مجلس كليات لايحه جرايم رايانه اى را تصويب كرد

در اين بخش مي‌توانيد در مورد ديگر مباحث کامپيوتر به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: MASTER, شوراي نظارت

ارسال پست
Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 2597
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 11 بهمن 1384, 12:27 pm
سپاس‌های دریافتی: 155 بار
تماس:

مجلس كليات لايحه جرايم رايانه اى را تصويب كرد

پست توسط Kingman_62 »

مجلس كليات لايحه جرايم رايانه اى را تصويب كرد
كليات لايحه جرايم رايانه اى در نشست علنى روز چهارشنبه مجلس به تصويب نمايندگان رسيد.
اين لايحه داراى پنج بخش مشتمل بر ۴۲ماده و ۱۰تبصره است كه در صورت تصويب نهايى دسترسى شنود و دريافت بدون مجوز به داده هاى محرمانه و سيستمهاى رايانه اى و مخابراتى، جعل و تخريب و ايجاد اخلال در داده ها، كلاهبردارى و اختلال در سيستم جرم شناخته خواهد شد.
دسترسى بدون مجوز به داده هاى محرمانه و سيستمهاى رايانه اى مخابراتى از پنج ميليون تا ۵۰ميليون ريال و شنود و دريافت بدون مجوز به اين داده ها نيز از پنج ميليون تا ۳۰ميليون ريال جزاى نقدى خواهد داشت.
همچنين هر كس بطور عمدى و بدون مجوز مرجع قانونى به داده هاى رايانه اى به كلى سرى موجود يا در حال انتقال در سيستم رايانه اى يا مخابراتى با حاملهاى داده دسترسى يابد يا داده هاى رايانه اى به كلى سرى و سرى در حال انتقال را شنود يا دريافت نمايد به جزاى نقدى از ۱۰ميليون ريال تا يك ميليارد ريال مناسب با جرم واقع شده محكوم خواهد شد.
در صورت تصويب نهايى اين لايحه، هركس از سيستم ملى رايانه اى يا مخابراتى با ارتكاب اعمالى از قبيل وارد كردن تغيير، محو، ايجاد توقف داده ها يا اختلال در عملكرد سيستم سوء استفاده كند و از اين طريق وجه، مال، منفعت، خدمات مالى يا امتيازات مالى براى خود يا ديگرى تحصيل كند، كلاهبردار محسوب و به مجازات قانونى مقرر براى كلاهبردارى محكوم مى شود. جرايم مرتبط با محتوا، افشاى سر، مسووليت كيفرى ارايه دهندگان خدمات، ساير جرايم، تخفيف و تشديد مجازات و ساير مسايل نيز از ديگر موارد لايحه جرايم رايانه اى است.
در صورت تصويب نهايى اين لايحه، در هر حوزه قضايى در صورت ضرورت به تشخيص رييس قوه قضاييه به تعداد مورد نياز شعبى از دادسراها ودادگاههاى عمومى و انقلاب و تجديدنظر براى رسيدگى به جرايم اختصاص مى يابد. بر اساس اين لايحه، قضات دادسراها و دادگاههاى ذكر شده از ميان قضاتى كه آشنايى لازم به امور رايانه دارند، انتخاب خواهند شد.
در صورت تصويب نهايى لايحه جرايم رايانه اى، مقامهاى قضايى مى توانند دستور افشاى داده هاى حفاظت شده مذكور را به اشخاصى كه داده هاى يادشده را در تصرف يا كنترل دارند صادر نمايند تا در اختيار ضابطان قرار گيرد.
حسن سليمانى مخبر كميسيون قضايى و حقوقى مجلس با بيان گزارش شور اول اين كميسيون گفت: اين لايحه متناسب با رشد و توسعه فعاليت رايانه اى در عرصه هاى مختلف حاصل شده است.
وى يادآور شد: اگر جرم رايانه اى رخ دهد محاكم قضايى بايد با ادبيات رايانه اى و جرايم آن آشنا باشند. مخبر كميسيون قضايى و حقوقى مجلس تاكيد كرد: جرايم رايانه اى بايد روشن و شفاف مشخص و تصويب شود تا قاضى بتواند در مقابل اين جرايم بر اساس عناوين جرم راى دهد.
سليمانى يادآور شد: عناوين جرايم رايانه اى در زمان حاضر كلى است و قاضى نيز بر اساس اين عناوين كلى راى مى دهد.
وى افزود: براى تحقق دولت الكترونيك نياز است كه اين جرايم مشخص شود. وى همچنين به توضيح بخشهاى اين لايحه پرداخت و گفت: در اين لايحه بر اصل محرمانه بودن اطلاعات تاكيد شده است و جعل اسناد رايانه اى جرم محسوب مى شود. نمايندگان مجلس كليات اين لايحه را با ۱۴۳راى موافق تصويب كردند.
در ادامه اين نشست همچنين گزارش تحقيق و تفحص كميسيون بهداشت و درمان مجلس از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكى توسط مخبر اين كميسيون قرائت شد

منبع نوشتاری: mobin_s2004@yahoo.com
موفق باشید
 تصویر

تصویر
 
ارسال پست

بازگشت به “متفرقه در مورد کامپيوتر”