جنگ فالكلند ، سمبل ضعف نیروى دریایى در برابر نیروى هوایى

در اين بخش مي‌توانيد در مورد تجهيزات و تسليحات دريايي به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: شوراي نظارت, مديران هوافضا, شوراي نظارت, مديران هوافضا

ارسال پست
Rookie Poster
Rookie Poster
پست: 23
تاریخ عضویت: سه شنبه 4 آبان 1389, 6:19 pm
سپاس‌های ارسالی: 22 بار
سپاس‌های دریافتی: 71 بار

جنگ فالكلند ، سمبل ضعف نیروى دریایى در برابر نیروى هوایى

پست توسط javadn110 » شنبه 9 بهمن 1389, 1:55 pm

تصویرجزایر فالكلند در اقیانوس اطلس جنوبى كه در قرن ۱۸ به تصرف انگلیسدرآمد در ۱۹۸۲ مبدل به صحنه یكى از پیكارهاى بزرگ تكنولوژیكى نیمه دوم قرنبیستم شد. این جنگ اگرچه از بعد زمینى و نفرات درگیر، نبردى كوچك محسوبمى شد اما از نقطه نظر دریایى جنگى كم سابقه بود و لااقل پس از جنگ دومجهانى، جهان شاهد چنین نبردى در دریا نبوده است. دلیل شروع جنگ نیز به بحثبى اهمیت ماهیگیرى انگلیسى هاى مقیم این جزیره كه كمتر از ۱۰ هزار نفربودند بازمى گشت. البته این مسأله بهانه اى بود تا جنگ آغاز شود چرا كهاعتراض اصلى به ادعاى مالكیت آرژانتین كه كمتر از ۱۰۰۰ كیلومتر با جزایرفالكلند (مالویناس) فاصله داشت بازمى گشت، حال آنكه این جزیره در ۱۱ هزاركیلومترى انگلیس واقع بود.


آغاز جنگ
در آوریل ۱۹۸۲ ژنرال هاىآرژانتینى براى دستیابى به شهرت داخلى و خلاصى از گرفتارى هاى اقتصادى وسیاسى كشور بحث لزوم آزادسازى مالویناس را مطرح كردند و بلافاصله با اعزام۱۱ هزار سرباز تكاور (نیروهاى هوادریا) جزیره را اشغال كردند. گمان آنهااین بود كه انگلیس به دلیل آنكه دیگر قدرت گذشته را ندارد (در دهه ۷۰انگلیس بخش بزرگى از نبرد ناوها و ناوهاى هواپیمابر بزرگ خود را كنارگذاشت چرا كه از عهده مخارج نگهدارى آنها برنمى آمد) بنابراین به مذاكراتسیاسى و اعتراضات دیپلماتیك بسنده مى كند.
اما پاسخ انگلیس كوبنده بود.آنها ابتدا توسط یك زیردریایى اتمى با ۲ اژدر، یك رزمناو آرژانتینى را در۲۵۰ مایلى جنوب فالكلند غرق كردند و سپس به اعزام ۲ ناو عظیم هواپیمابر و۳۰ ناوچه (فریگیت) و رزمناو و ۲۵ ناو نفربر و لجستیكى اقدام كردند در حالىكه زیردریایى هاى اتمى و غیر اتمى نیز همراه آنها بود.
در ۲۵ آوریل۱۹۸۲ هلى كوپترهاى انگلیسى زیردریایى آرژانتینى سانتافه را صدمه زده و آنرا به تسلیم شدن واداشتند. در روز ۲۶ آوریل نیروهاى آرژانتینى مستقر درجزیره جورجیا واقع در شرق فالكلند در اثر آتش شدید ناوهاى انگلیس تسلیمشدند و در ۲ ماه مه زیردریایى انگلیسى كانگورو رزمناو بزرگ آرژانتینىبلگرانو را غرق كرد.
حمله متقابل آرژانتینى ها به ناوگان اصلى انگلیس وناوهاى هواپیمابر آنها بى نتیجه بود و در نتیجه شكست این حمله ناوهاىآرژانتینى به سمت سواحل آرژانتین عقب نشینى كردند.
انگلیسى ها در روزهاى سوم و چهارم ماه مه نیز دو كشتى دیگر آرژانتینى را هدف قرار مى دهند.
ورود نیروى هوایى آرژانتین
ضرباتپى در پى انگلیس به نیروى دریایى آژانتین سبب از گردونه خارج شدن این نیروشد، حال آنكه خلبانان آژانتینى از ۴ مه با ورود به جنگ صحنه نبرد را تغییردادند.
ابتدا یك سوپر اتاندارد آرژانتینى با پرتاب موشك معروف اگزوستناو بزرگ شفیلد انگلیس را غرق مى كند كه در این حادثه ۲۰ انگلیسى كشتهمى شوند. در ۱۰ مه ناو گلاسكوى انگلیس مورد اصابت بمب هاى هواپیماىآرژانتینى قرار مى گیرد اما غرق نمى شود. ضربات آژانتینى ها اگرچه سبب كندشدن عملیات دریایى انگلیس مى شود اما آن را متوقف نمى كند و ناوهاى نفربرو لجستیكى انگلیس خود را به سواحل فالكلند مى رسانند تا اقدام به پیادهكردن نیرو كنند.
تصویر
غرق شدن ۵ ناو انگلیسى
از این زمان به بعد جنگ سرعتبالایى به خود مى گیرد. هواپیماهاى میراژ، سوپر اتاندارد و اى-۴ آرژانتینىبا قبول خطر خود را به ارتفاع پایین رسانده و ناوشكن هاى در حال عملیاتپیاده كردن نیرو را در هم مى كوبند. ناوهاى گلا مورگان، سرگالاهاد، پلیموتو سر تریسترام مورد اصابت قرار مى گیرند اما این ضربات تأثیرى روى عملیاتعظیم انگلیسى ها ندارد. قصد ارتش انگلیس پیاده كردن ۲ تیپ نیرو بود كه در۲۱ ماه مه عملى شد و هواپیماهاى عمود پرواز سى هاریر نیز ۲ ناو آرژانتینىكه قصد كمك رسانى به نیروهاى آرژانتین را داشتند نابود كردند. اما خلبانانآرژانتینى به بهاى تلفات زیاد حملات خود را ادامه داده و موفق مى شوند باموشك و بمب ناوهاى آروگانت، سر پلیانت را صدمه زده و ناو آردنت را غرقكنند.
در ۲۳ ماه مه آنها ناوچه آنتلوپ انگلیس را نیز با موشك هدایتشونده از ناحیه «پاشنه» مورد اصابت قرار مى دهند. اما در همان روزهلى كوپترهاى لینكس انگلیس نیز ناو عظیم لجستیكى ۱۳ هزار تنى آرژانتین رابا موشك هاى هوا به دریا منهدم مى كنند.
اگرچه آرژانتین در نبردفالكلند مطمئن بود نبرد را در دریا باخته اما جنگ در هوا و زمین را با شدتادامه داد و غرق شدن ناوشكن كاونترى در ۲۵ ماه مه رقم تلفات انگلیسى ها رابه غرق یا صدمه جدى براى ۱۱ ناو مى رساند.
ضربه بزرگ به انگلیس
بدترینضربه براى نیروى دریایى انگلیس برخلاف آنچه همگان گمان مى كنند غرق ناوشفیلد نبود بلكه غرق ناو لجستیكى «آتلانتیك كانویر» در ۲۶ مى بود.موشك هاى اگزوست در این عملیات موفق كه توسط هواپیماهاى ساخت فرانسه پرتابشدند، این ناو عظیم را غرق مى كنند. غرق این ناو سبب به زیر آب رفتن ۸هلى كوپتر «وسكس» و ۳ فروند شنوك و وقفه جدى در عملیات توسط انگلیسى هامى شود.
آرژانتینى ها روز بعد ناوشكن برودورو را نیز مورد اصابت قرارمى دهند. اگرچه ناو غرق نمى شود اما جسورانه ترین حركت آرژانتینى ها حملهبه «گروه ناو» بزرگ انگلیسى در اقیانوس اطلس بود. در این عملیات بى حاصلكه در ۳۰ ماه مه توسط هواپیماهاى اسكاى هاوك و سوپر اتاندارد انجام شدآنها به ناو هواپیمابر اینونسبل و ناوهاى اطراف آن حمله كردند اما حجم آتششدید «هسته اصلى دریایى انگلیس» به اندازه اى بود كه خلبانان آرژانتینىادامه عملیات را بى فایده دیده و تنها به غرق كردن یك نفتكش و پرتاب یكموشك اگزوست (كه توسط انگلیسى ها منحرف گردید) بسنده كردند.
پایان جنگ
حملاتهوایى آرژانتینى ها اگرچه شجاعانه و مؤثر بود اما تعیین كننده نبود مضافاًآنكه حداقل ۴۵ هواپیماى آرژانتین طى این جنگ ۴۵ روزه از بین رفت (اگرچه ۱۳ناو انگلیسى غرق شد یا صدمه دید.) سربازان آرژانتینى كه در جزیره بدونپشتیبانى دریایى و هوایى باقى مانده بودند در ماه ژوئن تسلیم نیروهاىانگلیسى شدند و جنگ خاتمه یافت در حالى كه ۶۳۵ آرژانتینى و ۲۵۵ انگلیسى دراین نبرد جان باخته بودند.
نتیجه نبرد

جنگ فالكلند اگرچه منجر بهشكست قطعى آرژانتین شد اما ضعف نیروى دریایى را در برابر نیروى هوایىآشكار كرد. هیچكس گمان نمى كرد سومین نیروى دریایى جهان كه زمانى نه چنداندور قدرت اول و مالك نیمى از جهان بود چنین ضربات خرد كننده اى از تعدادىخلبان ارتش جهان سومى آرژانتین تحمل كند.
رسانه هاى غرب اگرچه پیروزىانگلیس را بزرگ جلوه دادند و چنین وانمود كردند كه آرژانتین در این نبردحریف بسیار ضعیفى بوده اما كسى به این موضوع نپرداخت كه چرا باید موشك هاى۲ میلیون دلارى اگزوست به این سادگى ۵ ناو بزرگ انگلیسى را كه برخى ازآنها مانند شفیلد و آتلانتیك كانویر بسیار گران و با اهمیت بودند از بینببرند و عملیات آبى - خاكى كه در آن تنها ۲ تیپ نیرو پیاده شد منجر بهصدمه دیدن ۸ ناو و غرق ۵ فروند شود؟ پیام این جنگ یك چیز بود: دیگر نیروىدریایى بدون پشتوانه هوایى قوى، ارزشى ندارد. در حقیقت ناوها در كنارهواپیماها اهمیت مى یابند. ناوهاى كوچك هواپیمابر انگلیس چون نتوانستند باخود هواپیماهاى قوى و زیاد به میدان بیاورند در برابر میراژها، سوپراتانداردها و اسكاى هاوك هاى آرژانتین عاجز ماندند. انگلیس در این نبردالبته از هواپیماهاى سى هاریر نیز استفاده كرد اما این هواپیماهاى عمودپرواز از چالاكى جت هاى معمول برخوردار نبوده و مجبور بودند اكثراً از سرراه جت هاى با سرعت ۲‎/۵ ماخ آرژانتینى كنار بروند.
مى توان در نهایتنتیجه گرفت كه جنگ فالكلند حقیقت تلخى را براى انگلیس مشخص كرد. این كشوردیگر نمى تواند بدون برادر بزرگتر خود (آمریكا) در جنگى شركت كند چرا كهنه قادر به پوشش هوایى مناسب براى ناوهاى خود است و نه آنكه مى تواند درمقیاس وسیع اقدام به جابه جایى نیرو و تجهیزات كند و ناوهاى كوچكهواپیمابر انگلیسى نیز (كه تنها یك سوم نوع آمریكایى ظرفیت دارند)نمى توانند پشتیبانى كننده هاى خوبى باشند. پس از نابودی نیروی دریایی عراق عراقی ها تلاش کردند به این روش نیروی دریایی ایران را از بین ببرند ولی موفق نشدند منبع:[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

Captain II
Captain II
نمایه کاربر
پست: 4340
تاریخ عضویت: سه شنبه 23 اسفند 1384, 1:14 pm
محل اقامت: کرج پلاک 43!
سپاس‌های ارسالی: 6686 بار
سپاس‌های دریافتی: 12079 بار
تماس:

Re: جنگ فالكلند ، سمبل ضعف نیروى دریایى در برابر نیروى هوایى

پست توسط Mohammad 1985 » یک شنبه 10 بهمن 1389, 3:40 am

البته منبع اصلی 100 جنگ بزرگ تاریخ از روزنامه ایران هست
به همه سياستمداران مشکوک باش.
جکسون براون

ارسال پست

بازگشت به “تجهيزات و تسليحات دريايي”