ايران تامين كننده امنيت انرژي دنيا

در اين بخش مي‌توانيد در مورد اخبار و حوادث روز به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: MASTER, MOHAMMAD_ASEMOONI, شوراي نظارت

ارسال پست
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 25 خرداد 1385, 2:47 pm
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4178 بار
تماس:

ايران تامين كننده امنيت انرژي دنيا

پست توسط ganjineh »

مدير عاملشرکت ملي صادرات گاز با اشاره به انجام مذاکرات گازي با طرفهاي خارجي درحاشيه نمايشگاه بين المللي نفت تهران، از تامين بلند مدت گاز کشورهاي طرفقرارداد ايران خبر داد و گفت: ايران يکي از بزرگترين تامين کنندگان انرژيدنيا در آينده خواهد بود.
سيد رضا کسايي زاده با اشاره به اينکه محور فعاليتهاي شرکتملي صادرات گاز ايران مذاکره براي تجارت گاز است، گفت: در فصل برگزارينمايشگاه بين المللي نفت تهران به دليل وجود طرفهاي خارجي امکان مذاکراتبيشتر فراهم مي شود.
وي افزود: پانزدهمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايشو پتروشيمي نمايش توانمندي هاي داخلي صنعت نفت است و با توجه وجود شرکتهايمختلف خارجي در زمينه هاي گوناگون محيطي براي تبادل اطلاعات و تعامل بينشرکتهاي داخلي با خارجي ها ايجاد مي شود که جامعه صنعتي بايد حداکثراستفاده را از اين موقعيت بکند.
مدير عامل شرکت ملي صادرات گاز در پاسخ به اين سئوال که باتوجه به شرايط سياسي کشور و تهديدهاي برخي از سلطه گران غربي شرايطمذاکرات در بخشهاي مختف صنعت نفت را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ افزود: ايرانداراي منابع هيدروکربوري قابل توجه اي است و کشورهاي دنيا نيز نگران امنيتتامين انرژي خود در بلند مدت هستند.
وي افزود: به عبارت ديگر، آنها به انرژي ايران نيازمندند وبراي به دست آوردن آن بايد با مسئولان صنعت نفت ايران مذاکره کنند تا بهنتيجه برسند.
به گفته کسايي زاده، اگر چه ممکن است متناسب با بحرانهايسياسي روند مذاکرات و تعاملات متاثر شود ولي نهايتا مذاکره خود را باايران ادامه خواهند داد.
اين مقام مسئول با اشاره به اينکه ايران يکي از بزرگترينتامين کنندگان انرژي دنيا در آينده خواهد بود، تصريح کرد: مذاکرات در اينخصوص به نفع دو طرف خواهد بود.
وي با اشاره به افزايش توان شرکتهاي داخلي مرتبط با صنعتنفت، اظهار داشت: اين شرايط در نمايشگاه که همه اين شرکتها حضور دارند بهوضوح قابل مشاهده است.
پانزدهمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش وپتروشيمي ايران دوم تا ششم ارديبهشت ماه امسال به عنوان بزرگترين نمايشگاهتخصصي نفت خاورميانه در تهران برگزار مي شود.
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
ارسال پست

بازگشت به “اخبار و حوادث”