خشکسالی

در اين بخش مي‌توانيد در مورد فیزیک نسبیت و فیزیک کوانتوم و ... به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: شوراي نظارت, شوراي نظارت

ارسال پست
Rookie Poster
Rookie Poster
پست: 32
تاریخ عضویت: شنبه 9 آذر 1387, 1:04 am
سپاس‌های دریافتی: 104 بار

خشکسالی

پست توسط magic_rings62 » جمعه 15 مرداد 1389, 11:26 pm

[HR]
  • [url=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%ae%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c&SSOReturnPage=Check&Rand=0#خشکسالی]خشکسالی مفهومی :[/url]
  • [url=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%ae%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c&SSOReturnPage=Check&Rand=0#خشکسالی]خشکسالی عملی :[/url]
  • [url=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%ae%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c&SSOReturnPage=Check&Rand=0#جنبه]جنبه های مختلف در زمینه خشکسالی :[/url]
  • [url=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%ae%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c&SSOReturnPage=Check&Rand=0#همچنین]همچنین ببینید:[/url]
خشکسالی حالتی نرمال و مستمر از <A href="<A">اقلیم است . گرچه بسیاری به اشتباه آن را واقعه ای تصادفی و نادر می پندارند . این پدیده تقریباً در تمامی مناطق اقلیمی رخ می دهد ، گرچه مشخصات آن از یک منطقه به منطقه دیگر کاملاً تفاوت می کند . خشکسالی یک اختلال موقتی است و با <A href="<A">[U]خشکی تفاوت دارد چرا که خشکی صرفاً محدود به مناطقی با <A href="<A">[U]بارندگی اندک است و حالتی دائمی از اقلیم می باشد .

خشکسالی جزء‌ <A href="<A">[U]بلایای طبیعی نامحسوس است . گر چه تعاریف متفاوتی برای این پدیده ارائه شده لیکن در کل حاصل کمبود <A href="<A">[U]بارش در طی یک دوره ممتد زمانی معمولاً یک فصل یا بیشتر می باشد . این کمبود منجر به نقصان آب برای برخی فعالیت ها ، گروهها و یا یک بخش زیست محیطی می شود . خشکسالی بایستی در رابطه با برخی شرایط متوسط درازمدت از موازنه مابین بارش و [URL=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B1]تبخیر و [URL=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82]تعرق درنظر گرفته شود ، معمولاً در هر منطقه ای یک شرایط خاص بعنوان “ نرمال ” تعریف می شود .

بعلاوه این پدیده با زمان ( فصل اصلی وقوع این پدیده ، تأخیر در شروع <A href="<A">[U]فصل بارانی، وقوع بارش در ارتباط با مراحل اصلی رشد گیاه ) و نیز مؤثر بودن بارش ها ( شدت ، بارش ، تعداد رخدادهای بارندگی ) مرتبط است .

سایر فاکتورهای اقلیمی نظیر دمای بالا ، باد شدید و رطوبت نسبی پایین تر غالباً در بسیاری از نقاط جهان با این پدیده همراه شده و می توانند به طرز قابل ملاحظه بر شدت آن بیفزایند .

خشکسالی را نبایست صرفاً بعنوان پدیده ای کاملاً فیزیکی یا طبیعی درنظر گرفت . تأثیرات آن در جامعه ماحصل ایفا نقشی مابین یک رخداد طبیعی ( بارش کمتر از حد مورد انتظار به دلیل تغییرات اقلیمی ) و نیاز مردم به منابع تأمین آب می باشد . انسانها معمولاً از تأثیرات خشکسالی لطمه می بینند خشکسالی های اخیر در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نتایج اقتصادی ، تأثیرات زیست محیطی و دشواریهای شخصی به بار آورده که جملگی باعث شده اند که آسیب پذیری تمامی جوامع به این پدیده زیانبخش طبیعی مدنظر قرار گیرد . دو نوع تعریف کلی خشکسالی وجود دارد :

  و  

<A href="<A">خشکسالی مفهومی :
تعاریف مفهومی که در قالب اصطلاحاتی کلی بیان می شده به افراد کمک می کند تا مفهوم خشکسالی را درک کنند . بعنوان مثال “ خشکسالی عبارت است از یک دورة ممتد کمبود بارش که منجر به صدمه زدن محصولات زراعی و کاهش عملکرد می شود ” .

تعاریف مفهومی در تبیین سیاستگزاری در زمینه خشکسالی نیز حائز اهمیت است . مثلاً خط مشی ( سیاست کلی ) در زمینه خشکسالی در استرالیا تلفیقی از آگاهی نسبت به تغییرپذیری نرمال اقلیم در تعریف متناظر آن از خشکسالی می باشد .
این کشور ، کمک های مالی به زارعان را صرفاً در رخداد “ خشکسالی های استثنایی ” بلاخص زمانی که شرایط خشکسالی حادتر از مواردی است که بعنوان جزیی از ریسک عادی مدیریت پروژه درنظر گرفته می شود ، ارائه می کند .

تشخیص خشکسالی های استثنایی مبتنی بر ارزیابی های علمی است . پیش از این زمانی که خشکسالی از نقطه نظر سیاستگزاری کمتر تعریف شده بود و زارعان درک درستی از آن نداشتند ، برخی کشاورزان در مناطق اقلیمی نیمه خشک استرالیا هر چند سال یکبار تقاضای کمکهایی برای مقابله با خشکسالی داشتند .

<A href="<A">خشکسالی عملی :
تعاریف عملی به افراد کمک می کند تا شروع ، خاتمه و درجه <A href="<A">[U]شدت خشکسالی را تشخیص دهند . برای تعیین شروع خشکسالی تعاریف عملی ، میزان انحراف از میانگین بارش یا سایر متغیرهای اقلیمی در طول یک دوره زمانی را مشخص می کند . این امر معمولاً با مقایسه وضعیت فعلی نسبت به متوسط های گذشته که غالباً مبتنی بر دوره آماری30 ساله است انجام می شود .

حد آستانه تعیین شده به عنوان شروع یک خشکسالی ( مثلاً 75 درصد بارش متوسط در طول یک دوره زمانی مشخص) معمولاً‌ بیشتر به صورت قراردادی انتخاب می شود تا بر مبنای رابطه دقیق تأثیرات خاص آن بر محیط .

در تعریفی عملی از خشکسالی برای کشاورزی مقدار بارندگی روزانه با مقادیر تبخیر و تعرق مقایسه می شود تا سرعت ( نرخ ) تخلیه رطوبت خاک تعیین شود و این روابط برحسب میزان تأثیرات خشکسالی بر رفتار گیاه ( یعنی رشد و عملکرد ) در مراحل مختلف نمو گیاه بیان گردد .

تعاریفی نظیر این مورد را می توان در ارزیابی عملی شدت و اثرات خشکسالی براساس متغیرهای هواشناسی ، رطوبت خاک و شرایط گیاه در طی فصل رشد مورد استفاده قرار داد و مستمراً تأثیر بالقوه این شرایط را بر عملکرد نهایی ارزیابی کرد . بعلاوه این تعاریف عملی در تحلیل تناوب شدت و تداوم خشکسالی برای یک دوره تاریخی مفروض نیز کاربرد دارند . لیکن چنین تعاریفی نیازمند داده های جوی در مقیاس های زمانی ساعتی، روزانه ، ماهانه و سایر مقاطع زمانی و احتمالاً داده های مربوط به تأثیر پذیری از پدیده نظیر عملکرد محصول بسته به ماهیت تعریف ، مورد استفاده قرار می گیرند .تدوین ماهیت اقلیم شناسی خشکسالی یک منطقه ، و درک بیشتری از خصوصیات و احتمال وقوع مجدد در شدت های مختلف این پدیده بدست می دهد . اطلاعاتی از این نوع در تهیه راهبردهای تقلیل اثرات و واکنش این پدیده و طرحهای آمادگی بسیار سودمند است .

خشکسالی
<A href="<A">جنبه های مختلف در زمینه خشکسالی :
[LIST]
[*][URL=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C]خشکسالی هواشناسی
[*][URL=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C]خشکسالی هیدرولوژیکی
[*][URL=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C]خشکسالی کشاورزی
[*][URL=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C+-+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C]خشکسالی اقتصادی - اجتماعی
<A href="<A">همچنین ببینید:[LIST]
[*][URL=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1+%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85+%D9%88%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C]تغییر اقلیم وخشکسالی
[*][URL=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D9%87%D8%A7]واژه های متداول در خشکسالی ها
[*][URL=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%DB%8C%D8%B2%DA%AF%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82+%D8%AE%D8%B4%DA%A9]ویزگیهای مناطق خشک
[*][URL=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87+%D8%A8%D8%A7+%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C]مقابله با خشکسالی های کشاورزی
[*][URL=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C]نمایه های خشکسالی
[*]<A href="<A">[U]فعالیت های سازمان هواشناسی در رابطه با خشکسالی
[*][URL=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7+%D8%A8%D9%87+%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C]تحلیل های آماری مربوط به خشکسالی
[*]<A href="<A">[U]نقشه های خشکسالی

تصویرتصویرتصویرتصویرمنبع:دانشنامه رشد

ارسال پست

بازگشت به “فيزيک”