کيو کوشين

در اين بخش ميتوانيد درباره كليه مسائل ورزشي به بحث بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

Incredible Poster
Incredible Poster
نمایه کاربر
پست: 3047
تاریخ عضویت: جمعه 7 بهمن 1384, 9:41 pm
سپاس‌های ارسالی: 58 بار
سپاس‌های دریافتی: 384 بار
تماس:

تفاوت کيوکوشين با ديگر سبکها

پست توسط Farhad3614 »

با اجازه ارشدها مقداری توضیج راجب تفاوت کيوکوشين با ديگر سبکها قرار میبدم :-)


غالب سبکهای کاراته از اصول پایه یکسانی استفاده می کنند مثل : درجه بندی- کمربند- لباس سفید- احترام(اوس-)ایستادنها (داچی) ضربات - دفاع و ... ولی تفاوت آنها با یکدیگر در چگونگی به کار گیری این اصول می باشد.

اصولا سبکهای کاراته را به دو دسته ایپون و اوپن یا غیر آزاد و آزاد تقسیم بندی میکنند.کیوکوشین یکی از سبکهای اولیه و اصلی گروه آزاد (اوپن) است در سبک کیوکوشین توجه خاصی روی قدرتبدنی و استقامت جسمانی وجود دارد از این رو بعد ازگذشت چند سال هنرجوی کیوکوشین دارای اندامی تنومند و عضلاتی بسیار قوی و قدرت بدنی زیادی خواهد شد. البته علاوه بر مسائل جسمانی در ابعاد معنوی اصولی مانند نظم و انضباط ، دقت عمل- تمرکزذهنی- ادب و احترام - تواضع و فروتنی و دیگر مفاهیم عالیه انسانی و اجتماعی به طور مستمر تمرین و آموزش داده می شود.به طوری که در مقیاس عملی افراد رده بالا (کسانی که مدارج عالیه را در کاراته دارند)

از شخصیت اجتماعی قوی و با اعتماد بنفسی برخوردارند، دارای اخلاق نیکو و رفتار پسندیده میباشند و اکثرا در موقعیتهای اجتماعی خودشان موفق هستند و غالبا دارای تحصیلات عالیه بوده و از درک و شعور مقبولتری در مقایسه با دیگران برخوردارند.

به طور کلی بایستی یا دآور شویم که در تجربه و عمل ثابت گردیده افرادی که به ورزش کاراته روی می آورند بعد از چند سال چنان شخصیتی والا و ارزشمند در کنار اندامی زیبا و قدرتمند پیدا میکنند که در حالت عادی انتظار چنین پیشرفت هائی از این افراد کمتر مدنظر بوده است.امیدوارم در عمل خود شاهدی به مدعاهای ما باشید.

دستیابی به شرایط ویزه معنوی و روانی کاراته مستلزم احاطه بر توانائیهای فیزیکی و جسمی است یعنی میبایستی با ممارست و پیگیری مدام اندامهای بدن را به گونه ای پرورش و رشد داد تا امکان یادگیری فنون و تکنیکهای پیچیده کاراته فراهم شود.

همه فنون کاراته بر مبنای علمی استوار است یعنی بنیانگذاران و پیشگامان با دقت نظر و مطالعه و تحقیق و رفع نواقص هر فن و اصلاح و تکمیل آن در طول سالیان متمادی و مطابقت آنها با روشهای علمی. پزشکی و حرکت مفاصل، کاراته را به شیوه امروزین به دست ما رسانده اند هرچند گاه نیز یک استاد با دیدی کارشناسانه و ارائه نظری تازه در باب یک یا چند حرکت با تکیه بر مفاهیم علمی کاراته را متحول نموده اند مرحوم استاد اویاما مبتکر سبک کیو کوشین یکی ازاین بزرگان بوده است کیو کیشین به معنای نهایت حقیقت و آن اشاره به این دارد که انسان باغلبه فیزیکی براندامهای جسمش ودستیابی به یک قدرت فنی وتوان بدنی فوق العاده بایستی به اعتلای روح وروان وابعاد معنوی خودش بپردازد تابه نهایت حقیقت (کمال) برسد چون کلیه اصول کاراته دارای منطق علمی است پس یادگیری وآموزش آن نیز بایستی براساس روشهای علمی وریاضی وتربیت بدنی صورت گیرد تابهترین بازده وکارائی حاصل شود چه عدم توجه به مطالب علمی ورزش امکان کزروی و وارد آوردن آسیب وناراحتی رابه دنبال خواهد داشت بطور مثال درحدود 6ماه طول می کشد تاعضلات-تاندونها و مفاصل یک فرد مبتدی از نظر فیزیکی آمادگی لازم راپیدا کند تامربی بتواند فنون خاص ودروس اصلی کاراته رابه وی آموزش دهد لازمه این مهم حضور مرتب وبی وقفه هنر جو در طول این مدت است البته اگر کسانی سابقه تمرینات ورزشی در رشته دیگری را داشته باشند مدت آمادگی جسمانی آنها کاهش خواهد یافت.
Incredible Poster
Incredible Poster
نمایه کاربر
پست: 3047
تاریخ عضویت: جمعه 7 بهمن 1384, 9:41 pm
سپاس‌های ارسالی: 58 بار
سپاس‌های دریافتی: 384 بار
تماس:

لغت نامه کيو کوشين کاراته

پست توسط Farhad3614 »

معنی بعضی از اسامی رایج در باشگاههای کیو کوشین کاراته
البته تعدادی هم با دیگر سبکها مشابه است :-)1- آرم کانکور وی بازو:سمبل کیوکوشین 2-آرم روی سینه چپ:نوشته کیوکوشین

3- کیو کو:نهایت 4- شین: حقیقت

5- کیو کوشین :نهايت حقيقت 6- کارا:خالی

7- ته : دست 8- کاراته: دست خالي

9- دو: راه وروش 10- کا: محصل

11- کای : تشکیلات 12- کاراته کا : محصول کاراته

13- دوجو : محل باشگاه 14- تاتمی : محل تمرین و مبارزه

15- دان: درجه 16-کیو : کلاس

17- کوهان: مبتدی 18- سن سی : معلم

19- سمپای:کمربند سیاه ارشد 20- شی هان : سر استاد

21- کانچو:استاد اعظم (رهبر) 22- سوسای : استاد استادان

23- شیمبان : هیئت داوران 24-فوکوشین : داور کنار

25- شوشین : داوروسط 26-اوس : تواضع و فروتنی (احترام)

27- ری : احترام 28-سن سی ری : احترام به استاد

29- اوتوگانی:احترام به یکدیگر 30-آریگاتوگزائیماشتا : خیلی متشکرم

31- اونه گایشیماس : ازشماخواهش میکنم 32- سی زا : نشستن به حالت دو زانو

33- آگورا: نشستن به حالت چهار زانو 34- تایماوت: وقت نگه داشتن

35- جی کان : وقت نگه دار 36- داچی : ایستادن

37- زنکوتسوداچی : ایستادن متمایل به جلو 38-کوکوتسوداچی : ایستادن متمایل به عقب

39- کوکو : خرمن 40- نكوآشی داچی : ایستادن پاگربه

41- نکو : گربه 42- سانچین داچی : ایستادن ساعت شنی

43- فودوداچی: آماده باش ایستادن 44- سوری آشی داچی : ایستادن مرغ ماهی خوار

45- سوری : مرغ ماهی خوار 46- تویوکو : ایستادن به حالت تیشه

47- یوی داچی : آماده ایستادن 48- کیباداچی : ایستادن پاباز نیمه نشسته

49- شیکوداچی: ایستادن به حالت کشتی سومو 50 - شوموکوداچی : حالت T شکل

51- کاکه: قلابی 52- کاکه داچی : ایستادن پاقلابی

53-هیسوکوداچی 54-هی کو داچی: ایستادن موازی

55- موسویی : ایستادن پنجه ها باز 56- اوچی هاچی جی داچی : ایستادن پنجه کبوتری

57- موروآشی داچی:ایستادن یک پا به جلو 58- توری : برگشتن به حالت اول59

59- جوگای : ایستادن 60- جوگای : از تاتمی خارج شدن

61-کای تن: چرخیدن دورزدن 62-ساگاری :عقب نشینی

63- مواته : برگشتن 180 درجه 64- کوجو : برگشتن 90 درجه

65-يون جو كو: برگشتن 45 درجه 66- میگی : راست

67- هیداری : چپ 68- سایو :طرفین

69- یوکو : پهلو 70- مای :جلو

71- اوشیرو : پشت سر 72- اورا :پشت

73- شومن : روبرو 74- شومنی ری : احترام به روبهر

75- شیتا: از پایین به بالا 76- اوروشی : ازبالا به پایین

77- اوچی : از داخل به خارج 78- سوتو: ازخارج به داخل

79- جودان : بالا 80- چودان : وسط

81- گدان : پائین 82- بارای : رد کردن

83- اوکه :دفاع 84- آگو : چانه

85- آتاما :سر 86- اتاماسوكي :ضربه با مشت به سرحريف

87 - كانمن :صورت 88- كوبي :گردن

89- ساکوتسو : استخوان تر قوه 90- کوته : ساعد

91- کوکن : قوس مچ 92-هیراکوته :پشت ساعد

93- اوراکوته : قسمت پائین ساعد 94- اوموته کوته : قسمت پائین ساعد

95-هیراکن:داخل دست با انگشتان نیمه بسته 96- تتسوئی:تیغه خارجی دست حالت مشت

97- نوکیته: انگشت 98- ایپون نو کیته :ضربه با یک انگشت

99- نی هون نوکیته :ضربه با دو انگشت 100- یوهان نوکیته : ضربه با چهار انگشت

101-شوتو : تیغه خارجی دست 102-های تو : تیغه داخلی دست

103-هی شو : پشت دست 104- شوتی : کف دست

105-اشی : هل دادن 106-شوتی اشی :هل دادن با کف دست

107-اوراکن : پشت مشت 108- سیکن : برآمدگی روی مشت شاخ کرگدن

109- هیچی : آرنج 110- هیزو : کمر

111- کین :بیضه 112- گری : لگن

113-هیزا :زانو 114- آشی پا

115- سونی : ساق پا 116- های سوکو : روی پا

117- تای سکو : تیغه داخلی پا 118- سوکوتو :تیغه خارجی پا

119- چوسوکو:سینه پا 120- کاکاتو :پاشنه پا

121- مواشی دورانی 122- مواشی گری :لگد دورانی

123- سوکی : ضربه مستقیم پیستونی شکل 124- ایچ : یک

125- نی: دو 126- سان : سه

127- شی چهار 128- گو : پنج

129- روکو:شش 130- شیچی : هفت

131-هاچی : هشت 132- کیو : نه

133- جو : ده 134-مورو: دوتا

135-موروته : دو دستی 136- اوبي :کمر بند کاراته

137- شیرو: سفید 138- آئو:آبی

139- کرو :زرد 140- آکا :قرمز

141- میدوری: سبز 142- کاچی : قهوه ای

143- کورو : سیاه 144- یازومه :راحت

145- یامه: قطع ، تمام 146- سوكو: شروع مجدد

147- هاجيمي: شروع 148- زوكو: ادامه دادن در مسابقه

149- هانته: اعلام رای نهائی 150- ماکسو: چشمها بسته

151- ماکسو یامه: چشمها باز 152- ذن: تمرکز

153- کیای: فریاد 154- موگوری: انجام تکنیکها بدون شمارش

155- یوگوری: انجام تکنیکها بدون شمارش 156- کیاراته: اعلام کیای

157- کامائه: گارد 158- گامائته: گارد گرفتن

159- کیاکو: مخالف 160- مایته: دست موافق

161- اسکوات: نشستن و برخاستن 162- هی کی ته: دست عکس العمل

163- کاتا: فرم ، قالب 164- اوراکاتا: انجام کاتا با چرخش 180

165- کی هون: تکنیک 166- کی هون نوکاتا: تکنیکهای زنجیره ای

167- ایتو: جنگ 168- ایپون: تک ، یک امتیاز

169- نی هون: دوتا 170- سمبون: سه تا

171- سای کای: سه مرتبه 172- یوهون: چهارتا

173- گوهون: پنج تا 174- کمیته: مبارزه

175- جیوکمیته: مبارزه آزاد 176- ایپون کمیته: مبارزه تک ضربه ای

177- سمبون کمیته: مبارزه سه قدمی 178- گوهون کمیته: مبارزه 5 قدمی

179- شورره: سریعتروقویتر کارکردن 180- که آگه: مفصل بالا رونده

181- ایبوگی: تنفس 182- میزو: ندیدیم

183- میتومیزو: چیزی نبود 184- کی مه: نفوذ

185- کومی: فشاری 186- کی کن: غیبت کردن حریف در مسابقه

187- چوئی: خطای کوچک 188- هانسوکو: خطا

189- جن تن: خطای متوسط 190- شیکاک: خطای خیلی بزرگ ، اخراج

191- شیای:مسابقه 192- شیای شوریو: اتمام مسابقه

193- شیای شوریوآکاشو:بعدازمسابقه بایکدیگردست دادن194- هی کی واکه: مساوی ، برابر

195- چوریتسوفومی: برابر ، مساوی 196- یاکوسوکو: قائده ، قانون

197-یاکوسوکوایپون کمیته: کمیته یک ضربه ای باگاردآزاد198- آوازاته: جمع بستن

199- آکوشو: دادن دو حریف 200- نوکی ته: انگشت

201- کی کو: مجموعه نوک انگشتان 202- اویابی: شست دست

203- هیتوساشی یوبی: انگشت سبابه 204- نایوبی: انگشت وسط

205- کوسوری یوبی: انگشت انگشتر 206- کویوبی: انگشت کوچک

207- توهو:فاصله بین انگشت شست وسبابه 208- ریوتوکن: بند دوم انگشت

209- هیتوساشی یوبی ایپون کن: مفصل دوم انگشت سبابه210- تاکایوبی ایپون کن: بند دوم انگشت وسط
Commander
Commander
پست: 3324
تاریخ عضویت: چهارشنبه 3 اسفند 1384, 2:15 am
سپاس‌های ارسالی: 941 بار
سپاس‌های دریافتی: 1474 بار
تماس:

پست توسط Mohsen1001 »

Farhad3614, جان واقعا عالي بود و بدرد بخور من که خيلي استفاده کردم :(
Commander
Commander
پست: 3324
تاریخ عضویت: چهارشنبه 3 اسفند 1384, 2:15 am
سپاس‌های ارسالی: 941 بار
سپاس‌های دریافتی: 1474 بار
تماس:

پست توسط Mohsen1001 »

Farhad3614, بنظر من چيزي که اين سبک رو اينقدر محبوب کرده همون ديد اين ورزش هست که فراتر از يک مسابقه و يا قدرت بدني است. :-o
پرطرفدارترين ورزش رزمي در ايران هست :smile:
Incredible Poster
Incredible Poster
نمایه کاربر
پست: 3047
تاریخ عضویت: جمعه 7 بهمن 1384, 9:41 pm
سپاس‌های ارسالی: 58 بار
سپاس‌های دریافتی: 384 بار
تماس:

پست توسط Farhad3614 »

mohsen1001 جان درست ميگي اين ورزش به علت اينکه بدن را بسيار قوي ميکنه و حرکات زيباي داره و اينکه ورزش سنگيني هم هست و بدن سازي خوبي داره بين خيلي از مردم محبوب هست :D
Incredible Poster
Incredible Poster
نمایه کاربر
پست: 3047
تاریخ عضویت: جمعه 7 بهمن 1384, 9:41 pm
سپاس‌های ارسالی: 58 بار
سپاس‌های دریافتی: 384 بار
تماس:

مفهوم کمربند در کيوکوشين

پست توسط Farhad3614 »

کمربند کاراته که در اصطلاح به آن (اوبی) می گویند در ظاهر بدرد بستن دور لباس می خورد تا پیراهن کاراته باز نشود.

ولی برای آنانیکه با هنرهای رزمی آشنائی دارند این کمربند مفهومی عمیق تر از یک بند یا ریسمان لباس داشته و معنائی سمبولیک و فلسفي دارد .

اولین راه درک معنی کمربند از راه رنگ آنست.در ابتدا تنها کمر بند سفید بوده وقتی شخصی بر اثر سالها تمرین و بستن آن کمربند رنگ کمربند تیره نزدیک به قهوه ای می شد(چون کمربند را نمی شستند) و بعد از سالیان دیگر در اثر مرور زمان و خاک و چربی دستها رنگ کمربند تیره و به سیاهی میزد و معلوم بود شخص تجربه زیادی در تمرین دارد.

منظور این است که رنگ کمربند یک کاراته کا تنها نشانگر درجه فنی و تکنیکی او نیست بلکه نشان دهنده رشد شخصیت انسانی و اجتماعی اونیز هست.
Incredible Poster
Incredible Poster
نمایه کاربر
پست: 3047
تاریخ عضویت: جمعه 7 بهمن 1384, 9:41 pm
سپاس‌های ارسالی: 58 بار
سپاس‌های دریافتی: 384 بار
تماس:

تکنيکهاهاي دست در کيوکوشين

پست توسط Farhad3614 »

1- سیکن زوکی ******* 2-سیکن شیتازوکی ******* 3- سیکن مواشی زوکی

4- اوراکن شومن اوچی ******** 5-اوراکن سایواوچی ********* 6-سیکن اگواوچی

7- اوراکن آگواوچی ********** 8-توهو ************* 9-کیکواوچی

10- هیچی آته ************* 11-هیجی اورشی اوجی *********** 12-هیچی اگواوچی

13-اوشیروهیجی آته ********* 14-شوتوساکاتسوکومی اوچی ********* 15-شوتو ساکاتسواوچی

16-شوتوگانمن اوچی اوچي ************* 17-شوتوگانمن سوتو اوچی ************ 18-شوتواوچی

19-شوتوهایتو اوچی *********** 20-تتسوئی گانمن اوچی ********** 21-تتسوئی اورشی اوچی

22-تتسوئی گانمن سوتواوچی ********* 23-یوهان نوکیته ********** 24-نی هان نوکیته

25-موروتوزوکی ********* 26-اوراکن اورشی گانمن اوچی ********** 27-موروتوهایتواوچی

28-هایتواوچی ******** 29-یوبی کن ********** 30-ایپون کن
**
31-اوی کن *************** 32-ریو توکن ************ 33-هیشو

34-هیراکن اورشی اوچی ************ 35-هیراکن مواشی اوچی ********** 36-هیراکین زوکی

37- شوتو هیزواوچی

اکثرتکنیک های فوق درسه قسمت چودان(بالا)جودان(وسط)وگدان(پایین) قابل اجرا هستند.

----------------------------------------------------------------------------------

تکنیکهای دفاعی دست:


1-گدان باری ******** 2-اوچی اوکه

3- سواوکه ********** 4-جودان اوکه

5- شوتو مواشی اوكه ************ 6- کاکه اوکه

7- اوسای اوکه ************* 8- شوتی اوکه

9- کوکن اوکه ********** 10-هایتواوکه

11-هی شواوکه **************** 12-مورو تواوچی اوکه

13-جوجی جودان ************ 14-جوجی گدان اوكه

15-موروتوکاکه اوکه ********* 16-هیجی اوکه

17- شوتوگدان باری *********** 18-شوتوجودان او که

قالب تکنیکهای دفاعی دست در سه قسمت جودان - چودان - گدان قالب اجرا هستند .
Incredible Poster
Incredible Poster
نمایه کاربر
پست: 3047
تاریخ عضویت: جمعه 7 بهمن 1384, 9:41 pm
سپاس‌های ارسالی: 58 بار
سپاس‌های دریافتی: 384 بار
تماس:

تکنيکهاي پا در کيوکوشين

پست توسط Farhad3614 »

1- مایی گری ************** 2- مواشی گری

3- اوچی مواشی *************** 4- سوتومواشی

5- کاکاتوگری *************** 6- مایی که اگه

7- هی زاگری **************** 8- کین گری

9- کانستوگری ************** 10- یوکوگری

11- یوکوکه آگه ************** 12- اوشیروکنگری

13- اورامواشی ************ 14- اوشیرواورامواشی

15- جودان اوچی هایسوگوگری *********** 16- کین گری

17- اورشی کاکاتوگری **************** 18- گایتن گری

19- قیچی کمر ************ 20- اوشیروگری

21- اوشیرواوچیمواشی ************ 22- اوشیروسوتومواشی

23- آشی بارای *********** 24- سونی اوکه1- تکنیکهای پا نیز همانند فنون دست قابل اجرا در سه قسمت بالا وسط و پایین می باشند.

2- تکنیکهای پا به صورت پرنده توبی (پرشی) نیز قابل اجرا هستند.

یک هنرجوی کاراته بایستی بتواند کلیه فنون را در مدت زمان لازم فراگیرد . بسیاری از این فنون صرفا محدود به درجات بالا و جزء تکنیکهای پیشرفته مي باشند .

قالب تکنیکها در دو حالت - اوي وکیاکو مورد مصرف دارند.
Incredible Poster
Incredible Poster
نمایه کاربر
پست: 3047
تاریخ عضویت: جمعه 7 بهمن 1384, 9:41 pm
سپاس‌های ارسالی: 58 بار
سپاس‌های دریافتی: 384 بار
تماس:

رسيدن به درجه شودان ( دان يك)

پست توسط Farhad3614 »

از:ريچارد بايلرجن

هر فردي تنها يك بار به” درجه دان” يك مي رسد.آرزوي بسياري از افراد حتي آنهايي كه كاملاً با فنون كاراته آشنايي ندارند،اينست كه بتوانند به درجه شودان نائل شوند .آنها آرزوي كمربند سياه شده را مي كنند كه فقط در عرض سه يا شايد پنج سال به آن رسيده اند,تا بگويند ما در اين رشته ديگر ماهر (استاد)شده ايم .جاي تأسف است كه چنين افرادي هنوز به طرز تلقي جامعي از اين هنر دست نيافته اند.اگر چه شايد فنون كاراته را خوب انجام دهند,ولي آنها نمي دانند كه همانطور كه بدن و مهارتهاي تكنيكي شان به درجه اي از استادي رسيده است ,عقل وفهم آنها نيز بايد به همان درجه از آگاهي و دانايي رسيده باشد.مقوله كاراته به معني ‎‎‏”انجام” دادن تكنيك به صورت ماهرانه نيست بلكه يعني از سر تا پا كاراته ”بودن”در واقع رسيدن به شودان فقط داشتن مهارت در فنون وتكنيكها نيست و بايد دقت كنيم كه ’دان’مفهوم ديگري دارد.

”دان”دو مفهوم دارد كه معمولا در باشگاههاي تمرين از آنها چشم پوشي مي شود.اول شاگرد,دوم ”فرد”.در اين رابطه كسي كه به درجه شودان مي رسد را مي توان با شاگرد اول مقايسه كرد.شودان به معني استاد و كارشناس نيست بلكه مرحله اي است كه هر كس براي ياد گرفتن ”كاراته”واقعي بايد از اين مرحله شروع كند.بهترين برداشت از معناي دان را در فنون جنگي ژاپني و حرفه هاي ديگر ژاپني ها مشاهده مي كنيم .ممكن است كسي درجودو,كندوكيودووغيره شودان شود وممكن است فرد ديگري دربازي شطرنج يا حرفه باغباني.در تمام اين فعاليت ها ”به درجه شودان رسيدن”به منزله توانايي براي شروع يادگيري بوسيله پرسش و سوال است.

”به درجه شودان رسيدن”تا اندازه اي معادل فارغ التحصيل شدن از دبيرستان مي باشد.كسي كه آرزوي يادگيري بيشتري دارد ,هنوز دانشگاه را در پيش رو دارد.دو سال اول دانشگاه را شايد بتوان به نيدان دان دو يا شاگرد كلاس دوم تشبيه كرد.كسي كه دانشگاه را تمام كرد ,به درجه سان دان (دان3)رسيده است. در اين مرحله از مهارت وشناخت فرد مي تواند به تدريس بپردازد ولي هنوز يك مدرسه تكميلي و مهارتي در پيش روست,اگر او واقعاًبخواهد در اين هنر به درجه استادي برسد.اگر فرد ادامه دهد و اين درجه را به دست آورد به او يادان (دان4)مي گويند.و اگر كار تدريس را ادامه بدهد تا درجه دكترا را بگيرد به او گودان (دان5) گويند.او استاد حرفه خود مي شود.البته در مقام ودرجه يادان و گودان كه جزء درجه هاي ”رشني”هستند,آنها همانطور كه معلمند, شاگردنيزمي باشند.يعني براي كسي كه حتي دكتراي خود راگرفته است ,اين پايان تحصيل اونيست.آنها ابتدا به صورت آنترن خدمت مي كنند,سپس تحصيلات خود را تا فوق دكترا ادامه مي دهند وبعد در مورد حرفه خود با عقل وخرد خود كمك مي كنند.به اين مراحل,”كيوشي”گويند درواقع درجات استادي بزرگ , روكودان وبالاتر هستند.

درك دوم از دان ”اولين مرد يا زن”شدن است.در اين رابطه تمام درجات ”كيو”براي كودكان است .نبايد اشتباه برداشت شود . دان وكيو مراحل به ترتيب زماني پيشرفته ,نيستند.وجه تمايز بين دان وكيو بين فرد مسن تر و فرد جوانتر نيست.درجه كيو كه درمورد جوانها يا كودكان به كار مي رود , اشاره دارد به مرحله اي از مهارت و شناخت حرفه و نه سن فرد. دقيقاًمثل وقتي كه, كلمه تازه وارد را براي تشريح فردي كه هنوز در انجام عملياتي بي تجربه است , به كار مي بريم . اعضاي جديد , مي توانند بين 17 تا 36 سال سن داشته باشند.به همين ترتيب نبايد غير معقول باشد اگر فرد 38 ساله اي را در باشگاه تمرين ببينيم كه داراي درجه كيو باشد .

بنابراين درجات كيو براي آنهايي است كه در تجربه و شناخت كاراته ”جوان ”هستند به درجه شودان رسيدن به معناي ”بزرگ”شدن در اين موارد است.بدين معني كه فردي از نظر روحي به بلوغ مي رسد و در تكنيكهابه اندازه كافي ماهر مي شودتا جائي كه به ”بزرگان ”بپيوندد.دوباره اين بدان معنا نيست كه فرد به درجه كارشناسي رسيده,بلكه بدين معني است كه ازاوديگراتخاذ تصميم جدي براي ادامه تحصيلات انتظارمي رود.اين فرد بوسيله افراد ديگري مثل خود او تدريس مي شود.در باشگاههاي سنتي رايج است ك مثلاً سن سي با شاگرد تازه وارد صحبت نمي كند و به او تدريس نمي كند تا زماني كه شاگرد به درجه شودان برسد. دستورات و تدريس هاي درجات كيو بوسيله سمپاي,براي كمربندهاي پايين تر اجرا مي شوند و به اين ترتيب اشتباهات و خطاهايي كه فرد تازه كار مرتكب مي شد ديگر تكرار نخواهد شد.

درك ديگري از دان نيز وجود دارد كه در خيلي از باشگاهها واقعاً به آن توجه نمي شود .براي درك آن ما بايد مختصر تلاشي بكنيم تا اهميت خانواده رادر جوامع شرقي بفهميم. براي مردم مشرق زمين,خانواده ,مركز زندگي است .اين احساس را مي توان به وضوح در كودكان آنها مشاهده كرد.تولد هر كسي به معني مديون شدن او به خانواده خود است.او همچنين به خواهر و برادر ,پدربزرگ,مادر بزرگ و تمامي بستگان كه فاميل او را تشكيل مي دهند ,مديون است و نه تنها به امنيت غذايي بلكه به پرورش و رفاه ايشان نيز وابسته است .اين چنين اهميت دادن به خانواده جزء اصول كونفوشنيسم و شينتو مي باشد كه درراستاي بوديسم درواقع استحكام اخلاقي ژاپني ها راباعث مي شوند.اين وضعيت با همان ترتيب به باشگاههاي تمرين آنها نيز منتقل شده است .

سن سس معناي آموزگار راندارد.در ژاپن احترام به افراد مسن از اهميت خاصي برخوردار است .براي مردم مشرق زمين ,مسن يا پير بودن يعني فرد به اندازه كافي عاقل بوده است كه توانسته تا اين حد عمر كند . برخي ممكن است پدربزرگ خود را سن سي يا “فرد محترم “صدا بزنند . آنچه كه به تنهايي موجب مي شود به او احترام بگذارند, توانايي او رد بقاوغلبه بر مشكلات است . او حتماًاززندگاني دراز خود درسهاي زيادي گرفته است . پس چيزهاي زيادي براي ياددادن به جوانها دارد. به طور مشابه سمپاي به معناي ساده ارشد است ونه سابقه مانند سن سي , ممكن است كسي عموي خود را سن سي برادر بزرگ خود را سمپاي خطاب كند.

اگر بخواهيم از ديد بزرگان دان رادرك كنيم بايد به آن صورت زمينه وقرينه اين حس قوي خانوادگي شرقي نگاه كنيم.درواقع به درجه شودان يعني قبول شدن در خانواده باشگاه به عنوان يك عضو بالغ ,درجه اي از شناسايي ومسئوليت است.اما در تنهايي وانزوا رسيدن به آن ممكن نيست .اينكه كسي تمام فنون و مهارتهارا ياد مي گيرد ,بخاطروجود او در خانواده باشگاه مي باشد.بدون داشتن سن سي وسمپاي ممكن نيست بتوان حرفه كسي راهيچوقت ياد گرفت.اين بخاطراين است كه درمشرق زمين افراد به سن سي وسمپاي احترام مي گذارندو نسبت به باشگاه خود متعهد و وفادار هستند. آنها باشگاه را مانند اعضاي خانواده خود مي پندارند.ممكن است,جدا از انها در پيدا كردن راه كاملاًناتوان شوند.

پس معلوم شد كه راه زيادي براي رسيدن به مرتبه شودان وجود دارد تا رسيدن به مرتبه شودان وجود دارد تا رسيدن به يك فرد ماه در كاراته. رسيدن به مقام شودان به معناي تبديل شدن به يك شاگرد كامل در مورد حرفه خود وبزرگ بالغ در خانواده خود مي باشد.اين شروعي است براي رشد در فهم وادراك,رقابت,مسئوليت پذيري,فروتني و تواضع,ادب ,وظيفه, وفاداري و تمام موارد بزرگ و پر جنبه ديگر بوشيدو,كه براي مردم مشرق زمين پايه و اساس شخصيتي استوار است . رسيدن به رتبه شودان اولين قدم بزرگي است كه براي وصول به انسان كامل بايد برداشته شود.
Captain I
Captain I
پست: 807
تاریخ عضویت: شنبه 6 اسفند 1384, 1:23 pm
سپاس‌های دریافتی: 66 بار
تماس:

پست توسط Fareed3230 »

استاد Farhad3614, ممنون خيلي عالي و كامل بود دست شما درد نكنه :smile:
به زودي در اين مكان امضا اضافه خواهد شد .
Captain I
Captain I
پست: 807
تاریخ عضویت: شنبه 6 اسفند 1384, 1:23 pm
سپاس‌های دریافتی: 66 بار
تماس:

پست توسط Fareed3230 »

سیکن مواشی زوکی و شوتواوچی خيلي خوب و كار آمد هستند . البته به نظر من اين طوره :-(
به زودي در اين مكان امضا اضافه خواهد شد .
Incredible Poster
Incredible Poster
نمایه کاربر
پست: 3047
تاریخ عضویت: جمعه 7 بهمن 1384, 9:41 pm
سپاس‌های ارسالی: 58 بار
سپاس‌های دریافتی: 384 بار
تماس:

پست توسط Farhad3614 »

سلام
استاد Fareed3230 منم با سیکن مواشی زوکی خيلي موافقم اما بايد مچ دستتون خوب قوي باشه ولي خيلي خوبه :-)
ارسال پست

بازگشت به “انجمن ورزش”