نقش ورزش در توسعه پایدار

در اين بخش ميتوانيد درباره كليه مسائل ورزشي به بحث بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 25 خرداد 1385, 2:47 pm
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4178 بار
تماس:

نقش ورزش در توسعه پایدار

پست توسط ganjineh »

  سالم ، جامعه سالم و زندگی سالم هدف توسعه پایدار است . آسیب ها وناهنجاریهای اجتماعی امروز از جمله مسایل مهم و اساسی جامعه در حال گذارما است. پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و امنیتی آسیب های اجتماعیبسیار گسترده است آمارهای نه چندان زیبنده جامعه ما بیانگر این واقعیت تلخاست.


یکی از پایدارترین راه های جلوگیری از مفاسد ، انحرافات و ناهنجاریهایرفتاری و سالم سازی محیط و زندگی اجتماعی توسعه ورزش و همگانی کردن آن است. توسعه ورزش و تربیت بدنی به عنوان اقدام اساسی برای تامین و تربیتسرمایه انسانی سالم و تندرست یک وظیفه ملی است . عمومی سازی ورزش زیربنایسالم سازی انسان و جامعه می باشد . چرا که تربیت بدنی بخش مهمی از تعلیم وتربیت است که از طریق حرکات و فعالیت های جسمانی قاعده مند و علمی فرآیندتکمیلی رشد را در همه ابعاد وجودی انسان فراهم می سازد و موجب بروز خلاقیتها و شکوفایی استعدادها می گردد. باید توجه داشت عملکرد انسان سالم است کهزندگی و جامعه سالم را فراهم می سازد . مدل عملکرد انسان از سه عنصر محیط، فعالیت و انسان تشکیل می شود انسان و وضعیت و شرایط عمومی او پیچیدهترین عنصر در مدل عملکد می باشد . حال باید دید انسان چه ویژگی هایی بایدداشته باشد تا هم عملکرد را سامان دهی کند و هم محیط زندگی و توسعه پایداررا سازگار نماید و در خدمت بگیرد . اگر به فرهنگ عمومی خود رجوع کنیممقوله های معنی دار و جالبی پیدا می کنیم که در گذشته مطرح شده ولینهادینه نشده از آن جمله است عقل سالم در بدن سالم . اگر باور می داشتیمکه عقل سالم در بدن سالم است و انسان عاقل عنصر اصلی فعالیت های اجتماعیاست در مدت ۱۲ سال تحصیل تا دیپلم و ۱۶ سال تا لیسانس چه بدن های سالم باعقل های سالم می توانستیم تربیت کنیم نه معلم ورزش و نه نمره ورزش جایگاهیدر تحصیل و سالم سازی نیروی انسانی پیدا نکرد . امروز هم با شکل گیریمدارس غیر انتفاعی و غیر دولتی به رغم افزایش بسیار بالای شهریه فضاییبرای ورزش و تربیت بدنی ایجاد نشده و اغلب خانه های مسکونی به مدارس تبدیلشده اند که برای نفس کشیدن و تحرکات جسمانی از فضایی مناسب برخوردارنسیتند از طرفی جامعه ما امروز به قدری خود را گرفتار کرده که فرصت هرگونه تفریح و نشاط وشادی حقیقی از او گرفته شده و یا او خود ، خود راگرفتار کرده است . به بیان دیگر امروز مردم ما به قدری در خود فرو رفتهاند که به تنها چیزی که فکر نمی کنند سلامت جسم وجان و شادی و نشاط فردی واجماعی است .رزش و تربیت بدنی مقوله ای نشاط آور برای عموم مردم استنیروهای نهفته جوانان را به شیوه ای مناسب تخلیه می کند و برای میانسالانو سالخوردگان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است . شهرداری ها و سازمان تربیتبدنی برابر تکالیف قانونی موکلف و موظف اند محیط های مناسب ارزان و رایگانو قابل دسترس برای ورزش مردم فراهم سازند . حال باید دید منابع لازم برایاین تسهیلات چگونه باید تامین شود . برنامه سوم و چهارم توسعه همهدستگاههای دولتی را اختیار داده تا حداقل یک درصد از کل بودجه خود اعم ازجاری ، عمرانی و اختصاصی را صرف گسترش فضاها و توسعه ورزش نمایند . نصفاین مبلغ در سالجاری بالغ بر یک هزار میلیارد تومان است اگر مسوولاندستگاههای اجرایی عقل سالم را در بدن سالم عامل اصلی بهره وری و توسعهبدانند بااستفاده از این اختیار انقلابی در تربیت بدنی ایجاد می شود وچقدر از کشیده شدن جوانان به انواع و اقسام مفاسد اجتماعی جلویری می شودامروز جامعه ما هزینه سنگینی برای کاهش تقاضا برای مصرف مواد مخدر تحمل میکند و چه خانواده هایی که جوانانشان در دام اعتیاد و انواع انحرافاتگرفتار نیستند وچه جوانانی که از دست نمی روند و چقدر این هزینه سنگینموثر است نتیجه آن که اگر چه فرصت های خوبی را از دست داده ایم حداقلامروز باور کنیم عقل سالم در بدن سالم است . بدن با ورزش و بهداشت سالم میشود و سالم می ماند و عقلانیت بدن های سالم امروز در جوامع قطار توسعه راسرعت می دهند . فهم و درک ، مهارت و خلاقیت ، کارآفرینیو بهرهوری ،توانمندی و ظرفیت های ذهنی ، تحقیق و پ‍ژوهش ، جسارت و اعتماد به نفس ،آینده نگری و برنامهریزی و بلوغ فکری و تحرک و همه و همه ماحصل عقل هایسلام و بدنهای سالم است . ورزش و تربیت بدنی این توان را دارند که همنیروسازی کنند و هم جلوی انحرافات و مفاسد و نشاط های مجازی خانمان سوز رابگیرند و هم در هزینه های کلان کشور صرفه جویی ایجاد نمایند . با این امیدکه مسوولان به این باور برسند .

اسماعیل همدانلو

پایگاه خبری ورزش ایران  
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
ارسال پست

بازگشت به “انجمن ورزش”