گزیده احادیث معصومین (ع)

در اين بخش مي‌توانيد در مورد تمامي مسائل مرتبط با دانش عمومي به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: رونین, MOHAMMAD_ASEMOONI, شوراي نظارت

Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

گزیده احادیث معصومین (ع)

پست توسط ganjineh »

گزیده احادیث حضرت محمد(ص)



1. نشان منافق سه چيز است :

1 - سخن به دروغ بگويد .
2 - از وعده تخلف کند .
3 - در امانت خيانت نمايد .
صحيح مسلم ، کتاب الايمان ، ح( 89)

2. منفورترين چيزهای حلال در پيش خدا طلاق است .
سنن ابي داود ، کتاب الظلاق ، ح (1863)

3. فرزند آدم وقتی تن تو سالم است و خاطرت آسوده است و قوت يک روز خويش را
داری ، جهانگر مباش .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 782، ح( 8740)

4. فرزند آدم ، آنچه حاجت تو را رفع کند در دسترس خود داری و در پی آنچه تو را
به طغيان وامي دارد روز مي گذاری ، به اندک قناعت نمي کنی و از بسيار
سير نمي شوی .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 782، ح (8740)

5. از نفرين مظلوم بپرهيز زيرا وی به دعا حق خويش را از خدا
مي خواهد و خدا حق را از حق دار دريغ نمي دارد .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 507، ح (7650)


6. از استعمال سنگ حرام در ساختمان بپرهيزيد که مايه ويرانی است .
کنز العمال ، ج 15، ص 405، ح (41575)


7. از فراست مؤمن بترسيد که چيزها را با نور خدا مي نگرد .
سنن ترمذي ، کتاب تفسير القرآن ، ح (3052)


8. از دنيا بپرهيزيد ، قسم به آن کس که جان من در کف اوست که دنيا از
هاروت و ماروت ساحرتر است .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 182، ح (6063)


9. از نفرين مظلوم بترسيد که چون شعله آتش بر آسمان مي رود .
(کنز العمال ، ج 3 ، ص 500، ح 7601)


10.دو چيز را خداوند در اين جهان کيفر مي دهد : تعدی ، و ناسپاسی پدر و مادر .
کنز العمال ، ج 16، ص 462، ح (45458)


11.هر کس از شما در خوردن قسم جدي تر است به جهنم نزديکتر است .
کنز العمال ، ج 11، ص 7 ، ح (30390)


12.در طلب دنيا معتدل باشيد و حرص نزنيد ، زيرا به هر کس هر چه قسمت اوست
مي رسد .
سنن ابن ماجه ، کتاب التجارات ، ح (2133)

13.بهترين کارها در نزد خدا نماز به وقت است ، آنگاه نيکی به پدر و مادر ، آنگاه
جنگ در راه خدا .
کنز العمال ، ج 7 ، ص 285، ح (18897 )


14.محبوبترين بندگان در پيش خدا پرهيزگاران گمنامند .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 153، ح( 5929)


15.محبوبترين کارها در پيش خدا کاريست که دوام آن بيشتر است ، اگر چه اندک
باشد .
(صحيح مسلم ، کتاب صلاة المسافرين و قصرها ، ح (1305


16.بهترين کارها در پيش خدا آن است که بينوايی را سير کنند ، يا قرض او را
بپردازند يا زحمتی را از او دفع نمايند . کنز العمال ، ج 6 ، ص 342، ح( 15958)


17.بهترين کارها در پيش خدا نگهداری زبان است .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 551، ح (7851 )


18.بهترين جهادها در پيش خدا سخن حقی است که به پيشوای ستمکار گويند .
مسند احمد ، باقي مسند الانصار ، ح (21137 )


19.بهترين غذاها در پيش خدا آن است که گرهی بسيار بر آن بنشيند .
کنز العمال ، ج 15، ص 233، ح (40716 )


20.بهترين بازيها در پيش خدا اسب دوانی و تيراندازی است .
کنز العمال ، ج 4 ، ص 344، ح (10812 )


21.خداوند بنده ای را که به هنگام خريد و هنگام فروش و هنگام دريافت سهل انگار
است دوست دارد .
نهج الفصاحه ، ص 15، ح( 85)


22.از جمله بندگان آن کس پيش خدا محبوب تر است که برای بندگان سودمندتر است .
نهج الفصاحه ، ص 15، ح (86


23.بر چهره ستايشگران ، خاک بيفشانيد .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 574، ح (7960 )


24.آنکه در فروبردن خشم از ديگران بيشتر است ، از همه کس دورانديش تر است .
نهج الفصاحه ، ص 17، ح (95 )


25.مردم را از معاشرانشان بشناسيد ، زيرا کند هم جنس با هم جنس پرواز .
نهج الفصاحه ، ص 19، ح (106 )


26.بر امت خويش بيش از هر چيز از هوس و آرزوی دراز بيم دارم .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 490، ح (7553 )


27.خدا را بخوانيد و به اجابت دعای خود يقين داشته باشيد و بدانيد که خداوند دعا
را از قلب غافل بي خبر نمي پذيرد .
کنز العمال ، ج 2 ، ص 72، ح (3176 )


28.از مردم جهنم آنکه عذابش از همه آسانتر است دو کفش آتشين بپا دارد که مغز
وی از حرارت کفشهايش به جوش مي آيد .
کنز العمال ، ج 14، ص 527، ح (39507 )


29.آسانترين کششهای مرگ مانند صد ضربت شمشير است .
کنز العمال ، ج 15، ص 569، ح (42208 )


30.اگر يکی از شما به کار قضاوت ميان مسلمانان دچار شود بايد به هنگام غضب از
قضاوت خودداری کند و ميان ارباب دعوا در نگاه و نشيمنگاه و اشاره تفاوتی
نگذارد .
کنز العمال ، ج 6 ، ص 102، ح (15034 )


31.کسی که خلق و دين وی مايه رضايت است به خواستگاری مي آيد به وی زن بدهيد
وقتی و اگر چنين نکنيد فتنه و فساد در زمين فراوان خواهد شد .
کنز العمال ، ج 16، ص 317، ح (44695 )


32.وقتی خداوند بنده ای را دوست دارد ، دنيا را از او منع مي کند چنانکه شما مريض
خويش را از نوشيدن آب منع مي کنيد .
کنز العمال ، ج 6 ، ص 471، ح (16595 )


33.وقتی خداوند برای بنده ای نيکی خواهد ، وی را در کار دين دانا و به دنيا بي اعتنا
سازد و عيوب وی را بدو بنماياند .
کنز العمال ، ج 10، ص 137، ح (28689 )


34.وقتی خواستی کاری را انجام دهی ، تأمل کن تا خدا راه آن را به تو نشان دهد .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 99، ح (5677 )


35.وقتی در کاری تصميم مي گيری ، در نتيجه آن بينديش اگر نتيجه نيک است آن کار را
انجام بده و اگر بد است از آن در گذر .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 99، ح (5676 )

36.وقتی مي خواهی عيوب ديگران را ياد کنی ، عيوب خويش را بياد آر .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 586، ح (8027 )


37.وقتی يکی از شما کسی را مزدور مي کند ، مزدش را به او بگويد .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 906، ح (9124 )


38.وقتی خدا به يکی از شما چيزی داد ، در صرف آن از خود و کسان خود آغاز کند .
صحيح مسلم ، کتاب الاماره ، ح (3398 )


39.وقتی کسی در نماز پيشوای مردم شد ، نماز را سبک گيرد که درميان کسان کوچک و
بزرگ و بيمار و ناتوان هست ، پس هر وقت برای خود نماز گذارد هر چه خواهد
طول دهد .
صحيح مسلم ، کتاب الصلاة ، ح (714 )


40.وقتی مرگ طالب علم فرا رسد ، شهيد مي ميرد . .
کنز العمال ، ج 10، ص 137، ح (28693 )


41.وقتی بنده از خدا بترسد ، خداوند همه چيز را از او بترساند ، و اگر از خدا نترسد
خداوند او را از همه چيز بترساند .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 149، ح (5915 )


42.اگر کسی زنی را خواستگاری کرد و موی خود را رنگ مي بندد بايد بدو خبر دهد که .
موی خود را رنگ مي بندد ، يعنی پيری خود را نبايد مخفی کند .
کنز العمال ، ج 16، ص 291، ح (44529)


43.وقتی ميهمانی بر کسان در آيد روزی خود را همراه مي آورد و وقتی بيرون رود با
آمرزش گناهان آنها بيرون رود .
کنز العمال ، ج 9 ، ص 242، ح (25836 )


44.اگر از کار نيک خود خوشحال و از کار بد خود دلگير مي شوی ، مؤمن هستی .
مسند احمد ، باقي مسند الانصار ، ح (21145 )


45. هر کس کاری که مي کند بايد آن را خوب انجام دهد .
نهج الفصاحه ، ص 43، ح (221 )


46.وقتی خشمگين شدی ، خاموش باش .
مسند احمد ، مسند بنی هاشم ، ح (2425 )


47.وقتی زنی به شوهر خود گويد هرگز از تو خيری نديدم ، اعمال نيکش بي اثر مي شود .
نهج الفصاحه ، ص 44، ح (226 )


48.وقتی بنده ای در عمل کوتاهی کند ، خداوند او را به غم مبتلا سازد .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 328، ح (6788 )


49.وقتی بنده ای بميرد مردم گويند چه به جای گذاشت و فرشتگان گويند چه همراه
آورد .
نهج الفصاحه ، ص 47، ح (242 )


50.وقتی در انجمنی که تو هستی درباره مردی بد مي گويند آن مرد را ياری کن و آن گروه
را از بدگويی بازدار و از آنجا برخيز .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 586، ح (8028 )
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

51.تيراندازی و سوارکاری کنيد . و تيراندازی شما را بيشتر از سوارکاريتان دوست
دارم . هر چيزی که مرد بدان سرگرم شود بيهوده است ، جز آنکه مردی با کمان خود
تير اندازد يا اسب خود را تربيت کند يا با زن خود بازی کند ، همه اينها حق
است . و هر کس تيراندازی آموزد و آن را فراموش کند ، حق آنچه را ياد گرفته
ادا نکرده است .
مسند احمد ، مسند الشاميين ، ح (16662 )


52.به وسيله پرده پوشی بر انجام کارهای خود ياری جوييد ، زيرا هر که نعمتی دارد
محسود کسان است .
کنز العمال ، ج 6 ، ص 517، ح (16800 )


53.از مردم بي نياز باشيد و يک قطعه چوپ مسواک هم ازآنها نخواهيد .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 403، ح (7156 )


54.استوارترين کارها سه چيز است : ياد خداوند در همه حال ، و رعايت انصاف
بر ضرر خويش ، و تقسيم مال با برادر دينی .
نهج الفصاحه ، ص 57، ح (290 )


55.دعايی که غايبی برای غايبی ديگر کند ، از همه دعاها زودتر مستجاب مي شود .
سنن ابی داود ، کتاب الصلاة ، ح (1312 )


56.شجاعترين مردم آن کس است که بر هوس خويش تسلط يابد .
نهح الفصاحه ، ص 58، ح (299 )


57.روز رستاخيز عذاب دانشمندی که از دانش خود بهره نمي برد از همه مردم سخت تر
است .
کنز العمال ، ج 10، ص 187، ح (28977 )


58.و کس در روز رستاخيز از همه مردم بيشتر حسرت مي خورند : يکی مردی که در دنيا
برای طلب دانش فرصت داشته ولی به جستجوی آن برنخاسته است و ديگر مردی که
دانشی به ديگری آموخته و شاگرد وی از آن بهره مند شده ولی او بي بهره مانده
است .
کنز العمال ، ج 10، ص 138، ح (28696 )


59.از همه بدبختان بدبخت تر کسی است که فقر دنيا و عذاب آخرت را با هم دارد .
کنز العمال ، ج 6 ، ص 492، ح (16683 )


60.همانا از همه مردم سپاسگزارتر خدايتعالی را ، آن کس است که بهتر سپاس مردم را
مي گذارد .
مسند احمد ، مسند الانصار ، ح (20844 )


61.حوايج خويش را با عزت نفس بجوييد زيرا کارها جريان مقدر دارد ، يعنی با اصرار
و خواهش تن به ذلت ندهيد .
کنز العمال ، ج 6 ، ص 518، ح (16805 )


62.از گهواره تا گور دانش بجوييد .
نهج الفصاحه ، ص 64، ح (327 )


63.قسم دروغ کالا را تلف کند و کسب را از ميان ببرد .
نهج الفصاحه ، ص 648، ح (3226 )


64.به گدا چيزی بده گر چه بر اسب به نزد تو آيد ، و مزد اجير را پيش از آنکه
عرقش خشک شود بپردازيد .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 907، ح (9132 )


65.مؤمن از همه مردم گرفتارتر است ، زيرا بايد به کار دنيا و آخرت هر دو برسد .
سنن ابن ماجه ، کتاب التجارات ، ح (2134 )


66.شوهر از همه کس بيشتر بر زن حق دارد و مادر از همه کس بيشتر بر مرد حق دارد .
کنز العمال ، ج 16، ص 331، ح (44771 )


67.عاليقدر از همه مردم کسی است که در آنچه بدو مربوط نيست و برايش فايده ندارد
مداخله نکند .
نهج الفصاحه ، ص 68، ح (355 )


68.عاقل تر از همه مردم کسی است که با مردم بيشتر مدارا کند .
نهج الفصاحه ، ص 69، ح (358 )


69.دانشمندتر از همه مردم کسی است که دانش ديگران را به دانش خود بيفزايد .
نهح الفصاحه ، ص 69، ح (360 )

70.عمرهای امت من ميان شصت و هفتاد سال است .
سنن ابن ماجه ، کتاب الزهد ، ح (4226 )


71.فرزندان خود را در خوب شدن کمک کنيد ، زيرا هر که بخواهد مي تواند نافرمانی را
از فرزند خود بيرون آورد .
کنز العمال ، ج 16، ص 457، ح (45419 )


72.پنج چيز را پيش از پنج چيز غنيمت شمار : زندگی را پيش از مرگ ، صحت را پيش
از بيماری ، فراغت را پيش از اشتغال ، جوانی را پيش از پيری و ثروت را پيش
از نيازمندی .
کنز العمال ، ج 15، ص 879، ح (43490)


73.بهترين کارها آن است که برادر مؤمن خويش را خوشحال سازی يا قرض او را
بپردازی .
کنز العمال ، ج 15، ص 823، ح (43269)


74.بهترين کارها پس از ايمان به خدا دوستی با مردم است .
کنز العمال ، ج 9 ، ص 5 ، ح (24653)


75.بهترين کارها کسب حلال است .
کنز العمال ، ج 4 ، ص ، 4 ، ح (9194)

76. بهترين کارها دوستی و دشمنی در راه خداست .
سنن ابی داود ، کتاب السنه ، ح (3983)


77.همانا بهترين جهاد سخن حقی است که پيش پادشاه ستمکار گويند .
مسند احمد ، باقی مسند المکثرين ، ح (10716 )


78.بهترين جهاد آن است که کسی روز آغاز کند و در انديشه ظلم کسی نباشد.
کنز العمال ، ج 4 ، ص 307، ح (10636 )


79. بهترين پولها پولی است که انسان برای نان خواران خود خرج مي کند .
سنن ترمذی ، کتاب البر و الصله ، ح (1889 )

80.بهترين صدقه ها آن است که هنگامی که سالم و تنگدستی و اميد ثروت و بيم فقر داري
صدقه بدهی ، نه آن که بگذاری تا وقتی جان به گلو رسيد بگويی : اين مال فلانی و
اين مال فلانی ، زيرا آنها متعلق به فلانی شده است .
کنز العمال ، ج 6 ، ص 400، ح (16251 )


81. همانا بهترين صدقه ها آن است که به خويشاوندی که دشمن توست چيزی بدهی .
مسند احمد ، باقی مسند الانصار ، ح (22430 )


82. بهترين عبادت انتظار گشايش است .
سنن ترمذی ، کتاب الدعوات ، ح (3494 )


83.روز قيامت مرکب دانشوران و خون شهيدان را هم سنگ کنند و مرکب دانشوران
بر خون شهيدان مرجح شود .
نهج الفصاحه ، ص 648، ح (3222 )


84.قرض کمتر گير تا آزاد باشی .
کنز العمال ، ج 16، ص 21، ح (43756 )


85. گناه کمتر کن تا مرگ بر تو آسان شود .
(کنز العمال ، ج 16، ص 21، ح (43756


86.پيش توانگران کمتر رويد زيرا در اين صورت نعمتهای خدا را خوار نخواهيد شمرد .
نهج الفصاحه ، ص 82، ح (434 )


87.مقررات خدا را درباره بيگانه و خويش اجرا کنيد و در کار خدا به سخن کسان گوش
مدهيد .
سنن ابن ماجه ، کتاب الحدود ، ح (2531 )


88.بيشتر گناهان فرزند آدم از زبان اوست .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 549، ح (7841 )


89.در روز رستاخيز از همه مردم گناه آن کس بيشتر است که بيشتر از همه در
چيزهايی که بدو مربوط نيست سخن گويد .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 641، ح (8293 )


90.هر که به دانش از ديگران پيش تر است ، قيمتش بيشتر است .
نهج الفصاحه ، ص 83، ح (442 )


91.بسيار دعا کن که دعا قضا را دفع مي کند .
کنز العمال ، ج 2 ، ص 63، ح (3120 )


92.مي خواهی تو را از بهترين گنجينه مرد خبر دهم ؟ زن پارسا که وقتی بدو نگرد
مسرور شود ، و هم اينکه بدو فرمان دهد اطاعت کند ، و هنگام غيبت امانت
او را محفوظ دارد .
سنن ابی داود ، کتاب زکات ، ح (1417 )


93.مي خواهيد شما را از چيزی که بهتر از روزه و نماز و صدقه است خبر دهم ؟ اصلاح
ميان کسان ، زيرا فساد ميان کسان مايه هلاک است .
نن ترمذی ، کتاب صفة القيامه ، ح (2433 )


94.مي خواهيد شما را خبر دهم که آتش بر چه کس حرام است ؟ هر کس که زودجوش و
ملايم و آسان گير باشد .
سنن ترمذی ، کتاب صفة القيامه ، ح (2412 )

95.مي خواهيد شما را از زنانی که اهل بهشتند خبر دهم ؟ زن وفاداری که فرزند زياد
آورد و زود آشتی کند و همينکه بدی کرد گويد اين دست من در دست توست ، چشم
بر هم نمي گذارم تا از من راضی شوی .
کنز العمال ، ج 15، ص 884، ح (43505 )


96.مي خواهيد شما را به آن کس که از همه زورمندتر است رهبری کنم ؟ آنکه هنگام خشم
بهتر خود را نگاه مي دارد .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 520، ح (7700 )


97.بدانيد که کار اهل بهشت مانند آن است که از راه سختی بر تپه مرتفعی بالا روند ،
و کار اهل جهنم مانند آن است که در سراشيب زمين همواری راه سپرند .
نهح الفصاحه ، ص 90، ح (471 )


98.چه بسا ساعتی خوشی که موجب رنج طولانی شده است .
کنز العمال ، ج 15، ص 935، ح (43605 )


99.چه بسيار کسان که هنگام شب برای نماز برمي خيزند و از کار خود جز بيداری ثمري
نمي برند ، و چه بسيار کسان که روزه مي گيرند و از روزه خويش جز گرسنگی و تشنگی
سودی نمي برند .
نهج الفصاحه ، ص 91، ح (474 )


100.کسی که سخن حقی مي داند نبايد از بيم مردم از گفتن آن خودداری کند .
مسند احمد ، باقی مسند المکثرين ، ح (11404 )
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

101.به وسيله زناشويی روزی بجوييد .
کنز العمال ، ج 16، ص 276، ح (44436 )


102.خداوندا مرا شاکر و صابر کن و مرا در چشم خويش خوار و در نظر مردم
بزرگوار کن .
کنز العمال ، ج 2 ، ص 187، ح (3675 )


103.تفريح کنيد و بازی کنيد ، زيرا دوست ندارم که در دين شما خشونتی ديده شود .
کنز العمال ، ج 15، ص 212، ح (40616 )


104.اما بعد ، ای مردم من بشری هستم که نزديک است فرستاده خدا پيش من آيد و
دعوت او را اجابت کنم ، دو چيز سنگين ميان شما مي گذارم يکی کتاب خداوند
که در آن هدايت و نور است و هر کس بدان چنگ زند و آن را بگيرد قرين
هدايت است و هر کس آن را رها کند گمراه مي شود ، کتاب خدا را بگيريد و
بدان چنگ زنيد ، و خانواده من ، در باره خانواده ام خدا را به ياد شما مي آورم .
کنز العمال ، ج 1 ، ص 178، ح (898 )


105.منفورترين بندگان خدا در نزد وی شخص سرکشی است که در مال و فرزند مصيبت
نديده است .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 285، ح (6578 )


106.درهای بهشت زير سايه شمشيرهاست .
صحيح مسلم ، کتاب الاماره ، ح (3521 )


107.محبوبترين بندگان خدا بنزد وی کسی است که با بندگان او دلسوزتر و مهربانتر
باشد .
نهج الفصاحه ، ص 115، ح (578 )


108.پشيمانتر از همه مردم در روز قيامت ، مردی است که آخرت خود را به دنياي
ديگری فروخته است .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 510، ح (7660 )


109.بدبخت ترين بدبختان کسی است که فقر دنيا و عذاب آخرت را با هم دارد .
کنز العمال ، ج 6 ، ص 470، ح (16593 )


110.بهترين کسب ها ، کسب تجاری است که به هنگام سخن دروغ نگويند و در امانت
خيانت نکنند و به وعده وفا کنند و در پرداخت قرض خود تعلل نکنند و به
هنگام فروش در ستايش جنس خود مبالغه نکنند و به هنگام خريد از جنس ديگران
بد نگويند .
نهج الفصاحه ، ص 119، ح (595 )


111.مردمی از بهشتيان به سوی گروهی از جهنميان نگران شوند و گويند برای چه
به جهنم رفتيد ؟ به خدا ما به کمک چيزهايی که از شما آموختيم به بهشت
درآمديم ، جهنميان گويند : ما مي گفتيم ولی عمل نمي کرديم .
کنز العمال ، ج 10، ص 189، ح (28991 )


112.بعد از گناهان بزرگ که خداوند از آن نهی کرده بزرگتر از همه گناهان آن است که
مردی بميرد و قرض داشته باشد و محلی برای پرداخت آن نگذارد .
سنن ابی داود ، کتاب البيوع ، ح (2901 )


113.ثواب نيکی با خويشاوندان را از همه کارهای نيک زودتر مي دهند .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 363، ح (6956 )


114.بزرگترين گناهان در نظر خدا آن است که مردی نانخور خود را سرگردان گذارد .
کنز العمال ، ج 16، ص 284، ح (44489 )


115.بيشتر بهشتيان ، افراد ساده و بي نيرنگ هستند .
کنز العمال ، ج 14، ص 467، ح (39283 )


116.مردم بيشتر از همه به واسطه دو چيز مجوف به جهنم مي روند : عورت و دهان .
مسند احمد ، باقی مسند المکثرين ، ح (9319 )


117.وقتی خداوند بر قومی خشمگين شود آنها را بر زمين فرو نبرد و مسخ نکند ،
قيمتهايشان گران شود و باران بر آنها کم بارد و اشرارشان زمام کارشان را
بدست گيرند .
کنز العمال ، ج 7 ، ص 833، ح (21597 )


118.خداوند بهشت را سفيد آفريده و سفيدی از همه رنگها پيش خدا محبوب تر است .
کنز العمال ، ج 15، ص 300، ح (41104 )


119.خداوند مردانی را که مکرر زن بگيرند و زنانی را که مکرر شوهر کنند دوست
ندارد .
کنز العمال ، ج 9 ، ص 662، ح (27876 )


120.خداوند به خاطر مسلمان پارسا بلا را از صد خانه همسايه او دفع مي کند .
کنز العمال ، ج 9 ، ص 5 ، ح (24654 )


121.خداوند جوانی را که جوانی نمي کند به ديده تحسين مي نگرد .
مسند احمد ، مسند الشاميين ، ح (16731 )


122.خداوند کثافت و ژوليدگی را دشمن دارد .
کنز العمال ، ج 6 ، ص 641، ح (17181 )


123.خداوند کسی را که در زندگی بخيل باشد و هنگام مرگ بخشنده شود ، دشمن دارد .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 447، ح (7376 )


124.خداوند دوست دارد که وقتی يکی از شما کاری مي کند آن را کامل کند .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 907، ح (9128 )


125.خداوند ملايمت را در همه چيز دوست دارد .
صحيح بخاری ، کتاب الادب ، ح (5565 )


126.خداوند شخص آسان گير نرمخو را دوست دارد .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 3 ، ح (5139 )


127.خداوند دوست دارد که ميان فرزندان خود حتی در بوسيدن آنها به عدالت رفتار
کنيد .
کنز العمال ، ج 16، ص 445، ح (45350 )


128.خداوند بنده پرهيزگار بي نياز گمنام را دوست دارد .
صحيح مسلم ، کتاب الزهد ، ح (5266 )


129.خداوند از بنده مي پرسد که فزونی دانش خود را کجا صرف کرده ای ، همچنانکه از
فزونی مال مي پرسد .
کنز العمال ، ج 10، ص 188، ح (28983 )


130.خداوند روز رستاخيز بر بيسوادان چيزهايی را مي بخشد که بر دانشمندان نمي بخشد .
کنز العمال ، ج 10، ص 188، ح (28984 )


131.خداوند گويد من ناظر گمان بنده خويشم ، اگر گمان خوب به من برد خوبی بيند و اگر
گمان بد برد بدی بيند .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 134، ح (5844 )


132.خداوند به وسيله صدقه هفتاد قسم مرگ بد را دفع مي کند .
کنز العمال ، ج 6 ، ص 371، ح (16110 )


133.خداوند دوست دارد کارهايی را که روا داشته انجام دهند ، چنانکه دوست دارد از
نافرمانی او چشم بپوشند .
نهج الفصاحه ، ص 163، ح (802 )


134.فرشتگان بالهای خود را برای طالب علم پهن مي کنند ، زيرا از آنچه مي جويد رضايت
دارند .
سنن ترمذی ، کتاب الدعوات ، ح (3458 )


135.وقتی مرده را به خاک سپردند ، صدای کفش کسان را که از قبر وی باز مي گردند
خواهد شنيد .
کنز العمال ، ج 15، ص 600، ح (42379 )


136.وقتی مردم ستمگر را ديدند و او را از ستم باز نداشتند ، بيم آن مي رود که خدا
همه را به عذاب خود مبتلا کند .
سنن ترمذی ، کتاب الفتن ، ح (2094 )


137.بالاترين دستاويزهای ايمان اين است که کسی را برای خدا دوست داری و کسی را
برای خدا دشمن داری .
مسند احمد ، مسند الکوفيين ، ح (17793 )


138.مؤمنان بايد از رنج يکديگر متألم شوند ، چنانکه تن از رنج سر متأثر مي شود .
کنز العمال ، ج 1 ، ص 145، ح (707 )


139.بدتر از همه مردم پيش خدا روز قيامت ، کسی است که مردم از شر او بترسند .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 502، ح (7613 )


140.بدتر از همه مردم پيش خدا روز قيامت ، کسی است که مردم از بيم بدزبانيش
از او حذر کنند .
صحيح مسلم ، کتاب البر و الصله ، ح (4693 )


141.در مال به جز زکات حقی هست .
سنن ترمذی ، کتاب الزکاة ، ح (596 )


142.اگر از ترس خدا از چيزی درگذری ، خداوند بهتر از آن را به تو خواهد داد .
مسند احمد ، مسند البصريين ، ح (19813 )


143.جواب نامه مانند جواب سلام لازم است .
کنز العمال ، ج 10، ص 243، ح (29293 )


144.هر چيزی اساسی دارد و اساس اين دين دانش است و يک دانشمند برای شيطان از
هزار عابد بدتر است .
نهج الفصاحه ، ص 179، ح (890 )


145.خداوند فرشته ای دارد که هنگام نماز بانگ مي زند : آدمی زادگان برخيزيد
و آتشهايی را که بر خويشتن افروخته ايد به نماز خاموش کنيد .
کنز العمال ، ج 7 ، ص 281، ح (18881 )


146.از گناهان بزرگ اين است که مال ديگری را بدون حق تصرف کنند .
کنز العمال ، ج 15، ص 896، ح (43541 )


147.يکی از اقسام اسراف اين است که هر چه مي خواهی بخوری .
سنن ابن ماجه ، کتاب الاطعمه ، ح (3343 )


148.از لوازم ايمان اين است که برای خشنودی کسان ، خدا را خشمگين نسازی و بر نعمتي
که خدا داده کسی را سپاس نگذاری و برای آن چه خدا نداده کسی را مذمت نکنی که
روزی به آز حريصان فزونی نگيرد و به تنفر کسان نقصان نپذيرد .
نهج الفصاحه ، ص 186، ح (921 )


149.همانا اين دين محکم است ، پس به ملايمت در آن پيش برويد .
مسند احمد ، باقی مسند المکثرين ، ح (12579 )


150.اين دينار و درهم پيشينيان شما را هلاک کرد و شما را نيز هلاک خواهد کرد .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 191، ح (6107 )
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

151.لها مانند آهن هنگام رسيدن آب به آن زنگ مي زند ، گفتند : صيقل آن چيست ؟
آن حضرت فرمود : زيادی ياد مرگ و خواندن قرآن .
کنز العمال ، ج 15، ص 549، ح (42130 )


152.هلاک پيشينيان شما از آنجا بود که دزد معتبر را رها مي کردند و دزد ضعيف را
مجازات مي دادند .
صحيح مسلم ، کتاب الحدود ، ح (3196 )


153.من از آنچه نمي دانيد نگرانی ندارم ، ولی بايد ديد آنچه را مي دانيد چگونه به
کار مي بنديد .
کنز العمال ، ج 10، ص 191، ح (29003 )


154.آدمی زاد پير مي شود و دو چيز از او جوان مي شود : حرص مال و حرص عمر .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 490، ح (7557 )


155.هنگاميکه آيه تطهير ( آيه 33از سوره احزاب ) در خانه ام سلمه بر پيامبر
اکرم ( ص ) نازل شد آن حضرت ، فاطمه زهرا ( س ) و حسن و حسين ( ع ) را
خواندند . پس آنها را به عبايی پوشاندند در حاليکه علی ( ع ) هم پشت سر آن
حضرت قرار داشت . پس او را هم به آن عبا پوشاند . سپس فرمود : " بارالها
ايشان اهل بيت منند ، پس پليدی را از آنان ببر و آنها را پاک گردان " .
ام سلمه که در همان نزديکی بود ، سؤال کرد : يا رسول الله آيا من هم در زمره
اهل بيت مي باشم ؟ حضرت فرمودند : " شما جايگاه مخصوص خود را داريد و شما
در خير و سلامتی هستيد " .
سنن ترمذی ، کتاب تفسير القرآن ، ح (3129 )


156.نخستين چيزی که به حساب انسان مي رسند ، نماز است .
سنن نسائی ، کتاب تحريم الدم ، ح (3926 )


157.حضرت مهدی ( عج ) از خاندان من و از فرزندان فاطمه ( س ) است .
سنن ابی داود ، کتاب المهدی ، ح (3735 )


158.قبل از برپايی قيامت ، دنيا آکنده از ظلم و ستم خواهد شد ، سپس مردي
از خاندان من قيام نموده و دنيا را پر از عدل و داد خواهد کرد .
مسند احمد ، باقی مسند المکثرين ، ح (10887 )


159.از قرض بپرهيزيد که غم شب و ذلت روز است .
کنز العمال ، ج 6 ، ص 232، ح (15483 )


160.از مدح کردن بپرهيزيد که مانند سربريدن است .
مسند احمد ، مسند الشاميين ، ح (16299 )


161.از هوس بپرهيزيد که هوس انسان را کر و کور مي کند .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 547، ح (7831 )


162.از سبزه مزبله بپرهيزيد ، يعنی از زن زيبا در خانواده بد .
کنز العمال ، ج 16، ص 300، ح (44587 )


163.از دوستی احمق بگريز ، که مي خواهد به تو نفع رساند ولی ضرر مي رساند .
کنز العمال ، ج 16، ص 266، ح (44388 )


164.هيچ دردی بدتر از بخل نيست .
صحيح بخاری ، کتاب فرض الخمس ، ح (2904 )


165.هر زنی که بميرد و شوهرش از او خشنود باشد ، به بهشت مي رود .
سنن ابن ماجه ، کتاب النکاح ، ح (1844 )


166.هر کس چيزی از کار مسلمانان را به دست گيرد و در کار آنها مانند کار خود
دلسوزی نکند ، بوی بهشت به او نخواهد رسيد .
کنز العمال ، ج 6 ، ص 20، ح (14654 )


167.هر کس به قدر يک وجب زمين را به ناحق تصرف کند ، روز رستاخيز خدا وادارش
مي کند که آن را تا عمق زمين هفتم بکند و طوق گردن کند تا رسيدگی ميان مردم به
پايان رسد .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 502، ح (7617 )


168.هر جوانی در آغاز جوانی زن بگيرد ، شيطان وی بانگ برآرد : وای بر او ، دين خود
را از دستبرد من محفوظ داشت .
کنز العمال ، ج 16، ص 276، ح (44441 )


169.هر طفلی که در طلب علم و عبادت بزرگ شود ، خداوند ثواب هفتاد و دو صديق
به او عطا کند .
کنز العمال ، ج 10، ص 151، ح (28773 )


170.مردم ( قابل اعتنا ) دو کسند : عالم و علم آموز ، و در غير آنها خيری نيست .
نهج الفصاحه ، ص 634، ح (3145 )


171.ای مردم هر چه از من برای شما نقل کردند و موافق قرآن است من گفته ام ، و
هر چه برای شما نقل کردند و مخالف قرآن است من نگفته ام .
نهج الفصاحه ، ص 212، ح (1047 )


172.خواب دانشمند از عبادت عابد بهتر است .
نهج الفصاحه ، ص 633، ح (3138 )


173.بامداد خود را با صدقه آغاز کنيد ، زيرا بلا از صدقه نمي گذرد .
کنز العمال ، ج 6 ، ص 399، ح (16243 )


174.نيکی با پدر و مادر عمر را افزون کند ، و دروغ روزی را کاهش دهد ، و دعا
قضا را دفع کند .
کنز العمال ، ج 16، ص 466، ح (45475 )


175.خانه ای که بچه در آن نيست ، برکت در آن نيست .
کنز العمال ، ج 16، ص 274، ح (44425 )


176.ميان بنده و بهشت هفت عقبه است که آسانتر از همه مرگ است و سخت تر از
همه توقف در پيشگاه خداست هنگامی که ستم کشان دامن ستمگران را بگيرند .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 503، ح (7625 )


177.پرخوری دل را سخت مي کند .
نهج الفصاحه ، ص 222، ح (1111 )


178.زمين ، زمين خداست و بندگان ، بندگان خدايند ، هر جا نيکی به تو رسيد
اقامت گير .
مسند احمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنه ، ح (1346 )


179.برای نطفه های خود جای مناسب انتخاب کنيد ، زيرا زنان نظير برادران و خواهران
خود فرزند مي آورند .
کنز العمال ، ج 16، ص 295، ح (44557 )


180.ای مردم دو چيز در ميان شما گذاشتم که با وجود آنها گمراه نخواهيد شد : کتاب
خدا و عترتم ، يعنی اهل بيتم را .
سنن ترمذی ، کتاب المناقب ، ح (3718 )


181.زن بگيريد که زنان توانگری مي آورند .
کنز العمال ، ج 16، ص 275، ح (44431 )


182.هر چه مي توانيد از غم دنيا فارغ مانيد ، زيرا هر که غم جهان بيشتر خورد
خداوند به تشتت و سردرگمی مبتلايش نمايد و فقر او را رو به رويش نهد ،
و هر که غم آخرت بيشتر خورد خداوند کارش را به نظام آرد و بي نيازی او
را در دلش قرار دهد .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 184، ح (6077 )


183.در نعمتهای خدا بينديشيد ، اما در باره ذات خدا مينديشيد .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 106، ح (5707 )


184.به وسيله دشمنی گناهکاران به خدا نزديک شويد و با آنها با چهره های عبوس ديدار
کنيد و خشنودی خدا را در ناخشنودی آنها بجوييد و به وسيله دوری آنها به خدا
تقرب جوييد .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 65، ح (5518 )


185.تاجر درستکار راستگوی مسلمان ، روز رستاخيز با شهيدان است .
کنز العمال ، ج 4 ، ص 7 ، ح (9216 )


186.اهمال شعار شيطان است که آن را در دل مؤمنان افکند .
کنز العمال ، ج 4 ، ص 213، ح (10208 )


187.توبه گناه اين است که ديگر مرتکب آن نشوی .
کنز العمال ، ج 4 ، ص 232، ح (10304 )


188.سه کسند که خدا آنها را دوست مي دارد : 1 - کسی که شب برخيزد و کتاب خدا
را بخواند . 2 - کسی که با دست راست خود صدقه دهد و آن را از دست چپ خود
مخفی دارد . 3 - کسی که با گروهی به جنگ رود و يارانش بگريزند و او به سوی
دشمن رود .
کنز العمال ، ج 15، ص 820، ح (43256 )


189.سه صفت است که هر که يکی از آنها در او نيست سگ بر او شرف دارد : تقوايي
که وی را از محرمات خدا مانع شود ، يا حلمی که به وسيله آن جهالت جاهلی را
دفع نمايد ، يا اخلاق نيکی که به وسيله آن با مردم زندگی کند .
(کنز العمال ، ج 16، ص 27، ح (43878


190.بهشت زير قدم مادران است .
کنز العمال ، ج 16، ص 461، ح (45439 )


191.فاطمه ( س ) پاره تن من است ، پس هر کس او را به خشم آورد مرا خشمگين نموده
است .
صحيح بخاری ، کتاب المناقب ، ح (3437 )


192.انتظار ستايش از مردم ، چشم را کور و گوش را کر مي کند .
نهج الفصاحه ، ص 283، ح (1341 )


193.از ام سلمه روايت شده است که حضرت پيامبر ( ص ) حسن و حسين و علی و فاطمه
را با عبايی پوشاند ، سپس فرمود : " بارالها اينان اهل بيت و خاصه من هستند ،
پليدی را از آنان ببر و آنها را پاک گردان " . ام سلمه سؤال کرد : ای پيامبر
خدا ، آيا من هم با آنها هستم ؟ حضرت فرمود : شما خير و سلامتی در پيش داريد .
سنن ترمذي ، کتاب المناقب ، ح (3806 )


194.وای بر آنکه نداند ، و وای بر آنکه بداند و عمل نکند .
نهج الفصاحه ، ص 643، ح (3193 )


195.حدی که در زمين اجرا شود ، برای زمينيان بهتر از آن است که چهل روز باران
ببارد .
سنن ابن ماجه ، کتاب الحدود ، ح (2529 )


196.يک شب نگهبانی در راه خدا از هزار شب که نماز خوانند و روز آن را روزه دارند
بهتر است .
مسند احمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنه ، ح (433 )


197.فرزندانتان را بر سه خصلت تربيت کنيد : دوستی پيامبرتان و دوستی اهلبيتش
و تلاوت قرآن .
ينابيع الموده ، ص (271 )


198.نگاه بد ، تيری زهرآگين از تيرهای شيطان است .
نهج الفصاحه ، ص 636، ح (3159 )


199.مؤمنی که با مردم آميزش کند و بر آزارشان صبر کند ، از مؤمنی که با مردم
آميزش نکند و بر آزارشان صبر نکند ، بهتر است .
سنن ابن ماجه ، کتاب الفتن ، ح (4022


200.زمستان ، بهار مؤمن است .
مسند احمد ، باقی مسند المکثرين ، ح (11291 )
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

201.اموال خود را به وسيله زکات محفوظ داريد ، و مريضان خود را با صدقه علاج
کنيد ، و برای جلوگيری از بلا به دعا متوسل شويد .
کنز العمال ، ج 6 ، ص 293، ح (15759 )


202.محفوظات طفل نورس مانند نقشی است که بر سنگ رقم زنند ، و محفوظات مرد
بزرگ مانند نوشته بر آب است .
کنز العمال ، ج 1 ، ص 604، ح (2759 )


203.بهشت با ناملايمات قرين است ، و جهنم با خواستني ها همراه است .
صحيح مسلم ، کتاب الجنه ، ح (5049 )


204.هر که از آبروی برادر خويش دفاع کند ، خدا روز قيامت آتش را از چهره وی باز
مي دارد .
سنن ترمذی ، کتاب البر و الصله ، ح (1854 )


205.سپاس بر نعمت مايه امنيت از زوال آن است .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 255، ح (6421 )


206.کار را به تدبير بنگر ، اگر در سرانجام آن خيری هست قدم بگذار ، و اگر از
عاقبت آن بيم داری دست نگهدار .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 380، ح (7045 )


207.دو خصلت است که نيک تر از آن نيست : ايمان به خدا و سود رساندن به
بندگان خدا .
نهج الفصاحة ، ص 303، ح (1446 )


208.هر که به نيکی راهبر شود ، پاداش نکوکار دارد .
صحيح مسلم ، کتاب الاماره ، ح (3509 )


209.بهترين شما آن کس است که ديدار او خدا را به ياد شما آرد ، و سخنانش دانش
شما را بيفزايد ، و رفتارش شما را به آخرت راغب سازد .
کنز العمال ، ج 1 ، ص 419، ح (1787 )


210.بهترين ذکرها آن است که مخفی باشد ، و بهترين روزيها آن است که کافی باشد .
مسند احمد ، مسند العشره ، ح (1397 )


211.بهترين مهرها آن است که سبک تر باشد .
کنز العمال ، ج 16، ص 320، ح (44707 )


212.بهترين کسبها کسبی است که کارگر با دست کند ، اگر با دقت انجام گيرد .
مسند احمد ، باقی مسند المکثرين ، ح (8060 )


213.بهترين مردم کسی است که برای مردم سودمندتر باشد .
کنز العمال ، ج 1 ، ص 142، ح (679 )


214.مشورت حصار ندامت است و ايمنی از ملامت .
نهج الفصاحه ، ص 627، ح (3095 )


215.بهترين ازدواجها آن است که آسانتر انجام گيرد .
سنن ابی داود ، کتاب النکاح ، ح (1808 )


216.بهترين برادران شما آن است که عيوبتان را به شما آشکارا بگويد .
نهج الفصاحه ، ص 316، ح (1509 )


217.بهترين جوانان شما آن است که رفتار پيران پيش گيرد ، و بدترين پيران شما
آن است که روش جوانان داشته باشد .
کنز العمال ، ج 15، ص 776، ح (43058 )


218.بهترين شما کسی است که برای زنان و دختران خود بهتر باشد .
کنز العمال ، ج 16، ص 371، ح (44944 )


219.بهترين شما کسی است که قرآن را تعليم گيرد و تعليم دهد .
صحيح بخاری ، کتاب فضائل القرآن ، ح (4639 )


220.دنيا به پايان نمي رسد تا اينکه مردی از خاندانم که همنام من است بر اعراب
( و بر کل جهان ) حکومت خواهد کرد .
سنن ترمذی ، کتاب الفتن ، ح (2156 )


221.خط نيکو وضوح حق را افزون مي کند .
کنز العمال ، ج 10، ص 244، ح (29304 )


222.امانتداری مايه رزق و روزی ، و خيانت مايه فقر است .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 61، ح (5499 )


223.يک درهم ربا که انسان دانسته گيرد ، در نظر خدا بدتر از سی و شش زناست .
مسند احمد ، مسند الانصار ، ح (20951 )


224.دعای ستمديده پذيرفته است اگر چه بدکار باشد ، بدکاری از مربوط به
خودش است .
مسند احمد ، باقی مسند المکثرين ، ح (8440 )


225.ديناری در راه خدا خرج کرده ای ، و ديناری برای آزاد کردن بنده ای داده ای ، و
ديناری به بينوايی صدقه کرده ای ، و ديناری خرج کسان خود کرده ای ، بهتر از همه
ديناری است که خرج کسان خود کرده ای .
صحيح مسلم ، کتاب زکات ، ح (1661 )


226.قرض دين و بزرگی را بکاهد .
کنز العمال ، ج 6 ، ص 231، ح (15480 )


227.زن خوبروی نازا را واگذاريد و سياهی که فرزند بسيار آرد برگزينيد .
کنز العمال ، ج 16، ص 293، ح (44546 )


228.خدا رحمت کند کسی را که کسب حلال کند و به اعتدال خرج کند و مازاد آن را
برای روز تنگ دستی و حاجت از پيش فرستد .
کنز العمال ، ج 4 ، ص 6 ، ح (9207 )


229.خدا رحمت کند آن کس را که زبان خود را حفظ کند و روزگار خود را بشناسد
و روش او راست باشد .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 352، ح (6894 )


230.خشنودی خدا در خشنودی پدر و مادر است ، و ناخشنودی وی در ناخشنودی آنهاست .
نهج الفصاحه ، ص 349، ح (1665 )


231.چه نيکو شفيعی است قرآن در روز قيامت ، برای کسی که قرآن خوانده باشد .
کنز العمال ، ج 1 ، ص 540، ح (2422 )


232.دو رکعت نماز شخص زن دار بهتر از هفتاد رکعت نماز عزب است .
کنز العمال ، ج 16، ص 277، ح (44445 )


233.دو رکعت نماز دانشمند بهتر از هفتاد رکعت نماز غير دانشمند است .
کنز العمال ، ج 10، ص 154، ح (28787 )


234.مسلمانان برادرانند ، هيچکس بر ديگری جز به پرهيزکاری برتری ندارد .
کنز العمال ، ج 1 ، ص 149، ح (743 )


235.ربا اگر چه بسيار باشد ، سرانجام آن به کمی است .
مسند احمد ، مسند المکثرين ، ح (3567 )


236.مؤمن نزد خدا از بعض فرشتگان او عزيزتر است .
سنن ابن ماجه ، کتاب الفتن ، ح (3937 )


237.لغزش دانشمند به زودی مشهور شود ، و لغزش نادان را جهل مستور دارد .
نهج الفصاحه ، ص 357، ح (1703 )


238.به زيارت قبرها رويد ، که آخرت را به ياد شما مي آورد .
سنن ابن ماجه ، کتاب ما جاء فی الجنائز ، ح (1558 )


239.زنا مايه فقر است .
کنز العمال ، ج 5 ، ص 313، ح (12989 )


240.خدا را از فضل او طلب کنيد ، که خدا دوست دارد که از او بخواهند .
سنن ترمذی ، کتاب الدعوات ، ح (3494 )


241.از خدا علمی سودمند بخواهيد ، و از علمی که سود ندهد به خدا پناه بريد .
سنن ابن ماجه ، کتاب الدعاء ، ح (3833 )


242.در نادانی تو همينقدر بس که هر چه دانی آشکار کنی .
نهج الفصاحه ، ص 288، ح (1367 )


243.بدترين مردم آن کس است که آخرت خويش به دنيا فروشد ، و بدتر از او کسي
است که آخرت خويش به دنيای ديگری فروشد .
نهج الفصاحه ، ص 381، ح (1799 )


244.بدترين مردم علمای بدند .
کنز العمال ، ج 10، ص 191، ح (29006 )


245.مؤمن آيينه مؤمن است ، و مؤمن برادر مؤمن است و در کسب و کارش به او کمک
مي کند و از پشت سر مراقب و محافظ اوست .
سنن ابی داود ، کتاب الادب ، ح (4272 )


246.در دروغگويی تو همينقدر بس که هر چه شنيده ای نقل کنی .
نهج الفصاحه ، ص 288، ح (1368 )


247.قرض دار در قبر خويش در بند است ، و جز پرداخت قرض وی ، او را
رهايی نمي بخشد .
کنز العمال ، ج 6 ، ص 232، ح (15486 )


248.همه چيز حتی ماهی دريا برای دانشمند آمرزش مي خواهد .
کنز المال ، ج 10، ص 145، ح (28737 )


249.دو گروه از مردمند که اگر صالح بودند ، مردم به صلاح آيند و اگر فاسد بودند ، به
فساد گرايند ، دانشوران و زمامداران .
کنز العمال ، ج 10، ص 191، ح (29007)


250.نماز چهره شيطان را سياه کند ، و صدقه دادن پشت او را بشکند ، و دوستی .
در راه خدا ريشه او را مي شکند ، و وقتی چنين کرديد از شما به فاصله شرق
و غرب دوری کند .
کنز العمال ، ج 7 ، ص 284، ح (18893)
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

251.بيماری تازيانه خدا در زمين است که به وسيله آن بندگان خويش را ادب مي کند .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 306، ح (6680)


. 252.هر که علم برای رضای خدا جويد ، نزد خدا از مجاهد فی سبيل الله بهتر است .
کنز العمال ، ج 10، ص 143، ح (28727)


253.خوشا آنکه عيوبش او را از عيوب مردم مشغول دارد .
کنز العمال ، ج 16، ص 143، ح (44175)


254. ظلم سه قسم است : ظلمی است که خدايش نمي آمرزد ، و ظلمی هست که مي آمرزدش ،
و ظلمی هست که از آن نمي گذرد . اما ظلمی که خدا نمي آمرزد شرک است خدا گويد:
" حقا که که شرک ظلمی بزرگ است " ، و اما ظلمی که خدا مي آمرزد ستم بندگان به
خودشان ميان خود و پرودگارشان است ، اما ظلمی که خدا از آن نمي گذرد ظلم بندگان
به يکديگر است .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 498، ح (7588)


255.دانشمندی که از علم او سود برند ، از هزار عابد بهتر است .
کنز العمال ، ج 10، ص 143، ح (28723)


256.نسبت به زنان مردم عفت کنيد تا زنانتان عفيف بمانند ، با پدران خويش
نيکی کنيد تا فرزندانتان با شما نيکی کنند ، هر کس برادرش به عذرخواهی
پيش وی آيد ، بايد عذر وی را ، حق باشد يا باطل ، بپذيرد و اگر نپذيرد
بر سر حوض به نزد من نيايد .
کنز العمال ، ج 5 ، ص 316، ح (13011)


257.فرزندان خويش را شنا و تيراندازی آموزيد ، و زنان را نخ رشتن .
کنز العمال ، ج 16، ص 443، ح (45342)


258.مؤمن کم خرج است .
کنز العمال ، ج 1 ، ص 142، ح (685)


259.نيک خويی کن که از مردم هر که نکوخوی تر ، دينش نکوتر .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 11، ح (5187)


260.هر که دوست دارد خدا هنگام سختی و مصيبت دعای وی اجابت کند ، هنگام
گشايش دعا بسيار کند .
سنن ترمذی ، کتاب الدعوات ، ح (3304)


261.وعده دادن چون دين به گردن گرفتن است ، وای بر آنکه وعده دهد و تخلف کند ،
وای بر آنکه وعده دهد و تخلف کند ، وای بر آنکه وعده دهد و تخلف کند .
نهج الفصاحه ، ص 424، ح (2005)


262.عفت زينت زنان است .
نهج الفصاحه ، ص 425، ح (2008)


263.مؤمن آن است که مردم او را بر مال و جان خويش امين شمرند .
سنن ابن ماجه ، کتاب الفتن ، ح (3924)


264مؤمن هوشيار و دقيق و محتاطاست .
نهج الفصاحه ، ص 626، ح (3089)


265.ساعتی انديشيدن ، بهتر از شصت سال عبادت کردن است .
نهج الفصاحه ، ص 436، ح (2059)


266.معده خانه مرض است ، و پرهيز سرآمد دواهاست .
نهج الفصاحه ، ص 625، ح (3084)


267.از جمله بهترين وساطت ، وساطت ميان دو کس در کار زناشويی است .
سنن ابن ماجه ، کتاب نکاح ، ح (1965)


268.هر که بي علم عمل کند ، بيش از آنچه اصلاح مي کند ، افساد خواهد کرد .
نهج الفصاحه ، ص 622، ح (3058)


269.همه فرزندان آدم خطاکارند ، و بهترين خطاکاران توبه گرانند .
کنز العمال ، ج 4 ، ص 215، ح (10220)


270.مؤمن هر صفتی تواند داشت ، مگر خيانت و دروغ .
مسند احمد ، باقی مسند الانصار ، ح (21149)


271.در دنيا چون ميهمانان باشيد ، و مسجدها را خانه کنيد ، دلها را به رقت
عادت دهيد ، و انديشه و گريه بسيار کنيد ، و هوسها شما را از راه نبرد .
بناها مي سازيد که درآن ساکن نمي شويد ، و چيزها فراهم مي کنيد که نمي خوريد ،
و اميدها داريد که بدان نمي رسيد .
نهج الفصاحه ، ص 463، ح (2188)


272. خداوند مردمی را که حق ضعيفان را از نيرومندشان نگيرند ، چگونه تقديس کند .
سنن ابن ماجه ، کتاب الفتن ، ح (4000)


273.اينکه مردی در زندگی خويش درهمی صدقه کند ، برای وی بهتر است تا صد درهم
هنگام مرگش صدقه کند .
سنن ابی داود ، کتاب الوصايا ، ح (2482)


274.به نيکی واداريد و از بدی باز داريد ، و گرنه خدا بدانتان را بر شما مسلط
کند و نيکانتان دعا کنند و استجابتشان نکنند .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 66، ح (5520)


275.از بهترين عملها خوشحال کردن مؤمن است ، يعنی دين وی را ادا کنی ،
حاجتی از او برآوری ، يا محنتی از او برطرف کنی .
کنز العمال ، ج 15، ص 770، ح (43023)


276.هر چيزی را زکاتی هست ، و زکات خانه اطاق مهمان خانه است .
کنز العمال ، ج 15، ص 390، ح (41504)


277.هر چيزی را کليدی هست ، و کليد بهشت دوستی مستمندان و فقيران است .
کنز العمال ، ج 6 ، ص 469، ح (16587


278.هر که مسلمانان را در راههايشان آزار کند ، لعنت بر وی واجب است .
کنز العمال ، ج 9 ، ص 365، ح (26486)


279.آدمی زاد اگر دو دره از طلا داشته باشد ، به علاوه آن دره سوم را طلب کند ،
و دهان آدمی زاد را جز خاک پر نکند .
مسند احمد ، باقی مسند المکثرين ، ح (12991)


280.اگر ايمان در ثريا بود ، مردانی از فارس بدان مي رسيدند .
(سنن ترمذی ، کتاب تفسير القرآن ، ح (3184


281.اگر علم به ثريا آويخته بود ، مردانی از فارس بدان مي رسيدند .
کنز العمال ، ج 12، ص 91، ح (34131)


282.هر که دوست دارد که روزی وی گشاده کنند و زندگيش طولانی شود
به خويشاوندان خود خدمت کند .
صحيح بخاری ، کتاب الادب ، ح (5527)


283.هر که خواهد بداند نزد خدا چه دارد ، بنگرد خدا نزد وی چه دارد .
کنز العمال ، ج 11، ص 94، ح (30757)


284.هر که روز آغازد و سر پرهيزکاری داشته باشد و در اين اثنا گناهی کند ،
خدا وی را بيامرزد .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 89، ح (5627)


285.مؤمن طعنه زن و لعنت گر و بدگو و بدزبان نيست .
سنن ترمذی ، کتاب البر والصله ، ح (1900)


286.هر کس با آنکه از معاشرت وی ناچار است به نيکی معاشرت نکند تا خدا
فرجی برای او پيش آرد ، خردمند نيست .
کنز العمال ، ج 9 ، ص 27، ح (24761)


287.بهترين شما آن نيست که دنيای خويش را برای آخرت خود واگذارد و نه آخرت
خويش را برای دنيا واگذارد ، تا از هر دو بهره گيرد که دنيا وسيله رسيدن
به آخرت است ، و سربار مردم نباشيد .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 238، ح (6334)


288.در ميزان اعمال ، چيزی سنگين تر از خوی نيک نيست .
مسند احمد ، مسند القبائل ، ح (26256


289.هيچ چيز نزد خدای والا ، گرامی تر از مؤمن نيست .
کنز العمال ، ج 1 ، ص 145، ح (713)


290. هيچ چيز نزد خدا ، گرامی تر از دعا نيست .
سنن ترمذی ، کتاب الدعوات ، ح (3292)


291. هر که به غير ما مانند شود ، از ما نيست .
کنز العمال ، ج 9 ، ص 128، ح (25333)


292.هر که با مسلمانی تقلب کند ، يا به او ضرر رساند ، يا با وی حيله کند ،
از ما نيست .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 546، ح (7825)


293.مؤمن مايه سود است ، اگر همراهش شوی سودت دهد ، و اگر با وی مشورت کني
سودت دهد ، و اگر شريکش شوی سودت دهد ، و همه کار وی مايه سود است .
کنز العمال ، ج 1 ، ص 143، ح (692)


294.آنچه خودتان نمي خوريد ، به مستمندان مخورانيد .
کنز العمال ، ج 6 ، ص 399، ح (16247)


295.از کار هيچ کس شگفتی مکنيد ، تا بنگريد عاقبت آن چه مي شود .
مسند احمد ، باقی مسند المکثرين ، ح (12854)


296.مسلمانی مردی شما را به شگفت نيارد ، تا کنه عقل وی بدانيد .
نهج الفصاحه ، ص 518، ح (2469)


297.ترس از مردم ، شما را از رعايت حقی که مي دانيد باز ندارد .
کنز العمال ، ج 15، ص 923، ح (43588)


298.دلهای خويش را به کثرت خوردن و نوشيدن نميرانيد ، که دل چون زراعت است ،
وقتی آب آن زياد شد خواهد مرد .
نهج الفصاحه ، ص 521، ح (2489)


299.هر چه آسان گيری ، آسان گذرد .
کنز العمال ، ج 2 ، ص 201، ح (3755)


300.مرد نبايد با زن به خلوت نشيند ، که در اين صورت سومی شان شيطان است .
سنن ترمذی ، کتاب الرضاع ، ح (1091)
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

301. مؤمن نبايد بدون همسايه خود سير شود .
کنز العمال ، ج 5 ، ص 769، ح (14331)


302.هر که ستمگری را اعانت کند ، خدايش بر او مسلط کند .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 499، ح (7593)


303. شايسته مؤمن نيست که خويشتن را خوار کند .
سنن ترمذی ، کتاب الفتن ، ح (2180)


304.دوگرگ گرسنه در آغل برای گوسفندان خطرناک تر از حب جاه و مال براي
دين مرد مسلمان نيست .
نهج الفصاحه ، ص 532، ح (2565)


305.هر که تنگدستی را مهلت دهد تا گشايش يابد ،
خدا گناهش را مهلت دهد تا توبه کند .
کنز العمال ، ج 6 ، ص 214، ح (15392)


306.هيچ کس به چيزی بهتر از سجده نهان ، به خدا تقرب نمي جويد .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 24، ح (5269)


307.اندکی که کفايت کند ، بهتر از بسياری است که مايه بطالت شود .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 394، ح (7111)


308.هيچ کس آن قدر که من در راه خدا اذيت ديدم ، اذيت نکشيد .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 130، ح (5818)


309.هر که استغفار کند ، خدا برای او از هر غمی گشايش و از هر تنگنايي
مفری پديد آرد ، و او را از جايی که انتظار ندارد روزی دهد ، زيرا
گناه مانع فيض و رزق است و استغفار گناه را مي شويد .
مسند احمد ، مسند بنی هاشم ، ح (2123)


310.هر ثروتمندی روز قيامت آرزو کند که در دنيا فقط قوت خويش مي داشت .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 197، ح (6143)


311.ساعتی بی ذکر خدای بر آدمی زاد نگذرد مگر روز قيامت بر آن حسرت خورد .
کنز العمال ، ج 1 ، ص 424، ح (1819)


312.هر گروهی که ربا ميانشان رواج گيرد به قحط مبتلا شوند ، و هر گروهی رشوه
ميانشان رواج گيرد به ترس دچار شوند .
مسند احمد ، مسند الشاميين ، ح (17155)


313.هر که ميانه روی کند ، فقير نشود .
کنز العمال ، ج 16، ص 140، ح (44172)


314.حکايت خاندان من چون کشتی نوح است ، هر که در آن نشست برست ،
و هر که از آن باز ماند غرق شد .
کنز العمال ، ج 12، ص 95، ح (34151)


315.هر که ميانه روی کند خدا بي نيازش کند ، و هر که اسراف کند خدا فقيرش کند ،
و هر که فروتنی کند خدايش بردارد ، و هر که بزرگی فروشد خدايش در هم شکند .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 50، ح (5437)


316.هر که يک وجب از جماعت دور شود ، طوق مسلمانی از گردن خود بردارد .
مسند احمد ، مسند الانصار ، ح (20581)


317.هر که صبوری کند ، به آرزوی خويش برسد .
نهج الفصاحه ، ص 573، ح (2773)


. 318 هر که به پرخوری عادت کند ، دلش سخت شود .
نهج الفصاحه ، ص 573، ح (2776)


319.هر که غذا خورد و ديگری به او نگرد و جيزی بدو ندهد ،
به بلايی مبتلا شود که دوا نداشته باشد .
نهج الفصاحه ، ص 573، ح (2777)


320.هر که دوست دارد از همه مردم نيرومندتر باشد ، بايد به خدا توکل کند .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 101، ح (5686)


321.هر که ضمن دفاع از مال خويش کشته شود ، شهيد است .
صحيح بخاری ، کتاب المظالم ، ح (2300)


322.هر که زن بگيرد ، يک نيمه ايمان خويش را کامل کرده است ،
پس از خدا در نيم ديگر بترسد .
نهج الفصاحه ، ص 600، ح( 2936)


323. هر که به گروهی تشبه جويد ، از آنهاست .
ثسنن ابی داود ، کتاب اللباس ، ح (35129)


324.هر که چهل روز خاص خدا شود ، چشمه های حکمت از قلب وی بر زبانش جاری شود .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 24، ح (5271)


325.هر که مهمان قومی شود ، بي اجازه آنها روزه دلخواه نگيرد .
نهج الفصاحه ، ص 586، ح (2851)


326.هر که دهان و عورت خويش نگه دارد ، بهشتی شود .
کنز العمال ، ج 15، ص 806، ح (43203)


327.هر که معامله پشيمانی را اقاله کند ، خدا از گناهانش بگذرد .
نهج الفصاحه ، ص 588، ح (2860)


328.هر که از پی حاجت برادر خويش باشد ، خدا از پی حاجت وی باشد .
صحيح بخاری ، کتاب المظالم ، ح (2262)


329.از گنجينه های نيکی ، نهان داشتن مصيبتها و مرضها و صدقه است .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 299، ح (6643)


330.هر که به قرض دار خويش مهلت دهد يا قرض او را قلم گيرد ،
روز قيامت در سايه عرش باشد .
کنز العمال ، ج 6 ، ص 211، ح (15379)
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

گزیده احادیث حضرت فاطمه زهرا (س)




1 .در يکی از روزها ، صبحگاهان امام علی (ع ) فرمود : فاطمه جان آيا غذايی داری تا
از گرسنگی بيرون آيم ؟ پاسخ دادند : نه ، به خدايی که پدرم را به نبوت و شما را
به امامت برگزيد سوگند ، دو روز است که در منزل غذای کافی نداريم و در اين
مدت شما را بر خود و فرزندانم در طعام ترجيح دادم .
امام (ع ) با تأسف فرمودند : فاطمه جان چرا به من اطلاع ندادی تا به دنبال تهيه
غذا بروم ؟ حضرت زهرا (ع ) فرمودند : ای اباالحسن ، من از پروردگار خود حيا مي کنم
که چيزی را که تو بر آن توان و قدرت نداری ، درخواست نمايم .
(بحار الانوار ، ج 43، ص 59 )


2 .کسی که عبادتهای خالصانه خود را به سوی خدا فرستد ، پروردگار بزرگ بهترين
مصلحت او را به سويش فرو خواهد فرستاد .
(بحار الانوار ، ج 70، ص 249 )


3 .پاداش خوشرويی در برابر مؤمن بهشت است ، و خوشرويی با دشمن ستيزه جو ، انسان
را از عذاب آتش باز مي دارد .
(بحار الانوار ، ج 75، ص 401 )


4 .حضرت فاطمه سلام الله عليها به پدر گرامي شان عرض کردند : ای رسول خدا زنان .
قريش به منزل من وارد شدند و گفتند : پيامبر تو را همسر کسی قرار داد که
سرمايه ای ندارد . رسول اکرم صلی الله عليه و آله در جواب فرمودند : قسم به خدا
دخترم ، در خيرخواهی تو کوتاهی نکرده ام که تو را به اولين مسلمان و عالمترين و
بردبارترين اشخاص تزويج نموده ام .
دخترم ، همانا خدای عزوجل نگاهی به زمين افکند و از اهل آن دو نفر را برگزيد ،
که يکی از آن دو را پدرت و ديگری را شوهرت قرار داد .
(بحار الانوار ، ج 43، ص 133 )

5 .ما اهل بيت رسول خدا ، وسيله ارتباطخدا با مخلوقات و برگزيدگان خداييم ، ما
جايگاه پاک خدا و دليلهای روشن او و وارثان پيامبران الهی مي باشيم .
(شرح نهج البلاغه لابن ابی الحديد ، ج 16، ص 211 )


6 .خداوند اطاعت و پيروی از ما اهل بيت (ع ) را سبب برقراری نظم اجتماعی در
امت اسلامی ، و امامت و رهبری ما را عامل وحدت و در امان ماندن از تفرقه ها
قرار داده است .
(احتجاج طبرسی ، ايران : انتشارات اسوه ، ج 1 ، ص 258 )


7 .پيامبر (ص ) و علی (ع ) دو پدر امت اسلام مي باشند ، که اگر مردم از آنان پيروي
کنند ، کجي ها و انحرافاتشان را اصلاح نموده و آنها را از عذاب جاويدان نجات
مي دهند ، و اگر همراه و ياورشان باشند نعمتهای هميشگی خداوندی را ارزانيشان
مي دارند .
(بحار الانوار ، ج 23، ص 259 )


8 .از حضرت فاطمه زهرا ( عليها السلام ) روايت شده که رسول خدا فرمودند : امام
همچون کعبه است که بايد به سويش روند ، نه آنکه ( منتظر باشند تا ) او به
سوی آنها بيايد .
(بحار الانوار ، ج 36، ص 353 )


9 .همانا خوشبت حقيقی کسی است که علی ( عليه السلام ) را دوست بدارد .
(مجمع الزوائد علامه هيثمی ، ج 9 ، ص 132


10.کسی که پس از خوردن غذا ، با دستی آلوده و چرب بخوابد ، هيچ کس جز خودش را
سرزنش ننمايد .
(کنز العمال ، ج 15، ص 242، ح 40759 )


11,اما حقانيت من در مالکيت فدک ، همانا خداوند بزرگ آيه " آت ذاالقربي
حقه " را وقتی در قرآن کريم بر رسول خدا نازل فرمود ، من و فرزندانم نزديکترين
مردم به پيامبر ( صلی الله عليه و آله ) بوديم ، پس رسول خدا فدک را به من و
فرزندانم هديه فرمود .
(مستدرک الوسايل ، ج 7 ، ص 291 )


12.برای مؤمن ، خرما هديه خوبی است .
(کنز العمال ، ج 12، ص 339، ح 35305 )


13حضرت فاطمه زهرا ( عليها السلام ) فرمود : وقتی آيه 63سوره نور نازل شد که :
" ای مسلمانان ، رسول خدا را آن گونه که همديگر را مي خوانيد ، صدا نکنيد "
ترسيدم که رسول خدا را با لفظ " ای پدر " بخوانم ، من هم مانند ديگران پدر را با
نام " يا رسول الله " صدا زدم . دو سه بار که پدر را با اين نام خواندم ، رو به
من کرده فرمودند :
ای فاطمه ! اين آيه درباره تو و خانواده تو و نسل تو نازل نشده است ، فاطمه
جان ، تو از منی و من از تو ، همانا اين آيه برای ادب کردن آدم های خشن و درشت
خوهای قريش ، انسان های خودخواه و متکبر ، نازل شده است . دخترم تو با جمله
" پدر جان " خطاب کن که مايه حيات قلب من است و خداوند را خوشنود مي کند .
(بحار الانوار ، ج 43، ص 33 )


14.مردی نابينا از حضرت فاطمه ( عليها السلام ) اذن خواست که داخل خانه شود .
فاطمه ( عليها السلام ) خود را از او مستور کرد . پيغمبر خدا ( صلی الله عليه
و آله ) به فاطمه فرمود : به چه سبب خود را مستور کردی و حال اين که اين مرد
نابينا تو را نمي بيند . حضرت زهرا ( عليها السلام ) پاسخ داد ، " اگر او مرا
نمي بيند ، من او را مي نگرم ، و اگر چه او نمي بيند اما بوی زن را استشمام
مي کند " . رسول خدا پس از شنيدن سخنان دخترش فرمود : " شهادت مي دهم که
تو پاره تن منی " .
(بحار الانوار ، ج 43، ص 91 )


15.خدای تعالی ايمان را برای پاکيزگی از شرک قرار داد ، و نماز را برای دوری از
تکبر و خودخواهی .
(احتجاج طبرسی ، ايران : انتشارات اسوه ، ج 1 ، ص 258 )


16.خدای تعالی زکات را مايه پاکی جان و فزونی روزی ، و روزه را برای پابرجايي
اخلاص قرار داد .
(احتجاج طبرسی ، ايران ، انتشارات اسوه ، ج 1 ، ص 258 )


17.خدای تعالی حج را موجب استحکام ديانت ، و عدالت را مايه وحدت و هماهنگی دلها
قرار داد .
(احتجاج طبرسی ، ايران ، انتشارات اسوه ، ج 1 ، ص 258 )


18.خداوند جهاد را موجب عزت و هيبت اسلام ، و صبر را وسيله استحقاق و شايستگي
پاداش حق تعالی قرار داد .
(احتجاج طبرسی ، ايران ، انتشارات اسوه ، ج 1 ، ص 258 )


19.خداوند امر به معروف را جهت اصلاح جامعه واجب فرمود .
(احتجاج طبرسی ، ايران ، انتشارات اسوه ، ج 1 ، ص 258 )


20.خدای تعالی نيکی به پدر و مادر را واجب فرمود تا از خشم او در امان بمانند ،
و دستگيری از خويشان را موجب افزايش عمر و سبب فزونی جمعيت و قدرت قرار
داد .
(احتجاج طبرسی ، ايران ، انتشارات اسوه ، ج 1 ، ص 259 )


21.خدای تعالی قصاص را وسيله حفظ جانها و وفای به نذر را برای رسيدن به مغفرت و
آمرزش قرار داد .
(احتجاج طبرسی ، ايران ، انتشارات اسوه ، ج 1 ، ص 259 )


22.خدای تعالی مراعات کامل وزن و پيمانه را برای جلوگيری از کم فروشی ، و نهی از
شراب خواری را برای پرهيز از پليدی تشريع نموده است .
(احتجاج طبرسی ، ايران ، انتشارات اسوه ، ج 1 ، ص 259 )


23.خدای تعالی پرهيز از افترا و دشنام را برای دور شدن از لعنت واجب فرمود و
دزدی را منع کرد تا راه عفت پويند .
(احتجاج طبرسی ، ايران ، انتشارات اسوه ، ج 1 ، ص 259 )


24.خداوند شرک را حرام فرمود تا به اخلاص طريق بندگی و يکتاپرستی جويند ، " پس
چنانکه بايد ، ترس از خدا را پيشه گيريد و جز مسلمان نميريد " و آنچه فرموده
است به جا آريد و خود را از آنچه نهی کرده باز داريد که " تنها دانايان از خدا
مي ترسند .
(احتجاج طبرسی ، ايران ، انتشارات اسوه ، ج 1 ، ص 259- آل عمران ، 101 )


25.حضرت فاطمه زهرا ( عليها السلام ) در جواب سلمان که برای فقيری تقاضای کمک
داشت فرمود :
" ای سلمان ! سوگند به خداوندی که حضرت محمد ( صلی الله عليه و آله ) را به
پيامبری برگزيد ، سه روز است که غذا نخورده ايم و فرزندانم حسن و حسين ( عليهما
السلام ) از شدت گرسنگی بي قراری مي کردند و خسته و مانده به خواب رفته اند . اما
من نيکی و نيکوکاری را که درب منزل مرا کوبيده است ، رد نمي کنم " .
(بحار الانوار ، ج 43، ص 72 )


26.پروردگارا ! بزرگا ! به حق پيامبرانی که آنها را برگزيدی و به گريه های حسن و
حسين در فراق من ، از تو مي خواهم گناهکاران شيعيان من و شيعيان فرزندان مرا
ببخشايی .
(ذخائر العقبی ، ص 53- کوکب الدری ، ج 1 ، ص 196 )


27.امام حسن مجتبی ( عليه السلام ) فرمود : مادرم فاطمه ( عليها السلام ) را ديدم که
شب جمعه تا صبح مشغول عبادت و رکوع و سجود بود ، و شنيدم که برای مؤمنين دعا
مي کرد و اسامی آنان را ذکر مي نمود و برای آنان بسيار دعا مي کرد ولی برای خودش
دعا نکرد ، پس به او عرض کردم : مادر ، چرا همان طور که برای ديگران دعا کردی
برای خودت دعا نکردی ، فرمودند : " پسرم ، اول همسايه و سپس خود و اهل
خانه " .
(بحار الانوار ، ج 43، ص 81 )


28.روزی حضرت فاطمه ( عليها السلام ) خطاب به حضرت اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) .
فرمود :" علی جان ! نزديک بيا تا اطلاع دهم شما را از آنچه در گذشته اتفاق افتاد
و آنچه در حال به وقوع پيوستن است و آنچه در آينده رخ خواهد داد تا روز قيامت
هنگامه برپايی رستاخيز عمومی " .
(بحار الانوار ، ج 43، ص 8)


29.حضرت زهرا ( عليها السلام ) در رابطه با دعای روز جمعه از رسول گرامی اسلام نقل .
فرمودند که : در روز جمعه ساعتی است که هر خواسته خير و نيکويی در آن ساعت به
اجابت مي رسد . پرسيدم : يا رسول الله کدام ساعت است ؟ فرمودند : آنگاه که
نصف خورشيد در افق پنهان شود .
(کنز العمال ، ج 7 ، ص 766 )


30.بهترين شما کسانی هستند که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان ترند و با همسرانشان
مهربان و بخشنده اند .
(دلايل الامامه طبری ، ص 7)


31.اگر روزه ، زبان و گوش و چشم و دست و پای روزه دار را از ارتکاب اعمال ناپسند
حفظ نکند ، روزه را مي خواهد چه کند ( و به چه دردش مي خورد ) .
(مستدرک الوسايل ، ج 7 ، ص 366 )


32.وقتی امام حسن و امام حسين ( عليها السلام ) مريض شدند ، به حضرت علی ( عليها
السلام ) گفتند : چرابرای سلامتی دو فرزندت نذر نمي کنی ؟ ... پس حضرت فاطمه
( عليها السلام ) فرمود : " اگر فرزندانم شفا يابند ، سه روز برای خدا جهت
شکرگزاری روزه خواهم گرفت " .
(بحار الانوار ، ج 35، ص 245 )


33.آنچه برای زنان نيکوست اين است که ( بدون ضرورت ) مردان نامحرم را نبينند ،
و نامحرمان نيز آنها را ننگرند .
(بحار الانوار ، ج 37، ص69 )


34.ای رسول خدا ، سلمان از سادگی لباس من تعجب نمود ، سوگند به خدايی که تو را
مبعوث فرمود ، مدت پنج سال است فرش خانه ما پوست گوسفندی است که روزها بر
روی آن شترمان علف مي خورد و شب ها بر روی آن مي خوابيم ، و بالش ما چرمی است
که از ليف خرما پر شده است .
(بحار الانوار ، ج 8 ، ص 303 )


35.آن لحظه ای که زن در خانه خود مي ماند ، ( و به امور زندگی و تربيت فرزند
مي پردازد ) به خدا نزديک تر است .
(بحار الانوار ، ج 43، ص 92 )


36.به او گفته شد : ای دختر رسول خدا ، دستهايت زخم شده است ، خود را به زحمت
مينداز ، در کنار شما خدمتکار منزلتان فضه ايستاده است ، کار منزل را به او
واگذار ! حضرت زهرا ( عليها السلام ) پاسخ داد : " رسول خدا ( صلی الله عليه و
آله ) به من سفارش فرمود که کارهای خانه را با فضه تقسيم کنم ، يک روز او کار
کند و روز ديگر من ، ديروز نوبت او بود و امروز نوبت من است " .
(الخرائج و الجرائح لقطب الدين راوندی ، ص 530 )


37.حضرت علی و فاطمه ( عليهما السلام ) در تقسيم وظايف زندگی زناشويی از رسول خدا
( صلی الله عليه و آله ) راهنمايی خواستند . فرمودند : کارهای داخل منزل را
فاطمه ( عليها السلام ) و کارهای بيرون منزل را علی ( عليه السلام ) انجام دهد .
پس حضرت زهرا ( عليها السلام ) با خوشحالی فرمود : " جز خدا کسی نمي داند که از
اين تقسيم کار تا چه اندازه خوشحال شدم ، زيرا رسول خدا مرا از انجام کارهايی که
مربوطبه مردان است بازداشت " .
(بحار الانوار ، ج 43، ص 81 )


38.حضرت زهرا ( عليها السلام ) در لحظه های واپسين زندگی ، پس از وضو گرفتن به اسماء
بنت عميس فرمود : " ای اسماء ! عطر مرا همان عطری که هميشه مي زنم ، و پيراهنی
را که هميشه در آن نماز مي گزارم بياور و بر بالينم بنشين ، هرگاه وقت نماز شد
مرا از خواب بيدار کن ، اگر بيدار شدم که نماز مي گزارم ، و اگر بيدار نشدم کسی
را به دنبال علی ( عليه السلام ) بفرست " .
(کشف الغمه ، بيروت : دار الاضواء ، ج 2 ، ص 122 )


39.حضرت فاطمه ( عليه السلام ) به زن مؤمنه ای که در يک بحث دينی و عقيدتی بر زني
فاسد و از دشمنان اهل بيت ، غلبه کرده و بسيار خوشحال شده بود ، فرمود :
" همانا شادی فرشتگان در غلبه تو بر آن زن معاند ، بيش از شادی توست ، و اندوه
و نگرانی شيطان و دوستان شيطان در اين شکست ، بيشتر و شديدتر از آن زن شکست
خورده است " .
(بحار الانوار ، ج 2 ، ص 8)


40آنگاه که در روز قيامت برانگيخته شوم ، از گناهکاران امت پيامبر ( صلی الله
عليه و آله ) شفاعت خواهم کرد .
(احقاق الحق ، ج 10، ص 367 )


41.اگر به آنچه به شما امر مي کنيم عمل مي کنی و از آنچه شما را برحذر مي داريم دوري
مي کنی ، از شيعيان ما مي باشی ، والا هرگز .
(بحار الانوار ، ج 68، 155 )


42.شيعيان ما از بهترين افراد اهل بهشتند ، و همه دوستان ما و دوستان دوستان ما و
دشمنان دشمنان ما و کسی که با قلب و زبان تسليم ما اهل بيت شده ، در صورتی که
از اوامر ما سرپيچی کنند و نواهی و موارد پرهيز را محترم نشمرند ، از شيعيان
واقعی ما نخواهند بود ، با اين حال جايگاهشان در بهشت خواهد بود ، ولی بعد از
پاک شدن از گناهان به وسيله بلاها و مصيبتها در دنيا ، يا تحمل مشکلات و شدائد
روز قيامت و يا قرار گرفتن اندک زمانی در طبقات بالای جهنم و چشيدن عذاب ، تا
اينکه ما به خاطر دوستي شان با ما نجاتشان داده و آنان را به پيشگاه خودمان انتقال
خواهيم داد .
(بحار الانوار ، ج 68، ص 155 )


43.پيامبر گرامی اسلام ( صلی الله عليه و آله ) حوادث تلخ آينده را برای حضرت زهرا
( عليها السلام ) توضيح داد و به شهادت حضرت ابا عبدالله الحسين ( عليها السلام )
اشاره کرد .
حضرت فاطمه ( عليها السلام ) فرمود : " ای پدر ! چه کسی فرزندم و نور چشم و ميوه
دلم ، حسين ( عليه السلام ) را شهيد مي کند " ؟ فرمود : " بدترين افراد امت من ".
حضرت زهرا ( عليها السلام ) پرسيد : " ای پدر سلام مرا به حضرت جبرئيل برسان و
از او بپرس که در کجا حسين مرا شهيد مي کنند " ؟
رسول خدا ( صلی الله عليه و اله ) فرمود : " در سرزمينی که به آن کربلا مي گويند ".
پس حضرت فاطمه ( عليها السلام ) فرمود : ! ای پدر در برابر خواسته های خدا تسليم
و راضي ام و به خدا توکل کرده ام " .
(نهج الحياة ، ص 208 )


44.يکی از زنان مدينه خدمت زهرا ( عليها السلام ) رسيد و گفت : مادر پيری دارم که
در مسايل نماز سؤالاتی دارد و مرا فرستاده است تا مسايل شرعی نماز را از شما
بپرسم . حضرت زهرا فرمود : بپرس . و آنگاه مسايل فراوانی مطرح کرد و پاسخ شنيد.
در ادامه پرسشها آن زن خجالت کشيد و گفت : ای دختر رسول خدا بيش از اين نبايد
شما را به زحمت اندازم .
حضرت فاطمه ( عليها السلام ) فرمودند : " باز هم بيا و آنچه سؤال داری بپرس ،
آيا اگر کسی را روزی اجير نمايند که بار سنگينی را به بام بالا ببرد و در مقابل صد
هزار دينار طلا مزد بگيرد ، چنين کاری برای او دشوار است " ؟ گفت : خير . حضرت
ادامه دادند : " من هر مسأله ای را که پاسخ مي دهم ، بيش از فاصله بين زمين و
عرش گوهر و لؤلؤ پاداش مي گيرم ، پس سزاوارتر است که بر من سنگين نيايد . "
(بحار الانوار ، ج 2 ، ص 3)

45ای ابا الحسن ، در همين ساعت به خواب رفتم ، پس محبوبم رسول خدا را در قصري
از مرواريد سفيد ديدم . چون مرا ديد ، فرمود : دخترم ! به نزد من بشتاب که سخت
مشتاق توام . بي صبرانه پاسخ دادم : سوگند به خدا پدر جان ، اشتياق من برای
زيارت شما شديدتر است . در اين هنگام پدرم فرمود : تو امشب در پيش ما خواهی
بود . علی جان ! رسول خدا آنچه وعده دهد راست است و به آنچه عهد و پيمان بندد
وفا مي کند .
(بحار الانوار ، ج 43، ص179 )


46.فرزندانم ديشب را گرسنه به روز آوردند ، فرزند کوچک من " حسين " در ميدان جنگ
کشته مي شود .
در کربلا فرزندم را با حيله و تزوير شهيد مي کنند ، وای و نکبت و عذاب بر
قاتلانش باد .
(بحار الانوار ، ج 35، ص 239 )


47.از دنيای شما سه چيز محبوب من است : 1 - تلاوت قرآن 2 - نگاه به چهره رسول خدا
( صلی الله عليه و آله ) 3 - انفاق در راه خدا
(نهج الحياة ، ص271 )


48.ای ابا الحسن ( علی عليه السلام ) ! همانا رسول خدا ( صلی الله عليه و آله ) با
من پيمان بسته و خبر داده است که من اول کسی خواهم بود که به آن حضرت مي پيوندم
و گريزی از آن نيست . پس علی جان ، در برابر اوامر و فرمان و خواست خداوند
بزرگ ، بردبار و به حکم او راضی باش .
(نهج الحياة ، ص 233 )


49.تلاوت کننده سوره های حديد و واقعه و الرحمن ، در آسمانها و زمين اهل بهشت
خوانده مي شود .
(کنز العمال ، ج 1 ، ص 582 )


50.در سر سفره غذا ، دوازده دستور العمل ارزشمند وجود دارد که سزاوار است هر
مسلمانی آنها را بشناسد . چهارتای آن واجب و چهارتای آن مستحب و چهارتای آن
نشانه ادب است .
چهار دستور العمل واجب عبارتند از 1- شناخت و معرفت پروردگار ( که نعمت ها از
اوست ) 2- راضی به نعمت های خدا بودن 3- گفتن " بسم الله الرحمن الرحيم " در
آغاز غذا 4- شکر و سپاسگذاری خدا .
و چهار دستور العمل مستحب عبارتند از : 1- وضو گرفتن قبل از غذا 2- نشستن به
جانب چپ 3- در حال نشسته غذا خوردن 4- غذا خوردن با سه انگشت .
و اما چهار دستورالعملی که نشانه ادب است : 1- از آنچه در پيش روی شماست
بخوريد 2- لقمه ها را کوچک برداريد 3- غذا را خوب بجويد و با شدت نرم کنيد 4-
کمتر در صورت ديگران هنگام غذا خوردن بنگريد .
(عوالم العلوم للعلامة البحرانی ، ج 11، ص629 )


51.روزی پدرم رسول خدا " که درود خدا بر او و خاندان او باد " به علی ( عليه السلام )
نگاه کرد و سپس با اشاره به او فرمود : اين مرد و پيروان او در بهشتند .
(ينابيع المودة ، ص 257 )


52.رسول گرامی اسلام " که درود خدا بر او و خاندان او باد " به علی ( عليه السلام )
فرمود : ای ابا السحن همانا تو و پيروان تو در بهشت موعود خواهيد بود .
(نهج الحياة ، ص 326 )


53.حضرت فاطمه زهرا ( عليها السلام ) فرمود : پيامبر گرامی اسلام (ص ) فرمودند :
فاطمه پاره تن من است ، پس هر که او را بيازارد مرا آزرده است .
(بحار الانوار ، ج 28، ص303 )


54.در خدمت مادر باش ، زيرا بهشت زير پای مادران است .
(نهج الحياة ، ص 312 )


55.حسن جان ! مانند پدرت علی (ع ) باش و ريسمان را از گردن حق بردار
خدای احسان کننده را پرستش کن و با افراد دشمن و کينه توز دوستی مکن
(بحار الانوار ، ج 43، ص 286 )
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

گزیده احادیث حضرت امام حسن (ع).



1 .از آن حضرت سؤال شد : زهد چيست ؟ فرمود : رغبت به تقوی و بی رغبتی به دنيا .
��� ������ � � (227 )


2 .از آن حضرت سؤال شد : مروت چيست ؟ فرمود : حفظ دين ، عزت نفس ، نرمش ،
احسان ، پرداخت حقوق و اظهار دوستی نسبت به مردم .
تحف العقول ، ص (227 )


3 .از آن حضرت سؤال شد : کرم چيست ؟ فرمود : بخشش پيش از خواهش و اطعام در
قحطی .
تحف العقول ، ص (227 )


4 .از آن حضرت سؤال شد بخل چيست ؟ فرمود : آنچه در کف داری شرف بدانی ، و آنچه
انفاق کنی تلف شماری .
تحف العقول ، ص (227 )


5 .از آن حضرت سؤال شد : بی نيازی چيست ؟ فرمود : رضايت نفس به آنچه برايش
قسمت شده ، هر چند کم باشد .
تحف العقول ، ص (228 )


6 .از آن حضرت سؤال شد : فقر چيست ؟ فرمود : حرص به هر چيز .
تحف العقول ، ص (228 )


7 .از آن حضرت سؤال شد : شرف چيست ؟ فرمود : موافقت با دوستان و حفظ
همسايگان .
تحف العقول ، ص (228 )


8 .از آن حضرت سؤال شد : پستی و ناکسی چيست ؟ فرمود : به خود رسيدن و بي اعتنايي
به همسر .
تحف العقول ، ص (228 )


9 .پناهنده به خدا آسوده و محفوخ است ، و دشمنش ترسان و بي ياور
تحف العقول ، ص (229 )


10.از خدا بر حذر باشيد با زيادی ياد او ، و از خدا بترسيد به وسيله تقوی ،
و به خدا نزديک شويد با طاعت ، به درستی که او نزديک است و پاسخگو .
تحف العقول ، ص (229 )


11.بزرگی کسانی که عظمت خدا را دانستند اين است که تواضع کنند ، و عزت آنها که
جلال خدا را شناختند اين است که برايش زبونی کنند ، و سلامت آنها که دانستند
خدا چه قدرتی دارد اين است که به او تسليم شوند .
تحف العقول ، ص (229 )


12.بدانيد که خدا شما را بيهوده نيافريده و سر خود رها نکرده ، مدت عمر شما را
معين کرده ، و روزی شما را ميانتان قسمت کرده ، تا هر خردمندی اندازه خود را
بداند و بفهمد که هر چه برايش مقدر است به او مي رسد ، و هر چه از او نيست
به او نخواهد رسيد ، خدا خرج دنيای شما را کفايت کرده و شما را برای پرستش
فراغت بخشيده و به شکرگزاری تشويق کرده ، و ذکر و نماز را بر شما واجب کرده
و تقوی را به شما سفارش کرده ، و آن را نهايت رضايت مندی خود مقرر ساخته .
تحف العقول ، ص (234 )


13.ای بندگان خدا ، از خدا بپرهيزيد ، و بدانيد که هر کس از خدا بپرهيزد ، خداوند
او را به خوبی از فتنه ها و آزمايشها برآورد و در کارش موفق سازد و راه حق را
برايش آماده کند .
تحف العقول ، ص (234 )


14.هيچ مردمی با هم مشورت نکند مگر اينکه به درستی هدايت شوند .
تحف العقول ، ص (236 )


15.پستی و ناکسی اين است که شکر نعمت نکنی .
تحف العقول ، ص (236 )


16.در طلب مانند شخص پيروز مکوش ، و مانند کسی که تسليم شده به قدر اعتماد نکن
چون به دنبال کسب و روزی رفتن سنت است ، و ميانه روی در طلب روزی از عفت
است ، و عفت مانع روزی نيست ، و حرص موجب زيادی رزق نيست . به درستی که
روزی قسمت شده و حرص زدن ، موجب گناه مي شود .
تحف العقول ، ص (236 )


17.انسان تا وعده نداده ، آزاد است . اما وقتی وعده مي دهد زير بار مسؤوليت
مي رود ، و تا به وعده اش عمل نکند رها نخواهد شد .
���� ������� � � 78� � (113 )


18.آن کس که بر حسن اختيار خداوند توکل و اعتماد کند ( و به قضا و قدر الهی خوشنود
باشد ) آرزو نمي کند در غير حالی باشد که خداوند برايش اختيار کرده است .
��� ������ � � (236 )


19.خيری که هيچ شری در آن نيست ، شکر بر نعمت و صبر بر مصيبت و ناگوار است .
��� ������ � � (237 )


20.آن حضرت - عليه السلام - به مردی که از بيماری شفا يافته بود ، فرمود :
خدا يادت کرد پس يادش کن ، و از تو گذشت پس شکرش کن .
��� ������ � � (237 )


21.هر کس که پيوسته به مسجد رود يکی از اين هشت فايده نصيبش شود : آيه محکمه
دست يابی به برادری سودمند ، دانشی تازه ، رحمتی مورد انتظار ، سخنی که او را
به راه راست کشد يا او را از هلاکت برهاند ، ترک گناهان از شرم مردم و ترس
از خدا .
��� ������ � � (238 )


22.به درستی که پر ديدترين ديده ها آن است که در خير نفوذ کند ، و شنواترين گوشها
آن است که تذکری را بشنود و از آن سود برد ، سالمترين دلها آن است که از شبه ها
پاک باشد .
��� ������ � � (238 )


23.مردی به امام حسن - عليه السلام - عرض کرد : دختری دارم ، به نظر شما با
چه کسی وصلت کنم . فرمود : با کسی که متقی و باايمان باشد . چون اگر او
را دوست بدارد ، مورد احترامش قرار مي دهد ، و اگر از او نفرت داشته
باشد ، به او ظلم نمي کند .
������ � � 2 � � (218 )


24.به درستی که نعمت دنيا پايدار نيست ، نه از آسيبش آسودگی هست ، و نه از
بديهايش جلوگيری ، فريبی است حايل سعادت ، و تکيه گاهی است خميده .
��� ������ � � (239 )


25.ای بندگان خدا از عبرتها پند گيريد ، و از اثر گذشتگان متوجه شويد ، و
به وسيله نعمتها از نافرمانی خدا باز ايستيد ، و از پندها سود بريد .
��� ������ � � (239 )


26.به درستی که خداوند ماه رمضان را ميدان مسابقه خلق خود ساخته تا به وسيله
طاعتش به رضای او سبقت گيرند .
��� ������ � � (239 )


27.به خدا سوگند اگر پرده برگيرند ، معلوم مي شود که نيکوکار مشغول کار نيک خود
است و بدکار گرفتار بدکرداری خود .
��� ������ � � (240 )


28.ای پسرم با هيچکس برادری مکن تا بدانی کجا مي رود و از کجا مي آيد و چه ريشه اي
دارد ، پس چون خوب از حالش آگاه شدی و معاشرتش را پسنديدی با او برادری کن
به شرطگذشت از لغزش و کمک در تنگی .
��� ������ � � (236 )


29.از آن حضرت سؤال شد : ترس چيست ؟ فرمود : دليری بر دوست و گريز از دشمن .
��� ������ � � (227 )


30.ننگ کشيدن آسانتر از دوزخ رفتن است .
��� ������ � � (237 )


31.سفاهت ، به پستی گراييدن و با گمراهان نشستن است .
���� ������� � � 78� � (115 )


32.آن حضرت در وصف برادر ( دوست ) نيکوکارش فرمود : از همه مردم در چشم من
بزرگتر بود و سر بزرگواری او در نظر من کوچکی دنيا در چشم او بود ، جهل و نادانی
بر او تسلط نداشت ، اقدام نمي کرد مگر بعد از اطمينان به سودمند بودن آن . نه
شکايتی داشت و نه خشم و دلتنگی . بيشتر عمرش خاموش بود ، و چون لب به سخن
مي گشود بر همه گوينده ها چيره بود ، ضعيف و ناتوان مي نمود ، اما هنگام نبرد
شيری درنده بود . چون با دانشمندان مي نشست به شنيدن شيفته تر بود تا گفتن . به
هنگام ضرورت سخن ، سکوت خود را مي شکست . نمي گفت آنچه را عمل نمي کرد و عمل
مي کرد آنچه را نمي گفت ، چون در برابر دو کار قرار مي گرفت که نمي دانست کدام
خداپسندانه تر است آن را در نظر مي گرفت که پسند نفسش نبود ، هيچکس را به خاطر
کاری که مي توان از آن عذری آورد سرزنش نمي کرد .
��� ������ � � (237 )


33.کسی که عقل ندارد ادب ندارد ، و کسی که همت ندارد مروت ندارد ، و کسی که دين
ندارد حيا ندارد . و خردمندی موجب معاشرت نيکو با مردم است ، و به وسيله عقل
سعادت هر دو عالم به دست مي آيد .
���� ������� � � 78� � (111 )


34.تعجب مي کنم از کسانيکه در غذای جسم خود فکر مي کنند ولی در امور معنوی و غذای
جان خويش تفکر نمي کنند. شکم را از طعام مضر حفظ مي کنند ولی در روح و روان خويش
افکار پليد و پستی را وارد مي کنند .
���� ������ѡ � 1 � � (218 )


35.حضرت مجتبی - عليه الاسلام - بهترين جامه های خود را در موقع نماز مي پوشيد ، کساني
از آن حضرت سبب اين کار را سؤال کردند ، در جواب فرمود : خداند جميل است و
جمال و زيبايی را دوست دارد به اين جهت خود را در پيشگاه الهی زينت مي کنم ،
خداوند امر فرموده که با زينت های خود در مساجد حاضر شويد .
���ي� �ي��ي � � 2 � � (14 )


36.تنها چيزی که در اين دنيای فانی ، باقی مي ماند قرآن است ، پس قرآن را پيشوا و
امام خود قرار دهيد ، تا به راه راست و مستقيم هدايت شويد . همانا محق ترين
مردم به قرآن کسانی هستند که بدان عمل کنند اگر چه آن را حفظ نکرده باشند ، و
دورترين افراد از قرآن کسانی هستند که به دستورات آن عمل نکنند گرچه قاری و
خواننده آن باشند .
����� ������ � � (102 )


37.ای مردم هر کس برای خدا اخلاص ورزد و سخن او را راهنمای خود قرار دهد به راهي
که درست تر و استوارتر است هدايت مي شود و خداوند او را برای آگاهی و هوشياری
توفيق داده و به عاقبت خوش کمک کرده است .
��� ������ � � (229 )


38.پرسش صحيح نيمی از علم است ، و مدارا کردن با مردم نيمی از عقل است ، و
اقتصاد و اعتدال در زندگی نيمی از مخارج است .
��� ��� ������� ��� ��ي ����ي� � � 18� � (108 )


39.بيشترين زيرکی ، ترس از خدا و پرهيزکاری است و بيشترين نادانی ، عياشی و
شهوترانی است .
��ي� �����ي�� � � 2 � � (37 )


40.مادرم فاطمه ( س ) را ديدم که شب جمعه تا صبح مشغول عبادت و رکوع و سجود بود
و شنيدم که برای مؤمنين دعا مي کرد و اسامی آنان را ذکر مي نمود و برای آنان بسيار
دعا مي کرد ولی برای خودش دعا نکرد ، پس به او عرض کردم : مادر چرا همان طور
که برای ديگران دعا کردی برای خودت دعا نکردی ، فرمودند : پسرم ، اول همسايه
را مقدم دار و سپس خود و اهل خانه را .
���� ������� � � 43� � (81 )


41.رسول خدا ( ص ) فرمود : محبت و دوستی ما اهل بيت را اختيار کنيد ، چون هر کس
خدا را در حالی ملاقات کند که ما اهل بيت را دوست داشته باشد ، با شفاعت ما
وارد بهشت مي شود .
����� � � (61 )


42.ای مردم ! از جدم پيامبر خدا شنيدم که مي فرمود : من شهر علم و دانشم و علی ( ع )
������ �� ��� � �ي� �� �ي� ������ ���� ��� �ي ���� ؟
����ي ���� � � (207 )


43شخصی به امام حسن - عليه السلام - عرض کرد : ای پسر پيامبر خدا چرا ما از مرگ
اکراه داريم و آن را دوست نداريم ؟ حضرت فرمود : چون شما آخرت خود را خراب
و دنيايتان را آباد کرده ايد ، بنابراين انتقال از عمران و آبادانی به خرابی و
ويرانی را دوست نداريد .
���� ������� � � 44� � (110 )


44.سوگند به خداوند ! هر کس ما را دوست داشته باشد ، اگر چه در دورترين نقاط
مانند ديلم اسير باشد ، دوستی ما برای او مفيد است . همانا محبت ما گناهان
فرزندان آدم را از بين مي برد ، همانطور که باد برگ درختان را مي ريزد .
���� ������� � � 44� � (24 )


45.بيشتر اهل کوفه به معاويه نوشتند : ما با تو هستيم ، اگر مي خواهی ما حسن ( ع )
را دستگير مي کنيم و پيش تو مي فرستيم . بعد خيمه امام حسن ( ع ) را غارت کرده
و آن حضرت را مجروح کردند . پس امام حسن ( ع ) به معاويه نوشت :
همانا اين امر ( حکومت ) و جانشينی پيامبر از آن من و اهل بيت من است و برای
تو و اهل بيت تو حرام است ، من اين مطلب را از رسول خدا شنيدم . سوگند به
خداوند ، اگر يارانی شکيبا و آگاه به حق خويش مي يافتم ، تسليم تو نمي شدم و آنچه
را مي خواستی به تو نمي دادم .
���� ������� � � 44� � (45 )


46.اگر همه دنيا را تبديل به يک لقمه غذا کنم و به انسانی که خدا را از روی خلوص
عبادت مي کند بخورانم ، باز احساس مي کنم که در حق او کوتاهی کرده ام . و اگر
از استفاده کردن کافر از دنيا جلوگيری کنم تا به آن اندازه که جانش از شدت
گرسنگی و تشنگی به لب برسد ، آنگاه جرعه ای آب به او بدهم ، خود را اسرافکار
مي پندارم .
���ي� ������� � ���� ������� ( ������ ���� ) � � 1 � � (350 )


47.والاترين مقام نزد خداوند ، از آن کسی است که بيشتر از همه به حقوق مردم آشنا
باشد و در ادای آن حقوق ، بيشتر از همه کوشا باشد . و کسی که در برابر برادران
دينی خود تواضع کند ، خداوند او را از صديقين و شيعيان اميرالمؤمنين - عليه
السلام - قرار مي دهد .
�ي�� ���� ��� �� ��ي � � 1 � � (319 )


48.پيامبر خدا ( ص ) فرمود : هيچ بنده ای حقيقتا مؤمن نيست مگر اينکه نفس خود
را شديدتر از محاسبه بين دو شريک و يا محاسبه مولا از بنده خود مورد محاسبه
قرار دهد .
���� ������� � � 70� � (72 )


49.پيامبر خدا ( ص ) فرموده است : يکی از موجبات آمرزش گناهان ، مسرور کردن
برادران دينی است .
���� ������� � ���� ������� � � 8 � � (193 )


50.دنيا محل گرفتاری و آزمايش است و هر چه در آن است رو به زوال و نابودي
مي باشد ، و خداوند ما را از احوال دنيا آگاه کرده است تا عبرت گيريم ، و
به ما وعده عذاب داده تا بعد از آن ، حجتی بر خدا نداشته باشيم . پس در
اين دنيای فانی زهد بورزيد و به آنچه باقی و پايدار است رغبت داشته باشيد
و در خفا و آشکار از خدا بترسيد .
���ي� ���� � � (378 )
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

51.هنگامی که مستحبات به واجبات ضرر برسانند ، آنها را ترک کنيد .
��� ������ � � (236 )


52.سه چيز مردم را هلاک مي کند : تکبر ، حرص و حسد . چون تکبر دين انسان را از بين
مي برد و شيطان هم به واسطه تکبر ملعون و منفور شد ، و حرص دشمن نفس انسان است
و حضرت آدم به سبب حرص از بهشت رانده شد ، و حسد راهبر بدی و بدبختی است و
به سبب حسد قابيل برادرش هابيل را کشت .
���� ������� � � 78� � (111 )


53.علم و دانش خود را به مردم ياد بده و علم ديگران را ياد بگير تا بدين وسيله هم
علم خود را محکم و استوار کنی و هم آنچه نمي دانی بياموزی .
���� ������� � � 78� � (111 )


54.فقط به ديدار کسی برو که يا به عطا و بخشش او اميدوار باشی و از قدرت او
بترسی ، يا از علم او استفاده کنی ، يا به برکت دعای او اميدوار باشی ، و
يا از خويشان تو باشد .
���� ������� � � 78� � (111 )


55.ظالمی شبيه تر از حسود به مظلوم نديده ام .
���� ������� � � 78� � (111 )


56.آنچه از امور دنيوی را که طلب کردی ولی به دست نياوردی ، فراموش کن .
���� ������� � � 78� � (111 )


57.هر کس را که خداوند توفيق دعا کردن بدهد ، باب اجابت را برايش باز مي کند
و هر کس را که توفيق طاعت و عبادت دهد ، باب قبول را برايش باز مي کند و
هر کس را که توفيق شکرگزاری دهد ، باب افزايش نعمتها را برايش باز مي کند .
���� ������� � � 78� � (113 )


58.به امام مجتبی - عليه السلام - عرض شد : ای پسر پيامبر خدا در چه حالی هستی ؟
فرمود : خدايی دارم که بر من مسلط است ، و آتش جهنم در پيش روی من است ، و
مرگ مرا مي خواند ، و حساب آخرت مرا احاطه کرده است ، و در قيد و بند اعمالم
هستم ، نمي توانم آنچه را که دوست دارم به دست آورم و آنچه را دوست ندارم از
خود دور کنم چون انجام امور به دست ديگری است . اگر بخواهد ، مرا عذاب مي کند
و اگر بخواهد ، مرا مي بخشد . پس کدام فقير و محتاجی است که محتاج تر از من
باشد ؟
���� ������� � � 78� � (113 )


59.وعده دادن آفت کرم و بخشش است ، و چاره آن انجام و اتمام بخشش است .
���� ������� � � 78� � (113 )


60.برای مجازات در خطاها و لغزشها عجله نکن ، و بين خطا و مجازات برای عذرخواهي
فرصتی باقی بگذار .
���� ������� � � 78� � (113 )


61.مصيبتها و ناملايمات کليدهای پاداش و ثواب هستند .
���� ������� � � 78� � (113 )


62.نعمت ، امتحان و آزمايش الهی است . پس اگر شکر کردی ، نعمت است و اگر
ناسپاسی کردی ، به غضب و خشم الهی تبديل مي شود.
���� ������� � � 78� � (113 )


63.از بهره زبانت همان مقدار برای تو کفايت مي کند که راه هدايتت را از گمراهي
روشن کند .
���� ������� � � 78� � (114 )


64.از تفکر و تعقل غافل نشويد ، زيرا تفکر حيات بخش قلب آگاه و کليد درهاي
حکمت است .
���� ������� � � 78� � (115 )


65.ای پسر آدم ، از زمانی که از مادر زاييده شدی مشغول نابود کردن عمر خود
بوده ای ، پس از باقي مانده عمر خود برای آينده ( عالم آخرت ) ذخيره کن ،
به درستی که مؤمن از اين دنيا زاد و توشه برمي گيرد و کافر خوشگذارنی مي کند .
و بعد اين آيه را تلاوت فرمودند : " و زاد و توشه برگيريد ، به درستی که
بهترين توشه تقوی است " .
��� ����� � � 1 � � (572 )


66.آماده سفر آخرت شو و قبل از فرارسيدن مرگ زاد و توشه خود را فراهم کن ، و بدان
که تو در حالی دنيا را مي طلبی که مرگ ، تو را مي طلبد ، و امروز غم و اندوه فردا
را نداشته باش ، و بدان که هر چه از مال دنيا بيشتر از غذا و خوراک خود به
دست آوردی در حقيقت آن را برای ديگران ذخيره کرده ای ، و بدان که اموال حلال
دنيا مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و اموال حرام دنيا عقاب و مجازات دارد و
در اموال شبه ناک و مشکوک سرزنش هست . پس دنيا را مانند مرداری فرض کن و
آن مقدار از آن برگير که تو را کفايت کند ، پس اگر حلال باشد تو زهد ورزيده ای
و اگر حرام باشد گناهی مرتکب نشده ای چون به مقدار اضطرار و ناچاری استفاده
کرده ای آنچنان که از مردار به هنگام ناچاری استفاده مي شود ، و اگر در آن عتاب
و سرزنش باشد ، سرزنشی کم و آسان خواهد بود .
���� ������� � � � 44� � (139)


67.برای دنيايت آنچنان رفتار کن که گويا برای هميشه زنده ای ، و برای آخرتت چنان
رفتار کن که گويا فردا خواهی مرد .
���� ������� � � � 44� � (139)


68.اگر به خاطر نيازی مجبور شدی با مردی دوست و همنشين شوی ، پس با کسی دوست شو .
که وقتی با او همنشينی مي کنی ، موجب زينت تو باشد و هنگامی که به او خدمتی
کردی ، از تو حمايت کند و هنگامی که از او در خواست کمک کردی ، تو را ياری
کند و اگر سخنی گفتی ، سخن تو را تصديق کند و اگر حمله کردی ، هجوم تو را قوت
بخشد و اگر چيزی طلب کردی ، تو را ياری کند و اگر نقصی از تو آشکار شد ، آن را
بپوشاند و اگر نيکی از تو ديد ، آن را به حساب آورد .
���� ������� � � 44� � (139)


69.هر کس قرآن بخواند ، يک دعای مستجاب برای او مي باشد که يا فورا اجابت مي شود
و يا با تأخير .
���� ������� � � 92� � (204)


70.امام حسن ( ع ) : پيامبر خدا فرموده است : هر کس آية الکرسی را بعد از نماز
واجب بخواند ، تا نماز بعد در پناه و حفاطت خداست .
���� ������� � ���� ������� � � 10� � (102)


71.هر روزه داری هنگام افطار يک دعای اجابت شده دارد . پس در اولين لقمه افطار
بگو : به نام خدا ، ای خدايی که آمرزش تو فراگير و وسيع است ، مرا ببخش .
����� ������� � � (116)


72.امام حسن ( ع ) : پيامبر خدا فرموده است : کسی که بعد از خواندن نماز صبح
در همان محل بنشيند و مشغول ذکر خدا شود تا خورشيد طلوع کند ، برای او پرده
و مانعی از آتش عذاب الهی خواهد بود .
�ي�ي� ������� � � (350)


73.به درستی که هر کس طالب عبادت باشد ، خود را برای آن آراسته و پاک
مي کند .
��� ������ � � (236)


74.سزاوار مرد روزه دار اين است که ريشش را رنگ کرده و لباسش را خوشبو کند ، و
سزاوار زن روزه دار اين است که موی سرش را شانه کرده و لباسش را خوشبو کند .
������ � � (61)


75.از پدرم شنيدم که پيامبر خدا فرموده است : هر کس در قضای حاجت برادر دينی خود
کوشش کند ، مانند اين است که نه هزار سال خدا را عبادت کرده باشد در حالی که
روزها روزه و شبها مشغول عبادت باشد .
����ي� � � 2 � � (189)


76.زکات دادن هرگز موجب کم شدن مال نمي شود.
����� ������� � � 1 � � 246- (264)


77.از پروردگارم شرم مي کنم از اينکه ملاقات کنم او را و حال آنکه من پياده به
زيارت خانه او نرفته باشم .
��ي� �����ي�� � � 2 � � (37)


78.به حضرت عرض شد چرا شما هرگز نيازمندی را نااميد بر نمي گردانيد ، اگر چه
سوار بر شتر باشيد ؟ فرمود : خود من هم محتاج و نيازمند درگاه خداوند هستم و
دوست دارم که خداوند مرا محروم نگرداند و شرم دارم در حالی که نيازمند هستم ،
نيازمندان را نااميد کنم . عادت خداوند اين است که نعمتهايش را بر من ارزانی
بدارد و عادت من هم اين است که نعمتهايش را به بندگانش عطا کنم ، و مي ترسم
که اگر از اين عادت خود دست بردارم خداوند هم دست از عادت خود بردارد .
��� ������� � � 123- ��� ������� � � (434)


79.وقتی يکی از شما دوستش را ملاقات مي کند ، بايد جای نور در پيشانی او را
ببوسد .
���� ������� � � 78� � (110)


80.آنکس که مرگش فرا رسيده ، مهلت مي طلبد تا گذشته را جبران کند و آنکس که
مرگش فرا نرسيده و برای عمل صالح فرصت دارد ، امروز و فردا مي کند .
��� ������ � � (236)


81.ای کسانی که اهل خوشگذرانی و لذات دنيا هستيد ، بدانيد که اين لذات باقي
ماندنی نيست ، و مغرور شدن به سايه ای که زوال پذير است ، حماقت است .
����� ���ي� � � (241)


82.بيشترين عفو و بخشش کريم وقتی است که خطاکار نتواند برای خطای خود عذري
بياورد .
����� ���ي� � � (297)


83.کسی که خدا را بشناسد ، او را دوست مي دارد و کسی که دنيا را بشناسد ، در آن زهد
مي ورزد . و شخص مؤمن عمل لهو و بيهوده انجام نمي دهد مگر وقتی که غافل مي شود ، و
هنگامی که متوجه کار بيهوده خود شد ، محزون مي گردد .
���ي� ������� � ���� ������� ( ������ ���� ) � � 1 � � (52)


84.کسی که بندگی خدا کند ، خداوند همه چيز را بنده او مي کند .
���ي� ������� � ���� ������� ( ������ ���� ) � � 2 � � (108)


85.کسی که کارهای نيک خود را مي شمارد ، احسان و کرامتش را از بين مي برد .
���� ������� � � 74� � (417)


86.از آن حضرت در باره سکوت سؤال شد ، فرمود : سکوت پرده نادانی و زينت آبرو
و عزت است و کسی که سکوت مي کند راحت و آسوده ، و همنشين او در امان است .
���� ������� � � 78� � (111)


87.مردی از امام حسن ( ع ) درخواست راهنمايی کرد . امام ( ع ) به او فرمودند :
مرا ستايش نکن که نسبت به خودم از شما آشناترم ، و دروغگو هم نشمار که نظر
دروغگو بي ارزش است ، و نزد من غيبت هيچ کس را نکن .
���� ������� � � 78� � (109)


88.ای پسر آدم از اعمال حرام دوری کن تا شخص عابدی باشی ، و به آنچه خداوند
روزی تو کرده خوشنود و راضی باش تا بي نياز باشی ، و حق همسايگی را در باره
همسايه ات مراعات کن تا مسلمان باشی ، و آنچنان با مردم رفتار کن که دوست
داری با تو رفتار شود تا شخص عادلی باشی .
���� ������� � � 78� � (112)


89.از آن حضرت سؤال شد زندگی چه کسی از همه بهتر است ؟ فرمود : کسی که مردم را
در زندگی خود شريک کند .
���ي� ي����ي � � 2 � � (215)


90.دست نيافتن به نيازمنديها بهتر از درخواست آن از نااهلان است .
���ي� ي����ي � � 2 � � (215)


91.بداخلاقی بدتر از بلا و مصيبت است .
���ي� ي����ي � � 2 � � (215)


92.ای اهل کوفه بدانيد که صبر و شکيبايی زينت است ، و وفای به عهد جوانمردي
است ، و عجله و شتابزدگی کم خردی است ، و کم خردی ضعف است ، و همنشينی با
فرومايگان موجب ننگ و رسوايی است ، و رفت و آمد با هرزگان و گناهکاران
موجب شک و بدگمانی است .
����� ������ ����� � � (167)


93.ما تجربه کرديم و تجربه کنندگان نيز تجربه کردند ، ولی چيزی مفيدتر از وجود
صبر و پرضررتر از نبود صبر نديديم . با صبر همه امور اصلاح مي شود و چيزی جای
آن را نمي گيرد .
��� ��� ������� � ��� ��ي ����ي� � � 1 � � (319)


94هيچ حقی که باطلی در آن نباشد مانند مرگ نديدم که شبيه تر باشد به باطلی که
حقی در آن نيست .
��� ��� ������� � ��� ��ي ����ي� � � 18� � (311)


95.امام حسن مجتبی - عليه السلام - به هنگام ورود به مسجد سر را به طرف آسمان
بلند مي کرد و مي فرمود : پروردگارا ! مهمان تو جلو درب خانه ات ايستاده است .
ای نيکوکار ! بنده گناهکار و بدرفتار به درگاهت شتافته ، از زشتي هايی که
مرتکب شده به خاطر زيبايي هايی که در نزد توست درگذر ، ای بخشنده و کريم .
���� ������� � � 43� � (339)


96.دوازده چيز از آداب غذا خوردن بوده و بر هر مسلمانی لازم است که از آنها اطلاع
داشته باشد ، چهار چيز آن واجب ، و چهار چيز ديگر سنت ، و چهار مورد باقي مانده
از ادب و اخلاق است . اما چهار امر لازم : شناسايی منعم ، خشنود بودن به آنچه
روزی گرديده ، نام خدا را بر زبان جاری کردن و شکرگزاری در برابر نعمتی که عطا
شده است . و چهار امری که سنت است : وضو گرفتن پيش از شروع به غذا ، نشستن
بر طرف چپ ، غذا خوردن با سه انگشت و ليسيدن انگشتان مي باشد . و چهار امری که
از آداب و اخلاق است : خوردن از غذاهای جلوی خودش ، کوچک برداشتن لقمه ، خوب
جويدن غذا و کم نگاه کردن به صورت ديگران مي باشد .
�� �� ي���� ����ي� � � 3 � � 227� � (38)


97.شوخی کردن حرمت و احترام را از بين مي برد .
���� ������� � � 78� � (113)


98کار نيک آن است که در انجامش درنگ نشود ، و بعد از انجام آن منت نگذارند .
���� ������� � � 78� � (115)


99.قدر نعمتهای پروردگار تا موقعی که پابرجاست مجهول و ناشناخته است ، و زماني
������ �ي ��� �� �� ��� ���� ���� .
���� ������� � � 78� � (115)
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

گزیده احادیث امام حسین (ع )



1.چگونه با چيزی که خود در وجودش نيازمند توست ، برای وجود تو دليل آورده شود؟
آيا چيزی هست که آشکارتر از تو باشد تا وسيله آشکار کردن تو باشد؟ کی پنهانی تا
نيازمند دليلی باشی که بر تو دلالت کند؟ و کی دوری تا آثارت وسيله رسيدن به تو
باشند؟ کور باد آن چشمی که تو را مراقب و نگهبان خود نبيند.
���ي ���� � ���� ������ѡ � ,98 � (226)


2.چه دارد آن کس که تو را ندارد؟ و چه ندارد آن که تو را دارد؟ آن کس که به جاي
تو چيز ديگری را پسندد و به آن راضی شود، مسلما زيان کرده است .
���ي ���� � ���� ������ѡ � ,98 � (228 )


3 .کسانی که رضايت مخلوق را به بهای غضب خالق بخرند، رستگار نخواهند شد.
���� ������ي � � 1� � (239 )


4 .هيچ کس روز قيامت در امان نيست ، مگر آن که در دنيا خداترس باشد. .
���� ������ѡ � ,44 � (192 )


5 .خداوند متعال فرموده است : "مردان و زنان مؤمن دوست يکديگرند، امر به نيکی و
نهی از بدی مي کنند". خداوند نخست امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان يک
فريضه از سوی خودش ذکر کرده است ، زيرا او آگاه است که اگر اين وظيفه اجرا شود،
وظايف ديگر همه ، چه سخت و چه آسان انجام مي گيرد، زيرا امر به معروف و نهی از
منکر دعوت به اسلام مي کند و حقوق ستم ديدگان را بازمي ستاند و با ستمگران به
مخالفت برمي خيزد...
��� ������ � � (237 )


6 . �ی مردم ! رسول خدا فرمود: هر کس سلطان زورگويی را ببيند که حرام خدا را حلال
نموده ، پيمان الهی را مي شکند و با سنت و قوانين رسول خدا از در مخالفت درآمده
و در ميان بندگان خدا، راه گناه و معصيت و ستم و دشمنی را در پيش مي گيرد، ولی
با عمل يا سخن اظهار مخالفت نکند، بر خداوند است که او را در محل و جايگاه آن
سلطان ظالم قرار دهد.
���� ������ي � � 1� � (234 )


7 .مردم برده و بنده دنيا هستند، و دين لعابی است که تا وسايل زندگی فراهم است ، به
دور زبان مي گردانند، ولی وقتی دوران آزمايش فرا رسد، دينداران کمياب مي شوند.
���� ������ѡ � ,78 � (117 )


8.کسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد ، ديرتر به آروزيش مي رسد و زودتر به
آنچه مي ترسد گرفتار مي شود .
���� ������ѡ � ,78 � (120 )


9.�يا نمي بينيد که به حق رفتار نمي شود و کسی از باطل نهی نمي کند، پس بخواهد مؤمن
ديدار خدا را ، در حالی که بر حق باشد.
���� ������ѡ � ,78 � (116 )


10.به درستی که من مرگ را جز سعادت نمي بينم و زندگی با ستمکاران را جز محنت
نمي دانم .
��� ������ � � (245 )


11.مصيبت و گرفتاری شما از همه مردم بيشتر است ، زيرا مقام و مسند دانشمندان - اگر
بفهميد ( يا بنابر فرض اين که لياقت آن را داشته باشيد ) - از دست شما گرفته
شده است و اين مصيبتها بدان جهت است که رتق و فتق امور و اجرای احکام بايد به
دست دانشمندان خداشناسی باشد که بر حلال و حرام خدا امينند. اما اين مقام و
منزلت از شما گرفته شده ، بدان جهت که شما از حق کناره گيری کرديد و با وجود
دليلهای آشکار و واضح در سنت پيغمبر اختلاف کرديد. اگر شما در برابر آزار و
اذيت صبر و مقاومت مي کرديد و رنج و سختی را در راه خدا به جان مي خريديد، امور
الهی در دست شما قرار مي گرفت و منشأ و مرجع آنها شما بوديد. ولی شما ستمکاران
را بر مقام خود مسلط کرديد و امور الهی را به دست آنها سپرديد، در حالی که آنان
به شبهات عمل مي کنند و شهوترانی را پيشه خود قرار داده اند. و آنچه موجب قدرت
ستمکاران در اين امور شده ، فرار شما از مرگ و دلخوشی به اين زندگی ناپايدار
است ...
��� ������ � � (238 )


12.خداوندا، تو آگاهی که آنچه انجام داديم ، نه برای رقابت در کسب جاه و مقام بود و
نه برای چيزهای پوچ و بيهوده دنيا، بلکه برای اين بود که نشانه های راه دينت را
ارائه دهيم و (مفاسد را) در شهرهای تو اصلاح کنيم تا بندگان مظلوم تو در امنيت و
آسايش باشند و به احکام تو عمل کنند.
��� ������ � � (239 )


13.به درستی که من بيهوده ، گردنکش ، ستمگر و ظالم حرکت نکردم ، بلکه برای اصلاح در
امت جدم محمد (ص ) حرکت کردم و مي خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و به
روش جدم محمد (ص ) و پدرم علی بن ابي طالب (ع ) رفتار کنم .
���� ������ѡ � ,44 � (329 )


14.اگر دنيا باارزش شمرده شود، منزل آخرت و دار ثواب الهی باارزشتر و والاتر است .
و اگر بدن و جسم انسانها برای مرگ آفريده شده ، به خدا سوگند کشته شدن انسان با
شمشير (شهادت ) بهتر است .
و اگر رزق و روزی موجودات تقسيم شده و مقدر گرديده ، زيباتر و نيکوتر آن است که
انسان در طلب رزق و روزی کمتر حرص داشته باشد.
اگر جمع کردن اموال برای ترک کردن آن است ، چرا انسان آزاده نسبت به اين چيزی
که ترک کردنی است بخل بورزد.
����������ѡ � ,44 � (374 )


15.وای بر شما ای پيروان آل ابي سفيان ، اگر دينی نداريد و از معاد و روز قيامت
نمي ترسيد، پس لااقل در دنيا آزاده و جوانمرد باشيد.
���� ������ѡ � ,45 � (51 )


16.عده ای از روی طمع عبادت خدا مي کنند، اين عبادت سوداگران است ، و جمعی از ترس
بندگی خدا مي کنند، اين عبادت بردگان است ، و برخی به انگيزه شکر خدا را عبادت
مي کنند، اين عبادت آزادمردان و بهترين عبادتهاست .
���� ������ѡ � ,78 � (117 )


17.آگاه باشيد که يکی از نعمتهای الهی بر شما حاجات و نيازهای مردم به شما است ،
پس از اين نعمتها بيزار نشويد که برمي گردند و به جای ديگر مي روند.
���� ������ѡ � ,78 � (121 )


18.ای مردم ، عبرت بگيريد از آن نکوهشهايی که خداوند به منظور پند و اندرز دوستانش
از علمای يهود کرده است ، آن جا که مي فرمايد: "چرا روحانيون و علمای آنها (يهود)
را از سخنان گناه آلود جلوگيری نکردند؟" و فرموده : "آن گروه از بني اسرائيل که کافر
شدند، (به زبان داوود و عيسی بن مريم ) لعنت شدند"، تا آن جا که مي فرمايد: "چه
کارهای ناپسندی که انجام مي دادند". بدين جهت خدا بر آنان عيب گرفت که از
ستمگرانی که در برابرشان بودند، فساد و اعمال ناروا مي ديدند و آنان را منع
نمي کردند، چون به آنچه از ستمگران به آنان داده مي شد، چشم طمع داشتند و از عواقب
اعتراضها بيم داشتند، با اين که خداوند فرموده : "از مردم نترسيد، از من بترسيد"،
و نيز فرموده : "مردان و زنان مؤمن دوست يکديگرند، به نيکی امر و از بدی نهی
مي کنند".
��� ������ � � (237 )


19.کسی که برای جلب رضايت و خوشنودی مردم ، موجب خشم و غضب خداوند شود، خداوند او
را به مردم وامي گذارد.
���� ������ѡ � ,78 � (126 )


20.بترس از ستم کردن بر کسی که به جز خدا ياوری ندارد.
���� ������ѡ � ,78 � (118 )


21.کسی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد مي کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو
تعريف و تمجيد مي کند.
���� ������ѡ � ,78 � (128 )


22 .عقل کامل نمي شود مگر با پيروی از حق .
���� ������ѡ � ,78 � (127 )


23.همنشينی با فاسقان انسان را در معرض اتهام قرار مي دهد.
���� ������ѡ � ,78 � (122 )


24.گريه از روی ترس از خدا، موجب رهايی از آتش است .
����ј �����ي� � � ,11 � (245 )


25.مردی نزد امام حسين (ع ) آمد و گفت : "من مردی گناهکارم و از معصيت پرهيز نمي کنم ،
مرا پند و اندرز بده ". امام حسين (ع ) فرمودند: "پنج کار انجام بده و هر چه
مي خواهی گناه کن . اول : روزی خدا را نخور و هر چه مي خواهی گناه کن . دوم : از ولايت
و حکومت خدا خارج شو و هر چه مي خواهی گناه کن . سوم : جايی را پيدا کن که خدا تو
را نبيند و هر چه مي خواهی گناه کن . چهارم : وقتی عزرائيل برای گرفتن جان تو مي آيد،
او را از خود دور کن و هر چه مي خواهی گناه کن . پنجم : وقتی مأمور و مالک جهنم
مي خواهد تو را در آتش بيندازد، در آتش نرو و هر چه مي خواهی گناه کن .
���� ������ѡ � ,78 � (126 )


26.از کاری که بايد از آن پوزش خواست حذر کن که مؤمن بدی نمي کند و عذر نمي خواهد و
منافق هر روز بدی مي کند و معذرت مي خواهد.
��� ������ � � (248 )


27.عجله کردن ، کم خردی است .
���� ������ѡ � ,78 � (122 )


28.به هيچ کس تا سلام نکرده اجازه ندهيد.
���� ������ѡ � ,78 � (117 )


29.يکی از نشانه های جهل و ناداني ، نزاع و جدال با غير اهل فکر است .
���� ������ѡ � ,78 � (119 )


30.از نشانه های عالم ، نقد سخن و انديشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است .
���� ������ѡ � ,78 � (119 )


31.از امام حسين (ع ) پرسيدند: يا ابن رسول الله روزگار را چگونه مي گذراني ؟ فرمودند:
��Ґ�� �� �� ����ي �ي ������ �� ���ϐ�� ��ѐ ���� �� ����� �� ��� � ���
جهنم را در پيش روی خود مشاهده مي کنم . مرگ در تعقيب من است و از گير حساب
بازپسين رهايی ندارم و در گرو اعمال خويشتن مي باشم . آنچه دلم بخواهد، نمي شود و
قدرت دفع مکروهی از خويشتن ندارم . کارها در دست ديگری است ، اگر اراده کند
عذابم فرمايد و اگر بخواهد، مورد عفوم قرار مي دهد. بنابر اين کدام مسکين است که
از من درمانده تر باشد؟
���� ������ѡ � ,78 � (116 )


32.کسی که بخشش کند، آقا و بزرگوار مي شود و کسی که بخل بورزد، خوار و پست مي شود.
���� ������ѡ � ,78 � (121 )


33.بخشنده ترين مردم کسی است که به کسی بخشش کند که انتظار آن را ندارد.
���� ������ѡ � ,78 � (121 )


34.کسی که گرفتاری و اندوه مؤمنی را برطرف کند و او را آسوده کند، خداوند گرفتاري
و اندوه دنيا و آخرت را از او رفع مي کند.
���� ������ѡ � ,78 � (122 )


35.وقتی شنيدی که کسی به عزت و آبروی مردم تعرض مي کند، سعی کن که تو را نشناسد.
����� ����ي� � � (284 )


36.حوائج خود را از کسی درخواست نکن ، مگر از فرد متدين يا جوانمرد يا شريف و
نجيب .
���� ������ѡ � ,78 � (118 )


37.مانند کسی عمل کن که به مجازات در مقابل گناه و پاداش در مقابل نيکی اعتقاد
دارد.
���� ������ѡ � ,78 � (127 )


38سلام کردن هفتاد حسنه و پاداش دارد که 69 حسنه برای کسی است که سلام مي کند و يک
حسنه برای کسی است که جواب سلام را مي دهد.
���� ������ѡ � ,78 � (120 )


39.اگر حوادث سه گانه فقر، مرض ، مرگ نمي بود، بني آدم در برابر هيچ چيز سر فرود
نمي آورد.
���� ������ � ���ي� �����ѡ � (80 )


40.بهای شما چيزی جز بهشت نيست ، پس خود را به غير آن مفروشيد، زيرا هر کس به
دنيا راضی گردد ( هدفش فقط رسيدن به دنيا باشد ) به چيزی پست راضی شده است .
����� ����ي� (� )� � (308 )


41.شکر نعمتهای گذشته موجب مي شود که خدای متعال نعمتهای تازه ای به انسان لطف کند.
���� ������ � ���ي� �����ѡ � (80 )


42.امين مپندار مگر آن کس را که از خدا بترسد.
����� ����ي� (� )� � (292 )


43.از حضرت پرسيدند فضيلت چيست ؟ فرمودند: "مالک زبان بودن و بذل نيکي ".
����� ����ي� (� )� (332 )


44.ای مردم ، در صفات عالی و پسنديده با يکديگر رقابت کنيد و در به دست آوردن
فرصتهای نيک سرعت نماييد، آن عمل خيری را که در انجامش سرعت نداشته ايد، کاری
شايسته نشماريد، با در آغوش گرفتن شاهد پيروزی سپاس و ستايش ديگران را به دست
آوريد با سستی در کارهای نيک و با تنبلی خويشتن را مورد ملامت قرار ندهيد.
���� ������ѡ � ,78 � (121 )


45.اين را دانسته باشيد عاليترين نعمتهايی که خداوند به شما داده است ، احتياجهايی است ��

�ردم به شما دارند، مراقب باشيد که با بی اعتنايی به نيازمندان ، اين نعمتها را رد نکنيد که
تبديل به نقمت و بلا خواهد شد. بدانيد که کار نيک علاوه بر آن که موجب ستايشگری
مردم است ، به دنبال آن هم پاداش الهی در کار است . اگر ممکن بود که (کار نيک )
را به صورت انسانی ببينيد، او را شخصی خوش رو، بسيار زيبا مشاهده مي کرديد، که
هر بيننده ای از ديدارش لذت مي برد، و چنانچه مي شد (کار زشت ) را به صورت انسان
ببينيد، شخصی زشت و بدقيافه به چشم شما مي آمد که دلها از آن نفرت مي گشت و
چشمها از ديدار روی نحسش فرو بسته مي شد.
���� ������ѡ � ,78 � (121 )


46.جوانمردترين افراد کسی است که با داشتن قدرت و دست يافتن بر دشمن خويشتن ، از
او درگذرد.
���� ������ѡ � ,78 � (121 )


47.آن کس در صله رحم بهتر است که نسبت به خويشاوندانی که با او قطع رابطه
کرده اند، دلجويی و صله رحم نمايد.
بحار الانوار، ج ,78 ص (121 )


48.اين را بدانيد هر کس بار غمی از دوش مسلمانی بردارد، خداوند اندوه دنيا و آخرت
را از او دور خواهد ساخت ، و هر کس به ديگران نيکی کند، خداوند به او نيکی خواهد
فرمود، زيرا که خدا افراد نيکوکار را دوست مي دارد.
���� ������ѡ � ,78 � (122 )


49.بردباری زينت انسان است ، وفای به وعده ها و عهدها نشانه جوانمردی است ،
پيوند با ديگران نعمت است .
���� ������ѡ � ,78 � (122 )


50.تکبر نوعی خودستايی و خودخواهی بيجاست ، و شتابزدگی در کارها نوعی ابلهی است ،
و ابلهی نشانه ضعف روحی است ، و زياده روی در هر چيز موجب هلاکت است .
���� ������ѡ � ,78 � (122 )
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

51.آگاه باشيد، جنگ فتنه ای است که ناملايمات آن انسان را به ترس وامي دارد و طعم آن بيش
از حد سخت و بد است که جرعه جرعه نوشانيده مي شود. مرد ميدان و قهرمان کارزار کسی است
که آماده پيکار گردد و با تدارک افراد و ساز و برگ لازم پيش از جنگ از زخم شمشير
دشمن نهراسد، و هر کس در جنگ پيش از رسيدن فرصت و تدارک ساز و برگ و بصيرت
در کار، به ميدان شتافت ، سزد که به قوم و کسان خويش سودی نرسانده باشد، هر چند در دام
هلاکت افتد.
���� ������ѡ � ,32 � (405 )


52.شما را به تقوا و خويشتن داری سفارش مي کنم و شما را از روزهای خدا (روز قيامت و
مرگ و...) مي ترسانم و شما را اندرز مي دهم . فکر کنيد به آن هنگام که مرگ با آن
قيافه هول انگيز و آمدن نامطلوب و طعم ناگوارش ، در روح شما چنگ انداخته و ميان
شما و عمل فاصله گشته است ، باز هم در طول عمر به فکر تن پروری باشيد. مي بينم
شما را که مصيبت مرگ ناگهان گريبانگيرتان شده است و شما را از روی زمين به
اندرون مي کشاند و از بلندی زمين به پستی آن مي نشاند و از انس و الفت زمين به
سوی وحشت قبر منتقل مي سازد و از روشنايی و صفای زمين به درون تاريکی و ظلمت قبر
مي برد و از صحنه پهناور آن به تنگنای گور مي کشاند، به آن زندانی که نزديکترين
بستگان هم ملاقات ندارند، به جايی که بيمارش عيادت ندارد و به هيچ ناله و
فريادی پاسخ نمي دهند. خداوند ما و شما را بر مشکلات اين روز پيروز سازد، و ما و
شما را از مجازات آن روز نجات بخشد، و ما و شما را مستوجب پاداش عظيم قرار
دهد.
���� ������ѡ � ,78 � (120 )


53.به شما سفارش مي کنم که تقوا را پيشه خود سازيد، زيرا خداوند ضامن شده است که
افراد باتقوا را از آنچه که مکروه ايشان است ، به آنچه که خوشايندشان است ،
رهنمون شود و "او را از آن جا که فکر نمي کند، روزی دهد".
���� ������ѡ � ,78 � (121 )


54.مبادا از کسانی باشی که از گناهکاری مردم بر آنان مي ترسد، اما خويشتن از مکافات
عمل خود غافل است ، زيرا خداوند بزرگ از بخشيدن بهشت فريب نخواهد خورد و به اراده خداوند، جز
با فرمان برداريش نمي توان به پاداشهايی که وعده داده است رسيد.
���� ������ѡ � ,78 � (121 )


55.ای فرزند آدم ، دمی بينديش و با خويشتن بگو که پادشاهان جهان و جهانمداران
کجايند؟ آنان که خرابيهای جهان را آباد مي کردند و جويهای آب حفر مي نمودند و
درختان آن را مي کاشتند و شهرهای آن را آباد مي ساختند، به کجا رفتند؟ صاحبان ثروت
از ثروت و همه چيز خود با بی ميلی جدا گشتند و ديگران وارث آن گرديدند، ما نيز
به زودی به آنان خواهيم پيوست .
����� ������ � � 1� � (29 )


56.ای فرزند آدم ، به ياد آور بستر مرگ و خوابگاه قبر خويشتن را، ياد آور هنگامی را
که در پيشگاه عدالت الهی اعضا و جوارحت به زيانت گواهی خواهند داد، روزی را
به ياد آور که قدمها در آن روز مي لرزد و دلها در تنگنای سينه فشرده مي شود، روزی
که عده ای در آن روسفيد گردند و رازها از پرده برون افتد و ميزان عدالت الهی
برای سنجش نيک و بد به کار افتد.
����� ������ � � 1� � (29 )


57.ای فرزند آدم ، به ياد آور مردن پدران و فرزندانت را، کجا بودند و اکنون رهسپار
چه جايی شده اند؟ مي بينم که تو نيز به همين زودی به آنان خواهی پيوست و باعث
عبرت ديگران خواهی گشت .
����� ������ � � 1� � (29 )


58.ما حزب پيروز خداونديم ، ما عترت پيامبر خدا و نزديکان آن حضرتيم ، ما اهل بيت
پاک پيامبريم ، ما يکی از دو وزنه بزرگ هستيم که پيامبر خدا ما را دومين کتاب
خدا قرار داده است ، همان کتابی که در آن تفصيل هر چيز موجود است و باطل در آن
راه ندارد، همان قرآنی که در تفسيرش به ما اعتماد شده است و ما در تفسير و
تأويلش درمانده نخواهيم شد، بلکه در تفسير از حقايق قرآن پيروی مي کنيم . ای مردم ،
از ما فرمان بريد، زيرا که اطاعت ما بر شما فرض است ، چون اطاعت ما مقرون به
طاعت خدا و رسول است .
���� ������ѡ � ,44 � (205 )


59.شخصی گفت : ای پسر پيامبر خدا (ص )، پدر و مادرم به فدايت ، شناسايی خداوند
چيست ؟ حضرت فرمود: شناسايی خدا به اين است که مردم هر عصری امام واجب
الاطاعه خود را بشناسند.
���� ������ѡ � 5� � (312 )


60.اجرای اوامر الهی و احکام اسلام تنها بايستی به دست ما علمای ربانی که بر حلال و
حرامش امين گشته ايم سپرده شود.
���� ������ѡ � ,97 � (80 )


61.پروردگارا، تو مي دانی که ما به خاطر هوس سلطنت يا به منظور تصفيه حسابهای شخصي ،
عليه حکومت بني اميه قيام نکرده ايم ، بلکه بدان جهت قيام کرده ايم که مظاهر دينت
را به مردم نشان دهيم و در سرزمينت اصلاحی کرده باشيم ، تا در پناه دين ، بندگان
ستمديده ات بيارامند و به فرايض و سنن و احکامت عمل شود. ای مردم ، بدانيد
که اگر شماها ما را ياری نکنيد و درباره ما انصاف ندهيد، ستمگران بر سرتان مسلط
خواهند شد و در خاموش کردن نور پيامبرتان خواهند کوشيد. خداوند برای ما پشتيبان
محکمی است ، بر او تکيه مي کنيم و به درگاهش زاری مي نماييم ، و بازگشت ما به سوی
اوست .
���� ������ѡ � ,97 � (80 )


62.سپاس به درگاه خداوندی که آنچه خواهد، انجام گيرد و نيرويی نيست مگر آن که
قائم به ذات احديت اوست . همان گونه که گردنبند به گردن دختران جوان افتاده
است ، مرگ نيز گريبانگير فرزندان آدم است . آن چنان که يعقوب شوق ديدار يوسف
داشت ، من نيز به شدت اشتياق ديدار پدران و گذشتگانم دارم . دست تقدير الهی
برای من قتلگاهی برگزيده است که بايد به ديدار آن بشتابم . مي بينم که به همين
زوديها گرگهای گرسنه "نواويس " و "کربلا" مرا در محاصره انداخته ، بند بند اعضای
بدنم را از هم جدا مي کنند و عطش درونی خود را با کشتن من فرومي نشانند. از چنين
روزی که قلم تقدير بر آن گذشته است ، تدبير و راه فراری نيست . ما اهل بيت به
آنچه خداوند راضی باشد، رضايت داريم . بر اين بلا که برای ما خواسته است ، صبر
مي نماييم ، البته او نيز پاداش صابران به ما عطا خواهد فرمود. ما پاره های تن
پيامبريم و پاره تن پيامبر از او جدا نمي شود. ما در بهشت ، دور و بر پيامبر گرد
خواهيم آمد و با رفتن ما چشم پيامبر روشن شده ، وعده هايی که داده شده است ، عملی
مي گردد. اينک در ميان جمع ما هر کس جان در کف آماده شهادت است و خود را
برای مرگ و ملاقات الهی مهيا ساخته ، به همراه ما کوچ کند که فردا صبح به ياری
خدا من حرکت مي کنم .
���� ������ѡ � ,44 � (366)


63.مردم ، بدانيد که دنيا خانه ای است فنا شدنی و زوال پذير.
���� ������ي� � � 6� ��� 2� � (243 )


64.من که يارانی باوفاتر و نيکوتر از ياران خود سراغ ندارم ، و نيز از اهل بيت خود
خاندانی بهتر و مهربانتر نمي شناسم ، به پاس نيکيهايی که در حق من داريد، خداوند
به شماها بهترين پاداش عطا فرمايد.
���� ������ѡ � ,44 � (392 )


65.خداوند رتبه ها و منزلهای عالی را به خاطر صبری که بندگان در مقابل تحمل
ناملايمات به خرج دهند، به آنان عنايت مي فرمايد.
���� ������ѡ � ,45 � (90 )


66.تلخ و شيرين دنيا همه اش خواب و خيالی بيش نيست ، و جای بيداری و
هوشياري ، جهان ديگر است و کسی رستگار خواهد بود که در آن جهان رستگاری يابد و
بيچاره آن کس که در آن سرا شقاوت يابد.
���� ������ѡ � ,45 � (91 )


67.سپاس خداوندی را که دنيا را آفريد و آن را خانه ای فانی و زوال پذير قرار داد،
خانه ای که هميشه رنگ به رنگ شده ، دستخوش حوادث و تغيير و تحول است و
ساکنانش را از حالتی به حالتی سير مي دهد. بيچاره آن کس که فريب زرق و برق
اين دنيا را بخورد و بدبخت کسی که دل به زندگی زوال پذيرش ببندد.
���� ������ѡ � ,45 �( 5)


68.نه ، به خدا سوگند همچون افراد خوار و ذليل دست به اين مردم نخواهم داد و همانند
بردگان برای آنان با بيعتم اقرار به بردگی نخواهم نمود. ای بندگان خدا، پناه
مي برم به پروردگارمان خدا از اين که مي خواهيد مرا هدف تير و نيزه های خود قرار
دهيد. از دست سرکشان عاصی که به روز قيامت ايمان ندارند به خداوند پناه مي برم .
���� ������ѡ � ,45 �( 7)


69.ای بزرگ زادگان ! صبر و بردباری به خرج دهيد که مرگ جز يک پل نيست که شما را از
سختی و رنج عبور داده ، به بهشت پهناور و نعمتهای هميشگی آن مي رساند، کيست که
نخواهد از زندانی به قصری انتقال يابد. و برای دشمنان شما درست به عکس است که
مرگ برای آنان مثل آن است که از کاخی به زندان و شکنجه انتقال پيدا کنند. پدرم
از پيامبر خدا (ص ) برای من نقل نموده است که مي فرمودند: "دنيا برای مؤمن همانند
زندان و برای کافر همانند بهشت است ". مرگ پلی است که عده ای را عبور داده ، به
بهشتشان مي رساند و جمعی را عبور داده ، به جهنمشان مي رساند. آري ، نه دروغ شنيده ام
و نه دروغ مي گويم .
���� ������ѡ � ,44 � (297 )


70.به شما هشدار مي دهم اين يزيد حرام زاده پسر زنازاده مرا در سر دوراهی قرار داده
است : يا شمشيرکشی يا ذلت بيعت با او. اما داشته باشيد که ذلت از ساحت قدس ما به
دور است . خدا و رسول خدا و مؤمنان و آن دامنهای پاکی که ما را پرورده و آن
دودمان شريف و آن ذلت ناپذيران عزتمند و آن نفسهای با عزت نياکان ما قبول
ندارند که ما پيروی و فرمانبرداری از اين افراد پست را بر مرگ با عزت ترجيح
دهيم .
���� ������ѡ � ,45 � (83 )


71.هر کس که رضايت الهی را با غضب مردم بخرد، خداوند او را از مردم بي نياز .
سازد، و هر کس رضايت مردم را با غضب الهی بخرد، خداوند او را نيازمند مردم
سازد، والسلام .
���� ������ѡ � ,78 � (126 )


72.بهترين ثروت آن است که انسان به وسيله آن آبروی خود را حفظ نمايد.
���� ������ѡ � ,44 � (195 )


73.گواهی مي دهم که من از راه تکبر و خودخواهی و يا به قصد فساد و ستمگری بر ضد
حکومت بني اميه قيام نکرده ام . خروج و قيام من تنها برای اصلاح طلبی در امت جدم
است . اراده امر بمعروف و نهی از منکر دارم و مي خواهم به روش جدم و پدرم علی
بن ابيطالب (ع ) رفتار کنم . هر کس از راه حق و حقيقت مرا پذيرفت ، طرف حسابش
حق متعال است ، و هر کس که قيام مرا مردود دانست ، من در راه هدف خود ثابت
قدم و شکيبا هستم ، تا اين که خداوند ميان من و اين ملت به حق و حقيقت قضاوت
فرمايد، که او بهترين قاضيان است .
���� ������ѡ � ,44 � (329 )


74.اما بعد چنان تصور مي کنم که اصلا دنيايی به وجود نيامده و آخرت سرايی است
بي زوال و جاويد.
���� ������ѡ � ,45 � (87 )


75.به خدا سوگند که احدی امام و رهبر جامعه نيست مگر آنکه از روی کتاب خدا
͘��� ��ϡ ����� �� �с� ����� � ��ي��� �ي� �� ���� � ���� �� ���ي ��� ��
اينها پايبند مي داند، والسلام .
���� ������ѡ � ,44 � (334 )


76.هر کس حق بندگی خدا را به جای آورد، خداوند بيش از آنچه آرزو داشته و بيش از
حد کفايتش به او عطا خواهد فرمود.
���� ������ѡ � ,71 � (184 )


77.همنشينی با سفلگان و افراد پست ناپسند است و همدمی گناهکاران موجب بدبيني
مردم و از دست دادن اعتماد و اعتبار است .
���� ������ѡ � ,78 � (122 )


78.هر کس نزد ما آيد، حداقل يکی از اين چهار خصلت را خواهد يافت : برهانی متين
مي شنود، از قضاوتی عادلانه برخوردار مي گردد، با برادری سودمند و پرفايده روبرو
خواهد شد و ثواب همنشينی با علما هم خواهد برد.
���� ������ѡ � ,44 � (195 )


79.به مردی که نزد حضرتش غيبت ديگری را مي کرد، فرمود: "ای مرد، دست از غيبت
بردار، زيرا غيبت خوراک ( نان خورش ) سگان جهنم است ".
����������ѡ � ,78 � (117 )


80.استدارج و غافلگير ساختن خداوند بندگانش را، بدين طريق است که نعمتهای خود را
پی در پی بر او فرو ريزد و نعمت سپاسگزاری را از او سلب نمايد.
���� ������ѡ � ,78 � (117 )


81.بخيل آن که در سلام کردن بخل ورزد.
���� ������ѡ � ,78 � (120 )


82.حضرت به فرزندش علی فرمودند: فرزندم بترس از ستم
نمودن به کسی که به غير از خدا در مقابل تو ياوری ندارد.
���� ������ѡ � ,78 � (118 )


83.مردی از انصار خدمت حضرتش آمد که چيزی از او درخواست نمايد. حضرت به او
فرمود: "ای برادر انصار، خويشتن را از ذلت درخواست حفظ کن و احتياج خود را در
رقعه ای از کاغذ بنويس که انشاء الله چيزی از ما دريافت خواهی نمود که شاد شوي ".
سپس مرد انصار برای حضرت نوشت : "يا اباعبدالله ، فلان شخص پانصد دينار از من
طلب دارد که بر من اصرار بسيار مي ورزد، با او صحبت بفرماييد که تا چيزی دستم
مي آيد به من مهلت دهد". همين که جضرت رقعه او را خواند، وارد منزل شد و کيسه ای
بيرون آورد که مبلغ يک هزار دينار در آن بود، حضرت به او فرمود از پانصد دينار
آن بدهي ات را بپرداز و با پانصد دينار باقی مانده ، امور زندگيت را رو به راه
کن ، و هيچ گاه انتظار رفع نيازمندی نداشته باش مگر از سه کس : مردی با ايمان و
متدين ، يا شخصی جوانمرد، يا مردی شريف و دارای اصل و نسب . اما مرد با دين و
ايمان از ترس دينش تو را نااميد نمي سازد. اما شخص جوانمرد، او نيز از جوانمردی
خود حيا مي کند که تو را رد نمايد. و اما افراد اصيل و نجيب مي دانند که تو برای
برآمدن نيازت آبروی خويش را در گرو احسان او گذاشته اي ، نجابت او نمي گذارد که
دست خالی برگردی و روی تو را به زمين نخواهد انداخت ".
���� ������ѡ � ,78 � (118 )


84.از نشانه های قبولی بنده در پيشگاه خداوندی آن است که همنشينی خردمندان گزيند و
از نشانه های جهل و ناداني ، گلاويز شدن با برادران دينی است و از نشانه های عالم
آن است که گفتار خود را خوب بسنجد و بررسی نمايد و از حقايق علوم و فنون نظری
آگاه باشد.
���� ������ѡ � ,78 � (119 )


85.حذر کن از مواردی که بايد عذرخواهی کني ، زيرا مؤمن نه کار زشتی انجام مي دهد و نه
به عذرخواهی مي پردازد، اما منافق همه روزه بدی مي کند، و به عذرخواهی مي پردازد.
���� ������ѡ � ,78 � (120 )


86.کسی که از تو حاجتی خواسته است ، آبروی خود را با درخواست از تو ريخته است ، تو
ديگر با رد کردن او، آبروی خود را نريز.
���� ������ѡ � ,44 � (196 )


87.هر کس ما را برای خدا دوست بدارد، روز قيامت ما و او همراه يکديگر اين طور بر
پيامبران وارد خواهيم شد، و انگشتان خود را جفت کرده ، اشاره فرمود و هر کس که
برای دنيا ما را دوست داشته باشد، تنها در اين دنيا است که خوب و بد با هم
مي باشند.
���� ������ѡ � ,27 � (84 )


88.کسی که در امری نظر ندارد، و راه و چاره کار را نمي داند، کليد گشايش کارش مدارا
و نرمش است .
���� ������ѡ � ,78 � (128 )


89.شيعيان ايتام آل محمدند، هر کس يتيمی از ما را که در اثر غيبت و استتار ما
دستش از ما بريده است ، تحت کفالت خود گيرد و به ارشاد و هدايت او پردازد،
خداوند بزرگ درباره او خواهد فرمود: "ای بنده بزرگوار و فداکارم ، تو که درباره
مردم چنين گذشت و فداکاری مي نمايي ، من از تو بيشتر سزاوار کرم و گذشت مي باشم .
فرشتگانم ، در مقابل هر حرفی که تعليم نموده است ، در بهشت هزار هزار کاخ به ضميمه
نعمتهای ديگری که شايسته اوست ، برايش مقرر داريد".
���� ������ѡ � 2� �( 4)


90.اگر شناختن و ارج نهادن به حقوق برادران دينی نمي بود، مردم در برابر تمامي
گناهانشان عقوبت مي شدند، ولی خداوند به پاس حق شناسی افرادی فرموده است : "هر
مصيبتی که به سرتان آيد، در اثر اعمال خودتان است و خداوند از بسياری از گناهان
شما در مي گذرد".
���� ������ѡ � ,75 � (415 )


91.مردی به حضرتش گفت : يا ابن رسول الله من شيعه شما هستم ! حضرت فرمود: .
ای مرد از خدا بترس و ادعا مکن چيزی را که خداوند تکذيب نمايد و بر ادعايت
گناهکارت شمارد. شيعيان ما کسانی خواهند بود که قلبشان پاکيزه از غل و غش و
خيانت باشد، لکن تو مي توانی ادعا کنی که از علاقه مندان و دوستداران ما هستي .
���� ������ѡ � ,68 � (156)


92.برادران چهارگونه هستند: برادری که هم در فکر توست و هم در فکر خويشتن ، برادري
که در دوستی با تو تنها در فکر توست ، برادری که هميشه در فکر زيان رساندن به تو
است ، برادری که نه در فکر سود خويشتن و نه در فکر سود تو است . از حضرتش تفسير
اين مطلب را خواستند. در پاسخ فرمودند: اما آن برادر که هم در فکر خويشتن و هم
در فکر تو است ، برادری است که در دوستيش با تو کاری مي کند که دوستی هميشه
برقرار باشد و رشته برادری بريده نشود، اين برادر هم به سود خود کار کرده ، هم به
سود تو کار مي کند، زيرا اگر برادری تمام و کمال باشد، هر دو طرف زندگی خوشی را
در کنار هم خواهند گذراند، ولی اگر برادری دارای تناقض باشد، هر دو از هم سرد
خواهند شد و برادری به هم مي خورد. اما آن برادری که تنها در فکر سود رساندن به
تو است ، اين شخص در دوستی تو از حالت طمع به حالت علاقه و محبت رسيده ، به
هنگامی که با تو از در دوستی وارد مي شود، طمع دنيايی نسبت به تو ندارد و نسبت
به تو از هيچ چيز خود دريغ نخواهد داشت . اما آن برادر که هميشه در فکر زيان
رساندن به تو است ، دشمنی است که در لباس دوستی هميشه در کمين تو است تا در
فرصتی تو را هدف قرار دهد، و با زبردستی اغراض پليد خود را از تو پنهان
مي سازد، در ميان مردم به تو دروغها مي بندد و با نظر حسادت به تو مي نگرد، پس
لعنت خدای يکتا بر او باد. اما آن برادری که نه به حال خويشتن سودمند است و نه
به حال تو، کسی است که خداوند او را سر تا پا حماقت آفريده ، تا مي توانی از چنين
دوستان ابلهی فاصله بگير، زيرا اين گونه افراد هميشه در فکر برتري جويی بر تو
هستند و از راه حرص و بخل در طلب چيزهايی که تو داری مي باشند.
���� ������ѡ � ,78 � (119)


93.به شخصی فرمود: کدام دفاع در نظر تو بيشتر خوشايند است ؟ از يک طرف مردي
ستمگر مي خواهد مسکينی ناتوان را بکشد، از سويی ديگر شخصی ناصبی و دشمن ما اهل
بيت مي خواهد مؤمن ناتوانی از شيعيان ما را گمراه کند. آيا به نظر تو نجات آن
مسکين از چنگال ستمگر قاتل بهتر است يا نجات مؤمن شيعه به وسيله بحث و استدلال از
دست آن ناصبی گمراه کننده ؟ سپس حضرت خود فرمودند: آري ، نجات دادن مؤمن ناتوان
از دست آن ناصبی و دشمن اهل بيت بهتر است ، زيرا خداوند بزرگ مي فرمايد هر کس
انسانی را زنده کند، همانند آن است که تمامی مردم را زنده کرده است ، يعنی هر
کس انسانی را با ارشاد از کفر به سوی ايمان احيا نمايد، مانند آن است که تمام
مردم را احيا نموده است و از شمشير ستمگران رهايی داده است .
���� ������ѡ � 2� �( 9)


94.برای پادشاهان بدترين صفت آن است که از دشمن بترسد، بر ضعيفان سنگدل باشد و به
هنگام عطا بخل ورزد .
���� ������ѡ � ,44 � (189)


95.در کاری که از طاقتت برون است ، خويشتن را به زحمت نينداز .
��ي�� ���ي�� � � 1� � (621)


96.در پی چيزی که بدان نمي رسی مرو .
��ي�� ���ي�� � � 1� � (621)


97.همان اندازه که سود مي بری خرج کن .
��ي�� ���ي�� � � 1� � (621)


98.بيش از کارکرد خود انتظار پاداش نداشته باش .
��ي�� ���ي�� � � 1� � (621)


99.برای هيچ نعمتی به جز نعمت فرمانبرداری خدا شاد نشو .
��ي�� ���ي�� � � 1� � (621)


100.هيچ امری را نپذير مگر آنکه خودت را شايسته آن بدانی .
��ي�� ���ي�� � � 1� � (621)
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
ارسال پست

بازگشت به “دانش عمومی”