سلسله مباحث زمین شناسی

در اين بخش مي‌توانيد در مورد تمامي مسائل مرتبط با دانش عمومي به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: رونین, MOHAMMAD_ASEMOONI, شوراي نظارت

Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 1921
تاریخ عضویت: شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۸۹, ۵:۴۵ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 6415 بار
سپاس‌های دریافتی: 11867 بار

Re: سلسله مباحث زمین شناسی

پست توسط رونین »

پالئوزوییــک با طول مدت 340 میلیون سال (از 570 تا 230 میلیون سال پیش) طولانـی‎تریـن اراتم (Earathem) هاى فانروزوییک است که نام آن از دو کلمة یونانى پالئوس (Palaios )به معنى دیرینه و زئون (Zoon )به معنى موجود زنده مشتق شده و هم‎ارز فارسى آن واژه «دیرینه‎زیستى » است.
بررسی‎هاى دیرینه‎جغرافیایى نشان می‎دهد که پس از رخداد کوهزایى کاتانگایى ،از زمان پرکامبرین پسین تا پایان تریاس میانى، سرزمین ایران، به عنوان یک سکوى با ثبات، با دریاى کم ژرفا پوشیده که گاه با حرکت رو به بالاى زمین و پسروى دریا به خشکى تبدیل می‎شد. به همین دلیل، به جز باریکه‎هاى کافتى پرتحرک مانند زون سنندج – سیرجان ، در دیگر نواحى ایران سنگ‎هاى پالئوزوییک از نوع رسوبات بر قاره‎اى (Epicontinental) است. ولى، با وجود شرایط یکسان رسوبى، از تفاوت‎هاى رخساره‎اى و تغییرضخامت رسوبات، چنین استنباط می‎شود که این رسوبات در حوضه‎هاى رسوبى مستقل و جدا از هم انباشته شده‎اند.


چینه شناسی پالئوزوئیک ایران
توالى سنگ‎هاى پالئوزوییک ایران کامل نیست. به گفته دیگر در توالى رسوبى این دوران، نبودهاى چینه‏‎شناسى زیادى وجود دارد که ممکن است بر حسب زمان و مکان بسیار مهم و طولانى باشند. براى نمونه می‎توان به نبود چینه‎شناسى حدود 40 میلیون سال بین سنگ‎هاى اردویسین – سیلورین و یا نبود رسوبى حدود 70 میلیون سال بین سنگ‎هاى دونین پسین و پرمین پیشین در کوه‎هاى زاگرس اشاره کرد. نبودهاى چینه‎شناسى مورد سخن، بیشتر بدون چین‎خوردگى و به تقریب در همه جا سطوح فرسایشى از نوع دگرشیبى موازى ‎است که گویاى حرکت‎هاى زمین‎ساختى زمین‎زا و تغییرات سطح آب دریاها، وابسته به دو جنبش کوهزایى کالدونین و هرسی‎نین است.بخش زیرین پوشش سکوى پرکامبرین پسین – پالئوزوییک ایران، رخساره سنگى مشابه با سنگ‎هاى همزمان در کشورهاى افغانستان، پاکستان، ترکیه و عربستان دارد. به همین دلیل پذیرفته شده که از زمان پرکامبرین پسین تا پالئوزوییک پایانى، ایران قسمتى از سکوى قاره‎اى آفریقا – عربستان بوده که در شمال ابرقاره گندوانا قرار داشته است. افزون بر شواهد سنگ‎چینه‎اى، همخوانى و شباهت قطب‎هاى مغناطیسى ایران مرکزى و البرز با قطب‎هاى مغناطیسى آفریقا – عربستان، دلیلى بر این مطلب است. گفتنى است که وجود ردیف‎هاى مولاس گونه مشابه با سنگ‎هاى پرمین – تریاس صفحة توران در بلندی‎هاى شمال شرقی ایران سبب شده تا کوه‎هاى هزار مسجد – کپه‎داغ لبه جنوبى صفحة توران و بخشى از صفحة اوراسیا دانسته شود و چنین تصور شود که زمیندرز تتیس کهن، کوه‎هاى کپه‎داغ را از بقیه سکوى ایران جدا می‎کند. ولى، یافته‎هاى زمین‎شناسى جدید نشان می‎دهد به جز پرمین، سنگ‎هاى پالئوزوییک کپه‎داغ، رخسارة سنگى مشابه با صفحة‎ ایران (گندوانا) دارند. به همین رو، این باور قوت می‎گیرد که در زمان پالئوزوییک پهنه کپه‎داغ همچنان بخشى از سکوى ایران – عربستان بوده و به احتمال خط مفصلى صفحه ایران و صفحه توران، در شمال کپه‎داغ قرار داشته است. با این حال، از جنوب غربی مشهد تا شمال شرقی فریمان، رخنمون‎هاى ناپیوسته‎اى از پوسته‎هاى اقیانوسى و رسوب‎هاى پلاژیک به سن پرمین وجود دارد که مبین یک کافت درون قاره‎اى، همراه با اقیانوس‎زایى، به سن پرمین است که کوه‎هاى کپه‎داغ را از دیگر بخش‎هاى صفحة ایران جدا می‎سازد.
سنگ‎هاى کامبرین زیرین ایران، بیشتر رخساره کولابى – قاره‎اى دارند. در حالى که، سنگ‎هاى کامبرین میانى و بالایى که پس از یک وقفه رسوبى انباشته‎ شده‎اند، نشانگر رسوبات کم ژرفاى دریایی‎ هستند. گسترش جغرافیایى ردیف‎هاى شیلى و ‎ماسه‎سنگى سبز رنگ اردویسین – سیلورین محدود به البرز خاورى و شرق ایران مرکزى و جنوب شرقی زاگرس است. نبود این سنگ‎ها، به همراه توالی‎هاى دونین زیرین در بخش‎هاى گسترده‎اى از غرب و شمال غربی ایران، می‎تواند معرف حرکت‎هاى رو به بالاى زمین و چرخه‎هاى فرسایشى وابسته به رخداد زمین‎ساختى کالدونین باشد. گستردگى به نسبت زیاد سنگ‎هاى دونین بالایى – کربونیفر پایینى، نشانگر برقرارى دوبارة شرایط سکویى و چیرگى دریاهاى کم ژرفاست ولى، رسوبات کربنیفر بالایى در ایران وجود ندارد و نشانگر یک دوره خشکی‎زایى وابسته به رویداد زمین‎ساختى هرسی‎نین است. بر خلاف کربونیفر بالایى، گستردگى بسیار زیاد کربنات‎هاى شیمیایى پرمین، معرف دریازا بودن فازهاى پایانى چرخه کوهزایى هرسی‎نین دانسته شده است. در یک نگاه کلى، در بیشتر پالئوزوییک، حوضه‎هاى رسوبى ایران از نوع آوارى بوده‎اند و فقط در اواخر این دوران حوضه‎هاى رسوبى دریایى، حاوى ردیف‎هاى آهکى شیمیایى توسعه بیشترى داشته‎اند.

در مورد مرز پرکامبرین – کامبرین باید گفت که اگرچه در گذشته ماسه‎سنگ‎‎هاى سُرخ سازند لالون را آغاز چرخه رسوبى پالئوزوییک ایران دانسته و سنگ‎هاى زیر این سازند (سازندهاى بایندور، سلطانیه، باروت و زاگون)، را با عنوان اینفراکامبرین، به طور قراردادى، به پرکامبرین پسین نسبت می‎دادند ولى، یافته‎هاى فسیلى جدید، نشان داده است که بخش بالایى سازند سلطانیه داراى فسیل‎هاى کامبرین پیشین است. به طورى که مرز پرکامبرین – پالئوزوییک، بدون هیچ‎گونه نشانه‎اى از ناآرامی‎هاى زمین‎ساختى و ناپیوستگى از درون سازند سلطانیه می‎گذرد.

مرز بالایى پالئوزوییک ایران همچنان قابل بحث است. اگرچه پرمین به عنوان یکى از حرکت‎هاى تاریخ زمین (رویداد پالاتین(Palatian) ) دانسته شده، ولى رخساره‎هاى سنگى مرز پالئوزوییک و مزوزوییک تفاوت آشکار ندارند و در ایران، همانند پاره‎اى نقاط جهان، مرز پرمین و تریاس فقط با نبود رسوبى و سطوح فرسایشى مشخص است و حتى در پاره‎اى نواحى (جلفا، آباده، شهرضا، آمل، 000) ممکن است مرز پرمین به تریاس تدریجى باشد که با یک زون حدواسط حاوى سنگواره‎هاى مشترک پرمین و تریاس مشخص می‎شود.
واقعیت‎هاى چینه‎شناسى پالئوزوییک ایران نشان می‎دهد که بر خلاف بسیارى از نقاط جهان، تأثیر رویدادهاى کوهـزایــى کالدونیـن و هرسی‎نیـن بر سکوى پالئــوزوییک ایران بسیار ناچیـز است، به گونه‎اى که به جـــز حرکت‎هاى شاغولى نشانه‎هاى کوهزایى این رویداد، به جزچند مورد پرسش‎آمیز، شناخته نشده به همین رو سنگ‎هاى آتشفشانىپالئوزوییک ایران، گسترش چندان ندارند و پدیده‎هاى پلوتونیسم و دگرگونى نسبت داده شده به پالئوزوییک ایران نیاز به بازنگرى دارد. با عنایت به ماهیت رویدادهاى زمین‎ساختى، می‎توان پذیرفت که پالئوزوییک ایران دوران آرامش نسبى بوده است.
مائیم که از پادشهان باج گرفتیم
زان پس که از ایشان کمروتاج گرفتیم
اموال وخزائنشان تاراج گرفتیم
مائیم که از دریا امواج گرفتیم

شاهنشاه بزرگ ایران نادرشاه افشار


زیبنده
یک رونین زیبا مردن است، آن رونینی که هر دم آماده مرگ نباشد، ناگزیر مرگی ناشایست برایش پیش می آید
.
Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 1921
تاریخ عضویت: شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۸۹, ۵:۴۵ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 6415 بار
سپاس‌های دریافتی: 11867 بار

Re: سلسله مباحث زمین شناسی

پست توسط رونین »

پرکامبرین نخستین ائون (Eon )زمین‎شناسى است و از نظر تاریخ کرة زمین، پیش از دوره کامبرین قرار دارد. جداى از پرکامبرین، واژه‎هاى حیات اولیه(Protozoic) ، بى حیات (Azoic) ، آغاز حیات (Eozoic) ، قدیمی‎ترین حیات (Archeozoi) ، حیات ناشناخته (Angustozoic) ، حیات پنهان (Crypotozoic )نام‎هاى دیگرى است که به این ائون داده‎اند که از میان آنها آرکئوزوییک براى بخش قدیمى و پروتروزوییک براى بخش جدیدتر قابل قبول‎تر است.
مرز زیرین پرکامبرین باید هم‎زمان با پیدایش زمین (4600 میلیون سال) باشد. ولى، با توجه به این که از 700 میلیون سال اولیة تاریخ زمین اطلاعى در دست نیست، ‌به طور معمول آغاز آرکئوزوییک را می‎توان 3800 میلیون سال پیش دانست که معادل هفت هشتم طول تاریخ زمین است. در مورد مرز بالاى پرکامبرین نیز اتفاق نظر وجود ندارد. دیرینه‎شناسان پیدایش نخستین جنس از تریلوبیت ‎اولنلوس (Olenellus) را پایان پرکامبرین و آغاز کامبرین دانسته‎اند. در نمودارهاى تهیه شده توسط مجامع بین‎المللى، مرز بالاى پرکامبرین با سن 570 میلیون سال مشخص می‎شود، ولى در آخرین نمودار تهیه شده توسط IUGS و یونسکو عدد 540 میلیون سال را پذیرفته‎اند.

پرکامبرین ایران
یکى از رویدادهاى زمین‎ساختى عمده و سرنوشت‎ساز ایران، حرکت‎هاى کوهزایى است که با رخداد کاتانگایى (Katangan )در قاره گندوانا و یا رخداد بایکالى (Baikalian) در قاره اوراسیا قابل قیاس است.
سن‎سنجى سنگ‎هاى پرکامبرین ایران به روش پرتوسنجى، به ویژه شواهد سنگى و حتى زیستى گویاى آن است که کوهزایى یاد شده (کاتانگایى) در زمان پروتروزوییک پسین و به احتمالى در فاصلة زمانى دو آشکوب ریفئن (Riphean) و وندین (Vendian) روى داده است. پیامدهاى کوهزایى وابسته به این رویداد سبب شده تا بتوان همه سنگ‎هاى پرکامبرین ایران را به دو گروه بزرگ تقسیم کرد. گروه نخست مجموعه‎هاى دگرگون و دگرشکل اند که به طور عموم از آنها به عنوان پی‎سنگ پرکامبرین (Precambrian Basement) ایران یاد می‎شود و در زیر ناپیوستگى کاتانگایى قرار دارند. گروه دوم بیشتر ردیف‎هاى کنار قاره‎اى هستند که پس از رخداد کاتانگایى انباشته شده و سنگ‎هاى پرکامبرین پسین (Late Precambrian) نام دارند.
سنگ‎هاى قدیمی‎تر از پرکامبرین پسین ایران، به لحاظ نبود و یا کمبود آثار حیاتى قابل استناد و به ویژه تأثیر فرآیندهاى دگرگونى و دگر شکلى، با ابهام توصیف شده‎اند. به گونه‎اى که مقایسه و هم‎ارزى آنها در نقاط مختلف دشوار است. با این حال، در نقاطى که تأثیر فرآیندهاى کوهزایى کمتر بوده، نتایج پرتوسنجى سنگ‎ها، نشانگر سن 600 تا 1000 میلیون سال است. با استناد به نتایج پرتوسنجى می‎توان نتیجه گرفت که بخش درخور توجهى از پی‎سنگ پرکامبرین ایران، سن نوپروتروزوییک دارد. به گفتة دیگر، وجود هسته‎هاى قدیمى آرکئن در ایران، پرسش‎آمیز است.
در بیشتر ایران، سنگ‎هاى پرکامبرین متشکل از سنگ‎هاى رسوبى – آذرین دگرگون شده و یا نادگرگونى با خاستگاه قاره‎اى است. پژوهش‎هاى زمین‎شناسى انجام شده در ناحیة انارک نشان می‎دهد که در این ناحیه و شاید در بعضى نقاط دیگر، مجموعه‎هاى افیولیتى با خاستگاه اقیانوسى وجود دارد که ممکن است به سن پرکامبرین باشند. افزون بر دو نوع پوستة قاره‎اى و اقیانوسى، می‎توان توده‎هاى نفوذى آذرین و هم ردیف‎هاى خروجى آنها را که هم‎زمان با سخت شدن پی‎سنگ و یا پس از آن شکل گرفته‎اند، نوع سوم سنگ‎هاى پرکامبرین ایران دانست. بدین‎سان می‎توان سنگ‎هاى پرکامبرین ایران را به سه دستة بزرگ زیر، با سه خاستگاه متفاوت تقسیم کرد.

1- پوسته‎هاى اقیانوسى

2- پوسته‎هاى قاره‎اى که ممکن است دگرگون (قدیمى) و یا نادگرگون (جدیدتر) باشد.

3- سنگ‎هاى ماگمایى درونى و بیرونیپوسته‎هاى اقیانوسى پرکامبرین
در ناحیة انارک – جندق، حدود 7000 متر، از سنگ‎هاى پریدوتیتى (مثل هارزبورژیت و کمى لرزولیت)، گابرو، دیاباز، بازالت، شیل، سنگ آهک‎هاى پلاژیک و چرتهاى نوارى وجود دارد که به دلیل قرارگیرى در زیر سنگ‎هاى پرکامبرین پیشین (مرمرهاى لاک) به سن نوپروتروزوییک (آشکوب وندین) دانسته شده‎اند. این ردیف سنگى را (از پایین به بالا) مشتمل بر چهار واحد زیر می‎دانند.


1- سنگ‎هاى پریدوتیتى همراه با توده‎هاى پراکندة گابرو، دیاباز و پلاژیوگرانیت،

2- رسوب‎هاى پلاژیک (شیل، چرت، سنگ‎آهک نازک لایة سیاه‎رنگ) با همراهانى از پریدوتیت و بازالت،

3- بازالت‎، توف‎، برش‎هاى بازالتى با میان‎لایه‎هایى از رسوب‎هاى پلاژیک،

4- رسوب‎هاى پلاژیک، مانند شیل، چرت و کربنات‎هاى تیره‎رنگ،

این مجموعه یک بار در رخساره گلوکوفان – ولاستونیت و در رویدادهای‎ بعدى در رخساره‎هاى آمفیبولیت تا شیست سبز دگرگون شده ‎است.

و همچنین مجموعه‎هاى افیولیتى انارک را بقایاى ‎تتیس کهن، به سن کربونیفر و ادامه افیولیت‎هاى هرات می‎دانند که در اثر چرخش خردقاره ایران مرکزى به ناحیة انارک نقل مکان کرده‎اند، ولى، بعضی دانشمندان این مجموعه افیولیتى را قدیمی‎تر از دگرگونی‎هاى انارک و به سن قبل از نوپروتروزوییک می‎داند. که در ارتباط با نواحى پشت کمان اقیانوسى است. دانشمندان این افیولیت‎ها را مربوط به یک اشتقاق درون قاره‎اى می‎داند که از انارک تا بیابانک – بافق دو صفحه قاره‎اى را از یکدیگر جدا می‎کرده است.
اگرچه تاکنون، پی‎سنگ افیولیتى پرکامبرین ایران تنها از انارک – جندق گزارش شده است ولى وجود چنین پوسته‎هایى در نقاطى از زون سنندج – سیرجانهمچنان محتمل است

پوسته‎هاى قاره‎اى پرکامبرین
بیشتر سنگ‎هاى پرکامبرین ایران، خاستگاه قاره‎اى دارند که از هوازدگى و فرسایش سنگ‎هاى ماگمایى و دگرگونى قدیمى و در رژیمى کم و بیش آوارى تشکیل شده‎اند. به دلیل داشتن خاستگاه و شرایط رسوبى یکسان، سنگ‎هاى قاره‎اى پرکامبرین باید سنگ رخساره‎اى به تقریب مشابه داشته‎ باشند، ولى دگرگونى و دگرسانی‎ شدید بعدى، سبب شده تا سنگ‎هاى قاره‎اى پرکامبرین ایران را بتوان به دو دستة بزرگ سنگ‎هاى دگرگونى و سنگ‎هاى نادگرگونى تقسیم کرد.
مائیم که از پادشهان باج گرفتیم
زان پس که از ایشان کمروتاج گرفتیم
اموال وخزائنشان تاراج گرفتیم
مائیم که از دریا امواج گرفتیم

شاهنشاه بزرگ ایران نادرشاه افشار


زیبنده
یک رونین زیبا مردن است، آن رونینی که هر دم آماده مرگ نباشد، ناگزیر مرگی ناشایست برایش پیش می آید
.
Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 1921
تاریخ عضویت: شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۸۹, ۵:۴۵ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 6415 بار
سپاس‌های دریافتی: 11867 بار

Re: سلسله مباحث زمین شناسی

پست توسط رونین »

قدیمیترین سنگهای تعیین سن شده در کره زمین حدود 3800 میلیون سال قدمت دارند. قدمت قدیمیترین شهاب سنگ 6/4 میلیارد سال است و سنی که برای کره زمین در نظر گرفته می شود نیز 6/4 میلیارد سال می باشد. محدوده زمانی 6/4 تا 5/2 میلیارد سال به آرکئن ، 5/2 تا 57/0 میلیارد سال به پروتروزوئیک و 570 میلیون سال تا عهد حاضر به فانروزوئیک نسبت داده می شود. اطلاعات زمین شناسی برای محدوده زمانی 6/4 تا 8/3 میلیارد سال در دست نیست. مطالعه و تحقیقات انجام شده بر روی سپرهای قدیمی نشان می دهد که ماگماتیزم در ابتدای شکل گیری پوسته های قاره ای از نوع اولترامافیک بوده است. سنگهای کماتیت که معمولا غنی از منیزیم هستند اکثرا در آرکئن تشکیل شده اند.
به دلیل توسعه فعالیت های ماگمایی نوع مافیکی و اولترامافیکی و. متفاوت بودن اتمسفر آرکئن بعضی از مواد معدنی به طور عمده در پرکامبرین تشکیل شده اند عبارتند از: کانسارهای نیکل ماگمایی ، آهن رسوبی لایه های طلای نوع پلاسر و رگه ای ، کرومیت ، پلاتین و اورانیوم نوع پلاسر و دگر شیبی.

کانسارهای نیکل
کانسارهای نیکل ماگمایی شامل کمپلکس های مافیکی- اولترامافیکی و کماتیت هاست. حدود 30 درصد نیکل دنیا از کانسارهای سادبری بدست می آید. این کانسارها در 2000 تا 1680 میلیون سال قبل تشکیل شده است نیکل از کمپلکس های مافیکی و اولترامافیکی که بیشتر در محدوده زمانی پرکامبرینتشکیل شده اند نیز به دست می آید نظیر کمپلکس استیل و اتر در امریکا و کمپلکس بوشولد در افریقای جنوبی.
لاتریت های نیکل دار دومین منبع نیکل محسوب می شوند. مهمترین لاتریت های نیکل دار دنیا در دوران سوم تشکیل شده اند.

کانسارهای طلا
کانسارهای مهم طلا عبارتند از: طلای پلاسر ، طلای رگه ای ، طلای نوع اپی ترمال ، طلا درماسیو سولفیدها و طلا در مس پورفیری. حدود 75 درصد طلای دنیا از کانسارهای پرکامبرین بدست می آید که 50% آن از پلاسرهای پرکامبرین واقع در افریقای جنوبی
است. کانسارهای طلای اپی ترمال مکه در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته اند به طور عمده در دوران سوم کشت شده اند. طلا به عنوان محصول جانبی از کانسارهای مس پورفیری، که بیشتر متعلق به دوران سوم است و از کانسارهای ماسیوسولفیدپرکامبرین تا اواخر دوران دوم ، بدست می آید.

کانسارهای سرب و روی

کانسارهای مهم سرب و روی عبارتند از: سرب و روی استراتی باند ماسیوسولفید سرب و رویاسکارن سرب و روی و بالاخره سرب و روی رگه ای ، قدیمیترین کانسارهای سرب و روی استراتی باند متعلق به اواسط پروتوزوئیک است. اسکارن های سرب و روی بیشتر در دوران دوم و سوم تشکیل شده اند

کانسارهای آهن

کانسارهای مهم آهن عبارتند از: کانسارهای آهن رسوبی پرکامبرین ، کانسارهای آهن رسوبی فانروزوئیک کانسارهای آهن ماگمایی و اسکارن های آهن. حدود 90 درصد آهن دنیا از کانسارهای آهن رسوبی لایه ای نوع سوپریور و آلگوما بدست می آید. این کانسارها در اوایل پروتوزوئیک تشکیل شده اند. آهن از کمپلکس های مافیکی و اولترامافیکی نیز به دست می آید. مهمترین کانسارهای آهن فانروزوئیک شامل اسکارن های آهن و آهن نوع رسوبی است.

کانسارهای منگنز

کانسارهای مهم منگنز عبارتند از: منگنز رسوبی ، نودول های منکنز و منگنز همراه رسوبات آهن لایه ای. کمتر از 10درصد ذخایر منگنزدار در پرکامبرین تشکیل شده اند. حدود 75 درصد منگنز از منطقه ای در شوروی سابق به دست می آید. این کانسار در الیگوسن تشکیل شده است. حدود 7 درصد ذخایر منگنز کشف شده از نوع نودول است.

کانسارهای اورانیوم

کانسارهای مهم اورانیوم عبارتند از: اورانیوم نوع پلاسر ، اورانیوم دگرشیبی و اورانیوم نوع ماسه سنگی. حدود 45 درصد اورانیوم از کانسارهای پرکامبرین و 45 درصد اورانیوم از ماسه سنگهای دوران سوم به دست می آید. اورانیوم نوع پلاسر فقط در محدوده زمانی خاصی از پرکامبرین که اکسیژن آزاد موجود نبوده تشکیل گردیده است.

کانسارهای کرومیت
کرومیت از کمپلکس های مافیکی- اولترامافیکی و افیولیت ها به دست می آید. بخش اعظم کرومیت از کمپلکس های مافیکی و اولترامافیکی که در آرکئن و پروتروزوئیک تشکیل شده اند بدست می آید که از جمله می توان از کمپلکس بوشولد در افریقاتی جنوبی و استیل و اتر در امریکا نام برد. دومین منبع کرومیت را افیولیت ها تشکیل می دهند. افیولیت ها متعلق به فانروزوئیک هستند که بیشتر آنها در محدوده زمانی دوران دوم و اوایل دوران دوم تشکیل شده اند.پگماتیت ها از اواخر آرکئن تا اواخر دوران دوم گزارش شده اند.
کانسارهای نوع اسکارنی
اکثرا در فانروزوئیک و تعداد محدودی در پروتوزوئیک تشکیل شده اند.
الماس
در کیمبرلیت های اواخر پروتروزوئیک و دوران او و دوم گزارش شده اند.
کانسارهای مس
مهمترین کانسارهای مس عبارتند از: مس پورفیری ، مس استراتی باند ، ماسیوسولفید و مس همراه سنگهای مافیکی و اولترامافیکی. حدو 50 درصد مس دنیا از کانسارهای مس پورفیری بدست می آید. این کانستارها در فانروزوئیک به ویژه در دوران دوم و سوم تشکیل شده اند. 27 درصد مس از کانسارهای استراتی باشذد بدست می آید که بخش اعظم این کانسارها در اواسط پروتوزوئیک تشکیل شده اند. نظیر کانسارهای مس زئیرو زامبیا ، کانسارهای ماسیوسولفید که حدود 22 درصد مس از آنها بدست می آید از آرکئن تا عهد حاضر گزارش شده اند. همچنین مس از کمپلکس های مافیکی و اولترامافیکی بدست می آید که بخش اعظم این ذخایر در پرکامبرین تشکیل شده اند.
مائیم که از پادشهان باج گرفتیم
زان پس که از ایشان کمروتاج گرفتیم
اموال وخزائنشان تاراج گرفتیم
مائیم که از دریا امواج گرفتیم

شاهنشاه بزرگ ایران نادرشاه افشار


زیبنده
یک رونین زیبا مردن است، آن رونینی که هر دم آماده مرگ نباشد، ناگزیر مرگی ناشایست برایش پیش می آید
.
Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 1921
تاریخ عضویت: شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۸۹, ۵:۴۵ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 6415 بار
سپاس‌های دریافتی: 11867 بار

Re: سلسله مباحث زمین شناسی

پست توسط رونین »

کائولین
واژه کائولین از زبان چینی گرفته شده است. این اصطلاح نام تپه ای بوده که در چین از آن خاک کائولین استخراج می شده است. کانیهای گروه کائولین عبارتنداز: کائولینیت ، دیکیت ، ناکریت و هالوزیت . کائولینیت فراوانترین کانی این گروه است ذخایرکائولین:این ذخایر به انواع زیر تقسیم می شوند:

ذخایر هوازده
ذخایر گرمابی
ذخایر حمل شده
ذخایر دیاژنزی


ذخایر هوازده: سنگهای غنی ازآلومینیوم نظیر شیلها ، آرکوزهای غنی ازآلکانی فلوسپات ، سنگهای آذرین فلوسپاتوئیددار (نفلین سینیت) ، بازالت کالک آلکالن ، گرانیتهای فوق آلومینوم و... درشرایط آب وهوایی گرم و مرطوب در سطح زمین تحت تاثیر هوازدگی شیمیایی واقع شده و تغییرات زیادی در ترکیب شیمیایی و کانی شناختی آنها ایجاد می شود. آب کافی و دمای مناسب موجب رویش گیاهان شده و درنتیجه PH آب کاهش می یابد. پایداری کانیهای متشکله سنگها، متفاوت بوده ونوع تغییرات آنها نیز یکسان نیست.عوامل مهم وموثر درتشکیل ذخایر کائولین هوازده عبارتند از: آب وهوای گرم و مرطوب ، کاهش PH آب ، سنگ مادر غنی از آلومینیوم، بالا بودن خلل وفرج و درز و شکستگی درسنگ ، پایین بودن سطح آبهای زیرزمینی زمان کافی ، بالا بودن میزان آبی که درسنگ جریان داشته است و شست وشو و حمل کاتیونها در شرایط مناسب یاد شده اکثر کانیهای سنگ به استثنای کوارتز تحت تاثیرهوازدگی شیمیایی واقع شده وبه ترکیبات دیگرتغییر می کنند. پتاسیم فلرسپات با کاهش PH به کائولینیت و یا ایلیت تبدیل می شود.

+SiO2+KOH کائولینیت <------- کاهش PH آب + پتاسیم فلدسپات

در صورتی که تمامی KOH شسته شود، کائولینیت تشکیل خواهد شد (پایین بودن سطح آبهای زیرزمینی موجب شست و شوی کامل بیشتر کاتیونها می شود.)
اگر سطح آب زیرزمینی بالا باشد تمامی K ، Na و Ca شسته نخواهد شد و در این حالت ایلیت و اسمکتیت تشکیل می شود.
مصارف مهم کائولین
کاغذسازی50% سرامیکها 20% رنگسازی10% و بقیه در دیرگدازها پلاستیک ، لاستیک صنایع دارویی ، حشره کشها ، جذب کننده ها ، مواد پاک کننده ومواد غذایی.
رس توپی
رس توپی یک نوع سنگ رسوبی است که حاوی کائولینیت و مقدار جزئی ایلیت ، کلریت کوارتز و مونتموریونیت است. ذرات کائولینیت در رس توپی درمقایسه با سایرمنابع رس دار کوچکتر است. مقدار کائولینیت رس توپی 20 تا 95 درصد ، کوارتز 10 تا 70 درصد ایلیت وکلریت آن 5 تا 45 درصد است. مواد آلی ، مونتموریونیت ، ترکیبات آهن ، اکسید تیتان و نمکهای محلول از جمله ناخالصیهای رس توپی هستند. رس توپی بیشتر همراه با لایه های زغال دار است و از آنجا که ذرات ریز کانیهای رس را به همراه دارد، خاصیت شکل پذیری آن بسیاتر خوب است. رنگ رس توپی قهوه ای مایل به سیاه است ومصارف آن عبارتند از: سرامیکهای بهداشتی ، چینیهای الکتریکی ، انواع کاشیها ، ظروف غذاخوری ، صنایع رسی ودیرگدازها.
هالوزیت
هالوزیت نوعی کائولین آب دار است که تشخیص آن به کمک پراش اشعه ایکس(XRD) امکان پذیر است. هالوزیت بیشتر درزونهایآلتراسیون وبندرت درزونهای هوازده پیدا می گردد.عمده مصارف آن درتهیه سیمان پرتلند وتهیه نسوزها وسرامیک است.
خاک رس آتشخوار
بیشترخاک رس آتشخوار ، از کائولینیت تشکیل شده است، کائولین در آن به خوبی متبلور می شود ونظم مطلوبی درشبکه آن وجود دارد. خاک رس آتشخوار ،علاوه بر کائولین حاوی اکسید وهیدروکسیدهای آلومینیوم نیزهست. هر نوع خاکی که دمای بیش از 1500 درجه سانتیگراد را تحمل کند و میزان Al2O3 موجود در آن قابل توجه باشد، به خاک رس آتشخوارمعروف است. خاک رس آتشخوار به انواع شکل پذیر و بی شکل تقسیم می شود. بیشتر در افقهای پایین لایه های زغالدار پیدا می شود. مصرف عمده این خاک در تهیه آجرهای آتشخوار است که به شاموت معروف اند. دیگر مصارف آن درساخت قطعات کوره ها وکاشیهای نسوزاست.
بنتونیت
واژه بنتونیت را نخستین بار در سال 1898 دانشمندی به نام نایت به کار برده است این واژه ازاصطلاح محلی شیلهای بنتون واقع در ایالت وایومینگ امریکا گرفته شده است. مهمترین بخش بنتونیت را کانیهای گروه اسمکتیت تشکیل می دهند. اسکمتیت شامل سریهای دی اکتاهدرال وتری اکتاهدرال است. کانیهای سری دی اکتاهدرال عبارتنداز:
مونتموریونیت ، بیدلیت و ناترونیت . انواع تری اکتاهدرال شامل کانیهای هکتوریت و ساپونیت است.
از خواص مهم کانیهای خانواده اسمکتیت ،جانشین یونی ، خاصیت شکل پذیری ، انبساط وانقباض یونی آنها را می توان نام برد.
موارد مصرف: میزان بنتونیت مصرفیدر آمریکا شامل 26% ریخته گری، 23% گندوله آهن ، 21% جمع آوری فضولات گاو ، 20% حفاری، 8% محیط زیست و 2% موادغذایی و... است.
نحوه تشکیل نبتونیت: نبتونیت ها به دوطریق گرمابی و رسوبی تشکیل می شوند.
1- ذخایر نبتونیت گرمابی: این ذخایر کوچک بوده درشرایط خاص ترکیب محلول گرمابی تشکیل می شوند.خصوصیات محلول برای تشکیل اسمکتیت عبارتند از: 1) سیلس باید بیش از حد اشباع کوارتز باشد، 2) دمای محلول بالا باشد. سنگ مادرمناسب، توفهای داسیتی ، تراکیتی و ریولیتی غنی از K و Ca هستند. این نوع ذخایر در ژاپن ، ایتالیا ویونان گزارش شده است.
2- ذخایر نبتونیت رسوبی: مهمترین ذخایر نبتونیت دنیا از نوع رسوبات است. خاکستر آتشفشانهای اسیدی - حد واسط هنگامی که در محیطهای دریاچه ای قلیایی برجای گذاشته می شوند، ضمن واکنش با آب اسمکتیت ودیگر کانیها را می تواند تشکیل دهند. عمده بنتونیتهای رسوبی متعلق به دوران سوم زمین شناسی هستند. اسمکتیت با افزایش دما و فشار به ایلیت تبدیل می شود. سنگهای رسوبی حاوی نبتوتیت درشرایطافزایش عمق (افزایش دما) ابتدا اسمکتیت به اسمکتیت- ایلیت تبدیل می شود. درعمق حدود 3700 متر حدود 80% اسمکتیت را ایلیت تشکیل می دهد. عدم گزارش نبتونیت از پالئوزوئیک می تواند به علت تبدیل آن به ایلیت باشد.
مائیم که از پادشهان باج گرفتیم
زان پس که از ایشان کمروتاج گرفتیم
اموال وخزائنشان تاراج گرفتیم
مائیم که از دریا امواج گرفتیم

شاهنشاه بزرگ ایران نادرشاه افشار


زیبنده
یک رونین زیبا مردن است، آن رونینی که هر دم آماده مرگ نباشد، ناگزیر مرگی ناشایست برایش پیش می آید
.
Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 1921
تاریخ عضویت: شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۸۹, ۵:۴۵ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 6415 بار
سپاس‌های دریافتی: 11867 بار

Re: سلسله مباحث زمین شناسی

پست توسط رونین »

معرفی برخی از دستگاه های ابزار دقیق در زمین شناسی مهندسی


دستگاه برش سنگ


این دستگاه برای بریدن سر و ته مغزه و نیز برش نمونه مکعبی در ابعاد 10*10 سانتیمتر ساخته شده است . از این دستگاه علاوه بر تهیه مکعب ، می توان برای تهیه مقاطع نازک سنگ نیز استفاده برد .

دستگاه ساب

این دستگاه برای آماده نمونه ها جهت انجام آزمایشهای تک محوری و سه محوری سنگ ساخته شده است . با این دستگاه می توان نمونه ها را به طور کامل جهت انجام آزمایش هایی که نیاز به موازی بودن سر و ته نمونه دارند ،آماده نمود .

پیزومتر ازنوع تار مرتعش (Vibrating Wire Piezometer)

پیزومترنوع تارمرتعش برای اندازه گيري فشار آب زير زميني در سازه هاي خاكي ، سنگي، شالوده‌ها وسازه‌هاي بتني مورد استفاده قرار می گیرد. این ابزار، یكی از پر فروش ترین ابزارهای این شركت است.

كاربردها :

مشخص نمودن الگوی جریان

اندازه گیری سطح آب زیرزمینی

مطالعات هیدرولوژیكی ، كنترل ساخت و بررسی پایداری و رفتار نگاری در سدهای خاكی ، شالوده ها، سازه های زیرزمینی كم عمق و حفاريهای سطحی.

فشارسنجهای خاك و بتن(Earth and Concrete Pressure Cell)

فشارسنجهای ( pressure cell) خاك وبتن برای اندازه گیری فشار كل در خاكريزها ومخازن ، سطح دیوارهای حائل ، ساختمانها ، تكیه گاههای پلها، پوشش تونلها و اندازه گیری تنش در درون سازه‌هاي بتني مورد استفاده قرار می گیرند.

كاربردها :

اندازه گيري جهت و مقدار فشار كل و توزیع تنش درون مخازن سدها و حد فاصل خاك و بتن.

مشخص نمودن فشار تماسی در دیواره های حائل،آب بند و تكیه گاهها

اندازه گیری فشار درون و بيرون پوشش حفره‌هاي زیر زمینی

رفتارنگاری تنش در دیواره های سنگی مغارها و تونلها ی بدون پوشش

ارزيابي فشار باربری شالوده ها

تنش سنج شاتكریت (Shotcrete -Concrete Stress Cell)

در روش تونل سازی جديد اطریشی ، ( N.A.T.M) برای نگهداري نمودن ديواره تونل بلافاصله پس ازحفر تونل بتن پاشي صورت مي گيرد. اين تنش سنج ها براي اندازه گيري تنش هاي شعاعي ومماسي درپوشش بتن پاشي شده تونل طراحي شده اند.

كاربردها :

ارزيابي مقدار تنشهای شعاعی و مماسی در پوشش شاتكریت تونلها

نمایش مقاومت شاتكریت

ارزيابي مناسب بودن مقدار پوشش ايجاد شده

تعيين ظرفيت باربري شالوده

اندازه گيري فشار درون وبيرون پوشش حفره‌هاي زيرزميني

بارسنج(Load Cell)

بارسنج ها توانايي اندازه‌گيري مقدار بار وارده بر نگهدارنده‌هاي نصب شده در سازه‌ها را دارند.

كاربردها :

اندازه گيري بار وارده بر پيچ سنگها، ميل مهارهاي شالوده ياكابلهاي كششي

اندازه گيري بار فشاري بين اجزاء مختلف سازه

دماسنج از نوع تارمرتعش (Vibrating Wire Temperature Meter)

اين دستگاه براي اندازه گيري دماي داخلي درسازه هاي بتني،خاكي وآب مورداستفاده قرار مي گيرد.

كاربردها :

كنترل شرايط دماي موردنظر

كنترل افزايش دما درارتباط با تنش وتغيرات حجم درسدها

مطالعه اثرات دما روي ساير ابزارهاي نصب شدهدرزه وشكاف سنج (c r 4c k & Joint Meter)

براي رفتارنگاري و يا اندازه گيري بازشدگي بين دوبلوك بتني درسازه هاي بتني مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين براي رفتار نگاري جابجايي تركها درسازه‌هاي بتني - سنگي بكار مي رود.

كاربردها :

اندازه گيري ميزان بازشدگي تركها درسدهاي بتني قوسي

اندازه گيري ميزان بازشدگي تركها درسازه هاي بتني

اندازه گيري ميزان بازشدگي تركها درسازه هاي سنگي وسازه‌هاي ساخته شده با مصالح بنايي

كرنش سنجهاي نوع تار مرتعش (Vibrating Wire Strain Gage)

كرنش سنج ها براي اندازه گيري مقدار كرنش دربتن يا يك سازه فولادي درمناطقي كه بايد سطح كرنش براي طراحي واطمينان از پايداري سازه رفتارنگاري شود مورد استفاده قرار مي گيرد.

كاربردها :

رفتار نگاري كرنش درسدهاي بتني درضمن ساخت وپس ازآن

مطالعه توزيع تنش درحفره ها وتونل هاي زير زميني

توزيع تنش درسدهاي بتني وسدهاي كه با مصالح بنايي ساخته شده‌اند

رفتارنگاري تنش ها درمحورهاي تحت فشار.

كشش سنج درون گمانه اي (Bore Hole Extensometer)

اين وسيله براي اندازه گيري تغيير شكل وميزان جابجايي لايه هاي سنگي ويا خاكي طراحي شده است. اين كشش سنج ها ممكن است يك نقطه اي يا چند نقطه اي باشند. كشش سنجها عموما در دو فرم مكانيكي و يا الكترونيكي عرضه مي‌گردند.

كجي سنج (Tiltmeter)

كجي سنج برای رفتار نگاری تغییرات شیب ساختمانها و سازه‌ها ی بتنی مورد استفاده قرار می گیرد . این ابزار شامل یك پاندول معكوس است كه با تغییر شیب منحرف می شود. كجي سنج یك سیگنال الكتریكی متناسب با زاویه شیب تولید می كند كه توسط دستگاه قرائت، اندازه گیری می شود.

دستگاه قرائت دیجیتالی(Digital Readout Unit)

واحد قرائت EDI-51V می‌تواند با تمام ابزارهای نوع سیم لرزان Encardio- rite برای نشان دادن پارامترهای اندازه گیری شده در واحد زمان یا هر واحد مهندسی دیگر مثل m، kgf ، m،tf ،deg ،°c و... .مورد استفاده قرار گیرد. این واحد قرائت می تواند ضرایب كالیبراسیون حداكثر یكصد مبدل (transducer) سیم لرزان را ذخیره نماید .

همچنین این واحد تا 720 دسته داده را با زمان و تاریخ ثبت و ذخیره مي‌نماید.


انحراف سنج (Inclinometer)این ابزار برای اندازه گیری حركات افقی ( جانبی) سازه های زیرزمینی یا سطحی مورد استفاده قرار می گیرد . این ابزار داده های عددی معنی داری از اندازه انحراف یا شیب شالوده‌ها و تغییرات آن با زمان را بدست میدهد. تخمین مناسب مقدار انحراف شالوده‌ها با رفتارنگاری رفتار سازه پس از احداث و آشكار كردن خطرات احتمالی كه ممكن است پایداری سازه شالوده و محیط اطراف آن را تحت تأثیر قرار دهد ، كمك می‌كند. محدوده اندازه گيري اين ابزار 30 ± درجه نسبت به قائم است.دستگاه هاي آزمايش فشار با قرائت كننده ديجيتالي

(جكهاي بتن شكن و سنگ شكن)


اين سري از دستگاه‌ها از واحدهاي بارگذاري و پمپ روغن تشكيل شده است. مقدار بار توسط سيستم ديجيتالي سنجيده مي‌شود واحد الكترونيكي دستگاه ميكرو پروسسور مي‌باشد.در اين سيستم مقدار بار، حداكثر بار ، مقدار سرعت بارگذاري قابل نمايش دادن مي‌باشد .بارگذاري و باربرداري در اين سري دستگاهها به صورت دستي قابل كنترل مي‌باشد .سيستم الكترونيكي اين دستگاه قادر است كه نتايج مربوط به حداقل 1000 آزمايش را ذخيره نمايد و سپس به كامپيوتر منتقل كند . اين دستگاهها با ظرفيتهاي 500 تا 5000 كيلو نيوتن توسط هايكو عرضه مي‌شود.

دستگاه سه محوري ديناميكي خاك

اين دستگاه كه مطابق آخرين فن آوري روز توسط شركت هايكو توليد مي‌گردد، يكي از مهمترين دستگاهها براي سنجش وضعيت خاك در آزمايش سه محوري در حالت ديناميكي و استاتيكي مي‌باشد .اين سيستم قادر است كه در شرايط زير نمونه ها را مورد آزمايش قرار دهد:

كنترل كرنش و كنترل تنش ديناميكي تا 10 هرتز

كنترل مسير تنش نرمال در دو حالت زهكشي شده و زهكشي نشده.

آزمايش سه محوري معمولي با سرعت كرنش بيش از 5/0 ميليمتر در دقيقه

تحكيم و تورم در شرايط K0

 ستگاه سه محوري  

اين دستگاه كه كاملا به صورت خودكار آزماش را انجام مي‌دهد‌، مطابق جديدترين اصول فني روز ساخته شده است. با اين دستگاه مي‌توان در شرايط معمولي نمونه هاي تا قطر 100 ميليمتر را آزمايش نمود . حداكثر كرنش جانبي در اين دستگاه 10 كيلوگرم بر سانتي متر مربع مي‌باشد.

دستگاه تحكيم ديجيتالي


اين دستگاه مطابق استاندارد IS-2720-BS-1377 ساخته شده است. اين دستگاه كه به طور اتوماتيك كار مي كند قادر است كه مراحل بارگذاري و آزمايش تحكيم را كنترل نمايد و با كاهش مقدار كرنش پله بارگذاري بعدي را شروع كند. بنا براين با اين دستگاه آزمايش تحكيم كامل براي اغلب خاكها بين 24 تا 48 ساعت خاتمه مي‌يابد كه از نظر اقتصادي و سرعت كار بسيار مفيد مي‌باشد.

دستگاه آزمايش يونيورسال الكترونيكي با سيستم افزايش بار اتوماتيك

اين دستگاه براي انجام آزمايش بر روي مواد مختلف فلزي و غير فلزي طراحي شده است. با اين دستگاه مي‌توان فشار، كشش، خمش، پيچش، برش، سختي و موارد ديگر را بر روي مواد آزمايش نمود.

اين دستگاه از سه بخش اصلي زير تشكيل شده است :

چهار چوب بارگذاري

سيستم پمپ هيدروليكي

بخش كنترل الكترونيكي

دستگاه برش مستقيم

اين دستگاه براي اندازه گيري خصوصيات مهندسي سطح درزه سنگ يا بتن طراحي شده است. اين دستگاه كه به صورت دستي و اتوماتيك توليد مي‌شود در صحرا و آزمايشگاه قابل استفاده مي‌باشد. براي آزمايش نمونه با اين دستگاه بايد ابتدا نمونه قالب گيري شود كه وسايل قالب گيري نيز جزء ضمائم دستگاه مي‌باشد. سيستم اعمال نيروي افقي و عمودي اين دستگاه در شرايط عادي تا 5 تن بار اعمال مي‌نمايد، اما اين مقدار به 20 تن قابل افزايش مي باشد.
منبع
سایت دانشجو
مائیم که از پادشهان باج گرفتیم
زان پس که از ایشان کمروتاج گرفتیم
اموال وخزائنشان تاراج گرفتیم
مائیم که از دریا امواج گرفتیم

شاهنشاه بزرگ ایران نادرشاه افشار


زیبنده
یک رونین زیبا مردن است، آن رونینی که هر دم آماده مرگ نباشد، ناگزیر مرگی ناشایست برایش پیش می آید
.
Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 1921
تاریخ عضویت: شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۸۹, ۵:۴۵ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 6415 بار
سپاس‌های دریافتی: 11867 بار

Re: سلسله مباحث زمین شناسی

پست توسط رونین »

انواع سنگ های انرژی بخش :آپاتيت ( (Apatite:

فرمول شیمیایی : : Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)

خواص درماني: درمان کننده فشار خون بالا و لکنت زبان مي باشد. براي کاهش گرسنگي مفيد است. به دليل وجود کلسيم بالا براي تقويت استخوان ها، عضلات و جذب و ترکيب غذا در بدن کاربرد دارد.((Pacholyk. A, 2006.آپوفيليت ( Apophyllite):

فرمول شیمیایی : (K,Na)Ca4Si8O20(F,OH) • 8H2O

خواص درماني: براي درمان آشفتگي ذهن و ارتباط با دنياي معنوي بکار مي رود. تامين کننده ارتباط واضح بين روح و جسم است( (Pacholyk. A, 2006.آراگونيت (Aragonite)


فرمول شیمیایی : CaCO3


خواص درماني: انرژي آراگونيت براي فعال سازي متابوليسم صحيح مفيد است و همچنين به استحکام استخوانها کمک مي کند( (Pacholyk. A, 2006.آزوريت (Azurite) - سنگ درمان فكر و تقويت اعصاب

فرمول شیمیایی : Cu3(CO3)2(OH)2

سنگ آزوريت (Azurite) كه به رنگ آبى پررنگ است و سختى خيلى كم(3.5 -4) دارد. معادن اين سنگ در فرانسه، ايتاليا و آمريكا قرار دارد.

خواص درماني: سيستم عصبي را تقويت کرده و محرکي براي تقويت مفصلها و گردش خون است (نوبري. ر، 2005). اين سنگ را مى توان روى چاكراى پيشانى قرار داد تا باعث باز شدن چشم سوم شود، هرچند كه اين سنگ براى تمام چاكراها مناسب است. اين سنگ براى افرادى كه كارهاى فكرى مى كنند، مفيد است، از جمله دانش آموزان و دانشجويان آن را مى توانند يا روى ميزشان يا در نزديكى محل كارشان قرار دهند.آکوامارين( Aquamarine)


فرمول شیمیایی : Be3Al2(SiO3)6


خواص درماني: باعث تقويت شجاعت در انسان شده و آگاهي معنوي را بيشتر مي کند. سيستم دفاعي بدن را زياد کرده و اثرات ناشي از پرکاري اين سيستم را مانند انواع آلرژي و زکام کاهش مي دهد. بلور آرام و کم کننده استرس است (نوبري. ر، 2005).آلبيت( Albite) :

فرمول شیمیایی : NaAlSi3O8


خواص درماني: براي کار کردن صحيح غده تيموس و طحال و کاهش استرس و افسردگي موثر است و مي تواند به عنوان تقويت کننده سيستم هاي ايمني و تنفسي استفاده شود. آرامش بخش استرس هاي رواني است( (Wytchyways workshops, 2006.آمازونيت (Amazonite) _ سنگ درمان افسردگى

فرمول شیمیایی : KAlSi3O8


از انواع ميکروکلين است. كه رنگ آن آبى متمايل به سبز است و براى چاكراى قلب و گلو مناسب است. اين سنگ به متولدين بهمن (دلو) انرژى حياتى مى دهد. اين سنگ را بايد هفته اى يكبار زير آب جارى شست تا شارژ شود.

خواص درماني: براي بيماريهاي ناحيه زير شکم و قلب، همچنين مغز و اعصاب و تقويت شاخه هاي عصبي مفيد است (نوبري. ر، 2005). براى دردهاى گردن و كشيدگى عضلات بايد اين سنگ را به صورت دورانى خلاف عقربه هاى ساعت آرام گردانيد. اين سنگ انرژى و تحرك را تقويت مى كند و علاوه بر درمان افسردگى براى زنان باردار مفيد و مؤثر است و شاخه عصبي ومغز را تقويت مي كند.آمتيست ( Amethyst)

فرمول شیمیایی : SiO2


خواص درماني: اين بلور براي سردرد، ميگرن و فشارهاي عصبي موثر است و باعث تقويت غدد و هورمونها مي گردد (نوبري. ر، 2005).آندریت (Andorite )

فرمول شيميايي:PbAgSb3S6


نام این کانی از نام زمين شناس غير حرفه اي (Andor von Semsey (1833-1923 نجيب زاده مجارستاني گرفته شده است.

خواص درماني: آندريت تمركز حواس را تقويت مى كند و آگاهى را بالا مى برد و براى كسانى كه Meditationمى كنند، بسيار مناسب است. سيستم مركز عصبى و مفصل را تقويت مى كند و گردش خون را منظم مى سازد. اين سنگ در برابر حرارت حساس است و نبايد بيشتر از يك ساعت در برابر نور خورشيد قرار گيرد. براى شارژ آن ماهى يك بار بايد روى آن نمك دريا ماليد و بعد آن را تميز كرد.ابسيدين(Obsidian)

فرمول شیمیایی : mainly (more than 70%) consists of SiO2


ابسيدين به دليل عدم تبلور، بلور به حساب نمي آيد بلکه نوعي شبه بلور است.

خواص درماني: اين شبه بلور براي رهايي از درد و معالجه درد مفاصل مثل آرتروز بسيار مفيد مي باشد. درد ماهيچه ها را آرام و گردش خون را بهتر مي کند (نوبري. ر، 2005).اپال (Opal) _ تقويت صفت هاى خوب و ويژه

فرمول شیمیایی : SiO2•nH2O


اوپال با طيف هاى نورى رنگين كمانى كه دارد در رنگهاى گوناگون يافت مى شود. محل كشف آن استراليا، برزيل، مجارستان، چكسلواكى مى باشد. براى چاكراى تاج سر استفاده مى شود. اين سنگ به طلسم خوشبختى معروف است و براى هنرپيشگان و موسيقيدانان مناسب است. اين سنگ متعلق به متولدين فروردين، آبان، آذر و بهمن مى باشد.

خواص درماني: براي درمان بيماريهاي معده، روده و ورم معده بسيار موثر است. اين سنگ قلب و جريان خون را تقويت مي نمايد و نيرو مي بخشد. به علاوه مي توان براي سرطان خون از آن استفاده کرد. در واقع گلبولهاي قرمز خون را زياد مي کند (نوبري. ر، 2005). اوپال براى درمان ناراحتى هاى معده، روده، جريان خون بسيار مفيد است. گلبول هاى قرمز خون را افزايش مى دهد. اوپال سفيد چشم هاى مارا بر زندگى و افكار درونى باز مى كند و باعث تقويت صفت هاى خوب مى شود.اپيدوت( Epidote)

فرمول شیمیایی : Ca2(Al, Fe)3(SiO4)3(OH)


خواص درماني: اين سنگ براي سلامتي قلب بسيار موثر است و همچنين عمل هضم را آسان مي کند (نوبري. ر، 2005).الکساندريت (Alexandrite)

فرمول شیمیایی : BeAl2O4


خواص درماني: مراجعه شود به کريزوبريلالماس ( Diamond)

فرمول شیمیایی : C


خواص درماني: اين بلور آرامش بخش، کنترل کننده سيستم هاي الکتروني بدن انسان و رساننده انرژي مثبت به آنها و تقويت کننده انرژي هاي مثبت مي باشد( (Pacholyk. A, 2006.اليوين (Olivine)

فرمول شیمیایی : (Mg,Fe)2SiO4


خواص درماني: ناراحتي هاي قلبي و گردش خون را بهبود مي بخشد. همچنين جوشها و آبله هاي ريزي که بر روي صورت ظاهر مي شوند را درمان مي کند. اين سنگ براي درمان اگزما بسيار خوب است و با بسياري از سنگها و کانيهاي باارزشي که خواص متعددي براي شفابخشي دارند، هم ارزش است (نوبري. ر، 2005).آونتورين (Aventurine) سنگ درمان بيمارى هاى پوستى :

فرمول شیمیایی : SiO2


رنگ آن تركيبى از خاكسترى، كمرنگ تاشيرى كمرنگ است. اين سنگ مختص چاكراى قلب است.

خواص درماني: براى درمان بيماريهاى پوستى - آبله و جوشها مؤثر است. اين سنگ را در يك ليوان بيندازيد و بگذاريد يك شب تا صبح در آب بماند سپس پنبه يا گاز را به اين آب آغشته كرده و به محل هاى مورد نظر به صورت ضربه ملايم بزنيد. از ماساژ دادن پوست بايد پرهيز شود. اين كار را تا خوب شدن كامل پوست بايد ادامه داد. يكى دوبار آن را در آب جارى بشوييد و چندين ساعت در برابر نور مستقيم خورشيد قرار دهيد. اين سنگ به متولدين ارديبهشت، تير، آذر تعلق دارد. اين سنگ علاوه بر آلرژى هاى پوستى - اگزما- آكنه ها براى بيمارى چشمى- ريزش اشك و شوره سر مفيد است. اون تورين باعث گشاده رويى، خونسردى، صبورى، شوخ طبعى و آرامش است. ارتعاشات اون تورين مشكلات قلبى و عصبى را برطرف مى كند.باريت (Barite)

فرمول شیمیایی : BaSO4


خواص درماني: اين سنگ براي تميز کردن سيستم هاي بدن از سموم، تسکين دردهاي معده و درمان اعتياد استفاده مي شود. از نظر روحي اين سنگ براي ايجاد اعتماد به نفس در شخص موثر است ((AvalonCrystals, 2006.برنز ( Brass)

فرمول شیمیایی : Cu3Zn2


خواص درماني: مي تواند به عنوان سپري براي کاهش حساسيت بکار رود. براي کساني که داراي سطح بسيار بالايي از فلز در خون مي باشند کمک کننده است زيرا تميز کننده خون مي باشد. همچنين براي ريزش مو مي تواند مورد استفاده قرار گيرد( (Peaceful mind, 2006.بريل (Beryl)

فرمول شیمیایی : Be3Al2(SiO3)6


خواص درماني: در درمان بيماري هاي عصبي، اختلالات رواني، افسردگي و اضطراب، درمان بي خوابي و کم خوابي و آرامش بخشيدن به افراد و درمان انواع دردهاي معده سودمند مي باشد (Pacholyk. A, 2006).بلاداستون (Bloodstone)

فرمول شیمیایی : SiO2


خواص درماني: کمک کننده به آرامش و جلوگيري کننده از استرس و آشوب هاي روحي مي باشد (نوبري. ر، 2005).تانزانيت (Tansanite)

فرمول شیمیایی : (Ca2(Al.OH)Al2(SiO4)3


خواص درماني: گلو و ريه ها را پاک مي کند. مشکلات پوستي، گوش و چشم را تخفيف مي دهد. سيستم دفاعي بدن را تقويت کرده و دوران نقاهت را سرعت مي بخشد. از اين بلور براي معالجه مشکلات ستون فقرات و بيماريهاي سيستم تناسلي استفاده مي کنند (نوبري. ر، 2005).توپاز (Topaz)

فرمول شیمیایی : Al2SiO4(F,OH)2


خواص درماني: کمک زيادي به افزايش نيروي حياتي مي کند. تحريک و بازکننده متابوليسم تنبل مي شود و احساس عدم اطمينان را از بين برده و موجب اعتماد به نفس مي شود. اختلالات گوارشي را از قبيل بي اشتهايي، لاغري و چاقي مفرط برطرف کرده و ناراحتي پوستي را کاهش مي دهد (نوبري. ر، 2005).تورمالين (Tourmaline)

فرمول شیمیایی : (Si6O18)(BO3)3(OH,F)4


خواص درماني: به درمان بيماري هاي عفوني، کم خوني و مجراي لنفاوي کمک مي کند. اعصاب را آرام و قدرت تمرکز را زياد مي کند. سرطان را در مرحله اوليه اش مداوا کرده، هورمونها و ناهنجاري هاي ژنتيکي را تنظيم مي کند. در برطرف ساختن ناراحتي هاي تعادلي و انحراف ستون فقرات، پارکينسون و صرع بسيار موثر است (نوبري. ر، 2005).توليت (Thulite)

فرمول شیمیایی : (Ca2(Al.OH)Al2(SiO4)3


خواص درماني: اين بلور زياد کننده انرژي در انسان بوده و از لحاظ جسمي براي بيماريهاي قلبي و مشکلات تنفسي از جمله بيماري آسم مفيد است و دوران نقاهت را تسريع مي بخشد (نوبري. ر، 2005).جيد یا یشم (Jade ) _سنگ تسکين دهنده احساسات

فرمول شیمیایی نفریت( Nephrite) : Ca2(Mg, Fe)5Si8O22(OH)2


فرمول شیمیایی ژادئیت ( Jadeite) : NaAlSi2O6


جيد یا یشم نامي است که براي دو کاني سيليکاته مختلف بکار مي رود. اولي نفريت که نوعي آمفيبول اکتينوليت است و دومي ژادئيت که پيروکسن مي باشد. اين دو کاني در ظاهر کاملا شبيه هم هستند. خواص درماني اين دو بلور يکسان مي باشد.

يشم سبز را به راحتى مى توان براى بچه ها تهيه کرد و مثل جواهر آلات معمولى مورد استفاده قرار داد . بچه ها حساس و هيجانى اغلب به يک وسيله محافظت کننده احتياج دارند که همراهشان باشد و از اين طريق مطمئن شوند که احساساتشان بر آنها غلبه نمى کند و آنها را تحت تأثير قرار نمى دهد . اين سنگ اعتماد به نفس ، و اتکا به خويشتن را به بچه تقويت مى کند . يشم سبز به فرد ايمان مى بخشد تا در زندگى به تک تک آرزوهاى خود برسد .

خواص درماني: تنفس را عميق مي کند و مشکلات قلبي را به طور کلي از بين مي برد (نوبري. ر، 2005).چاروئيت (Charoite)

فرمول شیمیایی : Ca,K,Na)3Si4O10(OH,F)•H2O


خواص درماني: اين بلور باعث مي شود انسان به خواب عميق و راحت برود و باعث کاهش کابوسهاي شبانه مي شود. همچنين در درمان بيماريهاي چشم، قلب، کبد، پانکراس و رفع سردرد موثر بوده و باعث کاهش درد و رنج مي شود (نوبري. ر، 2005).دانبوريت (Danburite )

فرمول شیمیایی : CaB2(SiO2)2


خواص درماني: براي پيوند به فضاي معنوي به علت ارتعاشات بالايي که دارد، بکار مي رود. تعادل را در منطقه چپ و راست مغز ايجاد کرده و براي از بين بردن نقاط بسته شده در طب سوزني بکار برده مي شود. در درمان بيماريهاي جگر، کيسه صفرا و کمک به زدودن سم ها از بدن بوده و ذهن را شفاف مي کند (نوبري. ر، 2005).دولوميت (Dolomite)

فرمول شیمیایی : CaMg(CO3)2


خواص درماني: آرامش بخش براي درد، تنهايي و خشم و افزايش دهنده انرژي مي باشد. محتوي کلسيم است که براي استحکام استخوان ها، دندان ها و عضلات مفيد است ( (Peaceful mind, 2006.ديوپتاز ( Dioptase)

فرمول شیمیایی : CuSiO3.H2O


خواص درماني: براي کاهش ناراحتي و اندوه بکار مي رود. متعادل کننده سيستم اعصاب مرکزي، ريه، قلب، فشار خون و استرس است ( (Peaceful mind, 2006.ديوپسيد(Diopside)

فرمول شیمیایی : MgCaSi2O6


خواص درماني: براي دستگاه گردش خون و اندام هاي تميز کننده خون مفيد است ( (Peaceful mind, 2006.ردوکروزيت(Rhodochrosite)

فرمول شیمیایی : MnCO3


خواص درماني: اين بلور ضربان قلب را تنظيم و گردش خون را تحريک مي کند. از ديگر خصوصيات آن مي توان قدرت شفابخشي ميگرن، ناراحتي هاي پوستي، غده اي تيروئيد، کليه و مشکلات روده اي را نام برد (نوبري. ر، 2005).ردونيت ( Rhodonite)

فرمول شیمیایی : (Mn,Fe,Mg,Ca)SiO3


خواص درماني: کمک به برطرف کردن ترس، اضطراب و حمله هاي عصبي مي کند. براي درمان زخمها، بريدگي هاي پوستي و جاي نيش زدن حشرات موثر است و زهر را از محل زخم بيرون کشيده و به سطح مي آورد (نوبري. ر، 2005).ياقوت نارنجي(Ruby)

فرمول شیمیایی : Al2O3::Cr


ياقوت نارنجي ، يک نوع اسپينل با رنگ قرمز گلسرخي کمرنگ يا نارنجي که از کانيهاي قيمتي است.

خواص درماني: براي رفع بي حالي و خستگي مفرط مفيد بوده و براي معالجه ناتواني جنسي موثر مي باشد. همچنين براي بهبود جريان خون بي نظير است (نوبري. ر، 2005).روزالين (Rosaline)

فرمول شیمیایی : (Ca2(Al.OH)Al2(SiO4)3


خواص درماني: مراجعه شود به توليتسافير (Sapphire)

فرمول شیمیایی : Al2O3

خواص درماني: براي گلو، تيروئيد و پاراتيروئيد مفيد است. باعث تعادل قلب شده و سيستم ايمني شخص را زياد مي کند. براي کبد و کيسه صفرا مفيد است (نوبري. ر، 2005).سروسيت (Cerusite)

فرمول شیمیایی : PbCO3


خواص درماني: کمک به اعتماد به نفس مي کند و ايجاد کننده آگاهي ذهني مثبت است. براي ترک اعتياد و سلامتي عمومي بدن بکار مي رود (HealthyNewAge, 2006)سلستيت (Celestite) سولفات استرنسیوم

فرمول شیمیایی : SrSO4


خواص درماني: آرامش بخش براي اعصاب، استرس و متعادل کننده بدن است. براي سيستم اعصاب مرکزي، خستگي، غده تيروئيد، سيستم شنوايي و کمبود پتاسيم / منگنز مفيد است (Peaceful mind, 2006 ) .سلنيت (Selenite)

فرمول شیمیایی : CaSO4•2H2O


خواص درماني: براي بهبود بيماريها و ناراحتي هاي هيجاني مفيد است چون از ارتعاش بالايي برخوردار مي باشد. ستون فقرات را قوي مي کند (نوبري. ر، 2005).فيروزه (Turquoise)

فرمول شیمیایی : CuAl6(PO4)4(OH)8•5H2O

خواص درماني: انرژي هاي موجود در اين بلور جهت موارد زير مفيد مي باشد: تحريک وراه اندازي نيروها و چاکراهاي انسان ها، آرامش دادن ، بيدار شدن نيروهاي دروني افراد، درمان انواع بيماري هاي معده همچون : زخم ، ورم ، درد و…، تثبيت انرژي درمانگر و درمان انواع سر درد ، ميگرن ، دردهاي عضلاني و استخواني و جهت درمان يبوست ( (Pacholyk. A, 2006.سوگيليت ( (Sugilite

فرمول شیمیایی : KNa2(Fe,Mn,Al)2Li3Si12O30


خواص درماني: در مواجه با شرايط سخت و نامناسب و ترسها به ما کمک مي کند و درمان بي نظيري براي التيام دردهاست (نوبري. ر، 2005).سيترين (Citrine)

فرمول شیمیایی : SiO2


خواص درماني: به کوارتز زرد هم معروف است. محرک بي نظيري براي مغز است و هوش را زياد مي کند. بلوري انرژي زاست و براي کساني که احساس خستگي مي کنند و نياز به انرژي دارند، مفيد مي باشد. ضمنا کليه ها، مثانه، معده، پانکراس و طحال هم از وجود اين سنگ بهره مي برند (نوبري. ر، 2005).طلا (Gold)

فرمول شیمیایی : Au


خواص درماني: براي استحکام سيستم عصبي و گوارش و بهبود توانايي عصبي براي افزايش کيفيت انتقال اطلاعات بکار مي رود. براي جذب غذا، سيستم گردش خون، تعادل شيميايي بدن و بهبود کيفيت کارايي مغز مي تواند مورد استفاده قرار گيرد (Peaceful mind, 2006) .عقيق (Agate)

فرمول شیمیایی : SiO2

عقيق يا آگات بصورت ژئودهايي از جنس سيليس حفرات موجود در سنگهاي آتشفشاني ائوسن را پر كرده اند. اندازه اين ژئودهاي آگات بين چند ميليمتر تا حداكثر10 سانتي متر است. بطور كلي رنگ اين آگات ها اغلب آبي نيلي ،آبي روشن ،سبز يماني، قرمز و خاكستري است.عقيق آگات نوعي کوارتز با لايه‌هاي متناوب کلسدوني با رنگهاي مختلف و تخلخل است. رنگها بطور معمول بصورت نوارهاي موازي ظريف و باريک و معمولا منفي و در بعضي نمونه‌ها هم مرکز است. رنگ بيشتر عقيقهاي مورد استفاده در اهداف تجاري حاصل روشهاي مصنوعي است. برخي عقيقها داراي رنگهاي مختلفي هستند که بصورت نوار ، آرايش نيافته و توزيع نامنظمي دارند. در کل عقيق به رنگهاي خاکي ، زرد ، سفيد ، سرخ ، سبز و سياه در طبيعت ديده مي‌شود و از ميان آنها رنگهاي خاکي ، زرد ، سرخ کم و بيش خواص يکساني دارند. ولي عقيق سياه و عقيق خزه هر کدام ويژگيهاي مخصوص به خود دارد.

خواص درماني: موجب بالا رفتن و قوي شدن قدرت منطق مي گردد. تفکر را شفاف و قدرت تمرکز را زياد مي کند. در دوران حاملگي باعث آرامش و تعادل مادر و فرزند شده و بعد از زايمان هم از افتادن رحم جلوگيري مي کند (نوبري. ر، 2005).1) خواص عقيق سياه : عقيق سياه به همراه سنگ کريستال مي‌تواند ما را در برابر امواج منفي حمايت کند. اين سنگ هنگام هجوم احساسات مؤثر واقع مي‌شود. همچنين به حل موانع دروني و رسيدن به آگاهيهاي تازه و آمدن آنها به سطح ذهن کمک مي‌کند. عقيق سياه تمرکز را زياد مي‌کند، عملکرد روده‌ها را آسان مي‌کند، داراي عمل تقويت کنندگي بر روي استخوانها ، ستون مهره‌ها و قسمت پشت مي‌باشد.2) خواص عقيق سبز : عقيق سبز که معروف به خزه است، باعث اعتماد به نفس در وجود ما مي‌شود و قدرت ايمني مي‌دهد. قرار دادن آن در منزل فضاي دلپذيري را ايجاد مي‌کند. عقيق سبز براي ديابت و متعادل ساختن درصد قند خون هم مؤثر است. در ضمن استفاده از آن به فرد آرامش مي‌دهد.3) عقيق سرخ : سنگ عقيق يا ((سنگ عزت نفس)) براى تقويت حس احترام به نفس و ارزش قايل شدن براى خويشتن به کار مى رود . رنگ هاى نارنجى تيره اين سنگ به خوبى بيانگر نيروى تقويت کننده چاکراهاى اول و دوم و سوم دراين سنگ است و باعث حس امنيت و عشق به خويشتن مى شود . رگه هاى صورتى رنگ موجود در اين سنگ ، عشق و علاقه را در بين والدين و فرزند تقويت مى کند . اين سنگ همچنين براى بيماريهاى پوستى از جمله آکنه بکار مى رود . براى اين کار سنگ را در بالاى پوست نگه داشته و براى مدت چند دقيقه به صورت دايره وار حرکت دهيد .فلوريت (Fluorite)

فرمول شیمیایی : CaF2


خواص درماني: درمان بيماران مبتلا به رماتيسم، بيماري هاي کليوي و سردردهاي شديد و مزمن، خارج نمودن انرژي هاي منفي و جايگزين نمودن انرژي هاي مثبت از جمله فوايد درماني اين بلور مي باشد (Pacholyk. A, 2006).فناکيت (Phenakite)

فرمول شیمیایی : Be2SiO4


خواص درماني: اين بلور معمولا به همراه بلورهاي ديگر به کار مي رود زيرا قدرت درماني بلورهاي ديگر را بالا مي برد (نوبري. ر، 2005).فوچيت (Fuchsite)

فرمول شیمیایی : KAl2(AlSi3O10)(F,OH)2


خواص درماني: ايجاد شادي، بهبودي و ايمني براي بدن مي کند. باعث درمان عميق مي شود (Peaceful mind, 2006).کارنلين (Carnelian)

فرمول شیمیایی : SiO2


خواص درماني: به دور شدن احساسات منفي همچون حسادت، ترس و خشم از انسان کمک مي کند (نوبري. ر، 2005).کاروئيت (Charoite)

فرمول شیمیایی : (Ca,K,Na)3Si4O10(OH,F)•H2O


خواص درماني: کمک به بيماري هاي قلبي، تامين سريع سلامتي و همچنين دفع مسموميت ناشي از الکل مي کند (Healthynewage, 2006).کانزيت (***zite)

فرمول شیمیایی : LiAl(SiO3)2


خواص درماني: اين بلور به قلب آرامش فيزيکي و رواني داده و براي افرادي که ابراز احساسات برايشان مشکل است، بسيار مفيد مي باشد. ساير کاربردهاي اين بلور شامل از بين بردن حمله هاي دردآور، کاهش استرس، مداواي بيماريهاي ريوي، از بين بردن مشکلات گردش خون، مشکلات عصبي و هورموني است (نوبري. ر، 2005).

کرديريت (Cordierite)

فرمول شیمیایی : (Mg,Fe)2Al4Si5O18


خواص درماني: براي بالا بردن قدرت شهود بسيار مفيد مي باشد. براي سم زدايي و از بين بردن چربي هاي جمع شده در بدن به کار مي رود (نوبري. ر، 2005).کروندوم (Corundum)

فرمول شیمیایی : Al2O3


خواص درماني: براي درمان بيماري هاي معده و کبد، آرامش به افراد و آرام نمودن بيماران عصبي و رواني و درمان انواع سردرد بسيار مفيد مي باشد (Pacholyk. A, 2006)کريديت (Creedite)

فرمول شیمیایی : Ca3Al2SO4(F,OH)10•2(H2O)


خواص درماني: براي ايجاد معنويت، و کمک به ايجاد ارتباط با سرچشمه معنوي براي کساني که در زمينه هاي روحي و معنوي کار مي کنند، مفيد است (Healthynewage, 2006).کريزوبريل (Chrysoberyl)

فرمول شیمیایی : BeAl2O4


خواص درماني: براي بدست آوردن موفقيت، اطمينان، احترام به نفس و سلامتي بکار مي رود (Peaceful mind, 2006).کريزوپراز (Chrysoprase)

فرمول شیمیایی : SiO2


خواص درماني: اين بلور سم زدا است. سموم را از بدن و ذهن بيرون مي راند و اين کار را از طريق تحريک کبد و دفع ادرار ميسر مي سازد. همچنين باعث آسودگي خواب شب شده و براي معالجه مشکلات توليد مثل، ناراحتي هاي ريه، تيموس و ناراحتي هاي ذهني بکار مي رود و خستگي بدن را رفع مي کند (نوبري. ر، 2005).کريزوکولا (Chrysocolla)

فرمول شیمیایی : CuSiO3.nH2O


خواص درماني: براي درمان عفونتها و تورم هاي سينوس لوزتين، حنجره و ريه عالي است. اين بلور رشد نيروهاي بدن مي شود. گونه هاي مختلف تورم از قبيل سوختگيها و سندرم بيماريهاي روده اي را بهبود مي بخشد و همچنين به خونسرد بودن ما ياري مي رساند. قادر به تنظيم سيستم هاي عصبي، قلب، پانکراس و متعادل کننده آنهاست. علاوه بر آن هماهنگ کننده قند خون و هورمونها بوده و به درمان آن کمک مي کند. مشکلات هضمي، دردهاي استخواني، بيماريهاي آرتروزي، دردهاي ماهيچه اي، اسپاسم ها، زخم معده و بيماريهاي خوني بوسيله اين سنگ بهبود مي يابد (نوبري. ر، 2005).کلسدوني (Chalcedony)

فرمول شیمیایی : SiO2


خواص درماني: کاهش زودرنجي، غم، هيجان و کمک به درمان سرطان خون (لوسمي)، مشکلات بينايي از فوايد استفاده از اين بلور مي باشد (Peaceful mind, 2006).کلسيت آبي (blue Calcite)

فرمول شیمیایی : CaCO3


خواص درماني: آرام بخش و براي درمان تورم گلو، معالجه ريه و بيماريهاي تيروئيد کاربرد دارد. براي کم کردن فشارهاي عصبي و منفي بافي و همچنين متعادل کردن فشار خون کمک مي کند (نوبري. ر، 2005).کلسيت سبز (green Calcite )

فرمول شیمیایی : CaCO3


خواص درماني: تحريک کننده غدد تيموس و باعث مي شود بدن عفونت را از خود بيرون کند. به سيستم ايمني کمک مي کند. همچنين سيستم عصبي را متعادل کرده و به حالت اول برمي گرداند و باعث کم شدن فشار عصبي و ضربان شديد قلب شده، قلب را قوي و داراي ريتم طبيعي مي کند (نوبري. ر، 2005).کوارتز شفاف (Transparent Quartz)

فرمول شیمیایی : SiO2


کوارتز شفاف يا ((سنگ شفابخش)) نوعى کريستال است که براى همه نوع درمان به کار مى رود . هر سنگ کوارتز در واقع نيرو و انرژى خاصى دارد و از خاصيت شفابخشى ويژه اى برخوردار است . وقتى که کودک تکه اى از اين سنگ را در دست مى گيرد ، انرژى آن يا خيلى آهسته تخليه مى شود يا خيلى سريع و ناگهانى . در حين خالى شدن انرژى سنگ ، کودک احساس مى کند که گويا در معرض يک شوک الکتريکى ملايم قرار گرفته است . همين انرژى طبيعى ، کافى است که هر گونه احساس ناراحتى و غم از کودک دور شود و حالت منفى احساسى در او تغيير کند و احساس شادابى و نشاط کند . هر تکه از سنگ کوارتز شفاف داراى خاصيت درمانى خاصى است و او مى تواند از آنها در موارد و موقعيتهاى گوناگون استفاده کند . مجموعه اين سنگها همچنين براى سازماندهى افکار پراکنده و از بين بردن نيروهاى منفى مفيد هستند .کوارتز دودي (Quartz-enfume)

فرمول شیمیایی : SiO2


خواص درماني: برطرف کننده استرس، اضطراب و ترس و از بين برنده افسردگي و منفي گرايي مي باشد (نوبري. ر، 2005).کوارتز سبز ( green quartz )

فرمول شیمیایی : SiO2


خواص درماني: باعث فعال شدن و تعادل قلب مي گردد (نوبري. ر، 2005).کوارتز قرمز ( red quartz )

فرمول شیمیایی : SiO2


کوارتز سرخ يا ((سنگ عشق و دوستى)) يکى ديگر از سنگهاى چند منظوره شفابخش است به ويژه براى کودکانى که احساسات آزار دهنده و يا تمايلات پرخاشگرانه دارند .

خواص درماني: باعث کاهش فشار خون، تقويت قلب و آرامش مي شود. همچنين در درمان مشکلات نازايي بکار مي رود (نوبري. ر، 2005). کوارتز سرخ مى تواند زخمهاى يک قلب شکسته را که در اثر رودررويى با واقعيتى تلخ و خشن ، آسيب ديده است التيام بخشد .کوارتز سرخ براى بچه هايى که بيقرار و بسيار فعال هستند و مبتلا به تشويق و نگرانى ، ترس ، اضطراب ، دلواپسى و بسيارى از اختلافات روحى ديگر هستند آرامش به ارمغان مى آورد . برخى فوايد عصب شناسى نيز دارد . يعنى اگر اين سنگ را در بالاى مراکز عصبى نگه داريم ، گرفتگى عضله از بين مى برد و عضله شل مى شود . در مورد قلب هاى جوان ، کوارتز سرخ مى تواند کمک کند تا چاکراهاى قلب باز نگه داشته شود ، و به قلب حيات مى بخشد و آن را حفظ مى کند . اين سنگ انرژى هاى خوب را وارد قلب کرده و از ورود انرژى هاى بد جلوگيرى مى کند .کوپريت (Cuprite)

فرمول شیمیایی : Cu2O


خواص درماني: کمک به استحکام غده تيموس، قلب، خون، متابوليسم، استقامت و سلامتي مي کند و متعادل کننده متابوليسم، بافت هاي عضلاني و سيستم اسکلت بدن مي باشد (Peaceful mind, 2006) .کياستوليت (Chiastolite)

فرمول شیمیایی : Al2OSiO4


خواص درماني: خواص درماني اين بلور بسيار شبيه به آندالوزيت مي باشد و در طي بيماري براي تعديل فشار خون و ترميم کروموسوم (ساختار ميله اي شکلي در هسته سلول ها که حاوي کد ژنتيکي است) خون مفيد مي باشد (Peaceful mind, 2006).کيانيت (Kyanite)

فرمول شیمیایی : Al2SiO5


خواص درماني: تقويت کننده تصاوير ذهني، دورانديشي، هوشياري، تعمق و ارتباطات است (Peaceful mind, 2006).گارنت (Garnet)

فرمول شیمیایی : A3B2(SiO4)3


خواص درماني: متعادل کننده سيستم هاي بدن، تميز کننده خون، کاهش ناراحتي هاي کبد و کليه و بي نظمي هاي جنسي مي باشد (Majestic Quartz, 2006).لابرادوريت (Labradorite)

فرمول شیمیایی : CaAl2Si2O8


خواص درماني: داراي انرژي متعادل کننده و هماهنگ است. تامين کننده خوابي آرام، کاهش استرس و پاک کننده بدن از آلودگي ها مي باشد (Majestic Quartz, 2006)لاريمار (Larimar)

فرمول شیمیایی : NaCa2Si3O8(OH)


خواص درماني: به انسان در بيان ترس ها و آشفتگي هاي دروني کمک مي کند. ذهن را آرام کرده و آرامش دروني مي دهد (نوبري. ر، 2005).لپيدوليت (Lepidolite)

فرمول شیمیایی : KLi2Al(Al,Si)3O10(F,OH)2


خواص درماني: براي مديتيشن و از بين بردن اختلالات در خواب مفيد است. ذهن را آرام مي کند و استرس و تحريکات عصبي را از بين مي برد. همچنين گرفتگي عضلات و دردهاي عصبي مثل سياتيک را تسکين مي دهد. براي افرادي که حالت هاي گيجي ذهن مثل بيماري آلزايمر دارند مفيد است (نوبري. ر، 2005).لوويليت (Luvulite)

فرمول شیمیایی : KNa2(Fe,Mn,Al)2Li3Si12O30


خواص درماني: مراجعه شود به سوگيليتسولفيدهای آهن(iron Sulfide) _سنگ محافظ و نگهبان

به شکل هاى مختلف وجود دارد از جمله : Skutterudite وMarcasite و Pyrite . صفحات دايره شکل تا مکعب هاى مختلف سطح براق و برنجى اين سنگ ، بچه ها را به طرف خود جلب مى کند . اين سنگ شبيه آينه اى کوچک است که انرژيهاى منفى را از بچه دور مى کند و هراس او را در اختيار دارد حس مى کند که از نظر جسمانى در وضعيت کاملى قرار دارد و سرشار از عشق است. به مجموعه کانی هایپيريت (Pyrite)

فرمول شیمیایی : FeS2


خواص درماني: انسداد مجاري تنفسي، نايژه ها و ريه ها را که ناشي از عفونتهاست از بين مي برد. گردش خون و تنفس پوستي را اصلاح مي کند و براي برطرف کردن ضعف عصبي و لکنت زبان بکار مي رود. اين سنگ به دليل گرمايش، در درمان بيماريهاي روده اي و گوارشي نيز استفاده مي شود (نوبري. ر، 2005).مارکازيت ( Marcasite)

فرمول شیمیایی : FeS2


خواص درماني: تقويت حافظه، آرامش، تميز کننده خون، رفع استرس و غش از جمله خواص درماني اين بلور است (Peaceful mind, 2006) .مالاکيت (Malachite)

فرمول شیمیایی : Cu2CO3(OH)2


خواص درماني: کبد، کيسه صفرا، مهره ها و غده تيموس را تقويت مي کند (نوبري. ر، 2005).مسکويت ( Muscovite)

فرمول شیمیایی : KAl2(AlSi3O10)(F,OH)2


خواص درماني: براي شفافيت بينايي و درون انديشي موثر است، همچنين براي کاهش گرسنگي، تامين انرژي، کاهش از دست دادن آب بدن، درخشندگي موها، و آرامش در خواب بکار مي رود (Peaceful mind, 2006).هاليت (Halite)

فرمول شیمیایی : NaCl


خواص درماني: براي درمان بيماريهاي ريوي، آسم و سرفه و ايجاد آرامش در افراد بکار مي رود. همچنين باعث کاهش استرس، اضطراب و عصبانيت مي شود (Pacholyk. A, 2006) .هاوليت (Howlite)

فرمول شیمیایی : Ca2[B5(OH)5O5(SiO4)]


خواص درماني: آرامش بخش براي هيجانات روحي همچون خشم، استرس و بحران هاي رواني است و نيز براي استحکام استخوان ها، دندان و ديگر اندام هاي بدن که نيازمند به کلسيم مي باشند، مفيد است( (Peaceful mind, 2006.هماتيت (Hematite)

فرمول شیمیایی : Fe2O3


خواص درماني: تميز کننده خون و تقويت کننده تمرکز روحي و اعتماد به نفس است (Majestic Quartz, 2006).اشک سرخپوست:

اشک سرخپوست يا ((سنگ غم)) خيلى تيره است ولى در عين حال نور را از خود عبور مى دهد . اگر شما تکه کوچکى از آن را جلوى نور نگه داريد مى توانيد همچون شيشه ، طرف ديگر را ببينيد . به هر حال ، اگر شما از سنگ اشک سرخپوست براى جذب احساسات منفى استفاده کنيد ، خواهيد ديد که قسمتى از فضاى درونى آن تيره و کدر مى شود و گاهى اوقات بعد از برطرف شدن غم و اندوه دوباره شفاف مى گردد .سنگ شفاف (حجرالبرق) :

حجرالبرق يا ((سنگ رهبرى)) يک سنگ تقويت کننده و نيرو دهنده است که انرژى قلب را احيا مى کند و ميان انرژيهاى زنانه و مردانه در بدن تعادل ايجاد مى کند . اين سنگ سبز رنگ است و بسيار دوست داشتنى و محافظ قلب است . بسيارى از بچه هايى که خجالتى ، ترسو و مطيع و سربه زير هستند براى بازيابى اعتماد به نفس نياز به چنين سنگى دارند .اين سنگ به شخص کمک مى کند تا فعال باشد و کارش را آنطور که خودش مى خواهد شروع کند و خلاصه ابتکار عمل را در دست گيرد . بچه هايى که دچار تنگى نفس هستند ، به سوى اين سنگ جذب مى شوند زيرا اين سنگ ريه ها را باز مى کند و باعث مى شود احساس سبکى و آرامش کنند .سنگ لاجورد (Azure) :

سنگ لاجورد يا ((سنگ موازنه روحى)) يک متعادل کننده باور نکردنى براى کودکانى است که قابليتهاى روانى فوق العاده اى را از همان دوران اوليه زندگى خود نشان مى دهند . رنگ آبى تيره اين سنگ باعث تحريک هوشيارى و خود آگاهى و پالايش بصيرت معنوى در کودک مى شود . سنگ لاجورد زمينه را براى قبول خود و پذيرش نعمت هايى که به او ارزانى شده است آماده مى کند و به کودک کمک مى کند که به آگاهى معنوى برسد . اين سنگ داراى قدرت هاى محافظ است و همه حسهاى روحى ـ روانى را تحريک مى کند و از همين رو بسيار ارزشمند است .چشم ببر (tigereye) :

سنگ چشم ببر با لايه هاى نازک قرمز رنگى که در آن وجود دارد هنگامى که به سمت جلو و عقب تکان داده مى شود نور را در مسير معينى منعکس مى کند و به نظر مى رسد چشم يک ببر به شما خيره شده است! اجازه دهيد کودکتان نيروى اين سنگ را کشف کند . اين سنگ براى بچه هايى که از نظر روحى سرکوب شده اند بسيار خوب است و قواى روحى ـ روانى آنها را تقويت مى کند .

منبع:
سایت دانشجو
مائیم که از پادشهان باج گرفتیم
زان پس که از ایشان کمروتاج گرفتیم
اموال وخزائنشان تاراج گرفتیم
مائیم که از دریا امواج گرفتیم

شاهنشاه بزرگ ایران نادرشاه افشار


زیبنده
یک رونین زیبا مردن است، آن رونینی که هر دم آماده مرگ نباشد، ناگزیر مرگی ناشایست برایش پیش می آید
.
Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 1921
تاریخ عضویت: شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۸۹, ۵:۴۵ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 6415 بار
سپاس‌های دریافتی: 11867 بار

Re: سلسله مباحث زمین شناسی

پست توسط رونین »

كيمبرليت­ها ( سنگ شناسی ، پتروژنز ، ژئوشیمی ، فراوانی و توزیع )

كيمبرليت­ها سنگهاي اولترمافيك آلكالن (معمولاً پتاسيك) كمياب هستند. اهميت اين سنگها بدین خاطر است كه آنها حاوی مجموعه اي از كانيهاي استثنائي و زينوليتها مي باشند كه در فشار بيشتر و در نتیجه در اعماق بيشتر تشكيل گرديده­اند. كيمبرليت­ها به واسطه داشتن الماس، از نظر اقتصادي نيز اهميت زيادي دارند. نام كيمبر ليت توسط لويس (1887) براي توصيف ميكاپريدوتيتهاي پرفيري الماس دار ناحيه كيمبرلي واقع در افريقاي جنوبي ابداع شد. كيمبر ليت­ها سنگهاي اولترمافيك نادر الماس داري هستند كه واجد مقادير متغيري زينوليت و زينوكريست مي­باشند. الماس كاني فرعي و نادر كيمبرلیتها است. حتي در انواع خيلي پر عيار، مقدار الماس در كيمبر ليتها در حدود يك پی­پی­ام مي­باشد.

سنگ­ شناسي كيمبرليتها، غيرعادي و پيچيده است زيرا اولاً كيمبرليت ها سنگهاي هيبريدي یا دورگه­ای خاصي هستند كه در آنها، كانيها، قطعات سنگي و مواد ماگمايي منجمد شده­اي يافت مي شوند كه در محيطهاي فيزيكوشيميايي مختلف تشكيل شده­اند و ثانياً تركيب مودال آنها بسيار متفاوت است. اليوين، كانيهاي گروه سرپانتين، فلوگوپيت، گارنت (عموماً پیروپ)، مونتيسليت، ايلمنيت منيزيم دار، كروميت آلومينيم ­منيزيم دار و پروسكيت كانيهايي هستند كه معمولاً در كيمبر ليت­ها يافت مي­شوند.

اخيراً كلمنت و همكاران (1984) واژه كيمبرليت را اين گونه تعريف كرده اند: "يك سنگ آذرين اولترابازيك، پتاسيك و غني از مواد فرّار كه به صورت پايپ­هاي آتشفشاني كوچك، دايك و سيل وجود دارد. اين سنگ داراي بافت دانه­اي ناهمسانی است كه خود حاصل حضور بلورهاي بسيار درشت در يك خميره ريز دانه است. اين خميره اساساً حاوي مواد زمينه­اي و فنوكريستي اوليه، اليوين و چند كاني ديگر نظير فلوگوپيت، كربناتها (عموماً كليست)، سرپانتين، كلينوپيروكسن و ديوپسيد)، مونتيسليت، آپاتيت، اسپينل­ها، پروسكيت و ايلمنيت است. بلورهاي درشت، كانيهاي بی­شكل آهن و منيزيم­داري هستند كه از گوشته مشتق شده و عبارتند از: اليوين ،فلوگوپيت، پيكروايلمنيت، اسپينل كروم دار، گارنت منيزيم دار، كلينوپيروكسن (عموماً ديوپسيد كروم دار) و ارتوپيروكسن (عموماً انستاتيت) مقدار اليوين بيشتر از ساير بلورهاي درشت (كه حضور تمام آنها در كيمبرليت الزامي نيست) است. معمولاً در اثر فرايندهاي دوتريك كه اصولاً شامل سرپانتيني­شدن و كربناتي­شدن است بلورهاي درشت و كانيهاي خميره نسبتاً قديمي­تر تجزيه مي­شوند. عموماً كيمبرليت­ها داراي زينوليت­هاي اولترامافيك مشتق شده از گوشته فوقاني و مقادير متغيري از زينوكريستها و زينوليتهاي پوسته­اي هستند. اليوين معمولاً فراوانترين كاني کیمبرلیتها محسوب مي­گردد. اما به طور جزئي يا كامل با كانيهاي ثانويه­ای همچون كانيهاي گروه سرپانتين جانشين مي­شوند.كيمبرليت ها به سه گروه زیر تقسيم می گردند:

الف)كيمبرليت­ها (به طور كلي)، ب)كيمبرليت­هاي ميكايي و ج)كيمبرليت­هاي آهكي.اين تقسيم­بندي بر اساس مقدار اليوين، فلوگوپيت و كانيهاي كربناته پايه­گذاري شده است.بافت سنگهاي كيمبرليتي بطور معمول پرفيري يا پيروكلاستيك است. این سنگها داراي مگاكريست­هايي هستند كه در زمينه­اي ريز دانه و متشكل از ميكروفنوكريستها قرار دارند. مگاكريستها شامل زينوكريست و فنوكريست بوده و عبارتند از: اليوين، فلوگوپيت، ايلمنيت منيزيم دار ،گارنت و پيروكسن.

اين كانيها معمولاً در زمينه­اي از كانيهاي گروه سرپانتين و يا كانيهاي كربناته و همچنين ميكروفنوكريست­هاي اكسيدهای آهن- تيتانیم، ميكاها، اسپينل­ها، پروسكيت، پيروكسن­ها، مونتيسليت و آپاتيت قرار دارند. سنگهاي دياترم­هاي كيمبرليتي عموماًً بافت ها و ساختهاي خرد شده و پيروكلاستيك دارند. در حالي كه سنگهاي كيمبرليتي موجود در دايك­ها وسيل­ها داراي بافت پرفيري معمولي هستند و حتي ممكن است داراي حاشيه انجماد سريع و ساختهاي جرياني باشند.مساحت تعدادي از دياترمهاي كيمبرليتي، بيش از يك كيلومتر مربع است و مساحت برخي از آنها كمتر از يك هكتار است. برخي داراي اشكال سطحي مدوّر هستند، در حالي كه انواع ديگر داراي اشكال طويل مي­باشند. در حالت سه بعدي، اغلب دياترمها، مخروطهاي معكوس و باريكي هستند كه با افزايش عمق به تدريج باریکتر مي­شوند. در اعماق زياد معمولأ دياترم­ها به صورت دايك در مي­آيند. سرانجام در برخي از دياترمها شواهدي وجود دارد كه نشان مي­دهد در نتيجه تزريقهاي متعدد بوجود آمده­اند. دياترمهاي كيمبرليتي عموماً به صورت خوشه­اي و مجموعه­ای از دايكها هستند. رخنمون تمام دايكها خطي نيست. اغلب دايكهاي كيمبرليتي، باريك(كمتراز 2متر عرض) اما طويل مي­باشند. سيل­هاي كيمبرليتي سنگهاي خروجي كمياب با تركيب كيمبرليتي هستند.ژئو شيمي

تركيب عناصر اصلي اغلب سنگهاي خويشاوند كيمبرليت با سنگهاي اولترامافيك غني از اليوين خيلي شباهت دارد. ولي سنگهاي كيمبرليتي از K2O , TiO­2 , P2O5 غني هستند. در ميانگين كيمبرليتها عناصر ليتيوم، فلوئور، فسفر، پتاسيم، تيتانيم، روبيديم، استرونسيم، زيركنيم، نيوبيوم، قلع، باريم، پراسئوديميم، نئوديميم، ساماريم، یوروپيیم، گادولينيم، هافنيم، تانتاليموسربی، 10 تا100 برابر غني­تر است. در حالي­كه عناصر كربن، سزيم، لانتانيم، سريم، توريم و اورانيم در ميانگين كيمبرليت بيش از 100 برابر غني شده­اند.

بنابراين فراواني عناصر اصلي در خويشاوندان كيمبرليت با سنگهاي اولترامافيك غني از اليوين شبيه مي­باشد. اما فراواني عناصر ناسازگار بيشتر از ميانگين سنگهاي اولترامافيك است. در ميانگين تركيب شيميايي سنگهاي كيمبرليتي كه به صورت دايك و دياترم جايگزين گرديده­اند، اختلافات جزئي وجود دارد. معمولاً در دايكها، زينوليت­هاي با منشاء پوسته­اي كمترند ولي متشكّلين فرّار اوليه بيشتر مي­باشند در حالي كه در مواد كيمبرليتي دياترم­ها، معمولاً شواهدي مبني بر آن كه در حين انجماد، با آبهاي زيرزميني سطحي تلاقي كرده­اند، ديده مي­شود.
آهن كل به صورت Fe 2 O 3 محاسبه شده است .

1- ميانگين تركيب شيميايي 623 كيمبرليت ياكوتيان(ايلوپين ولوتس، 1971). همچنين اين سنگ داراي 14/. درصد Cr2O3 و 28/. درصدS است .

2- ميانگين تركيب شيميايي 25كيمبرليت لسوتو (اقتباس از ژورني وابراهيم 1973).در اين سنگ 17/.درصد Cr2O3 و 28/. د رصد S نيز وجود دارد .

3- ميانگين تركيب شيميايي 14 اتوليت كيمبرليتي از معدن الماس وسلتون در آفريقاي جنوبي (نقل از دانچين وهمكار 1975).همچنين اين سنگ حاوي 42 درصد Cr2O3 و 51/7 درصد كمبود ماده در حرارت بالا منهاي CO2 است.

4- تركيب شيميايي يك كيمبرليت سرشار از ميكا از معدن الماس نيوالنادز واقع در بوشوف آفريقاي جنوبي (داوسون، 1972).

5- ميانگين تركيب شيميايي 80 كيمبرليت آفريقاي جنوبي (نقل از ژورني و ابراهيم، 1973). در اين سنگ 22/. درصد Cr2O3 نيز وجود دارد.


جدول تركيب شيميايي (ميانگين كيمبرليت)در مقايسه با تركيب شيميايي (ميانگين سنگهاي اولترامافيك)(ودپول و موراماتسو، 1979).
فراواني وتوزيع

سنگهاي خويشاوندان كيمبرليت در جنوب آفريقا (آفريقاي جنوبي،ناميبا،سوازيلند، لسوتو و آنگولا)، مركز (زئير، جمهوري آفريقاي مركزي و تانزانيا) و غرب آفريقا (غنا، گينه، ساحل عاج، ليبريا، مالي، گابن و سيرالئون) انتشار گسترده اي دارند. امروزه آفريقا توليد كننده اكثر الماسهاي قيمتي و صنعتي است كه در بازارهاي جهاني به فروش مي رسد.

سنگهاي كيمبرليتي آفريقا اصولاً در مناطق كراتوني قديمي مستقر مي­باشند. در نواحي ديگر واقع در ايالات متحده آمريكا، كانادا، گرينلند، فنلاند، شوروي سابق، چين، آرژانتين، استراليا و مالاتيا در جزاير سولومون، كيمبرليتها به طور مجزا يافت مي­شوند (داوسون،1980). سن سنگهاي خويشاوند كيمبرليت خيلي متفاوت است و از پروتروزوئيك تا سنوزوئيك متغير می­باشد. وقتي به انتشار جهاني سنگهاي خويشاوندان كيمبرليت توجه كنيم، در مي­يابيم كه روند آنها با روند نواحي كراتوني قاره­اي قديمي هماهنگي دارد. ماگماهاي توليد كننده سنگهاي خويشاوند كيمبرليت، در بخشي از ليتوسفر مستقر شده­اند كه گراديان زمين گرمايي آنها كم بوده است
جايگزيني

جهت انجام پديده­هاي زير بايستي ماگماهاي كيمبرليتي در ميان ليتوسفر به سرعت حركت كنند:

الف) انتقال زينوليت­هاي نسبتاً سنگين از جنس گوشته كه در آنها وجود دارند.

ب) تحليل نرفتن يا تبديل نشدن الماسهاي موجود در آنها.


مطالعات فازهاي اوليه كيمبرليت­ها وبعضي از زينوليت­هاي گوشته­اي موجود در آنها مبيّن اين است كه ماگماهاي كيمبرليتي احتمالاً، حداقل در اعماق 200 كيلومتري با كانيهاي گوشته در تعادل بوده­اند. بنابراين تصور مي­شود كه سرعت صعود ماگماهاي مادر خويشاوند كيمبرليت از اعماق تقريبأ200 كيلومتري در ليتوسفر زياد (7 تا20 متر در ثانيه) است (اندرسون1979). ماگماي مادر فقط هنگامي مي تواند حركت سريع داشته باشد كه با شكستگي هاي عميق برخورد نمايد در اين صورت يك فاز سيال با غلظت كم از ماگما جدا مي گردد و با بالا آمدن، شكستگي باز مي شود. به نظر اندرسون (1979) سرعت بازشدگي به سرعت حركت ماگما در شكستگي بستگی دارد. تصور مي شود ابتدا يك سيستم شكستگي تدريجاً گسترش مي­يابد و سپس ماگما از اعماق و با سرعت زياد صعود مي نمايد.

پتروژنز

مطالعات تجربي وايلي وهوانگ (1975) و ديگران نشان داده است كه ماگماهاي كيمبرليتي، در صورتي از ذوب بخشي مواد پريدوتيتي مناسب به وجود مي­آيند كه در ناحيه منشاء CO2 و H2 O وجود داشته باشند. اگلر و وندلانت(1979) اين مطلب را تأييد كردند و مطالعات آزمايشگاهي آنها نشان داد كه در فشارهاي بين 0/5 و0/6 ژيگاپاسكال و با حضور CO2 وH2 O، مذاب اوليه حاصل از ذوب­بخشي يك سنگ منشاء از نوع گارنت لرزوليت فلوگوپيت­دار احتمالأ تركيب كيمبرليتي خواهد داشت. آنها همچنين پيشنهاد كرده­اند كه ممكن است در فشارهاي بيشتر از 0/5 ژيگاپاسكال مايعات كيمبرليتي به طور معمول در گوشته بوجود آيند ولي كميابي كيمبرليت­ها ممكن است به علت كميابي شرايط تكتونيكي خاصي باشد كه براي هدايت وصعود ماگماهاي كيمبرليتي الزامي است.

براي توضيح اين مسئله كه چرا در سنگهاي كيمبرليتي مقدار عناصر ناسازگار زياد است و نيز در حالت عادي چرا داراي مگاكريستها و زينوليتهايي هستند كه در فشارهاي بالا متعادل مي­باشند، هاريس و ميدلموست (1970) فرض كرده اند كه ماگماهاي كيمبرليتي طي يك فرايند دو مرحله­اي توليد مي­شوند. در اولين مرحله، ماگماي رقيق و غني از مواد فرّار (اصولاً انواع متعلق به زير سيستمH-C-O)) احتمالاً بر اثر خروج مواد فرّار از گوشته عميق (از عمق تقريبي 600 كيلومتر) و در اثر ذوب منطقه­اي تشكيل مي­گردد و به طرف بالا صعود مي كند. خصوصيت منحصر به فرد ذوب منطقه­اي، اين است كه قادر است عناصر ناسازگار را از حجم عظيمي از مواد كاملاً جامد، در حجم نسبتاً كمي از ماگما متمركز نمايد. در سطوح بالاتر گوشته فوقاني (260 كيلومتر)، ماگماي رقيق و غني از عناصر ناسازگار و فرّار و در عين حال داغ باعث ذوب­بخشي گوشته گارنت­لرزوليتی مي­شود. ماگماي جديد مزبور كه با فازهاي جامد موجود در اين عمق از گوشته فوقاني در تعادل است، از نظر عناصر اصلي، تركيب پيكريتي دارد. اما به طور قابل توجهي از عناصر ناسازگار غني مي­باشد (وايلي 1980). در شرايط ايده­ال، اين ماگماي كيمبرليتي از عمق حداقل 200 كيلومتري سريعاً (با سرعت 12 متر بر ثانيه) به سطح زمين صعود مي­كند .مواد كيمبرليتی در عمق 200 كيلومتري اساساً به حالت ماگما است ولي به محض صعود به مناطق بالاتر، به يك مخلوطی از ماگماي مايع، فنوكريست، زينوكريست و زينوليت همراه با مقادير زيادي فاز سيال مجزا با غلظت كم تبديل خواهد شد. با صعود اين شبه ماگما به سمت بالا و عبور از محيطهاي فيزيكي و شيميايي متفاوت، تغييراتي در فازهاي سازنده آن ايجاد مي­شود و بدين وسيله تا حدي با شرايط فيزيكي و شيميايي محيط تعديل و هماهنگ مي­گردد. به علاوه فازهاي مزبور با يكديگر و با سنگهاي ديواره اطراف واكنش مي­كنند. اولين بخش از شبه ماگمايي كه در حين رسيدن به سطح زمين به طور انفجاري خارج مي­شود، احتمالاً مآر يا كراتر مخروطي كم ارتفاعي توليد مي­نمايد كه اطراف دهانه حلقوي آن را مواد پيروكلاستيك كيمبرليتي احاطه مي­كند. با خروج بيشتر شبه ماگما، مواد موجود در سطح دهانه­ها و دايك­هاي تغذيه كننده مجاور به حركت در مي آيند. سرانجام سيستم روان شده مزبور متلاشي شده و مواد مختلف موجود در شبه ماگمايي كه گازهاي خود را از دست داده بهم جوش مي­خورد و در نتيجه اين فرايند سنگهاي خاص خويشاوندان كيمبرليت بوجود مي آيد كه البته تبلور و رشد انواع مختلف كانيهاي ثانويه متعلق به محیطهای دما و فشار کم نيز صورت مي گيرد.

منبع:سایت دانشجویان ایران
مائیم که از پادشهان باج گرفتیم
زان پس که از ایشان کمروتاج گرفتیم
اموال وخزائنشان تاراج گرفتیم
مائیم که از دریا امواج گرفتیم

شاهنشاه بزرگ ایران نادرشاه افشار


زیبنده
یک رونین زیبا مردن است، آن رونینی که هر دم آماده مرگ نباشد، ناگزیر مرگی ناشایست برایش پیش می آید
.
Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 1921
تاریخ عضویت: شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۸۹, ۵:۴۵ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 6415 بار
سپاس‌های دریافتی: 11867 بار

Re: سلسله مباحث زمین شناسی

پست توسط رونین »

ولکانولوژی یا آتشفشان شناسی

ولکانولوژی یا آتشفشان شناسی از دو کلمه Volcano به معنی "آتشفشان" و Logos به معنی "شناخت" گرفته شده است.

● دید کلی
می دانیم که زمین در ابتدا به حالت کره گداخته‌ای بوده است که پس از طی میلیونها سال بخش خارجی آن به صورت قشر سختی در آمد. این پوسته به دفعات بر اثر عبور مواد مذاب درونی سوراخ گردید و سنگهای آتشفشانی زیادی به سطح آن رسید. این عمل حتی در عصر کنونی نیز ادامه دارد. تمام پدیدههایی که با فوران تودههای مذاب بستگی دارند، پدیده آتشفشانی می‌گویند و علمی را که هدف آن بررسی این پدیده هاست با آتشفشان شناسی می‌نامند.

وقتی که از فعالیت آتشفشانی صحبت می‌شود در فکر خود فورانهای بزرگ ، سیلهایی از گدازه ، بهمن‌هایی از سنگهای گرم و خاکستر ، گازهای سمی و خطرناک و انفجارات شدید در نظر مجسم می‌نماییم که با مرگ و خرابی همراه است. به قول ریتمن کسی که این حوادث را می‌بیند هرگز نمی‌تواند فراموش کند و این امر به قدرت عظیم طبیعت و ضعف نیروی انسانی مربوط می‌باشد.

● بزرگترین آتشفشان کره زمین
بزرگترین آتشفشان کره زمین مونالوآ نام دارد که بخشی از جزایر هاوایی را تشکیل می‌دهد. محیط قاعده مخروط این آتشفشان ۶۰۰ کیلومتر و قله آن نسبت به کف اقیانوس که آن را احاطه کرده است ۱۰ کیلومتر ارتفاع دارد. این آتشفشان ، همراه با سایر قسمتهای جزایر هاوایی نشاندهنده موادی هستند که به وسیله فورانهایی که از یک میلیون سال پیش تا کنون ادامه داشته‌اند، بیرون ریخته شده‌اند.

● بزرگترین آتشفشان کشف بشر
بزرگترین آتشفشانی که تا کنون به وسیله بشر کشف شده است، الیمیوس مونز یا کوه المپیک نام دارد که در کره مریخ واقع است. شواهد به دست آمده از طریق عکسبرداریهای سفینه فضایی ماریند ۹ نشان میدهد که ارتفاع این آتشفشان احتمالا ۲۳ کیلومتر بوده و کالدرای آن نیز ۶۵ کیلومتر عرض دارد.

● نمونه‌ای از فورانهای مهم دنیا
▪ آتشفشان وزوو
▪ آتشفشان مونالوآ
▪ آتشفشان پله
▪ آتشفشان بزیمیانی
▪ آتشفشان پاری کوتین در مکزیک
▪ آتشفشان سنت هلن


● اقسام آتشفشانها
آتشفشانهای نقطه‌ای که مواد گداخته از یک محل بیرون می‌آید (آتشفشان نوع مرکزی). انواع آتشفشانهای نقطهای عبارتند از:
▪ آتشفشانهای نوع هاوایی یا سپری
▪ آتشفشانهای نوع استرومبولی
▪ آتشفشانهایی پرکابی
▪ آتشفشانهای نوع پله
▪ آتشفشانهای نوع ولکانو

آتشفشانهای شکافی یا خطی که فوران آن در امتداد یک شکاف صورت می‌گیرد. انواع آتشفشانهای شکافی یا خطی عبارتند از:
▪ فورانهای خطی غیر انفجاری
▪ فورانهای خطی انفجاری


● رابطه آتشفشان شناسی با سایر علوم زمینی
ژئوفیزیک: برای اثبات و آگاهی از کانونهای درونی آتشفشانها و پیشگویی شکل و محل و موقعیت آن.
▪ ژئوشیمی:
تعیین دقیق عناصر که بصورت مواد جامد ، مایع و گاز از آتشفشان خارج می‌شوند.
▪ ترمودینامیک: برای فهم و ارزیابی نیروی حرارتی آتشفشان و انرژی حاصله از آن و رابطه تشکیل مواد گداخته با حرارت و فشار و همچنین انجماد آن.
▪ سنگ شناسی:
جهت اطلاع از اختصاصات گدازه و شناسایی دقیق سنگهای آتشفشانی
▪ رسوب شناسی:
پراکندگی و نحوه انتشار مواد جامد آتشفشانی در دریاها و خشکیها که به صورت خاکستر ، توف ، برش و … ته نشین می‌شوند.

اهمیت آتشفشان شناسی از نظر اقتصادی:

استفاده از انرژی گرمایی آن و انرژی گازهای فومرولی در گردش توربین و به دست آوردن مواد شیمیایی با ارزش که امروزه در ایتالیا ، زلاندنو ، ژاپن و ایسلند اهمیت پیدا کرده است و در کشور ما نیز اخیرا برای استفاده از نیروی حرارتی زمین (انرژی ژئوترمال) حفاریهایی انجام شده است...
سایت علمی دانشجویان
مائیم که از پادشهان باج گرفتیم
زان پس که از ایشان کمروتاج گرفتیم
اموال وخزائنشان تاراج گرفتیم
مائیم که از دریا امواج گرفتیم

شاهنشاه بزرگ ایران نادرشاه افشار


زیبنده
یک رونین زیبا مردن است، آن رونینی که هر دم آماده مرگ نباشد، ناگزیر مرگی ناشایست برایش پیش می آید
.
Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 1921
تاریخ عضویت: شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۸۹, ۵:۴۵ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 6415 بار
سپاس‌های دریافتی: 11867 بار

Re: سلسله مباحث زمین شناسی

پست توسط رونین »

زمین شناسی ماه

ماه از زمانهای خیلی پیش همواره مورد توجه بشر بوده و در هر زمان ، نظریات مختلفی درباره آن ابراز می‌شده است. اولین بار گالیله در سال 1610 ماه را بوسیله تلسکوپ مورد مطالعه قرار داده و مشاهده نمود که سطح ماه ، صاف و هموار نبوده بلکه از یک سری مناطق مسطح و نواحی مرتفع تشکیل شده است.

این دانشمند نواحی وسیع و تیره رنگ سطح ماه را به نام دریا (Mare) و نواحی مرتفع آن را به نام کوه نام‌گذاری کرد. وی همچنین در سطح ماه یک سری مناطق حلقوی مرتفع مشاهده نمود که آنها را دهانه (Crater) نامید. پروژه آپولو که هدف آن شناسایی ماه بود اطلاعات ذی‌قیمتی درباره ماه بدست داد و بالاخره آپوو 11 که در 1969 در ماه فرود آمد، اطلاعات بشر را در مورد این قمر تکمیل نمود.
مشخصات کلی ماه
ماه در بین سایر اجرام آسمانی موقعیت خاصی دارد. قطر آن فقط کمی کوچکتر از قطر عطارد است و به همین جهت غالبا آن را به عنوان یک سیاره گروه خاکی و مجموعه ماه زمین را به عنوان یک سیاره دوتایی در نظر می‌گیرند. گر چه اقمار مشتری و زحل نیز بزرگ بوده و حتی بعضی از آنها از ما به مراتب بزرگترند ولی این اقمار در مقایسه با سیاره مربوطه فوق‌العاده کوچک می‌باشند. در صورتی که ابعاد ماه ، نسبت به زمین نیز قابل توجه می‌باشد. ماه به طریقی دور خود و دور زمین می‌چرخد که همواره یک روی آن به سمت زمین متوجه است و به عبارت دیگر زمان حرکت وضعی و انتقالی آن برابر می‌باشد. حرارت سطح ماه متغیر است.

در روز ، تابش نور خورشید حرارت آنرا تا 120 درجه‌سانتیگراد بالا می‌برد. در صورتی که حرارت سطح آن در شب به 150- نیز می‌رسد، ماه عملا فاقد اتمسفر است و بدین ترتیب به علت اختلاف درجه حرارت بالا و نبودن جو ، هیچ موجود زنده‌ای در آن وجود ندارد. هرچند با تقریب کافی می‌توان ماه را به صورت یک کره در نظر گرفت ولی اندازه گیری‌های دقیق نشان داده که ماه یک کره کامل نبوده و در حقیقت به صورت یک بیضوی با سه محور مختلف است که بزرگترین آنها در امتداد ماه زمین می‌باشد.
ترکیب سنگ‌شناسی ماه
نمونه‌هایی که تابحال از ماه گرفته شده به سه دسته کلی سنگ‌های آذرین ، گرد و غبار را (Regoleth) و برش (Breccia) تقسیم می‌شوند که در زیر توضیح داده شده‌است.
سنگ آذرین
سنگهای آذرین ماه خود به سه دسته تقسیم می‌شوند:

* اولین دسته که در ضمن قدیمی‌ترین سنگ‌های ماه می‌باشند شامل گدازه‌های حاوی مقدار زیادی فلدسپات ، آنورتوزیت و گروه سنگ‌هایی است که در نتیجه پدیده تفریق ماگمایی بوجود آمده و حاوی مقدار زیادی پلاژیو کلازهای کلسیک می‌باشند. مطالعات انجام شده بر این سنگ‌ها نشان می‌دهد که از زمان تشکیل این سنگ‌ها بیش از 4 میلیارد سال می‌گذرد.

* دومین دسته سنگهای آذرین ماه ، بازالت (Basalt) است که حاوی مقدار زیادی پتاسیم و فسفر می‌باشند. سن این دسته سنگ‌ها نیز در حدود 4 میلیارد سال محاسبه شده‌است.


* سومین دسته سنگهای آذرین ، سنگی شبیه بازالت است که از نظر درصد پتاسیم قابل توجه نبوده ولی از نظر درصد آهن و تیتان غنی می‌باشد. این نوع سنگ برخلاف دو دسته اول که در قسمت‌های مرتفع وجود ندارد، فقط در دریاهای ماه مشاهده شده و سن آنها بین 3.3 تا 3.7 میلیارد سال تعیین گردیده است.

گرد و غبار
گرد و غبار سطح ماه مخلوط دانه ریزی از ذرات خرد شده سنگ‌ها و ذرات غبار می‌باشد. که اکثر آنها حالت شیشه‌ای دارند. ترکیب شیمیایی این ذرات مشابه ترکیب شیمیایی سنگهای آذرین ماه بوده و تمام سطح ماه را به صورت لایه‌ای می‌پوشانند.


علت تشکیل این گرد و غبار برخورد سنگهای آسمانی (Neteorites) است که بطور مداوم سطح ماه را بمباران می‌کنند. در ماه به علت فقدان اتمسفر حتی سنگهای آسمانی کوچک نیز به سطح آن رسیده و ضمن برخورد با سنگهای سطحی ، آنها را خرد کرده و تولید گرد و غبار می‌کند. حدس زده می‌شود که تا عمق 2 کیلومتری از سطح ماه را قطعات خرد شده سنگها که در نتیجه پدیده بمباران شهاب سنگی تولید می‌شوند، می‌پوشاند.
برش (Breccia)
نمونه‌های برشی که از کره ماه آورده شده از اجتماع قطعات سنگ ، خرده کانی و گرد و غبار تشکیل شده و به نظر می‌رسد این سنگ‌ها نیز در اثر ضربات شهاب سنگ‌ها بوجود آمده باشند. زیرا ، بعضی از سنگهای آسمانی قطعات سنگ و گرد و غبار را به هم فشرده و مجموعه آنها را به صورت برش در می‌آورد. مطالعه نمونه‌های برش و گرد و غبار ماه فرسایش خاص سطح ماه را ، که می‌توان آنرا فرسایش بوسیله شهاب سنگ‌ها نامید، مشخص می‌سازد. در حقیقت فرسایشی که در سطح زمین وجود دارد، در سطح کره ماه دیده نمی‌شود. زیرا عوامل اصلی فرسایش زمین یعنی هوا کره و آب کره در ماه وجود ندارد.
سطح ماه
سطح ماه هموار نبوده و از واحدهای اصلی زیر تشکیل شده است.
نواحی مسطح
این دشت‌های وسیع حتی در بعضی موارد با چشم غیر مسلح نیز قابل روئیت است. از آنجا که اولین بار گالیله این مناطق را به نام دریا (Mare) نامگذاری کرد. امروزه نیز به همان اسم نامیده می‌شود. بدیهی است که تحقیقات امروزی نشان داده است که در کره ماه آب وجود ندارد و با باقی ماندن اسم دشت‌های وسیع کره ماه به نام دریا صرفا به خاطر احترام به این دانشمند می‌باشد.

قسمت‌های مسطح در هنگام مشاهده با تلسکوپ تیره‌تر از بقیه قسمت‌ها به نظر می‌رسند که به علت آن قابلیت جذب بالای این مناطق می‌باشد. بر اساس آخرین مطالعات انجام‌ شده ، دریاهای ماه مناطق نسبتا گودی هستند که از گدازه‌های آتشفشانی پر شده‌اند.
کوهها
قسمت‌های مرتفع ماه که به نام کوه نامگذاری شده دارای دامنه‌های پرشیب بوده و ارتفاع بعضی از آنها نسبت به سطح دریاهای ماه ، به 6000 متر نیز می‌رسد.
دهانه‌ها (Crater)
در سطح ماه تعداد زیادی محوطه‌های مدور وجود دارد که شبیه دهانه‌های آتشفشان بوده و به نام دهانه نامگذاری شده‌اند. تعداد دهانه‌ها در حدود 30000 عدد تخمین زده شده است. ابعاد این دهانه‌ها مختلف بوده و قطر بعضی از آنها به 230 کیلومتر نیز می‌رسد. برای تشکیل این دهانه‌ها ، نظریات مختلفی را ارائه کرده‌اند. عده‌ای معتقدند که این برجستگی‌ها دارای منشا آتشفشانی‌اند و عده‌ای دیگر دهانه‌ها را بقایای منجمد شده حباب سنگهای خمیری سطح ماه می‌پندارند. در این باره نظریه سومی نیز وجود دارد که بر اساس آن این برجستگی‌ها ناشی از تصادم سنگهای آسمانی با سطح کره می‌باشد.
شیارها
علاوه بر واحدهای ذکر شده در سطح ماه شبکه‌هایی از شیارها و بریدگی‌ها وجود دارد که این اشکال بیشتر در سطح پنهان ماه دیده می‌شوند.
ساختمان داخلی ماه
همان اینرسی ماه خیلی همان اینرسی یک کره متجانس است و این حاکی از آن است که ساختمان داخلی ماه ، برخلاف ساختمان درونی زمین می‌باشد. به عبارت دیگر برخلاف زمین ، ماه دارای هسته فلزی سنگین نمی‌باشد و در صورتی که چنین هسته‌ای موجود باشد، از 2% جرم کلی ماه تجاوز نخواهد کرد. وزن مخصوص کلی ماه معادل 3.34 محاسبه شده است و وزن مخصوص سنگ‌های سطحی ماه نیز در حدود 3.3 است.

برای شناسایی بیشتر ماه ، تابحال دستگاههای مختلفی در سطح آن نصب شده است. این دستگاهها را می‌توان به چهار دسته دستگاههای لرزشی ، مغناطیسی ، جریان‌های حرارتی و گرانشی تقسیم نمود. بر اساس اطلاعات بدست آمده از ماه لرزه‌ها ، ساختمان داخلی ماه به شرح زیر می‌باشد :


ماه از پوسته‌ای به ضخامت 65 کیلومتر تشکیل شده است. ساختمان این پوسته نیز لایه‌لایه می‌باشد. قسمت سطحی این پوسته از لایه‌ای از گرد و غبار پوشیده شده است که ضخامت آن از چند متر تا چندین ده متر تغییر می‌کند. زیر لایه گرد و غبار لایه‌ای متشکل از قطعات خرده سنگ قرار گرفته که ضخامت متوسط آن 2 کیلومتر است. در زیر این لایه قشری از بازالت به ضخامت 23 کیلومتر و سپس لایه‌ای به ضخامت 40 کیلومتر از سنگهای آذرین ، که حاوی مقدار زیادی فلدسپات هستند قرار گرفته است.

از عمق 65 کیلومتری تا تقریبا 1388 کیلومتری را گوشته ماه تشکیل می‌دهد. ترکیب گوشته ماه ناشناخته است. ولی احتمالا شبیه به گوشته زمین است ولی خاصیت پلاستیکی آن از خاصیت پلاستیکی گوشته زمین کمتر است. تقریبا از عمق 1388 کیلومتری ، هسته ماه شروع می‌شود ولی از آنجا که گاه لرزه‌ها ضعیف بوده و امواج ناشی از آنها قادر به عبور از اعماق ماه نمی‌باشد. لذا به توسط آنها نمی‌توان اطلاعاتی درباره گوشته و یا هسته بدست آورد.

سایت علمی دانشجویان
مائیم که از پادشهان باج گرفتیم
زان پس که از ایشان کمروتاج گرفتیم
اموال وخزائنشان تاراج گرفتیم
مائیم که از دریا امواج گرفتیم

شاهنشاه بزرگ ایران نادرشاه افشار


زیبنده
یک رونین زیبا مردن است، آن رونینی که هر دم آماده مرگ نباشد، ناگزیر مرگی ناشایست برایش پیش می آید
.
Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 1921
تاریخ عضویت: شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۸۹, ۵:۴۵ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 6415 بار
سپاس‌های دریافتی: 11867 بار

Re: سلسله مباحث زمین شناسی

پست توسط رونین »

الماس

نام الماس از کلمه یونانی آداماس (Adamas) به معنی تسخیر ناپذیر گرفته شده است و به دلیل سختی فوق العاده و بی نظیر این کانی است که به آن ویژگی (البته ظاهری) فناناپذیر می دهد.

آشنایی
در قرون گذشته جواهرات و نگینهای قیمتی و پرارزش مختص طبقه اشراف و ثروتمندان بزرگ جامعه بوده ولی امروزه همه در حد امکانات مالی می توانند جواهر و زیور آلات خریداری نمایند. دنیای جواهرات طیفی گسترده دارد که نه تنها شامل انواع گوناگون نگینهای جواهر طبیعی بوده بلکه به مقدار روز افزونی شبیه سازیها و نگینهای مصنوعی را هم در بر می گیرد.الماس نیز به عنوان یک کانی گرانبها در جواهر سازی از اهمیت زیادی برخوردار است بلور الماس از دو هزار سال پیش تا کنون به عنوان نگین جواهر شناخته شده ولی برای اولین بار در قرن چهاردهم میلادی به منظور جلا و درخشندگی بیشتر، تراش آن به تدریج مرسوم گردید.
خواص الماس
سختی مطلق الماس 140 برابر کروندوم است با این حال سختی الماس در جهات گوناگون کریستالوگرافی و در سطوح مختلف متفاوت است و این امر اماکن بریدن آنرا به وسیله گرد یا پودر الماس و یا با الماس دیگری امکان پذیر می سازد. معمولا الماس در برابر مواد شیمیایی عکس العمل نشان می دهد و فقط اسید سولفوریک کروم دار در 200 درجه سانتیگراد آنرا به دی اکسید کربن تبدیل میکند. به علاوه حرارت زیاد باعث ایجاد شکلها و نقوش مشخصی بر روی بعضی از صفحات برلیان می شود و بدین جهت بایستی هنگام حرارت دادن دقت کافی به عمل آید. اشعه ایکس از بلور الماس عبور نمی کند و منعکس می شود و از این خاصیت نیز می توان برای تشخیص الماس حقیقی از انواع بدل آن استفاده نمود.

نحوه یافت الماس
بلورهای الماس هم در معادن اولیه و هم ثانویه یافت می شوند. تا سال 1871 میلادی بلورهای به دست آمده منحصرا از معادن ثانویه و همراه با سنگهای رسوبی استخراج می شد که پس از شستن مواد رسوبی همراه الماس در ته ظرف فرد شوینده می ماند. به طور کاملا تصادفی در این سال الماس همراه با سنگ مادر که بعدا به نام کیمبرلیت نامگذاری شد در معادن اولیه آن در آفریقای جنوبی یافت شد.
بلور الماس در عمق نسبتا زیاد زمین حدود 80 کیلومتری و یا حتی بیشتر و در حرارتی معادل 1100 الی 1300 درجه سانتیگراد و تحت فشار بسیار زیاد قشر سنگهای انباشته شده و همراه با نفوذ مخروطهایی از مواد آتشفشانی به داخل سنگهای پوسته زمین به وجود می آید. در مراحل بعدی توسط حرکات عمودی زمین یا حرکات قاره زایی به سطح زمین آورده شده اند.

معادن الماس

معادن الماس در بسیاری از نقاط جهان یافت می شوند (البته در مقیاس کوچک) اما معادن مهم بیشتر در قاره آفریقا و ناحیه سیبری وجود دارند. تا قرن هجدهم میلادی معدودی بلور الماس از کشور برنئو و مخصوصا از هندوستان به بازارهای جهانی عرضه شد که در این میان بلورهای تاریخی و بسیار مشهوری مخصوصا از کشور هندوستان دیده می شوند. امروزه ذخائر الماس در این کشورها بسیار کوچک و کم اهمیت میباشد. مدتها کشور برزیل خصوصا در قرون هجدهم و نوزدهم صادر کننده عمده الماس نتراشیده به بازارهای جهانی بود ولی پس از کشف بزرگ الماس در آفریقای جنوبی در حال حاضر هم در زمینه استخراج و هم در مورد تجارت الماس در جهان بی رقیب می باشد.

بزرگترین بلور الماس یافت شده
بزرگترین بلور الماس یافت شده در جهان به نام الماس کولینان که به وزن 3107 قیراط و یا اندازه مشت یک انسان معمولی بوده است، می باشد. این بلور در سال 1908 میلادی در شهر آمستردام به وسیله متخصصین شرکت آسچر با استفاده از خاصیت تورق الماس در ابتدا به سه قطعه بزرگ و نهایتا به نود و شش قطعه کوچک و نه قطعه بزرگ تقسیم شده مورد تراش و پرداخت نهایی قرار گرفت.
کاربرد الماس
خواص اپتیکی الماس استثنایی است و به دلیل شدت تلالو و پراکندگی نور که در نتیجه میزان بالای ضریب شکست نور در برلیان به وجود می آید آنرا از قدیم به عنوان سلطان نگینهای جواهر معرفی نموده و به عنوان نگین تراشیده و یا نتراشیده در زیور آلات مورد استفاده قرار گرفته است.
الماس از سنگهای گرانبهاست و ساخته شده از بلور کربن ناب است. الماسها بی رنگ و همچنین به رنگهای سبز و سرخ و آبی و سیاه هم یافت می‌شوند. گونه بی رنگ آن پربهاتر از دیگر گونه‌های رنگی است و بسیار سخت می‌باشد.از سختی آن در صنعت استفاده زیادی می برند که یکی هم خراشیدن شیشه‌ها می‌باشد. کریستال الماس در کشورهای هندوستان و برزیل و بخشهایی از آفریقا و ... یافت می‌شود.الماس طبیعی بیشتر کاربرد تزئینی دارد. امروزه با روشهایی گونه مصنوعی آن نیز ساخته می شود.

به عنوان برخى از کاربردهاى عملى الماس مى توان به موارد زیر اشاره کرد:


* لوازم الکترونیکى ولتاژ و توان بالا مثل ترنهاى سریع السیر.


* دستگاههاى فرکانس بالا مثل رادارهاى پرقدرت و ایستگاههاى مخابراتى سلولى.


* دستگاههاى میکرو و نانو الکترو مکانیکى مثل ساعتها و فیلتر هاى تلفنهاى سلولى.


* محاسبات کوانتومى مثل موارد مورد نیاز در ارتباطات امن.


* آشکارساز پرتو هاى پر انرژى مثل پرتو سنجهاى پزشکى.


* اپتیک و لیزرهاى پرقدرت مثل آنچه در کابل و خطوط تلفن یا پنجره شاتلهاى فضایى بکار مى رود.


* الکترودهاى الماسى مقاوم به خوردگى که مى‌تواند محیطهاى آلوده را پاک کند.

سایت علمی دانشجویان
مائیم که از پادشهان باج گرفتیم
زان پس که از ایشان کمروتاج گرفتیم
اموال وخزائنشان تاراج گرفتیم
مائیم که از دریا امواج گرفتیم

شاهنشاه بزرگ ایران نادرشاه افشار


زیبنده
یک رونین زیبا مردن است، آن رونینی که هر دم آماده مرگ نباشد، ناگزیر مرگی ناشایست برایش پیش می آید
.
Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 1921
تاریخ عضویت: شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۸۹, ۵:۴۵ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 6415 بار
سپاس‌های دریافتی: 11867 بار

Re: سلسله مباحث زمین شناسی

پست توسط رونین »

نفت در علوم مختلف زمین شناسی
بهره‌ گیری از علم زمین شناسی (مبنی برمطالعه سنگ‌ها ازجهات گوناگون) به منظور اکتشاف و بهره برداری از منابع نفت و گاز اساس علم زمین شناسی نفت را تشکیل می‌دهد. مطالعه سنگ‌ها با بهره گیری از شاخه‌های مختلف علم زمین شناسی امکانپذیر است که با نتایج حاصل از این مطالعات و جمع بندی آنها ، سرانجام بکار برد زمین شناسی در شناسایی منابع هیدروکربنی که همان علم زمین شناسی نفت (Peiroleum Geology) می‌باشد، دست خواهیم یافت. شاخه‌های مختلف علم زمین شناسی که در جهت شناسایی ، اکتشاف و بهره برداری از منابع نفتی ، هر کدام منحصرا به صورت تخصصی می‌توانند نقش ارزنده‌ای را داشته باشند عبارتند از
رسوب شناسی
تقریبا تمام منابع هیدروکربنی در تشکیلات رسوبی و اشکال رسوب شناسی گوناگون وجود دارند. همچنین برای مخزن شدن سنگ یا به دام افتادن نفت و توسعه عمومی حوضه رسوبی ، شناختن مسائل زمین شناسی ساختمانی بسیار مهم است.
ژئوشیمی آلی
ژئوشیمی آلی که مواد موجود در رسوبات و تغییر شکل آنها و تبدیل آنها به هیدروکربن‌ها را مورد مطالعه قرار می‌دهد، نیز یک بخش مهم از زمین شناسی محسوب می‌شود. بعلاوه امکان تشکیل سنگ‌های مادر با مقدار مواد آلی زیاد و سنگ‌های ذخیره با تخلخل بالا را می‌توان تا حد وسیعی توسط مفاهیم و مدل‌های رسوب شناسی و شناخت اقیانوس‌های گوشته پیشگویی کرد.
دیرینه شناسی
ارتباطات بیو استراتیگرافی ازروی لایه‌های مشاهده شده در چاه‌های اکتشافی و نیز استفاده از میکرو فسیل شناسی جهت پی بردن به توسعه میدان‌های نفتی تا حد زیادی در صنعت نفت کارایی دارند. به نمونه‌های کوچک بدست آمده درطول حفاریها که حاوی میکروفسیل‌ها هستند نمی‌توان زیاد اطمینان کرد. به عبارت دیگر مغزه‌های بدست آمده با وزن چندگرم امکان دارد دارای چند صد میکرو فسیل باشند که ممکن است برای جمع بندی و نتایج چینه شناسی بهتر از ماکرو فسیل‌ها باشند.
زمین شناسی ساختمانی
پیش از صد سال قبل اکتشافات نفت را با توجه به تراوش‌های بزرگ نفت که درسطح زمین و در نزدیکی محل حفاری صورت می‌گرفت انجام می‌دادند. ولی امروزه برای اکتشاف از ساختارهایی که به ندرت در سطح زمین قابل روئیت هستند، استفاده می‌کنند و برای تشریح ساختارهای زیرزمینی ابتدا اندازه گیری‌های ژئوفیزیکی در سطح زمین انجام داده و سپس ارتباطات لایه‌ها را بوسیله مفاهیم بدست آمده از طریق لاگ‌ها و فسیل‌ها استفاده می‌کنیم.
ژئوفیزیک
معمولا در اندازه گیری‌های ژئوفیزیکی از روشهای گرادیمتری (Gradimetry) و مگنتومتری (Magnecometry) و بالاخره لرزه نگاری که بهتر از دو روش قبلی است استفاده می‌کنند. با پیشرفت‌های سریع در کیفیت تکنیک‌های لرزه نگاری و نتایج حاصله از این نوع اندازه گیری‌ها مفاهیم کاملا جدید و میدان‌های توسعه یافته‌ای را می‌توان مشخص کرد. به دلیل اینکه حفاری در زیر بستر اقیانوسها بسیار پرهزینه است، در اکثر اوقات مقاطع لرزه نگاری و دیگر داده‌های ژئوفیزیکی تنها اطلاعات ما می‌باشند.

روش‌های چاه‌پیمایی ژئوفیزیکی نیز به سرعت توسعه یافته‌اند و لاگ‌ها یک پیوستگی اطلاعاتی را در مورد سری‌های طویل طبقات تهیه می‌کنند که بندرت با دیگر روش‌ها می‌توان این اطلاعات را تهیه نمود. این اطلاعات نه تنها تعبیر ترکیب لیتوژی سنگ‌ها و اختلاف آنها را از نظر تخلخل و نفوذپذیری ممکن می‌سازد (خواص ویژه مخازن نفتی) بلکه محیط‌های ته نشینی در رسوبات را مشخص می‌کند.


14 کاربرد از مهمترین کاربردهای دیاتومیت
دیاتومیت نوعی سنگ نرم سیلیسی است که از تجمع غشا ظریف و مشبک سیلسی گونه ایی از جلبک های زرد - سبز موسوم به دیاتومه یا دیاتوم Diatom که در محیط های دریایی و غیر دریایی به صورت بنتوس ( کف زی ) یا پلانکتون ( شناور ) زندگی می کنند ، تشکیل می شوند .
دیاتومیت در صنعت کاربردهای بسیار مهم و وسیعی دارد که از جمله آن به موارد زیر اشاره می کنیم :

1- به عنوان ماده کمک ***** در جدا کردن مواد جامد از سیالات در کارخانجات مختلف به کار می رود و همین طور در نصفیه آب .
2- به عنوان ماده تقویت کننده لاستیک در صنایع لاستیک سازی استفاده می شود
3- به عنوان ماده چسبنده و پخش کننده رنگ صنایع رنگ سازی به کار می رود و باعث خشک شدن سریع رنگ می شود.
4- به عنوان ماده ساینده ( پولیش دهنده ) در خمیر دندان و سایر مواد بهداشتی استفاده می شود.
5- به عنوان ماده چسبنده در واکس استفاده می شود .
6- به عنوان ماده صیقلی کننده در ریختگری و قطعه سازی استفده می شود .
7- به عنوان ماده تقویت کننده در ترکیب گل حفاری به کار می رود .
8- در کاغذ به عنوان ماده مقاوم کننده استفاده می شود.
9- در الکترودهای جوشکاری به کار می رود .
10- به عنوان ماده متعادل کننده انفجار در معادن به کار می رود .
11- در صنایع باطری سازی به عنوان عایق و جدا کننده صفحات به کار می رود .
12- برای عایق کاری به کار می رود .
13- به عنوان ماده ترکیبی در غذای حیوانات به کار می رود .
14- به عنوان ماده تولید کننده جرقه در ساختن کبریت و فندک و سلاح های ضربه ایی ( ترقه :31:) استفاده می شود.

سایت علمی دانشجویان
مائیم که از پادشهان باج گرفتیم
زان پس که از ایشان کمروتاج گرفتیم
اموال وخزائنشان تاراج گرفتیم
مائیم که از دریا امواج گرفتیم

شاهنشاه بزرگ ایران نادرشاه افشار


زیبنده
یک رونین زیبا مردن است، آن رونینی که هر دم آماده مرگ نباشد، ناگزیر مرگی ناشایست برایش پیش می آید
.
Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 1921
تاریخ عضویت: شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۸۹, ۵:۴۵ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 6415 بار
سپاس‌های دریافتی: 11867 بار

Re: سلسله مباحث زمین شناسی

پست توسط رونین »

14 کاربرد از مهمترین کاربردهای دیاتومیتدیاتومیت نوعی سنگ نرم سیلیسی است که از تجمع غشا ظریف و مشبک سیلسی گونه ایی از جلبک های زرد - سبز موسوم به دیاتومه یا دیاتوم Diatom که در محیط های دریایی و غیر دریایی به صورت بنتوس ( کف زی ) یا پلانکتون ( شناور ) زندگی می کنند ، تشکیل می شوند .
دیاتومیت در صنعت کاربردهای بسیار مهم و وسیعی دارد که از جمله آن به موارد زیر اشاره می کنیم :

1- به عنوان ماده کمک کننده در جدا کردن مواد جامد از سیالات در کارخانجات مختلف به کار می رود و همین طور در تصفیه آب .
2- به عنوان ماده تقویت کننده لاستیک در صنایع لاستیک سازی استفاده می شود
3- به عنوان ماده چسبنده و پخش کننده رنگ صنایع رنگ سازی به کار می رود و باعث خشک شدن سریع رنگ می شود.
4- به عنوان ماده ساینده ( پولیش دهنده ) در خمیر دندان و سایر مواد بهداشتی استفاده می شود.
5- به عنوان ماده چسبنده در واکس استفاده می شود .
6- به عنوان ماده صیقلی کننده در ریختگری و قطعه سازی استفده می شود .
7- به عنوان ماده تقویت کننده در ترکیب گل حفاری به کار می رود .
8- در کاغذ به عنوان ماده مقاوم کننده استفاده می شود.
9- در الکترودهای جوشکاری به کار می رود .
10- به عنوان ماده متعادل کننده انفجار در معادن به کار می رود .
11- در صنایع باطری سازی به عنوان عایق و جدا کننده صفحات به کار می رود .
12- برای عایق کاری به کار می رود .
13- به عنوان ماده ترکیبی در غذای حیوانات به کار می رود .
14- به عنوان ماده تولید کننده جرقه در ساختن کبریت و فندک و سلاح های ضربه ایی ( ترقه :31:) استفاده می شود.

برگرفته از دانش آقای دکتر یوسف ستار زاده
مائیم که از پادشهان باج گرفتیم
زان پس که از ایشان کمروتاج گرفتیم
اموال وخزائنشان تاراج گرفتیم
مائیم که از دریا امواج گرفتیم

شاهنشاه بزرگ ایران نادرشاه افشار


زیبنده
یک رونین زیبا مردن است، آن رونینی که هر دم آماده مرگ نباشد، ناگزیر مرگی ناشایست برایش پیش می آید
.
ارسال پست

بازگشت به “دانش عمومی”