رسوب زدای مغناطیسی آب

در اين بخش ميتوانيد درباره موضوعاتي كه در انجمن براي آنها بخشي وجود ندارد به بحث و گفتگو بپردازيد

مدیران انجمن: MASTER, MOHAMMAD_ASEMOONI, رونین, Shahbaz, شوراي نظارت

ارسال پست
New Member
پست: 2
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 20 بهمن 1388, 5:56 pm
سپاس‌های دریافتی: 1 بار

رسوب زدای مغناطیسی آب

پست توسط moe8332 »

 [External Link Removed for Guests] [External Link Removed for Guests]ي براي [External Link Removed for Guests] و [External Link Removed for Guests]

  تصویر 
 افزايش جمعيت و نياز روز افزون به مواد [External Link Removed for Guests] ، بشر را به سمت بهره برداري غلط ازمنابع [External Link Removed for Guests] و خاک سوق داده و اين در حالي [External Link Removed for Guests] که پايداري بخش [External Link Removed for Guests] را زيرسوال برده [External Link Removed for Guests] . عدم مصرف مواد آلي و همچنين مصرف بي رويه [External Link Removed for Guests] ، سم و کودشيميايي باعث افزايش تراکم خاک ، افزايش وزن مخصوص و کاهش نفوذ پذيري خاک گرديده [External Link Removed for Guests]. به همين دليل ساختمان خاک سفت شده و شرايط مساعدي براي رشد وتوسعه ريشه گياه وجود ندارد .
  باتوجه به روند کاهش زمين هاي حاصلخيز و کمبود [External Link Removed for Guests] خصوصاً در بخش [External Link Removed for Guests] محققين را واداشته تا با اختراع دستگاه [External Link Removed for Guests]زدا گامي بزرگ در جهت کاهش مشکلات و معضلات اين بخش بردارد.
 در [External Link Removed for Guests] زدايي، يک ميدان [External Link Removed for Guests]ي پيچيده و کمپلکس ، با اعمال نيرو بر روي يون هاي [External Link Removed for Guests] [External Link Removed for Guests] گذار ( که عمدتاً ازنوع بي کربنات هاي محلول بوده و از عوامل اصلي [External Link Removed for Guests]ي [External Link Removed for Guests] مي باشند ) ، آنهارا از حالت يوني خارج کرده و به شکل مولکولي تبديل مي کند .
   ماحصل اين پروسه، تبديل کريستال يوني ( کمپلکس کلسايت در متداول ترين فرم که [External Link Removed for Guests]ي [External Link Removed for Guests] و پيچيده از خود بجا مي گذارد ) به کريستال مولکولي ( کمپلکسآراگونايت در متداول ترين فرم که نرم و غير چسبنده [External Link Removed for Guests] ) مي باشد . مولکولهاي حاصله به يکديگر ملحق شده ( پديده دانه برفي يا Snow ball ) و در [External Link Removed for Guests] بصوربت شناور باقي مي ماند و بدين سان نه تنها [External Link Removed for Guests] گذاري [External Link Removed for Guests] متوقف ميگردد ، بلکه امکان حذف اين [External Link Removed for Guests] معلق نسبتاً ساده نيز امکان پذير خواهدگرديد.

از سويي ديگر با آزاد شدن مولکول هاي [External Link Removed for Guests] درگير در هيدرات اسيون [External Link Removed for Guests] [External Link Removed for Guests] گذار ، کاهش بيش از 10 % کشش سحطي [External Link Removed for Guests] و افزايش حلاليت [External Link Removed for Guests] ، [External Link Removed for Guests]ات پيشين نيز از جداره رها شده و در [External Link Removed for Guests] حل خواهند شد .
 
 کشاورزان و باغداران در اکثر مناطق کم [External Link Removed for Guests] کشور به منظور [External Link Removed for Guests]فاده بهينه از [External Link Removed for Guests] ، ازسيستم [External Link Removed for Guests]ياري تحت فشار [External Link Removed for Guests]فاده مي کنند. اين در حاليست که [External Link Removed for Guests]ي بالاي [External Link Removed for Guests] [External Link Removed for Guests]ياري و محتواي بالاي کربنات و بي کربنات کلسيم و منيزيم موجب تشکيل [External Link Removed for Guests] و ايجاد گرفتگي در [External Link Removed for Guests] ها ، خصوصاً در نازلها و قطره چکانها ميشود.

نمکهاي موجود در خاک و [External Link Removed for Guests] در سطح خاک جمع شده و موجبات معضل شوره زايي وسفت شدن خاک را فراهم مي کند که تجمع نمکها در اطراف ريشه ها باعث کاهش رشد گياه شده که همان پيري زود رس [External Link Removed for Guests] .
  حلاليت [External Link Removed for Guests] به دليل آزاد شدن مولکولهايي که تا به حال درگير يونهاي فوق الذکر بودهاند بالا رفته و با افزايش حلاليت [External Link Removed for Guests] ، کشش سطحي کاهش يافته و به دنبال آن خاصيت خيس کنندگي و يا تر شوندگي خاک افزايش مي يابد . در نتيجه اين فرآيند ، ظرفيت نگهداري [External Link Removed for Guests] در خاک افزايش يافته و ميزان تبخير در سطح خاک نسبت به [External Link Removed for Guests]ياري معمولي کاهش مي يابد ، که خود موجب پائين آمدن زمان [External Link Removed for Guests]ياري و صرفه جويي در مصرف [External Link Removed for Guests] مي شود .  با بالا رفتن حلاليت [External Link Removed for Guests] جذب کود و نمکهاي خاک توسط گياه افزايش مي يابد که اين موضوع به ارتقاء کيفيت و رشد بيشتر محصول کمک مي کند .

در نتيجه خاکسفت ( کلوخي ) که مانع رشد ريشه هاي گياه بودند به خاک نرم تبديل شده وريشه زائي گياه را موجب مي شود و به تبع آن ، گياه شاداب تر شده و مواد [External Link Removed for Guests] را بهتر در اختيار برگها قرار مي دهد که خود افزايش فتوسنتز ، کميت، کيفيت و زود رسي حدود ( 10 تا 20 روز ) محصول و نيز سطح سبز و تراکم يکنواخت و رفع مشکل [External Link Removed for Guests]سوزي در [External Link Removed for Guests]ياري [External Link Removed for Guests]ي را به ارمغان مي آورد .

با [External Link Removed for Guests]فاده از اين [External Link Removed for Guests] ، کود و سم در [External Link Removed for Guests] بهتر حل شده و جذب آن نيز سريع تر وآسانتر شود ، در نتيجه با مصرف کود کمتري به نتيجه دلخواه خواهيم رسيد واز اين لحاظ نيز صرفه جويي خواهيم داشت .
  دربخش دام و [External Link Removed for Guests] هم بالا رفتن حلاليت [External Link Removed for Guests] باعث مي شود دارو و مکمل هاي [External Link Removed for Guests] و ويتامين ها بهتر و راحت تر حل شده و ديگر [External Link Removed for Guests]ات ژلاتيني در تانک دارو نخواهيم داشت ، علاوه بر آن دارو بهتر جذب بدن دام و [External Link Removed for Guests] شده و اثر مطلوبتري مي گذارد و با مقدار داروي کمتري به نتيجه دلخواه رسيد و همين خودباعث صرفه جويي در مصرف داروها و مکمل ها ي [External Link Removed for Guests] مي شود 

فرآيند تشکيل [External Link Removed for Guests] :

 يونهاي کلسيم و منيزيم ( Ca , Mg ) همواره به مقادير متفاوتي در [External Link Removed for Guests] حل شده کها ين امر موجب [External Link Removed for Guests]ي [External Link Removed for Guests] ميگردد . فرآيند تشکيل [External Link Removed for Guests] در [External Link Removed for Guests]هايي که [External Link Removed for Guests]ي بالايي دارند سه عامل مهم نقش اساسي دارند که عبارتند از : دما ، سطح قليايي سيال و فشار .  افزايش دما باعث کاهش حلاليت قليايي خاکي و ترکيبات آنها ( بارزترين نمونه آنکلسيم مي باشد )در [External Link Removed for Guests] شده که با افزايش سطح قليايي و کاهش فشار [External Link Removed for Guests] [External Link Removed for Guests]گذاري اتفاق خواهد افتاد بدين سان اولين لايه از [External Link Removed for Guests] به جداره هاي [External Link Removed for Guests] و ساير تجهيزات که در مسير جريان [External Link Removed for Guests] قرار دارند تشکيل مي شود که اين لايه تشکيل شده به عنوان پايه اي جهت نشست [External Link Removed for Guests]ات بعدي مي باشد که بدين ترتيب با گذشت زمان لايه ها افزايش يافته و بشکل دواير متحد المرکز افزايش [External Link Removed for Guests] را در پي داشته که در صورت ادامه [External Link Removed for Guests] گذاري اين دواير تنگ تر شده و در پايان باعث انسداد کلي مسير عبور [External Link Removed for Guests] مي‌گردد. 


چگونگي عملکرد ضد [External Link Removed for Guests] هاي [External Link Removed for Guests]ي در [External Link Removed for Guests] و [External Link Removed for Guests]:
 در ضد [External Link Removed for Guests] هاي [External Link Removed for Guests]ي ، ميدان اعمال شده بر جريان [External Link Removed for Guests] عبوري ، يک ميدان [External Link Removed for Guests]ي بسيار قوي از گونه اي از آهن رباهاي خاص بوده که تغييراتي را درنحوه آرايش بارهاي الکتريکي و مولکولهاي [External Link Removed for Guests] ايجاد مي نمايد .

از آنجا که مولکولهاي [External Link Removed for Guests] بصورت نامنظم قرار داشته و بارهاي مثبت و منفي آنها درجايگاه طبيعي خود قرار ندارد ميدان [External Link Removed for Guests]ي ايجاد شده توسط اين ضد [External Link Removed for Guests]ها باعث مي شود تا مولکولهاي [External Link Removed for Guests] از حالت بي نظمي بصورت مرتب در آمده و سطح تماس آنها با يکديگر کاهش يابد که اين فرآيند به معني افزايش مولکولهاي آزاد [External Link Removed for Guests] و در نتيجه بالا رفتن قدرت حلاليت [External Link Removed for Guests] مي باشد .

با توجه به بالارفتن قدرت حلاليت [External Link Removed for Guests] بديهي [External Link Removed for Guests] که [External Link Removed for Guests]ات تشکيل شده از قبل بر روي سطوح مسير جريان [External Link Removed for Guests] پس از گذشت مدت زماني که به ضخامت [External Link Removed for Guests] و دبي جريان [External Link Removed for Guests] بستگي دارد از بين مي روند .
 

مزاياي [External Link Removed for Guests]فاده از ضد [External Link Removed for Guests] هاي [External Link Removed for Guests]ي در [External Link Removed for Guests] و [External Link Removed for Guests]:

- جلوگيري از تشکيل [External Link Removed for Guests] بر روي سطوح تجهيزات و تأسيسات

[COLOR=#000080]- از بين بردن [External Link Removed for Guests] قبلي موجود بر روي سطوح مدار و تجهيزاتي که در مسير [External Link Removed for Guests] قرار دارند .


- کاهش چشمگير خوردگي در سيستم و مسيرهاي انتقالي

- افزايش طول عمر سيستم ها

- رفع نياز به روش هاي سنتي [External Link Removed for Guests] زدايي

- تسريع جذب [External Link Removed for Guests] توسط گياهان و سهولت توسعه ريشه ها و [External Link Removed for Guests]حکام آنها
 
 - عدم انسداد و پرشدگي خلل و فرج خاک توسط [External Link Removed for Guests]ات بويژه کلسيت و در نتيجه تخلخل و پوکي خاک 
[COLOR=#000080]- عدم مصرف انرژي

 

- کاهش هزينه تعمير و نگهداري

[COLOR=#000080]- کاهش قابل توجه و چشمگير بار ميکروبي 


- [External Link Removed for Guests] آسان ، سريع و ارزان و عدم نياز به راهبري ، سرويس ، خدمات و شارژ


خلاصه [External Link Removed for Guests] براي [External Link Removed for Guests] و دامپروري:

 تنها با [External Link Removed for Guests] تجهيزات [External Link Removed for Guests] زداي [External Link Removed for Guests]ي[SIZE=85]  [External Link Removed for Guests] بر روي [External Link Removed for Guests] خروجي چاهها ، [External Link Removed for Guests] هاي [External Link Removed for Guests]ياري [External Link Removed for Guests]ي ايستگاه هاي کنترل مرکزي [External Link Removed for Guests]ياري قطره اي و ايستگاه هاي پمپاژ     زير برخوردار شويد :
  
 [COLOR=#000080]- صرفه جويي در مصرف [External Link Removed for Guests] [External Link Removed for Guests]ياري تا 30 %  

 - نفوذ [External Link Removed for Guests] در اعماق بيشتر خاک و اصلاح خاک 

 [COLOR=#000080]- زودرسي حدود 10 تا 20 روز و رسيدگي يکنواخت محصولات  

 - صرفه جويي در مصرف کود 

 [COLOR=#000080]- رفع [External Link Removed for Guests]سوزي در [External Link Removed for Guests]ياري [External Link Removed for Guests]ي تا 100 درصد  

 - افزايش عملکرد محصول تا بيش از 80 % 

 [COLOR=#000080]- بهبود طعم و مزه محصول و افزايش کيفيت و کميت آن  

 - پيشگيري از گرفتگي نازل ها ، قطره چکان ها و افشانکها در [External Link Removed for Guests]ياري قطره اي 

 [COLOR=#000080]- پيشگيري از تشکيل [External Link Removed for Guests] و گرفتگي و خوردگي  

 - کاهش هزينه توليد 

 [COLOR=#000080]- کاهش هزينه نگهداري خطوط انتقال [External Link Removed for Guests]  

 - حفظ تخلخل و پوکي خاک 

 [COLOR=#000080]- عدم [External Link Removed for Guests] در داخل خطوط و قالبهاي صنعتي  

 - افزايش کيفيت محصول صنايع تبديلي و [External Link Removed for Guests] 

 [COLOR=#000080]- افزايش عمر مفيد ماشين ها و تأسيساتي که مربوط به [External Link Removed for Guests] مي باشد .  

 جهت دريافت اطلاعات بيشتر و يا سفارش با شماره زير تماس حاصل نمائيد:

  [SIZE=150]0912[COLOR=#008000]     ابراهيمي   

لازم به ذكر [External Link Removed for Guests] تنها توزيع كننده عمده و توليد كننده اين محصول در ايران شركت [External Link Removed for Guests] مي‌باشد.

تصویر 
ارسال پست

بازگشت به “ساير گفتگوها”