سامانه‌هاي ضدموشك و راهكارهاي عبور از آن

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه مباحث مرتبط با موشکهاي زمين به هوا به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: abdolmahdi, SAMAN, شوراي نظارت, مديران هوافضا, abdolmahdi, SAMAN, شوراي نظارت, مديران هوافضا

ارسال پست
Moderator
Moderator
پست: 280
تاریخ عضویت: چهار شنبه 5 دی 1386, 1:07 pm
سپاس‌های ارسالی: 6304 بار
سپاس‌های دریافتی: 1753 بار
تماس:

سامانه‌هاي ضدموشك و راهكارهاي عبور از آن

پست توسط hamed_713 » پنج شنبه 8 بهمن 1388, 2:21 pm

   سال 1972، با امضاي پيمان منع گسترش سلاح‌هاي ضد بالستيك موسوم به پيمان ABM، جنگ سرد ميـان دو قدرت شرق (شوروي سابق) و غرب (آمريكا) پايان يافت. اما آمريكا يك دهه بعد، دهه‌ي 1980، برنامه‌هاي خود را براي دفاع ضد موشك آغاز كرد و پس از فروپاشي شوروي، پرده از اين طرح‌هـا برداشت.  
   برنامه كه به عنوان طرح ملي دفاع موشكي(National Missile Defense (NMD)) شناخته مي‌شود شامل طرح‌هايي براي مقابله با موشك‌هاي بالستيك با كلاهك هسته‌اي بود. چند سال بعد، مسأله‌ي دفاع در مقابل موشك‌هاي كروز با عنوان برنامه‌ي دفاع موشكي (Theater Missile Defense (TMD)) نيز مطرح شد. در حال حاضـر آمريكايي‌ها به دنبال جذب برخي از كشورهاي ديگر براي توسعه‌ي سرمايه‌گذاري بر روي دفاع موشكي و استقرار اين سامانه در ساير نقاط دنيا مي‌باشند. اين برنـامـه به عنوان برنامه‌ي جهاني دفاع موشكي (Global Missile Defense (GMD)) شناخته مي‌شود.  
   كنون، رژيم صهيونيستي آمادگي خود را براي همكاري در اين طرح اعلام كرده و در قسمت‌هايي از اين طرح با آمريكا شريك شده است. غير از رژيم صهيونيستي، آمريكايي‌ها سامانه‌ي دفاع موشكي را در برخي كشورهـاي ديگر كه در آنها پايگاه نظامي دارند و يا جزو شركاي استراتژيك‌شان محسوب مي‌شوند نيـز، مستقر كـرده‌انـد. اين كشورها شامل آلمان، هلند، يونان، كويت، عربستان سعودي، ژاپن، تايوان و كره مي‌شوند. در نقشه‌ي زير، اين كشورها مشخص شده‌اند.  
    
  تصویر  
   استقـرار سامـانه‌ي ضد موشك پاتريـوت تا سال 2000 م.  
     
   چه زمان نسبتـاً زيادي از طرح دفاع ضد موشكي مي‌گذرد، اما هنوز دقت اين سـامـانه‌ها محـدود بوده و استفاده‌ي عملياتي از آنها به طور كامل ميسر نشده است. در جنگ اخير آمريكا و عراق، در چنـد مورد، اين سـامانه‌ها عملكرد ناموفقي داشته‌اند كه منجر به سرنگوني دو هواپيماي خودي (آمريكايي و انگليسي) نيز شده است.  
   از انجام اين پروژه، بررسي سامانه‌هاي ضدموشك و ارائه‌ي راهكـار براي عبور از اين سامانه‌هـا مي‌باشد. در اين گزارش، بخش‌هاي كلي پروژه و محتويات هر كدام از بخش‌ها معرفي شده‌اند.  
   
   معرفي مراحل   
   اين پروژه، شامل 3 مرحله‌ي كلي زير مي‌باشد:  
 •    سامانه‌هاي ضد موشك و استخراج نحوه‌ي عملكرد آنها؛  
 •    راهكارهاي عبور از سامانه ضد موشك؛  
 •   ‌سازي راهكارهاي پيشنهادي براي عبور از سامانه‌هاي ضد موشك.  
   ادامه، موضوعات مورد بررسي در هر كدام از اين مراحل معرفي شده است.  
   
   
   بررسي سامانه‌هاي ضدموشك و استخراج نحوه‌ي عملكرد   
   اين مرحله، سامانه‌هاي ضد موشكي موجود و همچنين طرح‌هايي كه براي آينده مطرح شده‌اند مورد بررسي قـرار مي‌گيرد. موضوعات مورد بررسي در اين مرحله عبارتنـد از:  
 •    و معرفي برنامه‌هاي دفاع ضد موشكي (NMD، TMD و GMD)؛  
 •    سامانه Patriot و مراحل توسعه‌ي آن شامل سامانه‌هاي:  
  •     
  •     
  •     
  •     
 •    زيرسامانه‌هاي سامانه‌ي پاتريوت و شركت‌هاي سازنده‌ي آنهـا با هدف استخراج جزئيات فني، نظيـر:  
  •    عملكرد سامانه؛  
  •    هدايت؛  
  •    حسگرهـا؛  
  •    پردازشگرهـا و روش‌هاي محاسباتي؛  
  •    ... .  
 •    طرح‌هـا و ايده‌هاي مربوط به آينده.  
   
  تصویر  
  تصویر  
      PAC-2 به همراه لانچـر و   
   
    

   بررسي راهكارهاي عبور از سامانه ضد   
   از انجـام اين مرحله، ارائه‌ي راهكارهايي براي عبور از سامانه ضد موشك مي‌باشد. به اين منظـور در ابتـدا برنامه‌هايي كه كشورهايي نظير چين و روسيه در مقابله با سامانه ضد موشك اتخاذ كرده‌اند، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در ادامه، بر اساس اطلاعاتي كه در مورد نحوه‌ي كار سامانه‌هاي ضد موشك فراهم شده است، روش‌هـا و راهكارهاي جديدي براي عبور از اين سامانه، پيشنهاد مي‌گردد.  
     
   توجه به مطالب فوق، موضوعات مورد بررسي در اين مرحله عبارتند از:  
 •    راهكارهاي موجود براي عبور از سامانه ضد موشك؛  
 •    و ارائه‌ي راهكارهاي جديد براي عبور از سامانه ضد موشك، نظير:  
  •   ‌هاي جديد در حمله؛  
  •    قابليت‌هاي عملكردي؛  
  •    جديد براي موشك بالستيك؛  
  •    كردن سامانـه‌هاي جديد؛  
  •    ... .  
 •   ‌سازي اوليه روش‌هاي پيشنهادي جهت اصلاح كليات روش.  
   
   شبيه‌سازي راهكارهاي پيشنهادي براي عبور از سامانه ضد   
   اين مرحله، راهكارهاي پيشنهادي براي عبور از سامانه ضد موشك، به منظور ارزيابي روش و اصلاح آن، شبيه‌سازي مي‌گردد. فعاليت‌هاي اين مرحله شامل "شبيه‌سازي سامانه‌هاي ضد موشك" و "شبيـه‌سازي موشك بالستيك با قابليت‌هـاي پيشنهادي" مي‌باشد.  
   به ذكر است كه شبيه‌سازي‌هاي اين مرحله و ميزان دقت آنها، بستگي زيادي به نتايج بخش‌هاي قبلي و ميزان اطلاعاتي كه در آنها فراهم مي‌شود دارد. در صورتي كه اطلاعات فني خوبي از جزئيات سامانه‌هاي دفاع ضدموشك و منطق عملكرد آنها فراهم گردد، مي‌توان شبيه‌سازي‌هاي دقيقي را در اين مرحله انجام داد. در غيـر اين صورت، انجام شبيه‌سازي‌هاي خيلي دقيق، منطقي نخواهد بود و به شبيه‌سازي‌هايي در حد "اثبـات امكان‌پذيـري"( Demonstration) اكتفـا خواهد شد.  
   اين رو، تخمين زمان و هزينه‌ي انجام اين مرحله، پس از انجام دو مرحله‌ي قبلـي كه در قالب يك فـاز انجام خواهند شد، صورت مي‌گيرد.  
   
  تخمين زمان و هزينـه  
   از ارائه‌ي تخمين زمان و هزينـه، توجه به دو نكته ضروري است:  
 •    مراحل يك و دو، "بررسي سامانه‌هاي ضد موشك و استخراج نحوه‌ي عملكرد آنها" و "بررسي راهكارهاي عبور از سامانه ضد موشك"، كه در قالب فاز اول پروژه انجام مي‌شوند، در محـدوده‌ي اطـلاعات قابل دسترس در منابع (شامل اينتـرنت، مجلات، مقالات و كتب موجود در كتابخانه‌هاي قابل دسترس) صورت مي‌گيرد؛  
 •   ‌سازي راهكارهاي پيشنهادي، به عنوان فاز دوم اين پروژه در نظر گرفته شده است. همانطـور كه پيشتـر نيـز اشاره شد، به دليل وابستگي حجم كار اين فاز به نتايج فاز اول، تخمين زمان و هزينه‌ي انجـام آن، فعلاً مقدور نيست.  
         كتاب‌شناسي  
   

1- "موشك پاتريوت چگونه عمل مي‌كند" فصلنامه‌ي علمي خبري كروز – شماره 14.
2- US Missile Defense Agency website
3- [لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
4- [لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
5- [لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
6- Congressional Research Service, "The USA PATRIOT Act: A Legal Analysis", April 15, 2002

منبع : موسسه خدمات فنی و مهندسی رها
اي ايران
اي سرزمين خوبيها

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

Super Moderator
Super Moderator
نمایه کاربر
پست: 3101
تاریخ عضویت: یک شنبه 22 بهمن 1385, 4:25 pm
سپاس‌های ارسالی: 19718 بار
سپاس‌های دریافتی: 21363 بار

Re: سامانه‌هاي ضدموشك و راهكارهاي عبور از آن

پست توسط SAMAN » جمعه 9 بهمن 1388, 1:12 pm

 
لازمبه ذكر است كه شبيه‌سازي‌هاي اين مرحله و ميزان دقت آنها، بستگي زيادي بهنتايج بخش‌هاي قبلي و ميزان اطلاعاتي كه در آنها فراهم مي‌شود دارد. درصورتي كه اطلاعات فني خوبي از جزئيات سامانه‌هاي دفاع ضدموشك و منطقعملكرد آنها فراهم گردد، مي‌توان شبيه‌سازي‌هاي دقيقي را در اين مرحلهانجام داد. در غيـر اين صورت، انجام شبيه‌سازي‌هاي خيلي دقيق، منطقينخواهد بود و به شبيه‌سازي‌هايي در حد "اثبـات امكان‌پذيـري"(Demonstration) اكتفـا خواهد شد.
 
برای ساخت سلاح مشابه یا ضد آن, در اختیار داشتن اطلاعات سلاح ( همانطور که در مطلب اشاره شد) ضروری است و معمولا" یا به عبارت دیگر همیشه این اطلاعات فوق سری و محرمانه بوده و هست و فقط تعداد کمی از تعداد پرسنلی که بر روی طرح به طور مشترک کار می کنند از آن با خبر هستند.

2 راه برای بدست آوردن این اطلاعات وجود دارد:
1- واگذاری امتیاز سلاح مورد نظر
2- سرقت اطلاعات

تاریخ نشان داده که ساخت سلاح ها مشابه و راز کشف تکنولوژی ها از راه دوم هم صورت گرفته است.

مثل: ساخت موشک( R-2=AA-2 ) از موشک سایدویندر در اثر عمل نکردن موشک شلیک شده به یک میگ 15 روسی / کالبد شکافی میگ 25 توسط امریکایی ها, تمایل روس ها به دانستن تکنولوژی اف-14 و ...

بنده یک مثال در مورد الکترونیک خدمت دوستان عرض کنم:
تا سالهای قبل ساخت یک مدار اکو معمولا" بسیار پر حجم بود و تعداد خیلی زیادی از آی سی ها را باید در یک مدار طراحی می شد تا اکو ساخته شود.
تا اینکه چند سال مدار اکویی به بازار آمد که فقط از یک آی سی 16 پایه استفاده می کرد, اما شماره آی سی همیشه پاک شده بود!!! هنوز هم پاک شده هست, اما با گذشت زمان مشخص شد آی سی مذکور یک آی سی جدید PT-2399 بوده است.
پیام حکم قتل خود شنفتن مرا خوشتر بود, از یک تملق به نزد مردمان سفله گفتن!

Captain
Captain
نمایه کاربر
پست: 196
تاریخ عضویت: سه شنبه 29 تیر 1389, 12:53 pm
سپاس‌های ارسالی: 540 بار
سپاس‌های دریافتی: 1670 بار

Re: سامانه‌هاي ضدموشك و راهكارهاي عبور از آن

پست توسط hf22 » شنبه 26 شهریور 1390, 7:27 pm

پیدا کردن نقطه ضعف یک سامانه خوبه ولی به شرط اینکه این نقطه ضعف توسط طراحان و گروه آزمایش کننده اصلاح نشده باشه معمولا کار بسیار دشوار خواهد بود و صد درصد نمیشه اطمینان داشت که جواب بده. ولی تلاش باعث میشه گاهی یه چیزهایی از کارکرد یک سیستم بفهمی که سازنده هم به فکرش نرسیده بوده یا دونسته ولی از کنارش گذشته تا یه پول کلون بابت اصلاح از خریدار بینوا بعدا بگیره. تجارت قانون نمیشناسه یه موقع میفهمی چه کلاهی سرت رفته که دیگه دیره یا اینقدر سیستم رو اصلاح نمیکنی تا اینکه دشمن به فکر اصلاح اساسی اون میفته !!! مثل فریب سیستم پدافند سوریه توسط اسرائیل .
کسی که در تاریکی زندگی کند نیاز به نور را درک نخواهد کرد!

ارسال پست

بازگشت به “موشکهاي زمين به هوا”