روشهای كشت،برداشت گياهان دارويي

در اين بخش مي‌توانيد در مورد مباحث مرتبط با خواص گياهان به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: رونین, Dr.Akhavan, شوراي نظارت, رونین, Dr.Akhavan, شوراي نظارت

ارسال پست
Novice Poster
Novice Poster
نمایه کاربر
پست: 63
تاریخ عضویت: شنبه 26 فروردین 1391, 1:26 pm
محل اقامت: آسمان-زمین-همه جا...
سپاس‌های ارسالی: 58 بار
سپاس‌های دریافتی: 175 بار

روشهای كشت،برداشت گياهان دارويي

پست توسط cassia » شنبه 30 اردیبهشت 1391, 8:29 pm

 اطلاعات  
رويكرد جهاني به استفاده از گياهان دارويي و تركيبهاي طبيعي در صنايع دارويي، آرايشي - بهداشتي و غذايي و بدنبال آن توجه مردم، مسئولين و صنايع داخلي به استفاده از گياهان دارويي و معطر نياز مبرم به تحقيقات پايه اي و كاربردي وسيعي را در اين زمينه نمايان مي سازد.

گياهان دارويي يكي از منابع بسيار ارزشمند در گستره وسيع منابع طبيعي ايران هستند كه در صورت شناخت علمي، كشت، توسعه و بهره برداري صحيح مي توانند نقش مهمي در سلامت جامعه، اشتغالزايي و صادرات غير نفتي داشته باشند.

بخش تحقيقات گياهان دارويي و محصولات فرعي يكي از بخش هاي تحقيقاتي موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع است كه به منظور تحقيق در زمينه جمع آوري، شناسايي، كشت واهلي كردن و بررسي مواد موثره گياهان دارويي، معطر، رنگده و آبزي كشور، از سال 1368 به طور مستقل فعاليت خود را آغاز كرده است. نتايج حاصل از تحقيقات اين بخش مي‌تواند در بهره برداري صحيح اين نوع گياهان از عرصه هاي طبيعي، بررسي امكان توليد انبوه آنها (كشت در مزرعه) ، برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه هاي مرتبط، توليد داروهايي با منشا گياهي، ايجاد اشتغال و نيز امكان صدور فراورده هاي گياهي، مورد استفاده قرار گيرد. اهداف بخش توسط گروههاي زير پي گيري مي شود.1. گروه تحقيقات جمع آوري و شناسايي
2. گروه تحقيقات كشت و اهلي كردن
3. گروه تحقيقات شيمي گياهي


گروه تحقيقات جمع آوري و شناسايي
تحقيقات اين گروه در زمينه معرفي گونه هاي دارويي معطر، رنگده، آبزي و محصولات فرعي جنگل و مرتع، بررسي رويشگاههاي طبيعي و انجام مطالعات اكولوژي در سطح كشور مي باشد. محققان اين گروه با استفاده از منابع قديم و جديد و فرهنگ هاي مختلف مردمي، اين نوع گياهان را كه از ارزش بالايي برخوردارند، معرفي مي‌نمايند. همچنين بررسي‌هاي فنولوژيك در عرصه هاي طبيعي، احداث قرق، پايگاه و ارائه توصيه هاي كارشناسي در مورد روشهاي جديد بهره برداري و زمان مناسب جمع‌آوري از ديگر وظايف اين گروه است.


زمينه‌هاي تحقيقاتي گروه جمع آوري و شناسايي

- معرفي گونه هاي دارويي، معطر، رنگده و آبزي
- بررسي رويشگاههاي طبيعي اين گياهان در كشور
- بررسي مناطق پراكنش اين گياهان و گياهان مولد محصولات فرعي در كشور
- بررسي عوامل و نحوه توليد محصولات فرعي جنگل و مرتع
- بررسي اثر عوامل محيطي بر گياهان مولد محصولات فرعي جنگل و مرتع
- بررسي و انتخاب روشهاي مناسب بهره برداري از محصولات فرعي جنگل و مرتع
- بررسي فنولوژي گياهان دارويي و معطردر عرصه هاي طبيعي
- احداث كلكسيون زنده گياهان دارويي و معطر بومي كشور
- جمع‌آوري گونه‌هاي دارويي براي احداث هرباريوم
گروه تحقيقات كشت و اهلي كردن

اهلي كردن گياهان دارويي، معطر و رنگده به منزله فراهم نمودن امكان رشد و توليد در شرايط زراعي و كنترل شده براي انواع خودروي آنها است.

اهداف كشت و اهلي كردن، كاهش فشار از عرصه هاي طبيعي، حفظ ذخاير توارثي و همچنين افزايش كيفيت و كميت توليد اين گياهان است. بدين منظور طرحهاي تحقيقاتي مختلفي با بكارگيري تيمارهاي متنوع زراعي، به اجرا در مي آيد.

با توجه به تاثير عوامل محيطي، شرايط جغرافيايي و وضعيت اكولوژي محل رويش بر كميت و كيفيت مواد موثر گياهان مذكور, مطالعات دقيق و گسترده در مورد نقش عوامل فوق و ارتباط آنها با رشد، عملكرد و كيفيت گياه ضروري است. ازجمله عوامل مهم : عرض جغرافيايي، ارتفاع محل، درجه حرارت، نوع و عمق خاك ميزان آب و مواد غذايي مورد نياز گياه، سازگاري گياه، تحمل آن در برابر شرايط نامساعد،
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
هاي محيطي و نيز كميت و كيفيت توليد مي باشند. بنابراين لازم است با انجام آزمايشهاي دقيق و مناسب و بكارگيري تيمارهاي ذكر شده نيازهاي ه رگونه شناسايي و ميزان سازگاري در برابر عوامل محيطي مشخص گردد.زمينه‌هاي تحقيقاتي گروه كشت و اهلي كردن:

- جمع‌آوري اطلاعات فنولوژيك، اكولوژيك و فيزيولوژيك گياهان
- دارويي، معطر، رنگده و آبزي
- جمع آوري بذر، قلمه و نشاء (گياهان آبزي) از توده هاي همگون
- گونه هاي مورد نظر
- تعيين قوه ناميه، ميزان جوانه زني و بررسي پيش تيمارهاي لازم
- تحقيق در زمينه كشت ارگانيك گياهان دارويي و معطر
- كشت بذور گونه هاي جمع آوري شده و اعمال تيمارهاي زراعي
- احداث خزانه و گلخانه ‌هاي تحقيقاتي
- تعيين نيازهاي غذايي، آبي، حرارتي و نوري گياهان دارويي
- تعيين شاخص فيزيولوژيك رشد(NAR-RGR-CGR-LAI,DM)
- براساس ماده خشك و سطح برگ
- تعيين الگوي رياضي مرتبط با توان توليد در مناطق اكولوژيك
- بررسي آفات، بيماريها و علفهاي هرز در مناطق كشت شده
- معرفي گونه هاي سازگار و حاوي متابوليت‌‌‌هاي ثانويه قابل توجه، به منظور كشت در سطح وسيع و توليد انبوه
- شناسايي ژنوتيپ ها و اكوتيپ هاي مختلف گونه‌هاي دارويي، معطر و رنگده
- انتخاب بهترين ها از ميان توده هاي ناهمگون طبيعي و زراعي
- بررسي روابط و همبستگي هاي فنوتيپي و ژنوتيپي ميان صفات
- مرفولوژيك و ميزان مواد موثر
- ارايه روشهاي مناسب اصلاحي جهت افزايش كمي و كيفي توليد
- تعيين شاخص هاي انتخاب (Selection index) ، جهت به گزيني
- مقايسه ارقام اصلاح شده خارجي با گونه هاي بومي داخل كشور از لحاظ سازگاري، عملكرد و مواد موثر


گروه تحقيقات شيمي گياهي

از آنجا كه استفاده از گياهان دارويي، معطر، رنگده و آبزي در صنايع مختلف دارويي، آرايشي، بهداشتي و غذايي به شناسايي كمي و كيفي تركيبهاي موجود آنها مربوط مي شود اين گروه با هدف بررسي علمي (استخراج و شناسايي) مواد موثره گياهان مذكور و محصولات فرعي جنگل و مرتع، فعاليت خود را شروع نموده است. اين گروه تاكنون تعداد زيادي از گونه گياهي دارويي و معطر را از نظر كميت و كيفيت مواد موثر مورد بررسي قرار داده و نتايج تحقيقات خود را در مجلات معتبر داخلي و خارجي ونشريات و كتب موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع منتشر نموده است.

قسمت تجزيه دستگاهي آزمايشگاه شيمي گياهي، داراي دستگاههاي نوين و پيشرفته براي جداسازي و شناسايي تركيبهاي مهم از اين نوع گياهان است د رضمن آزمايشگاه شيمي گياهي داراي امتياز اكروديته اسانسها از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي مي باشد.


دستگاه‌هاي شناسايي:

- گازكروماتوگرافي GC
- گازكروماتوگراف متصل به طيف سنج جرمي GC/MS
- كروماتوگرافي مايع با كارآ‌يي بالا (HPLC)
- جذب اتمي (AA)
- اسپكتروفتومتر مرئي، ماورا بنفش (UV-VIS)


زمينه‌هاي تحقيقاتي گروه شيمي:

- ارائه اطلاعات علمي و كاربردي در زمينه تركيبهاي گياهان دارويي، معطر، آبزي و محصولات فرعي آنها
- استخراج مواد موثره از گياهان مذكور و محصولات فرعي آنها.
- تعيين بهترين روش استخراج مواد موثر از اين گياهان
- تعيين مناسبترين زمان برداشت محصول و يا اندام گياه براي
- استخراج و دستيابي به حداكثر كميت و كيفيت مواد موثر
- بهينه سازي عصاره ها و اسانس هاي گياهي به روشهاي فيزيكو- شيميايي.
- شناسايي كمي و كيفي موادموثره گياهان مذكور به كمك روشهاي دستگاهي.
- تعيين روشهاي استخراج موادموثره در سطح نيمه صنعتي از اين نوع گياهان.
1- جمع آوري و شناسايي و معرفي گياهان دارويي ايران

يكي از اهداف مهم بخش گياهان دارويي، جمع آوري گياهان دارويي و تهيه نمونه هاي هرباريومي، تعيين دقيق اسامي علمي، شناسايي كولتيوارها و يا ارقام مختلف و همچنين جمع آوري گياهان معطر، رنگده و آبزي مي باشد. در اين راستا و در قالب يك طرح ملي گياهان دارويي ايران در استانهاي مختلف شناسايي شده و به جز برخي استانها كه در حال حاضر در حال اجراي مراحل نهايي طرح هستند. در ساير استانها اين طرح خاتمه يافته و نتايج آن موجود است.


2 - بررسي اكولوژيك گياهان دارويي و محصولات فرعي

شناسايي ويژگيهاي اكولوژيك گياهان دارويي و معطر در رويشگاه هاي اصلي و تهيه جداول مربوط به جهت , شيب, ارتفاع , دما , نوع بستر. خاك محل رويش , ميزان رطوبت و ساير عوامل اقليمي و گونه هاي همراه از عمده برنامه هاي بخش گياهان دارويي مي باشد. مطالعه شرايط اكولوژيك رويشگاههاي گونه هاي اسانس دار و روشهاي تجديد حيات گياهان مولد محصولات فرعي در استانهاي مختلف كشور انجام مي شود. شناسايي اكوتيپ هاي مختلف و مناسب جنسهاي گياهان دارويي و نيز تهيه نقشه هاي پراكنش گياهان دارويي و تحقيق در زمينه اثر رويشگاه بر ويژگيهاي فنولوژيك و مورفولوژيك اين گياهان نيز توسط محققين گروه جمع آوري و شناسايي صورت مي گيرد.


3- بررسي گياهان دارويي و محصولات فرعي مورد مصرف در طب سنتي و متداول

هرگياه دارويي در زبانها و فرهنگهاي مختلف تحت نامهاي متفاوتي ناميده مي شود ولي فقط داراي يك نام علمي است. گردآوري اسامي علمي و واژه هاي بكار رفته در منابع مختلف از كارهاي اوليه بخش براي نامگذاري صحيح گياهان دارويي است. همچنين جمع آوري اطلاعات در مورد مصارف محلي و مقايسه با منابع قديم و جديد نيز از ديگر تحقيقات انجام شده در بخش است كه در آن به بررسي جايگاه گياهان دارويي و گياه درماني در كتب و متون مختلف و تحقيق و بررسي اطلاعات منطقه اي در زمينه كاربرد گياهان دارويي پرداخته شده است.4- بررسي منابع توليد كننده و نحوه توليد شيرابه هاي قندي (مانها) درگياهان

برخي از گياهان مولد محصولات فرعي مثل گزانگبين خوانسار، گزانگبين شهداد. گز علفي ، ترنجبين، شكرتيغال، بيدخشت(بيدانگبين)، شيرخشت، داراي تركيبهاي مهمي هستند. بررسي و شناسايي عامل توليد، نحوه ايجاد و دوره زندگي آنها از ديگر فعاليتهاي تحقيقاتي بخش در زمينه محصولات فرعي بوده كه نتايج تحقيقات آنها موجود است.5- بررسي اثرات بهره برداري در ادامه حيات و زاد آوري گياهان مولدمحصولات فرعي جنگل ومرتع

استفاده بهينه از محصولات فرعي جنگل ومرتع در جهت رشد اقتصادي روستائيان و درآمد ارزي براي كشور از اهميت خاصي برخوردار است. از آنجا كه بقاي گياهان مولد محصولات فرعي همواره مورد توجه مي باشد از اهداف بخش، تعيين بهترين روش و دفعات بهره برداري از گونه هاي مختلف مولد اين محصولات بوده است. بررسي اثرات تخريبي بهره برداري و تيغ زني بر گياهان مولد صمغ و رزين ، بررسي اثرات بهره برداري در بقا و زادآوري گياهان مولد محصولات فرعي در مراتع ، بررسي اثرات زمان بهره برداري بر كميت وكيفيت و بقا گياهان مانند سقز، باريجه، كتيرا و آنغوزه حائز اهميت مي باشد همچنين تعيين سن اندامهاي زير زميني مورد بهره برداري در مراتع، پتانسيل توليد و حد مجاز بهره برداري ، مقايسه ميزان صمغ و رزين در روشهاي مختلف بهره برداري مورد توجه گروه جمع آوري مي باشد كه در اين راستا طرحهاي مختلفي به اجرا در آمده و نتايج آنها موجود مي باشد.


6- استخراج و شناسايي تركيبات تشكيل دهنده اسانس گياهان معطر كشور

در كشور ما حدود 500 گونه گياه معطر وجود دارد كه تعداد زيادي از آنها بومي و انحصاري ايران مي باشند.
يكي از مهمترين برنامه هاي گروه شيمي بخش گياهان دارويي، بررسي نوع و ميزان تركيبهاي تشكيل دهنده اسانس اين گونه ها، جهت به كارگيري اين اسانس ها در صنايع داروسازي، آرايشي – بهداشتي و غذايي است. اسانس ها از مهمترين مواد موثره گياهان مي باشند كه به دليل دارا بودن عطر و طعم خاص، علاوه بر مصرف دارويي مي توانند در صنايع غذايي و آرايشي – بهداشتي نيز مورد استفاده قرار گيرند. در اين راستا و در قالب يك پروژه جامع تا كنون حدود 300 گونه از گياهان معطر ايران مورد بررسي قرار گرفته است و نتايج آنها با شناسايي كليه تركيبهاي تشكيل دهنده و تعيين ميزان آنها در نشريات معتبر علمي داخلي و خارجي به چاپ رسيده است.
بديهي است در مورد گياهاني كه از ميزان و كيفيت بالايي از اسانس برخورداربوده اند. تحقيقات تكميلي در مورد تاُثير عوامل مختلف بر روي كميت اسانس و نيز نوع و درصد تركيبات تشكيل دهنده اسانس شامل شرايط اكولوژيك ، روشهاي مختلف استخراج، زمان هاي مختلف برداشت و فاكتورهايي از اين قبيل نيز مورد مطالعه قرار گرفته و يا در حال مطالعه است.
7- كشت و اهلي كردن گياهان دارويي و معطر
اهلي کردن گياهان دارويي با توجه به نيازهاي اکولوژيک هر گونه در رويشگاه و بهينه سازي شرايط رشد در اکوسيستم هاي زراعي صورت مي گيرد. در اين رابطه مهمترين فعاليتهايي انجام شده در زمينه افزايش کمي و کيفي توليد به شرح زير مي باشد:

- تاثير عوامل موثر بر سازگاري و استقرار تعدادي از گونه هاي دارويي در شرايط زراعي
- تاثير تيمارهاي زراعي بر عملکردهاي کمي و کيفي تعداداي از گونه هاي دارويي
- تعيين نياز غذايي تعدادي از گونه هاي دارويي
- مقايسه زراعت ارگانيک و رايج در زمينه توليدات کمي و کيفي تعدادي از گياهان دارويي
- مدلسازي و بررسي شاخصهاي فيزيولوژيک رشد برخي از گونه هاي دارويي
- تاثير
[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]
کم آبي بر عملکردهاي کمي و کيفي تعدادي از گياهان دارويي
- طراحي و برنامه نويسي نرم افزار محاسبه کارايي انرژي در اکوسيستم هاي زراعي
- بررسي توان توليد گياهان دارويي در اکوسيستم هاي طبيعي و مقايسه آن با اکوسيستم هاي زراعي
- بررسي توان توليد و سازگاري برخي گونه هاي دارويي در شرايط ديم.

Novice Poster
Novice Poster
نمایه کاربر
پست: 63
تاریخ عضویت: شنبه 26 فروردین 1391, 1:26 pm
محل اقامت: آسمان-زمین-همه جا...
سپاس‌های ارسالی: 58 بار
سپاس‌های دریافتی: 175 بار

Re: روشهای كشت،برداشت گياهان دارويي

پست توسط cassia » شنبه 30 اردیبهشت 1391, 8:31 pm

جمع آوری و محصول برداری گياهان دارويی

1 – نكات لازم در بهره برداري گياهان دارويي

تعداد گياهاني كه امروزه به عنوان گياه دارويي مورد استفاده قرار مي گيرد بسيار زياد است ولي تنها عده اي از اين گياهان در فارماكوپه ها و كتب دارويي به عنوان گونه دارويي يا افيسينال ( officinal) قلمداد مي شود و در بين اين تعداد تنها گياهاني كه داراي اثر درماني مهم هستند و يا مواد مؤثره خاصي دارند به علت مصارف زيادي كه دارند بطور انبوه پرورش داده مي شوند.

پرورش گونه هاي ديگر از اين گياهان كه دارويي نيستند، چون در طب عوام مورد توجه است معمول مي‌باشد .

بهره برداري از گياهان دارويي خودرو و همچنين پرورش آنها بايستي متناسب با ميزان احتياجات سالانه يك ناحيه صورت گيرد، زيرا اگر بيش از حد مورد نياز بهره برداري يا كشت شود، باعث مي شود به علت عدم مصرف در انبارها باقي بماند و در نتيجه غالب آنها كه حاوي اسانس مي باشند، خواص درماني خود را به خاطر از دست دادن اسانس از دست مي دهند و تنها مخارج بيهوده اي صرف تهيه آنها مي‌گردد.

بطور كلي در بهره برداري از گياهان خودرو اين نكات بايد مورد توجه قرار گيرد :

الف ـ مطابق قوانين حفظ محيط زيست از هر گونه گياهي بايد در هر منطقه تعداد قابل ملاحظه و مشخصي موجود باشد. يعني اگر تعداد پايه هاي يك گياه در ناحيه اي كم باشد با جمع آوري آن جز زيان نتيجه اي حاصل نخواهد شد و از گسترش آن جلوگيري خواهد شد.

ب ـ اگر مكان وسيع و مجهزي براي خشك كردن گياهان دارويي موجود نباشد هرگز نبايد اقدام به جمع آوري مقدار زيادي از گياهان گردد زيرا هميشه بعد از جمع آوري بايد مقدمات خشك كردن فراهم شود تا حداكثر استفاده را از گياهان به عمل آورد .

2 – بررسي و مطالعه گياهان منطقه بهره برداري

منظور از بررسي گياهان يك منطقه اين نيست كه تمامي گونه هاي گياهي موجود در آن ناحيه مورد مطالعه قرار بگيرد زيرا اين عمل مستلزم وقت زياد و دانش گياهشناسي است كه تنها از عهدة عده محدودي از گياهشناسان مجرب برمي آيد.

بنابراين اطلاعات گياهشناسي متخصصين مذكور بايد در حدي باشد كه تشخيص انواع دارويي از غير دارويي براي آنها ميسر باشد. در غير اينصورت ممكن است به جاي جمع آوري يك گونه دارويي گونه مشابه آن كه فاقد اثر درماني است يا حتي حاوي مواد سمي است جمع آوري شود.

Novice Poster
Novice Poster
نمایه کاربر
پست: 63
تاریخ عضویت: شنبه 26 فروردین 1391, 1:26 pm
محل اقامت: آسمان-زمین-همه جا...
سپاس‌های ارسالی: 58 بار
سپاس‌های دریافتی: 175 بار

Re: روشهای كشت،برداشت گياهان دارويي

پست توسط cassia » شنبه 30 اردیبهشت 1391, 8:32 pm

جمع آوري در طبيعت

جمع آوري گياهان دارويي در رويشگاه طبيعي آنها جهت بدست آوردن مواد اوليه به نظر كاري آسان مي آيد.اما در واقع اين كار نياز به شناخت و تجربه دارد.
اگر شخصي كه مي خواهد اين نوع گياهان را جمع آوري كند تحربه اي در اين كار نداشته باشد،خيلي آسان دو نوع گياه شبيه به يكديگر را با هم اشتباه نموده و نوعي را كه اصلا ربطي به گياه دارويي مورد نظرندارد به خانه مي آورد كه مي تواند مضر و يا حتي سمي باشد.

بنابراين نه تنها شناسايي دقيق گياهي كه در جستجوي آن هستيم لازم است،بلكه آشنايي با محل رويش،نيازها و شرايط اكوژيك آن نيز از ضروريات بشار مي رود.

برخي از گياهان در محل هاي بسيار خاصي مي رويند و به بعضي ديگر از گياهان متكي هستند و يا در خاك بخصوصي رشد مي كنند.در اين ميان گياهاني وجود دارند كه در اطراف روستاها،مناطق جنگلي،ساحلي،باتلاقي،كوهست اني،خشكي پسند،سايه پسند،گياهان هرز،مزارع،جلگه اي،باغ ها و يا حتي گيهاني كخ در اماكن مخروبه رشد مي كنند.

از سوي ديگر همه ي گياهان ترجيح مي دهند كه همراه و در مياهن ديگر گياهاني كه داراي نيازهاي مشابه هستند برويند.ضمنا برخي از گياهان نيز كمياب وده و بايد تحت حفاظت قرار بگيرند.


حضور وجود يك گياه در طبيعت بستگي به شرايط و عوامل خاصي از نقطه نظر درجه ي حرارت،ميزان نزولات،نور و روشنايي،آب و مواد غذايي،ارتفاع از سطح دريا و غيره دارد.دخالت انسان در طبيعت از قبيل كود پاشي،زراعت،برداشت علوفه،مصرف سموم علف كش يا حشره كشهاي مختلف از عواملي هستند كه رشد اين قبيل گياهان را محدود مي كند.


حتي گاهي بر اثر اين دخالتها برخي گيهان بصورت جبران ناپذيري در موطن خويش از بين مي روند.بنابراين برداشت و چيدن گياهان دارويي در طبيعت نيازمند به داشتن اطلاعات كافي براي شناخت گيهاهان،رويشگاه و نيز بيولوژي آنها كه مشخص كننده بهترين وقت برداشت آنهاست.


به غير از گياهان سالم نبايد گياه ديگري را چيد.گياه نبايستي هيچگونه خرابي يا بريدگي داشته باشد وبايد بخوبي رشد نموده و در آغاز فصل خشك شدن،چيده شود.
جمع آوري بايد گونه به گونه صورت بگيرد و هر گونه در سبد يا ظرفهاي كاغذي جداگانه جمع آوري شود.سپس آنها را عمل آورده و هر چه سريعتر قبل از پلاسيده شدن خشك شوند.

Novice Poster
Novice Poster
نمایه کاربر
پست: 63
تاریخ عضویت: شنبه 26 فروردین 1391, 1:26 pm
محل اقامت: آسمان-زمین-همه جا...
سپاس‌های ارسالی: 58 بار
سپاس‌های دریافتی: 175 بار

Re: روشهای كشت،برداشت گياهان دارويي

پست توسط cassia » شنبه 30 اردیبهشت 1391, 8:35 pm

   گياهان دارويي و طرز تكثير گياهان دارويي
 

كشت گياهان دارويي

نياز صنعت داروسازي براي بدست آوردن مواد موثره گياهان به حدي زياد است كه امكان بدست آوردن آن از طبيعت غير ممكن است.بنابراين بسياري از اين
گياهان بايستي در مزارع بزرگ كشت شوند.

  اين قسمت از چند عامل اساسي نام مي بريم:

اول انتخاب بهترين گونه و ختب بهترين واريته ي آن،بكار بردن دقت كافي در انتخاب بذر،قلمه و غيره،مطالعه و انتخاب ماشين آلات لازم براي كشت و برداشت مطابق آنچه كه در كشاورزي صورت مي گيرد و طرز صحيح خشك كردن آنها،در هنگام كشت يك گياه دارويي بايد نيازهاي طبيعي هر گونه را در نظر داشت كه ذيلا بطور اجمال به پاره اي از آنها اشاره مي شود:
خاك،آب و هوا:

بايد طبيعت زمين و آب و هواي مورد نياز هر گياه،مقدار حرارت،نور و آب مورد نياز آن در نظر گرفته شود.كشت قبلي،حاصلخيزي:

تناوب كشت مناسب كشت بر اساس تكنيكهاي كشاورزي و همچنين مقدار صحيح مواد غذايي(نيتروژن،فسفر،پتاس،ك� �سيم) و ميكروالمان و اوليگوالمان مورد نياز از قبيل(روي،مس،بر و غيره).آماده نمودن زمين و بذرپاشي:

آماده نمودن بستر كاشت قبل از بذرپاشي از قبيل:شخم،دندانه كشي،كودپاشي،كرت بندي و بذر پاشي با فواصل مناسب و آبياري.


مراقبتهاي زمان داشت:

وجين علفهاي هرز بطور مداوم،افزودن كودهاي حيواني يا شيميايي،جابجا نمودن احتمالي گياهان آسيب ديده و ناقص.برداشت:

مشخص كردن زمان بهينه،مراحل جمع آوري،خشك كردن سريع و تهيه ي دارو.

طرز تكثير گياهان دارويي

گياهان دارويي از طريق جنسي يا غير جنسي تكثير مي شوند.در رابطه با كشت آنها به مقدار زياد اقتصادي ترين روش است.در اين رابطه بايد بذرهاي مناسب از انواع انتخاب شده(به خاطر بازده ي بالا و ميانگين بالاي مواد موثره ي آنها)كشت شوند.بذرها بايد بطور خطي كاشته شده و گاهي ميان چين شده ودر فواصل بيشتري دوباره كاشته شوند.تمام كشت بايد بر اساس اصول جاري كشاورزي وجين،آبياري و كود داده شود.


گياهان اغلب از طريق غير جنسي يعني علمه ي ريزوم و پاجوش(مانند نعناع،توت فرنگي) تكثيرمي شوند.گياهاني مانند مرغ(كسره روي "م") و سوسن بري از طريق تقسيم ريشه،قلمه و پاجوش تكثير مي شوند.و بالاخره گياهاني نظير ختمي،زنجبيل شامي،توسط جوانه هاي نابجاي ريشه و سير به كمك پياز تكثير مي گردند.

در مبارزه با گياهان هرز،بيماريها و انگل ها بايستي تا حداكثر امكان از استفاده از مواد شيميايي خودداري نمود،چراكه باقي مانده ي اين موادمي تواند براي بدن مضر باشد.


منبع:كتاب گياهان دارويي(روشهاي كشت،برداشت و شرح مصور رنگي 256گياه)
نوشته ي:ژان ولاگ و ژيري استودولا
ترجمه ي ساعد زمان
    

ارسال پست

بازگشت به “گياهان دارويي”