گیاه دارویی آُس

در اين بخش مي‌توانيد در مورد مباحث مرتبط با خواص گياهان به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: رونین, Dr.Akhavan, شوراي نظارت, رونین, Dr.Akhavan, شوراي نظارت

ارسال پست
Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 1921
تاریخ عضویت: شنبه 29 خرداد 1389, 5:45 pm
سپاس‌های ارسالی: 6415 بار
سپاس‌های دریافتی: 11867 بار

گیاه دارویی آُس

پست توسط رونین » پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390, 9:04 pm

تصویر

مزه تلخ آميخته با گسي و شيريني دارد و گسي آن سبب سردي آن شده است .

برساقه آن برجستگي هايي است که به اندازه ي کف دست و همرنگ ساقه است.اين برجستگي ها از بخش ديگر آس قوي تر است .
گسي آن در هنگام مکيدن آنقدر محسوس است که زبان را نيشگون مي گيرد . اين برجستگي ها داراي گوهر خاکي و کمي گوهر لطيف است .

بهترين نوع آن به منظور استفاده درماني گونه اي است که رنگش به سياهي مي زند ،به ويژه «آس خسرواني »که در کوهساران مي رويد .

بهترين نوع گل آن از نظر طبي گلهاي سپيد رنگ است .

افشره ي برگ و ميوه آس بهترين ماده درماني است . چنانچه افشره اش کهنه شود ناتوان مي گردد و کفک بر آن مي نشيند .
مزاج :داراي گرمي لطيف و سردي بر آن غالب و گيرندگي آن بيشتر از سردي است .

خاصيت درماني :اسهال ، عرق و هر نوع خونريزي و هر نوع سيلاني را بسوي اندام ها بند مي آورد . اگر تن را در گرمابه با آس مالش دهند تن را توان مي بخشد و رطوبت هاي زياد پوست را بر مي کند .

پخته آن استخوان شکسته را به هم جوش مي دهد .
سوخته آن را مي توان به جاي توتيا در خوشبو کردن بدن بکار برد .
مرهم ،ضماد ، شربت و رب ميوه آس براي جلوگيري از نوع خونريزي ( نزيف )مفيد است .
گيرندگي آس قوي تر از سردي بخشي آن است .
ارزش غذايي آن اندک است .
در بين شربت هاي دارويي جهت بند آوردن شکم ،درد شش و سرفه ، شربتي چون آس وجود ندارد .
آرايش :روغن ،افشره ، پخته شده آس و به ويژه دانه آس ريشه موها را تقويت مي کند ،از ريزش باز مي دارد و سبب بلندي و سياهي مو مي گردد .

دانه آس را اگر در کره بپزند بازدارنده عرق است و خراش ناشي از عرق را اصلاح مي کند .برگ خشکيده آس بوي بد زير بغل و پيچ و خم هاي بدن را از بين مي برد .

خاکستر آس کار توتيا را مي کند و لکه و کک و مک را مي زدايد .

ورم و جوش :ورم هاي گرم و باد سرخ و مورچه و جوش و زخمها و هر نوع زخمي که بر کف دست آيد و انواع سوختگي با آتش چاره شان آس مخلوط با روغن زيتون است .

مفاصل :اگر ميوه آس را در آب انگور کهنه بپزند و ضماد کنند سستي مفاصل را از بين مي برد .

اندام هاي سر :خون دماغ را بند مي آورد . سبوسه را مي زدايد و زخمهاي سر را مي خشکاند . اگر آب آس را در گوشي که قرحه دارد يا چرکين است بچکانند خوب مي شود . شربت آس سستي لثه را از بين مي برد .

اندام هاي چشم :علاج درد و برآمدگي چشم است .

اندام هاي تنفسي و سينه:قلب را توان مي بخشد و خفقان را از بين مي برد.ميوه آن بوسيله ي شربتي که دارد علاج سرفه است و

اسهال را باز مي دارد. ميوه و رب ميوه اش در خونريزي ها مفيد است .

اندام هاي تغذيه :مانع سوزش در مجراي بول و سوزش مثانه است .

افشره ميوه آن بول را ريزش مي دهد و در جلوگيري از ريزش زياد خون حيض مفيد است .

آب آس شکم را بند مي آورد .

آغشته کردن تن با آب آس مانع اسهال مراري و سودايي مي شود .

اگر ميوه اش پخته شود رطوبت هاي زهدان را از جريان باز مي دارد .

ضماد آن براي علاج بواسير و آماس بيضه ها مفيد است .

آس پخته شده از بيرون آمدن مقعد و زهدان جلوگيري مي کند .

زهرها :آس و ميوه آن را اگر با آب انگور کهنه بنوشند براي علاج نيش کژدم و رتيل مفيد است . خوراکی و موضعی

پارسی طب
سایت گیاهان دارویی
مائیم که از پادشهان باج گرفتیم
زان پس که از ایشان کمروتاج گرفتیم
اموال وخزائنشان تاراج گرفتیم
مائیم که از دریا امواج گرفتیم

شاهنشاه بزرگ ایران نادرشاه افشار


زیبنده
یک رونین زیبا مردن است، آن رونینی که هر دم آماده مرگ نباشد، ناگزیر مرگی ناشایست برایش پیش می آید
.

ارسال پست

بازگشت به “گياهان دارويي”