پنج نكته در خريد كفش

در اين بخش مي‌توانيد در مورد مباحث مرتبط با بهداشت به بحث بپردازيد.

مدیران انجمن: رونین, Dr.Akhavan, شوراي نظارت

ارسال پست
Moderator
Moderator
نمایه کاربر
پست: 1921
تاریخ عضویت: شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۸۹, ۵:۴۵ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 6415 بار
سپاس‌های دریافتی: 11867 بار

پنج نكته در خريد كفش

پست توسط رونین »

1) خريد كفش‌ بايد در بعد از ظهر باشد. به طور طبيعي پاهاي افراد صبح‌هاحدود نيم سايز،كوچك ‌تر از بعد از ظهرها است. چون پاها در بعد از ظهرمتورم ‌تر مي‌ شوند و به تبع آن سايزشان نيز بزرگ ‌تر مي ‌شود.

2) درباره سايز كفش دو نکته حائز اهميت است:

اول اينكه: در انتخاب كفش حتماً بايد آن را پوشيد و اينکه به شماره ي درجشده روي آن بسنده کنيم، براي اطمينان از اندازه بودن آن كافي نيست.

دوم اينكه: بايد به اين نكته توجه كرد كه اندازه پاهاي افراد با افزايشسن، كم و زياد شدن وزن و حتي بارداري تغيير مي ‌كند. پس ملاك قرار دادنسايزهاي قبلي، در انتخاب آن كار صحيحي نيست.

3) در هنگام خريد، پوشيدن هر دو لنگه كفش ضروري است. در بيشتر افراد، سايزيكي از پاها، بزرگ ‌تر از ديگري است. اينگونه افراد لازم است كه در انتخابكفش‌، پاي بزرگ ‌تر را ملاك قرار دهند، نه پاي كوچك ‌تر را.

4) راه رفتن با كفش در زمان خريد، بسيار مهم است. براي اين كار اگر كفش،بند دار است، بايد بندهاي آن را بست و با آن چند قدم راه رفت. كفش مناسب،سبك و راحت بوده و پايتان را اذيت نخواهد كرد.

5) كفش مناسب كفشي است كه انگشت شست پا، به راحتي در آن حركت كند و بيننوك انگشت شست و لبه جلويي كفش، حدود نيم تا يك سانتي ‌متر فاصله وجودداشته باشد.


كفش‌هاي پاشنه‌دار

يكي ديگر از سوالات بسيار مهم در انتخاب كفش، پاشنه‌دار بودن آن است كهالبته در خانم‌ها مصداق بيشتري مي ‌يابد. كفش‌هاي پاشنه تخت، چون حالتضربه‌ گيري در پاشنه ندارند، هنگام راه رفتن باعث درد پاشنه مي‌ شوند. پسپاشنه بايد وجود داشته باشد، اما كفش‌هاي پاشنه بلند هم، به طريق ديگريسبب آزار و درد پا مي ‌شوند.

زنان ده برابر بيشتر از مردان از درد پاها‌يشان شكايت دارند و دليل آنپوشيدن كفش‌هاي پاشنه بلند است كه پنجه آن تيز بوده و به انگشتان پا فشارمي ‌آورند.

به خانم‌ها توصيه مي‌ شود كه هيچگاه كفشي نپوشند كه پاشنه‌اش بلندتر از سهسانتيمتر باشد، هرچه پاشنه كفش بلندتر باشد، فشار وارده بر كف پا، بيشترمي ‌شود كه اين فشار به جلوي پا و در نهايت به پنجه‌ها منتقل شده و باعثآسيب انگشتان مي‌ شود.

پوشيدن كفش‌هاي پاشنه بلند و غيراستاندارد داراي عوارضي است:

عوارضي مانند انحراف انگشت شست پا، ميخچه، تاول و خميدگي انگشتان، دردهايمزمن كمر ، دردهاي مفاصل ، زانو ،پاشنه پا و خستگي‌هاي زودرس، پيامدمستقيم استفاده از چنين كفش‌هايي است.

با شروع تابستان و گرم‌تر شدن هوا، انواع ديگري از كفش‌ها موسوم بهكفش‌هاي تابستاني يا صندل وارد بازار مي‌ شوند. اين كفش‌ها نسبتاً بازبوده و امكان تبادل هوا ميان بيرون و درون كفش را فراهم مي ‌آورند و باعثمي ‌شوند كه گرما در كفش ايجاد نشود، اما همين كفش‌ها هم استانداردهاي خاصخودشان را دارند.

نكته مهم اين است كه پا در هنگام حركت بايد در يك حالت ثابتي بماند. دركفش‌هايي كه پشت باز هستند، هنگام حركت، يك انرژي صرف بيرون نيفتادن آنهااز پا مي ‌شود و اين‌ كفش‌ها باعث خستگي بي ‌مورد مي ‌شوند.

بعضي از صندل‌هاي ظريف زنانه يك بند نازك در قسمت عقب دارند. بندهاي نازكبه علت قطر كم، فشار بيشتري روي يك نقطه از پا متمركز مي‌ كنند و باعثآزار آن مي‌ شوند. پوشيدن اين كفش‌ها در درازمدت، باعث التهاب تاندون آشيلپا مي‌ گردد كه بسيار دردناك و آزاردهنده است، ولي به افرادي كه مايل بهپوشيدن صندل هستند توصيه مي کنيم، اگر قصد پياده ‌روي‌هاي طولاني‌ تر از20 دقيقه را داريد، به هيچ ‌وجه صندل نپوشيد و از كفش‌هاي استاندارد ديگراستفاده كنيد.

بيشتر مردم در انتخاب كفش به زيبايي و رنگ و طرح آن دقت مي ‌كنند نه بهفاكتورهاي استاندارد آن و اين باعث آزارهاي درازمدت در آنها مي ‌شود.

اميدواريم فرهنگ پوشيدن كفش و اطلاع‌ رساني در اين زمينه آن قدر زياد شودتا به ‌جايي برسيم كه در واقع كفش‌هاي استاندارد را دوست داشته باشيم وبخريم.
تبیان
مائیم که از پادشهان باج گرفتیم
زان پس که از ایشان کمروتاج گرفتیم
اموال وخزائنشان تاراج گرفتیم
مائیم که از دریا امواج گرفتیم

شاهنشاه بزرگ ایران نادرشاه افشار


زیبنده
یک رونین زیبا مردن است، آن رونینی که هر دم آماده مرگ نباشد، ناگزیر مرگی ناشایست برایش پیش می آید
.
ارسال پست

بازگشت به “بهداشت عمومي”