صفحه 1 از 1

آيا مي دانيد همه مانيتورها داراي اشعه هاي مضر و خطرناك هستند؟

ارسال شده: یک‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۷, ۹:۰۲ ب.ظ
توسط ganjineh
در مانيتورهاي داراي لامپ اشعه كاتوديك يك شعاع الكتروني در هر ثانيه تا پنجاه بار يا بيشتر صفحه موزائيكي داخل لامپ تصوير را جارو كرده و تصاوير را به كمك شدت و ضعف يا قطع و وصل اين پرتو الكتروني ايجاد مي كنند. به دليل وجود ميدان الكتريكي چند هزار ولتي در داخل لامپ تصوير، روشنايي كه الكترون ها حين عبور از فاصله بين كاتد و صفحه موزائيكي كسب مي كنند باعث مي گردد انرژي آزاد شده سبب تابش درصد قابل توجهي اشعه ايكس و اشعه ماوراءبنفش گردد كه الزاماً بايد با تدابير تكنيكي در حين طراحي لامپ تصوير از نفوذ آنها به سطح خارجي و رسيدن به بدن كاربر رايانه جلوگيري كرد.
در عمل اين كار داراي هزينه زيادي است و باعث گراني قيمت لامپ تصوير مانيتور مي گردد. در نتيجه اكثر كارخانجات سازنده براي رقابت با ارائه ارقام غيرواقعي ميزان تابش هاي زيان آور را حداقل جلوه مي دهند. اكثر مانيتورهاي موجود داراي درصد قابل توجه و خطرناكي از پرتوهاي اشعه ايكس و اشعه ماورا بنفش هستند كه استفاده كننده ها دائماً در معرض اين پرتوها هستند.
اما خطرات كار با نمايشگرهاي منحصر به تابش پرتوهاي اشعه ايكس و ماوراءبنفش نيست در زير تعدادي از مهمترين اين خطرات معرفي شده است.

خطرات ناشي از:

1- پرتوهاي اشعه ايكس
2- پرتوهاي اشعه ماورابنفش
3 - ميدان الكتريكي با ولتاژ بالا
4- ميدانهاي الكترومغناطيسي
5- امواج الكترومغناطيسي فركانس پائين
6- امواج الكترومغناطيسي فركانس بالا
گفته مي شود انواع سرطان ها، ناهنجاري هاي كروموزوني و بيماريهاي ژنتيكي، اختلال در ديد چشم، ضايعات عصبي و رواني، سقط جنين و... از عوارض شناخته شده اين پرتوها است.
اين مضرات استفاده از مانيتورهاست ولي آيا مي توان از آنها استفاده نكرد؟ خير.

براي استفاده كم خطرتر از مانيتورها:

1- از عينك با ف_ * ل*_ ت ر مرغوب استفاده كنيد
2- مانيتورها بايد حداقل از سطح چشم تحت زاويه 20 درجه قرار گيرد
3- فاصله مانيتور از كاربر بايد 40 تا 70 سانتي متر باشد
4- ميزان درخشندگي مانيتور را كم كنيد
5- مدت زماني طولاني جلوي مانيتور ننشينيد.
6- هوا در محيط كارتان جريان داشته باشد زيرا بدنه كامپيوتر و مانيتور بوي مخصوصي از خود متصاعد مي كنند كه ناشي از گازهاي «يوكسين» و «فوران» است كه به عنوان مواد ضد حريق مي باشند و هر دو سرطان زا هستند.