ماست پاستوریزه!

در اين بخش مي‌توانيد در مورد ديگر مباحث پزشکي و بهداشت به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: رونین, Dr.Akhavan, شوراي نظارت

ارسال پست
Major
Major
نمایه کاربر
پست: 416
تاریخ عضویت: شنبه 4 فروردین 1386, 9:43 am
سپاس‌های ارسالی: 284 بار
سپاس‌های دریافتی: 488 بار

ماست پاستوریزه!

پست توسط saeed_hz »

امروزه ماست به فراوانی در هر مغازه ای یافت می شود.اما آیا این ماستهای موجود در بازار همان ماستی است که مورد نظر دانشمندان و حکمای ما بودهاست؟سوال این است که چگونه می توان ماست نیاکانمان که بسیار سودمند برایبدن است را تهیه نماییم؟ماست امروزه جایگاه ویژه ای در سبد تغذیه ای خانوار دارد به طوری که کمترروزی می شود که ماست در سر سفره ها نباشد.امروزه از ماست به اشکال مختلفاستفاده می کنند. ماست پر چرب،کم چرب،ماست موسیر نه تنها در خانه ها بلکهدر قریب به اتفاق رستوران ها و هتل ها به عنوان چاشنی و همراه غذا سرو میشود.
گذشتهاز بحث سازگاری و عدم سازگاری ماست با بعضی از انواع غذاها ونحوه مصرف آنباید گفت هنوز بسیاری از افراد ازنحوه کشف و فلسفه تولید ماست و فرایندمثبتی و موثری که در بدن ایجاد می کند کوچکترین اطلاعی ندارند.بسیاری ازما با سوالاتی درباره این محصول لبنی دست به گریبانیم که هنوز نتوانستهایم جوابی علمی برای آن بیابیم؛سوالاتی چون:ماست چیست؟چرا ماست را درستکردند؟مایع ماست از کجا آمده است؟ماست برای بدن چه فواید و آثار مثبتیدارد؟اکنون در جستاری کوتاه به برخی از این سوالات پاسخ می گوییم.
بامطالعه و تحقیق در آثار گذشتگان می توان دریافت که دانشمندان و حکمای ماقرنها پیش با علم و دانش غنی ای که داشتند،عناصری(به زبان امروزیباکتری)را شناسایی کردند که در برخی گیاهان و جانداران نهفته بودند.نیاکانما دریافتند که تکثیر این باکتری ها و انتقال آنها به بدن انسان سر منشأتغییرات شگرف از نظر کارایی بدن و سلامتی پایدار است و می تواند حیات بشررا دگرگون سازد.اندیشه ها در این عرصه آغاز شد تا سر انجام دانشمندان ازنیاکان ما در پرتو سالها آزمایش برای شناسایی بهترین محیط برای تکثیر اینباکتری ها دریافتند که اگر این باکتری ها در دمای مناسب به شیر افزودهشود بهترین محیط تکثیر(آگار)برای باکتری ها می باشد. بدین صورت می تواندرجهت هدف والای خدمت به نسل بشری گام برداشت و بدین ترتیب نام ماست رابرای این محصول جدید و ارزشمند برگزیدند.
اگر امروز از کسی بپرسیم کهماست را باید چگونه تهیه کنیم در پاسخ خواهد گفت که با استفاده از چین(یکقاشق ماست)و زدن آن به شیر گرم می توان ماست تهیه کرد.اگر دوباره بپرسیماگربرای مایه،ماستی در بساط نداشته باشیم چه کنیم پاسخ خواهد داد که ازهمسایه یا لبنیاتی محل مایه ماستمان را تهیه می کنیم.با تکرار سوال شخص درخواهد یافت که تا به حال به فکرش خطور نکرده است که اگر ماستی وجود نداشتهباشد و ما باشیم و مقداری شیر،چگونه می توان شیر را به ماست تبدیل کرد.بابیان سابق روشن شد که دانشمندان از نیاکان ما باکتری هایی را شناساییکردند که در برخی گیاهان و جانداران وجود داشتند و پی بردند که نمی شودبرای جذب باکتری ها آن مواد را مستقیما به بدن منتقل کرد.پس به دنبال راهچاره سالها تحقیق کردند تا شیر را بدین منظور شناسایی کردند.حال سوالاینجاست که این گیاهان و جانداران مورد نظر چه هستند که می توان از طریقآنها باکتری های مفید برای بدن را در شیر تکثیر داده و ماست تهیه کرد.آیامراد همین پودرهای موجود در بازار است که از کشورهای غربی به اسم مایهماست در کارخانه های پاستوریزه برای تولید ماست استفاده می شوند؟
براساس تحقیقات علمی کشورهای غربی تا ۳۰سال پیش ماست را نمی شناختند و هماکنون نیز در برخی کشورهای آسیای شرقی ماست وجود ندارد و اصلا با ماستکوچکترین آشنایی ندارتد.جای بسی تعجب است که کشورهایی که هنوز برای ماستلفظی ندارند و از اسم ترکی یاگورت برای نامیدن ماست استفاده می کنند چگونهبه فلسفه و چرایی تولید ماست که میراث گذشتگان و نیاکان ماست و نحوه تهیهدرست ماست پی برده اند.آیا آنها دایه مهربان تر از مادر نیستند؟!آیا موادشیمیایی وارداتی به هدف حفظ سلامت نسل بشر وبه این نیت در شیر ریخته میشود که باکتری های مفید را به بدن منتقل کنند؟!آیا می توان قبول کرد کهآنها در جهت اهداف عالیه انسانی که هدف و رسالت پیامبران بوده است برای مادلسوزی می کنند و زحمت تهیه مایه ماست را از گردن ما ساقط کرده اند؟!جایبسی شک و تردید که اقتصاد خدا محور در قاموس ادبیات آنها معنایی داشتهباشد.
پس به راستی این مواد شیمیایی که به عنوان مایه ماست در هر جاپیدا می شود چه رسالتی به عهده دارند؟با کمی تأمل و انجام تحقیق می تواندریافت که این مایه های وارداتی نه تنها در جهت اهداف عالیه نیاکان ماقدمی بر نمی دارند، بلکه آنچه که تحقیقات می گویند این است که آنها باشناسایی باکتر هایی که برای بدن انسان مضر بوده و عامل بسیاری از بیماریهای لا علاج می باشد،کوشیده اند تا نسل ما را از طریق جبهه تغذیه به سویرخوت و سستی و بیماری بکشانند و بدون خونریزی خاکریز های ما را یکی پس ازدیگری فتح کنند.مردمی که اکثر اوقات خود را صرف دست و پنجه نرم کردن بابیماری و مرگ صرف می کنند هیچ گاه فرصت شکوفایی در عرصه های علم را نخواهدداشت و جامعه بدون انشمند و پشتوانه علمی مدت زیادی نخواهد توانست سر پابایستد.حال سوال این است که آیا شیر سفت شده ماست نامیده می شود یا ماستباید بافرایند خاصی و تحت تأثیر باکتری های خاصی تولید شود؟
اکنون جواباین سوال اهمیت پیدا می کند که اگر ما نباید از مایه وارداتی برای تهیهماست استفاده کنیم پس از چه استفاده نماییم.در جواب باید گفت که نیاکان ماباکتری های موردنظر را در ثعلب کوهی،شیره سفید انجیر،تخم گیاه مخصوص ماستو… شناسایی کردند.


[External Link Removed for Guests]
 هیچ چیز واقعا خراب نیست ، حتی ساعتی كه از كار افتاده است ، دو بار در روز زمان را درست نشان می دهد ...توماس ادیسون 
ارسال پست

بازگشت به “متفرقه در مورد پزشکي”