بررسی رفتارها و کنشهای جدائی طلبان پانترک در ایران

در اين بخش ميتوانيد درباره موضوعاتي كه در انجمن براي آنها بخشي وجود ندارد به بحث و گفتگو بپردازيد

مدیران انجمن: MASTER, MOHAMMAD_ASEMOONI, رونین, Shahbaz, شوراي نظارت

ارسال پست
Major II
Major II
نمایه کاربر
پست: 458
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 28 مهر 1388, 7:03 pm
سپاس‌های ارسالی: 350 بار
سپاس‌های دریافتی: 1547 بار

بررسی رفتارها و کنشهای جدائی طلبان پانترک در ایران

پست توسط iran12345 »

تصویر

زبان مادری بهانه وارداتی است که پانترکان نیز به روشنی و بدرستی سرلوحه خود قرار داده اند.امروزه سایت ها و نشریات چاپی و رسانه ای ِ پانترکان و هویت طلبان آلتایی، مملو است از پرچم های ترکیه، آذربایجان و تصاویر آتاتورک و به آشکارا، ساز و کار تجزیه ایران را مهیا می سازند، و به واقع اگر آن ها را بیگانه گرا و وابسته به باکو و آنکارا ندانیم دچار خطای استراتژیک شده ایم...

---------------------------------------------------------------------------------

در واقعیت امر، موضوع اصلی فعالیتهای پانترکان، زبان و آزادیهای مدنی نیست بلکه جریانی است نژادپرستانه، که آرزوی پاره پاره کردن ایران را در سر دارد و زبان هم اولین گام آنهاست . آقای دکتر چهرگانی دکترین خود را اینگونه بیان میدارد :
۱- وصول حق و حقوق ترکان
۲- طلب فدرالیسم سیاسی
۳- در مرحله بعد: طلب فدرالیسم قومی
۴- تغییر فدرالیسم به کنفدراسیون
۵- جدایی از ایران
۶- الحاق به جمهوری آذربایجان (اران)
۷- الحاق به ترکیه
۸- ایجاد توران بزرگ


---------------------------------------------------------------------------------
تبریزنیوز:سرویس سیاسی:وبلاگ کارزار با پان ترکیسم:بر اساس تئوری های جامعه شناسی، عدم کارکردهای یک کنش اجتماعی در بستر فعالیت های هدف گذاری شده، باعث بروز سرخوردگی و ایجاد ساختارهای دیگری می گردد که لزوما معطوف به بستر و مولفه های اولیه نیستند.
اگر چه تعاریف جامعه شناختی باید بر پایه چارچوب های نظری هر جامعه با اختصاصات ویژه در نظر گرفته شود و اطلاق این تعاریف و نظریه های عام به گونه ای صلب و کلیشه ای نتایج درستی بدست نمی دهد، اما سیر رویدادها و کنش های جامعه ایران و اقوام آن در تاربخ، نشان داده سطح خواسته ها با توجه به عدم کارکرد هدف ها، تغییر یافته و دیگرگون شده است. این تاثیر منفعل کننده و بعضا استحاله کننده بخصوص در مورد کنش نخبگان، برای هدایت اقوام به سوی اهداف مورد نظر، بسیار بیشتر دیده می شود.
"پل براس" Paull Brass معتقد است، نخبگان قومی برای تامین منافع مورد نظر خود، به مسائل و گرایش قومی و قومیّت دامن میزنند.
در جوامع شرقی با اختصاصات و ویژگی های جوامع چند قومی این گرایش هر چند اندک و با بازیگران محدود، بستر مناسب و بحران زا خواهد یافت. لازمه این حرکت و بحران زایی، "هم هویت کردن" بخشی از اقوام متشکله یک سرزمین و پرداخت شالوده ی جداگانه در برابر بخش های دیگر قومی می باشد. هم هویت شدن یک قوم در عناصر زبان و نژادگان و سرزمینی، لزومن به ستیز با بخش های دیگر همراه بوده و برای اثبات هویت مستقل و جداگانه، ایجاد مرزبندی ها و ستیزه جویانه ضرورت اساسی می یابد. موجودیت یک هویت تازه تعریف شده، تنها زمانی میسر خواهد گشت که با هویت دیگری دشمنی گردد تا وجود و چبودی، معنای روشن و قابل قبول یابد. تا زمانی که ریشه های مشترک با اقوام دیگر وجود دارد و ریشه های مستقل پدیدار نگردد "هم هویت شدن" قومی سست و بی پایه خواهد گشت.
برای ایجاد و ساخت یک هویت جدید و دارای اختصاصات ویژه، باید از هویت دیگری جدا شد و ریشه های اتصال را مخدوش و زایل گردانید. و در غیر اینصورت گرایش ایجاد شده کارکرد و عملکرد خود را نداشته و به مرور زمان میرا می گردد.
به طور کلی ایجاد یک گفتمان و عملکرد قومی و بحران زا تنها در صورتی موفق خواهد بود که زمینه های مورد نظر بشدت پررنگ و موجه، و دارای اقبال عامه باشد.
بنابراین اگر چنانچه در گروه های گوناگون زبانی و مذهبی و یا حتی نژادی، عنصر نخبه بخواهد بدون توجه به تعاریف روشن و واقع گرایانه و دارای مصداق، اقدام به ایجاد همایش نماید، تنها خواهد توانست موجی محدود بوجود آورد که لزوما متضمن دوام و پایندگی نمی باشد. پرداختن به حساسیت قومی مانند زبان حتی اگر دارای حساسیت آسیب پذیر باشد، اما تا زمانی که دارای عناصر هویت ملی و کشور شمول نباشد در ابعاد بسته و غیر فعال گرفتار خواهد شد.
در خصوص مسائل قومی آذربایجان با توجه به اینکه هویت قومی آذری، جدای ِ از عنصر زبانی محاوره ای، دارای اختصاصات و ویژگی های درون ساختاری متفاوت از دیگر اقوام ایرانی و تمامی کشور ایران نمی باشد، لذا ساخت هویت جداگانه، با مشکلات و موانع بسیار زیادی تا کنون مواجه بوده که ریشه در هویت ستیزی ملی و ایرانی دارد. وجود عناصر فرهنگی و تاریخی و نژادی مشترک قوم آذری با اقوام آریایی و پارسی دیگر ایران باعث گردیده قوم گرایی در گفتمان مسلط آذری ها زمینه رشدی اندک یابد. چه اینکه همانگونه که پیشتر گفته شد، پرداختن به حساسیت قومی آذری مانند زبان و حتی نژادسازی، حتی اگر دارای حساسیت های آسیب پذیر و به ظاهر قابل پذیرش باشد، اما تا زمانی که دارای عناصر هویت ایرانی و کشور شمول نباشد، بستر مناسب برای رشد نخواهد یافت.
آنچه که آشکار است فعالان قوم گرای آذری با در نوردیدن مرزبندی ها و ایجاد یک مانیفست ستیزه جویانه، از ارزش محوری حرکت های اجتماعی و آرمانخواهی مثبت فاصله بسیار گرفته و در وجه غالب آن حتی با نگاهی بشدت بیگانه گرایانه خود را غیر موجه جلوه داده اند. تاریخ سازی هایی که، به قصد ایجاد هویت دیگر برای آذربایجان تدارک می بینند، به سان آنتیک سازی و عتیقه سازی سودجویان غارت پیشه مانند گردیده است.
با توجه به این ملاحظات عمده، فعالان قوم گرای آذری(ترک زبان) که در وجه افراطی آن پانترکیست نامیده می گردند به صورتی نظری و تئوریک، اهدافی را مد نظر قرار داده و برای نیل به آن اهداف بسترهایی را ضروری می دانند که بدون مهیا شدن آنها اساسا اهداف اصلی دست نیافتی خواهد بود. ارزیابی این بستر و مولفه ها و شکست پرنسیپ های آن، مراحل و گام های ذیل را مشخص می نماید:
۱- ایجاد تجزیه فرهنگی ، نظری و هویتی.
۲- سپس ایجاد تجزیه ارضی و توجیه مفاهیم جدایی طلبانه .
۳- ایجاد و ساختن یک دشمن کاذب بنام قوم فارس که زبان آن فارسی بوده و دیگر اقوام را تحت ستم قرار داده است.
۴-مقدس جلوه دادن زبان ترکی .
۵- عمده کردن اختلافات از قبیل جوک های ترکی و به خصوص کاریکاتور سال های گذشته و بهره برداری مستمر از آن.
۶- قهرآمیز کردن اختلافات و کشاندن آن به برادر کشی و یا حداقل زد و خورد و شورش.
۷- پروژه شهید سازی و بدنبال آن خونخواهی.


به ظاهر، موجه ترین بستری که پانترکان بر روی آن سرمایه گذاری نموده و مدتهاست پیرامون آن فعالیت می نمایند، رسمی شدن زبان ترکی در دستگاه آموزش و پرورش و حتی ساختار اداری کشور می باشد. هر چند، این زبان دارای مولفه های ویژه خود می باشد که لزومن دلیلی بر ضعف و یا قدرت آن نیست اما بی گمان جایگاه زبان ها و نیم زبان های یک کشور از جمله زبان ترکی، در راستای هویت ملی قابل تعریف بوده و گونه گونی آنها نباید دستاویزی برای گسستن پیوند های ارتباطی اقوام متشکله ملت ایران گردد. تاریخ ادبیات مشترک ایران مبتنی بر زبانی است که علیرغم تمامی تفاوت اقوام، بسان میثاق نانوشته ای در جهت رشد و اعتلای آن، همگان نقش بازی کرده اند. این زبان ادبی به مانند ِ سازنده ی بخش مهمی از هویت ملی در نقش یک زبان ملی ظاهر گشته است.
در همه ی کشورها زبان ملی جایگاه برتر و ویژه دارد و در ایران صدها سال است که زبان فارسی دری به گونه امروزین آن، زبان ملی و رسمی است و این زبان در مدارس تدریس میشود و به عنوان زبان دیوانی، دفتری و ادبی شناخته شده است.این در حالی است که زبان فارسی در تعارض با دیگر زبانها نبوده و در ایران دهها نشریه و کتاب به زبانهای قومی منتشر می گردد. و صدا و سیمای استانی به زبان محلی برای هر استان برنامه های خاص خود را داشته و دارد.
از دیگر سو، در کشور مطلوب و هدف گذاری شده پانترکان، یعنی جمهوری ارّان (آذربایجان) به محض انتشار نشریه ای به زبان تالشی ( بعد از انتشار شماره نخست ) گردانندگان و نویسندگان نشریه دستگیر و زندانی می گردند. و علیرغم اینکه جمع کثیری از مردم جمهوری ارّان را تالشها و لزگها تشکیل میدهند حتی یک نشریه نیز به زبانهای قومی منتشر نمی گردد و رادیو و تلویزیون، کتاب درسی و موسیقی که دیگر امری محال است.
حتی دولت باکو الفبای اصیل و تاریخی مردم سرزمین خویش را، نیز به الفبای لاتین تغییر داده است. اکنون در باکو و دیگر ولایات جمهوری ارّان ،مردم نمیتوانند اشعار خاقانی شروانی و شاعران فراوان شهر گنجه مانند نظامی، مهستی گنجوی، ابوالعلای گنجه‏ای، برهان گنجه‏ای... پور خطیب گنجه‏ای و شاعران بسیار شهر بیلقان مانند بدیع بیلقانی، رشید بیلقانی و دیگر شهر های ایران شمالی را بخوانند، چه اینکه این اشعار به زبان والفبای فارسی است. بهرروی در مقام مقایسه، وضعیت ایران بسیار بسیار بهتر از کشورهای دیگر منجمله کشور ترکیه شبه دموکراتیک است.
در پیوند با جُستار فوق، خبر زیر قابل توجه بسیار است:
«شورای ملی تلویزیون و رادیوی جمهوری آذربایجان پخش برنامه به زبان غیر آذربایجانی در كانال‌های ملی این كشور را ممنوع كرد.
نوشیروان محرمعلی رییس این شورا اعلام كرد:این قانون از ابتدای سال 2008 اجرا می‌شود و دیگر بحثی درباره آن در شورا صورت نمی‌گیرد خبرگزاری ترند اعلام كرد: بر اساس این تصمیم، از ماه ژانویه تمام برنامه‌ها اعم از انیمیشن، فیلم، موسیقی باید به زبان آذربایجانی ارایه و پخش شود. محرمعلی خاطر نشان كرد: شورای ملی تلویزیون و رادیو، نظارت دقیق و جدی بر اجرای این مصوبه خواهد داشت و با متخلفان به شدت برخورد می‌شود. سایت پان ترکی آزاد تبریز»
اکنون آنچه که مشاهده می گردد اینست که، پانترکان آنچنان که از حق گفتگو و تحصیل و آموزش به زبان تورکی برای آذربایجانی ها دفاع میکنند آیا از این حق به طریق مشابه در جمهوری آذربایجان و ترکیه نیز دفاع می کنند ؟ مثلا آیا تالشی ها با آن جمعیت انبوه ، تات ها ، کورت ها در جمهوری آذربایجان هم از این حق مشابه باید برخوردار گردند یا خیر؟ مثلا آیا ارامنه ، کرد ها ، زازا، عرب، آلبان، چرکس، گرجی، آبخاز، ارمنی، آرامی، بوسنی، بلغار، یونانی، لاز و چچن در ترکیه هم از این حق مشابه باید برخوردار شوند یا خیر ؟اساسن همانگونه که رفت، ملاحظه میگردد در ایران شرایط به گونه ای دیگر و بهتر بوده و وضعیتی کاملن متفاوت و مناسبتر و غیر قابل مقایسه با جمهوری ارّان و حتی ترکیه، در مقابل اقوام وجود دارد.ضمن اینکه اکنون، به جهت اهداف و منویّات تجزیه طلبانه پانترکان، در دستاویز قرار دادن تدریس به زبان مادری ترکی، مسئولین امر را از عواقب چنین مجوزی، هراسانده که هر آیینه ترس به جایی هم میباشد.
اصولن پانترکان از طرح تدریس به زبان مادری ترکی، اندیشه ای جز به کنار افکندن زبان ملی و ایجاد زبان واحد - سرزمین واحد و نژاد واحد و هویت سازی جداگانه و دیگر، به آذری ها و سپس جدایی آذربایجان ندارند، و درهمین رابطه اصرار آنها بر واژه تورک به جای ترک، بر همین هویت بخشی جداگانه و بیگانه گرایانه است.
و اگر مشاهده میگردد، تمامی حاکمان حال و گذشته ایران در مقابل این خواسته برحق ،مقاومت می نمایند بر اساس موضوع فوق ارزیابی میگردد. آنچه بیشتر قابل توجه میباشد، این است که، تدریس ادبیات به زبان مادری تمامی اقوام ایرانی ِ که، خطری متوجه حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران نمی نمایند، همگی از زبانهای هم خانواده زبان فارسی بوده و این در حالی است که این خواسته را، جزو اهداف اصلی خود نداشته و ندارند، مگر پانترکان و هویت طلبان آلتایی که به گونه ای شگفت انگیز و عجیب سالهاست که، بر این طبل میکوبند به امید اینکه،   ایران اشتباه و لغزش کند و چنین مجوزی صادر و بدین ترتیب پروژه تجزیه ایران وارد مرحله اصلی شده و کلید بخورد.
 در این رابطه می توان به این نظریه تعمق کرد، مارتین هایدگر فیلسوف معاصر آلمانى بعد از جنگ دوم جهانى به مردم آلمان میگوید: « اى قوم آلمانى آسوده باشید، نمى توانند كشور شما را   كنند و شما را شكست دهند، زیرا شما زبان واحد دارید.
»
گفته مارتین هایدگر بسیار مهم و به درستی بیان گردیده است، براستی زبان ملی جایگاه مهمی در حفظ چاچوب های استحکام ملی و تمامیت ارضی دارد.
آنچه که در خصوص فعالیت گستره پانترکیستها پیرامون زبان مادری دریافته می گردد اینست که، زبان مادری بهانه وارداتی است که پانترکان نیز به روشنی و بدرستی سرلوحه خود قرار داده اند.
امروزه سایت ها و نشریات چاپی و رسانه ای ِ پانترکان و هویت طلبان آلتایی، مملو است از پرچم های ترکیه، آذربایجان و تصاویر آتاتورک و به آشکارا ساز و کار تجزیه ایران را مهیا می سازند، و به واقع اگر آنها را بیگانه گرا و وابسته به باکو آنکارا ندانیم دچار خطای استراتژیک شده ایم. 


به صورت مشخص، تدریس به زبانهای غیر زبان ترکی باعث نقض حق حاکمیت ملی و نقض تمامیت ارضی ایران نمیگردد ولی درخصوص زبان ترکی این موضوعی متفاوت بوده، و باعث خطر جدی و مخاطرات هولناک میگردد. و به بیانی دیگر، به لحاظ مانور و سرمایه گذاری که پانترکان بر روی زبان ترکی نموده و به عبارتی، بر آن نیز جفا روا داشته اند، حق تدریس به زبان مادری دیگر زبانها و گویش ها نیز متوقف و توقیف شده است.
در اثر فعالیت های اخیر و بسیار شدید پانترکیستها، وضعیت نسبت به گذشته متفاوت شده و دستگاه های حاکمه ایران حساسیت بیشتری نسبت به زبان ترکی، که پانترکان بر روی سرمایه گذاری کرده اند، دارند. قبلن پانترکان در پوشش های فرهنگی به صورت خزنده مشغول فعالیت و چاپ و نشر و مغزشویی جوانان به صورت انبوه و گسترده بودند. اکنون مسئولین امر بیشتر متوجه خطر شده و با افزایش تلاش پانترکان در ایران، حساسیت های موجود نیز بیشتر شده است، و ارزیابی میگردد با اقدامات بیشتر پانترکان، مقاومت در مقابل زبان ترکی جهت دیگر و متفاوتی به خود بگیرد.
در واقعیت امر، موضوع اصلی فعالیتهای پانترکان، زبان و آزادیهای مدنی نیست بلکه جریانی است نژادپرستانه، که آرزوی پاره پاره کردن ایران را در سر دارد و زبان هم اولین گام آنهاست . آقای دکتر چهرگانی دکترین خود را اینگونه بیان میدارد :
۱- وصول حق و حقوق ترکان
۲- طلب فدرالیسم سیاسی
۳- در مرحله بعد: طلب فدرالیسم قومی
۴- تغییر فدرالیسم به کنفدراسیون
۵- جدایی از ایران
۶- الحاق به جمهوری آذربایجان (اران)
۷- الحاق به ترکیه
۸- ایجاد توران بزرگ

اکنون باید بسیار ساده اندیشی نمود که، تن به اولین خواسته و منویات تجزیه طلبان داد. به تعبیر حضرت علی (ع) « کلمه الحق یراد بهاالباطل » کلمه حقی است که به منظوری باطل بیان میدارند.
در پایان، پانترکیستها و قوم گرایان نژادپرست، مردم ایران را تهدید می کنند، چنانچه به ما اجازه تدریس به زبان ترکی را ندهید، تمامیت سرزمینی کشور به خطر افتاده و ایران تجزیه می گردد. اینگونه نخواهد شد و مردم ایران از تمامی اقوام متشکله آن، زبان ملی فارسی را نه از سر اجبار بلکه از سر عشق و علاقه به تمامیت ارضی ایران و وحدت و وفاق آن برگزیدند.همانگونه که غلام حسین ساعدی تبریزی میگوید :
« زبان فارسی ، ستون فقرات یک ملت عظیم است.
من می خواهم بارش بیاورم .
هرچه که از بین برود ، این زبان باید بماند! » .

پایان.

وضعیت سنجی عملکرد پان ترکیسم در ایران و ارزیابی تاکتیکی و استراتژیک آن

[External Link Removed for Guests]
[HIGHLIGHT=#9bbb59][HIGHLIGHT=#f79646][HIGHLIGHT=#9bbb59]تصویرچو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مبادتصویر   
 
[HIGHLIGHT=#f79646][HIGHLIGHT=#f79646][HIGHLIGHT=#9bbb59]تصویرهمه روی یکسر، به جنگ آوریم جهان بر بداندیش تنگ آوریمتصویر
تصویرهمه سر به سر تن به کشتن دهیم به از آنکه کشور به دشمن دهیمتصویر
تصویراگر کُشت خواهد تو را روزگار، چه نیکو تر از مرگ در کارزارتصویر
 
  
Colonel II
Colonel II
نمایه کاربر
پست: 7545
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 26 آذر 1387, 4:20 pm
سپاس‌های ارسالی: 9280 بار
سپاس‌های دریافتی: 22101 بار

Re: بررسی رفتارها و کنشهای جدائی طلبان پانترک در ایران

پست توسط sinaset »

سلام دوستان
من مقاله رو کامل نخوندم ( فقط چند خط اول)

ولی من از دو چیز بدم میاید 1- تجزیه طالبی 2- گسترش دادن ایران

دوستانی که تویه فکر گسترش دادن مرز ایران هستن باید حتمان به این جمله معروف توجه کنند

===> ان چیزی که برای خود می پسندید برای دیگران هم بپسندید و ان چیزی که برای خود نمی پسندید برای دیگران هم نپسندید <==

امیدوارم بعضی دوستان عزیز و محترم :razz: فکر گسترش دادن مرز ایران رو فراموش و بجایی ان روحیه اتحاد و همبستگی و دوستی با همسایگان رو جایی گزیین ان کن

باتشکر
"قرآن"(کلام خدا) ...راه سعادت و خوشبختی.
با عرض پوزش،دیگر در انجمن حضور ندارم،که به پیام ها پاسخ بدم.
Senior Poster
Senior Poster
پست: 739
تاریخ عضویت: چهارشنبه 3 تیر 1388, 2:26 am
سپاس‌های ارسالی: 326 بار
سپاس‌های دریافتی: 1085 بار

Re: بررسی رفتارها و کنشهای جدائی طلبان پانترک در ایران

پست توسط HITMAN_KU »

باز هم IRAN12345 عزیز با مقالات خودش گل کاشت.فقط من اولا مطلبی رو عرض کنم که این جماعت را نباید پانترک گفت چون پیشوند پان مناسب حال میهنپرستان شریف پان ایرانیستهایی مانند بابک خرمدین بوده.این پیشوند مال مردمانی است که در برابر ظلم به اثبات خود می پردازند و نه جماعت بی هویت مزدوری که توهین به دیگران را سر مشق خود قرارداده اند.این جریان شوئونیسم ترکی(به جای پانترکیسم)از بی هویتی ترکیه نشات میگیرد.کشوری که از یکسو قاتل 1.5 میلیون ارمنی بوده از سوی دیگر خود را سرور دنیای اسلام مینامد و دورتر رویای پوچ فتح اروپا رودارد.بهتر در برابر این جماعت ما در همین تاپیک هم که شده این کارها رو بکنیم:
1)افشای اکاذیب شوئونیستهای ترکگرا(بهترین نمونه اش این بود که زبان ترکی رو سومین زبان دنیا میدانستند و زبان فارسی رو سی وسومین لهجه زبان عربی و این مطلب رو منتسب به سایت سازمان ملل می کردند بعد در سایت مربوطه دیده شد که سومین زبان دنیا زبان اسپانیولی است و زبان ترکی سی و نهمین لهجه زبان عربی!!!البته این مطلبی کلا غلط است چون اولا زبان عربی زبانی سامی بوده و زبانهای فارسی که شاخه ایی از زبانهای هندو اروپایی است.وزبان ترکی که ریشه آن به آسیای میانه باز میگردد نمیتوانند شاخه ایی از زیان عربی باشند.یا مثلا همین توران در شاهنامه ایران بیرونیست اما به اشتباه به ترکان تشبیه شده حال این جماعت بر طبل این اشتباه میکوبند)
2)به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه و نابودی ارمنستان غربی به دست ترکان عثمانی
3)حمایت از ارامنه و کردها
4)تلاش برای سرنگونی پادشاهی علیف و برقراری آزادی و دموکراسی در آران
5)به رسمیت شناختن زبان ترکی آذربایجانی در ایران تا از تبدیل آن به ترکی استانبولی توسط این جماعت جلوگیری شود.
Colonel II
Colonel II
نمایه کاربر
پست: 3472
تاریخ عضویت: جمعه 20 اردیبهشت 1387, 9:44 am
سپاس‌های ارسالی: 5879 بار
سپاس‌های دریافتی: 12411 بار
تماس:

Re: بررسی رفتارها و کنشهای جدائی طلبان پانترک در ایران

پست توسط Solver »

  ,

شریف ؟ پان ایرانیست ؟ :-O

لطف میکنید ما را با عقاید این افراد شریف آگاه کنید :-(
Personal Site: [External Link Removed for Guests]
Major
Major
نمایه کاربر
پست: 830
تاریخ عضویت: شنبه 2 تیر 1386, 11:47 pm
محل اقامت: باختران
سپاس‌های ارسالی: 309 بار
سپاس‌های دریافتی: 2025 بار
تماس:

Re: بررسی رفتارها و کنشهای جدائی طلبان پانترک در ایران

پست توسط ali1371 »

باید همان کاررو که شاه باپیشه وری خاعن انجام داد بکنیم یعنی سرکوب کنیم این جدایی طلبان را
  که ارتش ایران درجنگ کرد حماسه نبود معجزه بود
یاسرعرفات
 
وبلاگ من [External Link Removed for Guests]
Senior Poster
Senior Poster
پست: 739
تاریخ عضویت: چهارشنبه 3 تیر 1388, 2:26 am
سپاس‌های ارسالی: 326 بار
سپاس‌های دریافتی: 1085 بار

Re: بررسی رفتارها و کنشهای جدائی طلبان پانترک در ایران

پست توسط HITMAN_KU »

ali1371 نوشته شده:باید همان کاررو که شاه باپیشه وری خاعن انجام داد بکنیم یعنی سرکوب کنیم این جدایی طلبان را


علی جان من با جدایی طلبان کاری ندارم چون دارن آب تو هونگ می کوبند آخه بگو مردک چطور می خای30 میلیون ایرانی رو از 40 میلیون جدا کنی آخه بیشعور بین این 30 و 40 میلیون میدونی فقط چند میلیون نسبت خانوادگی هست؟فقط میمونه ضد فرهنگ شوئونیسم ترکی که باید با اون مقابله کنیم.البته این مقابله بی دلیل هم نیست چون اینها هنری جز تفرقه افکنی(بویژه با کردها و ارامنه)و جعل ندارند.و شاهکارهایی مثل نسل کشی ارامنه و کردها رو هم در کارنامه خود دارند.
در مورد سقوط پیشه وری هم دوت عزیز علت سوقوط اون اولا قیام مردم تبریز علیه پیشوری و دوما سیاست و درایت قوام السلطنه بود.
Major
Major
نمایه کاربر
پست: 830
تاریخ عضویت: شنبه 2 تیر 1386, 11:47 pm
محل اقامت: باختران
سپاس‌های ارسالی: 309 بار
سپاس‌های دریافتی: 2025 بار
تماس:

Re: بررسی رفتارها و کنشهای جدائی طلبان پانترک در ایران

پست توسط ali1371 »

تیمسار رزم ارا یادتان نره مسئول نظامی مقابله اون بود
  که ارتش ایران درجنگ کرد حماسه نبود معجزه بود
یاسرعرفات
 
وبلاگ من [External Link Removed for Guests]
Senior Poster
Senior Poster
پست: 739
تاریخ عضویت: چهارشنبه 3 تیر 1388, 2:26 am
سپاس‌های ارسالی: 326 بار
سپاس‌های دریافتی: 1085 بار

Re: بررسی رفتارها و کنشهای جدائی طلبان پانترک در ایران

پست توسط HITMAN_KU »

ali1371 نوشته شده:تیمسار رزم ارا یادتان نره مسئول نظامی مقابله اون بود

این نکته بسیار مهم هم فراموش نشه که مسئول باز پسگیری تبریز داماد باقر خان بود(شوهر دخترش)و گفته میشه که همسرش به ایشون گفته اگه تو اولین کسی نباشی که وارد تبریز میشه ازت طلاق میگیرم.و خوشبختانه ایشون(اسم این افسر یادم نیست)اولین کسی بود که وارد تبریز شد
New Member
پست: 1
تاریخ عضویت: چهارشنبه 16 تیر 1389, 1:47 pm

Re: بررسی رفتارها و کنشهای جدائی طلبان پانترک در ایران

پست توسط DeathKnight »

مرگ بر تجزیه طلب!
ارسال پست

بازگشت به “ساير گفتگوها”