صفحه 1 از 1

سودمندی استفاده از مواد قندی هنگام زایمان

ارسال شده: شنبه ۲ آبان ۱۳۸۸, ۷:۳۱ ب.ظ
توسط misam5526
استفاده از مواد قندی هنگام زایمان طبیعی، باعث تسهیل زایمان می شود.
چند تن از پژوهشگران دانشگاه های علوم پزشكی گناباد و آزاد اسلامی بیرجند ، تأثیر دریافت مواد غذایی قندی را هنگام زایمان طبیعی در 180 زن باردار كه بارداری كم خطر داشتند، بررسی كردند.

بنا براین گزارش ، استفاده از قندهای طبیعی، طول مدت مرحله دوم زایمان را كاهش می دهد.

براساس این پژوهش ، افراد مورد بررسی هنگام مرحله فعال زایمان هر یك ساعت یكی از سه رژیم غذایی شامل سه عدد خرما همراه با 110 سی سی آب، سه عدد خرما همراه با 110 سی سی چای یا 110 سی سی آب پرتقال كه هر كدام حاوی 60 كیلو كالری انرژی هستند را انتخاب و مصرف كردند.

براساس این بررسی كه مشروح آن در فصلنامه افق دانش منتشر شد، دریافت مواد غذایی حاوی مواد قندی هنگام زایمان طبیعی، مدت مرحله دوم زایمان را كاهش می دهد.

این بررسی همچنین نشان می دهد ، دریافت مواد غذایی حاوی مواد قندی هنگام زایمان، خطر استفراغ را افزایش نمی دهد.

سیاست ناشتا نگه داشتن زنان در طول زایمان طبیعی یكی از مداخلات غیر ضروری پزشكی است كه تاكنون بررسی های علمی آن را تایید نكرده است.

به علت محدود بودن بررسی ها و همچنین متفاوت بودن نتایج حاصل از آن ها، اكنون سیاست واحدی برای تغذیه زنان هنگام زایمان طبیعی وجود ندارد.

به گفته پژوهشگران: برای اجرای یك سیاست واحد تغذیه ای هنگام زایمان، به بررسی های بیشتری نیاز است.