صفحه 1 از 1

آموزش اسنوکر

ارسال شده: شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۸۵, ۸:۲۶ ب.ظ
توسط DJ.HAMED
بازی و اهداف ان

در اسنوکر با 22 توپ رنگی بازی می شود ؛ 15 توپ قرمزـ یک توپ سفید و شش توپ با رنگهای دیگر؛
توپها مانند شکل چیده می شوند
تصویر
توپ سفید به عنوان توپ اصلی شناخته می شود که بازیکنان در شروع بازی باید ان را درون نیم دایره(دی لاین) قرار دهند
هدف بازی به دست اوردن امتیاز بیشتر نسبت به رقیب می باشد
یا به صورت شمارش توپهای وارد شده به پاکت (سبد)یا به وسیله ی خطاهای انجام شده
در ابتدا با توپ سفید که داخل نیم دایره می باشد و زدن ان به توپهای قرمز بازی اغاز می شود
حال هر بازیکن باید سعی کند به یک توپ قرمز(ارزش 1) ضربه بزند اگر توپ قرمزی توسط بازیکن به سبد افتاد
انگاه باید با توپ رنگی بازی کند که هر کدام ارزش متفاوتی دارند
سیاه 7 ـ صورتی 6 ـ ابی 5 ـ قهوه ای 4 ـ سبز 3 ـ زرد 2
اگر بازیکن موفق به پاکت کردن توپ رنگی شد امتیازش را می گیرد و ان توپ به جای اولش بر می گردد
پس برای زدن هر توپ رنگی یک توپ قرمز لازم می باشد
بعد از پاکت کردن اخرین قرمز و زدن توپ رنگی بعد از ان ـ باید توپها به ترتیب از پایینترین امتیاز
یعنی زرد تا بالاترین که سیاه می باشد را وارد سبد کرد
تصویر
تصویر
تصویر
خطاها

کمترین امتیاز خطا در اسنوکر 4 و بیشترین ان 7 می باشد
خطاهای 4 امتیازی:اگر توپ سفید در موقع زدن توپ قرمز به ان برخورد نکند ـ
اگرخود توپ سفید بعد از برخورد به قرمز درون سبد بیفتد ـ
اگر همین خطاها در هنگام ضربه زدن به زرد ـ سبز یا قهوه ای رخ دهد ـ
اگر در هنگام ضربه چوب یا قسمتی از بدن با قرمز ـ زرد ـ سبز یا قهوه ای برخورد کند ـ
اگر اعضای بدن توپ سفید را لمس کنند ـ
خظاهای 5 امتیازی:اگر بعد از ضربه به توپ ابی توپ سفید به درون سبد بیفتد ـ
اگر توپ ابی را انتخاب کنید ولی به هر دلیلی نتوانید به ان ضربه بزنید ـ
اگر توپی با امتیاز کمتر از ابی انتخاب کنید و اشتباها به ابی ضربه بزنید ـ
اگر توپی با امتیاز کمتر از ابی انتخاب کنید و بعد از ضربه به ان به هر دلیلی توپ ابی به
درون سبد بیفتد ـ
بدنتان در هنگامی ضربه به ابی برخورد کند
خطاهای 6 امتیازی:مانند 5 می باشد
خطاهای 7 امتیازی:مانند 5 می باشد
تبصره1:اگر داور متوجه نشود که ضربه ی جایزه شما کدام توپ است و به ان ضربه هم نزنید 7 امتیاز خطا محصوب می گردد
تبصره2:اگر توپی را انتخاب کنید و به توپ دیگری ضربه بزنید بالاترین خطای صورت گرفته محاسبه می گردد
مثال:اگر شما توپ 4 را انتخاب کرده ولی به 6 ضربه بزنید 6 خطا حساب می گردد
اگر به فرض شما 7 را انتخاب کرده هر خطایی که رخ بدهد 7 محاسبه می شود
اگر نوک چوب در ان واحد بیش از یکبار به توپ سفید ضربه بزند ـ
اگر نوک چوب همزمان با توپ سفید و توپ هدف ارتباط ایجاد نماید
اگر به هنگام ضربه زدن هر دو پا از زمین بلند شوند
اگر توپ سفید از روی توپهای دیگر بپرد
اگر با جایی غیر از نوک چوب به توپ ضربه زده شود

اصطلاحات تخصصي

Angled:اگر براي توپ سفيد بيليارد توسط دهانه ي سبد مانعي ايجاد شود به طوري كه بازيكن نتواند توپ هدف را ببيند گفته ميشود كه بازيكن به طرف زاويه حركت نموده است

Clear the table:ضربات متوالي كه باعث ميشود بازيكن تمام توپهاي باقيمانده بر روي ميز را به درون سبد بيندازد

Double:ضربه اي كه باعث ورود توپ هدف به درون سبد بعد از يك يا چند بار برخورد با باند مي شود

Free ball:اگر بازيكني در نتيجه ي ضربه ي خطاي رقيبش در شرايطي قرار گرفت كه در ان توپ سفيد بيليارد نتواند به خاطر تداخل توپها با هم به طور مستقيم به توپ هدف مورد نظرش ضربه بزند
مي تواند هر توپ رنگي روي ميز را توپ قرمز محسوب نمايد اگر ان را به سبد بيندازد يك امتياز مي گيرد و سپس يك توپ رنگي را بايد بزند اگر قرمزي بر روي ميز نباشد و حريف اين خطا را انجام دهد
توپ جايگزين بعد از ضربه سر جايش قرار مي گيرد و امتياز پايين ترين توپ روي ميز به ان داده مي شود

Maximum break:حداكثر امتياز147 است كه با به سبد انداختن 15 توپ قرمز به همراه 15 توپ سياه و سپس به ترتيب رنگها حاصل ميشود

Object-ball:توپي كه توپ سفيد بيليارد به ان ضربه ميزند

Pot:هر گاه توپ هدف با ضربه توپ سفيد بيليارد به درون سبد بيفتد

Plant:هر گاه توپ هدف اولي با توپ هدف دومي برخورد نمايد و توپ دومي به درون سبد بيفتد

Shot to nothing:زماني كه بازيكن براي به سبد انداختن توپي اقدام كند ولي توپ سفيد را در وضعيتي قرار دهد كه در صورت عدم موفقيت توپ خاصي به حريف نداده باشد

Snooker:موقعيتي كه در ان توپ سفيد نتواند به خاطر تداخل توپها با هم به طور مستقيم به توپ هدف مورد نظرش ضربه بزند

foul and a miss:این حالت زمانی رخ میدهد که بازیکن به توپ مورد نظر ضربه نمی زند و با تشخیص داور اعلام فول اند د میس میشود بازیکن بعدی می تواند ازداور بخواهد که میز را به حالت قبل برگرداند تا بازیکنی که خطا کرده مجددا ضربه بزند

Swerve:اين ضربه زماني رخ ميدهد كه چرخش كناري براي اين كه منحني بسازد تا حد زيادي براي توپ سفيد به كار برده ميشود

چشم مسلط

بازيكنان قبلا براين عقيده بودند كه هردوچشم بايد بر ضربه مسلط باشند و چوب بايد كاملا از زيربينِِِي حركت كند
اما اين نظريه زماني صحيح است كه چشمان شما بينايي يكساني داشته باشند اما اگر يكي از چشمان شما قوي تر ازديگري باشد اين روش افت ميكند
ازمايش چشم يك گچ دريك سمت ميزقراردهيدسپس روبروي ان درطرف ديگر ميزبايستيدباچشمان باز و باانگشت سبابه گچ را نشان دهيد حالا
چشم راست خودرا ببنديد اگرانگشت شمادرست در راستاي گچ بودشماچپ چشم هستيدحال اگرشما چشم چپ رابسته و باچشم راست نگاه كنيدانگشت
شما سمت چپ گچ رانشان ميدهد ودرحالت عكس شما راست چشم هستيد و اگربا باز و بسته كردن چشمها انگشت شما اندكي به چپ ياراست برودشما
دوچشمي هستيد و
اگر شما چپ چشم هستيد بايد چشم چپتان بر روي چوب باشد شكل زير
تصویر
اگر شما راست چشم هستيد بايد چشم راستتان بر روي چوب باشد شكل زير

تصویر

[External Link Removed for Guests]
:grin: