.....::::::موي سر :::::::.....

در اين بخش مي‌توانيد در مورد مباحث مرتبط با بهداشت به بحث بپردازيد.

مدیران انجمن: رونین, Dr.Akhavan, شوراي نظارت

Super Moderator
Super Moderator
نمایه کاربر
پست: 3051
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۷ اسفند ۱۳۸۴, ۳:۴۵ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 351 بار
سپاس‌های دریافتی: 1579 بار
تماس:

.....::::::موي سر :::::::.....

پست توسط Dr.Akhavan »

 آشنایی با موی سر 


در پوست سر يك فرد معمولي 100 هزار تار مو، در افراد باموهاي قرمز 90 هزار، در افراد با موهاي مشكي 110 هزارو افراد با موهاي بلوند 150 هزار تار مو موجود ميباشد. درسـر بچـه در هــر سانتي متر مربع سر 1100 پياز مو وجوددارد كـه ايـن تعـداد در سـن 25 ســالگي به 600 و در سن30 الـي 50 سـالـگـي بـه 250 الـي 300 تـار مـو كـاهــــشمـييابد. از هر پياز مو در حدود 25 تار مو (پس از ريزش تـارمو قبلي) در طول حيات فرد رويش مي كند كه هر كدام از آنها سالها باقي مي ماند. مو از پروتئـيـنـي بـنـام كـــراتين تشكيل يافته است اين همان ماده اي است كه سـازنــده پر پرندگان، ناخن، سم و چنگـال حيوانات مي بـاشد. خود كـراتـيـن عـمدتـا از اسـيـد آمــينه سيستئين (CYSTEINE)تشكيل يافته است. همـچنين مـو حـاوي رنـگدانه مــلانين ميباشد. دو نوع ملانين در مو توليد ميـگردد يكي اوملانين(EUMELANIN) كه ايجاد كننده رنـگ قـهوه اي و مشــــكي است و فئوملانين (PHAEOMELANIN) كه ايجاد كننده رنگ قرمز مي باشد. تـركـيــب اين دو دو نوع رنگدانه رنگهاي متنوع مو را پديد مي آورند. قطر مو 0.1 ميلي متر مي باشـد. مو بطور متوسط در روز 0.35 ميلي متر و در ماه 1 سانتي متر رشد مي كـــند. رشد مو در تابستان از زمستان بيشتر بوده و همچنين رشد مو در مردان انــدكي سريعتر از زنان ميباشد. حداكثر طول مو در سر 70 الي 90 سانتي متر ميباشد. در بـــدن انسان 3 نوع مو رشد ميكند:

1- لانوگو (LANUGO): موي نازك، بي رنگ و فاقد مغز مياني كه كرك مانند بوده و تمام بدن جنين را در رحم ميپوشاند اما يك ماه پيش از بدنيا آمدن كودك اين موها ريزش پيدا ميكنند.

2- ولوس (VELLUS): تمام سطح پوست بدن جز كف دست و پا و لبها را پوشانده.اين مو نيز كرك مانند بوده و فاقد رنگدانه است.لطيف، نرم و نازك و فاقد مغز مياني ميباشد.

3- ترمينال (TERMINAL): موهاي بلند و ضخيم و زبري مي باشند كه ابــروهـــا، مـوي سر، مژه ها، ريش و سبيل و موهاي نواحي تناسلي را تشكيل ميدهد.

در بدن موهاي ولوس قادر به تبديل به موهاي ترمينال ميباشند ( بـا تـحريك هورمونهاي مردانه).

استحكام موي شما به پروتئين كراتين بستگي دارد. يك تار مو ميتواند تا 25 درصد طول طبيعي خود پيش از آنكه پاره گردد كشيده شود. ايـن مـقـدار در تــار مــوي خيس به 50 درصد ميرسد! هر تار مو پيش از آنكه پاره گردد قادر به تحمل 100 گرم بار مي بـاشد به عبارتي اگر مـوهاي سر را بريده و بصورت طناب درآوريم آن طنـاب قـــادر به تحمل 10 تن بار خواهد بود! استحكام موي سر شما برابر با استحكام يك مفتول مسي بـــا قطر برابر با تار مو ميباشد!

مراحل رشد مو به قرار زير است:

1- مـرحله رشد فعال و يا آناژن (ANAGEN): دراين مرحله سلولهاي فوليكول مرتبا رشد كرده و تقسيم شده و شاخي ميـگردند و ساقه مـو راتشكيل ميدهند.

2- مـرحله انتقالي و يا كاتاژن (CATAGEN): در ايـن مــرحـــله رشد مو كند شده و مو به 6/1 طول خود چروكيده ميشود.

3- مرحله ريزش مو و يا تلوژن (TELOGEN): در ايـن مرحله رشد مـو مـتـوقف شده و ارتباط قاعده فوليكول با مو سست شده و در اثر فشار تار موي جديد در حال رشد، تـــار موي قديمي ميريزد. اين مرحله، مرحله استراحت مو نيز ناميده ميگردد.

مرحله آناژن معمـولا در سر 6 سـال به طـول مـي انــجامد و 85 درصد موهاي سر در اين مرحله قرار دارند.

مـرحـــله كاتاژن در موهاي سر در حدود 10 روز بطول مي انجامد و تنها 1 درصد مـوهـاي سر در اين مرحله قرار دارند

مرحله تلوژن در موهاي سر معمولا 12 هفته بطول مي انجامد و 25 درصد مـوهــاي سر در اين مرحله قرار دارند.دوره سيكل كامل رشد و ريزش مو حدود 3 الي 4 سال به طول مي انجامد اما اين مدت براي مژه ها 4 ماه است. مدت رشد و استراحت موهاي نواحي ديـگر بـدن بـــه قــرار زير ميباشد:

1- ابـرو: مـدت اسـتـراحـــت: 12 هفته/ مدت رشد: 8-4 هفته/ تـعـداد پـيـاز مــو در هــر سانتيمتر مربع پوست: 350 / سرعت رشد در روز: 0.61 ميلي متر

2- ريش صورت: مدت استراحت: 10 هفته/ مدت رشد: 1 سال/ تـعداد پــيـاز مو در هر سانتي متر مربع: 500 در چانه و 800 در گونه/ سرعت رشد: 0.32 ميلي متر

3- سبيل: مدت استراحت: 6 هفته/ مدت رشد: 16 هفته/ تعداد پياز در هر سانتيــمـتر مربع: 500/ سرعت رشد: 0.38 ميلي متر

4- زير بغل: مـدت اسـتـراحــت: 12 هفـتـه/ مـــدت رشد: 16 هفته/ تعداد پياز مو: 65 / سرعت رشد: 0.3 ميلي متر

5- موهاي پا: مدت استراحت: 24 هفته/ مدت رشد: 16 هفته/ تـعـداد پـيـاز مــو: 60 / سرعت رشد: 0.21 ميلي متر

6- موهاي نواحي تناسلي: مدت استراحت: يك هفته/ مدت رشد: چندين ماه/تعداد پياز مو: 70 / سرعت رشد: 0.3 ميلي متر

علت آن كـه موهاي سر همواره در حال رشد مي بـاشـد امـا مثـلا مـوهـاي ابرو تا اندازه مشخص بلند ميگردد، در كنترل ژنتـيـكي آنهـا بـوده كـه مـدت زمـان آنـاژن و تلوژن آنها را تعيين مي كـند. مثلا در موي سر در آن واحد 85 درصد موها در حال رشد بوده و تنها 13 درصد مـوها در حال استراحت ميباشند. اما در ابرو تنها 10 درصد موها درحال رشد و 90 درصد موها در حال استراحت هستند.ريزش 50 الي 100 تار مو از موهاي سر در روز طبيعي ميبـاشد. شـكل مو و يا صاف و يا مجعد بودن مو به 2 عامل بستگي دارد:

1- جهتي كه تارهاي مو از فوليكول و پوست سر خارج ميگردد.

2- شكل خود فوليكول. هنگامي كه سطح مقطع تار مو گرد ياشد و مـو عمود بر پوست سر برويد موها صاف ميشوند. هـنگامي كه سطح مقطع تار مو بيضي شكل و با اندكي زاويه از پوست سر خارج مي گردد، موها موج دار مي شـوند. هنگامي كه سطح مقطع موها بيضي كشيده باشد و با زاويه تيزي از پوست سر برويند موها مجعد ميشوند.

پر مويي در زنان و درمان آن، مو خوره، چگونگي فر كردن و صاف كردن مو...
هيرسوتيزم (HIRSUTISM) چيست؟

همانطور كه اشاره شد موهاي از نوع ولوس (كه در تمام بدن پراكنده ميباشند)، بـر اثــر هورمونهاي مردانه و يا آندروژن به موهاي زبر از نوع ترمينال تبديل ميگردند. هــورمونهاي مردانه در زنان از تخمدان و غدد فوق كلوي آنها ترشح مي گردد. زمــاني كـــه ترشح اين هورمون در بدن زنان افزايش ميـيابد، مـوهاي زير بغل و نواحي اعضاي تناسلي و صورت به خاطر آنكه به اين هورمون بيشتر حساس ميباشند، در ايـن نـواحـي موها سريعتر به نـوع تــرمينال تبديل ميگردند. بنابراين زنان دچار پرمويي مي شوند. الـبـتـه پـر مـويي در زنـان پس از يائسگي نيز بطور خفيفي مشاهده ميگردد. كم كاري تيروئيد، اسـتـفاده از داروي مينوكسيديل و قرصهاي جلوگيري از بارداري حاوي پروژسترون نيز موجب پر مويي ميگردند. درمان آن شامل:

1- دكلره كردن و بي رنگ ساختن موهاي صورت.

2- كندن موها توسط موچين، ريش تراش، بند انداختن و الكتروليز.موخوره (SPLIT ENDS) چيست؟

زماني كه ساقه مو از درازا شكاف برميدارد و سر مو شاخشاخ مي گردد، به آن موخوره شدن مو مي گويند. در اينحالت كوتيكول محافظ مو آسيب ميبيند و فـيبر داخلي موفرسوده ميگردد.

عوامل ايجاد موخوره:1- سشوار و اتو حالت دهنده مو چربي طبيعـي مــو را ازميان برده كه سبب موخوره ميشوند2- كمبود آب بدن: آب فراوان بنوشيد.3- برس كشيدن موهاي خيس: چـون ســبب كشيدگـيساقه مو شده و موها آسيب ميبينند.4- از گيره و سنجاق سر كمتر استفاده كنيد.5- در معرض زياد نور خورشيد قرار نگيريد.6- در محصولات مو حاوي الكل استفاده نكنيد.7- استـفاده از رنـــگ مــو و فر كردن مو نيز سبب موخورهميگردد.

علت اصلي موخوره كاهش رطوبت و چربي مو ميباشد. تــنها راه درمان آن قيچي كردن موخوره مو است. سـعي كنيد سر موهاي خود را براي پيشگيري از موخوره شدن هر 6 هفته يكبار اندكي كوتاه كنيد.موي درون روييده (INGROWN HAIR) چيست؟

هـــــنگامي كه سر مو بدرون پوست فرو ميرود به آن مويدرون روييده ميگويند. علت اصلي آن اين است كه هـنگامتـراشـــيدن مو توسط تيغ و يا ماشين اصلاح، مـوهـا را بـرخلاف رويششان كوتاه ميكنند. هــمواره موها را در جهترويششان بتراشيد. يك دليل ديگر آن اين مي بـاشـــد كهموها زياد از ته تراشيده مي شوند. مــوهاي درون روييدهمي توانند سبب التـهاب، خـارش و يـا عـــفونت گردند امامعمولا خودشان خودبخود برطرف مي شوند.چگونه مو ها را صاف و يا فر ميكنند؟

همانطور كه اشاره شد، مـو از پـروتـئـيـن كــراتين تشكيليافته اسـت كـه قسـمت عـمده اين پروتئين از اسد آمينهسيستئين (CYSTEIN) ايجاد شده است.اين اسيد آمينهداراي تركيب سولفور در ساختمان خود ميباشد.هنگاميكه دو سولفور با يكديگر پيوند ميخورند تشكيل پيـوند ديسـولفـيـد را ميدهند كه يك پيوند كوالانسي مي بـاشـد.هـمچـنـين در مــــو تعداد زيادي پيوند هيدروژني مـوجــودمي بـاشـــد. خيس شدن موها سبب از هـم گسسـتـنپيوندهاي هيدروژني و خشك شدن موها سبب ميـگردد.بنابراين شما با خـيس كـردن مـوها قـادر بـه حــالت دادنموهاي خود مي بـاشيد. امـا بــراي فر كردن دائم موها ازمحصولات ويژه اي استفاده ميگردد. ايـن محصولات دارايدو جزء اصلي مي بـاشند.

1- جزء اول كه سبب ازهم گسستن پيوندهاي ديسولفيددر مو مي گــردند كه مـعـمـولا از مــاده اي بنــام آمونيــومتيوگليكولات (AMMONIUM THIOGLYCOLATE) استفــادهميگردد.

2- پـس از آنـكه مو را به حال دلخواه در آوردند از يك عاملاكسيد كننده بنام هيدروژن پروكسايد براي متصل ساختنمجدد پيوندهاي دي سولفايد استفاده ميكنند. به اين طريق موهاي شما فر ميگردنـــد. براي صاف كردن موها نيز دقيقا از همين روش استفاده ميشود.

علل ريزش مو و درمان قطعي آن...

علل ريزش مو چيست ؟
- صـدمات خـارجي: كشــيدن شــديد مو توسط برس، كشيدگي مو بوسيله هد بـنـد، باندهاي كشي و سنجاق سر، حرارت زياد و سرماي شديد.

2- كم خوني و كمبود آهن و سوء تغذيه، كمبود ويتامينهاي A-B و كمبود روي.

3- مصرف برخي داروها مانند: تيوراسيل.

4- كم كاري غده تيروئيد.

5- نارسايي غدد فوق تيروئيد.

6- قارچ كچلي سر.

7- استفاده زياد از كلاه.

8- گردش نامناسب خون در پوست سر.

9- استرس.

10- تغييرات هورموني: استروژن رشد مو را تحريك كرده اما تستـوسـترون سبـب ريزش مو ميگردد. در حين حاملگي موهاي زنان ضخيم و پر پشت شده امــا پس از زايمان و يا يائسگي ريزش مو افزايش مي يابد.

11- آندروژنيك (ANDROGENIC ALOPECIA): علت 95 درصد ريـزش مو در زنان و مردان را تشكيل ميدهد. علت آن افزايـــش هورمون دي هيدروتستوسترون (DHT) ميباشد. اين ماده نوع بسيار فعال تستوسترون است. سـبب كاهش فعاليت فوليكول شده و مــرحله آناژن را كوتاه ميكند.


روشهاي درمان ريزش مو :

1-اسـتـفاده از داروهــــايي مانند مينوكسيديل (XANDROX/RETIN-A/(MINOXIDIL كـه رشد مو را تسريع و تحريك مي كـنـند. بـراي آگــاهي يــافتن از آخرين داروهاي موجود به بخش درمان قطعي ريزش مو مراجعه كنيد.

2- كاشت مو ساده: موهاي پشت و كنار سر را برداشتهو به جلوي سر منتقل ميكنند.

3- كاشت موي تكه اي(FLAP): دراين روش پوست حاويمـــوي پشت سر و يا كنار سر را برداشته و به جلوي سرپيوند ميزنند.

4- كاهش سطح پوست سر: در ايـن روش پــوست ميانفـرق سـر را شكـافـتـه و از از طـــرفين پوست را به سمتهمديگر مي كشند.


نكاتي مراقبتي

1- در شانه و برس مو با گذشت زمان گرد وغبار و آلودگي انباشته مي گـردد كـه بـــهـتر است برس و شانه خود را توسط اندكي شامپو و يا محلول نشاسته شســـتشو داده و موهاي گير كرده ميان آنها را بيرون آورده و تميز كنيد.

2- موهاي خيس را به هيچ وجه شانه و برس نكشيد. مـوي سـر را نـيـز به سمت عقب شانه نكشيد با اين عمل به فوليكولهاي مو فشار وارد مي آوريد.

3- از سشوار با درجه خيلي گرم استفاده نكنيد.

4- براي رشد مو تغذيه مناسب داشته باشيد: رژيـم غـذايي شـمـا بـايـد حاوي ويتامين بيوتين، B6، اسيد فوليك، سولفور، روي، سيليس، بتاكـاروتـن كه در بـــدن مــــبــــدل به ويتامين آ ميگردد و در سبزيجات و ميوه هاي سبز رنگ و زرد رنگ موجود مي بـــاشــــد، پروتئين: سويا، تخم مرغ، ماست و حبوبات.

5- سيگار نكشيد و از نوشيدنيهاي حاوي كافئين استفاده نكنيد.

6- كمتر از غذاهاي چرب و شيرين استفاده كنيد.

7- آب خيلي داغ به سرتان نزنيد، خواب كافي داشته باشيد و موهايتان را هر چند وقت يكبار كوتاه كنيد.

8- پوست سر خود را ماساژ دهيد تا گردش خون در آن به خوبي جريان يابد.
آخرین ويرايش توسط 3 on Dr.Akhavan, ويرايش شده در 0.
Major I
Major I
نمایه کاربر
پست: 163
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۴ اسفند ۱۳۸۴, ۱۱:۵۰ ق.ظ
محل اقامت: Tehran
سپاس‌های دریافتی: 11 بار

پست توسط Apadana »

akhavan_a,
عجب اطلاعاتي از كجا آورديش ؟
 S.O.S For Love              
Super Moderator
Super Moderator
نمایه کاربر
پست: 3051
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۷ اسفند ۱۳۸۴, ۳:۴۵ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 351 بار
سپاس‌های دریافتی: 1579 بار
تماس:

پست توسط Dr.Akhavan »

دقیقا نمیدونم
قبلا تو وبلاگی بود که اسمش به خاطرم نیست
Incredible Poster
Incredible Poster
نمایه کاربر
پست: 3047
تاریخ عضویت: جمعه ۷ بهمن ۱۳۸۴, ۹:۴۱ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 58 بار
سپاس‌های دریافتی: 384 بار
تماس:

پست توسط Farhad3614 »

akhavan_a,
دستتون درد نکنه خیلی مفید بود :-)
Super Moderator
Super Moderator
نمایه کاربر
پست: 3051
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۷ اسفند ۱۳۸۴, ۳:۴۵ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 351 بار
سپاس‌های دریافتی: 1579 بار
تماس:

موي خيس را شانه نكنيد

پست توسط Dr.Akhavan »

  خيس را شانه نكنید
 


بدون شك، شستشوي مو با شامپو، شانه كردن و مرتب نمودن آن از عوامل مؤثر و ضروري در بهداشت و حفظ طراوت مو محسوب مي شود؛ اما بسياري از افراد در اين كار به بيراهه رفته و با افراط و تفريط، به موي خود ضربه مي زنند كه حداقل آسيب وارده، شكننده و خشك شدن پوست سر آنهاست.برخي از افراد عادت دارند پس از شستشوي مو با شامپو از نرم كننده ها استفاده كنند تا بدين وسيله شانه كردن مو را آسان كرده باشند.

بايد اين نكته را متذكر شد كه چنين افرادي بايد پس از استفاده از مواد مذكور، با حوله موها را كاملاً خشك كنند؛ البته به طوري كه به ريشه مو فشار وارد نشود.بايد توجه داشت كه موي خيس به راحتي و با اندك فشاري مي ريزد، لذا توصيه مي شود در اين زمان به هيچ وجه مو را شانه نكنيد و يا اين كار را به آرامي انجام دهيد.

بهترين شانه ها براي مو، شانه هايي است كه دندانه هاي فاصله دار داشته باشند و همچنين برسهايي كه اصطلاحاً دانه هاي نرم داشته باشد، بهترين نوع به شمار مي آيند
Major
Major
نمایه کاربر
پست: 285
تاریخ عضویت: دوشنبه ۸ اسفند ۱۳۸۴, ۱۱:۴۴ ب.ظ
سپاس‌های دریافتی: 62 بار
تماس:

پست توسط Ami R 940 »

akhavan_a,

ممنون بسيار آموزنده بود
دل خسته ام از این جا از آدمای دنیا

همین امروز فردا دل میزنم به دریا
Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 1468
تاریخ عضویت: شنبه ۶ اسفند ۱۳۸۴, ۹:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: تهران. شهرک اکباتان
سپاس‌های ارسالی: 4 بار
سپاس‌های دریافتی: 186 بار

پست توسط ARMIN »

سلام
akhavan_a, اگر هنگام خيس بودن شانه نکينم که آنچنان خشک مي شود که بعدش براي شانه مجدد بايد دوباره خيس کنيم. من خودم عادت ندارم از نرم کننده استفاده کنم. چيکار کنم؟
Don't play games with the ones who love you
Major
Major
نمایه کاربر
پست: 350
تاریخ عضویت: چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۴, ۱:۱۰ ب.ظ
سپاس‌های دریافتی: 20 بار
تماس:

پست توسط jeeerjeeerak »

شونه کردنش مشکلي نداره ولي سشواره که پدر مو رو در مي اره مخصوصا موهاي خيس . ضمنا برا شستشو ي موي سر هم بهتره که از آب ولرم استفاده کرد . چون آب داغ هم به مو آسيب مي رسونه . سشوار زدن باعث شکسته شدن پيوند هاي طبيعي دي سولفيد موها شده و پيوندهاي جديد در نقاط مختلف موها تشکيل مي شه و مو از شکل طبيعيش خارج ميشه
مشترک مورد نظر در دسترس نمي باشد !!
Super Moderator
Super Moderator
نمایه کاربر
پست: 3051
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۷ اسفند ۱۳۸۴, ۳:۴۵ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 351 بار
سپاس‌های دریافتی: 1579 بار
تماس:

پست توسط Dr.Akhavan »

ARMIN, جان اگر شما موهای بلند داری بهتره از نرم کننده استفاده کنی
اگر هم موهای شما کوتاه است بهتر است ابتدا با حوله موهای خود را که خیس است را نیمه خشک کنی و کاملا خشک هم نکنی بعد با سشوار ( در حالت یکی مانده به نرمال که باد تند و داغ نمیزند-باد ان باید گرم باشد) و برس یا شانه .موهای خود را شانه کنی . البته نباید انقدر سشوار روی موی خود بگیری که حرارت و داغ شدن موی خود را حس کنی ( پس با موهای خیس اصلا سشورا نکنی و ابتدا انرا به حالت نیمه خشک در اوری که حتی با کمترین باد سشوار زود خشک شود )
و سعی کنی از ژل هایی که موهایتان را مانند چوب خشک میکند و می ایستاند استفاده نکنید که حتی بهترین نوع ان به مرور زمان باعث ریزش مو میشود

:-)
Colonel II
Colonel II
نمایه کاربر
پست: 4122
تاریخ عضویت: سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۴, ۶:۱۶ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 4507 بار
سپاس‌های دریافتی: 4337 بار
تماس:

پست توسط Reza6662 »

akhavan_a, jeeerjeeerak,
از مطالب عاليتون ممنونم. :)
[External Link Removed for Guests]
Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 2833
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۸۵, ۱:۳۹ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 158 بار
سپاس‌های دریافتی: 747 بار

پست توسط Leila »

به مطلب خوب ومهمي اشاره كردين.
اگر مي توانستيد خريدار باور باشيد، كدام باور از همه برايتان مفيد تر بود؟؟
Old Moderator
Old Moderator
نمایه کاربر
پست: 1468
تاریخ عضویت: شنبه ۶ اسفند ۱۳۸۴, ۹:۳۰ ب.ظ
محل اقامت: تهران. شهرک اکباتان
سپاس‌های ارسالی: 4 بار
سپاس‌های دریافتی: 186 بار

پست توسط ARMIN »

سلام
akhavan_a, ممنون از راهنماييت.
Don't play games with the ones who love you
ارسال پست

بازگشت به “بهداشت عمومي”