مهم:شكار گزينه درست بدون حل تست .........

در اين بخش مي‌توانيد در مورد تمامي مسائل مرتبط با آموزش و يادگيري به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: رونین, شوراي نظارت

Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج شنبه 25 خرداد 1385, 2:47 pm
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4176 بار
تماس:

پست توسط ganjineh » یک شنبه 16 مهر 1385, 7:49 am

انواع شابلون ارتباط بين گزينه ها :
بي ارتباطي هر چهار گزينه با هم :
مثال :
الف ؛درخت
ب؛شقيقه
ج ؛66
د:زيبا
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج شنبه 25 خرداد 1385, 2:47 pm
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4176 بار
تماس:

پست توسط ganjineh » یک شنبه 16 مهر 1385, 7:49 am

درجه اهميت انواع چار چوب ارتباط بين گزينه ها :
1-شابلون ارتباط زنجيري
2-شابلون ارتباط دو جفتي
3-شابلون ارتباط سه تايي
4-شابلون ارتباط تك جفتي
5-شابلون بي ارتباطي
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج شنبه 25 خرداد 1385, 2:47 pm
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4176 بار
تماس:

پست توسط ganjineh » یک شنبه 16 مهر 1385, 7:50 am

شكل هاي ارتباط گزينه ها به ترتيب اهميت :
1-ارتباط شباهتي و اشتراكي علامت *به معناي ارتباط با گزينه با همان علامت است )
الف ؛علي *ب ؛علي زاده *ج ؛احمد د ؛منير
و:؛
الف ؛*22aب ؛22b*ج؛22c*د؛قورباغه
و:؛
الف ؛23a*ب؛a+b ج؛23ab* د؛d
2-ارتباط تضادي :
الف ؛خوب * ب ؛بد * ج ؛ احمد د ؛ منير
و؛
الف ؛6/12- * ب ؛22b ج ؛6/12* د؛ قورباغه
و؛
الف :اسيد *ب ؛ ab ج ؛قليا * د؛ d
3-ارتباط تناسب :
الف ؛1* ب ؛3* ج ؛9* د؛منير
و؛
الف ؛ خوب* ؛ ب ؛بهتر * ج ؛ عالي * د؛ قورباغه
4-ارتباط تقارن :
الف :2a+b * ب ؛a+2b * ج ؛9 د؛منير
و؛
الف ؛a<b * ب: بهتر ج؛ b<a>تضاد>تناسب >تقارن >مجاورت >هم اوايي>ارتباط معنايي
قوي تر<<<==========================ضعيف تر
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج شنبه 25 خرداد 1385, 2:47 pm
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4176 بار
تماس:

پست توسط ganjineh » یک شنبه 16 مهر 1385, 7:56 am

<<<<<<<<<<<<<<<1>تضاد >معكوس >تناسب>تقارن >مجاورت >هم اوايي >ارتباط معنايي
2= يافتن شابلون ارتباط مناسب بر اساس اولويت زير :
شابلون زنجيري >شابلون دو جفتي >شابلون سه گزينه >شابلون تك جفتي >شابلون بي ارتباطي
3=كاهش تعداد گزينه هاي ترديدي از چهار به سه گزينه يا دو گزينه
4=كاهش گزينه دو ترديدي به يك گزينه
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج شنبه 25 خرداد 1385, 2:47 pm
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4176 بار
تماس:

پست توسط ganjineh » یک شنبه 16 مهر 1385, 7:56 am

<<<<<<<<<<<<<<<1>تضاد>معكوس >تناسب >تقارن مجاورت >هم اوايي >ارتباط معنايي
قوي تر <<<a>شابلون دو جفتي >شابلون سه گزينه >شابلون تك جفتي >شابلون بي ارتباطي
قوي تر <============================================ضعيف تر
مثال :
الف؛ 2- ب ؛2 ج ؛6 د:10
توضيح :بين چهار گزينه ارتباط شابلون زنجيري به اين ترتيب كه تصاعد حسابي بين گزينه ها با عدد ثابت 4+ وجود دارد در ضمن بين گزينه هاي الف و ب نيز ارتباط شابلون تك جفتي وجود دارد به اين ترتيب گزينه هاي ج و د حذف و جواب بين گزينه هاي الف و ب مي باشد .
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج شنبه 25 خرداد 1385, 2:47 pm
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4176 بار
تماس:

پست توسط ganjineh » یک شنبه 16 مهر 1385, 7:56 am

====================<<<تبديل از چهار گزينه ترديدي به دو گزينه در شابلون هاي مختلف ارتباطي >>>====================
===============<<<شابلون تك جفتي>>>===============
در اين حالت فقط بين دو گزينه ارتباط وجود دارد .كه دو گزينه ديگر خود به خود احتمال وقوعشان كمتر مي شود و حذف مي شوند .اگر هم دو نوع شابلون تك جفتي تشخيص داديم ٬بر اساس اولويت شابلون غالب را پيدا مي كنيم .
===============<<<شابلون سه گزينه اي>>>===============
در اين حالت بين سه گزينه نوعي ارتباط قابل تشخيص است .طبيعي است كه گزينه چهارم خود به خود حذف مي شود .اگر بين سه گزينه توانستيم ضعيف تر را پيدا كنيم ان را خط مي زنيم وگرنه كمترين را خط مي زنيم .و از چهار گزينه به دو گزينه مي رسيم .
===============<<<شابلون دو جفتي>>>===============
در اين حالت دو جفت ارتباط مشابه بين چهار گزينه به صورت دو به دو تشخيص داده مي شود .در اين مواقع لازم است به صورت مساله دقت كرد .در اين مرحله هر چه اطلاعات شما بيشتر باشد تشخيص شما صحيح تر است .
===============<<<شابلون زنجيره اي>>>===============
در اين حالت نوعي ارتباط زنجيره اي و تسلسلي بين گزينه ها وجود دارد .در زنجيره مستقيم عمدتآ (در هشتاد درصد اوقات )بهتر است دو تاي وسط را خط بزنيم و اولي و اخري را انتخاب كنيم .در زنجيره معكوس و به هم ريخته دو مقدار بيشترين و كمترين را خط مي زنيم و دوتاي باقيمانده را انتخاب مي كنيم .
===============<<<شابلون بدون ساختار>>>===============
در تست ها مشكل ترين است .بر اورد امارينشان مي دهد كه در هشتاد درصد اوقات جواب در گزينه هاي 1و4 قرار دارد و در نتيجه مي توان گزينه هاي 2و3 را حذف كرد.
============================================================
====================<<<ارزيابي صحت تبديل از چهار گزينه به دو گزينه>>>====================
در اين حالت بايد دوباره به صورت مساله بر گرديم و از روي ان صحت انتخاب دو گزينه خود را تاييد كنيم .در اين مرحله هم هر چه دانش ما (در رابطه با جواب هاي درست و نادرست )بيشتر باشد ٬جواب بهتري مي گيريم .
===============<<<چرا ارزيابي ؟؟؟!!!>>>===============
طراحان ممكن است بين گزينه هاي غلط ار تباط بر قرار كنند .و داوطلب مسلط به مهندسي معكوس را به گمراهي بكشانند.در اين مواقع هر چه به دنياي غلط ها مسلط تر باشيم بهتر عمل مي كنيم .
==========<<<<<20>>>>>==========
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج شنبه 25 خرداد 1385, 2:47 pm
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4176 بار
تماس:

پست توسط ganjineh » یک شنبه 16 مهر 1385, 7:58 am

از مدیران محترم خواهشمندم که مرا در نحوه ارسال مطالب در این تاپیک ازاد بگذارند چون با مسائل روانشناسی ارسالها فرستاده می شوند ..
ممنون ....
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

Administrator
Administrator
نمایه کاربر
پست: 15876
تاریخ عضویت: جمعه 7 بهمن 1384, 7:51 pm
سپاس‌های ارسالی: 72593 بار
سپاس‌های دریافتی: 31658 بار
تماس:

پست توسط Mahdi1944 » یک شنبه 16 مهر 1385, 9:09 am

HRG جان
شما آزاد هستيد در اين تاپيك با توجه به موضوعها و نياز به طبقه بندي اونها رو در يك يا چند پست ارسال كنيد
ممنون از شما :D
زندگي صحنه يکتاي هنرمندي ماست هرکسي نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پيوسته به جاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به ياد


[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید] | [لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید] | مجله الکترونيکي سنترال کلابز

[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید] | [لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید] | [لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

لطفا سوالات فني را فقط در خود انجمن مطرح بفرماييد، به اين سوالات در PM پاسخ داده نخواهد شد

New Member
پست: 4
تاریخ عضویت: سه شنبه 12 اردیبهشت 1385, 12:07 pm

پست توسط صاعقه » یک شنبه 16 مهر 1385, 12:51 pm

مطلب خوبي بود از شما سپاسگذارم
خوشا مرز ايران عنبر نسيم که خاکش گرامي تراز زر و سيم
اسراييل بايد نابود گردد ...............مرگ بر اسراييل

Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج شنبه 25 خرداد 1385, 2:47 pm
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4176 بار
تماس:

پست توسط ganjineh » یک شنبه 16 مهر 1385, 10:15 pm

Mahdi1944 نوشته شده:HRG جان
شما آزاد هستيد در اين تاپيك با توجه به موضوعها و نياز به طبقه بندي اونها رو در يك يا چند پست ارسال كنيد
ممنون از شما :D


مهدی جان خیلی ممنون ...
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج شنبه 25 خرداد 1385, 2:47 pm
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4176 بار
تماس:

پست توسط ganjineh » یک شنبه 16 مهر 1385, 10:50 pm

===============<<<<<تشخيص ارتباط با نيمكره راست مغز است>>>>>===============
نيمكره راست :
سيستم نگر و تشخيص دهنده ارتباط بين اجزا است .
نيمكره چپ:
تحليل گر و تشخيص دهنده جزييات است .
نيمكره راست :
فوري ودر نگاه اول ارتباط غالب را مي يابد.
نيمكره چپ :
با تاخير و تامل ارتباط يابي مي كند كه عمدتآ غلط است .
نكته مهم:
اولين ارتباطي كه به ذهنتان مي رسد ٬ ارتباط صحيح است .
روي تشخيص ارتباط وقت نگذاريد .
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج شنبه 25 خرداد 1385, 2:47 pm
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4176 بار
تماس:

پست توسط ganjineh » یک شنبه 16 مهر 1385, 10:52 pm

مثال1:
تست شماره 129)سراسري -تجربي 81
1)2420 2)2450 3)2520 4)2550
جواب گزينه 4 مي باشد.بين زوج 1و2 گزينه 1 حذف مي شود وبين زوج 3و4 گزينه 3 حذف مي شود .بين دو گزينه باقيمانده يعني 2و4 چون 2 كوچكتر است حذف مي گردد و در نتيجه جواب گزينه 4 است .
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]

ارسال پست

بازگشت به “انجمن آموزش”