و میکروب کش(شش برابر آنتی بیوتیک)

طرز تهیه:یک قاشق غذا خوری + دو لیوان آب جوش،با شعله غیر مستقیم دم بکشد.18- چای اکلیل کوهی طبیعت:گرم ومعتدل
خواص: گیاه معجزه گر قوی مقوی اعصاب، ادرادآور، پاک کننده ریه ها، بادشکن، تسکین درد کبد، برای تنگی نفس ، مفید برای بیماریهای عصبی وتشج، تقویت معده وبدن، ضد عفونت کلیه،صفرا، بلغم ، دلهره، اضطراب، آسم ،زکام، سیاه سرفه، دردهای رماتیسمی استخوان وکمر، سنگ کلیه ومثانه، کیسه صفرا، میگرن، بیخوابی، غلظت خون.
طرز تهیه: دو قاشق غذا خوری + دو لیوان آبجوش ، با شعله غیر مستقیم دم بکشد.

19- چای گزنه طبیعت:گرم و خشک
خواص: تحلیل ورم های سخت، چاق کننده بدنفباز کننده انسداد کبدو طحال، وفم رحم، تنقیه کننده ریه و معده، افزایش نیروی جنسی،ضد قند خون،غلظت خون،چربی،صفرا، بلغم، سنک کلیه، سرطان، امراض کلیوی و خون در ادرار، خونریزی ها، ریزش مو، خستگی، انگل، کرم روده
طرز تهیه:یک قاشق غذا خوری + دو لیوان آبجوش ، با شعله غیر مستقیم دم بکشد.

20- چای مرزنجوش طبیعت:گرم
خواص: آرام بخش اعصال، بهترین داروی میگرن کهنه ودرد شقیقه ها وسردرد،خلط اور،تب بر،اشتها آور،تقویت عمومی بدن،ضد نفخ و ورم معده، اسهال، اخلاط مضره، سرما خوردگی.
طرز تهیه:ا مشت کوچک + دو لیوان آبجوش در کتر ریخته با شعله غیر مستقیم دم بکشد.

21- چای ریوند چینی طبیعت:گرم و خشک به سمت تری
خواص: ضد برودت معده و کبد، ضد سرفه مزمن، تنگی نفس، سل، زخم ریه، زخم رودهف استسقاء، یرقان، مسهل اخلاط غلیظه و رقیقه، مدر، ضد دردهای کلیه، مثانه ورحم.
طرز تهیه: چند تکه از آن را + مقداری آب که آن را بپوشاند با شعله مستقیم آرام جوش آورده بعد آن را با شعله غیز مستقیم 2 الی 3 ساعت دم بکشد تا به رنگ آلبالویی در آید .

22- چای استخودوس طبیعت: گرم وخشک
خواص: آرام بخش اعصاب ، تقویت کننده سلولهای مغز، افزایش شیر مادر، تحلیلی نفخ و گاز روده، فرح آور، باز کننده انسداد عروقی، مسهل بلغم و سودا خصوصا سودای مغز، ضد میگرن، زکام ، اسم، برونشیت، دل پیچه، رماتیسم، درد سینه، تنگی نفس، سرفه ، اگزما، ضد عفونی کننده دستگاه مجاری ادراری، در اکثر بیمارریها کاربرد دارد.
طرز تهیه: دو قاشق غذا خوری + دو لیوان آبجوش ،در کتری ریخته با شعله غیر مستقیم دم بکشد.

23- چای فلوس طبیعت:معتدل
خواص: مسهل صفرا، دافع اخلاط فاسد، ضد: افسردگی ، صرع، میگرن ، بواسیر، یبوست مزاج؛ تقویت: اعصاب، قلب، مجاری ادرار، دستگاه تنفسی.
طرز تهیه: یک قاشق غذا خوری + دو لیوان آب سرد؛ با شعله مستقیم کمی بجوشد بعد با شعله غیر مستقیم دم بکشد.

24- چای زیر ه سیاه طبیعت: بسیار گرم
خواص: لطیف کننده، قابض، برطرف کننده بادهای غلیظ، بالا برنده فشار خون، سوزاننده چربی اضافی، تصفیه خون، مدر، افزایش شیر مادر، تحلیلی گاز معده و روده، درمان تنگی نفس، تحریک اشتها؛ تقویت: قلب وعروق معده.
طرز تهیه: 1 قاشق مربا خوری + دو لیوان آبجوش ، با شعله غیر مستقیم دم بکشد.

25- چای بهار نارنج
خواص:آرامبخش، مفرح، نشاط آور، اشتها آور؛ تقویت: قلب، اعصاب، نیروی جنسی؛ رفع دل پیچه و گاز معده، تسکین درد سینه و سردرد های عصبی.
طرز تهیه: یک قاشق غذا خوری + دو لیوان آبجوش ، با شعله غیر مستقیم دم بکشد.26- چای برگ درخت به طبیعت: گرم ومعتدل

خواص: قابض ، نرم کننده سینه، مقوی قلب، مفرح، نشاط آور.
طرز تهیه: 10 تا 15 عدد برگ را 20 دقیقه خیسانده و بشویید و در یک لیتر آب در قوری ترجیحا ظرف مسی حرارت دهید و به محض اینکه به جوش آمده فورا شعله را ملایم کنید تا آب بدون حرکت شروع به بخار کند و گاهی برگ ها را بر هم بزنید زمانیکه 3/1 بخار شد چای آماده است. (می توانیداز هل یا چوب دارچین برای برای معطر کردن استفاده کنید
 هیچ چیز واقعا خراب نیست ، حتی ساعتی كه از كار افتاده است ، دو بار در روز زمان را درست نشان می دهد ...توماس ادیسون 
Major I
Major I
نمایه کاربر
پست: 464
تاریخ عضویت: دوشنبه 18 تیر 1386, 9:45 pm
محل اقامت: ایران، از خلیج همیشه فارس تا دریای خزر
سپاس‌های ارسالی: 3381 بار
سپاس‌های دریافتی: 1794 بار

Re: چند واقعيت تلخ در مورد چای

پست توسط hermes_PERSIAN »

یک سئوال:
می توانید بگویید دلیل خواص آرامبخش و نشاط آور ترکیبات فوق چیست؟!!
خليج فارس = الخليج الفارسي = Persian Gulf = Persischer Golf = golfe Persique = Περσικός κόλπος = Перси́дский зали́в = الخلیج الفارسی الی الابد
جمال عبدالناصر: کنا سنعمل: حتی یمتد العربی من المحیط الاطلسی الی خلیج الفارسی
Major
Major
نمایه کاربر
پست: 416
تاریخ عضویت: شنبه 4 فروردین 1386, 9:43 am
سپاس‌های ارسالی: 284 بار
سپاس‌های دریافتی: 488 بار

Re: چند واقعيت تلخ در مورد چای

پست توسط saeed_hz »

hermes_PERSIAN نوشته شده:یک سئوال:
می توانید بگویید دلیل خواص آرامبخش و نشاط آور ترکیبات فوق چیست؟!!دوست عزیز
اینها نتیجه 7000 هزار سال تاریخ و تمدن ایرانی که به اینجا رسیده.

با جستجویی که کردم به این نتایج رسیدم:
البته فقط در مورد گل گاو زبان:
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]


حال من از شما میتوانم بپرسم ایا قرص ارامبخش و یا نشاط اور که مصرف میکنیم ایا واقعا از مضراتش اگاهیم؟ایا شرکت سازنده ان کاملا واقف هست؟اگر جواب مثبته؛ چرا گاها بعضی از داروها بعد از چند سال مصرف و کشف اثرات سو در کودکان وزنان و..... ممنوع المصرف میشه؟ .................
 هیچ چیز واقعا خراب نیست ، حتی ساعتی كه از كار افتاده است ، دو بار در روز زمان را درست نشان می دهد ...توماس ادیسون 
ارسال پست

بازگشت به “متفرقه در مورد پزشکي”