حساب جاري ملي ( سيبا )

در اين بخش مي‌توانيد در مورد مباحث و مطالب اقتصادی و مالی به بحث بپردازيد

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 25 خرداد 1385, 2:47 pm
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4178 بار
تماس:

حساب جاري ملي ( سيبا )

پست توسط ganjineh »

تعريف :
الف- ملي كارت: ابزار مخصوصي است كه بانك ملي ايران براساس استاندارد و اصول فني خاص و رعايت مسائل ايمني بنام متقاضي ملي كارت با رعايت مقررات صادر وتحويل وي مي نمايد، دارنده ملي كارت( صاحب كارت) ميتواند با استفاده از آن و شماره شناسايي فردي، موجودي حساب هايي را كه (‌از طريق سيبا) به كارت مذكور ارتباط داده مي شوند، تدريجاُ و يا بطور يكجا نقداً دريافت و يا دستور پرداخت وجه كالا وخدمات خريداري شده را بنفع پذيرندگان ملي كارت از طريق حساب ترجيحي خود صادر نمايد.
ب- شماره شناساي فردي: شماره رمز محرمانه اي است كه توسط بانك توليد و صرفا در اختيار دارنده ملي كارت گذارده ميشود. وارد نمودن اين شماره به دستگاههاي نصب شده در محل پذيرندگان ملي كارت موجب شناسايي دارنده كارت توسط سيستم كامپيوتري بانك ملي ايران خواهد شد.
ج- پذيرندگان ملي كارت: شركتها، موسسات وفروشگاههاي طرف قرارداد بانك، شعب پذيرنده ملي كارت و يا دستگاههاي خودپرداز مي باشند كه مي توانند باتوجه به نوع فعاليت خود،‌خدمات كالا و وجه مورد نياز مشتريان را با پذيرش ملي كارت به آنان عرضه نمايند.
د- حسابهاي قابل ارتباط با ملي كارت: حسابهايي مي باشند كه در سيستم يكپارچه بانك ملي ايران( سيبا) طبق شرائط و مقررات مربوط به نوع حساب بنام اشخاص حقيقي افتتاح مي گردند وارتباط آنها با ملي كارت از نظر بانك بلامانع باشد.
هـ- حساب ترجيحي: يكي ازحسابهاي مرتبط با ملي كارت است كه برحسب تقاضاي دارنده آن انتخاب تا بهاي كالا و خدمات عرضه شده به وي از طريق پايانه هاي فروش( POS) ، از حساب مزبور برداشت و به حساب پذيرندگان كارت منظور گردد. دارنده ملي كارت مي تواند از طريق دستگاههاي خودپرداز(ATM) و پايانه هاي مستقر در داخل شعب(PINPAD) نيز از موجودي حساب ترجيحي خود برداشت نمايد.
و- تلفن بانك ملي كارت: تجهيزاتي است كه در مركز رايانه مستقر بوده و از طريق تلفن(داراي امكان TONE) قادر به اعلام موجودي حساب ترجيحي مرتبط با ملي كارت، تعويض شماره شناسايي فردي و غيرفعال نمودن ملي كارت بعلت فقدان و يا سرقت ملي كارت مي باشد .

مدارک مورد نياز :
1- يك برگ فتوكپي شناسنامه مصدق( برابر اصل شده)
2- تكميل فرم درخواست ملي كارت
3- ساير مدارك مورد نياز حسب نوع حساب( جاري،‌كوتاه مدت ، پس انداز و …)


شرايط و مقررات عمومي :
1-- ملي كارت براي آن دسته از اشخاص حقيقي صادر ميگردد كه داراي حساب قابل ارتباط با ملي كارت بوده وحق برداشت كامل از حساب را نيز داشته باشند.
2- دارندگان حساب مشترك به شرطي كه هريك از شركا به تنهايي حق برداشت از حساب مشترك را داشته باشند مي توانند به تنهايي يك ملي كارت داشته باشند.
3- صدور ملي كارت براي حسابهاي مشترك با حق برداشت بيش از يك امضاء‌مجاز نمي باشد.
4- وكيل مي تواند بموجب وكالتنامه معتبر ومورد قبول بانك به نام موكل خود تقاضاي صدور كارت نمايد. در اين گونه موارد ملي كارت و شماره شناسايي فردي به موكل تحويل ميگردد.
5- متقاضي ملي كارت و يا وكيل وي بايد فرم درخواست ملي كارت را كه بانك دراختيار وي قرار مي دهد شخصا در حضور متصديان ذيربط تكميل و با قبول شرايط ومقررات ملي كارت آن را امضاء نمايد. مشخصات متقاضي در حساب بايد عينا با مفاد مندرج در مدارك احراز هويت وي انطباق داشته باشد.
6- ارائه مدارك احراز هويت بهنگام تقاضاي ملي كارت الزاميست.
7- ملي كارت داراي يك شماره انحصاري و نام دارنده و تاريخ صدور مي باشد كه بر روي آن بصورت برجسته درج گرديده است.
8- به هريك از متقاضيان ملي كارت توسط بانك يك شماره رمز محرمانه موسوم به شماره شناسايي فردي در پاكت كاملا در بسته تحويل خواهد گرديد تا وي بوسيله كارت وشماره رمز مزبور امكان ارتباط الكترونيكي را بمنظور استفاده از خدمات ملي كارت با حساب خود برقرار نمايد دارنده ملي كارت ميتواند از طريق تلفن بانك و يا دستگاههاي خودپرداز نسبت به تغيير شماره شناسايي فردي خود راسا اقدام نمايد.
9- دارنده ملي كارت بايد از افشاء شماره شناسايي فردي و همچنين واگذاري ملي كارت خود به ساير اشخاص اكيدا“ خودداري نمايد.
10- دارنده ملي كارت متعهد است در حفظ ونگهداري ملي كارت خود نهايت دقت و مراقبت را معمول دارد و به نكات ايمني كه از طريق جزوات راهنماي ملي كارت انتشار مي يابد توجه كامل مبذول نمايد.
11- دارنده ملي كارت موظف است در صورت فقدان و يا به سرقت رفتن كارت خود بلافاصله از طريق تلفن بانك ملي كارت،‌كارت خود را غيرفعال نموده و سپس با مراجعه به يكي از شعب بانك ( سيبا)، حسب مورد درخواست خود را مبني بر ابطال يا فعال نمودن مجدد شماره كارت، ارائه نمايد.
12- حسابهاي مرتبط با ملي كارت با اعلام فقدان و يا سرقت ملي كارت بسته نمي شوند ، بلكه بانك شماره كارت مفقودي يا مسروقه را باطل نموده وبا درخواست كتبي مشتري،‌ ملي كارت جديد با شماره شناسايي جديد صادر وارتباط ان را با حساب يا حسابهاي قبلي برقرار مي نمايد.
13- بانك هيچگونه مسئوليتي را در قبال خسارات و زيانهايي كه درخلال فاصله زماني بين مفقود شدن يا به سرقت رفتن و اعلام مراتب به بانك متوجه دارنده ملي كارت ميگردد بعهده نخواهد داشت.
14- چنانچه فقدان يا به سرقت رفتن كارت و افشا شدن شماره شناسايي فردي از جانب دارنده كارت به بانك اعلام نشود.‌هرگونه خسارت و ضرر و زيان و سوء‌استفاده از حسابهاي مرتبط با ملي كارت مزبور متوجه شخصي است كه كارت به نام وي صادر شده است و بانك مبري از هرگونه مسئوليتي خواهد بود.
15- بانك مي تواند كليه موضوعات مشكوك واطلاعات مربوط به اشخاص مظنون را در ارتباط با كارتهاي مفقودي و مسروقه به مقامات انتظامي و قضايي اعلام دارد تا تحت پيگيرد قانوني قرار گيرند.
16- درصورتيكه بانك كتبا“ از فوت، حجر و ورشكستگي دارنده ملي كارت مطلع گردد وهمچنين در موارديكه بازداشت نامه اي از مراجع ذيصلاح قانوني كه حق بازداشت اموال اشخاص را دارند دريافت نمايد.‌ملي كارت را غيرفعال و درمورد مانده حسابهاي مرتبط با آن طبق شرايط و مقررات حسابهاي مذكور عمل خواهد نمود.
17- دارنده ملي كارت درصورت فراموش نمودن شماره شناسايي فردي بايد با مراجعه به يكي از شعب بانك ( سيبا) فرم درخواست ملي كارت مبتني بر صدور شماره شناسايي فردي را تكميل ، امضاء‌ و تحويل نمايد. پس از صدور شماره شناسايي فردي جديد ، دارنده ملي كارت بايد جهت دريافت آن با ارائه مدارك احراز هويت به همان شعبه مراجعه نمايد.
18- ملي كارت بعلت وارد نمودن مكرر شماره شناسايي فردي اشتباه ، غيرفعال وعنداللزوم ضبط ميگردد. در اين صورت بانك حسب درخواست كتبي دارنده كارت و پس از احراز هويت نسبت به فعال نمودن مجدد و استرداد آن اقدام خواهد نمود.
19- درموارديكه ملي كارت صادره بنابه دلائلي ازقبيل شكستگي وتاخوردگي كارت، از بين رفتن اطلاعات مندرج در نوارمعناطيسي و از بين رفتن حروف برجسته روي كارت غيرقابل استفاده گردد. بانك حسب درخواست دارنده كارت با اخذ هزينه نسبت به تعويض آن اقدام خواهد نمود.
20- هزينه هاي صدور، تمديد، تجديد و يا تعويض كارت طبق تعرفه هاي داخلي بانك نقدا“ دريافت و يا از حساب دارنده كارت درصورت كفايت موجودي برداشت خواهدشد.
21- بانك مي تواند علاوه بر موارد قانوني در صورتيكه دارنده كارت شرايط ومقررات ملي كارت را رعايت ننمايد هر زمان و بدون اطلاع قبلي ملي كارت را غيرفعال نموده و دارنده كارت را از امكانات و خدمات ملي كارت محروم و از تجديد، تمديد و يا تعويض ملي كارت امتناع نمايد .
22- دارنده ملي كارت مي تواند حسب تمايل درخواست قطع ارتباط ملي كارت خود با هريك از حسابهاي مرتبط با آن را از بانك بنمايد.
23- در موارديكه بانك بنا به عللي از قبيل خرابي دستگاههاي كامپيوتري سيستم پردازش داده ها ، ‌خطوط ارتباطي ، رويدادهاي اجتناب ناپذير و … و آنچه كه خارج از كنترل بانك باشد قادر به ارائه خدمات كارت نباشد مسئوليتي متوجه بانك نخواهد بود.
24- اسناد، دفاتر، گزارشات وهمچنين عمليات الكترونيكي ضبط شده در فايلهاي سيستم كامپيوتري بانك درمقابل ادعاي دارندگان ملي كارت سند و دليل معتبر خواهند بود.
25- اگر بانك تحت هرعنوان اشتباهاً يا من غيرحق. وجوه يا اقلامي به حساب يا حسابهاي مرتبط با ملي كارت منظور كند و يا در محاسبه هرنوع اشتباهي نمايد در هر موقع مجاز و مختار است راساُ و مستقلاً و بدون انجام هيچگونه تشريفات اداري و قضايي در رفع اشتباه و برگشت از حسابهاي دارنده ملي كارت اقدام نمايد.
26- بانك حق تعيين و تغيير تعداد عمليات روزانه و يا برقراري محدوديت پرداخت بوسيله ملي كارت از طريق دستگاههاي خودپرداز (ATM) را براي خود محفوظ مي دارد.
27- بانك ميتواند هرموقع كه صلاح بداند در شرايط ومقررات ملي كارت تغييرات لازم را اعمال نمايد. اين تغييرات از طريق رسانه هاي گروهي و يا كتبا“ و يا هر روش ديگري كه بانك اتخاذ نمايد به اطلاع دارندگان ملي كارت خواهد رسيد و دارندگان ملي كارت موظف به رعايت و اجراي آن مي باشند.
28- چنانچه پس از تغييرات در شرايط و مقررات ملي كارت.‌دارنده كارت همچنان به انجام معاملات ادامه دهد بانك اينگونه تلقي مي نمايد كه تغييرات اعلام شده مورد قبول و توافق دارنده كارت قرار گرفته است. در مواردي كه دارنده كارت با تغييرات اعلام شده موافق نباشد مي تواند حسب درخواست كتبي اقدام به قطع ارتباط ملي كارت با حساب خود نمايد.
29- كميت و كيفيت كالاها وخدماتي كه ازناحيه پذيرندگان ملي كارت به دارندگان ملي كارت ارائه ميگردد به بانك ارتباطي نداشته و چنانچه پس از انجام معامله. كالا وخدمات مورد قبول دارنده كارت قرار نگيرد بانك مسئوليت وتعهدي نسبت به اعتراضات و ادعاهاي دارنده كارت عليه پذيرندگان ملي كارت نخواهد داشت.

مراحل انجام كار
زمان متوسط انجام فعاليت: 1:30 دقيقه
1- تكميل فرم درخواست خدمات ملي كارت( نمونه 538) توسط متقاضي.
2- امضاء‌ شرايط و مقررات ملي كارت توسط متقاضي.
3- ورود اطلاعات ( مربوط به درخواست متقاضي) به سيستم توسط متصدي مربوطه و اخذ هزينه صدور ملي كارت.
4- صدور كارت و شماره شناسايي فردي توسط بانك.
5- تحويل كارت به مشتري .
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 25 خرداد 1385, 2:47 pm
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4178 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

تعريف :
الف – سيستم يكپارچه بانك ملي ايران با نام اختصاري سيبا داراي ويژگي نگهداري اطلاعات حساب مشتريان بر روي رايانه هاي بسيار مدرن مركزي و استفاده از تجهيزات مخابراتي ماهواره اي كه به طور مستمر با رايانه مركزي متصل است مي باشد و مشتريان با مراجعه به هر يك از شعب سيبا در سطح كشور مي توانند به طور يكسان از خدمات سيبا استفاده كنند به عبارتي تمامي شعب سيبا در سراسر كشور به مثابه يك شعبه هستند ( شعب سيبا به وسيله نشانه سيبا بر روي نماي ورودي شعب مشخص شده اند.)
ب – حساب جاري ملي به حساب سپرده قرض الحسنه جاري اطلاق مي شود كه تحت پوشش سيستم يكپارچه بانك ملي ايران بوده و در كليه واحدها بانك ملي صاحب حساب يا هر شخص ديگر مي تواند بدون پرداخت كارمزد در حداقل زمان ممكن ( مانند جاري اشخاص عادي ) تنها با داشتن شماره حساب وجوهي را به حساب خود يا شخص ديگري واريز نمايد و نيز با ارائه چك و مدارك احراز هويت از موجودي حساب برداشت نمايد.

مدارک مورد نياز :
1- تكميل برگ درخواست افتتاح حساب جاري ملي
2- مدارك لازم جهت افتتاح حساب جاري ( حسب نوع )

شرايط و مقررات عمومي :
1- بانك فقط ملزم به پرداخت وجه چكهايي است كه صادركننده در حسابي كه عهده آن چك صادر نموده است وجه كافي داشته باشد ، اعتراض و استناد صادر كننده چك داير بر اينكه در حسابهاي ديگر خود موجودي داشته است مسموع نمي باشد همچنين دارنده حساب حق ندارد به اعتبار معاملات خود با بانك مادام كه وجوه آنها به حساب او ثبت نشده است چك صادر نمايد و بانك الزامي در پرداخت وجه چنين چكهائي نخواهد داشت .
2- چنانچه با توجه به مقررات ، وجه چك از طرف بانك پرداخت نگردد صاحب حساب جوابگوي هرگونه دعواي احتمالي بوده و جبران خسارت دارنده چك به عهده صاحب حساب ميباشد و هرگونه مسئوليت قانوني ناشي ازعدم پرداخت وجه چك نيز به عهده صاحب حساب خواهد بود.
3- دارندگان حساب بايد دسته چكهائي را كه از طرف بانك به آنها داده مي شود حفظ كنند ، چنانچه هر يك از برگهاي چك بعلتي مفقود شود يا بسرقت رود دارندگان حساب بايد بانك را بدون تاخير كتباٌ آگاه سازند و در صورتيكه اطلاع ندادند و بانك وجه چك يا چكها را بپردازد مسئوليتي نخواهد داشت .
4- بانك هنگام پرداخت وجه چك دقت لازم را در صحت مندرجات و امضاي صادر كننده خواهد نمود با اين حال در مورد جعل امضاء يا الحاق در مندرجات چك در صورتيكه تشخيص آن در بادي نظر ممكن نباشد و ظاهراٌ امضاي چك طبق نمونه أي باشد كه به بانك معرفي شده هيچگونه مسئوليتي متوجه بانك نخواهد بود بعلاوه بانك مسئوليتي نسبت به تقلب و الحاق در ظهر چك يا جعل امضاي پشت نويسان نخواهد داشت ، بنابراين كليه زيانهائي كه در اثر تقلب در چك و برگ درخواست دسته چك يا گم شدن آنها پيش آيد متوجه صاحب حساب خواهد بود . تبصره 1- تاريخي كه بعضي اشخاص عادتاٌ ذيل امضاء مي گذارند جزء امضاء محسوب نخواهد شد .
تبصره 2- صاحبان حساب بايد نهايت دقت را در تنظيم چكها بنمايند بقسمي كه حتي الامكان دستبردگي يا الحاق در مندرجات چك ميسر نباشد ، براي اين منظور لازم است مبلغ چك و اعداد طوري نوشته شود كه علاوه بر خوانا بودن ، امكان اضافه كردن كلمه يا عددي به آن مقدور نباشد ، در غير اينصورت بانك مسئوليتي نسبت به پرداخت وجه چك نخواهد داشت .
تبصره 3- در مورد چكهائي كه داراي ظهرنويسان متعددي مي باشد صرف ملاحظه بانك به اينكه رديف پشت نويسي ها مرتب است ، با احراز هويت آخرين امضاء كننده كه چك را براي دريافت ارائه مينمايد كافي بوده و بانك هيچگونه مسئوليتي نسبت به امضاي ساير پشت نويسان نخواهد داشت .
5- مانده حساب هاي ارزي دارندگان حساب تابع قوانين ارزي ايران و هر كشوري كه ارز متعلق به آن كشور است خواهد بود .
6- بانك بنا به نظر و تشخيص خود براي وصول هر نوع طلب و خسارت ناشي از معاملات خود حق دارد از هر نوع اعتبار و اسناد و اوراق بهادار اعم از ارزي و ريالي و موجوديهاي ارزي و ريالي و هر نوع سپرده و غيره و هر قسم مال و طلب دارنده حساب همچنين شخص يا اشخاص تحت ولايت او نزد خود تحت هر عنوان كه باشد بدون هيچگونه تشريفاتي راساٌ تهاتر و برداشت نموده و در صورت عدم تكافو بقيه طلب خود را از او مطالبه و دريافت دارد و دارنده حساب حق هرگونه اعتراض و گفتگوئي را تحت هر عنوان كه باشد از خود اسقاط مي نمايد .
7- اسناد ، دفاتر ،‌گزارشات و همچنين عمليات الكترونيكي ضبط شده در فايل هاي سيستم رايانه اي بانك در مقابل ادعاي دارندگان حساب سند و دليل معتبر خواهند بود .
8- هرگاه وجه چك يا چكهايي كه تمام يا قسمتي از محل آن در حساب جاري دارنده حساب موجود نباشد از طرف بانك پرداخت گردد و بطور كلي در هر موقعي كه بانك هر مبلغ يا مبالغي بتدريج يا دفعتاٌ بابت هر نوع معامله وعمل و اقدامي به هر عنوان و جهتي كه باشد از اصل و كارمزد و خسارت و هزينه هاي بانكي و قانوني و غيره ، حساب جاري دارنده حساب را بدهكار نمايد . بدهي حساب جاري در هر حال و هر موقع دين مسلم و قطعي صاحب حساب به بانك بوده و بصرف مطالبه بانك باستناد همين مقررات و شرايط عمومي و بدون اينكه محتاج به ارائه و اقامه مدرك و دليل ديگري باشد از صاحب حساب قابل مطالبه و وصول مي باشد بعلاوه با توجه به ماده 6 همين شرايط عمومي، بانك مي تواند از هر نوع مال و موجودي حسابهاي دارنده حساب راساٌ و مستقيماٌ برداشت و استيفاي طلب نمايد .
9- اگر بانك تحت هر عنوان اشتباهاٌ يا من غير حق ، وجوه يا ارقامي به حساب دارنده حساب منظور نمايد و يا در محاسبه هر نوع اشتباهي بنمايد و به طوركلي به هر نحو غيرمجازي دارنده حساب از وجوه بانك استفاده كند بانك در هر موقع مجاز و مختار است راساٌ و مستقلاٌ‌ و بدون انجام هيچگونه تشريفات اداري و قضائي در موقع اشتباه يا پرداخت بدون حق و لزوم برگشت از حساب معتبر بوده و صاحب حساب حق هرگونه اعتراض و گفتگويي را بعمل بانك از هر جهت از خود سلب نموده است و دارنده حساب هم مكلف است علاوه بر رد وجوهي كه من غيرحق مورد استفاده قرار داده خسارت مربوطه را به ميزاني كه بانك اظهار نمايد معادل سود و كارمزد در بخش خدماتي به بانك پرداخت نمايد .
10- چنانچه صاحب حساب رونوشت يا عكس چك صادره از طرف خود را بخواهد در صورتي به او داده خواهد شد كه فقط شخصي كه چك بنام او صادر شده وجه چك را دريافت و يا به حساب خود منظور نموده باشد ليكن اگر چك داراي ظهرنويسي ديگري باشد بانك بمنظور حفظ اسرار ظهرنويس يا ظهرنويسان فقط رونوشت يا عكس متن چك را به صاحب حساب خواهد داد مگر اينكه از طرف مراجع ذيصلاح قانوني رونوشت يا عكس ظهر چك نيز خواسته شود .
11- در مورد عزل يا تغيير اختيارات وكيلي كه به موجب وكالتنامه معتبر و قابل قبول بانك به وكالت از طرف دارنده حساب تعيين و معرفي شده و بموجب آن وكيل مجاز گرديده است بنام دارنده حساب با بانك معاملاتي انجام داده و از وجوه دارنده حساب استفاده نمايد دارنده حساب بايد عزل يا تغيير اختيارات را كتباٌ ( با اخذ رسيد ) به شعبه مربوط اطلاع دهد و مادام كه اطلاع كتبي دارنده حساب به شعبه بانك نرسيده است بانك وكالتنامه را معتبر خواهد دانست ولو اينكه فسخ يا تغيير شرايط آن در دفاتر رسمي به ثبت رسيده باشد .
12- صورتحساب مورد درخواست مشتري از طريق شعبه قابل دريافت است . دارنده حساب مي تواند توسط تلفنبانك و يا از طريق شعب مجهز به سيبا از مانده خود مطلع شده ودر صورت لزوم نسبت به اخذ صورتحساب از شعبه اقدام نمايد و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي به صورتحساب و مانده خود ننمايد،بانك چنين تلقي خواهدنمودكه صورتحساب موردتصديق دارنده حساب قرار گرفته است. تبصره 1- مدت مقرر در بند 12 در مورد دارندگان حسابهاي مقيم داخل كشور يكماه و براي دارندگان حسابهاي مقيم خارج از كشور چهارماه مي باشد . تبصره 2- دارنده حساب موظف است به محض تغيير محل اقامت ، بانك را از نشاني جديد خود كتبي يا تلگرافي مطلع نمايد و مادام كه نشاني جديد بشرح مذكور باطلاع شعبه مربوطه نرسيده است كليه مراسلات واوراق و اخطاريه ها و … به آخرين نشاني دارنده حساب ارسال خواهد شد . همچنين تغييرات در هيئت مديره و دارندگان امضاي مجاز نيز بايستي با ارسال مدارك به موقع كتباٌ باطلاع بانك برسد .
13- حسابهاي جاري علاوه بر موارد قانوني در هر موقع و موردي بنا به تصميم يكي از طرفين ( بانك يا دارنده حساب ) ممكن است بسته شود .
14- چنانچه صاحب حساب و در مورد حسابهاي مشترك يكي از صاحبان حساب فوت نمايد مادام كه اطلاع كتبي به شعبه بانك نرسيده باشد و چكهاي صادره عهده حساب مزبور پرداخت شود هيچگونه مسئوليتي متوجه بانك نخواهد بود پس از اطلاع از فوت دارنده حساب نيز بانك چكهائي را كه تاريخ صدور آن مقدم بتاريخ فوت باشد با احراز ساير شرايط پرداخت خواهد نمود .
15- مانده كليه حسابهاي جاري سيبا كه به مدت يكسال فاقد گردش باشند به حساب مانده مطالبه نشده منتقل شده و از آن پس سالانه براساس مقررات و تعرفه هاي مصوب بانك مبلغي بابت هزينه هاي دفتري از حساب برداشت ميگردد .
16- در صورتيكه اسنادي به هر عنوان به بانك واگذار گردد و قبل از وصول ، وجوه آنها مورد استفاده دارنده حساب قرار گيرد و در سررسيد وصول نشده و يا منجر به واخواست گردد و در اثر آن بدهي دارنده حساب به بانك باقي بماند ، چون بعلت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي مبلغي بر ذمه دارنده حساب تلقي خواهد گرفت ، لذا دارنده حساب موظف است علاوه بر بدهي تاديه نشده جريمه تاخير تاديه با نرخ مصوب بانك براي هر سال نسبت به بدهي مذكور كه برحسب اوراق واگذاري بعهده گرفته و همچنين كليه هزينه هاي واخواست و دادرسي و حق الوكاله را به بانك پرداخت نمايد و به همين منظور دارنده حساب بطور غيرقابل برگشت به بانك اختيار مي دهد كه از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل اصل بدهي معادل مبلغ مورد تعهد از حسابهاي دارنده حساب برداشت و يا به همان ميزان از ساير دارائيهاي وي تملك نمايد . اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع تعقيب عمليات اجرائي براي وصول ساير مطالبات بانك نخواهد شد .
17- درمورد حسابجاري اشخاص حقوقي ادعاي عدم دخالت و يا سلب بعدي سمت و اختيارات از امضاء كننده و يا امضاء كنندگان حساب در مورد چكهائي كه عدم پرداخت آنها مستند به عمل وي يا آنان باشد موثر نيست . چنانچه امضاء صاحبان حساب تغيير پيدا كند بانك چكهائي را كه قبل از تاريخ تغيير امضاء و يا امضاهاي قبلي صادر شده خواهد پرداخت .
18- موجودي حساب جاري مشترك به نسبت سهمي كه موقع افتتاح حساب از طرف صاحبان حساب تعيين ميشود ( بالسويه يا با سهم نامساوي ) متعلق به صاحبان حساب خواهد بود و اگر در فرم حساب سهم تعيين نشده باشد بالسويه به صاحبان حساب تعلق دارد .
19- در صورت فوت يا حجر و يا ورشكستگي هر يك از صاحبان حساب و اطلاع كتبي به شعبه بازكننده حساب ، همچنين در صورت وصول بازداشت نامه به شعبه بازكننده حساب براي بازداشت موجودي حساب عليه هر يك از صاحبان حساب از مراجعي كه قانوناٌ حق بازداشت اموال اشخاص را دارند ، بانك حساب را مسدود نموده و موجودي حساب را به نسبت سهمي كه موقع افتتاح حساب تعيين شده است ( بشرح ماده 18 ) تقسيم خواهد نمود كه در اينصورت سهم متوفي و محجور و ورشكسته و مديون بر حسب مورد به ورثه يا مراجع قانوني ذيصلاح پرداخت شده و سهم ديگري با بقيه شركاء بحساب موقت در بانك منظور خواهد گرديد .
20- در مورد تعيين سهم صاحبان حساب مشترك موجودي در تاريخ فوت يا حجر يا ورشكستگي ملاك احتساب خواهد بود . لكن اگر تاريخ فوت يا حجر يا ورشكستگي كتباٌ به بانك اعلام نشده باشد و بانك پرداخت نمايد هيچگونه مسئوليتي متوجه بانك نخواهد بود .
21- در مورد بند 19 يا هر مورد ديگري بانك حق دارد حساب مشترك را مسدود نموده و سهم هريك يا بعضي از صاحبان حساب را به حساب موقت مخصوص منتقل نمايد . در اين قبيل موارد بانك مراتب با به صاحبان حساب اطلاع خواهد داد . به موجودي حساب موقت سود تعلق نمي گيرد.
22- بانك ميتواند كليه وجوهي كه اشخاص در قالب استفاده از خدمات بانكي بنحو غيرمجاز از آنها بهره مند شده ومكلف به استرداد وجوه مزبور وكليه خسارات مربوطه طبق مفاد قراردادهاي تنظيمي مي باشند ، از موجودي كليه حسابهاي آنها همچنين از هر نوع اعتبار و اسناد و اوراق اعم از ارزي و ريالي از هر قسم مال و طلب مشاراليهم و افراد تحت تكفل آنها نزد هر يك از واحدهاي خود راساٌ و بدون هيچگونه تشريفات برداشت نمايد .
23- در موارديكه بانك بنا به عللي از قبيل خرابي تجهيزات كامپيوتري سيستم پردازش داده ها ، اختلال يا قطع خطوط ارتباطي ، رويدادهاي اجتناب ناپذير و … آنچه خارج از كنترل بانك باشد ، قادر به ارائه خدمات سيبا نباشد مسئوليتي متوجه بانك نخواهد بود .
24- بانك ميتواند هر موقع تشخيص دهد در شرايط و مقررات حسابجاري ملي تغييرات لازم را اعمال نمايد . اين تغييرات از طريق مقتضي به اطلاع صاحبان حساب خواهد رسيد و دارندگان حساب موظف به رعايت و اجراي آن ميباشند .
25- مقررات و شرايط عمومي حساب سپرده جاري ( سيبا ) ،‌جايگزين شرايط و مقررات ملي كارت نمي باشد . چنانچه دارنده حساب سپرده قرض الحسنه ( سيبا ) از كارت بعنوان ابزار برداشت از حساب جاري خود استفاده نمايد بايد شرايط و مقررات مربوط به ملي كارت را نيز امضاء نمايد .

مراحل انجام كار
زمان متوسط انجام فعاليت: 1:30 دقيقه
1- رسيدگي به درخواست متقاضي و تحقيق در مورد شغل ، محل كار و سكونت وحصول اطمينان به صحت آنها .
2- تكميل متن و ظهر كارت افتتاح حساب ( حسب مورد توسط متقاضي در حضور متصدي مربوطه ) و برگ درخواست افتتاح جاري ملي
3- درج مشخصات معرف ( نام و نام خانوادگي ، شماره حساب و نام شعبه اي كه معرف نزد آن حساب دارد ) واخذ امضاي وي و گواهي آن توسط شعبه دارنده حساب در كارت افتتاح حساب .
4- كنترل مندرجات كارت تكميل شده و ساير مدارك دريافتي توسط متصديان ذيربط والصاق و ابطال تمبر حسب مورد ( به هزينه مشتري ).
5- ثبت مشخصات وآدرس محل كار و سكونت متقاضي در دفتر حسابجاري واخذ امضاء از وي و تخصيص شماره حساب قرض الحسنه جاري به مشتري و درج آن در كارت افتتاح حساب وي .
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 25 خرداد 1385, 2:47 pm
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4178 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ريالي در سيستم سيبا

تعريف :
به حساب سپرده قرض الحسنه پس اندازي اطلاق مي شود كه تحت پوشش سيستم يكپارچه بانك ملي ايران بوده و در كليه واحدهاي بانك ملي صاحب حساب يا هر شخص ديگري مي تواند با ارائه دفترچه يا ذكر شماره حساب ، وجهي را بحساب خود يا اشخاص ديگر واريز نموده و صاحب حساب يا نماينده قانوني وي نيز مي تواند در هر يك از شعب سيبا با ارائه مدارك احراز هويت و دفترچه مربوطه از موجودي حساب خود برداشت نمايد.

مدارک مورد نياز :
1- ارائه اصل شناسنامه ، گواهينامه رانندگي، گذرنامه ، كارت شناسايي ملي، كارت بنياد شهيد وجانبازي كامپيوتري معتبر وعكسدار
2- تكميل كارت نمونه امضاء درحضور متصديان ذيربط
3- ارائه يكبرگ تصوير قيم نامه، وكالت نامه و براي اتباع خارجي دفترچه پناهندگي يا كارت سبز و كارت آبي

شرايط و مقررات عمومي :
1- هر شخص حقيقي و يا حقوقي با رعايت مقررات قانوني مي تواند در هريك از واحدهاي بانك ملي ايران به نام خود و يا اشخاص ديگر مبادرت به افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز نمايد . ( در حال حاضر حداقل موجودي براي افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز 000ر10 ريال مي باشد ).
2- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز براي اتباع بيگانه كه داراي گذرنامه و پروانه اقامت معتبر باشند بلامانع است.
3- حق استفاده از موجودي حساب حسب مورد با صاحب حساب (شخصي كه حساب به نام او افتتاح شده ) و يا نماينده قانوني او (ولي ، وصي ، قيم و يا وكيل ) خواهد بود .
4- افتتاح و حق استفاده از موجودي حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز براي صغار، با ولي قهري (پدر - جد پدري) و در صورتيكه ولي قهري فوت شده باشد با وصي يا قيم آنها مي باشد .
5- افتتاح و حق استفاده از موجودي حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز براي سفيه و مجنون با وصي يا قيم يا ولي ( در صورتيكه جنون متصل به زمان صغر باشد ) ميباشد.
6- هرگاه علاوه بر ولي ، وصي يا قيم ، به حكم دادگاه امين يا ناظر استصوابي نيز تعيين شده باشد امين يا ناظر تواما“ با وصي يا قيم يا ولي در افتتاح حساب و استفاده از موجودي حساب ، شركت كرده و ضمن ارائه مدارك و اسناد مربوطه اقدام خواهند نمود . ( مگر اينكه امين يا ناظر استصوابي به هنگام افتتاح ، حق استفاده از موجودي حساب را براي ولي يا وصي يا قيم شناخته باشد ).
7- از اشخاصي كه به قيموميت يا وصايت يا وكالت حساب باز مي نمايند حسب مورد اصل يا رونوشت مصدق مدارك مربوط به سمت آنها دريافت و پس از درج در فرمهاي افتتاح حساب در سوابق بانك نگهداري مي شود .
8- اطفالي كه به سن 15 سال تمام رسيده باشند مي توانند ( بدون ارائه حكم رشد ) منحصرا بنام خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح و از موجودي حساب شخصا استفاده نمايند .
9- اطفالي كه به سن 12 سال تمام رسيده باشند مي توانند ( بدون ارائه حكم رشد ) منحصرا بنام خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمايند . حق استفاده از موجودي اين حساب با دارنده حساب ، پس از رسيدن به سن 15 سال تمام خواهد بود . مگر در موارد اضطراري ، با نظر ولي قهري و حضور طفل ، مانده حساب قابل پرداخت است .
10- مادر قانونا“ مي تواند بنام فرزند صغير خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمايند ، حق استفاده از موجودي اين حساب تا رسيدن طفل صغير به سن 18 سالگي تمام فقط با مادر است .
11- براي صغار ، علاوه بر ولي ، وصي و قيم ، هر شخص ديگري مي تواند حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح و وجوهي را به حساب مفتوحه واريز نمايد ، ليكن تا رسيدن صغير به سن رشد و اثبات آن توسط دادگاه و يا 18 سال تمام ، حق استفاده از موجودي حساب با قائم مقام قانوني وي و با ارائه مدرك مربوطه خواهد بود ، مگر در مورد حسابهاي مخصوص كه پس از حصول شرايط تعيين شده ، برداشت امكان پذير مي باشد .
12- افتتاح و استفاده از موجودي حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به وكالت از طرف اشخاص در صورتيكه بموجب وكالتنامه ارائه شده از اختيارات وكيل باشد بلامانع است.
13- وكالتنامه هاي ثبتي تابع اختياراتي است كه موكل به وكيل خود تفويض مي كند و مادام كه عزل وكيل از طرف موكل به شعبه بازكننده حساب كتبا“ اعلام نگردد داراي اعتبار است .
14- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز بنام اشخاص حقوقي از جمله شركتها، بموجب مدارك قانوني و بشرط پيش بيني در اساسنامه آنها بعمل مي آيد و مستلزم ارائه شركتنامه ، اساسنامه و آگهي ثبت شركت در روزنامه رسمي كشور كه نام صاحبان امضاء مجاز شركت يا موسسه در آن درج گرديده باشد خواهد بود . حق استفاده از موجودي حساب با دارندگان امضاء مجاز شركت يا موسسه مي باشد . افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز مستلزم قبول شرايط و مقررات مربوط بوده و متقاضي بايد شناسنامه عكسدار و يا مدارك احراز هويت خود و شخصي را كه مي خواهد براي او حساب باز كند به بانك ارائه و فرم هاي نمونه امضاء‌ ، درخواست افتتاح حساب و مشخصات مشتري را به دقت تنظيم و در حضور متصديان ذيربط آنها را امضاء نمايد . چنانچه حساب بنام شخص ديگري باز شده باشد حق استفاده از موجودي حساب با صاحب حساب يا قائم مقام قانوني وي پس از احراز هويت ذينفع حساب توسط بانك و ارائه دفترچه حساب توسط صاحب حساب خواهد بود .
15- در موارديكه حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز براي محجور (اشخاص غيررشيد مجانين و صغار ) باز شده باشد پس از رفع حجر طبق حكم قطعي دادگاه و رسيدن طفل به سن رشد قانوني حق استفاده از اين نوع حسابها با خود آنها خواهد بود و در اين مورد لزوماُ امضاء يا مهر آنان ( پس از احراز هويت ) در فرم نمونه امضاء جديد اخذ و فرم قبلي از درجه اعتبار ساقط مي گردد.
16- ولي ، وصي يا قيم موظفند هرگونه تغييراتي در وضع صغير ، از قبيل رشد ، فوت و غيره را كتباُ به بانك اطلاع دهند در صورت قصور از انجام اين امر و بروز هرگونه اختلاف ، نامبردگان شخصا جوابگو مي باشند و هيچ مسئوليتي متوجه بانك نخواهد بود .
17- اشخاصي كه بجاي امضاء نمونه مهر خود را به بانك معرفي نموده اند در صورت فقدان اين مهر بايد مراتب را كتبا به بانك اعلام نمايند . در اين صورت پس از احراز هويت كامل و كسب آخرين نشاني ، موضوع در فرم نمونه امضاء سابق يادداشت و فرم جديدي با نمونه مهر جديد تكميل و به انضمام فرم قبلي كه از درجه اعتبار ساقط شده نگهداري مي شود .
18- چنانچه شخص براي ديگري حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز باز كندوهنگام افتتاح حساب ،‌ برداشت از موجودي آنرا براي مدت معيني منع و يا استفاده از آن را مقيد به شروطي نمايد ، موجودي آنها قبل از پايان موعد مقرر يا حصول شرايط مربوط قابل استفاده وبرداشت نخواهد بود .
19- در صورتيكه بازكننده حساب موافقت خود را مبني بر حذف شرايط فوق قبل از پايان موعد مقرر و يا حصول شرايط به بانك اعلام نمايد در اين صورت حق استفاده از حساب با صاحب حساب يا نماينده قانوني او خواهد بود ، و در صورت فوت بازكننده اينگونه حسابها رعايت موضوع فوق موردي نخواهد داشت .
20- حساب سپرده قرض الحسنه پس اندازي كه صاحب حساب بيش از يك شخص باشد را حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز مشترك مي گويند.
21- موجودي حساب سپرده قرض الحسنه مشترك به نسبت سهمي كه موقع افتتاح حساب از طرف صاحبان حساب تعيين مي شود ( بالسويه يا با سهم نامساوي ) متعلق به صاحبان حساب مي باشد و آنان مي توانند با مشخص نمودن نحوه برداشت در فرم درخواست افتتاح حساب حق استفاده از موجودي حساب را به يكديگر تفويض نمايند.
22- امضاء يا امضاهاييكه موقع افتتاح حساب مشترك ،‌براي استفاده از موجودي حساب تعيين مي شود ، تا زماني براي بانك معتبر خواهد بود كه درخواست يا دستور كتبي مخالفي از طرف هيچيك از صاحبان حساب به شعب بانك واصل نشده باشد ، بعبارت ديگر “ يك و يا دو و يا چند نفر از شركاء مي توانند با اذن و اجازه ديگران از موجودي حساب استفاده نمايند “ در غير اين صورت بانك از پرداخت در مقابل امضاء يا امضاهاي تعيين شده قبلي خودداري خواهد نمود .
23- هرگاه شخص يا اشخاصي كه حق امضاء و حق برداشت از حساب مشترك را دارند بخواهند اين حق را به ديگري تفويض نمايند انجام امر مستلزم اخذ اجازه قبلي از ساير صاحبان حساب مي باشد.
24- در صورت فوت يا حجر و ورشكستگي هريك از صاحبان حساب مشترك و اطلاع كتبي و همچنين در صورت وصول بازداشت نامه از مراجعي كه قانوناً حق بازداشت اموال اشخاص را دارند براي بازداشت موجودي حساب و عليه هريك از صاحبان حساب ، بانك حساب مشترك را مسدود نموده و موجودي حساب را به نسبت سهمي كه موقع افتتاح حساب تعيين شده است تقسيم خواهد نمود ، كه در اين صورت سهم متوفي و محجور و ورشكسته و مديون حسب مورد به ورثه يا مراجع قانوني ذيصلاح پرداخت و سهم ديگري يا ديگران بحساب قرض الحسنه جديدي كه بنام ساير شركاء افتتاح خواهد شد منظور مي شود و حساب مشترك قبلي بسته خواهد شد .
25- در صورت عدم اجراي مفاد مندرج در بندهاي 23 و 24 و يا هر مورد ديگري بانك حق دارد حساب مشترك را مسدود نموده و سهم هريك يا بعضي از صاحبان حساب را بحساب قرض الحسنه جديدي كه بنام شخص يا اشخاص افتتاح مي نمايد منتقل ويا پرداخت نمايد . در اين قبيل موارد بانك مراتب را به صاحبان حساب اطلاع خواهد داد.
26- در مورد تعيين سهم صاحبان حساب مشترك از موجودي حساب ، ملاك احتساب تاريخ فوت يا حجر يا ورشكستگي خواهد بود ليكن اگر تاريخ فوت يا حجر يا ورشكستگي كتباً به بانك اعلام نشده باشد و بانك پرداختي نمايد ، هيچگونه مسئوليتي متوجه بانك نخواهد بود .
27- در مورد حسابهاي بانوان شوهردار نام خانوادگي مندرج در شناسنامه آنها در دفترچه و فرم هاي افتتاح حساب نوشته مي شود و در صورتيكه ازدواج آنان در شناسنامه ثبت شده باشد در صورت تمايل مي توان نام خانوادگي همسرشان را نيز داخل پرانتز قيد نمود.
28- چنانچه شناسنامه شخصي فاقد نام خانوادگي باشد مشخصات ديگري كه درشناسنامه قيد شده روي فرم هاي افتتاح حساب و دفترچه حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز درج گردد.
29- هرگاه نشاني مشتري كه هنگام افتتاح حساب تعيين شده باشد تغيير يابد بايستي فورا نشاني جديد خود را به يكي از شعب مجهز به سيبا كتباً اطلاع دهد تا شعبه نسبت به اصلاح سوابق اقدام نمايد .
30- بازكننده و صاحب حساب متعهدند حسب مورد در حفظ و نگهداري دفترچه كمال مراقبت را بنمايند تا در آن دخل و تصرفي نشود ، بانك درقبال قلم خوردگي و فقدان دفترچه و نيز موارد مشابه هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت
31- بازكننده يا صاحب حساب و يا قائم مقام قانوني آنان حسب مورد در موقع افتتاح حساب تعهد مي نمايد كه چنانچه دفترچه حساب مفتوحه را مفقود كند و مراتب را فوراُ به بانك اطلاع ندهد و در نتيجه سوءاستفاده اي نسبت به مانده حساب بعمل آيد هيچگونه مسئوليتي متوجه بانك نخواهدبود. در صورت فقدان دفترچه حساب ، بازكننده يا ذينفع حساب و يا قائم مقام قانوني وي مكلف است فوراً مراتب را كتبي و يا تلگرافي به يكي از شعب مجهز به سيبا اطلاع دهد . شعبه بازكننده حساب پس از اخذ تعهدنامه ( نمونه 670) و كارمزد مقرر حساب مذكور را بسته و حساب ديگري با شماره و دفترچه جديد براي صاحب حساب باز خواهد نمود . تبصره : تعويض دفترچه حساب يا هرگونه تحويل دفترچه حساب جديد به متقاضي فقط از طريق شعبه بازكننده حساب ممكن مي باشد .
32- در كليه واحدهاي بانك ملي ايران صاحب حساب يا هر شخص ديگري مي تواند با ارائه دفترچه يا ذكر شماره حساب ،‌وجوهي را به حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز خود يا اشخاص ديگر واريز نمايد چنــــــانچه واريز وجه به حساب از طريق شعبه اي غير از شعبه مجهز به سيبا باشد صرفا رسيد به پرداخت كننده وجه تسليم مي شود و عمليات ثبت در دفترچه حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز با ارائه آن به يكي از شعب مجهز به سيبا مقدور و انجام خواهد شد .
33- برداشت از موجودي حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز فقط توسط صاحب حساب يا نماينده قانوني وي در هريك از شعب مجهز به سيبا با ارائه مدارك احراز هويت و دفترچه حساب بعمل خواهد آمد.
34- هرشخص مي تواند هر موقع حساب خود و اشخاص تحت ولايت و يا قيموميت و يا وصايت و يا وكالت خود را با رعايت مقررات و شرايط مربوط به آن حساب بسته و با ارائه مدارك احراز هويت و دفترچه مانده آنرا دريافت دارد
35- در صورت فوت صاحب حساب ، وراث متوفي مي توانند پس از تسليم برگ انحصار وراثت و ارائه گواهينامه واريز ماليات بر ارث ( موضوع ماده 36 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند سال 1366) اداره امور اقتصادي و دارايي ، داير بر اينكه در گواهينامه مزبور، شماره و مانده حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز متوفي ذكر گرديده باشد موجودي حساب را بقدرالسهم از شعبه دريافت دراند.
36- واحدهاي بانك مي توانند از مانده حساب اشخاص متوفي براساس درخواست يكي از وراث و قبل از ارائه دادنامه انحصار وراثت ، بمنظور تامين هزينه هاي كفن و دفن متوفي با اخذ تعهدنامه مربوطه از ضامن معتبر و مورد قبول بانك تا مبلغ 000ر000ر2 ريال به متقاضي پرداخت نمايند و مراتب را بلافاصله و كتباً به اداره كل امور اقتصادي و دارايي محل اعلام دارند .

مراحل انجام كار :
زمان متوسط انجام فعاليت: 1:30 دقيقه
1- تكميل كارت مشخصات و نمونه امضاء‌ توسط مشتري درحضور متصديان ذيربط
2- امضاء‌دفاتر مخصوص افتتاح حساب
3- تكميل فرم اوليه واريز وجه
4- دريافت دفترچه حساب پس انداز قرض الحسنه كه وجه واريزي در آن منظور شده باشد از متصدي مربوطه.
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
Major I
Major I
پست: 5234
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 25 خرداد 1385, 2:47 pm
سپاس‌های ارسالی: 1747 بار
سپاس‌های دریافتی: 4178 بار
تماس:

پست توسط ganjineh »

تعريف :
به حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدتي اطلاق مي شود كه تحت پوشش سيستم يكپارچه بانك ملي ايران بوده و در كليه واحدهاي بانك ملي صاحب حساب يا هر شخص ديگري مي تواند با ارائه دفترچه يا ذكر شماره حساب ، وجوهي را بحساب خود يا اشخاصي ديگر واريز نموده و صاحب حساب يا نماينده قانوني وي نيز مي تواند درهريك از شعب سيبا با ارائه مدارك احراز هويت و دفترچه مربوطه از موجودي حساب خود برداشت نمايد

مدارک مورد نياز :
1- ارائه اصل شناسنامه ، گواهينامه رانندگي، گذرنامه، كارت شناسايي ملي، كارت بنياد شهيد وجانبازي كامپيوتري معتبر وعكسدار
2- تكميل كارت مشخصات و نمونه امضاء درحضور متصديان ذيربط
3- ارائه تصوير برابر اصل شده وكالتنامه ، قيم نامه و براي اتباع خارجي دفترچه پناهندگي يا كارت سبز و كارت آبي

شرايط و مقررات عمومي :
1- هرشخصي كه به سن 18 سال تمام رسيده و يا حكم رشد از دادگاه صالحه داشته باشد مي تواند بنام خود يا كسان تحت وكالت، ولايت و قيموميت خود حساب سپرده كوتاه مدت افتتاح نمايد.
2- اشخاص حقوقي منجمله شركتها بموجب مدارك قانوني و به شرط پيش بيني در اساسنامه كه مستلزم ارائه شركت نامه، اساسنامه و آگهي ثبت شركت در روزنامه رسمي كشور كه نام صاحبان امضاء مجاز شركت يا موسسه درآن درج گرديده باشد مي توانند حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت افتتاح نمايند.
3- حداقل مدت سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت به منظور كسب سود از هنگام افتتاح يك ماه و با مانده حداقل 50000 ريال مي باشد و براي بيش از آن، ضرايبي از روز خواهدبود.
4- حداقل مبلغ براي افتتاح سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت 50000 ريال است. 5- ملاك محاسبه سود سپرده با داشتن گردش عمليات مختلف، كمترين مانده در روز ميباشد .
6- درصورت فوت صاحب حساب ، موجودي سپرده و سهم و منافع متعلقه در قبال ارائه گواهي حصر وراثت وگــــــواهينامه واريز ماليات برارث كه شماره ومانده حساب در آن ذكر شده باشد به قدرالسهم به وراث قانوني او پرداخت خواهد شد.
7- سود اين سپرده ها به صورت علي الحساب پرداخت وسود قطعي در پايان دوره مالي هر سال محاسبه و پرداخت خواهدشد.
8- در مورداشخاص كم سواد مهر جانشين امضاء‌خواهد بود وارائه دوقطعه آخرين عكس براي الصاق به دفترچه و كارت افتتاح حساب ضروري خواهد بود .
9- دركليه واحدهاي بانك صاحب حساب يا هرشخص ديگري مي تواند وجوه موردنظر را به حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت واريز نمايد.
10- افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت براي اتباع بيگانه داراي گذرنامه و اجازه اقامت معتبر ميسر مي باشد .
11- برداشت از حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت توسط دارنده حساب يا نماينده قانوني وي با ارائه دفترچه حساب و مدارك احراز هويت در كليه شعب سيبا صورت مي گيرد .
12- در كليه واحدهاي بانك ملي ايران صاحب حساب يا هر شخص ديگر مي تواند با ارائه دفترچه يا ذكر شماره حساب ، وجوهي را بحساب سپرده كوتاه مدت سيباي خود يا اشخاص ديگر واريز نمايد چنانچه واريز وجه به حساب از طريق شعبه اي غير از شعبه مجهز به سيبا باشد صرفاً رسيد به پرداخت كننده وجه تسليم مي شود و عمليات ثبت در دفترچه حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت سيبا با ارائه آن به يكي از شعب مجهز به سيبا مقدور و انجام خواهد شد
13- در صورت فقدان دفترچه حساب ، بازكننده يا ذينفع حساب و يا قائم مقام قانوني وي مكلف است فوراُ مراتب را كتباً و يا تلگرافي به يكي از شعب مجهز به سيبا اطلاع دهد . شعبه بازكننده حساب پس از اخذ تعهدنامه و كارمزد مقرر حساب مذكور را بسته و حساب ديگري با شماره و دفترچه جديد براي صاحب حساب باز خواهد نمود .
تبصره: تعويض دفترچه حساب يا هرگونه تحويل دفترچه حساب جديد به متقاضي فقط از طريق شعبه بازكننده حساب ممكن مي باشد. .

مراحل انجام كار :
زمان متوسط انجام فعاليت: 1:30 دقيقه
1-تكميل كارت مشخصات ونمونه امضاء توسط مشتري درحضور متصديان ذيربط كه به هزينه مشتري ملصق به تمبر گرديده است.
2- امضاء دفاتر مخصوص افتتاح حساب
3- تكميل فرم اوليه واريزوجه
4- دريافت دفترچه سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت كه وجه واريزي در آن منظور شده باشد از متصدي مربوطه
روابط عمومي بانك ملي ايران
مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش
[External Link Removed for Guests]
مرکز انجمنهای اعتقادی گنجینه الهی
[External Link Removed for Guests]
ارسال پست

بازگشت به “بخش اقتصادی و مالی”