صفحه 1 از 1

لبخند کیهانی

ارسال شده: شنبه 2 اسفند 1393, 9:45 pm
توسط behrad90
[External Link Removed for Guests]
February 11, 2015
 

[SIZE=150]وقتی جهان به ما لبخند میزند   در یک تصویر نجومی که اخیرا تهیه شده است به نظر میرسد کیهان به ما لبخند میزند .در این تصویر صورتکی خندان دیده میشود .این تصویر توسط تلسکوپ هابل از خوشه کهکشانیSDSS J1038+4849 تهیه شده است. در تصویر دو نقطه درخشان مانند چشم و یک نقطه مانند بینی و خطی منحنی از نور که دهان و اطراف این صورتک را ترسیم میکند .


  تصویر

 
در واقع چشمهای این صورتک هرکدام یک کهکشان دور دست هستند و خط منحنی که حالت دهان و اطراف صورت را تشکیل داده ، نور ی از کهکشان دیگری است که در بر اساس اثری موسوم به لنز گرانشی خمیده شده است .
تئوری نسبیت عام اینشتین به ما میگوید که اجرام سنگین در فضای پیرامون خود انحنا ایجاد میکنند. وقتی نوری از این نقطه خمیده فضا عبور میکند میتواند به سمت آن خمیده شود و یا بزرگتر به نظر رسد . مانند نوریکه از درون یک عدسی عبور میکند . خوشه های کهکشانی از عظیمترین و سنگینترین اجرام کیهانی هستند که انحنا زیادی میتوانند در فضازمان ایجاد کنند که باعث تولید لنز گرانشی عظیمی شوند .
ستاره شناسان از اثر لنزهای گرانشی برای مطالعه و شناسایی اجرامی که قابل رویت نیستند ماننده سیاه چاله ها و ماده تاریک استفاده میکنند .