اصلاحات انگلیسی

در اين بخش مي‌توانيد در مورد کليه مباحث مرتبط با زبان انگليسي به بحث بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
New Member
پست: 1
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 30 شهریور 1389, 9:48 am
سپاس‌های دریافتی: 8 بار

اصلاحات انگلیسی

پست توسط sashana3000 »

 
   mind your step 
 جلوی پاتو نگاه کن 


 he put me to shame 
 آبروی مرا برد 


 then what 
 آخرش که چی 


 nevermind 
 مهم نیست 


 its not aconomical 
 مقرون به صرفه نیست 


 good for you 
 خوش به حالت 


 I ache for her 
 دلم برایش پر میزند 


 dont pick on me 
 سر به سر من نذار 


 the odds are against me 
 شانسم خشکیده است 


 dont take long 
 طولش نده 


 “I give you my word" or "you have my word" 
 به کسی چیزی در این مورد نخواهم گفت.  "I'm on top of the world" or "I'm on cloud 9" 
 تو آسمون ها (نشان دهنده خوشحالی) 


 "gets on my nerves" 
 میره رو اعصابم! 


 it's none of your business" or "Mind your own business" 
 به تو هیچ ربطی نداره! 
 یه اشتباهی که در مورد این اصطلاح خیلی رایج هست اینه که بعضی ها میگن "It's not your business"، که معنی کاملاً متفاوتی داره! (یعنی این کاسبی تو نیست) 


 "pain in the neck (ass)" 
 آدم یا چیز اعصاب خورد کن 


 "I don't give a shit" 
 "I don't give a damn" 
 "I don't give a monkey's" 
 اهمیت نمیدم! 


 the sea is full of other fish 
 آدم قحطی نیست 


 its out of fashion 
 از مد افتاده 


 stop nagging 
 نق نزن 


 he didnt say a dicky_bird 
 جیک نزد 


 i am single_handed 
 دست تنهام 


 im tied up 
 دستم بند است 


 i am sore_hearted 
 دلم خون است 


 let sleeping dogs lie 
 دنبال شر نرو 


 he is a fair_weather friend 
 رفیق نیمه راهه 


 Don’t show off 
 پز نده 


 You have my word 
 من بهت قول ميدم 


 Fancy meeting you 
 چه عجب از این طرفا 


 What a mess 
 چه افتضاحی! 


 I am all eyes 
 چهار چشمی مراقب هستم 


 Step on it 
 گاز بده(تند برو) 


 He has an evil eye 
 چشمش شور است 


 The facts speak for themselves 
 چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است 


 That’s a pretty kettle of fish 
 گاومان زائید 


 He chickened out 
 قافیه را باخت 


 He put his best foot forward 
 از دل و جان مایه گذاشت 


 Get out of my face 
 Or 
 Get out of my sight 
 از جلوی چشمم دور شو 


 Meet someone in waterloo 
 کار کسی رو تموم کردن یا شرایط بد برای کسی به وجود آوردن(ضرب المثل بسیار زیبای انگلیسی)واترلو جایی بود که ناپلئون شکست خورد 


 Bring somebody back to knee's 
 کسی را شکست دادن 


 It is raining cat's & dogs 
 بارون شدید 


 He was dead cool 
 Or 
 He was as cool as cucumber 
 آب تو دلش تکان نخورد 


 What a pity! 
 حیف شد(افسوس) 


 No picking out! 
 (میوه)درهم 


 I got into my stride 
 روی غلتک افتادم(عادت کردم) 


 He is as bold as a brass 
 رویش سنگ پای قزوین است 


 You can bank on him 
 میتونی رویش حساب کنی 


 I sent him packing. 
 دست به سرش کردم 


 It turned my stomach 
 دلم را به هم زد 


 Welcome back 
 رسیدن بخیر 


 I felt like a fool 
 سنگ رو یخ شدم 


 Bless you 
 عافیت باشه(بعد از عطسه) 


 The brain drain 
 فرار مغزها 


 Cash down 
 فقط نقد 


 At odd times 
 وقت و بی وقت 


 That crows it al 
 همینو کم داشتیم 


 Hands off 
 دست نزنید 


 he broke his word/promise 
 Or 
 He went back on his word 
 زیر قول خود زد  by all means 
 مسلما ! 


 he has a high sense of duty 
 او وظیفه شناس است 


 don't get fresh with me 
 پررویی نکن ! 


 I licked my lips 
 دهنم آب افتاد 


 He makes faces 
 دهن کجی میکنه 


 Don’t mention it 
 قابلی ندارد 


 Keep back 
 جلو نیا 


 Hands up 
 دستها بالا 


 He has a big mouth 
 دهن لق است 


 Better late than never 
 دیر آی و باز آی 


 She got a divorce 
 طلاق گرفت 


 He ran into debt 

 قرض بالا آورد 


 It fell to my lot 
 قرعه به نام من افتاد  make up one's mind 
 (to decide between alternatives) 
 تصمیم گیری کردن 


 when the hell's frozen over 
 وقت گل نی 


 for the hell of it 
 هویجوری( For no particular reason) 


 sour grapes 
 پیف پیف گربه , پیرزن و درخت آلو (اظهار بی رغبتی به آنچه که دست نیافتنی است)  teacher's pet 
 نورچشمی معلم 


 He came running 
 با کله آمد 


 What cant be cured must be endured 
 باید سوخت و ساخت 


 Enough is enough 
 بس کن دیگه 


 Do your best 
 تمام تلاشت رو بکن 


 They have a cat_and_dog life 
 دائما با هم جنگ و دعوا دارند(زن و شوهر) 


 wet blanket 
 ضدحال 


 To be all ears 
 سراپا گوش بودن 


 talk turkey 
 صاف و پوست کنده حرف زدن, رک حرف زدن 


 get the hell out of here 
 گمشو از اینجا 


 It augurs ill 
 بد یمن است 


 Cheese it 
 بزن به چاک(عامیانه) 


 He is down on his luck 
 بخت از او برگشته است 


 He chickened out 
 جا زد(ترسید) 


 I had fortune on my side 
 بخت یارم بود 


 Don't split hairs 
 مته به خشخاش نگذار 


 come clean 
 صادق بودن 


 buy off 
 رشوه دادن 


 To take one's courage in both hands 
 دل به دريا زدن 


 have alot in plate 
 كار زياد و مشغله داشتن بسيار 


 I am your humble 
 كوچيك شما هستم 


 long story short 
 خلاصه اش كنم ( وقتي مي گيم بذار خلاصه بهت بگم..! ) 


 Its between to our ears 
 بين خودمون باشه ( بين خودمون بمونه ) 


 zip it up 
 ساكت باش. 


 Make a big deal about sth 
 از كاه كوه ساختن  Lobe of the liver 
 جگر گوشه  Eat your word 
 حرفتو پس بگیر 


 Sit on the fence 
 بي طرف ماندن 


 Keep in the picture 
 ‌ در جريان امور قرار دادن 


 ring a bell 
 به نظر كسي آشنا آمدن. به ذهن كسي آمدن ( مثلا وقتي كسي رو نديديم ولي مي گيم چقدر به نظر آشنا مي رسه !! ) 


 hang on 
 ثابت قدم ماندن 


 I saw a Saw that saw a Saw 
 saw اولی گذشته see به معنای ديدن 
 saw دوم به معنای ارّه 
 saw سوم به معنای بريدن 
 saw چهارم هم به معنای ارّه 
 من ديدم يک ارّه که داشت ارّه ديگه رو ميبريد،(دست بالا دست بسياره) 


 As the question, so the answer 
 از هر دستی بدی از همون دست پس ميگيری 


 Never say die 
 به دلت بد نیار 


 Don’t rub it in 
 (اینقدر) به رخ ما نکش 


 He took it on the chin 
 (اصلا) به روی خود نیاورد 


 In order of age 
 به ترتیب سن 


 What a cheek 
 چه رویی 


 the ghost of a chance 
 سر سوزني شانس  to be run over 
 زير ماشين رفتن 


 this is the limit 
 ديگر شورش در آمده  not to turn a hair 
 عين خيال كسي نبودن  as sweet as honey 
 به شیرینی عسل 


 on my honour 
 به شرافتم قسم 


 he cant hold a candle to him 
 به گرد پایش هم نمیرسد 


 she is an old maid 
 (دختر) ترشیده است 


 he paid the penalty 
 تقاص پس داد 


 Dont count on your chikens before they are hatched 
 اول چاه رو بكن بعدا منارو بدزد.. 


 He has nothing of his own 
 در هفت آسمان یک ستاره هم ندارد 


 I got cold feet 
 دستپاچه شدم 


 He is wet behind the ears 
 دهنش بوی شیر میده 


 As a matter of fact =to tell you truth 
 راستشو بخوای... 


 I voted aye 
 رای مثبت دادم 


 keep someone posted 
 در جريان گذاشتن ( با كسي ) 


 sell short‌ 
 دست كم گرفتن 


 Rome was not built in a day 
 گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی 


 keep me updated 
 من رو در جریان کارات بذار 


 clothes do not make the man 

   

 معادل بسيار زيباي مناسب با اين ضرب المثل فكر كنم اين باشه.. 
 تن آدمي شريف است به جان آدميت .....نه همان لباس زيباست نشان آدميت 


 He treads on air 
 روی پا بند نیست 


 Don’t get my monkey up 
 روی سگ منو بالا نیار 


 Live and let live 
 زندگی خودتو بکن 


 No overtaking 
 سبقت ممنوع 


 He has style 
 صاحب سبک است 


 The grass is always greener on the other side of the fence 
 مرغ همسایه غازه! 

 __________________ 


 mind your step 
 جلوی پاتو نگاه کن  he put me to shame 
 آبروی مرا برد 

 then what 
 آخرش که چی 

 nevermind 
 مهم نیست 

 its not a conomical 
 مقرون به صرفه نیست 

 good for you.1 
 خوش به حالت 

 I ache for her.2 
 دلم برایش پر میزند 

 dont pick on me!.3 
 سر به سر من نذار 

 the odds are againts me.4 
 شانسم خشکیده است 

 dont take long.5 
 طولش نده 

 I give you my word" or "you have my word" 
 به کسی چیزی در این مورد نخواهم گفت. 


 "I'm on top of the world" or "I'm on cloud 9" 
 تو آسمون ها (نشان دهنده خوشحالی) 


 "gets on my nerves" 
 میره رو اعصابم! 

 __________________ 

 It's none of your business" or "Mind your own business" 
 به تو هیچ ربطی نداره! 
 یه اشتباهی که در مورد این اصطلاح خیلی رایج هست اینه که بعضی ها میگن "It's not your business"، که معنی کاملاً متفاوتی داره! (یعنی این کاسبی تو نیست) 


 "pain in the neck (ass)" 
 آدم یا چیز اعصاب خورد کن 


 "I don't give a shit" 
 "I don't give a damn" 
 "I don't give a monkey's" 
 اهمیت نمیدم! 

 آدم قحطی نیست 
 the sea is full of other fish 

 از مد افتاده 
 its out of fashion 

 نق نزن 
 stop nagging 

 جیک نزد 
 he didnt say a dicky_bird 

 دست تنهام 
 i am single_handed 

 دستم بند است 
 im tied up 

 دلم خون است 
 i am sore_hearted 

 دنبال شر نرو 
 let sleeping dogs lie 

 رفیق نیمه راهه 
 he is a fair_weather friend 

 پز نده 
 Don’t show off 

 dont count your chikens before they hatch 

 جوجه رو آخر پایز میشمرن 

 Beauty is only skin deepصورت زیبای ظاهر هیچ نیست 

 As you make your bed, you must lie upon itهر کی خربزه می خوره پای لرزش هم میشینه 

 All that glitters is not goldهر گردی گردو نیست 
 Absence makes the hearts grow fonderدوری و دوستی 

 abird in the hand is worth two in the buch 

 سیلی نقد به از نسیه 

 sound body in sound mind 

 عقل سالم در بدن سالم 

 be on the safe side 

 برای اطمینان 

 fat chance! 

 شانسی نداری 

 like oil and water 

 مثل آب و روغن 

 take it or leave it 

 همینه كه هست/ میخوای بخواه نمیخوای نخواه 

 My cake is dough 
 نقشه ام خراب شد 


 heart speak to heart 
 دل به دل راه دره 

   

   

 سیلی نقد به از حلوای نسیه 

 A friend in need is a friend indeed 

 دوست آن است كه گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی 

   

 as a result ot thumb 

 با یه حساب سر انگشتی 

 wolf in sheep''s clothing 

 گرگ در پوست گوسفند 

 I''m down with it 

 پایم.تا آخرش هستم 

 I''m halla at you قربونت 

 !Gun speed fucking 

 با سرعت زیاد چیزی رو انجام دادن 

 get some bannas uu get know pills! مواد مصرف نکن 

 milk me nigga! کمکم کن 

 snow 

 مواد مخدر 

 we party پارتی گرفتن 

 smack you up! کسی رو دست کم گرفتن 

 are you shitting me? I`m done 

 منو سر کار گذاشتیدیگر کارم تمام شده. بیچاره شدم. 

 دلت بسوزه. Eat your heart out 

 دست و پایت را گم نکن. don`t loose your hair 

 سر به سر من نگذار. don`t get picky with me 

 جان سالم به در بردن. Get away with murder 

 مرا سر کار نگذاری. Don`t walk out on me 

 cook one,s goose 
 به حساب کسی رسیدن 

 Pas the hat 
 پول جمع کردن 

 Give "someone" a buzz 
 به کسی زنگ زدن 

 Rain cats & dogs 
 شر شر باران آمدن 


 جان کندن، پدر خود را در آوردن 
 Go into a nosedive 
 سریع افت کردن 
 Shake a leg 
 عجله کردن 
 Cross my heart 
 قسم میخورم 
 turn "someone" off 
 حال کسی را گرفتن 
 Go fly a kite 
 برو پی کارت 
 keep your shirt on 
 عجله نکن ،جوش نزن 
 all ears 
 سراپا گوش 
 hen-pecked husband 
 زن ذلیل بودن 

 فکر می کنی عقل کلی؟ 

 do you think you are mr. perfect? 

 برو سر اصل جمله 

 don''t beat around the bus 

   

 خودتو دست کم نگیر 

 don''t under estimate yourself 

 اهل دود هستی؟ 

 are you into smoke? 

   

 رئیس بازی در نیار قل دری نکن مگه نه گمراه می شی 

 don''t boss and don''t bully around too otherwise you will go astray 

   

 ]چطور تونستی سرشو کلاه بزاری؟ 

 how could you swindle him? 

 MARKED MAN 

 گاو پیشونی سفید 

 PUT THE FINGER IN EVERY PIE 

 نخود هر آشی بودن 

 TO SAVE FOR A RAINY DAY 

 برای روز مبادا 

 BLOW UP SOME THING 

 به چیزی گند زدن 

 PULL SOME ONE LEGS 

 كسی را سر كار گذاشتن 

 DIFFICULT MOUNTAIN 

 صعب العبور 

 MAKE THE BEST OF SOME THING 

 برو حالشو ببر 

 (خُل بازی درآوردن ):To play the mad man 

   

 ) Horse Around بدون هدف کاری انجام دادن 
 2) Shoot Off One''s Mouth لاف زدن 
 3) Jump Down Some One''s Throat سرزنش کردن 
 4) Pay Through The Nose قیمت گزافی رو پرداختن 
 5) Fishy مشکوک بودن 

 Get Off Some One''s Back دست از سر کسی برداشتن 
 2) Take The Bull By The Hornse از نزدیک با مشکلات سر شاخ شدن 
 3) Go To The Dogs پایین اومدن کیفیت  
 4) Tongue In Cheek برای خنده و شوخی 
 5) Smell a Rat به چیزی مشکوک شدن 

 to pull fast on some one 

 به کسی رو دست زدن (فیلم cindrella) 

 if why I 

 محض اطلاعتون " " 

 come true 

 به حقیقت پیوستن " " 

 to beef with some one 

 U r head and shoulder above the other 

 شما یه سرو گردن از بقیه بالاتری 

 dont fuck around just listen 

 طرفه نرو برو سر اصل مطلب 

 never in milion years,When pigs fly,when hell got frozen 

 صد سال،ابدا،مگه خوابشو ببینی 

 fire someones 

 از كار بیرون كردن (بیشتر در اداره ها) 

 in the states 

 خوش و سر حال،ز نظر مالی توپ 

 ) Let The Cat Out Of The Bag راز رو فاش کردن 

 try and do some thing nice for some one 

 بیا و خوبی کن ( فیلم house of wax) 

 in your head 

 آره به خیال خودت (فیلم cindrella) 

 to feel like mess out of some thing 

 احساس کم و کسری کردن(فیلم cindrella) 

 own goal 

 تف سربالا (منبعش یادم نمیاد) 

 watch your language 

 slang استفاده نکن (فیلم scent of women) 

 you arenot driving miss dazzy 

 عرو نمی بری (فیلم cindrella) (منظور به کسی هست که تو رانندگی خیلی یواش میره) 

 free loader 

 چتر باز (فیلم school of rock) 

 dont take this in the wrong way 

 بد برداشت نکن (فیلم school of rock) 

 I Call Shot Gun میخوام جلو بشینم(توی ماشین) 
 3) For The Bird خسته کننده 
 4) Get In Some Ones Hair کلافه کردن 
 5) Strait From The Horse''s Mouth از منبع موثق بودن 

 با کسی کج افتادن " " 

 to prick to some one 

 to put some thing at will call for some one 

 چیزی را برای کسی کنار گذاشتن ( فیلم house of wax) 

   

 a live and well a live and kicking 

 هی نفسی میاد و میره (درج جواب how are you) 

 father! (پدرم در آمد و پدر تورا هم در میارم) 


 May they take away your ''dead washer''! (مرده شورتو ببرن!) 


 Ghosts of your stomach! (ارواح شکمت!) 


 Don''t put a hat on my head! (سرم کلاه نگذار!) 


 Why are you selling me wet wood?? (چراهیزم تر بمن می فروشی?) 


 Light up my homework! (تکلیفم رو روشن کن!) 


 His donkey passed the bridge. (خرش از پل گذشت) 


 Cut tail! (دم بریده) 


 What kind of dirt shall I put on my head? (چه خاکی بر سرم بکنم?) 


 His head is playing with his tail! (سرش با دمش (..) بازی می کنه!) 


 Pull your carpet out of the water! (گلیمتو از آب بکش!) 


 Happiness has hit you under your stomach! (خوشی زده زیر دلش!) 


 Punch you so hard that electricity will come out of your eyes! (چنان بزنم که برق از چشمت بپره!) 


 Snake Venom! (زهر مار !) 


 Disease! (مرض!) 


 Pain without a cure! (درد بی درمون!) 


 He thinks he has fallen out of an elephant''s nose?! (فکر می کنه از دماغ فیل افتاده?!) 


 Dog''s mustache (سگ سبیل) 


 I''ll take out your eyes! (چشتو در میارم!) 


 Your step on my eye! (قدمت روی چشمم!) 


 May I be sacrificed for you! (قربونت برم!) 


 You have seen camel; you haven''t seen. (شتر دیدی ندیدی.) 


 Don''t drop worms! (کرم نریز!) 


 He does long tongue!! (زبون درازی می کنه!!) 


 Donkey into donkey!!! (خرتوخره!!!) 


 They are like an elephant and a tea cup! (مثل فیل و فنجون می مونن) 


 Don''t put watermelon under my arms! (هندونه زیر بغلم نده!) 


 I''ll make you one with the wall! با دیوار یکیت می کنم)!) 


 I wanted to see who my nosey person is?! (میخواست ببنم فضولم کیه?!) 


 Don''t look at me left left!! (بهم چپ چپ نگاه نکن!!) 


 Took the water from my face! (Aabeh roomo bord!) 

 Painted us black! (مارو رو سیاه کرد!) 


 The door to the pot is open, where is the integrity of the cat? (در دیزی بازه حیای گربه کجا رفته?) 


 You can''t ride a camel bending, bending! (شتر سواری دلا دلا نمی شه!) 


 The blind read! (کور خونده!) 


 The dog was hitting, the cat was dancing! (سگ میزدگربه می رقصید!) 


 You brought my life up to my lip! (جونم و بلبم رسوندی!) 


 My soul reached my lips! (جونم بلبم رسید!) 


 Inside head eater!! (توسری خور!!) 


 It''s hit my head! (زده به سرم!) 


 Blind cat! (''گربه کوره!) 


 My head whistled! (سرم سوت کشید!) 


 My job is done. (کارم تمومه.) 


 Burnt father! (پدر سوخته!) 


 His mouth still smells like milk! (هنوز دهنش بوی شیر میده!) 

 I haven''t said anything to her and she has grown a tongue! هیچه بهش نگفتم، زبون در آورده)!) 


 I hope your eyes go blind! (چشمت کور!) 


 I grabbed it out of his belly. (از دلش در آوردم.) 


 One is too little, two is sad, the third is sure. (یکی کمه دوتا غمه سومی خاطر جمعه.) 


 It was hitting and banging! (بزن بکوب بود!) 


 May your hand not hurt. (دستت دردنکنه.) 


 May your head not hurt. (سرت درد نکنه.) 


 Don''t be tired! (خسته نباشی!) 


 I hope your mind goes up! (فهمت بره بالا!) 


 Choke!!! (خفه شو!!!) 

 One pot tells the other pot your face is black?! (دیگ به دیگ میگه روت سیاه?!) 


 Make him a donkey! (خرش کن!) 


 Come short! (کوتاه بیا!) 


 Money is not the bear''s grass!! (پول علف خرس نیست!!) 


 A hundred years to these years! (صد سال به این سال ها!) 


 Your warm breath! (دمت گرم!) 


 Her stomach is happy. (دلش خوشه.) 


 My stomach is tight. (دلم تنگه.) 


 My stomach burned for her! (دلم براش سوخت!) 


 Stomach to stomach has a path! (دل به دل راه داره!) 


 Big bear! (خرس گنده!) 


 Stomach is not in his stomach!! (دل تو دلش نیست!) 


 It doesn''t have math or books! (حساب کتاب نداره!) 


 I''ll eat your liver! (جیگرتو بخورم!) 


 Sink your teeth into liver a little bit! (یک کمی دندون رو جیگر بذار!) 


 It''s raining dogs here! (اینجا سگ سارونه!)  Killed the cat by the honeymoon suite! (گربه رو دم حجله کشت!) 


 Not coming not coming, when coming, two two coming!! (نمیاد نمیاد وقتی میاد دوتا دوتا میاد!) 

 No daddy!!! (نه بابــــــا!!!) 

 Go daddy!!! (برو بابــــــــْآ !!!) 


 Let''s hit and go! (بزن بریم!) 


 One gear! (یک دنده!) 


 Dirt on your head!! (خاک برسرت!!) 


 My stomach is making salt! (دلم شور می زنه!) 


 I died from laughter. (از خنده مردم.) 


 It is from my God! (از خدامه!) 


 He was stuck between the earth and the sky.. (مونده بود بین زمین و آسمون.) 


 From each of her fingers a talent rains! (از هر انگشتش هنر میباره!) 


 Make your hat the judge! (کلاهتو قاضی کن!) 


 I won''t even give you a non-curing disease! (درد بی درمون هم بهت نمیدم!) 


 A flower has no front or back! (گل پشت رو نداره!) 


 Without dad and mom! (بی پدر مادر!) 


 He put a finishing stone! (سنگ تمام گذاشت!) 


 His health is a ball! (حالش توپه!) 


 I know him like the palm of my hand. (مثل کف دستم می شناسمش.) 


 Have I smelled the palm of my hand?? (مگه کف دستموبو کردم??) 


 She hits one handed! (یک دستی می زنه!) 


 Without back of work! (پشتکارنداره!) 


 Donkey head! (کله خر!) 

 Wind hitter. (باد بزن.) 


 Water puller. (آب کش.) 


 Hat lifter! (کلاه بردار!) 


 You are the darling of my stomach. (عزیز دلمی.) 


 She is very heavy and colourful! (خیلی سنگین رنگینه!) 


 Don''t make yourself spoiled!! (خودتو لوس نکن!!) 


 Drink of life! (نوش جان!) 


 Unknowledgeable in salt!! (نمک نشناس!!) 


 Without salt! (بی نمک!) 


 With salt! (با نمک!) 


 Without steam! (بی بخار !) 


 Don''t be narrow and orange!! (نازک نارنجی نباش!!) 


 You ate my head!! (سرمو خوردی!!) 


 Again the same soup and the same bowl!! (بازهم همان آش و همان کاسه!!) 


 Your eyes see beautiful! (چشمتون قشنگ می بینه!) 


 May your eyes be bright! (چشمتون روشن!) 


 He took her tear out! (اشکشو در آوردی!) 


 Her colour has jumped away! (رنگش پریده!) 


 The patient stone. (سنگ صبور.) 


 Your place is very empty! (جات خیلی خالیه!) 


 One hand has no voice. (یک دست سدا نداره.) 


 I want the donkey and the dates. (هم خرو میخواد هم خرمارو.) 


 My new sleeve, eat rice!! (آستین نو بخور پلو!!) 


 Her friendship is like the friendship of Auntie Bear! (دوستیش مثل دوستی خاله خرسه اس!) 


 She still has two and a half swallows left!!! (هنوز دوقورت و نیمش باقیه!!!) 


 Don''t see how tiny the pepper is, break it and see how sharp it is! (فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه!) 


 One crow, forty crows! (یک کلاغ چهل کلاغ!) 


 Hear and don''t believe! (بشنو و باور نکن!) 


 Leave it alone, it''s not male male, or female female! (ولش کن نه نر نره نه ماده ماده!) 


 If you''re a crow, then I''m a baby crow! (اگه تو کلاغی من بچه کلاغم!) 


 The onion has been hanging out with the fruit!! (پیاز هم خودشو قاطی میوه ها کرده!!)  Which instrument of yours should I dance to?? (با کدوم سازت برقصم??)  May God never subtract you from brotherhood! (خدا از برادری کمت نکنه!) 


 My stomach became a kabob! (دلم کباب شد!) 


 Die for someone who will have a fever for you! (برای کسی بمیر که برات بمیره!) 


 Ouch life/soul!! (آخ جوووون!!) 


 My veins and roots came out!! (رگ و ریشه ام در اومد) 

 don''t make faces 
 شکلک در نیار 
 once upon a time 
 یکی بود یکی نبود 
 so there you are 
 خوب گیرت اوردم 
 have fun 
 خوش باشید 
 by the way 
 بگذر یم 
 don''t make me fool 
 خرم نکن 
 God for bidden 
 خدا نکنه 
 you look fishy 
 مشکوک میزنی 

 هر دو تاش اسپانیایی هست: 
 mucho =much 
 muy =very 

 all the rage=آخر مد -فشیون 

 "dandy a story about" 

 دهان به دهان گشتن 

 to know by sight" 

 دورا دور شناختن 

 ALL THAT GLITTERS IS NOT GOLD 
 هر گردی گردو نیست 

 A ROLLING STONES GATHER NO MOSS 
 آب در یك جا بماند می گندد 

 TAKE A LIP IN THE DARK 
 دل به دریا زدن 


 OUT OF SIGHT,OUT OF MIND 
 از دل برود هر آنكه از دیده رود 

 TO BE MORE CATHOLIC THAN POPE 
 كاسه داغتر از آش 

 not to suit ones taste" 

 (به ذائقه خوش نیامدن) 

 Cheese it! 

 بپیچ بریم (بیا زود از اینجا بریم) 

 curse upon him who denies it 

 بر منکرش لعنت 

 "bitter pill to swallow " 

 (حقیقت تلخ است 

 گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی All things come to he who waits 

 علف به دهن بزی شیرین است Beauty is in the eye of the beholder 

 پا را به اندازه گلیم خود دراز کن انگار آسمون به زمین افتاده It is not as if the sky is falling 

 پل های پشت سرت را خراب نكن Don''t burn your bridges behind you 

 "slide over " 

 (سرخوردن از روی موضوعی) 

 seeing is believing:شنیدن کی بود مانند دیدن 

 you can have it = قابل شمارو نداره 

 what s up ? = چه خبر 

 have my condo leuces = منو تو غم خودت شریک بدون 

 bon apetite = نوش جان 

 you are a wet blanket = شما ضد حال هستین wet blanket=ضد حال 

 think again 
 کور خوندی 

 amen to it 
 گل گفتی 

 i take my hat off to you:بابا ایول i am standing by you:هواتو دارم 

 you can say that again 

 الحق كه راست میگی 

   

 A candle lights others and consumes itself. 

 یک شمع خود می سوزد تا به دیگران روشنایی بخشد 

 Early to bed, early to rise makes man healthy, wealthy and wise 

 Or 

 The early bird catches the fly 

 زود خوابیدن و سحر خیز بودن٬ تن آدمی را سالم نگاه می دارد٬ آدمی را غنی می سازد و وی را باهوش می گرداند 

 یا 

 سحر خیز باش تا کامروا شوی 

 Courage leads to heaven, fear to death 

 جرات مایه نجات است٬ ترس مایه مرگ 

 The greatest undeveloped territory of the world lies under your hat 

 بزرگتری قلمرو حکومتی دنیا در زیر کلاه تو واقع شده است(عقل توست). 

 Friendship importers happiness and a bate misery by doubling our joy and driving our grief. 

 دوستی شادمانی ها را افزون می کند و البته کمی غم و اندوه نیز با افزون کردن شادی ها و بیرون راندن غم های دیگر برای ما به وجود می آورد. 

 A favor becomes in the bad heart to poison 

 کار خوب برای آدم بد مثل سم می مونه 

ٌWork "one,s" fingers to the  
ارسال پست

بازگشت به “زبان انگليسي”