صفحه 1 از 1

تصویری جدید از همه آسمان

ارسال شده: سه شنبه 15 تیر 1389, 12:23 pm
توسط AGeNiS1
تلسکوپ پلانک آژانسفضایی اروپا که سال گذشته توسط آژانس فضایی اروپا به فضا فرستاده شده استاولین تصویر کامل از جهان را منتشر کرد.

بهگزارش مهر، پلانک برای کشف منشاء جهان هستی به فاصله ای یکمیلیون مایلی فرستاده شده و ماموریت آن بررسی سن، محتوی و روند تکاملیجهان هستی به واسطه مطالعه بر روی بقایای به جا مانده از انفجار بزرگ است.

درماه سپتامبر سال گذشته اولین تصاویر از این تلسکوپ به زمین ارسال شد که درآن نواری از نورهای قدیمی و کهن در میان آسمان به ثبت رسیده بود؛ اکنونپلانک تصویری کامل از آسمان را ثبت کرده است.


  [لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید] 

اینتصویر آنچه که در ماورای زمین به چشم تجهیزات حساس به نور پلانک مرئی دیدهمی شوند را به تصویر کشیده است. بخش غالب این تصویر بخشهای بزرگی ازکهکشان راه شیری است. خط افقی درخشانی که از میان تصویر عبور کرده صفحهاصلی کهکشان راه شیری، جایی که زمین و خورشید در آن قرار دارند را نمایانکرده است. همچنین در این تصویر می توان انفجارهای عظیمی از ابرهای غبارکیهانی را نیز مشاهده کرد.

بر اساس گزارش بی بی سی، دانشمندان برایتحلیل و بررسی این تصویر سالها زمان صرف خواهند کرد تا شاید دریابند جهانهستی چگونه به شکل کنونی اش دیده می شود. به گفته محققان در "کالج امپریاللندن" آنچه در این تصویر دیده می شود ساختار گازی و غباری کهکشان راه شیریاست که اطلاعات عظیمی درباره آنچه در همسایگی خورشید در حال وقوع است راآشکار می کند. در عین حال این تصویر اطلاعات زیادی از چگونگی شکل گیریکهکشانها در مقایسه با دیگر کهکشانها را در خود به ثبت رسانده است.