صفحه 1 از 1

يك تست روان شناسي خوب براي اينكه خودتان را بهتر بشناسيد تست

ارسال شده: یک شنبه 5 تیر 1390, 7:23 pm
توسط sYAGHOOT
اول سوال هارا بخوانيد بعد نتيجه را ببينيد. تصویر
1.دريا و جنگل و رود خانه را هر يك به تنهايي در چند كلمه توصيف كنيد.
2.سه حيوان مورد علاقه خود را انتخاب كنيد و دليل انتخاب هر يك را در ذهن داشته باشيد.


نتيجه:
دريا:وضعيت كنوني زندگي
جنگل: نظر شما نسبت به مرگ
رود خانه: انتظار شما از زندگي
حيوان اول: ديدگاه شما نسبت به خودتان
حيوان دوم: ديد گاه ساير مردم نسبت به شما
حيوان سوم: ديدگاه شما نسبت به شريك زندگيتان. تصویر