تاریخچه و کلیات ژیمناستیک هنری

در اين بخش ميتوانيد درباره كليه مسائل ورزشي به بحث بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

تاریخچه و کلیات ژیمناستیک هنری

پست توسط ganjineh »

 ● تاریخچه
ژیمناستیک به عنوان یک ورزش فعال دارای سابقه‌ای در حدود ۲۰۰۰ سالمی‌‌باشد ولی به عنوان یک ورزش رقابتی دارای عمری در حدود ۱۰۰ سالمی‌‌باشد. مسابقات فردی و کلی توسط باشگاهها و کلاب‌های گوناگون مانندsolcols Turveveins برگزار شده است درحالی که این ورزش دارای رشد آهسته‌ایدر محیط تولید کلوب در محیطTurvevens solcos دارای رشد سریع بود. در دهههزار ۸۳۰ ورزش ژیمناستیک به آمریکا معرفی شد و سیستم مدرسه ژیمناستیک توسطمهاجران از قبیل frang , lchaales, follel, chorles,beik تأسیس گردید. درسال ۱۸۸۱فدراسیون بین المللی ژیمناسیک تأسیس شد که .بعداً به نام هیئتفدراسیون زیمناستیک اروپا تغییر یافت. این سازمان پیشقدم در مسابقا ت بینالمللی بود. اتحادیه ورزشکاران غیر حرفه‌ای در سال ۱۸۸۳ در آمریکا تأسیسگردید. این سازمان مسئولیت کنترل و مراقبت از ژیمناستیک کاران را درآمریکا بر عهده داشت. رقابت‌ها و مسابقات گوناگونی توسط کلوپ‌ها وسازمان‌ها برگزار شدند و در دهه ۱۸۸۰ این مسابقات بسیار شدت گرفت. اولینمسابقه بزرگ در المپیک آتن یونان در سال ۱۸۹۶ برگزار شد و که در آن آلمانبه عنوان قهرمان برگزیده شد.و تقریباً همه مدال‌ها را از آن خود کرد. ۵کشور در این مسابقات شرکت کردند. مسابقات مردان شامل میله افقی. میلهپارالل، خرک، حلقه، پرش از خرک. بود اولین مسابقه بین المللی بعد ازمسابقات المپیک در سال ۱۹۵۳ در بلژیک برگزار شد که در آن ژیمناستیک کارانیاز نقاط مختلفی از قبیل بلژیک، فرانسه، لوکامبورگ، هلند شرکت داشتند. اینمسابقات در حال حاضر به عنوان اولین مسابقات جهانی شناخته می‌‌شوند. اولینمسابقه تیمی مردان در سال ۱۹۵۴ در سن لویس برگزار شد. در هنگام نهمین دورهمسابقات جهانی در سال ۱۹۳۰ در لوکامبورگ مسابقات زیمناستیک برگزار شد شاملمسابقات دو میدانی، پرش با نیزه، پرش طول، بال رفتن از طناب، تیراندازی ودو صد متر. بعد از آن مسابقات دو و میدانی از بخش مسابقات ژیمناستیک حذفشدند. در مسابقات جهانی ۱۹۵۴ ورزش دو ومحیدانی به طور کامل از ژیمنا ستیکجدا شد. در سال ۱۹۲۴ در فرانسه المپیک پایه‌های اصلی خود را که مشابهالمپیک امروزی می‌‌باشد شکل داد. در این المپیک مردان ابتدا در مسابقه دررشته‌های مختلف زیمناستیک پرداختند. اولین تیم ژیمناستیک زنان در المپیکسال ۱۹۲۸ شامل مسابقات تیمی بود که توسط کشور هلند اجرا شد. اولین تیمژیمناستیک زنان آمریکایی در المپیک ۱۹۳۶ در آلمان حضور یافت. در سال ۱۹۶۲ژیمناستیک منظم توسط فدراسیون بین المللی ژیمناستیک به عنوان یک ورز ششناخته شد. در سال ۱۹۶۳ در بودایست لهستان اولین مسابقات جهانی زیمناستیکموزون انجام گرفت. این مسابقات دارای ۲۸ ورزشکار از ۱۰ کشور مختلف دنیابود در سال ۱۹۷۳ آمریکا به مسابقات جهانی ژیمناستیک موزون وارد شد. در حینانجام المپیک ۱۹۷۴ در لس آنجلس آمریکا مسابقات ژیمناستیک موزون فردی برایاولین بار اجرا شد. در جشن صد ساله المپیک امسال در آتلانتا، مسابقاتگروهی موزون به عنوان ورزش دارای مدل برای اولین بار معرفی خواهند شد. درسال ۱۹۷۵ فدراسیون ژیمناستیمک آمریکا که در حال حاضر نام آن ژیمناستیک USAشناخته می‌‌شود افتتاح شد. به عنوان یک ورزش مستقل در آمد و همچنان نیزاین فدراسیون کار خود را امروزه ادامه می‌‌دهد.
● تاریخچه زیمناستیک موزون
ژیمناستیک یک ورزش است که حرکات بدن را بر اساس یک آهن هماهنگ و موزونمی‌‌سازد در حقیقت ژیمناستیک را می‌‌توان به عنوان یک هنر در نظر گرفتمسابقات ژیمناستیک میزان توانایی، قدرت، هماهنگی، انعطاف بدنی افراد راارز یابی می‌‌کند. در تاریخچه زیمناستیک ورزشکاران متعددی وجود دارند کهدنیا را با حرکات و اجرای فوق العاده خود تحت تأثیر قرار داده‌اند .
● تاریخچه ژیمناستیک
تمرینات خاص و اولیه ژیمناستیک در یونان قدیم بوجود آ مده و این تمرینات.بخشی از آموزشهای نظامی و حرکات بدنی افراد آن زمان به حساب می‌‌آمد اینحرکات بدنی و تمرینات بدنی به عنوان برنامه مکمل با برنامه‌های آموزشیکودکان قرار گرفته بود. این عقیده وجود داشت. که این تمرینات باعث ایجاداتحاد و یکپارچگی بین فکر و. بدن می‌‌شود تاریخچه ژیمناستیک را می‌‌تواندر یونان قدیم بازیابی کرد. زیمناستیک از کلمه gghnazein به معنی انامتمرینات بدون لباس گرفته شه است. ژیمناستیک در شکل امروزی اولین بار درسوئد دیده شد. تاریخچه ژیمناستیک نشان می‌‌دهد لوازم مسابقات ژیمناستیکتوسط آلمان و چکسلواکی در دهه ۱۸۸۰ ایجاد شدند. آقای تحصیلکرده آلمانی بهنام fridrich Lvdwig jahn به عنوان پدر ژیمناستیک معروف می‌‌باشد. او ازابزار و لوازم التحریر برای ایجاد تقویت نظم شخصی و قدرت بدنی استفادهکرد. روش سوئدی در سمت دیگر که توسط آقای per Henric lin ابداع شد بر رویهماهنگ سازی و موزون کردن با استفاده از توپ‌های کوچک حلقه و چوب بود.تنها مسئله زمان بود که مانع از همه گیر شدن ورزش ژیمناستیک در اروپا شد. .
● ژمناستیک زنان
زیممناستیک زنان همیشه مورد استقبال تماشاچیان قرار گرفته است در زیرچندین نمونه از رشته‌های ژیمناستیک زنان را بر ای شما شرح می‌‌دهیم . پرش:خم شدن، دویدن، کشش بدن به عنوان موقعیت‌ها مختلف بدن در این رشته معرفیشده است. امتیاز به نحو، اجرا و میزان پیچیدگی و سختی حرکت داده می‌‌شود.زن ژیمناستیک بر اساس میزان پرواز او از تخته پرش و نحوه فرود او و عدمبرداشتن قدم اضافه بعد از فرود بر روی زمین امتیاز می‌‌گیرند. میله‌هایغیر مساوی (بارفیکس) این رشته از ژیمناستیک زنان مورد استقبال بسیاری ازتماشچیان می‌‌باشد. در این رشته حرکات وقدرت قسمت بالای بدن ژیمناست بهنمایش گذاشته می‌‌شود. میزان زمان بندی و شدت نزدیک شدن در این رشته مهماست. نحوه امتیاز دهی بر میزان ادامه دادن حرکت بدون توقف و وقفهمی‌‌باشد. میله تعادل (بالانس) زن ژیمناست باید قدرت تعادل و استقامت خودرابر روی میله‌ای که تنها ۴ اینچ پهنا دارد نمایش دهد. ((حرکات زمینی))این حرکات یک حفای تصویری می‌‌باشد. ه شامل ترکیبی از حرکات رقص و آهنگمی‌‌باشد. از ویژگیهای حرکات زمینی می‌‌توان استفاده بهینه و مختلف ازحداکثر فضای زمین و سطح پیچیدگی حرکات انجام شده بر روی زمین نام برد.شخصیت یک فرد ژیمناست در این حرکات نمایش داده می‌‌شود. که کنترل کلی بدنرا به نمایش می‌‌گذارد . هیچ نمی‌تواند در مورد ژیمناستیک صحبت ند ولیبرخی از زنان ژیمناست بزرگ مطرح که جهان را با حرکات ویژه و منظم خود تحتتأثیر قرار دادند را متذکر شود. در سن ۱۳ سالگی خانم نادیا کمانچی بهعنوان جاوانترین ژیمناست زن در بازی‌های قهرمانی اروپا شرکت کرد. بااستفاده از حمایت‌ها و تعلیم خانم بلا کروکی، نادیا توانست در سن ۹ سالگیدر مسابقات نوجوان رومانی مقام بیاورد. او در سال ۱۹۷۶ در بازیهای المپیکمونترال همه را تحت تأثیر خود قرار داد بعد از انجام مسابقت مختلف، او ازشرکت در مسابقات بودایست در سال ۱۹۸۹ خود داری کرد و برای یک زندگی آزادبه نیویورک رفت . اوگداکاربوت: او توانست قلب کلید تماشاچیان را نه تنهابا حرکات زیبای خود بلکه با لبخند پیروزمندانه خود بدست آورد. او رامی‌‌توان مسئول تبدیل کردن ژیمناستیک به عنوان ورزشی برای دختران جواندانست. بدون او کاملاً انعطاف‌پذیر بوده و با انجام بالانس پشتی بر رویمیله‌های ارتفاع و خم شدن به عقب بر روی میله تعدل همه را متحیر خودمی‌‌ساخت. او از آهنگ به خوبی در حرکات زمینی خود استفاده می‌‌کرد و با آنهماهنگ بود. Mary lou Rotton : به عنوان پری کوچک در بازیهای ژیمناستیک۱۹۸۴ شناخته شد. شکل و حالت ماهیه‌ای و ورزشی بدن او یک حالت نرم وانعطاف‌پذیر برای بدن یک زن ژیمناست را داشت. او برنده مدال طلا در سال۱۹۸۴ بود او از مسابقات فعال بازنشسته شد. و درکارهای تبلیغاتی مشغول بهکار شد. او کسی بود که برای اولین بار مدال طلا را برای آمریکا در مسابقاتجهانی بدست آورد . Shannin miller او احتمالاً به عنوان یکی ازآراسته‌ترین و شاخص‌ترین ژیمناست آمریکایی در مسابقات ژیمناستیک معرفیشود. او توجه همه را در المپیک ۱۹۹۲ بار سلون به خود جلب کرد . او یکی ازاعضای تیم مخصوصی که در المپیک ۱۹۹۶ شرکت کردند بود . زنان برتر درژیمناستیک ۲۰۰۳ خانمها Anna Pavoka، Darya Zgoba، Darya Kalomen skayaمی‌‌باشند.
● ژیمناستیک مردان
ژیمناستیک مردان نیاز به مهارت ویژه و دقت بسیار بالایی دارد . حرکاتزمینی کل زمین و فضای موجود در این رشته برای انجام حرکات زمینی مورداستفاده قرار می‌‌گیرد. سالتوس‌های مختلف. حرکات چرخشی و پیچشی و فرودهایمتعدد به عنوان موارد امتیاز آور در رشته می‌‌باشند. حلقه ثابت اینحلقه‌ها باید به طور کامل ثابت و تحت کنترل باشند. شخص ژیمناست باید بهطور کامل ثابت و موفقیت بدن خود را برای نمایش حرکات زیبا در این حلقه‌هاحفظ کند. پرش ارتفاع و کل مسافت طی شده و شتاب مرد ژیمناست به طور کلیموارد مورد امتیاز و مطرح در این رشته می‌‌باشد. شخص ورزشکار به محل پرشبا حرکت مانوری آکروباتیک در هوا انجام می‌‌دهد و یک فرود ثابت و تعادلیباعث ایجاد جلوه در حرکت او می‌‌شود . میله پارالل تاب خوردن و پرواز ازقسمت‌های مهم این رشته می‌‌باشد. مشکل‌ترین قسمت در انجام حرکات در اینرشته ژیمناستیک زمانی است که فرد ژیمناستیک برای انجام حرکت و جابجایی درقسمت جلوو پشت سالتوس باید میله‌ها را رها کند . حرکات خرک این رشته یکیاز دشوارترین بخش حرکات دسته و جا به جایی دشت‌ها به همراه حرکات پیچیدهبدن بر روی خرک می‌‌باشد. این موقعیت به ژیمناستیک این امکان را می‌‌دهدکه بطور فوق العاده‌ای از یک پرتاب به چرخش دیگر بدن خود را موج دهد .
میله‌های افقی این میله‌های افقی و یا میله ارتفاع به عنوان یک رشته مهمبرای نمایش میزان جرات و مهارت شخص ژیمناست مرد به حساب می‌‌آید.شاخص‌ترین ژیمناست‌های مرد در مسابقات ۲۰۰۳ افراد ی از قبیل Alexbandorenici، sergi khorkhirdion، George greenicov می‌‌باشند.
● ژیمناستیک موزون
این نوع ژیمناستیک ریشه خود را در بخش ژیمناستیک مدرن ایجاد کرده است وتحت تأثیر سیستم آزاد سوئدی قرار گرفته است. ژیمناستیک آشتیک نشان یک سریاز احساسات و عواطف همراه با حرکات بدن می‌‌باشد. حرکات متناسب اولین بارتوسط Emil dalkroz از سوئیس به عنوان تمرینات بدنی برای رقاص‌ها ونوازندگان برای بهبود دامنه حرکات بدنی آنها معرفی شد و همچنین باعثانعطاف عضلات و وضعیت ایستادن مناسب می‌‌شد. ژیمناستیک موزون نیز تحتتأثیر عناصر رقص از فنلاند قرار گرفت. ژیمناستیک موزون بر اساس عناصرمختلفی از قبیل اجرا، اصول، نرمی حرکات و انجام حرکات در خ ط و همچنینحالات چهره و حرکات بدن ارزشیابی می‌‌شود . آکروباتیست‌های قوی باعث کاهشامتیاز ژیمناست‌های شرکت کننده می‌‌شو ند. حرکات ژیمناستیک موزون برروی یکفرش ۴۱ fee + ۴۱ انجام می‌‌گیرد و با استفاده از خطوطی محدوده شخصی از انجدا شده است Ernes Edin اهالی ستونی به وجود آوردند روشی برای امتیاز بندیژیمناستیک موزون بود و به زودی این ورزش به عنوان یک ورزش رقابتی معرفیشد. زیمناستیک موزون در سال ۱۹۶۶ در آمریکا معرفی شد . ولی در آن زماندارای محبوبیت مردمی بالایی نبود. در سال ۱۹۶۲ فدراسیون بین المللیژیمناستیک این ورزش را به عنوان یک رشته ورزشی معرفی کرد. اولین دورهمسابقات جهانی ژیمناستیک موزون به بودایست با حضور ۱۰ کشور مختلف جهانانجام شد. در سال ۱۹۸۴ در لوس آنجلس مسابقات فردی زیمناستیک موزون برایاولین بار در المپیک اجرا شد.
●المپیک ژیمناستیک
ژیمناستیک المپیک همیشه به عنوان یک سنگ مهمی از هم‌زمانی قدرت و تواناییبه همراه روش و سبک که با ایجاد یک تأثیر فس گیر تماشاچیان می‌‌شود معرفیشده ایت. نادیا کمانچی با کسب ۱۰ امتیاز در مسابقات المپیک مونترال هموارهبه عنوان یک شا خص در تاریخچه المپیک ژیمناستیک به حساب می‌‌آید. درژیمناستیک المپیک ۱۴ رشته حرفه‌ای وود دارد. و رشته‌های مجزا برای مردان وزنان وجود دارد دو ردیف از داوران وظیفه نظار ت و داوری این رشته‌ها را برعهده دارند. هر داور می‌‌تواند به فرد شرکت کننده امتیازی تا سطح ۱۰ رابدهد. داوران اجرایی هوا عملیات و حرکات فرد ورزشکار را بر اساس مسائلتکنیکی و شکل حرکت قضاوت می‌‌کنند. امتیازها بر اساس نظر داوران بر اساسپیچیدگی و دشواری حرکت در صورت وجود خطا در اجرا از کل امتیاز کسر خواهدشد. شش داور اجرایی بر روی حرکات فردی ژیمناست نظر می‌‌دهند و میانگین ۴امتیاز به عنوان امتیازنهایی محسوب می‌‌گردد. بیشترین و کمترین امتیاز حذفمی‌‌شوند. برای جلوگیری از بروز حادثه، مددکاران ورزشی در مواقع نیاز درکنار تشک و ایستادهاند ولی اگر ورزشکاران از آنها کمک بگیرند این امر باعثکاهش امتیاز فر د ورزشکار می‌‌شود. اولین مسابقات وسیع و گسترده ژیمناستیکدر سال ۱۸۹۶ در آتن یونان انجام شد . آلمان به عنوان تیم منتخب کلیهمدال‌ها را از آن خود کرد. پنج کشور در این مسابقات شرکت کردند. در سال۱۹۲۴ در فرانسه برای اولین بار مردها در رشته‌های انفرادی در ژیمناستیک بایکدیگر مسابقه دارند. تیم زیمناستیک زنان برای اولین بار در المپیک ۱۹۸۱کار خود را آغاز کرد . مسابقات قهرمانی جهانی ژیمناستیک اولین مسابقات بینالمللی بعد از المپیک ۱۸۹۶ در شهر آنتورپ بلزیک برگزار شد. ژیمناستهایی ازکشور بلژیک، فرانسه، لوکامبورگ و هلند در این مسابقات شرکت کردند. او.لینمسابقات تیمی مردان در المپیک ۱۹۰۴ در سن لویس برگزار شد. از آن زمان تاکنون رشته‌های مختلف در مسبقات جهانی ژیمناستیک اضافه شده است. مسابقاتقهرمانی ژیمناستیک درسال ۲۰۰۳ در کالیفورنیا با شرکت ۱۶ تا ۲۴ تیم برگزارشد. در قسمت تیمی مردان چنین رتبه اول را بدست آورد و در قسمت زنان بهمقام اول رسید.
● ژیمناستیک آمریکایی
این یک هیئت حاکمه برای ژیمناستیک ملی در آمریکا می‌‌باشد. کمیته بینالمللی المپیک و فدراسیون بین المللی ژیمناستیک این امتیاز رابه آمریکااعطا کرده‌اند این هیئت وظیفه کنترل و نظارت کلیه فعالیتهای مربوط بهژیمناستیک را در داخل آمریکا بر عهده دارد و ورزشکاران را برای مسابقاتجهانی تربیت کرده و تمرین می‌‌دهد ژیمناستیک آمریکا دارای ۱۳۰۰۰ نفر متخصصو معلم می‌‌باشد. ورزشکاران تحت یک دوره انتخاباتی قرار می‌‌گیرند و بعداز آن ورزشکاران منتخب وارد المپیک می‌‌شوند. این ژیمناستیک‌ها از قستهایمختلف کشور برای شرکت در مسابقات جهانی المپیک برگزیده می‌‌شوند. تا ریخچهورزش ژیمناستیک ژیمناستیک به عنوان یک ورزش فعال دارای سابقه‌ای در حدود۲۰۰۰ سال می‌‌باشد ولی به عنوان یک ورزش رقابتی دارای عمری در حدود ۱۰۰سال می‌‌باشد. مسابقات فردی و کلی توسط باشگاهها و کلاب‌های گوناگون مانندsolcols Turveveins برگزار شده است درحالی که این ورزش دارای رشد آهسته‌ایدر محیط تولید کلوب در محیطTurvevens solcos دارای رشد سریع بود. در دهههزار ۸۳۰ ورزش ژیمناستیک به آمریکا معرفی شد و سیستم مدرسه ژیمناستیک توسطمهاجران از قبیل frang , lchaales, follel, chorles,beik تأسیس گردید. درسال هزار و هشصد و هشتاد و یک فدراسیون بین المللی ژیمناسیک تأسیس شد که.بعداً به نام آن به هیئت فدراسیو ن زیمناستیک اروپا تغییر یافت. اینسازمان پیشدم در مسابقا ت بین المللی بود. اتحادیه ورزشکاران غیر حرفه‌ایدر سال ۱۸۸۳ در آمریکا تأسیس گردید. این سازمان مسئولیت کنترل و مراقبت ازژیمناستیک کاران را در آمریکا بر عهده داشت. رقابت‌ها و مسابقات گوناگونتوسط کلوپ‌ها و سازمان‌ها برگزار شدند و در دهه ۱۸۸۰ این مسابقات بسیارشدت گرفتند. اولین مسابقه بزرگ در المپیک آتن یونان در سال ۱۸۹۶ بود و درآنجا آلمان به عنوان برگزید. این مسابقات معرفی شوند و تقریباًهمه مدال‌هارا از آن خود کرد. ۵ کشور در این مسابقات شرکت کردند. مسابقات مردان شاملمیله افقی. میله پارال، خرک، حلقه، پرش از خرک. بود اولین مسابقه بینالمللی بعد از مسابقات المپیک در سال ۱۹۵۳ در بلژیک برگزار شد که در آنژیمناستیک کارانی از نقاط مختلفی از قبیل بلژیک، فرانسه، لوکامبورگ، هلندشرکت داشتند. این مسابقات در حال حاضر به عنوان اولین مسابقات جهانیشناخته می‌‌شوند. اولین مسابقه تیمی مردان در سال ۱۹۵۴ در سن لویس برگزارشد. در هنگام نهمین دوره مسابقات جهانی در سال ۱۹۳۰ در لوکامبورگ مسابقاتزیمناستیک برگزار شد شامل مسابقات دو میدانی، پرش با نیزه، پرش طول، بالرفتن از طناب، تیراندازی و دو صد متر. بعد از آن مسابقات دو و میدانی ازبخش مسابقات ژیمناستیک حذف شدند. در مسابقات جهانی ۱۹۵۴ ورزش دو ومحیدانیبه طور کامل از ژیمنا ستیک جدا شد. در سال ۱۹۲۴ در فرانسه المپیک پایه‌هایاصلی خود را که مشابه المپیک امروزی می‌‌باشد شکل داد. در این المپیکمردان ابتدا در مسابقه در رشته‌های مختلف زیمناستیک پرداختند. اولین تیمژیمناستیک زنان در المپیک سال ۱۹۲۸ شامل مسابقات تیمی بود که توسط کشورهلند اجرا شد. اولین تیم ژیمناستیک زنان آمریکایی در المپیک ۱۹۳۶ در آلمانحضور یافت. در سال ۱۹۶۲ ژیمناستیک منظم توسط فدراسیون بین المللیژیمناستیک به عنوان یک ورز ش شناخته شد. در سال ۱۹۶۳ در بودایست لهستاناولین مسابقات جهانی زیمناستیک موزون انجام گرفت. این مسابقات دارای ۲۸ورزشکار از ۱۰ کشور مختلف دنیا بود در سال ۱۹۷۳ آمریکا به مسابقات جهانیژیمناستیک موزون وارد شد. در حین انجام المپیک ۱۹۷۴ در لس آنجلس آمریکامسابقات ژیمناستیک موزون فردی برای اولین بار اجرا شد. در جشن صد سالهالمپیک امسال در آتلانتا، مسابقات گروهی موزون به عنوان ورزش دارای مدلبرای اولین بار معرفی خواهند شد. در سال ۱۹۷۵ فدراسیون ژیمناستیمک آمریکاکه در حال حاضر نام آن ژیمناستیک USA شناخته می‌‌شود افتتاح شد. به عنوانیک ورزش مستقل در آمد و همچنان نیز این فدراسیون کار خود را امروزه ادامهمی‌‌دهد. تاریخچه زیمناستیک موزون ژیمناستیک یک ورزش است که حرکات بدن رابر اساس یک آهن هماهنگ و موزون می‌‌سازد در حقیقت ژیمناستیک را می‌‌توانبه عنوان یک هنر در نظر گرفت مسابقات ژیمناستیک میزان توانایی، قدرت،هماهنگی، انعطاف بدنی افراد را ارز یابی می‌‌کند. در تاریخچه زیمناستیکورزشکاران متعددی وجود دارند که دنیا را با حرکات و اجرای فوق العاده خودتحت تأثیر قرار داده‌اند . تاریخچه زیمناستیک تمرینات خاص و اولیهزیمناستیک در یونان قدیم بوجود آ مده و این تمرینات .بخشی از آموزشهاینظامی و حرکات بدنی افراد آن زمان به حساب می‌‌آمد این حرکات بدنی وتمرینات بدنی به عنوان برنامه مکمل با برنامه‌های آموزشی کودکان قرارگرفته بود. این عقیده وجود داشت. که این تمرینات باعث ایجاد اتحاد ویکپارچگی بین فکر و. بدن می‌‌شود تاریخچه زیمناستیک را می‌‌توان در یونانقدیم بازیابی کرد. زیمناستیک از کلمه gghnazein به معنی انام تمرینات بدونلباس گرفته شه است. ژیمناستیک در شکل امروزی اولین بار در سوئد دیده شد.تاریخچه زیمناستیک نشان می‌‌دهد لوازم مسابقات زیمناستیک توسط المان وچکسلواکی در دهه ۱۸۸۰ ایجاد شدند. اقای تحصیلکرده آلمانی به نام fridrichLvdwig jahn به عنوان پدر زیمناستیک معروف می‌‌باشد. او با استفاده ازابزار و لوازم التحریر برای ایجاد تقویت نظم شخصی و قدرت بدنی استفادهکرد. روش سوئدی در سمت دیگر که توسط آقای per Henric lin ابداع ششد بر رویهماهنگ سازی و موزون کرد با استفاده از توپ‌های کوچک حلقه و چوب بود. تنهامسئله زمان بود که مانع از همه گیر شدن ورزش زیمناستیک در اروپا شد.تاریخچه زیمناستیک را در بخشی رقابتی و مسابقات می‌‌توان در المپیک آتن درسال ۱۸۹۶ در آنتورب برگزار شد. ژمناستیک زنان زیممناستیک زنان همیشه مورداستقبال تماشاچیان قرار گرفته است در زیر چندین نمونه از رشته‌هایژیمناستیک زنان را بر ای شما شرح می‌‌دهیم . پرش: خم شدن، دویدن، کشش بدنبه عنوان موقعیت‌ها مختلف بدن در این رشته معرفی شده است. امتیاز به نحو،اجرا و میزان پیچیدگی و سختی حرکت داده می‌‌شود. زن ژیمناستیک بر اساسمیزان پرواز او از تخته پرش و نحوه فرود او و عدم برداشتن قدم اضافه بعداز فرود بر روی زمین امتیاز می‌‌گیرند. میله‌های غیر مساوی (بارفیکس) اینرشته از ژیمناستیک زنان مورد استقبال بسیاری از تماشچیان می‌‌باشد. در اینرشته حرکات وقدرت قسمت بالای بدن ژیمناست به نمایش گذاشته می‌‌شود. میزانزمان بندی و شدت نزدیک شدن در این رشته مهم است. نحوه امتیاز دهی بر میزانادامه دادن حرکت بدون توقف و وقفه می‌‌باشد. میله تعادل (بالانس) زنژیمناست باید قدرت تعادل و استقامت خود رابر روی میله‌ای که تنها ۴ اینچپهنا دارد نمایش دهد. ((حرکات زمینی)) این حرکات یک حفای تصویری می‌‌باشد.ه شامل ترکیبی از حرکات رقص و آهنگ می‌‌باشد. از ویژگیهای حرکات زمینیمی‌‌توان استفاده بهینه و مختلف از حداکثر فضای زمین و سطح پیچیدگی حرکاتانجام شده بر روی زمین نام برد. شخصیت یک فرد ژیمناست در این حرکات نمایشداده می‌‌شود. که کنترل کلی بدن را به نمایش می‌‌گذارد . هیچ نمی‌تواند درمورد ژیمناستیک صحبت ند ولی برخی از زنان ژیمناست بزرگ مطرح که جهان را باحرکات ویژه و منظم خود تحت تأثیر قرار دادند را متذکر شود. در سن ۱۳ سالگیخانم نادیا کمانچی به عنوان جاوانترین ژیمناست زن در بازی‌های قهرمانیاروپا شرکت کرد. با استفاده از حمایت‌ها و تعلیم خانم بلا کروکی، نادیاتوانست در سن ۹ سالگی در مسابقات نوجوان رومانی مقام بیاورد. او در سال۱۹۷۶ در بازیهای المپیک مونترال همه را تحت تأثیر خود قرار داد بعد ازانجام مسابقت مختلف، او از شرکت در مسابقات بودایست در سال ۱۹۸۹ خود داریکرد و برای یک زندگی آزاد به نیویورک رفت . اوگداکاربوت: او توانست قلبکلید تماشاچیان را نه تنها با حرکات زیبای خود بلکه با لبخند پیروزمندانهخود بدست آورد. او را می‌‌توان مسئول تبدیل کردن ژیمناستیک به عنوان ورزشیبرای دختران جوان دانست. بدون او کاملاً انعطاف‌پذیر بوده و با انجامبالانس پشتی بر روی میله‌های ارتفاع و خم شدن به عقب بر روی میله تعدل همهرا متحیر خود می‌‌ساخت. او از آهنگ به خوبی در حرکات زمینی خود استفادهمی‌‌کرد و با آن هماهنگ بود. ▪ Mary lou Rotton :
به عنوان پری کوچک در بازیهای ژیمناستیک ۱۹۸۴ شناخته شد. شکل و حالتماهیه‌ای و ورزشی بدن او یک حالت نرم و انعطاف‌پذیر برای بدن یک زنژیمناست را داشت. او برنده مدال طلا در سال ۱۹۸۴ بود او از مسابقات فعالبازنشسته شد. و درکارهای تبلیغاتی مشغول به کار شد. او کسی بود که برایاولین بار مدال طلا را برای آمریکا در مسابقات جهانی بدست آورد . Shanninmiller او احتمالاً به عنوان یکی از آراسته‌ترین و شاخص‌ترین ژیمناستآمریکایی در مسابقات ژیمناستیک معرفی شود. او توجه همه را در المپیک ۱۹۹۲بار سلون به خود جلب کرد . او یکی از اعضای تیم مخصوصی که در المپیک ۱۹۹۶شرکت کردند بود . زنان برتر در ژیمناستیک ۲۰۰۳ خانمها Anna Pavoka، DaryaZgoba، Darya Kalomen skaya می‌‌باشند. ژیمناستیک مردان ژیمناستیک مرداننیاز به مهارت ویژه و دقت بسیار بالایی دارد . حرکات زمینی کل زمین و فضایموجود در این رشته برای انجام حرکات زمینی مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.سالتوس‌های مختلف. حرکات چرخشی و پیچشی و فرودهای متعدد به عنوان مواردامتیاز آور در رشته می‌‌باشند. حلقه ثابت این حلقه‌ها باید به طور کاملثابت و تحت کنترل باشند. شخص ژیمناست باید به طور کامل ثابت و موفقیت بدنخود را برای نمایش حرکات زیبا در این حلقه‌ها حفظ کند. پرش ارتفاع و کلمسافت طی شده و شتاب مرد ژیمناست به طور کلی موارد مورد امتیاز و مطرح دراین رشته می‌‌باشد. شخص ورزشکار به محل پرش با حرکت مانوری آکروباتیک درهوا انجام می‌‌دهد و یک فرود ثابت و تعادلی باعث ایجاد جلوه در حرکت اومی‌‌شود . میله پارالل تاب خوردن و پرواز از قسمت‌های مهم این رشتهمی‌‌باشد. مشکل‌ترین قسمت در انجام حرکات در این رشته ژیمناستیک زمانی استکه فرد ژیمناستیک برای انجام حرکت و جابجایی در قسمت جلوو پشت سالتوس بایدمیله‌ها را رها کند . حرکات خرک این رشته یکی از دشوارترین بخش حرکات دستهو جا به جایی دشت‌ها به همراه حرکات پیچیده بدن بر روی خرک می‌‌باشد. اینموقعیت به ژیمناستیک این امکان را می‌‌دهد که بطور فوق العاده‌ای از یکپرتاب به چرخش دیگر بدن خود را موج دهد .
میله‌های افقی این میله‌های افقی و یا میله ارتفاع به عنوان یک رشته مهمبرای نمایش میزان جرات و مهارت شخص ژیمناست مرد به حساب می‌‌آید.شاخص‌ترین ژیمناست‌های مرد در مسابقات ۲۰۰۳ افراد ی از قبیل Alexbandorenici، sergi khorkhirdion، George greenicov می‌‌باشند.
● ژیمناستیک موزون
این نوع ژیمناستیک ریشه خود را در بخش ژیمناستیک مدرن ایجاد کرده است وتحت تأثیر سیستم آزاد سوئدی قرار گرفته است. ژیمناستیک آشتیک نشان یک سریاز احساسات و عواطف همراه با حرکات بدن می‌‌باشد. حرکات متناسب اولین بارتوسط Emil dalkroz از سوئیس به عنوان تمرینات بدنی برای رقاص‌ها ونوازندگان برای بهبود دامنه حرکات بدنی آنها معرفی شد و همچنین باعثانعطاف عضلات و وضعیت ایستادن مناسب می‌‌شد. ژیمناستیک موزون نیز تحتتأثیر عناصر رقص از فنلاند قرار گرفت. ژیمناستیک موزون بر اساس عناصرمختلفی از قبیل اجرا، اصول، نرمی حرکات و انجام حرکات در خ ط و همچنینحالات چهره و حرکات بدن ارزشیابی می‌‌شود . آکروباتیست‌های قوی باعث کاهشامتیاز ژیمناست‌های شرکت کننده می‌‌شو ند. حرکات ژیمناستیک موزون برروی یکفرش ۴۱ fee + ۴۱ انجام می‌‌گیرد و با استفاده از خطوطی محدوده شخصی از انجدا شده است Ernes Edin اهالی ستونی به وجود آوردند روشی برای امتیاز بندیژیمناستیک موزون بود و به زودی این ورزش به عنوان یک ورزش رقابتی معرفیشد. زیمناستیک موزون در سال ۱۹۶۶ در آمریکا معرفی شد . ولی در آن زماندارای محبوبیت مردمی بالایی نبود. در سال ۱۹۶۲ فدراسیون بین المللیژیمناستیک این ورزش را به عنوان یک رشته ورزشی معرفی کرد. اولین دورهمسابقات جهانی ژیمناستیک موزون به بودایست با حضور ۱۰ کشور مختلف جهانانجام شد. در سال ۱۹۸۴ در لوس آنجلس مسابقات فردی زیمناستیک موزون برایاولین بار در المپیک اجرا شد. المپیک ژیمناستیک ژیمناستیک المپیک همیشه بهعنوان یک سنگ مهمی از هم‌زمانی قدرت و توانایی به همراه روش و سبک که باایجاد یک تأثیر فس گیر تماشاچیان می‌‌شود معرفی شده ایت. نادیا کمانچی باکسب ۱۰ امتیاز در مسابقات المپیک مونترال همواره به عنوان یک شا خص درتاریخچه المپیک ژیمناستیک به حساب می‌‌آید. در ژیمناستیک المپیک ۱۴ رشتهحرفه‌ای وود دارد. و رشته‌های مجزا برای مردان و زنان وجود دارد دو ردیفاز داوران وظیفه نظار ت و داوری این رشته‌ها را بر عهده دارند. هر داورمی‌‌تواند به فرد شرکت کننده امتیازی تا سطح ۱۰ را بدهد. داوران اجراییهوا عملیات و حرکات فرد ورزشکار را بر اساس مسائل تکنیکی و شکل حرکت قضاوتمی‌‌کنند. امتیازها بر اساس نظر داوران بر اساس پیچیدگی و دشواری حرکت درصورت وجود خطا در اجرا از کل امتیاز کسر خواهد شد. شش داور اجرایی بر رویحرکات فردی ژیمناست نظر می‌‌دهند و میانگین ۴ امتیاز به عنوان امتیازنهاییمحسوب می‌‌گردد. بیشترین و کمترین امتیاز حذف می‌‌شوند. برای جلوگیری ازبروز حادثه، مددکاران ورزشی در مواقع نیاز در کنار تشک و ایستادهاند ولیاگر ورزشکاران از آنها کمک بگیرند این امر باعث کاهش امتیاز فر د ورزشکارمی‌‌شود. اولین مسابقات وسیع و گسترده ژیمناستیک در سال ۱۸۹۶ در آتن یونانانجام شد . آلمان به عنوان تیم منتخب کلیه مدال‌ها را از آن خود کرد. پنجکشور در این مسابقات شرکت کردند. در سال ۱۹۲۴ در فرانسه برای اولین بارمردها در رشته‌های انفرادی در ژیمناستیک با یکدیگر مسابقه دارند. تیمزیمناستیک زنان برای اولین بار در المپیک ۱۹۸۱ کار خود را آغاز کرد .مسابقات قهرمانی جهانی ژیمناستیک اولین مسابقات بین المللی بعد از المپیک۱۸۹۶ در شهر آنتورپ بلزیک برگزار شد. ژیمناستهایی از کشور بلژیک، فرانسه،لوکامبورگ و هلند در این مسابقات شرکت کردند. او.لین مسابقات تیمی مرداندر المپیک ۱۹۰۴ در سن لویس برگزار شد. از آن زمان تا کنون رشته‌های مختلفدر مسبقات جهانی ژیمناستیک اضافه شده است. مسابقات قهرمانی ژیمناستیکدرسال ۲۰۰۳ در کالیفورنیا با شرکت ۱۶ تا ۲۴ تیم برگزار شد. در قسمت تیمیمردان چنین رتبه اول را بدست آورد و در قسمت زنان به مقام اول رسید.ژیمناستیک آمریکایی این یک هیئت حاکمه برای ژیمناستیک ملی در آمریکامی‌‌باشد. کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون بین المللی ژیمناستیک اینامتیاز رابه آمریکا اعطا کرده‌اند این هیئت وظیفه کنترل و نظارت کلیهفعالیتهای مربوط به ژیمناستیک را در داخل آمریکا بر عهده دارد و ورزشکارانرا برای مسابقات جهانی تربیت کرده و تمرین می‌‌دهد ژیمناستیک آمریکا دارای۱۳۰۰۰ نفر متخصص و معلم می‌‌باشد. ورزشکاران تحت یک دوره انتخاباتی قرارمی‌‌گیرند و بعد از آن ورزشکاران منتخب وارد المپیک می‌‌شوند. اینژیمناستیک‌ها از قستهای مختلف کشور برای شرکت در مسابقات جهانی المپیکبرگزیده می‌‌شوند .
رضا بارانی  
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
ارسال پست

بازگشت به “انجمن ورزش”