چرا ایران با وجود استعداد، اقتصادش مناسب نیست؟!

در اين بخش مي‌توانيد در مورد مباحث و مطالب اقتصادی و مالی به بحث بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
Major II
Major II
نمایه کاربر
پست: 189
تاریخ عضویت: دوشنبه 4 آبان 1394, 5:09 pm
سپاس‌های ارسالی: 89 بار
سپاس‌های دریافتی: 153 بار

Re: چرا ایران با وجود استعداد، اقتصادش مناسب نیست؟!

پست توسط arman76ma »

...
آخرین ويرايش توسط 1 on arman76ma, ويرايش شده در 0.
با سلام و تشکر از لطف و از همه حلالیت میخواهم اگر ناخواسته موجب مزاحمتی شدم با مطالبم. نیت خیر بود و هیچ قصد بدی نبود. اوضاع روحی و احوتالات شخصی ام نامساعد است. باز در خواست مکررم تکرار میکنم از مدیریت سایت که میخواهم اکانت و تمام مطالب و کامنتهایم پاک نمایم.
Major II
Major II
نمایه کاربر
پست: 189
تاریخ عضویت: دوشنبه 4 آبان 1394, 5:09 pm
سپاس‌های ارسالی: 89 بار
سپاس‌های دریافتی: 153 بار

Re: چرا ایران با وجود استعداد، اقتصادش مناسب نیست؟!

پست توسط arman76ma »

...
آخرین ويرايش توسط 1 on arman76ma, ويرايش شده در 0.
با سلام و تشکر از لطف و از همه حلالیت میخواهم اگر ناخواسته موجب مزاحمتی شدم با مطالبم. نیت خیر بود و هیچ قصد بدی نبود. اوضاع روحی و احوتالات شخصی ام نامساعد است. باز در خواست مکررم تکرار میکنم از مدیریت سایت که میخواهم اکانت و تمام مطالب و کامنتهایم پاک نمایم.
Major II
Major II
نمایه کاربر
پست: 221
تاریخ عضویت: جمعه 17 خرداد 1392, 3:25 pm
سپاس‌های ارسالی: 72 بار
سپاس‌های دریافتی: 490 بار

Re: چرا ایران با وجود استعداد، اقتصادش مناسب نیست؟!

پست توسط مدافعان حرم »

آقای آرمان 76 . اگه منو میگی که کامنتم زشته و ... که برادر بزرگترین برادری رو در حقت کردم . با 16 سال عمر و تجربه بیشتر ، مخلص کلام رو بهت گفتم که راه بی حاصل بقیه مردم رو نری . دلت میخواد عمرت رو بذاری سر پاسخ به چراهایی که هیچ وقت درست نخواهد شد ؟ خوب بذار !
آندریا: سرزمین فلاکت بار سرزمینی است که قهرمانی نپرورد.
گالیله: نه آندریا، سرزمین فلاکت بار سرزمینی است که در آنجا نیاز به قهرمان باشد.
Major II
Major II
نمایه کاربر
پست: 189
تاریخ عضویت: دوشنبه 4 آبان 1394, 5:09 pm
سپاس‌های ارسالی: 89 بار
سپاس‌های دریافتی: 153 بار

Re: چرا ایران با وجود استعداد، اقتصادش مناسب نیست؟!

پست توسط arman76ma »

تروریسم سایبری که از جمله ترور شخصیت افراد بسیار پیچیده شده است. گاه چنان شگردشان پیچیده است که به ظاهر در خیرخواهی ولی با نیت خصمانه، لمپنیسم که متاسفانه در چهر شبه مذهبی و به بهانه از دین و مذهب ظاهر می شوند. اینها ضربات مهلکتی به معنویت و اخلاق جامعه وارد کرده اند. عده ای فریب خورده القائات این لمپنیسم شبه مذهبی، خودجوش پیاده نظامش شده اند.
حرفهای یاوه می نند. نمی خواهمب گیوم این شخص حتما از دست بالاست و ممکن است ناخواسته تحت تاثیر قرار رگفته و یا فرد عادی است که متوجه زشتی کارهایش نیست. اما تا این با غروز و لجاجت بر کار اشتباهش، باعث شد ضربه به من و این محیط گفتگو به خورد. برخی هم شبانه روز ول می چرخند توی وب و به این و ان گیر بی خودی مدهند و آنها از می خواهند بورند خودشان نجات بدهند. حق مسلم ازادی بیان را نادیه می یگرند و دایه بهتر مادر بهظ اهر هستند. لازم نکرده به کسی این حرف ها بزنی و اگر اینگونه است اول خودت برو! البته نخواهی رفت! نمی دانم از دوحالت خارج نیست یا خودش هستی یا مزدور. از این حالت خارج نیست وسط یک بحث جدی، حرف نامربوط می زنی. هر چند اقدام من در اعتراض به مدیریت این سایت است که گویا آلت دست جریان سیاسی قرار گرفته و حتی به افراد مثل من اصلا قاطی این بازی سیاسی نیستند هم رحم نمی کند. کسانی بنده و اسیر یک ایدئولوژی سیاسی شده اند هر کسی را که متفاوت است سرکوب می کنند به انحای مختلف، کاری هم ندارد اصلا طرف چه کاره است و آیا اصلا خصومتی دارد یا نه! همین متفاوت و دگراندیش است برایشان کافیست.
من طی دوسل فقط فعالیت بشردوستانه و خیرخواهانه و وطن دوستی داشته اند و در صدد انتقال تجربیات خود و دانش دیگران بودم مواجه با این پدیده زشت شدم. اعتماد بیهوده به سایتهای این چنین عاقبتش همین است.
این توضیح به خاطر دوستان و کاربران محترمی دادم که مطالب مرا دنبال می کردند. من از شما تشکر می کنم بخاطر لطفتان و متاسفم از این اتفاق ولی مقصر این فرد و مدیریت سایت است.
آخرین ويرايش توسط 3 on arman76ma, ويرايش شده در 0.
با سلام و تشکر از لطف و از همه حلالیت میخواهم اگر ناخواسته موجب مزاحمتی شدم با مطالبم. نیت خیر بود و هیچ قصد بدی نبود. اوضاع روحی و احوتالات شخصی ام نامساعد است. باز در خواست مکررم تکرار میکنم از مدیریت سایت که میخواهم اکانت و تمام مطالب و کامنتهایم پاک نمایم.
Major II
Major II
نمایه کاربر
پست: 189
تاریخ عضویت: دوشنبه 4 آبان 1394, 5:09 pm
سپاس‌های ارسالی: 89 بار
سپاس‌های دریافتی: 153 بار

Re: چرا ایران با وجود استعداد، اقتصادش مناسب نیست؟!

پست توسط arman76ma »

من بعد بیش از یک سال و نیم بنابر احساس ضرورت انسانی ام فعالیتی کردم بر اساس حق شهروندی و این امکانات رایگان سایت انجمن قرار داده. اتفاقا قصد داشتم مدتی فعالیت نکنم در این انجمن. اما متاسفانه در واپسین پست هایم مرا رنجاندند!
تشکر از دوستانی که همراهی کردند و حق آزادی بیان، مروت، جوانمردی و احترام متقابل را به جا آورند.
با سلام و تشکر از لطف و از همه حلالیت میخواهم اگر ناخواسته موجب مزاحمتی شدم با مطالبم. نیت خیر بود و هیچ قصد بدی نبود. اوضاع روحی و احوتالات شخصی ام نامساعد است. باز در خواست مکررم تکرار میکنم از مدیریت سایت که میخواهم اکانت و تمام مطالب و کامنتهایم پاک نمایم.
Major II
Major II
نمایه کاربر
پست: 189
تاریخ عضویت: دوشنبه 4 آبان 1394, 5:09 pm
سپاس‌های ارسالی: 89 بار
سپاس‌های دریافتی: 153 بار

Re: چرا ایران با وجود استعداد، اقتصادش مناسب نیست؟!

پست توسط arman76ma »

...
آخرین ويرايش توسط 1 on arman76ma, ويرايش شده در 0.
با سلام و تشکر از لطف و از همه حلالیت میخواهم اگر ناخواسته موجب مزاحمتی شدم با مطالبم. نیت خیر بود و هیچ قصد بدی نبود. اوضاع روحی و احوتالات شخصی ام نامساعد است. باز در خواست مکررم تکرار میکنم از مدیریت سایت که میخواهم اکانت و تمام مطالب و کامنتهایم پاک نمایم.
Major II
Major II
نمایه کاربر
پست: 189
تاریخ عضویت: دوشنبه 4 آبان 1394, 5:09 pm
سپاس‌های ارسالی: 89 بار
سپاس‌های دریافتی: 153 بار

Re: چرا ایران با وجود استعداد، اقتصادش مناسب نیست؟!

پست توسط arman76ma »

کسی که به دیگران می گوید برو، خودش برود که به نظر می رسد وجود خودش اینجا بی فایده است.
رطب خورده منع رطب نمی کند.
درود بر کسانی که حقیقت را می‌گویند.ننگ بر مزدورهای ضد بشری.
با سلام و تشکر از لطف و از همه حلالیت میخواهم اگر ناخواسته موجب مزاحمتی شدم با مطالبم. نیت خیر بود و هیچ قصد بدی نبود. اوضاع روحی و احوتالات شخصی ام نامساعد است. باز در خواست مکررم تکرار میکنم از مدیریت سایت که میخواهم اکانت و تمام مطالب و کامنتهایم پاک نمایم.
Administrator
Administrator
نمایه کاربر
پست: 15887
تاریخ عضویت: جمعه 7 بهمن 1384, 7:51 pm
سپاس‌های ارسالی: 72642 بار
سپاس‌های دریافتی: 31670 بار
تماس:

Re: چرا ایران با وجود استعداد، اقتصادش مناسب نیست؟!

پست توسط Mahdi1944 »

دوستان عزیز، توصیه میکنم سعه صدرو البته احترام و ادب رو در کلام حفظ کنیم تا هم حرف‌های همه شنیده بشه و هم حرمت‌ها حفظ بشه :razz:
زندگي صحنه يکتاي هنرمندي ماست هرکسي نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پيوسته به جاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به ياد


[External Link Removed for Guests] | [External Link Removed for Guests] | مجله الکترونيکي سنترال کلابز

[External Link Removed for Guests] | [External Link Removed for Guests] | [External Link Removed for Guests]

لطفا سوالات فني را فقط در خود انجمن مطرح بفرماييد، به اين سوالات در PM پاسخ داده نخواهد شد
ارسال پست

بازگشت به “بخش اقتصادی و مالی”