کشيدن سيگار و چاقی 'فرآيند پيری را تسريع می کند'

در اين بخش مي‌توانيد در مورد مباحث مرتبط با بهداشت به بحث بپردازيد.

مدیران انجمن: رونین, Dr.Akhavan, شوراي نظارت

ارسال پست
Major
Major
نمایه کاربر
پست: 1885
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۳ مهر ۱۳۸۸, ۶:۳۱ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 588 بار
سپاس‌های دریافتی: 2859 بار

کشيدن سيگار و چاقی 'فرآيند پيری را تسريع می کند'

پست توسط misam5526 »

فرآيند پيری در افرادی که به طور مفرط چاق هستند يا سيگار می کشند در مقايسه با افراد لاغر و غيرسيگاری که همسن آنها هستند شتاب بيشتری دارد.

کشيدن سيگار فرآيند پير شدن را در برخی از بخش های مهم "دی ان ای" به اندازه تقريبا چهار سال و هفت ماه شتاب می بخشد. اين رقم برای چاقی تقريبا نه سال است.

اين بخش از کدهای ژنتيکی نقش مهمی در تنظيم تقسيم سلولی دارند و به بيماری های مرتبط با افزايش سن ارتباط داده شده اند.

اين مطالعه که در نشريه "لنست" (Lancet) چاپ شده است براساس مطالعه 1122 دوقلو که اطلاعات آنها از پايگاه داده های بيمارستان سن توماس در لندن استخراج شد استوار است.

پژوهشگران "تلومير"ها (telomere) يا همان رشته های دی ان ای که انتهای کروموزوم ها را تشکيل می دهند و ظاهرا از آنها حفاظت می کنند و باعث ثبات آنها می شوند بررسی کردند.

"تلومير"ها با هر تقسيم سلولی کوتاهتر می شوند تا اينکه چيزی از آنها باقی نمی ماند. آن وقت است که تقسيم سلولی با اختلالات بيشتری همراه می شود و احتمال بيماری ها افزايش می يابد. اين پديده به طور طبيعی و با پا گذاشتن به سنين پيری روی می دهد.

شتاب يافتن روند پيری

سيگار کشيدن و چاقی مفرط هر دو عامل مهمی در بسياری از بيماری های مرتبط با کهولت هستند. به همين دليل پروفسور تيم اسپکتور و همکارانش در پی کشف اين مساله برآمدند که آيا اين دو عامل باعث تسريع روند کوتاه شدن "تلومير" می شوند يا خير.

در ميان زنان مورد مطالعه که 18 تا 76 سال داشتند، 119 نفر با تعاريف کلينيکی چاق مفرط، 203 نفر سيگاری و 369 نفر کسانی بود که سيگار را ترک کرده بودند.

محققان با تحليل نمونه های خونی دريافتند که "تلومير" همانطور که انتظار می رفت به تدريج با افزايش سن کوتاهتر شد.

با اين حال، تلوميرهای زنان شديدا چاق و زنان سيگاری بسيار کوتاهتر از افراد لاغر و افرادی بود که هرگز سيگار نکشيده بودند. دو گروه همسن بودند.

هر "سال پاکتی" - شمار پاکت هايی که فرد در روز می کشد ضرب در شمار سال هايی که فرد سيگاری بوده - معادل کاهشی 18 درصدی در طول تلومير علاوه بر کاهش متوسط سالانه بود.

برای مثال زنی که برای 40 سال روزی يک پاکت سيگار کشيده است روند کهولت در بدن خود را با توجه به طول تلومير به ميزان 4/7 سال شتاب بخشيده است.

پروفسور اسپکتر از واحد تحقيقات دوقلوها در بيمارستان سن توماس لندن گفت: "در اين مطالعه شاهد هستيم که سيگار کشيدن تمام بدن را پير می کند، نه فقط ريه ها يا قلب را."
[img]http://www.beiragh.com/images/1006.jpg[/img]
ارسال پست

بازگشت به “بهداشت عمومي”