هشت راز افراد باريک اندام

در اين بخش مي‌توانيد در مورد تمامي مسائل مرتبط با دانش عمومي به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: رونین, MOHAMMAD_ASEMOONI, شوراي نظارت

ارسال پست
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵, ۲:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4179 بار
تماس:

هشت راز افراد باريک اندام

پست توسط ganjineh »

همه ما يك دوست باريك اندام داريم-همان دوستي كه هرگز دچار وسوسه سبد ناننميشود و وقتي ميگويد �من يك تكه كوچك برميدارم�، واقعا همين كار راميكند. واقعا او چطور ميتواند؟
تحقيقات نشان ميدهد كه افراد باريكاندام اصولا مانند باقي افراد به غذا فكر نميكنند. دكتر ديوي كاتز (DavidKatz)استاديار بهداشت عمومي در دانشگاه ييل (Yale) ميگويد: � افراد باريكبا غذا رابطه راحت و بدون مشكلي دارند.�
�از طرف ديگر، افرادي كه اضافهوزن دارند مدام به غذا فكر ميكنند. آنها تمام اوقات به مقدار و تعداددفعات غذا خوردن خود توجه ميكنند و در نتيجه، زمان صرف غذا از مشغولياتدائمي ذهن و مغز آنهاست.�
در اينجا، متخصصين كاهش وزن به بررسي ذهناسرار آميز افراد �ذاتا� باريك اندام پرداخته و به شما ميگويند كه آنهاچگونه رفتار كرده و شما چگونه ميتوانيد مانند آنان باشيد.


1. آنها سيرشدن را به پر شدن معده ترجيح ميدهند
بهگفته جيل فلمينگ (Jill Fleming) نويسنده كتاب �لاغرها بشقابشان را پاكنميكنند�، اگر براي پر شدن معده مقياس از 1 تا 10 را در نظر بگيريم،باريكها در حدود درجه 6 و 7 دست از خوردن ميكشند. اما باقي افراد-از جملهمن و شما- تا درجه 8 و 10 هم پيش ميروند. شايد دليل اينكار اشتباه گرفتنحس �پر� بودن با سير شدن است و ما تصور ميكنيم اگر زود دست از خوردنبكشيم، خود را از غذاها محروم ساخته ايم. يا شايد عادت داريم بدون توجه بهاينكه نياز بدنمان چقدر است، هرچه در مقابلمان باشد تمام كنيم.
ازلاغرها تقليد كنيم: هنگام صرف وعده بعدي غذايتان، در ميانه غذا خوردن قاشقو چنگال را كنار بگذاريد و با استفاده از مقياس 1 تا 10 پري معده، درجهپري خود را بسنجيد. يك بار ديگر هنگامي كه حدود 5 لقمه از غذايتان باقيمانده اينكار ا انجام دهيد. هدف از اين كار افزايش آگاهي شما از ميزانسيري در طي صرف غذاست و از طرف ديگر، اين مكثها، موجب ميشود كه احساس سيريفرصتي براي خودنمايي يافته و شما زودتر از قبل سيري را حس كنيد.


2. آنها دريافته اند كه گرسنگي يك مورد اورژانس نيست
بسيارياز ما كه مدام با كيلوهاي اضافه درگيريم، گرسنگي را به عنوان شرايطي درنظرميگيريم كه بايد به سرعت برطرف شود.به گفته دكتر جوديت بك (Judith Beck) �اگر از گرسنگي وحشت داشته باشيد، مدام براي پرهيز از آن به خوردنميپردازيم.� افراد باريك گرسنگي را تحمل ميكنند زيرا ميدانند كه حمله هايگرسنگي همواره مي آيند و ميروند، پس از اقدام فوري خودداري ميكنند.
برايتقليد از آنها يك روز پر مشغله را براي به تاخير انداختن يكي دو ساعتهناهار انتخاب كنيد يا غذاي ميان وعده بعد از ظهر را حذف كنيد. خواهيد ديدكه هنوز هم ميتوانيد به خوبي از عهده كارهايتان برآييد. پس در دفعات بعديكه ناله گرسنگي معده را شنيديد، در راه افتادن به سوي يخچال خودداريخواهيد كرد.


3. آنها از غذا براي تسكين غصه هاي خود استفاده نميكنند
مسالهاين نيست كه زنان باريك اندام نسبت به خوردن احساسي ايمن هستند، اما آنهاميتوانند اين حالت را تشخيص داده و از خوردن دست بكشند.
چه كنيم كهمانند آنها باشيم؟ افزودن لغت �ايست� به مجموعه لغات روزمره بسيار مفيداست. اين كلمه با فرمانهايي چون �از خوردن باقي بيسكوييتها دست بكش�متفاوت است، ما بايد بياموزيم كه در زمانهايي چون گرسنگي، خشم، تنهايي ياخستگي كه چهار دليل اصلي خوردن احساسي هستند، به خود آمده و فرمان �ايست�را صادر كنيم.
اگر واقعا گرسنه هستيد، يك ميان وعده متعادل مانند يكمشت آجيل خام انتخاب كنيد كه بتواند شما را تا وعده بعدي غذا نگهدارد. امااگر خشمگين، تنها يا خسته هستيد، براي تسكين احساسات خود به دنبال يك راهحل جايگزين و بدون كالري باشيد. خشم خود را با پياده روي يا تنها با بالاو پايين پريدن كنترل كنيد زيرا بالا رفتن ضربان قلب ميتواند از ميزانعصبانيت شما بكاهد. تنها هستيد؟ به يك دوست تلفن كنيد، به اقوام و دوستانيك اي-ميل بفرستيد يا براي قدم زدن به پارك يا فروشگاه برويد.حتي اگر بايك چهره آشنا برخورد نكنيد هم، بودن در كنار ديگران شما را بيشتر بهاجتماع مرتبط ميكند. اگر هم خسته هستيد، به خاطر خدا كمي خوابيد!


4. آنها ميوه بيشتري ميخورند
براساس تحقيقي از جامعه متخصصين تغذيه آمريكا، افراد لاغر در طول روز به طورمتوسط يك وعده ميوه بيشتر از اشخاص چاق مصرف كرده و بيشتر از آنكه به مصرفمواد چرب تمايل داشته باشند، به مواد فيبري علاقمندند.
تقليد از باريكاندامها: ميوه را به غذاهاي خود وارد كنيد. ببينيد در رژيم روزانه شما چهامكاناتي براي افزودن ميوه وجود دارد. هدف شما بايد افزودن دو يا سه وعدهميوه به غذاي روزانه باشد. ميتوانيد ميوه را در ماست ريخته، برشهاي ميوهرا به ساندويچ خود افزوده يا براي دسر از سيب پخته استفاده كنيد. هموارهيك ظرف ميوه روي ميز داشته باشيد تا هنگام گرسنگي اولين ماده دم دستتانميوه باشد.


5. آنها بنده عادتند
هر متخصص تغذيه به شماخواهد گفت كه داشتن رژيم غذايي متنوع بسيار مفيد است-اما تنوع بيش از حدميتواند نتيجه معكوس ببار آورد. تحقيقات نشان داده اند كه مزه ها وبافتهاي بيش از حد متنوع افراد را به پرخوري تشويق ميكنند. به گفته دكتربك � افراد باريك اندام داراي چيزي هستند كه من آنرا �عادت غذايي� مينامم.اكثر غذاهاي اين افراد از مواد اوليه اي كه با دقت انتخاب شده اند تشكيلميشوند. اين غذاها از موارد تنوع بخش و غافلگير كننده اندكي برخوردارند ودر كل، رژيم غذايي آنها قابل پيش بيني است.�
براي در پيش گرفتن اين روشبايد در مورد وعده هاي اصلي غذايتان تا حد امكان برنامه ريزي شده و ثابتباشد �براي مثال صبحانه شامل برشتوك و شير، سالاد براي ناهار و الي آخر.افزودن مرغ آب پز يا كبابي به سالاد در يك روز و ماهي تن در روز ديگراشكالي ندارد، مهم اين است كه دنبال كردن يك برنامه غذايي تقريبا از پيشتعيين شده، امكان افراط را از شما سلب ميكند.


6. آنها داراي ژن اراده و خويشتن داري هستند
محققيندر دانشگاه تافتز (Tufts) متوجه شده اند كه بزرگترين عمل تعيين كنندهافزايش وزن زنان در سنين 50 و 60 ميزان رفتارهاي بيقيدانه يا به عبارتديگر نامحدود آنهاست. زناني كه رفتارهاي بي قيد كمتري دارند و در مقابل ازحس خودداري متعادلي برخوردارند، از كمترين ميزان اضافه وزن برخوردارند. بيقيدي بيشتر و در نتيجه خودداري كمتر، به افزايش وزن تا 15 كيلو در سنينبالاتر منجر ميشود.
براي تقليد از اين خصيصه، براي زمانهايي كه ميزانخودداريتان در كمترين ميزان آن است-مانند مهمانيها و حضور در گروه بزرگياز دوستان، آماده شويد. اگر در مهماني هستيد، با خود قرار بگذاريد كه ازهر چهار پيش غذايي كه به شما تعارف ميشود، يكي را برداريد. اگر براي شامبيرون رفته ايد، براي غذاي اصلي، يك پيش غذا سفارش دهيد و دسر خود را بايكي از دوستان شريك شويد. اگر عصبي هستيد- يك موقعيت ديگر از خوددارياندك- حتما مقداري خوراكي سالم مانند ميوه يا سبزيجات خرد شده اي چون هويجو كرفس در اختيار داشته باشيد.


7. آنها اهل حركت هستند
لاغر اندامها، به طور متوسط هر روز دو و نيم ساعت بيش از افراد ديگر سرپا هستند- كه براي سوزاندن 15 كيلو در سال كافي است.
اگرقصد داريد بر ميزان تحرك خود بيافزاييد، قبل از هرچيز بايد صادقانه مقدارحركت خود را ارزيابي كنيد. بسياري از افراد در برآورد مقدار تحرك خود غلوميكنند. اكثر مردم 16 تا 20 ساعت از روز خود را در حالت نشسته ميگذرانند.اگر يك گام شمار pedometer در اختيار داشته داريد، در يك روز عادي آنرا بهكار ببريد و ببينيد تا چه حد به تعداد توصيه شده- 10 هزار قدم � نزديك شدهايد. روز شما بايد شامل 30 دقيقه تمرين ورزشي با برنامه و مجموعه اي ازعادات مفيد مانند استفاده از پله به جاي آسانسور يا تميز كردن منزل باسرعت و انرژي بيشتر باشد. شما ميتوانيد با استفاده از جدول موجود در [External Link Removed for Guests] ميزان كالري مصرفي فعاليتهاي مختلف را ببينيد.


8. آنها خوب ميخوابند
افرادباريك در مقايسه با افراد داراي اضافه وزن، هفته اي 2 ساعت بيشترميخوابند. بنا به نظر محققين، كمبود استراحت با چشمان بسته، با كاهشهورمونهاي كنترل كننده اشتها مانند لپتين (leptin) و افزايش هورمونهايبالا برنده اشتها مانند گرلين (ghrelin) ارتباط مشتقيم دارد.
از اينروش تقليد كنيم: 2 ساعت خواب بيشتر در هفه به معناي 17 دقيقه خواب بيشتردر روز است كه حتي براي افرادي كه برنامه كاري بسيار فشرده اي دارند همقابل اجراست. از اين مقدار افزايش به زمان خواب شروع كنيد تا بتوانيدبرنامه خود را طوري تنظيم نماييد كه هر شب 8 ساعت بخوابيد.


توصيه مهم:
صبحانه بخوريد! 78% از رژيم گيرندگان موفق هر روز خود را با صبحانه آغاز ميكنند.

منبع : روزنه
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
ارسال پست

بازگشت به “دانش عمومی”